Maxime maakt monddood

Sinds 2008 wordt internationaal gewerkt aan ACTA, het Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Het verdrag moet namaakartikelen, inbreuk op (medicijn)patenten en auteursrechtschending tegengaan. De onderhandelingen waren geheim, al lekten allerlei versies van het verdrag uit.

Nu is het verdrag af. De Europese Commissie wil tekenen, maar heeft daarvoor het fiat van alle lidstaten nodig.

De uitgelekte versies zijn zorgelijk. Zo wordt verdachten een fair process beloofd. Dat is een juridisch nouveauté. Het internationaal recht kent de termen ‘eerlijk proces’ (fair trial) en ‘deugdelijke rechtsgang’ (due process), maar die erkende begrippen worden secuur vermeden. De feitelijke invulling van veel maatregelen is naar de voetnoten gedelegeerd, zodat de status ervan onduidelijk is. Ook krijgt ACTA waarschijnlijk de bevoegdheid om de regels en reikwijdte van het verdrag naar eigen inzicht aan te passen, oftewel: zonder nadere onderhandelingen of toetsing.

Hoe ACTA zich verhoudt tot bestaande nationale en internationale wetgeving is evenmin duidelijk. Mag je een handelsmerk gebruiken in een parodie? In een politieke of artistieke context? Hoe verhouden de vrijheid van meningsuiting en het citaatrecht zich tot de strenge auteursrechtinterpretatie van ACTA? Kan Nederland haar downloadregeling handhaven na invoering van het verdrag? Wat blijft er over van onze eigen wetgeving, die providers ontziet en verdachten recht op verweer geeft?

De Tweede Kamer eist een debat voordat Nederland haar fiat aan ACTA kan geven. Maxime Verhagen, de verantwoordelijke minister, weigert dat. Hij wil de verdragstekst buiten de kamerstukken houden en ACTA alleen in een besloten sessie bespreken. Zijn auteursrechtverdragen zo precair dat ze parlementaire geheimhouding vereisen? Waarom mogen burgers niet weten welk beleid hun regering voorstaat? Wanneer ACTA vergt dat zelfs de Tweede Kamer moet zwijgen, belooft het voor burgers al helemaal weinig goeds…

Intussen dreigt Verhagen dat hij de Tweede Kamer desnoods zal negeren en op eigen gezag wil instemmen met het verdrag. Een kunstje dat het CDA al eerder heeft geflikt: in 2006 ging toenmalig minister Donner, tegen alle Kamermoties in, akkoord met de Europese bewaarplicht; een richtlijn die nadien in allerlei lidstaten ongrondwettig is verklaard [zie bv. Tsjechië, Duitsland, Roemenië, Ierland].

Verhagens pogingen om de Kamer de mond te snoeren en de verdediging van bedrijfsbelangen tot staatsgeheim te verklaren, verrassen me derhalve niet. Wel verrast me dat Verhagens strapatsen de nationale pers compleet zijn ontgaan, temeer daar het vraagstuk van nationale autonomie versus Europa momenteel elke politieke agenda beheerst. Maar ja, ACTA is een internetkwestie, hè. En internet is nog steeds geen echte politiek.

Update 15 december: Door plotselinge steun van de PVV kon Verhagen gisteren wegkomen met dit onzalige plan. Nederland heeft ingestemd met ACTA, en de Europese Commissie heeft vanmiddag ingestemd; aankomend weekend zullen de EU regeringen ACTA tekenen. Nu is het Europees Parlement nog de enige mogelijke sta-in-de-weg, maar het EP heeft al eerder geweigerd haar eigen commentaar op ACTA publiek te maken: dat zou de onderhandelingen maar verstoren…

Author: Spaink

beheerder / moderator

23 thoughts on “Maxime maakt monddood”

 1. Ik denk dat ‘t wel losloopt. Het heeft niet de aandacht. Vooral omdat er van ‘t verdrag nergens ook maar enige

  controle- en handhavingsmogelijkheden en -middelen zijn. Ook niet in werking kunnen en zullen treden.

  Verhagen kan er daarom, ook niet over discussiëren.

  De enige die op namaak controleert (Algemene Inspectie Dienst) en (erg hoog) beboet, is de meervoudige strafkamer economische delicten (arr.)

  Daar komt nooit iemand kijken.

  Meer zijn er niet.
  Nederland verslonst.

 2. Heb niet echt zicht op het onderwerp.

  Maar als ik het goed begrijp probeert Europa allerlei eigendomsrechten af te schermen in een verder toch heel open wereldmarkt.

  Europa is veel meer in (financiele) crisis dan het wil toegeven. Der Spiegel van deze week komt met een overzichtsartikel. Zo zit Ierland 40 (!) keer dieper dan de jaarlijkse nationale productie. Het oh zo welvarende Duitsland 9 keer en het oh zo goedgaande Zwitserland toch ook nog maar even om een factor 14. Nederland wordt niet genoemd.

  De onmacht van politici uit zich vervolgens in gedrag wat Verhagen vertoond. Meer is het niet.

  De crisis is vervolgens nog bij lange na niet over. Leest u maar het boek over de crisis van professor Stiglitz uit Amerika.

 3. Het vasthouden aan ‘eigendomsrechten’ is sowieso contraproductief en juist het teken dat er geen vrije markt is. Kwaliteit en prijs worden alleen gunstig bij serieuze concurrentie en dit soort regelgeving houdt dat tegen. Het hele octrooi- en patentsysteem en ook publicatierechten zorgen er bijvoorbeeld voor dat kennis en wetenschap vertraagt en segmenteert. We zitten sowieso aan de rand van de economische afgrond, waarbij het profijtbeginsel de ware schuldige is. Het streven van een economie zou juist balans moeten zijn, in plaats van schaalvergroting. Een systeem met een vergrotingsfactor implodeert terzijnertijd

 4. Daar komt bij: eigendom is als begrip nog maar heel betrekkelijk.

  Eigendom bestaat grotendeels uit eigendom van iemand of iets anders.

  Peter Norton, van de Norton Utilities en Symantec, zei over software programmeren: schrijf zoveel mogelijk over. Verander er een beetje aan, en noem het dan je eigendom.

  Niemand, en niets ter wereld, heeft ook maar in de verste verte de mogelijkheid, ook maar iets in de praktijk te controleren laat staan te handhaven.

  Particuliere bedrijven daartoe, komen al helemaal niet aan de orde.
  Het is ‘n wassen neus.
  ‘n Zeepbel.

 5. Verhagen vraagt de volksvertegenwoordiging accord te gaan met een verdrag waarvan de inhoud geheim (NB: hij wil wel maar kan niet openbaren, zegt hij) blijft.
  Ergo: de capo dei capi is reeds gebonden door de omertà en de Kamer wordt gevraagd zulks te sanctioneren.
  Doen! Vacantie in Toscane is helemaal out, dit voorjaar; de nieuwe lifestyle-trend wordt Ndrangheta.
  Never attribute to malice what can be easily explained by stupidity. But don’t rule out malice.

 6. Vind het toch wel ‘grappig’ én een teken aan de wand dat dit in Nederland zo toe gaat, bedoel met parlement.

 7. Dat het de reguliere pers niet haalt verbaast me niks, de reguliere pers en de concerns die haar bezitten heeft ook belangen en die zijn over het algemeen gediend met dit soort verdragen. Het is dus niet in hun eigen belang om de bevolking wakker te maken.

 8. Ik vind zelf de geheimhouding erg verdacht. Wat heeft Verhagen te verbergen? Wordt hij soms onder druk gezet? Is hij dan niet gewoon gecompromiseerd? Waarom mogen wij als burgers die ACTA niet inkijken?

  Laatst hebben ze hier in Nederland als “Double Jeopardy” (non bis in idem) de nek omgedraaid. Wat gaan we nog meer aan vrijheden verliezen?

 9. Correctie, dat voorstel om non bis in idem af te schaffen zit nog in de tweede kamer. Ik hoop echt dat de eerste kamer dat voorstel in de prullenbak verwijst.

 10. Streep, het idee was om vandaag – wanneer wordt gestemd over SOPA – wikipedia op zwart te zetten, niet om de site te sluiten. Dat is kennelijk niet gebeurd, want de Engelstalige Wikipedia is nog gewoon te zien.

 11. acta est fabula(het doek is gevallen). Het lost zich zelf op. Die Maxime heeft niets te verbergen. Hij stelt zijn toekomst veilig na zijn politieke loopbaan. Hij is ook niet enige enzeker ook niet de laatste. Politiek heeft niets meer met opkomen voor het volk te maken. Het instituut politiek, overheid toont zijn laatste stuiptrekkingen. Als een cultuur vervalt tot decadentie wat nu ook gebeurt met onze (westerse) cultuur zie de geve
  stigde orde allerlei vaak negatieve acties (zoals doorjassen van acta ZONDER inbreng van het klootjesvolk want de meeste slapen gewoon door) uitvoeren om het status quo te handhaven. Want macht zal altijdcorrupt blijven in welke vorm dan ook. Maar het trieste is dat de overheid het lakeienvolk ons niet dient maar indirect hun (toekomstige) broodheren het bedrijfslevenmet andere woorden onze economie dat ook begint af te brokkelen of anders gezegd reeds failliet is. En wat ons souvereiniteit betreft die zijn we toch al kwijt zoals in reacties hierboven genoemd. Wij hebben als gewone mensen niets te vertellen, want ook wij maken deel uit van die zelfde matrix. De enige troost is dat wij allen langzamerhand bewust worden van allerlei machtspelletjes die de machthebbers met ons spelen. En mede door het internet zullen wij bewuster worden en met ze allen te werken naar een betere wereld waar we zonder aanziens des persoons iedereen kunnen accepteren. Maar eerst moetten er heilige huisjes worden afgebroken. Sapresti (zou Van Agt gezegd hebben). Het gaat u allen goed en iedereen die reeds ‘wakker’ is geworden van ‘het grote gebeuren’ wat ons te wachten staat veel succes naar een wording van een wereld nogmaals voor iedereen.

 12. XS4all is niet blij met de blokkade van PirateBay. Immers, na PirateBay volgen er meer, die geblokt gaan worden. Dat is het einde van de autonomie in Internettertjesland van de providers. Op zich is dat niet zo ernstig, men komt toch wel aan de spullen (cd’tjes in het antennevak) maar het werpt ‘n interessant licht op de competentiestrijd.

  ‘\°_°/’

 13. @ 14. JuZo:
  Heeft U recht van overpad verleend? Zo ja; is Uwes verantwoordelijk, dan wel wordt U aansprakelijk gesteld, voor de vervolgschade – daar een bankovervaller van dat recht heeft gebruik (Nota Ontzettend Bene: géén misbruik) gemaakt.
  Jaja, die boef had óók een straatje om kunnen lopen: deed dat echter niet!
  KASSA!

  Overigens: “competentiestrijd”? Verklaar U nader. Of ligt mij vóór.

 14. xs4 gaat in hoger beroep. Dat heeft weinig te maken met compententie strijd tussen providers. Overheid mag nooit als doorgeefluik functioneren voor censuur. Wat piratebay doet is niet goed te praten maar om providers te verbieden om sites te blokkeren gaat voor mij te ver.

  Wij gebruikers bepalen toch zelf wat goed of fout is. Wij beslissen toch dat zelf. Dat wil niet zeggen dat we het recht hebben om iemand hersens in te slaan. Overheid verbiedt u toch ook toch niet dat je messen in winkel kunt kopen omdat je daar mensen mee kunt doden.

  De goeden moeten onder de kwaden lijden, helaas.
  Het is wel een rechter (in dienst van overheid) die recht heeft gesproken.

  Is dit niet het begin om internet via providers informatie te regulieren zoals dit ook al gebeurd met meanstream media gebeurd op radio, tv en kranten.

  Wat betekent ‘illegaal’ downloaden als we voor eigen gebruik in NL zonder winstbelang iets van internet downloaden?

  Nooit gesnapt dat allerlei allerlei software en informatie gewoon op internet verkrijgbaar is om rottigheid bij anderen uit te halen. Maar zijn wij allen dan zomaar potentieel crimineel?

  Ik ga mezelf maar bekwamen in ict dan schrijf ik maar mijn eigen software. Digitaal is alles veruitdrukken en rekenen met nul en één. Nul poortje dicht; 1 poortje open. Welke vakken cryptologie, algoritmen, javascript, c++, moduleprogramming. Ach ik er veels te oud voor enalleen maar gebruiker. Misschien als ik loonslaaf af ben me in dat gebeuren ga verdiepen.

  Wij, simpele zielen worden nooit nummer 1 en blijven voorgoed een 0.

  Gaan we China achterna om internet van en voor ons allen af te knijpen. Zie ook Karin’s artikelen oa over Acta en het nut van illegaal downloaden.

  Soms krijg ik nare smaak van in de mond. Eerst worden we overladen met vrijheid en welzijn. Maar langzamerhand pakken ze allemaal beetje voor beetje af. Altijd op basis van angst voor dit en dat. En we knikken allemaal ja-en-amen, het is allemaal zo goed voor ons. Goed voor ons eigen best wil. Ik doe er evenhard aanmee. Zoals velen wel zeggen een mening hebben maar niet doen. Is dat mens eigen?

  Even afreageren en dan weer verdergaan. Onze samenleving zo ingewikkeld geworden dat we het ook niet meer alles naar behoren kunnen overzien. Of alles waar is wat je leest moet ieder voor zich bepalen. Maar waar rook is is ook vuur. En zolang het tegendeel niet is bewezen of wordt ontkent is alles mogelijk. Ook zaken die niet altijd met ons verstand te verklaren zijn.

  En geloof ook niet alles wat ik zeg, eigen onderzoek is het enige wat telt om uw waarheid te vinden.

  At last but not at least: kent u de mop van die mummie, ingewikkeld hè.

 15. Pietie, aan dat privacybeleid van Google zitten allerlei haken en ogen maar da’s niet meteen verwant aan ACTA. Godlof. Want anders werd alles een grote Gordiaanse knoop :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.