Prostitutie

Wethouder Asscher wil af van de wantoestanden in de prostitutie en zint daartoe op maatregelen. Dat siert hem. Er is veel mis daar, van regelrechte vrouwenhandel en uitbuiting tot intimidatie en mishandeling. Ondanks legalisering en registratieplicht werken veel prostituees nog steeds illegaal. (Niet zo vreemd, trouwens: wie wil er nu levenslang bij de belasting bekend staan als ZZP’ende sekswerker?)

Aan zwaaien met verboden, zoals Asscher nu al wekenlang doet, hebben de vrouwen in kwestie niets. Prostitutie illegaal maken betekent dat de sector verder ondergronds gaat en zich juist meer aan controle – en dus aan interventies – onttrekt.

Al wie uit de prostitutie wil en daartoe hulp zoekt, zal zichzelf dan eerst als delinquent moeten afficheren, met alle gevolgen van dien. Pooiers en handelaars krijgen van overheidswege gratis een nieuw chantagemiddel in handen gedrukt: ‘Als je lastig bent, leveren we je aan de politie uit!’ Voor de vrouwen zelf wordt het riskanter om aangifte tegen hun handelaars te doen, laat staan tegen ze te getuigen.

Daar sta je dan met je regulering en je handhaving: doel volledig voorbijgeschoten. Maar ja, we zien het niet meer hè, niemand die dan nog klaagt…

Naar Zweeds voorbeeld overweegt Asscher ook een andere optie: niet de hoer, maar de hoerenloper aanpakken. Juridisch is dat een gedrocht: wanneer een dienst zelf legaal is, is het afnemen ervan dat ook. En het werkt amper. In Zweden worden jaarlijks zo’n vijftig mannen als prostituant veroordeeld.

Bovenal is het een ouderwets concept, gebaseerd op het romantische beeld van prostitutie waartegen Asscher zich juist zo afzet. ‘Winkelen’ – de ramen langsgaan op zoek naar een prostituee – wordt steeds zeldzamer. Tegenwoordig bestel je iemand via een website of een mobiel nummer. Vervolgens wordt er iemand uit de ‘stal’ gehaald en binnen het uur per taxi op het gewenste adres afgeleverd. Vroeger vormden escorts de top van de branche, nu zijn zij bij uitstek de meest machteloze vrouwen uit het circuit – juist omdat ze permanent buiten zicht worden gehouden.

In interviews laat Asscher zich snerend uit over ‘comfortfeministen’ die de kwaden van prostitutie bagatelliseren. Beste Lodewijk: dertig jaar geleden was ik óók tegen legalisering van prostitutie, op – naar ik dacht – feministische gronden. Pas nadat andere feministen zich beter in de kwestie verdiepten, leerde ik dat legalisering het enige is dat echt helpt om misbruik te stoppen, en dat hulpverlening alleen werkt als prostituees vindbaar en benaderbaar zijn.

Heus: dat was bepaald een oncomfortabel inzicht.


Aantal reacties: 8

 1. ≡ 25 Oct 2011 ≡ 14:47

  Iets verbieden wat al zo lang bestaat zal niet meevallen, zeker niet als Oost- Europa zo arm blijft als tot op heden. Daar stelt zich zelfs de vraag of het probleem vooral ook zich daar afspeelt met onvoldoende echte vrijheid voor vrouwen: Roemenie en Bulgarije zijn bepaald geen vetpot.

 2. ≡ 25 Oct 2011 ≡ 22:00

  Kan er niets aan doen, zag zojuist twee nieuwe artikelen op het blog erbij: Prostitutie en Inlooppoes… het is dat het eerste zo schrijnend is, maar die titels vond ik wel even een mooie samenloop.

  Wel vreemd dat er zo moeilijk een oplossing te vinden is voor het probleem. Misschien moesten we het de prostituees zelf eens vragen wat hen echt zou helpen? En misschien moesten we hoerenlopers vragen of ze ook een alternatief kunnen bedenken. Want als het uiteindelijk verboden wordt, zullen ze toch iets anders moeten verzinnen.

 3. ≡ 26 Oct 2011 ≡ 07:13

  Wanneer prostituees meer gezien zouden worden als actrices (en acteurs) en niet als ‘sekswerker’ en hoerenlopers meer als theaterbezoekers, zou men zich wellicht een beter beeld kunnen vormen van wat er nu eigenlijk mis gaat.

  Alles wat niet deugt profiteert vooral van de ‘geheimzinnigheid’, van het criminele imago, van het gebrek aan transparantie…

  Gek eigenlijk, mensen die hun hersens ‘uitlenen’ aan de meest biedende worden over het algemeen alom geprezen…

  Mooie samenloop inderdaad, Pietie, prostitutie en inlooppoes. Het tweede zou zomaar een Vlaams of Zuidafrikaans woord kunnen zijn.

 4. ≡ 26 Oct 2011 ≡ 12:15

  @3
  De vergelijking met theaterbezoeker gaat wel een beetje mank hoor, die zitten over het algemeen niet aan de actrices, laat staan dat ze die met geweld dingen laten doen die ze liever niet doen.

  Het gaat niet alleen om uitlenen van het lichaam, want dat is tot daar aan toe, en inderdaad wordt er nooit eens gesproken over de ‘hoeren’ van bedrijven die hun talenten inzetten voor dubieuze commerciële praktijken.
  Waar het hier om gaat is dat er op grove wijze grenzen overtreden worden. De prostituee moet handelingen accepteren die haar zowel fysiek als mentaal schaden. Ze doen trauma’s op waar ze hun hele leven niet meer vanaf komen.

 5. url url'>juzo ≡ 26 Oct 2011 ≡ 22:30

  Ik denk dat je hoe dan ook, welk probleem dan ook met de prostitutie nooit oplost. Wie dan ook. En waarom ook maar.

  Er zijn zelfs vrouwen, vrijwel alle personen op de hele wereld hebben er nog nooit van gehoord, kunnen het zich niet vóórstellen!!! – die zich graag en met het grootste genoegen “uitlenen” als hoer. Ze vinden het het mooiste en heerlijkste, spannendste wat er is. Ze leven er uitsluitend voor.

  Ik zie ze dagelijks. Overal op straat.

  Deze vrouwen scheppen er een goddelijk genoegen in zoveel mogelijk mannen te versieren doodeenvoudig om ze “gehad” te hebben, daardoor de heersers te hebben kunnen spelen. De man als zwakkeling. Ze -verzámelen- (gebruikte) mannen en gooien ze daarna weer weg.

  Naar de jongste tellingen, ergens, hoe dan ook, uitwijzen, blijkt iedere vrouw, waar ook ter wereld, zo te zijn.

  De man daarentegen zwak, en geestelijk kreupel achterlatend, in de vergetelheid.

  ‘\°_°/’

  De schepping is ellendig.
  De realiteit zo hard.

 6. ≡ 28 Oct 2011 ≡ 10:36

  Ben ook van mening dat de vrouwen waar het om gaat vooral gebaat zijn bij legaliseren en openheid. En inderdaad voelt dat (zeer) onconfortabel. Vooral als ik mannen deze openheid hoor verdedigen, alsof het gebruik maken van een prostitué de gewoonste zaak van de wereld is.

  Degenen (de mannen) die gebruik maken van de diensten van deze vrouwen zijn degenen die zich in de comfort zone bevinden. Het zou mooi zijn wanneer het Ascher cs. zou lukken iets te veranderen in het gedrag van deze comfortseksisten.

  Als dát niet lukt dan ook geen vinger wijzen naar prostituees en feministen.

  Ik wens hem veel succes!

 7. ≡ 19 Nov 2011 ≡ 19:15

  Om met een verbod iets oerdriftigs uit te willen bannen heeft zich overtuigend bewezen als oerdom en vooral contra-productief. Dat was ook zo met de beruchte drooglegging in Amerika, die de maffia een vaste voet in het land gaf en die grote delen van de overheid corrumpeerde. Hetzelfde met de ‘war on drugs’ die dit wereldwijd veroorzaakt. En tenslotte met de diverse pogingen in het verleden om prostitutie te verbieden. Het leidde steeds weer tot grotere ellende, tot meer criminaliteit en meer ziekten. Daarbij gaat alles weer grotendeels ondergronds en dat heeft voor een politicus natuurlijk het voordeel dat je het – een tijdlang – kunt negeren. Beter lijkt me het – opnieuw – instellen van een soort ‘zedenpolitie’ die de afschuwelijke misstanden voor de betrokken vrouwen bestrijdt…

 8. url url'>Janus ≡ 03 Sep 2012 ≡ 22:23

  C: “Wethouder Asscher wil af van de wantoestanden in de prostitutie”

  Maar ja, dan moet je dat niet op deze manier doen:

  http://mainzerbeobachter.wordpress.com/2012/09/03/exit-de-rode-draad/

Schrijf een reactie

E-mail adressen worden niet getoond noch aan derden doorgegeven.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *