Donatie

Hoe lang het er al hangt weet ik eigenlijk niet. Dit bord van de Stichting Overlastdonatie dat in de Albert Heijn bij mij om de hoek hangt, viel me pas afgelopen week op. Kennelijk hebben we in Nederland sinds enige tijd nieuw beleid voor winkeldiefstal. Niet alleen wordt in zo’n geval de politie gewaarschuwd (wat me volkomen logisch lijkt), maar wordt de op heterdaad betrapte dief tevens een boete in rekening gebracht wegens bezorgde overlast. Was getekend: Stichting Overlastdonatie.

Nu kan ik me ook bij die boete iets voorstellen. Je wilt een betrapte winkeldief uiteraard voor meer aanslaan dan alleen dat gejatte potje pindakaas, immers: je moet zo iemand vasthouden, in een kamer zetten met bewaking erbij, wachten tot de politie komt, papierwerk regelen en wat al niet. Je wilt eigenlijk überhaupt niet dat ze jatten, dat wil je ontmoedigen waar je maar kunt. En aan winkeldieven opgelegde boetes vloeien in de staatskas, niet in de kas van degene die al die overlast heeft gehad en extra kosten heeft moeten maken. Dus dat het lijdend voorwerp van winkeldiefstal iets wil terugzien voor al zijn moeite snap ik.

Wat ik niet begrijp is dat de extra boete die gesnapte winkeldieven wordt opgelegd, een ‘donatie’ wordt genoemd. Een donatie is wat iemand vrijwillig geeft, en hier hebben we het over — nou ja niet over een boete, want die kan alleen de overheid opleggen, maar zodra iets verplicht is, is het geen donatie meer. We hebben het hier over een particulier opgelegde straf. Nogmaals, de gedupeerde heeft daar wat mij betreft alle recht toe, mar er zijn twee dingen die me niet zinnen: de taalvervuiling (een opgelegde straf is geen ‘donatie’) en het rare bedrag. Hoe berekent iemand dat het gemiddelde kostenplaatje van winkeldiven uitkomt op 151 euro per persoon? Is dat ex- of inclusief btw? Is er inflatiecorrectie toegepast?

Author: Spaink

beheerder / moderator

23 thoughts on “Donatie”

 1. Waarom noemen we het geen rekening voor bewezen diensten: gastvrijheid bieden met bewaking na diefstal of poging tot diefstal. We nemen dat op in de leveringsvoorwaarden.
  Als U steelt dan brengen we 151 euro in rekening en wordt u aan de politie overgedragen ……

 2. Ben wel benieuwd hoe ze deze donatie willen incasseren…..lijkt me onmogelijk…of zou je je zegeltjes mogen verzilveren??

  ( wij zaten wel eens 1 uur te wachten op de politie, en je moet met 2 personen de boef “bewaken” , moedeloos werd je ervan…)

 3. Ik snap het wel, maar op de een of andere manier word ik er ook moe van hoe ga je incasseren bij mensen die over het algemeen geen cent te makken hebben…..
  Die veelal verslaafd zijn, die zoveel schulden hebben dat ze daar op geen enkele manier meer uit kunnen komen?

  gr Cynthia

 4. Taalvervuiling? Taal, dan wel woorddefinities, doen dat zelf. Alles is naamloos geboren en het woord is niet het ding. Een boom IS géén boom. We hebben het zo genoemd hebben; gelijk van één plus één niet gezegd kan worden dat het twee IS. Wij benamen dingen, maar IS niet de naam; het woord.
  Neem o.a. het woord ‘naïef’, dat zelfs twee tegenstrijdige definities kent, te weten: ‘natuurlijk’ en ‘onnozel’.
  Is het mede daarom niet veel belangrijker ons te buigen over het feit welke mensen en waardoor ze in deze samenleving uit stelen van eten moeten? Zeker is dat, steel je een potje pindakaas, de boete ook niet voildaan kan worden. Dat wordt zitten en wel á 50 euro per dag op Staatskosten, daarmee die van ons allen. En heeft ‘bestraffen’ ooit tot een betere samenleving geleid?

 5. ik heb van mijn winkelervaring met jatters 1 ding geleerd: de winkeldief komt uit alle lagen van de bevolking, arm of rijk, verslaafd of niet, “deftig”of A-sociaal” , ze doen het allemaal…..

 6. Als een dief een disclaimer op zijn voorhoofd zou tattoëren, iets als ‘deze boef is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte kosten of indirecte schade’, zou dat werken?

  Dat is geen zuivere koffie natuurlijk, maar dat is dat donatie systeem ook niet. Die 151 euro is leuk bedacht als gemiddelde indirecte kosten van zo’n gebeurtenis, maar dat gemiddelde zorgt er m.i. ook voor dat sommige boeven indirecte kosten betalen die helemaal niet gemaakt zijn.

  Maar ja, het systeem klinkt veels te makkelijk; dat wordt vast een blijvertje.

 7. Naam is idd vreemd, maar het gaat hier gewoon om een gestandaardiseerde civielrechtelijke procedure. Grappig is dat de website van die stichting meldt dat bijna alle dieven betalen. Misschien kijken we in Amsterdam toch te veel met de grotestadsblik, want zou het landelijk niet zo kunnen zijn dat het merendeel van de winkeldiefstallen helemaal niet wordt gepleegd door zwervers en junks, maar door scholieren, kleptomanen etc? Kan me voorstellen dat die wel betalen als ze brief krijgen waarin wordt gedreigd met deurwaarder.

 8. T, dat zoveel dieven deze ‘donatie’ betalen vond ik ook opmerkelijk, kennelijk werkt het wel. ‘t Was vooral de naam waarover ik viel, en dat rare bedrag.

 9. 151 is een palindroom en dat kunnen mensen associeren met een heilig getal, wat misschien door God gewaardeerd word. Dus hoop op hogere steun en hoop op sympathie van iets hogers dan de mensheid.

  Donatie als woord in deze situatie is idioot maar logisch te verklaren omdat het rechtssysteem het niet serieus kan bekrachtigen. Een stichting heeft geen winstoogmerk dus ik neem aan dat die weinig keus hebben dan werken met woorden als donaties ipv. sancties.

  Een wanhopig verzoek om financiele steun.
  Ik zoek alleen materieel. Brood stelen heb ik al gedaan toen mijn deur op slot ging. En brood stelen mag als je niets te eten hebt.

  Coherentiebehoud. Het enige middel dat ik nog heb om mensen met coherentie ergens van te kunnen overtuigen. De psychiatrie wil alleen nog winnen en groeien. Ze zoeken geen coherentie noch waarheid, sluiten onschuldige mensen op en kunnen alleen nog voelen.

 10. Er is geen sprake van een overeenkomstenrechtelijke aansprakelijkheid. Immers de dief heeft geen overeenkomst gesloten dat hij zal betalen wanneer hij steelt. Evenmin staat “ergens” de hoogte van het bedrag vast, of zwart op wit. Het bedrijf mag vragen wat het wil. De dief mag zo vrij zijn, er niet aan te voldoen. Daartoe heeft hij het volste recht en niets mag hem in de weg worden gelegd. Ook dient het winkelbedrijf geen eigen rechter te spelen, en mag het bedrijf dus niets afdwingen. “Donatie” is dus puur juridisch de enig juiste betiteling. Daarbij komt, dat de dief niet verplicht is, wegens zijn diefstal een bedrag aan het winkelbedrijf te betalen. Of dat nou “donatie” wordt genoemd of wat dan ook.

  Het bedrijf mag de dief alleen (terstond) aan de politie overdragen en een aanklacht indienen, anders niets. Meer mag het bedrijf niet.

  Hoogstens kan de politierechter in een strafrechtzaak de dief tot een boetebetaling (plus… …) veroordelen.

  En als het winkelbedrijf zich dan ook nog (tijdig) in de behandeling van de eventuele strafzaak “voegt” (mengt), zou het winkelbedrijf in een daarna apart te starten civiele procedure van de dief betaling van de pure schadevergoeding van de betrokken dief kunnen vragen, en betaald krijgen, als de civiele rechter daarin toestemt.

  Dit geldt voor een gestolen fietsbel van nul-nul, komma, nul-vijf cent, en tevens auwk foojr un sakje diejamanten van euro 100.000.000.000.000 miljard GULDEN van maupie caranza.

 11. Aangezien er geen overeenkomstenrechtelijke afhankelijkheid van de dief jegens het winkelbedrijf bestaat, waar hij gestolen heeft, worden in sommige vestigingen van van winkelbedrijven buiten de hoofdstad wel bewakers ingehuurd, die regelrechte knokploegen vormen.

  Dieven worden, na atrappe, dan doorgaans in vliegende rotvaart de trappen af van het bedrijf gesleurd naar beneden de kelder in. Ze worden daar door de beveiligers zo ongenadig huisgehouden en terechtgewezen, dat er in de beste gevallen weinig meer dan nog een kop, een stuk van een arm en een halve voet overblijft. Geen romp, vanwege het “habeas corpus”, en “heden vrijbankvlees”.

  Deze brokstukken van de mens in kwestie worden daarna door het personeel voor de winkelvestiging midden op de straat gelegd alwaar ze nog een vijftal verschillende malen door diverse automobielen worden overreden.

  Niettegenstaande dat al, plegen deze menselijke restanten van wat eens een winkeldief was nog een hele tijd voort te leven en zelfs de tijdslimiet van de hoge ouderdom te kunnen overschrijden.

  Het leven is daarom, altoos bepaald niet binnen de hoofdstad, toch nog altijd veel erger dan de stoutste fantasie.

  Maar daar hebben we dan de ongebondenheid van het overeenkomstenrecht een klein beetje voor nodig, om het stadium van terechte gelukzaligheid te bereiken.

 12. Ik vraag me af in hoeverre dit echt rechtmatig is. In hoeverre AH in zijn recht staat om zijn eigen slachtofferhulp te regelen. Stel dat de winkeldief weigert het bedrag te doneren? Kan AH er dan een deurwaarder achteraan sturen? Geldt het hebben gezien van dat bord als een instemming met de overeenkomst dat iets pikken bij AH 151 euro kost? Zullen supermarktketens met elkaar gaan concurreren? Kost het bij Dirk van de Broek slechts 76,50 euro als je een brood pikt?

  Vraag me toch af hoeveel rechtskracht zo’n even begrijpelijk als raar initiatief nu igenlijk heeft.

 13. Mag je dat bordje wel fotograferen? Totnogtoe heb ik in elke Albert Heijn vestiging wel ergens bij de ingang een bordje gezien dat je er niet mag fotograferen.

  En dan is een wedstrijd in diezelfde winkel waarvoor je iets in de winkel moet fotograferen erg lachwekkend.

 14. Ze kunnen dieven beter laten kiezen: betalen of aangifte doen. Van aangifte doen wordt de winkelier toch niks beter.

 15. @ 12: niets van dat al mag. Maar de brutale (filiaalhouder) heeft de halve wereld.
  De filiaalhouder mag alleen de politie roepen. Iets anders mag hij niet. @13 ja dat mag. Vanaf de openbare weg iets fotograferen wat zich ergens binnenin bevindt,is niet verboden. Tenzij dat uitdrukkelijk aangegeven, en wettelijk geregekd is (militaire vliegvelden etc.) @ 14 men kan iedereen van alles willen laten doen, niets hoeft, en niets is verplicht. De dief HOEFT niets en MAG alles weigeren. Totdat de rechtszaak volgt.

  Niemand schijnt te weten hoe het werkelijk geregeld is.
  Eigenaardig is dat. Volgt u allen eens, de zittingen der politierechter (na succesvol afgesloten rechtenstudie) en de honderdduizend miljard diefstallen, die hij per dag behandelt. Dan weet u allen wellicht een beetje meer. (Niet veel, natuurlijk, helemaal niet veel.)

 16. Haha, heel goed. Vooral vragen blijven stellen bij elk bord dat je ziet en bij elke tekst die je leest.
  Vandaag kwam ik langs een aanplakbiljet van de CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen, er stond iets van: ‘Crimineel gedrag? Camera toezicht!’
  Geen privacy meer, gewoon fascisme why not…
  Ik vind dan dat je je als dief tenminste moet kunnen verzekeren tegen overlastdonatie ;-)
  Vandaag wordt de Februaristaking herdacht. Zonder eigenbelang opkomen voor een ander die dat zelf niet kan. Vandaar.

 17. Winkel diefstal mag niet, en als je op heterdaad betrapt wordt en overgedragen wordt aan de politie volgt na aangifte, een boete.
  Ik heb het even uitgeplozen, donatie zegt het eigenlijk al, is vrijwillig.
  Winkeliers hebben geen poot om op te staan. Donatie overlast zal via een civile procedure uitgevochten moeten worden.

 18. @1-17

  Er wordt gesteld dat het een door een particulier opgelegde straf zou zijn. Dit is niet juist. Het betreft een civiele vordering.

  Voor de juridische grondslag voor deze methode volstaat het verwijzen naar art 162 lid 1 van het burgerlijk wetboek, boek 6.
  Er staat:
  Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

  De diefstal is de onrechtmatige daad. De kosten zijn berekend en geraamd op 151 euro. Voor iedere winkeldiefstal een specifieke rekening maken is praktisch onmogelijk. Bovendien werken Winkeliers, Politie en Justitie bij deze werkwijze samen. Het is niet een actie van een enkele winkelier. De verschillende partijen hebben zich dan ook aan deze werkwijze geconfirmeerd.

  Tot slot heeft het Hof in Leeuwarden de werkwijze bekrachtigd in een uitspraak van 7 december 2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.