Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /htdocs/www.spaink.net/wp-content/advanced-cache.php on line 489

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /htdocs/www.spaink.net/wp-content/advanced-cache.php on line 489
Karin Spaink - Indianenverhalen

Indianenverhalen

(De AVRO zendt elke werkdag tussen 13:30 en 14:30 De Praktijk uit op Radio 1, een programma over gezondheidskwesties. Met ingang van vandaag heb ik daar een tweewekelijkse gesproken column. Bij deze de eerste.)

Had ik een dochter, dan zou ik praten als Brugman om haar te overtuigen af te zien van de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Niet dat ik kanker onderschat, ik heb het zelf gehad, en ik weet hoe grondig het je leven kan ontwrichten. Maar deze vaccinatie gaat me te ver.

Minister Klink noemt de kritiek op het vaccinatieprogramma ‘indianenverhalen’, en – gut, wat een leuke woordspeling toch van zo’n minister – ‘baarlijke nonsens’. Dat is een zonderlinge manier van reageren. Want de bedenkingen zijn serieus.

Er is iets mis met de proporties. Op zulke grote schaal preventief beleid inzetten doe je alleen bij heel serieuze kwesties. Zoals bij borstkanker: de meest voorkomende kanker die er is. Per jaar krijgen 12.000 vrouwen dat – omgerekend één op de acht vrouwen – en aan geen enkele andere kanker gaan zoveel vrouwen dood. Bij zo’n veel voorkomende ziekte is een regelmatige controle zeker een goed idee.

Maar alle meisjes behandelen voor iets dat jaarlijks circa 600 vrouwen treft: dat klinkt als een schot hagel. Het is zoiets als bij iedereen preventief alle moedervlekken weghalen, omdat zo’n plek zich een enkele keer tot een melanoom kan ontwikkelen. Het is overkill.

HPV leidt meestal niet tot kanker. Veel vrouwen zijn er ooit mee in aanraking geweest, en gewoonlijk ruimt het lichaam die besmetting zelf keurig netjes op. Daar komt geen ingrijpen van buitenaf aan te pas. Waarom zou je mensen vaccineren voor iets dat bijna altijd vanzelf overgaat?

Nu ja, voor die zeshonderd bij wie dat nou net niet lukt, zou je denken. Better safe than sorry. Maar daar zit nu juist mijn andere bedenking: het is helemaal niet duidelijk wat die inenting precies doet.

Het vaccin is immers slechts vier jaar getest. Baarmoederhalskanker is traag, de ziekte doet er gemiddeld zo’n vijftien jaar over om zich te ontwikkelen. Anders gezegd: we weten niet wat de effecten van het vaccin op lange termijn zijn. We vaccineren al die meisjes feitelijk op basis van een theoretisch model dat zich in de praktijk nog niet heeft bewezen.

De Amerikaanse FDA, die pas na veel gedram van de farmaceutische industrie haar goedkeuring aan het vaccin hechtte, had nog een ander bezwaar. Er is gegronde reden om aan te nemen dat zo’n inenting verkeerd uitpakt bij meisjes die ten tijde van de vaccinatie al met HPV zijn besmet: dat zou de kans dat ze later baarmoederhalskanker krijgen, juist doen toenemen. En het idee dat je zulke jonge meiden inent met een slecht getest vaccin, vind ik ronduit griezelig. Herinnert u zich DES nog? Of Softenon?

Better safe than sorry? Niet laten inenten, dan.


Aantal reacties: 33

 1. ≡ 03 Apr 2009 ≡ 19:17

  ben het volledig met je eens en m’n 12 jarige gaat dus ook niet voor die enting.

 2. ≡ 04 Apr 2009 ≡ 09:01

  Let wel: 600 gevallen per jaar zijn er op een levenstijd nog altijd 80 maal 600 is 48.000. Dat is één ding waar Karin weer eens flink overheen stapt.

  Daarbij heeft Karin naar eigen uitspraak geen dochter. Dat is twee.

  Als derde punt gaat Karin bij herhaling heen, en ook hier weer, over het feit dat HPV 16 en 18 in verband gebracht worden in diverse onderzoeken met ook andere kankers, waaronder ook borstkanker. Dan worden de aantallen in verband met HPV 16 en 18 al veel groter.

  Als vierde punt gaat Karin heen over het feit dat juist ook een behoorlijk aantal jonge vrouwen dergelijke vervelende kankers oplopen op juist jongere leeftiid. Juist dát proberen te vermijden lijkt mij toch een groot goed.

  Punt vijf is dat wetenschap niet beweert dat alles te vermijden is. Niemand beweert dat alle baarmoederhalskanker de wereld uit is met vaccinatie. Niemand beweert ook dat alles met betrekking tot het immuunsysteem begrepen is.

  En het belangrijkste kritiekpunt van Karin dat juist vaccinatie een dergelijke kanker uit zou lokken bij sommigen met een zekere dispositie voor zo iets:
  dat sluit ik niet helemaal uit. Medische ontwikkeling heeft altijd wel bepaalde keerzijden. Bij sommigen zijn er nu eenmaal dingen die niet in de normale range vallen: maar dan is er ook meer aan de hand met juist ook immuunsysteem.

  Dat nu allemaal te gaan vergelijken met Softenon- geschiedenis gaat mij toch vele malen te ver. Het gros van gevaccineerde vrouwen tegen HPV krijst vooreerst een dergelijke ziekte veel minder en in ieder geval veel minder op jonge leeftijd. Dat is een groot goed. Als tweederde van de jaarlijkse 600 vrouwen het niet meer krijgen zijn er dat op een levensspanne 80 maal 400 is 32.000 minder.

  En als zevende punt: dat betekend inderdaad dat wetenschap de verantoordelijkheid neemt om uiteindelijk miljoenen vrouwen te gaan vaccineren. De vraag is of je dat uiteindelijk wilt als maatschappij. De trend is toch dat wetenschap gaande is om veel meningitis, mazelen, kinkhoest, etc. te vermijden en dat schijnt allemaal nogal aardig te lukken.

  Mijn conclusie is toch dat veel ziekte niet meer hoeft.

 3. ≡ 04 Apr 2009 ≡ 09:37

  Mensen op bijvoorbeeld Tholen die hun kinderen niet tegen wat dan ook laten vaccineren uit principe, hebben het in de omringende gemeenschap niet gemakkelijk. Want de omringende gemeenschap bepaalt, wat er gebeurt en niet de enkeling. Wil men dus moeilijkheden, dan krijgt men die en ik denk niet, dat mensen daarvoor in de wereld zijn gezet.

  ‘°_°/’

  Dat denk ik niet.

 4. url url'>Spaink ≡ 04 Apr 2009 ≡ 09:41

  Sjaak, je schrijft: ‘Let wel: 600 gevallen per jaar zijn er op een levenstijd nog altijd 80 maal 600 is 48.000. Dat is één ding waar Karin weer eens flink overheen stapt.’ Ik weet niet hoe jij rekent, wiskunde is duidelijk niet je forte, maar de kans dat een vrouw ooit baarmoederhalskanker krijgt, ligt ver onder de 1%.

  Grote groepen inenten met vaccins die heel kort zijn getest en waarvan we simpelweg nog niet kunnen weten wat ze op lange termijn doen, vind ik gerust een vergelijking met DES waard.

  Oh en als ik niks mag zeggen over dit vaccinatieprogramma omdat ik geen dochter heb, betekent dat iuiteraard dat jij nooit meer iets mag zeggen over borstkanker. Jij hebt immers geen borsten.

 5. ≡ 04 Apr 2009 ≡ 10:20

  Beste Karin, misschien is het jou ontgaan, maar mannen hebben ook borsten – weliswaar niet in de vrouwelijke zin – , sommigen krijgen zelfs ook gewoon borstkanker. Dat weet jij best.

  Natuurlijk krijgen minder dan 1% van vrouwen baarmoederhalskanker: zo´n 600 per jaar van de jaarlijks circa 85.000 geboren vrouwen: dat is ongeveer 0,7% op jaarbasis. Maar dat is geen reden om er niets preventief aan te doen. De ellende van zo´n ziekte is ook gewoon buiten twijfel behoorlijk groot.

  Dat in oorzakelijk/ preventieve zin aan borstkanker nog niet veel te doen valt – afgezien van regelmatige controles – is geen reden preventie bij een andere ziekte niet te doen. Daar ga jij allemaal fiks omheen.

  Verder is al heel veel en langdurig ervaring met een keur aan andere vaccins. Daarbij mag je verwachten dat huidige kennis van HPV- vaccinatie vergelijkbaars oplevert. Vergelijken met DES en Softenon van jou kant is momenteel gewoon absurd.

  Niet vermeden eigen leed van een eigen ziekte – en jammer genoeg treft borstkanker veel vrouwen keihard, dat is waar – zou des te meer een reden moeten zijn leed bij andere ziekte te vermijden. Veel meer nuancering van jou kant – en zeker in het openbaar – is absoluut noodzakelijk.

 6. ≡ 04 Apr 2009 ≡ 10:56

  Met andere woorden: ik wil niet meebetalen aan mensen, die zich (hun dochters) opzettelijk niet laten inenten.

  Bestrijding en voorkoming van alle mogelijke soorten kanker en andere ziekten legt een immens groot beslag op de algemene middelen.

  Mensen die zich onttrekken aan algemene preventie, moeten dat niet doen ten koste van mijn profylactische portemonnee.

  ‘Ô_Ô/’

  Dat zijn mijn en anderen hun andere woorden.

 7. ≡ 04 Apr 2009 ≡ 12:22

  Toen 50 jar geleden ‘de pil’ aan de vrouw gebracht moest worden placht een groot gedeelte van de medische wereld o.a. het kankerrisico af te doen als ‘indianenverhalen ‘.
  De eerste pillen waren gebaseerd op DES, waarvan de ontwikkelaar zelf al waarschuwde voor het kankerrisico. DES was de verzamelnaam voor hoge doses synthetisch oestrogeen, de basis voor een tot ca. 1978 groeiend aantal medicijnen. Omdat DES-gebruik alleen in verband werd gebracht met gemakkelijk traceerbare vrouwen die het als medicijn kregen toegediend bij een dreigende miskraam, bleven miljoenen vrouwen in de westerse wereld onwetend van hun DES-gebruik in de vorm van andere medicijnen. Nadat de gevolgen voor het nageslacht, zoals o.a. de kans op onvruchtbaarheid, kanker en afwijkingen aan geslachtsorganen onomstotelijk vaststonden werden doses synthetisch oestrogeen in alle betreffende medicijnen drastisch gereduceerd. Inmiddels was men ook tot de constatering gekomen dat de eigen lichaamsproductie van oestrogenen altijd veel te hoog was ingeschat. Synthetisch oestrogeen bleef echter tot op de dag van vandaag de basis voor een reeks medicijnen incl. ‘de pil’. Alle aan DES toegeschreven gezondheidsrisico’s doen zich nog steeds voor (niet alleen bij het nageslacht) maar kunnen nu uiteraard niet meer in verband worden gebracht met een specifieke gebruikersgroep. Het betreft nu een groot aantal gebruiksters van een reeks medicijnen voor meerdere indicaties. Reden waarom onderzoek naar de gevolgen van een enkel medicijn nooit tot een oorzakelijke verklaring kan leiden. Bingo voor de farmaceutische industrie!
  En de wereld draait door. Meisjes krijgen op school tekst en uitleg over het geaccepteerde ‘pil’gebruik waarvan engels onderzoek recent een verband heeft aangetoond met baarmoederhalskanker. Maar ja, daartegen kunnen ze nu gevaccineerd worden. De gevolgen (voor het nageslacht?) zien we later wel weer.

 8. ≡ 04 Apr 2009 ≡ 14:14

  Het gebrekkige testen en het feit dat het vaccin waarschijnlijk maar zo’n 10 jaar werkzaam is zijn voor mij de hoofdredenen om niet te enten. Bovendien ent je tegen iets waarop je een kleine kans hebt het te krijgen en als je het al krijgt is dat pas over 30 jaar…Da’s nogal een ander verhaal dan bv de enting tegen hersenvliesontsteking die er een paar jaar terug bij kwam.

 9. ≡ 04 Apr 2009 ≡ 19:28

  De info op -prik en bescherm- komt niet overeen met die op de bijsluiter. Die krijgen de te prikken meisjes en hun ouders niet eens te zien en dat is verdacht.
  Het Zembla programma Het Omsteden Kankervaccin, over dit baarmoederhalskankervaccin spreekt voor zich.
  De farmaceutische industrie geeft meer geld uit aan marketing dan aan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen.( Ga voor de aardigheid eens kijken op de website-gezondescepsis-) Ondanks de gigantische reclamecampagne voor dit vaccin is de opkomst zwaar tegengevallen.
  Een goede ontwikkeling deze opstand tegen Big Pharma. Mensen laten zich niet alles meer wijsmaken vandaag de dag want ze hebben internet.
  In de tijd van DES en Softenon wisten we van niets.

 10. ≡ 04 Apr 2009 ≡ 22:13

  Karin vergeet voor het gemak 12.000 vrouwen die een voorstadium van deze kanker krijgen en vaak onvruchtbaar worden en jarenlang door de medische molen moeten.Dat alleen zou al voldoende reden zijn voor een vaccin. Ook vergeet ze 200 vrouwen die vulvakanker krijgen,totaal dus 800 kankerpatienten, dat zijn 32 klassen vol jonge meiden alsof dat niets is.Ik snap niet hoe iemand die zelf kanker heeft gehad zo kan reageren.Zelf heb ik mijn zus verloren aan deze kanker,ze was een twintiger en bij twintigers komt deze kanker steeds meer voor.Zij had de agressieve vorm die er niet uitkomt bij een uitstrijkje. Gelukkig was er in mijn woonplaats een recordopkomst van 82% na een goede voorlichting door een specialist. Het vaccin heeft niets te maken met Des en Softenon dat waren geneesmiddelen die werden geslikt tijdens de zwangerschap.Iedereen weet dat je niets moet slikken als je zwager bent.Het vaccin is wel degelijk veilig en getest en er zijn met opzet indianenverhalen verspreid.Schandalig om jonge meiden zo bang te maken. Dit is wat een arts zegt over het vaccin:

  Hij is geschrokken van het toenemend aantal jonge vrouwen dat zich bij hem meldt met baarmoederhalskanker. Twintigers nog, die net een vaste partner hebben, aan een huwelijk denken en vooral: kinderen willen. ‘De diagnose is voor elke vrouw een ramp’, zegt gynaecologisch oncoloog Leon Massuger, ‘maar voor deze vrouwen is die extra groot. Ze verliezen hun baarmoeder en daarmee ook het gezin dat ze wilden.’

 11. ≡ 05 Apr 2009 ≡ 02:35

  En Karin, wat vind je van dit nieuwe vaccin dat ongetwijfeld binnenkort zal verschijnen?

  Amerikaanse onderzoekers hopen binnenkort een nieuw vaccin tegen borstkanker op de markt te brengen. De eerste klinische testen met het nieuwe vaccin zouden deze lente starten aan de universiteit van Arkansas. Dat staat te lezen op marieclaire.co.uk.

  Anderhalf jaar
  Het vaccin bevat antistoffen die de kankercellen in de borst bestrijden. Eerste tests gebeuren met vrouwen die al borstkanker hebben, een tweede testgroep bevat dames bij wie de kanker opnieuw opduikt of die een verhoogd risico lopen. De testen zouden minstens anderhalf jaar duren.

 12. ≡ 05 Apr 2009 ≡ 13:29

  @Katie. DES werd niet alleen voorgeschreven tijdens de zwangerschap, maar was ook een lactatieremmer, een middel tegen overgangsklachten en zelfs een borstkankermedicijn.Nu nog kunnen vrouwen tengevolge daarvan borstkanker krijgen.Daar wordt het liefst over gezwegen, want van medicijnen word je toch niet ziek….?DES was amper onderzocht, maar gepromoot door de fabrikant.
  Ook van het baarmoederhalskankervaccin is nog veel te weinig bekend over de risico’s, daar is het veel te kort voor onderzocht. Wel is bekend, dat leden van de Gezondheidsraad die adviseerden over dit vaccin, financiële banden met de fabrikant hadden ( zie het Zemblaprogramma)

  Waarom wordt er geen voorlichtingscampgne gestart over de de risico’s van baarmoederhalskanker inplaats van alle jonge meisjes bloot te stellen aan onbekende risico’s? Meisjes beginnen jonger met seks en dus zal het maken van een uitstrijkje op jongere leeftijd moeten beginnen.
  Roken verdubbelt het risco (is ook een vulvakanker-risico ! )

  Waarom hebben we het niet over de mannen?
  Dit staat op de website van het RIVM: ‘ Een verhoogd risico van besmetting wordt gezien bij personen met veelvuldige en wisselende seksuele conctacten, een gebrekkige persoonlijke hygiëne ( een onvoldoende lichaamshygiëne ter voorkoming van de ophoping van dode celstoffen, urineresten en/of smegma, bijvoorbeeld het niet dagelijks wassen van de schaamstreek’
  In 2005 promoveerde M.C.G. Bleeker op het proefschrift: ‘Condoom beschermt tegen baarmoederhalskanker’

  Er is allang bekend dat hormonen tegen overgangsklachten borstkanker veroorzaken. Waarom gebruiken vrouwen ze nog steeds? Waarom worden ze niet verboden?.. Omdat er heel veel geld aan verdiend wordt.
  Vrouwenlijven zijn handel !Vrouwenbladen als Marie Claire beginnen alsvast met de reclamecampagne voor het volgende kort geteste vaccin. Kassa!

 13. ≡ 05 Apr 2009 ≡ 15:33

  @Ineke,ik begrijp echt niet waarom iedereen hier steeds DES bijhaalt,het vaccin heeft niets te maken met DES. Ook de samenstelling niet.Sinds DES zijn er zoveel nieuwe vaccins gekomen,bv het vaccin tegen nekkramp dat veel levens bespaard. Wat er in de jaren 60 is gebeurd kun je niet vergelijken met nu.Er zijn enorme nieuwe ontwikkelingen sindsdien.
  Mijn zus rookte overigens niet en haar vorm wordt dus niet gevonden bij een uitstrijkje. Of je baarmoederhalskanker krijgt hangt samen met je aanleg in de genen zoals vrijwel bij alle kankers. Zie wat deze arts zegt:

  Peter Leusink, huisarts en seksuoloog NVVS schreef op 12-03-2009 15:49
  Geachte collega, u heeft het mis. HPV is geen SOA!! De verschillende typen hoogrisio- HPV (hrHPV) zijn zogenaamde ubiquitaire virussen, dat wil zeggen alom aanwezig. Vergelijk het met een adenovirus, verantwoordelijk voor een verkoudheid. Een verkoudheid is nog steeds geen SOA, ook al kun je het via seks overdragen. De overdracht van hoogrisico-HPV vindt bij een zeer groot deel van seksueel actieve mensen plaats, overigens niet alleen bij geslachtsgemeenschap. Ook bij peno-vaginaal huidcontact zonder penetratie en ook bij vingeren treedt overdracht op. Condoomgebruik verlaagt weliswaar overdracht enigszins maar dat zou levenslang gebruik van condooms betekenen of een monogame relatie met de allereerste partner (een suggestie die in de VS wordt gepropageerd ter preventie van cervixcarcinoom!). Hoe dan ook, bijna iedereen komt met een hrHPV in aanraking. Het is dan ook niet de infectie met een hrHPV die de doorslag geeft of een vrouw cervixcarcinoom krijgt, al is het wel een noodzakelijke voorwaarde, maar het is het immuunsysteem van de vrouw die uiteindelijk bepalend is. Cervixcarcinoom is daarom geen seksueel overdraagbare ziekte, maar eerder een zeldzame complicatie van een veel voorkomende infectie met hrHPV. Er is dan ook geen enkele preventieboodschap te verzinnen rondom cercixcarcinoom behalve vaccinatie. Het vaccin is bedoeld om de immuunstatus te verhogen opdat dit ubiquitair virus kan worden bestreden. Dát is de boodschap aan jonge meiden en hun ouders. Het koppelen van voorkómen van kanker aan veilige seks geeft onnodige onrust, ondanks alle goed bedoelde voorlichting eromheen. Het induceert irreële angst zonder dat daar enige winst ter voorkoming van cervixcarcinoom tegenover staat.

  Dus bij condoomgebruik ben je nog steeds niet veilig,jongeren gebruiken die niet bij vingeren, bovendien stop je toch met condooms als je een kinderwens hebt of meestal als je trouwt. Zo is het ook gegaan bij mijn zus ,toen ze een kinderwens kreeg bleek ze dus kanker te hebben.
  Waarom vrouwen nog steeds hormonen gebruiken is mij ook een raadsel,vrijwel iedereen weet nu wel dat hormonen kanker veroorzaken,
  en wat ze doen met je borsten. Maar vergeet niet dat in de pil ook hormonen zitten dus die zou je dan ook niet meer kunnen gebruiken.

 14. ≡ 05 Apr 2009 ≡ 17:58

  @Katie. Kanker krijgen is niet alleen een kwestie van ‘aanleg hebben voor’. Erfelijkheid spreekt overigens geen enkele rol bij baarmoederhalskanker.
  Het verhaal van Leusink spreekt niet tegen dat condoomgebruik beschermt tegen baarmoederhalskanker. Heel opvallend dat hij het helemaal niet over het verband met de ( mannelijke )hygiëne heeft.
  Nogmaal: de overeenkomst met DES is, dat dit vaccin nauwelijks getest is. We niet weten of het werkt ( er moeten toch nog uitstrijkjes gemaakt worden ) en áls het werkt, hoe lang ? Herhaalprikken nodig? Geen idee.Bijwerkingen op de lange duur? Niet getest.Het vaccin is op de te prikken doelgroep helemaal niet getest.
  Ook pilgebruik kan borstkanker veroorzaken.

 15. ≡ 05 Apr 2009 ≡ 18:40

  @Ineke, ik weet dat erfelijkheid geen rol speelt maer er zijn gewoon families waar allerlei kankers veel voorkomen. Wat mij betreft mogen ze ook de jongens inenten want ook bij mannen brengt het virus veel ellende,bv de genitale wratten waar je vrijwel niet vanaf komt.Hygiene heeft niets met het virus te maken, mijn zwager is de meest hygienische man die je je kunt voorstellen en natuurlijk hebben wij dit alles uitgebreid besproken want je wil altijd weten waarom iemand zo jong sterft. Ook hadden zij geen wisselende contacten. Verder blijf ik van mening dat een prik tegen kanker 1 van de grootste medische doorbraken ooit is en hopelijk een eerste stap op weg naar het uitroeien van een ziekte die 1 op de 3 Nederlanders treft. Verder is het nogal merkwaardig dat jonge meisjes van 14 wel in vol vertrouwen de pil mogen slikken maar nu ineens gaan twijfelen. Als er iets niet te vertrouwen is dan is het de pil. Sterker nog het is aangetoond dat langdurig pilgebruik de baarmoederhals verzwakt en vatbaarder maakt voor hpv. Laat de moeders hier eens meer bij stilstaan! Mijn zus slikte ook al 11 jaar de pil. Zij had een adenocarcinoom, google maar eens op hpv 18 en dit carcinoom. Overigens is het vaccin wel zeer langdurig getest. De bijwerkingen op lange termijn zijn t/m 6 jaar getest.
  Maar nogmaals niemand dwingt u of uw dochters te kiezen voor het vaccin. Het is gratis ter beschikking na goedkeuring door de gezondheidsraad en daar zitten specialisten in en daar kunt u wel of niet voor kiezen. Mijn nichtjes zijn reeds drie jaar geleden op eigen kosten ingeent nadat ze de slopende ziekte van hun tante hadden meegemaakt.Zij had uitzaaiingen in haar longen en woog nog 34 kilo.
  Zoiets wil je nooit meer meemaken. Overigens zijn uitstrijkjes ook achterhaald, ze geven soms een foute uitslag terwijl er geen hpv in het spel is. Voor niets worden dan biopsies gedaan, en ze geven soms een goede uitslag terwijl er toch een tumor zit, maar die zit dan zo hoog dat deze niet wordt gevonden. Beter kun je dan ieder jaar een hpv test laten doen.

 16. ≡ 06 Apr 2009 ≡ 07:50

  Heel goed verhaal Katie !

  Niet alle risico verdwijnt met vaccinatie, maar het helpt tot zo´n 70% zo´n nare kanker te vermijden. Wetenschap is niet alwetend, maar doet met dit vaccin wel een heel belangrijke stap voor wie het wil. Verder weet hier iedereen op dit forum dat kankerafdeling één grote ellende is: dat wordt mij hier gewoon te veel ondergesneeuwd door mensen die het heel goed weten. Ik vind dat gewoon akelig eng.

 17. ≡ 06 Apr 2009 ≡ 11:28

  Wetenschap doet maar een heel erg verschrikkelijk klein beetje. Het leeuwendeel, negen en negentig komma, negen en negentig procent, moet je zelf doen. Door niet te roken en niet te drinken en in het algemeen een heel oppassend zuinig en heel erg goed en kostbaar leven te leiden.

  ‘°_°/’

  Degenen die dat niet doen kosten mij m’n geld.
  En daar ben ik des duivels onder.
  Nog even verder en we nemen dezulken hun het leven af.

 18. ≡ 07 Apr 2009 ≡ 08:21

  Ongelooflijk dat er nog steeds mensen zijn die kanker eigen schuld dikke bult noemen, en hoe zit het dan met jonge kinderen die al kanker krijgen?
  Bijvoorbeeld een jochie hier in de buurt,het kind heeft alleen nog maar melk binnengekregen en al een gigantische tumor? Bovendien blijkt steeds meer dat de relatie tussen kanker en leefwijze veel minder groot is dan wordt aangenomen.De oorzaken liggen vooral bij virussen,hormonen en
  weeffoutjes in het dna van mensen die bepalen of het jou wel/niet zal treffen. Verder staat hierboven ook een hoop onzin.Vrouwen die reeds besmet zijn lopen geen verhoogd risico na inenting dat is ook zo’n indianenverhaal. Bij hun werkt het vaccin niet en dat is logisch.Ook is het niet ingevoerd onder druk van de farmalobby maar onder druk van vrouwen want in alle andere Europese landen was het al lang gratis verkrijgbaar en ons christelijke kabinet bleef weer eens achter wat tot de woede van veel vrouwen heeft geleid. Daardoor is dit vaccin nu gratis verkrijgbaar evenals in veel andere landen zelfs Marokko.Dankzij kamervragen en vrouwenbewegingen. En of je erom gaat dat moet je zelf weten maar je hebt de kans en daar ging het om bij ons vrouwen.

 19. url url'>Spaink ≡ 09 Apr 2009 ≡ 07:05

  Besnijden bij mannen helpt ook erg tegen baarmoederhalskanker. Dat is al uittentreure onderzocht: mannen bij wie de voorhuid is verwijderd dragen hpv zelden over. Sjaak, voel je je niet geroepen?

 20. url url'>Spaink ≡ 09 Apr 2009 ≡ 07:12

  P. Maas: dat meisjes die al besmet zijn met hpv ten tijde van de inenting een groter risico lopen, is bepaald geen indianenverhaal. Ja, het is een conclusie die getrokken is op basis van laboratoriumonderzoek – maar dat geldt evenzeer voor de hele inentingsaffaire. Immers, er _zijn_ simpelweg nog geen vrouwen / meisjes die de ontwikkelingsgang van baarmoederhalskanker met vaccin hebben doorgemaakt. Het virus doet er, in de zeldzame gevallen dat het zch van een eenvoudige en veelvoorkomende besmetting ontwikkelt, immers grofweg vijftien jaar over om die weg af te leggen. We vaccineren nu op basis van een theoretich model, hetzelfde model dat zegt dat al besmette meisjes juist door de inenting een groter risico lopen.

  En een indianenverhaal is het bepaald niet. De FDA noemde het bezwaar in al haar eerdere rapporten over hpv-vaccinatie als een sterk argument tegen. Ze lieten het daarna vallen, zonder aan te geven waarom. Dat bevalt me niet.

 21. ≡ 09 Apr 2009 ≡ 08:49

  Karin mag best de mogelijke nadelen van vaccin ter berde brengen: dát heb ik in mijn bijdrage 2 ook niet ontkend (en ook niet uitgesloten dat die nadelen er misschien ook zijn).

  Dat jongens ook hun bijdrage zouden moeten leveren mét vaccin én besnijdenis is zeker juist.

  Maar het blijft qua vaccineren altijd ook vooral het belang van de (grote) groep die wél voordelen heeft. Een grote reductie van een dergelijke kanker (door vaccinatie) in de groep vrouwen die een dergelijke kanker zonder vaccinatie wel zou krijgen, is gewoon een groot menselijk én maatschappelijk goed. Vooral voor jonge vrouwen.

  Kennelijk haalt Karin mijn naam na vele dagen nog aan ná mijn vorige reacties. Overigens kan ook FDA niet heen om grote voordelen voor de gehele groep. Natuurlijk hebben die ook nagedacht over de mogelijke nadelen voor de enkeling: niemand wil dat ook helemaal uitsluiten. Dat toont ook wel aan hoe groot het probleem van een dergelijk virus is: al op zo jonge leeftijd behebt met een dergelijk toch loeigevaarlijk virus!

 22. ≡ 09 Apr 2009 ≡ 09:19

  De kans, dat men iets, wat dan ook, overleeft, is klein.

  ‘°_°/’

 23. url url'>Spaink ≡ 09 Apr 2009 ≡ 14:19

  JuZo: de kans dat je ‘wat dan ook’ overleeft is juist buitengewoon. Bijna iedereen overleeft school, boodschappen doen, douchen, avondjes uit, staartdelingen maken en de hond uitlaten. De kans dat je alles overleeft: die is echter nul.

 24. ≡ 09 Apr 2009 ≡ 14:58

  Laten wij ons niet een oor aannaaien als we o.a. geloven dat
  . besnijdenis zou beschermen tegen hpv-besmetting?
  . het Japans voedingspatroon zou beschermen tegen borstkanker?
  . MS te maken heeft met de breedtegraad waarop we leven?
  Van deze ziektes is een relatie met ‘pil’gebruik aangetoond.
  Doen navolgende factoren niet enige twijfel ontstaan aan de geloofwaardigheid van aanpak en resultaat van onderzoek (waarbij de farma industrie altijd een vinger in de pap heeft?
  . Bij partners van besneden mannen zal het zelden pilgebruiksters betreffen.
  . In Japan was de pil tot voor 9 jaar verboden
  . In poolgebieden en rondom evenaar ligt pilgebruik ver achter (voor zover er al sprake van is) op dat in westerse landen. Zelfs het Farm.Therap.Kompas vermeldt het risico op manifestatie en verergering van MS-klachten agv pilgebruik.

 25. ≡ 09 Apr 2009 ≡ 15:41

  Hier stuiten we op een begripskortsluiting, heel interessant. Ik vind dat ‘iets, wat dan ook’ gelijk alles is, KaSpa vindt, dat alles niet is, gelijk ‘iets, wat dan ook’.

  Toch is het zo, dat de meeste mensen, alles overleven, niets uitgesloten.
  Ook al is hun kans daartoe, uiterst minimaal, en vrijwel uitgesloten.

  Ze houden meestal op met leven, zomaar, gewoon, omdat ze daar nou ‘es zin in hebben. Ze hadden ook iets anders kunnen doen.

  Aangezien ik nu eens zin heb, naar buiten te gaan, waar de vogeltjes fluiten, doe ik dat en ik wens het U.

  Tot in eeuwigheid amen.

  ‘^_^/’

  Niets, en alles, is zo broos, als de eeuwigheid.

 26. ≡ 10 Apr 2009 ≡ 23:01

  Ik raad iedereen aan eens een kijkje te nemen op deze site:
  http://www.pap5.de/Verhalen/verhalen.html

  Dan zie je hoeveel vrouwen getroffen worden door deze kanker en voorstadia en door welke ellende zij gaan.
  Baarmoederhalskanker is echt een onderschatte ziekte, het treft veel meer jonge vrouwen dan je zou vermoeden, na borstkanker is het de meest voorkomende kanker onder vrouwen onder de 45. Iedere 18 minuten sterft er in Europa een vrouw aan deze kanker. Iedere 2 minuten een vrouw in de wereld. Per jaar krijgen wereldwijd 500.000 vrouwen deze ziekte en de helft overlijdt eraan, een vaccin is dan ook een zegen.

 27. ≡ 10 Apr 2009 ≡ 23:13

  Zie hier bv het verhaal van Marieke, voor mij heel herkenbaar want mijn zus had ook een adenocarcinoom. Dat is een bijzonder agressieve vorm die snel uitzaait en niet gevonden wordt bij een uitstrijkje. En bij jonge vrouwen helaas steeds meer voorkomt. Ook het verhaal van Rob is heel herkenbaar, zijn vrouw had ook uitzaaiingen in de hals en longen zoals mijn zus. Hier een stukje uit het verhaal van Marieke, want lezers hebben geen idee wat kanker betekent:

  Vorige week is er bij ook baarmoederhalskanker geconstateerd. Dit na een jaar lang vaginaal bloeden, maar omdat ik net 20 ben geworden is er nooit een uitstrijkje gemaakt, niet bij de huisarts en niet bij de gynaecoloog. Toen na er bij de gynaecoloog na 4,5 maand toch een uitstrijkje werd gemaakt bleek er een PAP 4, maar weer omdat ik zo jong ben was hij er van overtuigd dat het goedaardig was en dan is het een harde klap om te horen dat het baarmoederhalskanker is. Er was al een afspraak gemaakt voor een conisatie omdat ook als het goedaardig was er een stukje van mijn baarmoederhals moest worden afgehaald. Nu het blijkt dat het baarmoederhalskanker is en dan wel een adenocarcinoom van de endocervix, wat agressiever is dan de gebruikelijke plaveiselcelcarcinoom wordt binnenkort mijn gehele baarmoeder en baarmoederhals eruit gehaald, waarmee ik dus nooit mijn eigen kinderen zal kunnen krijgen. Hier maak ik me nu het meest druk om, terwijl ik eigenlijk nog geen eens weet in welk stadium de kanker is en wat dus mijn kansen op overleven zijn.

 28. ≡ 11 Apr 2009 ≡ 23:38

  @Marieke, ik ben 25 en had ook al een jaar lang last van bloedverlies.De arts zij steeds dat het door de pil kwam en uitstrijkjes gaven slechts pap 2 aan, dat is een lichte infectie. Na een jaar had ik ook een opgezette buik en
  veel buikpijn en een alarmerende bruine afscheiding. Toen ineens gaf het uitstrijkje pap 5 en was er grote paniek. Aanvankelijk probeerde men een klein stukje weg te halen maar dat was niet genoeg. Mijn hele baarmoeder moest eruit en ook alle steunweefsel en eierstokken. Mijn kinderwens viel in duigen en dat was het enige waar ik aan kon denken. Ik dacht ook helemaal niet na over mijn kansen, de tumor was immers nog klein.Maar tijdens de operatie bleken er al veel lymfeklieren te zijn aangetast.Het was ook een adenocarcinoom en die zijn agressief.Daarom moest ik ook worden bestraald en chemokuren doen. Na dit alles waren de controles steeds goed en had ik een moeilijke tijd want al mijn vriendinnen kregen kinderen. Ik had het hier erg moeilijk mee en dit hield me meer bezig dan mijn ziekte.
  Tot ik na twee jaar ondraaglijke rugpijnen kreeg. Na onderzoeken bleek de kanker terug en zat in mijn liezen,ruggewervels en nieren. Een ontzettende klap.Ik ben helemaal niet meer bezig met een kinderwens maar met overleven maar in dit stadium is genezing niet meer mogelijk. Ik ga snel achteruit en ben erg bang. Ik snap niet hoe iemand maar even kan twijfelen over zo’n vaccin. Ze enten tegenwoordig overal tegen in,tegen gele koorts,hepatitus,gordelroos,rabies en dan over kanker gaan ze ineens twijfelen dat is toch heel onbegrijpelijk. Ik vind het ook niet eerlijk,als ik wat jonger was geweest en was ingeent had ik deze kanker niet gekregen.
  Pap 4 kan trouwens nooit goedaardig zijn, artsen vertellen zoveel onzin,mijn arts zij ook dat het een hele kleine tumor was en dat het wel goed zou komen en daarvoor was het zogenaamd een infectie. Maar deze tumor zien ze niet in een uitstrijkje in het begin,dat is het enge.Er zijn geen fouten gemaakt dus. Ik hoop dat ze er bij jou op tijd bij waren, 20 is wel heel erg jong. Maar vergeet die kinderwens,het is niet het belangrijkste.

 29. ≡ 14 Apr 2009 ≡ 07:47

  “…gaan ze ineens twijfelen, dat is toch heel onbegrijpelijk. Ik vind het ook niet eerlijk, als …”.

  Boekdelen.

 30. ≡ 15 Apr 2009 ≡ 22:52

  Voorpag LD vandaag
  – – – – – – – – – – – – – – –

  Alle Gennepse meiden ingeënt

  GENNEP – Niks lokkertjes of dreigen met straf. En toch zijn in Gennep alle opgeroepen 719 meiden tussen 12 en 17 jaar komen opdagen om zich te laten inenten tegen het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Een opkomst van 100 procent dus, terwijl landelijk gezien
  nog niet de helft kwam opdagen. Voorzover bekend is het Elzendaalcollege, priklocatie voor meiden uit Gennep en Bergen, de enige plek in het land waar iedeereen is komen opdagen voor de vaccinatie.

 31. ≡ 05 May 2009 ≡ 22:33

  @Juzo, wij in Roosendaal hadden een opkomst van 82% ook extreem hoog, hier kwam het door een speciaal ingelaste voorlichtingsavond gegeven door een gynaecoloog die hier een hoog aanzien heeft.
  Zo zie je wel wat eerlijke voorlichting kan doen. Deze man heeft gewoon gesproken vanuit zijn praktijk en cijfers gegeven etc.

 32. ≡ 23 Feb 2010 ≡ 15:29

  De kans om ALLES te overleven wordt met de dag groter.

  tja kansberekenen is mijn vak.
  het enige wat we nu te doen hebben is AFWACHTEN of een score van 100% in-enten ook 100% bescherming biedt.

  voorzover mijn kennis reikt is er niks sneller muterend dan een virus.
  dientegevolge hebben is er geen enkele garantie dat deze methode bij EVENTUELE NIEUWE [?] uitzaaiingen bij de cliente in de toekomst ook werkt.

  it’s better to rule in hell, then to serve in heaven [H.P. Lovecraft]

 33. ≡ 23 Feb 2010 ≡ 22:06

  Toy, de enige garantie ‘tegen’ kanker is om te sterven voordat je het krijgt. Leven is kankerverwekkend.

  Je hebt het over nieuwe uitzaaiingen, maar het doel van de vaccineeractie is om het lichaam te wapenen tegen een virus wat later kanker zou kunnen veroorzaken. Het is geen vaccin tegen kanker zelf.

  De zin of onzin van die vaccineeractie laat ik aan anderen over; ik heb er te weinig verstand van.

Schrijf een reactie

E-mail adressen worden niet getoond noch aan derden doorgegeven.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *