Jesus Camp

In de sneak preview gisteren: Jesus Camp, een documentaire die drie born-again christian kinderen volgt. (‘Born-again christianism’ is vergelijkbaar met de Pinkstergemeente, als ik het wel heb.) Levi wordt thuis door zijn moeder geschoold en leert dat ‘science doesn’t prove anything’; Lori vindt dat andere kerken ‘dood’ zijn en dat God daar niet komt; Rachael probeert met haar negen jaar vreemden te bekeren. De drie gaan naar een religieus zomerkamp, waar ‘kinderpastor’ Becky Fisher de scepter zwaait. Becky gelooft dat wie de kinderen heeft, de toekomst heeft en wil een Army of God scheppen. ‘There’s a war out there!’

De kinderen leren dat ze de ‘key generation’ zijn: van hen hangt de tekomst af, alleen zij kunnen Satan tegenhouden. Ze leren dat de overheid kapotgeslagen moet worden, dat er ‘righteous judges’ moeten komen en ze zweren abortus te zullen stoppen. Nu George Bush – zelf een born-again christian – aan de macht is, wordt het beter: Bush wil van Amerika weer ‘one nation under God’ maken. Ze zegenen een bordkartonnen Bush. Becky legt desgevraagd uit dat democratie een goed systeem is maar zichzelf uiteindelijk zal vernietigen, omdat democratie ‘gelijke rechten’ toekent en we uiteindelijk onder God moeten leven, niet onder een regering.

De film is ronduit verontrustend en shockerend. Zulke jonge kinderen – ze zijn tussen de 9 en 12 – die hun zonden moeten opbiechten, die leren dat de regering vernietigd moet worden, die worden ingezet om anderen te bekeren, die leren dat homoseksuelen geen rechten hebben, dat zijzelf zich moeten opofferen voor Jezus en dat wetenschap onzin is. Kinderen die ontdaan raken van hun eigen slechtheid, kinderen aan wie verteld wordt dat ze hypocriet zijn, die geleerd krijgen dat ze soldaten zijn en dat het oorlog is.

De film probeert fair te zijn en slaagt daar goed in (zie ook de user comments bij de IMDB). Opmerkelijk is dat de gefilmde kinderen en volwassenen vinden dat hen recht werd gedaan, en dat ongelovige en niet-zo-fanatiek-gelovige mensen zich grosso modo de klere schrikken. Er zijn plannen om de drie kinderen over een jaar of vijf nog ‘s op te zoeken en te filmen hoe het dan met ze gaat. De ouders van Levi zijn overigens zelf een blog begonnen: Jesus Campers.

Author: Spaink

beheerder / moderator

13 thoughts on “Jesus Camp”

  1. Karin, de link naar de JesusCampers-blog werkt niet. Je bent een href-je vergeten in de source; er staat nu a http=”www”, etc, ipv a href=”http//”, etc.

    Voor Henk: de nu onklikbare link is http://www.jesuscambers.com

  2. Puck, dankjewel, ik heb de link gefixt. Henk, toeval bestaat inderdaad niet: de avond van de sneak overleed TV-evangelist Jerry Falwell, en meteen na afloop van de film stortte ik ter aarde na een rare val (naar de aftiteling blijven kijken terwijl je met stok, boek en glas in de hand een trap afloopt is niet heel slim).

  3. Grom, Larry Clark heeft andere kinderen gevolgd. En dat mensen benieuwd zijn hoe _deze_ drie kinderen er over een jaar of vijf voorstaan, kan ik me goed voorstellen: ik zou zo’n vervolg graag zien.

  4. Ik zei het ook maar als grapje. Ik vond het gewoon een grapig idee om te suggereren dat al die porno-kijkbuiskindjes in die video van Larry precies dezelfde kids zijn uit de Jesus Camp documentaire, maar dan ouder. Is dat trouwens zo’n gek idee? Aan het Amerikaanse christenfundamentalisme valt best te ontsnappen, lijkt me.

  5. De pinksterkerken hier zijn toch anders dan dat hier boven wordt beschreven. De kerken die ik ken zijn wars van dat fanatisme….

  6. Tuurlijk. Ik mis eens eens een sneak en er draait een interessante film… zul je net zien.
    “Born Again Christians” zijn inderdaad wat wij in Nederland pinkstergemeente noemen (in Amerika: pentacostalists. Pentacost= pinksteren). Of algemener, evangelisten. Maar dat is verder een heel ander onderwerp.

    Ik heb de film nog niet gezien, maar wat me van hun blog al wel gelijk opviel, is dat bijvoorbeeld de discussie over homoseksualiteit veel genuanceerder is dan men zou vermoeden. In die zin valt het dan weer mee (nog geen tijd gehad om de rest verder te bestuderen.) Iedere persoon die volhoudt dat de Bijbel “God’s woord en enkel God’s woord” is heeft sowieso problemen om vol te houden dat homoseksualiteit, op basis van de bijbel, een zonde in God’s ogen is, en het valt in ieder geval voor deze mensen te spreken dat ze in hun blog daar voor open staan, dat is veel fundamentalistische christenen / moslims / hindoestanen / joden niet geboden.

    Voor een ieder die de discussie met wedergeborenen eens aan wil gaan, is deze brief nog altijd een goede. Prikt zo door elke “bijbelvaste” christen heen…

     Lieve dr. Laura
     
     Ik dank u oprecht omdat u er zich met zoveel toewijding op toelegt
     de wetten van God dichter bij de mensen te brengen. Ik heb van uw
     programma al zoveel bijgeleerd dat ik me verplicht voel uw ideeën
     met andere mensen te delen. Wie nu nog in mijn bijzijn homoseksueel
     gedrag verdedigt, zal ik herinneren aan het boek Leviticus. Het is
     een gruweldaad in Gods oog. Punt. Debat gesloten.
     
     Lezend in deThora kwellen mij nu ook andere vragen, waarvoor ik u
     dringend om advies wens te vragen. Wilt u zo goed zijn mij te zeggen
     hoe ik deze wetten van God kan onderhouden?
     
      1 Hoewel het eten van schaaldieren, zoals oesters en mosselen, in
     Gods oog ook een gruweldaad is (Leviticus 11:10), beweert een van
     mijn vrienden dat dit minder erg is dan homoseksualiteit. Ik denk
     dat het niet aan ons is om Gods oordeel te wikken en te wegen. Wat
     denkt u daarover?
     
      2 Ik weet dat ik elk contact moet vermijden met een vrouw die door
     menstruatie onrein is, zoals in Leviticus 15: 19-24 staat geschreven
     Maar hoe kan ik mij daarop voorbereiden? Ik heb al enkele malen
     geprobeerd het te vragen aan vrouwen met wie ik te maken kreeg, maar
     die reageerden daar telkens zeer misnoegd op.
     
     3 In Leviticus 25:44 lees ik dat ik slaven mag bezitten, zowel
     mannen als vrouwen, voor zover zij uit het buitenland komen. Ik
     vermoed dat het hier alleen om Mexicanen gaat en niet om Canadezen.
     Is dit zo? Of mag ik ook Canadezen bezitten?
     
     4 Ik heb een buurman die onverstoorbaar elke zaterdag weer in zijn
     tuin werkt. Exodus 35: 2 bepaalt dat zo’n man verdient ter dood te
     worden gebracht Ben ik verplicht dit vonnis eigenhandig uit te
     voeren? Of mag ik dit overlaten aan de sheriff?
     
     5 Graag wil ik mijn dochter als slavin verkopen, zoals in het boek
     Exodus 21: 7 wordt toegestaan. Wat zou volgens u vandaag de dag voor
     haar een redelijke prijs zijn?
     
     6 In het boek Leviticus 21:20 wordt gezegd dat ik het altaar van God
     niet mag naderen wanneer ik aan een oogkwaal lijd. Sinds kort moet
     ik een leesbrilletje gebruiken. Is dit een bezwaar, of mag ik in de
     kerk nog enige altaardienst verrichten?
     
     7 De meesten van mijn mannelijke collega’s en vrienden laten hun
     hoofdhaar en baard knippen, inclusief hun bakkebaarden en
     wenkbrauwen. Dit echter wordt verboden in Leviticus 19:27. Kunnen
     zij in vrede leven of gaan zij naar de hel?
     
      8. lk weet uit Leviticus 11:6-8 dat het aanraken van de huid van
     een dood varken me onrein maakt. Mag ik nog wel voetballen? Of hoor
     ik me bij het spel helemaal te bedekken?
     
     9. AI enkele jaren gaan wij ‘s zomers met vakantie naar de boerderij
     van mijn oom. Nu stel ik vast dat hij daar voortdurend in zonde
     leeft. Niet alleen plant hij op zijn velden onverstoorbaar twee
     verschillende gewassen (Leviticus 19: 19) naast elkaar, hij en zijn
     vrouw dragen bovendien kleren uit twee verschillende stoffen, katoen
     en polyester Ook vloekt en lastert hij. Moeten wij nu, zoals
     Leviticus 24:10-16 het voorschrijft, de hele bevolking van zijn dorp
     samenroepen om hem en de zijnen in het openbaar te stenigen?
     
     Ik weet, lieve dr Laura, dat al deze wetten van God u dierbaar zijn
     en dat u ze grondig hebt bestudeerd. Daarom durf ik u mijn vragen
     voor te leggen in de overtuiging dat u me zult helpen Tevens bied ik
     u mijn oprechte dank aan, omdat u ons eraan blijft herinneren, dat
     Gods woord eeuwig en onveranderlijk is.
     
     Uw bewonderende dienaar, Jake

  7. Mede gezien het feit dat ook op het door mij vermelde forum al sprake is van de ‘onbereikbaarheid’ van de blog, vermoed ik dat het er nooit is gekomen of dat het inmiddels is gestopt. Zoals Puck al schrijft: De nu onklikbare link. ;-)

    En Karin… Falwell overleed en jij kon je val gewoon navertellen. Je zou er een diepere betekenis aan kunnen koppelen… :-)

    Zonder gekheid, in het verleden bleven mensen nog even nagenieten bij de aftiteling… keek men nog even geïnteresseerd naar wie de soundtrack schreef of wat dan ook… wachtte men op THE END, waarna het zaallicht aanging… en sommigen zelfs nog even napraatten… in de zaal. Ook zonder stok is het ‘niet zo heel slim’ om kijkend naar een aftiteling met een glas en boek in je hand een trap af te lopen…

    En in aansluiting van wat Tirza schreef (aardige brief, trouwens)… Een voorbeeld van een drogreden binnen de argumentatieleer:
    “God bestaat”.
    “Hoe weet je dat ?”
    “Het staat in de bijbel”.
    “Hoe weet je of dat waar is ?”
    “De bijbel is gods woord”.

    Geloof wat je wilt geloven, maar laat anderen vrij om dat ook te doen. Helaas staat ‘de leer’ dat meestal niet toe…

  8. Gelukkig zijn wij Nederlanders veel te nuchter om die rare ideeën van die gekke Americano’s hier veel ingang te doen vinden, en zouden er mensen zijn die veel naar dat soort films en ontoelaatbare geest- en gedragsafwijkingen kijken en verwijzen, dan worden ze met bekwame spoed uit de samenleving genomen en geplaatst in de gesloten rijks verzorgings en begeleidings inrichtingen (tbsklinieken) krachtens het nog steeds regelmatig ingezette instrument van de wettelijk onaantastbare kzverklaring.

    Het is toch maar mooi geregeld in dit land en werelddeel.

    ‘\°_°/’ – ik ben zeer tevreden.

  9. Henk: de link is inmiddels wèl aanklikbaar, en werkt bij mij prima. Tijdelijke onbereikbaarheid, denk ik.

    Op zoek naar de Engelse versie van de door de Tirza gequote ‘Dear Dr Laura’-brief vond ik nog een aardige aanvulling:

    We all agree that marriage is for procreation only. Therefore don’t you think that in addition to homosexuals, infertile persons, men with vasectomies, and others should be barred from marrying?
    (Hier: http://zefrog.blogspot.com/2005/01/who-do-they-think-they-are.html )

  10. Bedankt voor de mededeling en de link, Puck.
    Het is aardig om zo nu en dan eens te lezen hoe men op de vragen van nu antwoorden probeert te vinden in een, voorzichtig gesteld, enigszins gedateerd boekwerk en andersom de teksten van toen probeert te vertalen naar het heden.

    Vooral het oude testament staat vol met wetten en regels die logisch waren in de tijd dat ze werden bedacht en, meestal later, werden beschreven. Zomaar een voorbeeldje:
    “Wanneer een man een meisje ontmoet, dat nog maagd is en niet ondertrouwd, haar aangrijpt en gemeenschap met haar heeft en zij worden betrapt – dan zal de man, die bij haar gelegen heeft, aan de vader van het meisje 50 zilverlingen geven, en zij zal hem tot vrouw zijn, omdat hij haar onteerd heeft; hij zal haar niet mogen wegzenden, zolang hij leeft.” (Deuteronomium 22, 28-29)

    Nog niet zo lang geleden las ik dat deze maatregel door sommige gelovigen nog steeds serieus wordt genomen en er de reden voor is dat meisjes zoveel mogelijk binnenshuis worden gehouden… Andere christenen houden het er inmiddels op dat het oude testament niet/minder voor hen bestemd is.

    En Juzo, volgens mij stel je de Nederlandse situatie iets te zonnig voor… zoveel plaats is er nu ook weer niet in de door jou genoemde klinieken.

  11. Hoi,

    Ik heb kaartjes gewonnen voor een exclusieve voorpremiere van Jesus Camp, woensdag 6 juni om 3 uur in Utrecht maar ik kan er zelf jammer genoeg niet heen doordat ik een tentamen heb. Heeft er iemand interesse, je hoeft er niet voor te betalen ik ben allang blij als er iemand anders gaat anders vind ik het zo zonde.

    Reageren kan op duivelsoogje@hotmail.com
    Groetjes,
    Roeline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.