Prikkelen

Het kabinet wil de bijstand, de Wajong en de sociale werkplaatsen bijeenvegen, met als uitgangspunt dat arbeidsgehandicapten zoveel mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag moeten. Tegelijkertijd wordt alle hulp aan arbeidsgehandicapten bij het zoeken naar een baan, of ondersteuning teneinde hun werk te kunnen houden, radicaal wegbezuinigd: in totaal moet met de nieuwe regeling met twee miljard euro minder worden uitgevoerd.

Zulk beleid gaat ervan uit dat arbeidsgehandicapten niet genoeg hun best doen. Wanneer we ze financieel nu maar voldoende ‘prikkelen’, komt alles goed: we maken thuis blijven zitten gewoon minder aantrekkelijk. De markt zal vervolgens automatisch haar nobele ding doen: door de vergrijzing stijgt de behoefte aan arbeidskrachten in de komende jaren, et voilà: ineens plaats zat voor al die gepast geprikkelde gehandicapten!

Wat het kabinet vergeet, is dat alle werkgevers meer willen produceren met minder mensen. Overal stijgt de werkdruk: ook gezonde mensen hebben daar flink last van. Hoe mensen met een arbeidshandicap zich moeten verhouden tot die toenemende werkdruk? Uh… daarover heeft het kabinet niet nagedacht.

De suggestie is voorts dat mensen met makke liefst op hun luie reet zitten. Dat gaat volkomen voorbij aan de moeite die duizenden gehandicapten zich getroosten om een opleiding te volgen en daarna werk te vinden. Maar ze krijgen afwijzing na afwijzing. Er is haast geen baas te bekennen die ze hebben wil.

Ministeries ook niet trouwens. Begin jaren negentig besloot Sociale Zaken dat voortaan minstens 5% het werknemersbestand van elk bedrijf en elke organisatie uit mensen met een handicap moest bestaan. Sociale Zaken heeft die norm zelf echter nooit gehaald: het ministerie bleef iets onder de 1% steken. Wat verhoudingsgewijs nog reuze royaal was, want van de bijna tienduizend ambtenaren die de overheid in het jaar na invoering van die regeling aannam, hadden er slechts dertien (13!) een handicap.

Kort daarna bepleitte Sociale Zaken de afschaffing van de 5%-regeling, omdat de uitvoering ervan ‘niet haalbaar’ was. (Je zou haast denken dat gehandicapten een schaars goed waren, maar nee: het ontbrak aan beleid, aan voorzieningen, en vooral aan de bereidheid om functievereisten, de indeling en de organisatie van het werk aan te passen.)

Zelf ruimhartig gehandicapten aannemen vindt de overheid sindsdien niet ‘haalbaar’. Maar bedrijven zouden dat nu wel van ganser harte en in grote getalen doen? Kijk eerst naar je eigen! En geef gehandicapten intussen niet de schuld van de marktwerking.

Author: Spaink

beheerder / moderator

61 thoughts on “Prikkelen”

 1. Financieel prikkelen:

  Ja, als je met je rug tegen de muur wordt gezet “kan” er ineens een heleboel.

  Maar dat is wel een goede manier om te zorgen dat iedereen die niet al helemaal in de vernieling zit daar alsnog vrij snel terecht komt.

 2. Keeees, de meeste mensen die het kabinet op het oog heeft, zullen niet eens worden aangenomen. Maar ze worden wel gekort op hun uitkering…

 3. En die (eenmalige) besparing van twee miljard, daarbij zit expliciet níet inberekend welke kosten er elders / later gemaakt gaan worden wegens de gevolgen die uit de besparing voortvloeien.

  Waar het CBS in haar onderzoek in 2007 al de lezer ook netjes op gewezen heeft, trouwens.

  Saillant detail: de gemeenten zijn er zelf ook niet over te spreken.

  Participatie willen bevorderen, niks mis mee. Wishful thinking (and willful ignorance), heel veel mis mee.

 4. En dan hebben we het nog niet gehad over het verdwijnen van het Persoons Gebonden Budget, iets wat voor vele arbeidsgehandicapten ook een noodzakelijk goed is geworden (en wat de overheid bij afschaffing wederom op korte termijn enkele miljarden op zal leveren, maar op lange termijn heel veel schade zal gaan opleveren…..)

 5. Ik ben 53 jaar en heb nog NOOIT regulier gewerkt. 100% arbeidsongeschikt. Op papier, qua diploma’s dus, kan ik niks. Rest dus in theorie ongeschoold werk.
  Maar dat laten bedrijven liever in lage lonen landen doen.

 6. Elmo, yep. Denken is schijnbaar moeilijk voor sommigen (volgens mij doen ze ‘t erom, (puberaal) kijken hoever ze kunnen gaan).

 7. “Ik schreeuwen en schreeuwen tegen die jonggehandicapten ‘Wordt nou beter!!’ maar ze doen het maar niet! En er komen er steeds meer bij (gek he? ze sterven blijkbaar ook niet zo vlot)

  Weet je wat, ik ga ze anders noemen, dan lijkt het alsof het er opeens niet meer zoveel zijn. Oh wat ben ik toch slim.”

  *zucht*

 8. Elmo: aanvankelijk wou ik het verhaal over het PGB ook in de column verwerken, maar gezien de limiet van 400 woorden lukte dat me niet…

  Maurice, ja de gal is proefbaar :)

 9. Er zullen voor het zomerreces nog een aantal van dit soort maatregelen naar buitenkomen… en daar kan dan na het zomerreces op worden teruggekomen, waarbij iets minder rampzalig ‘verkocht kan worden’ als positieve ontwikkeling.

  “U gaat er 100 Euro op achteruit”.
  “Met veel moeite zijn we er in geslaagd de bezuiniging te beperken met 10 Euro…”.
  En ‘de massa’ denkt: “Mooi, dat ‘die mensen’ er 10 Euro op vooruitgaan”.
  Politiek is als goochelen. Let op de hand, die het minst lijkt te bewegen.

 10. En naar het schijnt wordt de awbz in z’n geheel verminkt. De “oplossing”: belast mantelzorgers zwaarder, laat de gemeentes het regelen (want bureaucratie en ondeskundigheid helpen) en wie in een instelling vertoeft moet huur gaan betalen.

  Is er een regel ingevoerd die een vooruitziende blik verbiedt ofzo?

  Wie verzint die onzin??

 11. Ik wil een moratorium op onbehoorlijke cq stomme bestuurlijke voorstellen. Alle energie die het kost om het te laten lijken alsof er goed wordt nagedacht zou beter aan echt goed nadenken besteed kunnen worden.

 12. Wat het awbz/pgb voorstel betreft, ligt het aan mij of wordt dat er opvallend gehaast doorgedrukt?

 13. Maurice, ligt aan de overheid…… as usual…. alleen nog vergoeding als je residentieel gaat, maar dan moet je wel weer huur gaan betalen…..
  En de gemeenten moeten de resterende zorg regelen. Ik vraag me of hoe ze dat ooit denken te kunnen gaan regelen zonder meer geld uit te gaan geven of mensen enorm de dupe te laten worden. Computer says no effect.

 14. Beetje hetzelfde bericht als jij had, amice, maar het heeft veel invloed op het welbevinden van mijn kleine mannetje…… dus …aaaaaarrgggghhhh

 15. Elmo :) als je frustratie voelt moet je ‘t uiten. Het is op z’n zachtst gezegd ‘van toepassing’.

  Onderaan die brief op blz 30 staat trouwens wat ze in welk jaartal in willen voeren. Want the link of zelf al gevonden?

 16. bizar die maatregelen, straks bestaat er geen arbeids ongeschikt, beperkt of wat dan ook meer,

  en is ons systeem, samenleving niet meer sociaal,
  wordt de vergoeding voor werkgevers die mensen met een beperking aan neemt ook afgeschaft?

  ook de woon (ondersteunende) begeleiding wordt voor mensen met een
  lage indicatie en geen psychiatrische hulpverlening afgeschaft,
  wat een heel hoop consequenties heeft voor mensen
  en het een groep onmogelijk maakt zelfstandig te wonen,
  een heleboel mensen buiten de boot gaan vallen,
  want het meerdendeel heeft een lage indicatie,
  omdat dat ook niet makkelijk wordt afgegeven
  en mogelijk voor ontslagen gaat zorgen bij de organisatie
  werd er vertelt

  waar blijft toch het afschaffen van het ciz
  er is erkent dat het het onnodig moeilijker maakt
  en veel meer geld kost aan organisatie
  en dat was echt beloofd door groenlinks en
  nog wat partijen

  en inderdaad over pgb hoef je ook niet meer na te denken
  je bent afhankelijk van zorgverlening in natura
  al een rare term
  en van bonavide bedrijven waar 30 a 40 euro per uur wordt betaald
  en de hulpverleners 8 euro per uur krijgen en niet geschoold zijn

 17. Het kabinet mag van mij op een aantal dingen gaan bezuinigen maar niet op mijn wajong uitkering…. z’n vetpot is het echt niet zeker als je in een awbz instelling woont …. en de helft van je uitkering afdraagt waarna je maar 432 euro overhoud om alles van te doen en ja daar moet ook nog je maandelijkse vaste lasten vanaf..
  Laat het kabinet maar bezuinigen….. op:

  – onnodige kunstsubsidie’s
  – ontwikkelingshulp…….(alsof die landen waarbij aan schenken ons ooit zullen helpen als wij ned. in de shit zitten…)
  – topsalarissen nog zoiets….

  En al dat geld wat hiermee bezuinigt word stoppen ze maar mooi in de ouderenzorg…..

 18. Nou, ontwikkelingshulp vind ik in dat rijtje niet thuis horen. Dat is hulp voor mensen die het nog veel slechter hebben dan jij (waarschijnlijk) en ik.

  Van mij mag de accijns op alcohol flink omhoog, en tabak (terwijl ik toch echt zelf ook rook) ook een beetje. En het salaris gevorderd van de persoon die verhoging van de maximum snelheid tot 130 km per uur bedacht heeft, om de gemaakte kosten voor dat gevaarlijke, vervuilende en onder-ideale-omstandigheden-naar-de-andere-kant-van-het-land-rijdende-amper-5-minuten-besparings-plan te compenseren.

  Maar ik dwaal af, waarvoor mijn excuses.

 19. ontwikkelingshulp echt, er word maar geld in gepompt…. en waarvoor….
  zodat de top van z’n land het lekker in eigen zak kan steken…..

 20. Eef, maar dat betekent niet dat ontwikkelingshulp zelf slecht is; betekent alleen dat je de ontwikkelingshulp dus op zo’n manier moet regelen dat het bij de hulpbehoevenden terecht komt. En dat kan best.

 21. Als je aan de ontvangende kant zit is het makkelijk klagen.

  Maar vergeet niet dat het ook door iemand betaald moet worden.
  Want ook voor de betalers is er genoeg reden tot klagen: Ik moet 5 dagen p/w werken + 1 dag studeren (op eigen kosten), kan geen (huur)huis betalen , verdien net te veel en kom dus voor geen enkele regeling in aanmerking. Netto ben ik slechter af dan een beroepswerkloze. Wat ik per maand extra lijk te verdienen mag ik inleveren (omdat de arbeidsparticipatie in NL het laagste is van heel europa) want alle mondjes moeten gevoed worden. En nee, ‘ons’ hoor je niet klagen. bovendien krijgen we wekelijks complimenten van de netto ontvangers… (geen dank hoor, graag gedaan… *cough*)
  In plaats van zeuren over anderen zou ook eens gewezen moeten worden op het bijdragen aan de maatschapij.
  Naar vermogen, uiteraard.
  Dat er bijvoorbeeld door vrouwen in NL gemiddeld minder dan 2 dagen p/w wordt gewerkt is uniek in de wereld! Maar omdat de maatschappij ze zo zielig vindt (en ze klein wil houden?) krijgen ze voldoende geld toegestopt om ze wat dat aangaat niet te laten klagen. Als ze nou eens iets meer ‘geprikkeld’ zouden worden dan hadden we de mensen die het echt nodig hebben makkelijk kunnen onderhouden. (En dan heb ik het dus niet over de gesubsidieerde baantjes die ze doorgaans lijken te ambieeren, want dat kost alleen maar meer.) Maar over die verantwoordelijkheid hoor je ze niet…

  De ‘zorgmarkt’ is een industrie geworden waar veel te verdienen valt. Om die reden zijn er veel aasgieren op af gekomen die willen mee-graaien in de subsidiepot. (dat ze allen een d66/pvda-lidmaatschap hebben valt wekelijks in de krant te lezen, dus dat hoef ik hier niet toe te lichten.) Maar wie goed kijkt naar het huidige beleid ziet dat er NIET wordt gekort op projecten waar het geld rechtstreeks ten goede komt van degene die het nodig hebben, zoals kleinschalige projecten en initiatieven ‘van onderop’.
  Mijn hoop is dan ook dat de ‘zorgmanagers’ en de industrie er omheen zullen verdwijnen, net als de instellingen die denken vastgoed te moeten kopen ipv pleepapier. Laat die management-laag opdonderen en de profesionals weer gewoon belonen voor hun werk.

  “Wat het kabinet vergeet, is dat alle werkgevers meer willen produceren met minder mensen. Overal stijgt de werkdruk: ook gezonde mensen hebben daar flink last van. ” …onzin. De tegenstelling werkgeverswerknemers is iets uit het industriele tijdperk. Het is een tegenstelling die bepaalde politieke stromingen graag zien om een zondebok aan te wijzen, maar de dagelijkse realiteit is anders. Als ‘gezonde werknemer’ heb ik geen enkele moeite met een ‘minder gezonde’ (heb er zelfs net weer 1 aangenomen), maar ik moet toegeven dat ik blij ben met de regelingen die een deel van het risco wegnemen, gezien langdurige uitval een faillisment zou kunnen betekenen voor een klein bedrijfje…
  Ik heb overigens nergens zoveel ‘arbeidsgehandicapten’ gezien als toen ik een paar jaar geleden was ingehuurd om een project voor een overheidsinstantie in Den Haag te doen. Ik denk dat ze dus weldegelijk een goed voorbeeld geven.

 22. Moos, ik ben het deels met je eens. De arbeidsparticipatie van vrouwen is in NL ondermaats, en de *organisatie* van de zorg kost te veel geld, waarbij de managers zichzelf overdadig belonen.

  De plannen van de regering voorzien echter niet in kleinschaliger of platter werken. Er is geen enkele stimulans om instanties om te bouwen naar organisaties die waarin de nadruk ligt op de uitvoerenden en waarin managementfuncties worden geminimaliseerd. Met alle veplichtingen van tijdschrijven, richtlijnen, DCB’s, transparantie, doeltoetsing – kortom: met de uitdijende bureaucratie – bevordert de overheid juist dat er meer managers worden aangesteld die allemaal het echte werk zitten te micromanagen. (En die managers zijn bepaald niet alleen PvdA’ers of D66’ers, hoor. De VVD en het CDA levert ook flink wat bureaucratiebonzen.)

  Twee miljard korten op regelingen voor (arbeids)gehandicapten heeft onder meer tot gevolg dat veel mensen die nu met begeleiding kunnen werken, hun baan niet meer kunnen volhouden. Voorts wordt een aangepaste opleiding volgen een stuk moeilijker: veel ervan worden op hun budget gekort. Om nog maar niet te spreken van de fikse bezuinigingen op het PGB: er zijn veel arbeidsgehandicapten die kunnen werken doordat ze zelf zorg inkopen. Het recent gepubliceerde boek 7×7, waarvan ik het voorwoord schreef, beschrijft de opleidings- en werkperikelen van jonggehandicapten. Stuk voor stuk hebben ze keihard hun best gedaan om een vak te leren, en bijna allemaal hebben ze een speciale opleiding en hulp bij hun werk nodig. Dat komt waarschijnlijk allemaal te vervallen… Aan wil en aan doorzettingsvermogen ontbreekt het ze niet, wel aan mogelijkheden.

  Je stelling ‘dat er NIET wordt gekort op projecten waar het geld rechtstreeks ten goede komt van degene die het nodig hebben, zoals kleinschalige projecten en initiatieven ‘van onderop’ is helaas niet waar. Daar wordt wel degelijk op gekort, soms rechtstreeks en soms via de decimalisering van het PGB.

  Zeggen dat denken in termen van werkgevers en werknemers zooo vorige eeuw is, is kortzichtig, tendentieus en onzinnig. Werkgevers hebben nu eenmaal meer macht dan werknemers.

 23. Off Topic

  @ Maurice, Post 02 Jun 2011 ≡ 11:45

  Het verhogen van de accijns op tabak is contraproductief.

  Er zullen minder mensen gaan roken en blijven roken, terwijl de sterfte door roken zeer lucratief is.

  De kans dat je door het roken voortijdig zult overlijden is bijna 100%.

  Alleen al aan het niet of veel minder lang uitbetalen van de pensioenpremie wordt veel verdiend…

 24. @ moos, post ≡ 04 Jun 2011 ≡ 01:30

  Er staat zoveel verdraaide “waarheid” in uw post dat het moeilijk is om daar serieus op in te gaan, doe het toch, want het kortzichtige liberalisme druipt ervan af.

  Feiten en geen onderbuikgevoelens:

  U zei:

  “Ik moet 5 dagen p/w werken + 1 dag studeren (op eigen kosten), kan geen (huur)huis betalen”.

  O.a dankzij de hypotheekrente-aftrek is er geen vrije woningmarkt in Nederland en zijn de huizen gemiddeld 20 tot 50% te duur…

  U zei:

  “Dat er bijvoorbeeld door vrouwen in NL gemiddeld minder dan 2 dagen p/w wordt gewerkt is uniek in de wereld!”.

  Uniek in de Westerse wereld is het slechte en dure kinderopvang-systeem in Nederland.

  U zei:

  “De ‘zorgmarkt’ is een industrie geworden waar veel te verdienen valt”.

  Dankzij vele politici, zowel links als rechts, moest en zou er toch worden geprivatiseerd…

  Het resultaat is ernaar, het is een regelrechte industrie geworden met veelal een psychopathische veel verdienende manager aan het roer…

  U zei:

  “Om die reden zijn er veel aasgieren op af gekomen die willen mee-graaien in de subsidiepot. (dat ze allen een d66/pvda-lidmaatschap hebben valt wekelijks in de krant te lezen, dus dat hoef ik hier niet toe te lichten.)”.

  Voor elke linkse politicus die u noemt kan ik ook een rechtse politicus verzinnen.

  Linkse politici vreten vaak uit de ontwikkelingsgelden/vluchtelingengelden ruif, rechtse politici vreten uit de (politieke) ondernemers ruif.

  Met andere woorden; ik zie geen enkel verschil tussen b.v. Guusje Ter Horst of Ed Nijpels.
  Immers beiden parasieten veroorzaken tot op de dag van vandaag grote maatschappelijke schade, die o.a. door u en mij wordt betaald.

  U zei:

  “Overal stijgt de werkdruk: ook gezonde mensen hebben daar flink last van. ” …onzin. De tegenstelling werkgeverswerknemers is iets uit het industriële tijdperk”.

  Ik weet niet in welk deel van de samenleving u verkeert, maar de tegenstellingen worden groter en groter!

  Mark Rutte zijn idee om het Rutteloon in te voeren is daar een keihard bewijs van!

  http://telegraaf-i.telegraaf.nl/telegraaf/_main_/2011/02/18/008/

 25. @ Spaink, post ≡ 04 Jun 2011 ≡ 04:30 zei:

  “Stuk voor stuk hebben jonggehandicapten keihard hun best gedaan om een vak te leren, en bijna allemaal hebben ze een speciale opleiding en hulp bij hun werk nodig. Dat komt waarschijnlijk allemaal te vervallen… Aan wil en aan doorzettingsvermogen ontbreekt het ze niet, wel aan mogelijkheden”.

  Geheel dankzij politieke “leiders” als Job Cohen en Jolande Sap zijn de Tweede Kamerverkiezingen 2010 en ook de Provinciale Statenverkiezingen 2011 geheel onnodig verloren en is de weg nu langdurig vrijgemaakt voor Mark Rutte en zijn VVD maatje Geert Wilders!

  De maatregelen die nu worden genomen om o.a. het sociale stelsel te ontmantelen staan in schril contrast wat er verder nog zal gaan komen aan ijskoude en bikkelharde bezuinigingen!

  “Gelukkig” is er nog steeds geld genoeg voor hopeloze en peperdure militaire missies naar Afghanistan; de kosten zijn nu al tot 5.1 miljard euro opgelopen en de Jolande Sap-missie naar Kunduz zal ook nog minimaal 500 miljoen euro gaan kosten…

 26. Beste Moos, ik wil heel graag met je ruilen !!!!!
  Je wilt namelijk niet weten hoeveel energie ik heb geinvesteerd om als Wajonger toch aan de bak te komen en vervolgens door complicaties bij een operatie weer thuis te zitten. Ik heb – ondanks mijn psychiatrische problematiek- net als jou de hele week gewerkt en er een studie naast gevolgd. Maar nu dus weer thuis. Zonder perspectief op werk, terwijl ik juist heel erg graag aan de slag zou willen. Mezelf weer nuttig voelen, voldoening halen uit het werken met mensen. Maar ik sta aan de ontvangende kant dus mag volgens jou niet gemakkelijk klagen….

 27. @ Elmo,

  Moos is hoogstwaarschijnlijk een VVD’ er…

  Jij bent in zijn ogen gewoon een:

  Echte luie profiteur, die niet genoeg moeite doet, want als je genoeg moeite zou doen zou je wel werk vinden. Jij vindt nu geen werk, dus je doet niet genoeg je best. Snappie!

  “Gelukkig” wordt Moos op zijn VVD wenken bediend en zal er in de toekomst geen enkele sociale zekerheid meer zijn…

 28. @Moos: Ook zieken en/of mensen met een laag inkomen betalen belasting.

  Zeuren dat je te goed in staat bent om in je eigen onderhoud te voorzien, is ronduit stom. Niet zo zielig doen svp.

 29. “Ik verdien zoveel geld, dat ik geen hulp nodig heb en dus ook niet krijg.”

  Boo-fucking-hoo.

 30. @Moos: In het algemeen geldt dat wanneer het (gezamenlijk) inkomen zo hoog is dat je geen recht op huursubsidie hebt, je het geld ook kan missen.

  Uitzonderlijke situaties daargelaten, als je met een dergelijk inkomen niet rond kan komen doe je zelf iets verkeerd en moet je beter leren met geld omgaan.

  Voorzieningen voor hulpbehoevenden zijn geen gunsten.

 31. @Moos: voor de duidelijkheid… je beseft dat je de wereld op z’n kop zet als jouw visie is “ik kan leven zonder hulp, maar ik voel me benadeeld als ik het niet krijg en zij die niet zonder die hulp kunnen, wel”?

  Het charmeert me niks dat je middels slecht rekenen en vooroordelen o.a. mij in een verdomhoekje plaatst terwijl ik dat niet verdien, en jezelf op een voetstuk plaatst – evenmin verdiend.

 32. @moos: er mankeert nogal wat aan jouw manier van redeneren. Anyway, ik ben benieuwd wat je erop te zeggen hebt.

 33. en @moos: het idee dat ik je dankbaar zou moeten zijn is niet op basis van de realiteit. Uitleg:

  Ik ben je geen dankbaarheid verschuldigd, want…
  – Het is niet jouw verdienste (noch de mijne) dat jij geluk hebt gehad waar ik pech had. De rollen hadden evenzogoed omgekeerd kunnen zijn.
  – Wat men aan volksverzekeringen bijdraagt is niet alleen ‘voor mensen die ziek zijn’, maar voor iedereen die ziek kan worden. Dus ook voor jou en jouw naasten.
  – Je bijdrage is niet bijzonder ten opzichte van die van anderen; ter illustratie: er is ook een deel van het geld in de volksverzekeringen-pot wat van mij afkomstig is.

  En een halve drogreden die me toch op de lippen brandt:
  – Je bijdrage klinkt niet van harte; je betaalt je premies omdat het moet, niet omdat je dat zo graag wilt.

 34. @ Maurice,

  Denk je om je hart :)

  Waarheid: 1

  VVD’ers worden nooit ziek, werkloos of arbeidsongeschikt.

  Waarheid: 2

  Als VVD’ers toch ziek, werkloos of arbeidsongeschikt worden, hebben zij gewerkt voor de premies, dus hebben zij er recht op.

  Waarheid: 3

  VVD’ers hebben altijd gelijk.

  Als waarheid 1 en 2 niet gelden, geldt waarheid 3 altijd.

 35. Ontzettend zonde als dit kabinet al deze voorzieningen afbreekt, want het is niet meer zo gauw op te bouwen.
  Hoe moet het verder in dit land en de wereld, met die alles overheersende vercommercialisering. Ik houd mijn hart vast.

 36. En niet helemaal ontopic maar wil ‘t toch ff kwijt: Woohoo, rechtzaak vs. uwv eindelijk voorbij! Ik had toch gelijk.

  Tijd voor koffie en een sigaret.
  Oh balls, ik had mezelf beloofd dat ik zou gaan stoppen met roken na afloop rechtzaak. Oh well, dat kan wel een dag wachten.

 37. @ Maurice ≡ 07 Jun 2011 ≡ 05:55

  Gefeliciteerd!

  Bereid je wel voor op aankomende bezuinigings-maatregelen die een grote schok zullen veroorzaken in “WAO-land”…

  Met “dank” aan de onbekwaamheid van de linkse politieke partijen…

 38. Tartarus, dank je.

  En I know, ik volg het participatiebesluit al tijden met argusogen; waarbij ik nog ‘t meest vrees voor de mensen die niet van zich af kunnen bijten.

  Hey, weer volledig ontopic :)

 39. Tijd voor wat optimistischer geluid hier.
  Mijn baas heeft me ‘gewipt’dit voorjaar na 11 jaar goede beoordelingen.
  Ik ben 56 werkte in de zorg en maakt Websites in WordPress als hobby.
  Ik kreeg een zak geld mee (kantonrechtersformule) en stond voor de keuze weer solliciteren of voor mezelf beginnen. Ik koos voor het laatste en heb er nog geen dag spijt van.
  Je bent ZZPer voor minder dan 40 Euro.
  Je bent er wel even druk mee maar als je goed bent komen de klanten vanzelf.
  Daar heb ik nog geen minuut over ingezeten. Allemaal een kwestie van levenshouding zou ik zeggen. Wel heb ik makkelijk praten natuurlijk want ik heb nu een reserve en volledige WW-rechten. Ik hoop dat ik er geen gebruik van hoef te maken. De eerste klanten voor een PGB en website hebben zich al aangediend. Misschien is Karin het onderhoud inmiddels ook wel zat :)

 40. En nu maar zien hoe de toch indrukwekkende move van de VNG en Donner’s niet-zo-handige reactie uitpakt.

 41. 25.Spaink ≡ 04 Jun 2011 ≡ 04:30
  Wat ik bedoelde met kleinschaligheid zijn de zorgboerderijen, thomashuizen,etc. Die worden namelijk niet gekort. Reden daarvoor is dat ze effecienter zijn, goedkoper en zeer weinig overheadkosten hebben. Bovendien zijn de medewerkers gemotiveerd en enthousiast.
  “tijdschrijven, richtlijnen, DCB’s, transparantie, doeltoetsing” zijn redenen waarom men vaak niet langer in de zorg wil werken. Ik zie althans in mijn omgeving dat men om die reden de sector verlaat. Deze zaken zijn echter niet door de polletiek of uitvoerenden bedacht, maar door managers die ook wel eens een cursus hebben gevolgd en een zak geld van de overheid zien liggen.
  Wat ik niet begrijp is dat de professionals zich zo laten gebruiken door die management-laag.

  27.Tartarus ≡ 04 Jun 2011 ≡ 10:20
  geheel mee eens ;)
  behalve van de dure kinderopvang: 95% vergoeding voor minima is heel sociaal, lijkt mij. 64% vergoeding voor hoge inkomens is te veel. Veel meer dan de helft word dus betaald door mensen die geen kinderen hebben (zoals ik). Dat is diefstal.

  @Maurice
  Ik laat me niet verleiden tot een wedstijdje ‘wie kan het beste klagen’. Om heel veel redenen niet. Maar als je zou zien welke last de jongere generatie moet dragen (60.000 schuld van de vorige generatie) dan zou je dit niet zeggen. (en begin aub niet over “maar wij hadden vroeger geen mobieltje..”, want in een telefoon kun je niet wonen…)

  Verder wil ik nog opmerken 2 weken terug een SW-er te hebben aangenomen. De regeling vanuit de overheid om 50% van het salaris te betalen heeft dat mogelijk gemaakt, alsook de regeling dat risico’s (uitval, ziekte) door UWV worden gedekt. Hiermee wordt een een grote drempel weggenomen voor werkgevers en kun je zulke medewerkers naar vermogen laten deelnemen, zonder een enorm financieel risico te lopen. Ik vind dat veel socialer dan ze wasknijpers laten vouwen in een treurig grijze fabriekshal.

  Het zal wel weer vloeken in de kerk zijn, maar als ik bovenstaande verontwaardiging lees dan moet ik toch telkens denken aan dit artikel : http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=9334

  42. Maurice ≡ 07 Jun 2011 ≡ 05:55
  Feli!

 42. Moos: dank je.

  En wat betekent dit stukje? “Maar als je zou zien welke last de jongere generatie moet dragen (60.000 schuld van de vorige generatie)”

  (want: een getal zonder duidelijk kader heeft geen betekenis, ook niet als het een ‘groot’ getal is)

 43. En een van m’n lievelingsvragen: “Is dat eigenlijk wel zo?” Beweringen zelf narekenen geeft soms heel andere uitkomst.

 44. Ach ja… en je kunt het ook vergelijken met de landen om ons heen…
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_staatsschuld

  Een beetje laat (letterlijk en figuurlijk) maar alsnog gefeliciteerd met je overwinning op ‘het systeem’, Maurice.

  En staatsschuld per persoon ?
  Staatsschuld per eind 2010 ca. 371 miljard Euro.
  Inwoneraantal per eind 2010 ca. 16,6 miljoen
  Staatsschuld per hoofd van de bevolking Euro 22.350,–
  Maar misschien bedoelde Moos iets anders…

 45. HenK, dank je. En het was nietzozeer ‘tegen het systeem’ maar tegen schadelijk verkeerd gebruik van het systeem.

  Ik gok dat Moos niet precies weet wat hij of zij bedoelt. Staatsschuld per capita zou een aanknopingspunt kunnen zijn, maar heeft in het echte leven ook niet veel betekenis.

 46. En degene die nog wajong of nieuwe wet nog houden zonder werk gaan er per jaar zo’n 2000 op achteruit, diegene die thuis of samenwonend zijn hebben zelfs recht op niks meer….

 47. Karin, dit is spam. De link: “Sandra Model Jpg” is een tusssensite naar een pornosite. De link onder de naam Lpxxhzqh idem dito, maar die linkt niet goed door, dus dat scheelt. :)

 48. Vermoedelijk heeft de spamcomputer van 55 het woord ‘prikkelen’ geheel anders opgevat dan door jou bedoeld. :)

 49. Janus: ik heb de bewuste reactie als spam aangemerkt, hij is nu weg. Het duurt soms even voordat de WordPress spam-detection-plugin een nieuwe aanpak doorheeft. Dank voor de waarschuwing :)

 50. @Karin, weet dat uw artikel ‘prikkelen’ vrij lange tijd geleden is, toch wil ik even reageren, dat het inderdaad niet aan de gehandicapten ligt die schaars goed waren. Dat kwam alles door het beleid, de beslissingen vanuit SW bedrijven toch vanuit SW-Directeurs, zijn beleid/bestuur, P&O. Ze mogen alles zelf beslissen bijv nu ieder gemeente € 25.000 euro per WSW-er per subsidie uitkeert ( Full time 1 FTE, part time 0,5 FTE ! )bijv WSP van nu hier in Kerkrade of Maastricht of Heerlen heb je ongeveer 3600 WSW-ers zowel full als part. zo zie je maar volle budget bovenal hun minimulonen, ook al welke voorzieningen hun eigen recht toe spreken, worden ze ook tegengewerkt door het beleid zelf.

  Bovendien de meeste systeem van nalatigheid van het beleid , afdelingshoofden steeds verergert, is nog steeds de voorbeeld voor elke WSW-er. Elke WSW-er als werknemer kan er niks aan te doen. Welke functie ze ook goed kunnen verrichten al met hun beperkingen meestal tussen 70%-80% worden uitgevoerd, valt er op iedereen wel iets aan te merken. ( elke gek heeft zijn gebrek viel uit de mond van afdelingshoofd, letterlijk en wél bespottelijk! ). Ik heb sinds 1995 altijd voor SW bedrijven gewerkt, zowel intern als extern. Nu Detacheringen BV. Natuurlijk vraag je je als ‘gehandicapte’ ( omdat je doof bent’) af, wat voor resultaat eigenlijk het wel niet was geweest binnen SW bedrijven. Eerlijk gezegd zegt me niks, te weinig doelgerichte resultaat. Want we leven eigenlijk van alle subsidies van alle gemeenten hoor, die ons op de been houden. Nu is 22 jaar lang verstreken, geen succes en nog steeds niet, met zéér knalrode verlies van SW bedrijven in Zuid Limburg. Daarom krijg je geen voorzieningen meer, zoals doventolk of jobcoaches die je ook speciale ondersteuning nodig hebt. Dan dacht ik : Nou, genoeg is genoeg, maar hoe? Kijk naar mijn diploma’s van Grafisch Lyceum, Bedrijfsadministratie, PC Boekhouden, en al 12 certificaten bij elkaar zijn helemaal nul, want ze bestaan het ook niet meer. Dan valt je weer in een soort circuit van leven terug op af om opnieuw te beginnen, ja hoor, tijdelijk daar, tijdelijk hier, binnenkort ??? We worden toch allemaal in eigen individuele detacheringen uitgevoerd, waar dan? “gewone” bedrijven willen gehandicapten niet, al ben ik zelf niet gehandicapte ondanks dat mijn kleine beperking. Gewoon fuck IT die zo bepalend op je leven zo beinvloed is, dan denk ik: Ik ga toch studeren, verder ontwikkeling en mijn leven wat resulteren. Vette Punt.

Leave a Reply to eef wouters Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.