Massa geeft macht

Het onverwachte effect van internet is dat organiseren makkelijker wordt. De kosten van informatie verzamelen en mensen bij elkaar halen zijn schrikbarend gedaald: er is geen drukwerk nodig, geen porto, geen sneeuwbaltelefoonlijst, geen ledenadministratie, geen bureaumedewerker. Daarnaast maakt internet verspreide deelname en variëteit in soorten bijdragen mogelijk, zonder dat iemand de regie hoeft te voeren en taken hoeft te plannen of verdelen. Marie begint een artikel, Jan vult het aan, Anna verbetert het en Kees gebruikt het.

Clay Shirky beschrijft het fenomeen in zijn prachtige boek Here comes eveybody: the power of organizing without organisations. Doordat iets doen zo makkelijk is geworden en weinig kost – wat dat ‘iets’ ook moge zijn: een website opzetten voor vogelspotters in Amsterdam, gebruikersrecensies verzamelen van hotels, tv’s of stofzuigers, al je vrienden mailen dat je die avond in café X bent – is het nu ineens verhoudingsgewijs eenvoudig om dingen van de grond te krijgen die eerder te kostbaar zouden zijn geweest. En sommige van die nieuwe, eerder te dure activiteiten blijken een boel op te leveren.

Shirky beschrijft de huidige protesten tegen Scientology niet, die zijn daarvoor te recent, maar ze zouden er vlekkeloos in zijn boek passen. Nadat Scientology een video van het net trachtte te krijgen waarin Tom Cruise in een verward betoog de loftrompet over de sekte steekt, rare lachuitbarstingen afwisselend met priemend kijken, stond Anonymous op en vertelde de sekte per videobrief dat het welletjes was geweest. ‘Duh,’ dacht ik, als oude Scientology-criticus, ‘daar is wel wat meer voor nodig.’

Maar het werkt. Anonymous heeft inmiddels vier maal wereldwijd demonstraties tegen Scientology gehouden in steeds zo’n vijftig steden, en elke keer komen er meer mensen op af. De deelnemers dragen allemaal maskers. Dat maakt hun demonstratie tot een aandachttrekkend spektakel en benadrukt tegelijkertijd hun kritiek dat de sekte critici geregeld het leven zuur maakt. Elke demonstratie wordt uitgebreid gedocumenteerd op Flickr en YouTube. Zo ook vond het filmpje waarin een Scientoloog vorige maand in Amsterdam moedwillig de camera van een Anonymouslid vernielde, overal zijn weg: daardoor werd snel duidelijk wie dat agressieve sektelid was, zodat hem deze week de rekening voor een nieuwe camera gepresenteerd kon worden.

Scientology wordt erg nerveus van Anonymous. Het grappigste is dat Anonymous geen organisatie is: Anonymous is een steeds wisselende groep mensen die op een aantal websites openlijk plannen maken voor demonstraties, zonder zelf te weten wie erop af komen. Iedereen kan op die websites meepraten, iedereen kan meelezen, inclusief Scientology zelf. En aan dat laatste heeft Scientology helemaal niets. Hooguit kunnen ze een tegendemonstratie organiseren (wat ze ook eenmaal heeft geprobeerd), waardoor Anonymous alleen maar meer aandacht van publiek en pers kreeg. Auw.

Als oud-criticus kijk ik verbaasd toe. Er demonstreren nu meer mensen tegen Scientology dan ooit is gebeurd. Anonymous is een lobby aan het opzetten om de belastingvrijstelling van Scientology ongedaan te maken. Anonymous is met zoveel – en zo wisselend – dat er voor de sekte geen beginnen aan is mensen te traceren, laat staan ze te intimideren. En intussen lekken er steeds meer documenten van Scientology uit. Waar ik tien jaar lang heisa en rechtszaken van de sekte moest verduren om twintig pagina’s uit OT3 – het geheimste stuk van de sekte – staat heel OT3 nu al maandenlang op internet, en Scientology kan niets doen.

Anonymous snapt internet. Scientology niet, en dat wordt hun Waterloo.

Author: Spaink

beheerder / moderator

15 thoughts on “Massa geeft macht”

 1. “Als oud-criticus kijk ik verbaasd toe. Er demonstreren nu meer mensen tegen Scientology dan ooit is gebeurd. En intussen lekken er steeds meer documenten van Scientology uit. Waar ik tien jaar lang heisa en rechtszaken van de sekte moest verduren om twintig pagina’s uit OT3 – het geheimste stuk van de sekte – staat heel OT3 nu al maandenlang op internet, en Scientology kan niets doen.”

  Karin, ik heb je dit al eerder geprobeerd uit te leggen, maar misschien dat nu het moment is aangebroken dat het eindelijk bij je doordringt: mijn generatie wil niet “braaf” voor 10 jaar lang naar de rechter. Als je 10 jaar van je leven moet opgeven om REEDS BEWEZEN CENSORS NOGMAALS voor censors te laten verklaren door een rechter, als dit je democratisch recht najagen is, dan zeggen wij fuck it. Als we met ons paspoort op ons voorhoofd moeten protesteren, driewerf fuck it.

  We gaan het lekker anoniem aanpakken. We gaan maskers dragen, en zetten alles op het internet. Als dat ons verdacht maakt, vette pech. Kennelijk moet je je identiteit opgeven en (weer) onderdeel worden van de grote groep anonymousen om iets voor elkaar te krijgen.

  Ik wil dat er meer Anonymousen gaan opstaan om zich met allerlei kwesties bezig te houden. Laat Anonymous vooral niet een one-issue beweging worden die zich op Sci-gie fixeert.

  En ik wil iedereen er ook eventjes wijzen op het feit dat het anonimiseren van de protest-participanten een aanpak is die Anonymous hebben overgenomen van de door iedereen zo verguisde Black Block Anarchists. Was het niet voor de Black Blokkers, dan was er geen Anonymous geweest. Een beetje meer respect voor de Blokkers voortaan, want ze hebben de activistische wereld met een mooi nieuw activistisch protestmodel gegeven, en kregen stank voor dank terug.

 2. Ik hoop dat Anonymous oppast. Ze kunnen proberen de eigenaren van de websites op te sporen, of de providers ze laten sluiten, of degenen die de filmpjes gepost hebben opsporen. Of ben ik te paranoïde?

 3. Anonymous? Ik hou daar niet zo van. Ik ben meer zo van, als ik wat te zeggen heb, dan doe ik dat wel voor eigen rekening en risico. Dat is fideler, krachtiger, dan het een beetje verschuilen en verstoppen achter de anonimiteit. Ik denk dat strijden met open vizier en recht door zee is de kortste weg naar Rome, meer des mans is en dat een beetje stiekem, slim listig en vooral anoniem proberen je gelijk te halen meer des vrouws is. Een beetje conspicieus, een beetje intrigerend, een beetje elkaar uitspelend strijden is meer des vrouws, en een beetje meer grote stappen gauw thuis met veel vertoon van macht en kracht en vooral voor je eerleijke eigen naam en faam, dat is meer des mans.

  Heel mooi, zien we hier weer het etymologisch verschil tussen des mans, en des vrouws. Heel mooi.

  Maar aan een beetje kinderachtige en zwakbenige, trillerige en onbetrouwbare, dubieuze onfrisse anonimiteit heb ik een broertje dood. Je staat voor je zaak, en bent aanspreekbaar. En anders doe je ‘t niet. Dat is nog altijd de formule, waarmee dit land is, en wordt opgebouwd.

  Al die anderen, die de zaken meer “des vrouws” willen oplossen, die gaan maar gezellig bij elkaar zitten. Op een klein tapijtje. Lekker broeierig en warm zo onder elkaar.

  ‘\°_°/’

 4. Page124 NOS-TT 124 di 04 sep 07 16:54:03

  Proces tegen Scientology in Belgie

  De Belgische justitie begint een zaak tegen de Scientology-kerk. Volgens het federaal parket is het een criminele organisatie,die zich bezighoudt met onder meer afpersing,oplichting, het illegaal beoefenen van de geneeskunst en het inbreuk maken op de privacy.

  Justitie wil zowel de afdeling Belgie als het Europese hoofdbureau van de beweging aanpakken. In 1999 begon een onderzoek, na klachten over oplichting van ex-leden van de beweging.

  Belgie noemt het Scientology-proces een wereldprimeur. In de VS is Scientology erkend als religie,met bekende leden als Tom Cruise en Johhn Travolta.

  ‘\°_°/’

 5. Juzo, in Belgie is hun kantoor inmiddels gesloten! http://www.youtube.com/watch?v=bnM48q_6m8c

  In Nederland zal dat nog wel even duren, want de huidige ministers richten zich liever op een cartoonist dan op religieus gemotiveerde wantoestanden…

  Het ‘anonieme’ moet trouwens niet al te zwaar worden opgevat; de communicatie is (vrijwel) volledig open en openbaar. Sommigen kennen elkaar, maar elkaar niet kennen maakt het ook wel weer spannend en leuk.

  ‘Verschuilen achter anonimiteit’ klinkt erg negatief, maar anonimiteit kan ook een een krachtig wapen zijn; als je iets anoniem wilt melden zul je met een goed verhaal moeten komen, want je kunt je niet beroepen op status, reputatie, macht enz.

  Anonimiteit is ook iets anders dan geheim; iedereen is gedurende de dag in meer of mindere mate anoniem (hoeveel mensen kennen jou als je boodschappen doet in de supermarkt? en wie weet vervolgens wie je bent als je met je pin betaald?…) Op het internet is dat anders; elke stap is traceerbaar en controleerbaar. Daarbij wordt overal maar gevraagd om persoonlijke gegevens achter te laten en steeds meer gegevens kunnen met elkaar gelinkt worden. Gevolg hiervan is dat er meer over je bekend is dan je zou willen als je niet oppast, en als je bij alles wat je doet je naam achterlaat (of ip-adres) is er altijd wel iets te vinden wat tegen je gebruikt kan worden. Anonymous , en gelukkig steeds meer internetters, zijn zich hiervan bewust.

  Anonimiteit zorgt ook voor een speciale dynamiek; ‘acceptatie door de groep’, ‘status’ en ‘reputatie’ zijn niet belangrijk en is vaak alleen maar een belemmering. Waar het om gaat is communicatie, de boodschap. Wie er achter die boodschap zit doet er vrijwel niet toe (zolang info verifieerbaar is tenminste..)

  @Inez. een beetje para zijn houdt je scherp, maar ik denk dat het in Europa allemaal wel meevalt. Ten eerste hebben ze het veel te druk met Justitie die hun in Duitsland, Belgie en Frankrijk van vanalles verdenkt. Ten tweede zijn er geen strafbare feiten gepleegd; hooguit wat vervelende/grappige pesterijen (zoals het sturen van 1000-den faxen in Januari naar hun kantoren over de hele wereld), dus ik vraag me ernstig af met wat voor rechtzaken ze zouden kunnen beginnen.

  @Karin, zonder jou/jullie research, de rechtzaken en de enorme hoeveelheid info had anonymous dit nooit kunnen beginnen. We zijn allemaal getuige geweest van wat er destijds gebeurd is omdat die info nu nog te vinden is op het net. Dat is waaruit Anonymous de motivatie heeft weten halen om dit te beginnen.

 6. Veel mensen zien het schuilen achter een masker als zwak. Ik zie dit niet zo. Wij laten zo merken dat we onze uiterlijke verschillen achter ons hebben gelaten. Iedereen is gelijk, zoals dat ook zo op het internet is.

  Wij protesteren niet als beweging, maar als groep mensen. Wij zijn gelijk in alles, ongeacht onze afkomst of opvattingen, over hetgeen waar we voor strijden zijn we het eens.

  Wij hebben geen leiders, niemand die ons opdrachten geeft. Ook op organisatorisch zijn wij gelijk in alles. Dat geeft ons kracht; iedereen kan inbrengen wat hij of zij wil.

  Dát is waarom wij maskers dragen. Natuurlijk verbergen wij ons ook voor de Fair Game Policy, maar zodra wij ons doel bereikt hebben en verder gaan met ons volgende doel, dragen wij nog steeds onze maskers.

 7. Ik zal iedereen maar in zijn of haar waarde en waardigheid laten, maar strijden is mooier en waardiger, waardevoller, als het met open vizier gebeurt. Dan pas ben je mijn man. Of vrouw. Of beide en da’s wel nog veel mooier.

  Verder stellen de anoniemen, dat ze zo verschrikkelijk (neo)fascistoïde gelijk zijn, en dat zou de creativiteit van het Nederlandse en wereldvolk toch tamelijk en vooral ook geheel en al beknotten naar mijn zeer bang vermoeden.

  In die zin, dat er in de vorige wereldoorlog, en ook nu, allerhevigst gedacht en keihard gewerkt werd en wordt aan het klonen van de mensheid, en het aan het hoofd stellen daarvan, van de Ene Grote Leider (met dat snorretje). Uit beduchtheid voor mijns eigens levende have en goed, heb ik lang geleden bijtijds daarom mijn eigen snor maar afgeschoren zo jammer nou.

  Allen daarom dan NU in slaafsche volgzaamheid achter de Grote Leidster KaSpa.

  ‘\°_°/’

  Op Haar Teken Springen We in de Maas En Niemand Uitgezonderd. WEG met het individuele.

 8. En de NSA Juzo?

  En een poort is een poort. Je zal er toch een open moeten zetten om binnenkomende gesprekken te kunnen ontvangen. GRC test geloof ik niet de hogere poorten. Maar poort 65329 staat bij jou nog steeds open. Bovendien kan de NSA nog steeds zien dat je Skyped. Met wie je Skyped. En wanneer en hoe lang je Skyped.

 9. Met enige, zeer reeële lugubere fantasie zou men de Anoniemen wel een lichtelijk staatsgevaarlijke organisatie kunnen noemen.

  In alle kranten van Nederland werd zaterdag jl. gemeld dat de politie de burgers afluistert via hun telefoon, en de harddisks van hun computers doorzoekt via ingebrachte trojans. De enige uitzondering waarmee dit niet gaat zijn de telefoongesprekken met Skype, zo werd gemeld.

  Nu gebruik ik Skype ook voor de telefoon al jaren. Het versleutelen van de gesprekken zodat zelfs de Amerikaanse FBI en CIA ze niet kunnen decrypten lukt uitstekend. Er is echter een voorwaarde waarmee men Skype moet laten werken. En dat is dat men Skype voor de inkomende verbindingen in Instellingen Geavanceerd moet laten werken met poort 65329, en niet met poort 80 en 443 zoals Skype default staat ingesteld. Anders heeft men er nog niets aan, de hele versleutelingstoestand en hobbelt iedereen die dat wil gezellig en onbevoegd naar binnen.

  Of alle poorten dicht staan, en de pc onzichtbaar is voor anderen in het Internet, kan men laten controleren bij Symantec op het net: http://security.symantec.com/sscv6/ssc_EULA.asp?langid=nl&venid=symnis&plfid=23&pkj=DCOCPRSFLJMVHNMITLP&scanstate=2
  of bij Steve Gibson (jump naar zijn hoofdpagina): https://www.grc.com/x/ne.dll?rh1dkyd2

  ‘\°_°/’

  De NORTON (NIS) Firewall schakelt de Windows Firewall altijd uit.

 10. JuZo, iemand die anoniem wil blijven zal dat altijd kunnen; je hoeft maar naar een internetcafe te gaan, of met je laptop op zoek naar een draadloos internet. Criminelen zullen ze dus ook nooit vinden door alles maar af te tappen en datagegevens te bewaren. Dat is ook juist het probleem; niet de criminelen, maar de gewone gebruiker wordt geobserveerd.

  en wat het staatsgevaarlijke mbt Anonymous betreft: dat valt reuze mee, alle communicatie is openbaar! En de aivd lijkt er gelukkig ook geen gevaar in te zien: ‘Wij zeggen nooit naar welke organisaties we onderzoek doen’, zegt een voorlichter van de AIVD, ‘maar op het eerste gezicht lijkt Anonymous geen bedreiging voor de nationale veiligheid’. (dePers).

  En welke man het snorretje bedoelde je, deze? http://www.youtube.com/watch?v=B3IjcmOCfIg
  (oja, en ehm.. Godwin’s law)

 11. Wonderlijk in Zaandam hebben ze een standje midden in het centrum waar ze leden werven. Ik moet eerlijk zeggen dat ik erg verbaasd was.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.