Waarheidscommissie

Elke keer dat ik het teruglees word ik bozer, en elke keer ben ik verbaasder dat er geen storm van protest opstak – van links, van rechts, van midden, onder of boven – over deze valse en vuige vergelijking. Er is zelfs amper aan gerefereerd in de pers. Maar het is wel degelijk gezegd en kennelijk is het klimaat ernaar dat niemand opvalt dat dit wel heel buitenissig is.

Duyvendak was net afgetreden en het behaagde onze minister-president om commentaar op de zaak te geven. In reactie op Duyvendaks oproep om ‘een maatschappelijk debat’ te beginnen over de jaren tachtig zei Balkenende dat het ‘goed’ was dat mensen te rade gingen bij zichzelf en verwees in zijn volgende zin naar de waarheidscommissie die in Zuid-Afrika na het opheffen van de apartheid werd ingesteld. Ik citeer het verslag in Elsevier van 18 augustus 2008: ‘Die commissies bieden een oplossing om er met het verleden uit te komen. Maar het was wel een hele andere situatie in Zuid-Afrika”, tekende de premier aan. “Het gaat erom dat zaken niet blijven hangen, die kunnen een last gaan vormen.’

Inderdaad was Zuid-Afrika een heel andere situatie. Daar had de overheid decennialang apartheid verordonneerd en haar eigen onderdanen in meerder- en minderwaardig verdeeld. Daar had de overheid lynchpartijen getolereerd, mensen die vreedzaam verzet pleegden in de gevangenis gemieterd, daar mochten zwarten niet stemmen, daar werden burgerrechten ontkend of afgenomen. In die ene zin waarin hij de huidige situatie ‘heel anders’ noemde, legde Balkenende tegelijkertijd een buitengewoon onsmakelijk verband. Het wordt tijd voor een waarheidscommissie voor links. Links moet verantwoording aflegen, vindt onze premier.

De week erop viel half Nederland over minister Cramer die al dan niet haar handtekening had gezet onder een advertentie die opriep tot coulantheid jegens Bluf!, dat gestolen overheidsstukken had gepubliceerd waaruit bleek dat de overheid haar onderdanen bedonderde. Niet dat de rel ging over het bedonderen. Was dat maar waar. Duyvendak struikelde omdat de manier waarop hij en de zijnen dat bewijs had geleverd, niet door de beugel kon; Cramer dreigt te sneuvelen omdat haar naam onder een oproep staat die aandringt niet overmatig naar de methode maar naar de inhoud van de kwestie te kijken.

Intussen is Nederland al ruim vijf jaar verwikkeld in een oorlog waarvan inmiddels te uit en te na is vastgesteld dat die onder valse voorwendselen is gestart. Een oorlog die een hele regio instabiel heeft gemaakt, die tienduizenden doden heeft veroorzaakt en ook Nederlandse slachtoffers heeft gemaakt. Onder ‘onze’ deelname aan die oorlog staat Balkenendes handtekening.

Me dunkt dat die handtekening bepaald meer discussie verlangt dan die mogelijke krabbel van Cramer. Maar Balkenende weert – daarbij nota bene gesteund door de PvdA – elk onderzoek naar zijn eigen handelen en dat van het kabinet af. Hoe je het, tegen die achtergrond, in je godvergeten hoofd haalt te mekkeren over waarheidscommissies en ondertussen vroom te blijven kijken – daarbij breekt mijn klomp.

Ik heb eerder, in een van de vele debatten over moslims, betoogd dat mensen in een bedenkelijk daglicht zetten bepaald niet helpt om ze te binden aan onze maatschappij; in tegendeel, je veroorzaakt daarmee alleen dat wie gewoonlijk heel redelijk zou zijn, zich afkeert en radicaliseert. Dat is precies wat bij mij is gebeurd, de afgelopen weken. Wie aantoont dat de regering loog, wordt gecriminaliseerd. De regering zelf werpt intussen stenen naar de onthullers.

Deze rechtsorde is de mijne niet meer.

Author: Spaink

beheerder / moderator

17 thoughts on “Waarheidscommissie”

 1. Hee hee! We hebben het hier wel over premier Balkenende! -=Onze=- minister president! Vier keer goud op rij!!!

 2. Nou, hier ga ik een andere keer zeker uitgebreid op in. Ook (hoewel ik daar toch nog een beetje over nadenk) met ‘m’n eigen verhaal’ waarschijnlijk. Omdat het toch vreemd is dat zo’n buitengewoon net MMS-meisje van oorsprong, naar eigen weten toch nooit zwaar radicale dingen gedaan, nu in angst zit. Afgelopen week zag ik Barack Obama z’n acceptance speech houden. En natuurlijk kwamen de zestiger jaren terug. Die vrijdagavond, ik zat op m’n kamer. Had een teenage crush op John Kennedy. Hebben ze vast nog op die leeftijd (was net 13). Ik was verliefd. Van politieke verschillen wist ik niet zo veel, waar hij voor stond, nou, voor hetzelfde als mijn ouders. Ik heb nog een dagboekje van die jaren, dat trouwens stopt op de datum van die moord daar in Dallas. Met een kruis erin getekend, al was ik geloof ik ook op die leeftijd niet gelovig, het was een rouwkruis. Daarna kwamen de andere moorden. Martin Luther King, Bobby Kennedy. Als je een puber bent, en kennelijk een gevoelige want al die decennia later voel ik die pijn nog, dan gebeurt er iets in je leven met dit soort moorden. Zeker als je eigenlijk heel positief ingesteld bent. Je blijft, van nature, optimistisch. Je realiteitsbesef zegt je dat de wereld anders is, blijft, dan jij hoopt want anders zouden niet juist die mensen vermoord worden. Je wordt wat sceptischer. Maar je blijft wel streven naar die betere wereld, ook met acties in de vorm van demonstraties in mijn geval. Ik keek deze week naar Barack Obama ‘s speech ‘s nachts op CNN. En dacht: Het is geen Bobby Kennedy. Het is geen Martin Luther King. Maar het is wel een Democraat met betere ideeen dan McCain. En het lijkt me echt heerlijk om daar te staan springen op Times Square als Obama verkozen wordt, als eerste zwarte President. Om lekker sentimenteel “YES WE CAN” te staan schreeuwen daar. En heb dus een reisje New York geboekt. Tja, de rest vertel ik waarschijnlijk een andere keer. Hoewel ik er nog wel even over wil nadenken voordat ik dat doe. Er blijken nogal wat hindernissen te bestaan voor het van oorsprong MMS-meisje. Zo zou ze zomaar voor crimineel en terrorist kunnen worden aangezien en blijkt ze niet gewoon op haar paspoort het land te kunnen inreizen. Geloven jullie het? Ik tot op heden ook niet. Ga alleen maar op digitale info af tot nog toe. Wordt dus vervolgd.

 3. Ik denk ook dat Obama kan winnen. “Yes we can”, maar ik hoop dat de ‘Change’ die hij brengt niet alleen ‘Change’ in zijn eigen standpunten is zodat hij de kiezer kan winnen en als hij eenmaal aan de macht is die ‘Change’ weer even snel aanpast aan wat zijn adviseurs vertellen.

  Wat er eigenlijk zou moeten gebeuren is dat het catastrofale beleid van G. W. Bush wordt teruggedraaid. En dan bedoel ik dat er mensen moeten worden ontslagen die in de tijd van Bush aangenomen zijn en mensen die te gemakkelijk mee gingen met de nieuwe wind die toen woei ook.

  Ik kan niet op hem stemmen, maar toch ben ik blij dat ik geen Amerikaan ben. Het systeem daar selecteert niet op de beste man op de juiste plaats, maar op wie het meeste geld van degenen die het meeste geld in Amerika bezitten binnen kan vegen. En dat geldt helaas ook voor Obama (anders maakt hij geen kans in het politieke systeem daar).

 4. Zit ik hier een doorwrochte reactie te tikken, rammen Joost&Jozefien de lamp van de tafel!
  Duizend glassplinters en kattenharen! @$!!!^*&§%$#!!!!!
  Hun rechtsorde is de mijne niet meer!

 5. Ik bedenk – natuurlijk nu pas – dat een valse grap over de minister-president die niet de balk in zijn eigen oog ziet maar wel een vermeende splinter in andermens’ oog in deze column zeer gepast was geweest.

 6. Je kunt ontzettend boos worden op deze ‘list en bedrog’ ploeg maar zij blijken niet gehinderd door wie dan ook hun gang te kunnen gaan. De kleine groep serieuze Balkenende & co criticasters vind nergens gehoor. Tenzij er iets heel schokkendst staat te gebeuren blijft deze coalitie gewoon tot 2011 in het zadel.

 7. Ja, pluche zit lekker, he? Daar kan ‘onze’ JP van meepraten. Hij mag al voor de vierde keer en hij kan er geen genoeg van krijgen. En hoezeer ik ook hoop dat Balkie IV hetzelfde lot ondergaat als I t/m III, zolang de kamer alles maar slikt, en alleen af en toe een slachtoffer zoals Duyvendak het veld moet ruimen, blijven ze daar lekker zitten, allemaal…

  Het vermoeiende is dat afgezien van een stukje zo nu en dan, of een reactie op Karins blog, er zo weinig is wat er tegen gedaan kan worden. Als mensen niet bewust *willen* worden, dan houdt het op.

  Je aansluiten bij die dikke TON of bij de PVV van die vent met die dooie poedel op z’n kop, zoals half Nederland nu schijnt te doen volgens Maurice de Hond? Dat schiet ook niet op. Hoewel ik ernstig hoop dat die twee partijen net zo snel ten onder zullen gaan als die andere partij, een aantal jaar geleden…

 8. Het feit dat Balkenende nog steeds zit, is het grote bewijs dat de gemiddelde Nederlander zich niet in politiek interesseert.

  Rechts heb je: VVD, PVV, TON; daar wil je eigenlijk niet op stemmen.
  Links heb je: PvdA, SP, GL; daar wil je ook niet op stemmen!

  Dus dan maar CDA want dat zit in het midden.
  Balkenende moet het immers niet van zijn charme hebben.

 9. We hebben toch hopelijk niet, mag ik aannemen, de illusie, dat door de stukjes van KaSpa, en de reacties in de Blog,

  ook maar iets, ergens, waar ter wereld ook en hoe dan ook, ooit, verandert? Verbetert, of zelfs maar bestaat?

  Ooo…, nee maar dan is het goed.
  Ik begon me al een beetje ongerust te maken. Zo over ‘teen en ‘tander.

  We moeten ‘t zien als ‘n soort therapeutische uitlaatklep, voor grote volksmassa’s die ‘t nodig hebben, in deze (die daarachter!) volkomen en verwoestend onrepareerbaar over z’n toeren dolgedraaide hoote me tooten maatschappij.

  Zo ongeveer hetzelfde als wanneer je tegen ‘n blikje schopt.
  Of ‘n oude kapotgedraaide gloeilamp teten ‘n muurtje stukkert.

  De wereld en de schepping zitten toch maar fantastisch mooi
  en puntgaaf in elkaar.

  ‘Ô_Ô/’

  Daar mogen we blij om zijn.

 10. Tegelijkertijd, lieve T, heb ik nog niet eerder zoveel mail in mijn Parool-inbox gehad als naar aanleiding van dit stukje van gisteren. veel mensen waren blij dat iemand eindelijk ‘s hardop zei wat ze al zo lang vonden en wat zijzelf zo zelden terugzagen in de krant… Spot, distantie en erboven staan lukt me niet altijd en soms is dat ook gewoon het verkeerde middel.

  Enneh, volgende keer ga ik de spot met Balk drijven. Ik beloof je!

 11. [Quote Karin:] Ik bedenk – natuurlijk nu pas – dat een valse grap over de minister-president die niet de balk in zijn eigen oog ziet maar wel een vermeende splinter in andermens’ oog in deze column zeer gepast was geweest.

  Ja :)
  Precies die distantie.
  De valse grap in plaats van de woede.

  Dat was in elk geval wat ik hier aan het schrijven was vlak voordat J&J in de tafellamp vlogen:

  Je vroeg n.a.v mijn commentaar op ‘Mankement’ wat het was dat me zo trof in dat stukje.
  Dat was deze passage:
  “Niet passen, niet ingevoegd zijn is een groot goed. Alle verandering in de wereld wordt immers veroorzaakt door mensen die zich verwonderen over de vreemdheid der dingen.”

  For what it’s worth, lieve Spaink: jouw kracht zit ‘m volgens mij in jouw vermogen je te verwonderen over allerlei zaken waar allerlei anderen gedachteloos aan voorbij hobbelen.

  Waaraan ik nu alleen nog maar wil toevoegen dat verwondering volgens mij wezenlijk meer oplevert dan woede.

 12. Welke wormstekige stoppelbaard bij ons ook president wordt, er zal altijd tegenaan geschopt worden. Dus dat is een beetje goedkoop, en ook een zwaktebod.

  Niet uit argumenten en motieven, maar gewoon om het schoppen alleen.

  ‘°_°/’

  Zeg ik dan maar zo.
  Zo gaat het overal.
  Wat een wereld.

 13. Maar mevrouw Spaink die boos is, dat is niet goed voor het evenwicht tussen goed en kwaad in het universum op een of andere manier :-/

  Ik zie haar ook liever spottend en observerend dan woedend.

  Niet dat J.P. Balkenende niet het grote kwaad in Nederland is! Die man moet snel weer terug naar zijn leerstoel of zoiets.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.