Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /htdocs/www.spaink.net/wp-content/advanced-cache.php on line 489

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /htdocs/www.spaink.net/wp-content/advanced-cache.php on line 489
Karin Spaink - Double plus good

Double plus good

PaspoortDat het niemand opviel dat Marijnissens ‘dikke extra plus’ als twee druppels water lijkt op double plus good, de overheidnewspeak uit 1984, vond ik nog het vreemdst. Want de gelijkenis is frappant. Marijnissen wil niet afdwingen dat bewindslieden met een dubbele nationaliteit er een inleveren, hij vindt het ook niet echt slecht dat ze twee paspoorten hebben hoor, het is hooguit ongewenst, ungood. Ogenschijnlijk formuleerde Marijnissen zijn klacht net wat beschaafder dan Wilders, maar in de grond is hij veeleisender: van hem moeten ze hun tweede paspoort eigener beweging opgeven, ze moeten hun eerste nationaliteit zelf verwerpen, pas dan is het écht goed. Double plus good.

Het is de perverse doorvoering van de civilisatietheorie van Elias. Waar het gezag aanvankelijk regels oplegt en met maatregelen afdwingt, raken die regels gaandeweg dusdanig onderdeel van het onderlinge verkeer dat mensen ze zich eigen maken en tot interne moraal verklaren. Uiterlijke repressie evolueert tot innerlijke schaamte, daar komt geen politieagent meer aan te pas: ons eigen geweten houdt ons in toom. In 1984 zijn mensen blij als de overheid ze corrigeert, verwelkomen ze straf als een cadeau en streven ze ernaar elke regel met blijdschap na te leven. Zelfs als de regels veranderlijk en grillig blijken – in Oceania worden de geschiedenis, de wetten en de cultuur bijna dagelijks herschreven – doet iedereen zijn best ze dusdanig te internaliseren dat ze ‘uit vrije wil’ worden opgevolgd. Marijnissen wil hen hun tweede nationaliteit niet afnemen. Dat moet uit henzelf komen.En als ze die wens niet verinnerlijken deugt er iets niet aan ze.

De discussie is ziekelijk. De hele wereld globaliseert en landsgrenzen hebben allang het pleit verloren. Beleid wordt gemaakt door supranationale instanties zoals de Europese Unie en het IMF, nationale parlementen worden een betekenisloos ritueel, bedrijven zijn allang multinational maar in Nederland gaan we ineens hangen aan eigen paspoort eerst. Alsof een paspoort ook maar iets zegt over moraal en loyaliteit, over eer en geweten, of over landsliefde. Waarom moet je overigens van een land houden – of er afstand van doen – om een interessante en verkiezenswaardige moraal te hebben? En als we zo aan paspoorten hangen, vanwaar dan die streekliefde in kamer & kabinet? Moeten Albayrak en Aboutaleb niet gewoon hard terugslaan en zeggen dat Wilders eerst zijn Limburgerschap moet opgeven vooraleer ze met hem in discussie willen?

Ik ben het debat zo spuugzat dat ik een tweede nationaliteit wil. Niet om het land te kunnen ontvluchten als Wilders aan de macht komt – reken maar dat ik dan weg wil, maar uit Nederland vertrekken kan gerust ook zonder tweede paspoort op zak en om op Wilders te spugen en van de PVV te willen uitburgeren heb ik überhaupt geen paspoort nodig – maar gewoon omdat Nederlanderschap zo weinig betekent, zo bekrompen is in deze tijden van internationalisering en globalisering. Ik wil een tweede paspoort om me uit te spreken tegen die navelstaarderij. Patagonië, Monaco, Sealand – allemaal geen goed alternatief, want allemaal even klein en ouderwets. Liefst wou ik meteen een wereldburgerschap maar de VN geeft helaas geen paspoorten af.

Tot ik het ei van Columbus vond, heel toepasselijk, in de nieuwe wereld. Ik ben al geruime tijd burger in Second Life. Daar kun je alles maken, dus ook paspoorten en dubbele nationaliteiten. En Wilders en Marijnissen krijgen er geen, van mij.


Aantal reacties: 32

 1. ≡ 10 Apr 2007 ≡ 13:14

  Die zit.

  Als over-de-grens-woner merk je dit allemaal gelijk als je naar vakantiehuisje-aan-de-kust rijdt. Rij in godsnaam geen kilometer te hard. Familie vind ook zo dat jij ver weg woont, terwijl dat absoluut niet zo is. Meer verdienen als de premier is hoogst verdacht. Land wordt onder water gezet, terwijl men eigenlijk denkt dat het echte stijgende water nog ver weg is. In Domburg wordt een heus hotel gebouwd op een afkalvend laatste duin. Gegeten in prachtig Veere, maar het is zó klein. Met stijgende verbazing bekijk ik de loeilange file vanaf Veluwe naar Randstad op paasmaandagavond.

  Sinds medisch ethica Dupuis geschreven heeft dat behandeling, en dus overleven, voor terminale BK en leukemie eigenlijk niet mag ben ik zeer achterdochtig geworden over rood, wit en blauw. Zij beweert feitelijk dat als bij een ernstig ongeluk meer mensen niet-overleven dan dat er overlevers zijn men niet zou mogen helpen. Sindsdien (1998, het jaar van verschijnen van die tekst) is het fout aan het gaan in Nederland. Met een schier onbegrensde hoogmoed beweert zij dat BK en leukemie meer kost dan het opbrengt. Daar slaan ze je in Amerika helemaal voor in gort.

  Je bent van spaansen bloed, Nederland is een hutsspot uit verschillende windstreken sinds eeuwen, maar je moet wel aan allerlei locale onzin conformeren. Kennelijk zelfs als je dood aan het gaan bent aan kanker.

  Wie zit er pontificaal in eerste kamer? Ja Mevrouw D. met haar onterechte professorale nonsens. Kennelijk mag je met een enkel paspoort maar van alles beweren.

  Ik ben kwaad.

 2. ≡ 10 Apr 2007 ≡ 13:14

  Nou, nou, je gaat wel erg kort door de bocht. Marijnissen is totalitair, zeg je eigenlijk, en hij oefent ook nog eens chantage uit op Albayrak en Aboutaleb. Zie je nou wel, impliceer je, dat de Socialistische Partij eigenlijk nog steeds Maoistisch is? Dat is echt onzin. De Socialistische Partij is meer dan alleen deze uitspraak van deze ene man. Ik heb zelf elders in de media gezegd dat ik het een onhandige opmerking vind, die je niet op dit moment in deze discussie moet maken. Want die discussie is aangezwengeld door Geert Wilders die hem koppelde aan een motie van wantrouwen tegen de twee staatssecretarissen.

  De SP zegt nergens – en dat zegt Jan Marijnissen óók – dat mensen niet twee paspoorten mogen hebben. Hij voegt er alleen aan toe dat hij graag zou zien dat mensen wel zouden kiezen. Persoonlijk vind ik dat niet, maar ik zie wel dat er praktische problemen zijn aan het hebben van twee paspoorten. Hoe zit het met stemrecht, bijvoorbeeld? Mag je in twee landen stemmen? Hoe zit het met dienstplicht? Voor wie moet een dienstplichtige Turk dienst doen wanneer er een gewapend conflict zou ontstaan op Cyprus? Al die problemen heb je niet wanneer je kiest voor één nationaliteit. Er zijn ook andere oplossingen denkbaar, en ik zou er erg voor zijn om die te onderzoeken. Maar het is niet zo zwart-wit als jij stelt.

  En nogmaals: ik vind Marijnissens uitspraken verrekte onhandig, en zeker in de nasleep van dat idiote debat van Wilders had hij dat niet moeten doen, zeker niet tegen de Telegraaf. Maar om hem nou van totalitaire neigingen te betichten, dat gaat me veel te ver.

 3. ≡ 10 Apr 2007 ≡ 13:14

  Hoe het ook is, Karin heeft volkomen gelijk over de ‘navelstaarderij’. Dat mag zij best heel erg hard zeggen en aankaarten. Juich het heel erg toe dat een kankerpatient daar maatschappelijk eens stevig wat van zegt. Dat dát gedonder dus inderdaad gewoon eens afgelopen moet zijn. En zelfs hardop durft te zeggen dat Nederland alleen maar overleeft met een open visier naar buiten toe. Binnen de grenzen hoort iedereen er dus gewoon bij, zonder aanzien des persoons of situatie.

 4. ≡ 10 Apr 2007 ≡ 13:14

  Neem me nou niet kwalijk, maar wat doet het er in deze discussie toe dat een *kankerpatiënt* daar wat van zegt? Wat is in vredesnaam het verband met het onderwerp in deze discussie?

 5. url url'>Spaink ≡ 11 Apr 2007 ≡ 13:16

  Anne-Marie: Ik vond Marijnissens uitspraak meer dan alleen maar ‘onhandig’, ik vond het politiek buitengewoon dom, bepaald vals en diskwalificerend jegens Aboutaleb & Albayrak, en cultureel gezien van een hoog navelstaarderig gehalte.

  Dat Marijnissen totalitair is denk ik niet, maar zijn ‘dikke extra plus’ roept bij mij een bijzonder nare bijsmaak op: de geur van 1984 inderdaad. Dat de SP persoonlijke vrijheden zoals feminisme en euthanasie – die overigens in mijn ogen vrijwel altijd politieke vrijheden – nooit hoog in haar vaandel heeft gehad, helpt niet om dat te verzachten.
  Voor wat de praktische problemen betreft: ik denk dat die erg meevallen. Wat mij betreft stem je waar je woont en is dienstplicht sowieso een achterhaald concept, ook tijdens oorlog (wie niet _wil_ vechten kun je er maar beter niet bij hebben).

  Sjaak: Dat ik kanker heb of had heeft hier he-le-maal niks mee te maken. Ik ventileerde mijn opinies al ver voor die tijd. En enig verband tussen Heleen Dupuis en dit onderwerp zie ik nou niet meteen…

 6. ≡ 11 Apr 2007 ≡ 13:15

  Waarom de ‘dikke extra plus’ van Jan Marijnissen niet onmiddellijk en zeker niet vaak wordt vergeleken met het ‘doubleplus’-voorvoegsel uit de A-woordenlijst van Newspeak zou wel eens iets te maken kunnen hebben met het feit dat men bij Marijnissen/SP niet onmiddellijk en zeker niet vaak denkt aan de totalitaire staat, zoals Orwell die beschreef in 1984.
  Behalve wanneer je Marijnissen nog steeds ziet als onverbeterlijke aanhanger van de ‘grote roerganger’ gaat de vergelijking aan alle kanten mank.

  Natuurlijk is Marijnissen onverstandig geweest door het door politici opgeven van een tweede nationaliteit te voorzien van de kwalificatie ‘dikke extra plus’. Hij kon en had moeten weten dat met name de PvdA zat te wachten op een dergelijke – toch wel – uitglijder.
  En Rat Tichelaar was er als de kippen bij om die drie woorden uit het interview te lichten en op te blazen tot chocoladeletters.
  Waarna een onderwerp dat naar mijn onbescheiden mening toch al veel teveel aandacht heeft gekregen opnieuw ‘groot nieuws’ werd.

  Ik ben dit debat ook spuugzat en vind het dubbelplusjammer dat met name Jan Marijnissen niet inzag waar het interview in De Telegraaf toe zou leiden.
  Nationaliteiten en paspoorten… het zegt allemaal weinig tot niets over integreren, solidariteit, loyaliteit, je thuis voelen, enzovoorts. Maar wereldburger zegt eigenlijk ook niet veel, behalve dat het letterlijk weergeeft wat je bent. :-)

  Je zou kunnen zeggen dat je de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als basis wilt zien voor hoe het zou moeten zijn. Kunnen wijzen naar de millennium-doelen. Praten, praten en nog eens praten en vervolgens niets doen aan de ellende in je eigen omgeving.

  En je kunt je ook terugtrekken in Second Life… een mogelijkheid die verzonnen had kunnen zijn door de ‘Party’. :-)

  Samengevat: Ik ben het dit keer niet met je eens…

 7. ≡ 11 Apr 2007 ≡ 13:15

  Wat ‘kankerpatient’ er mee te maken heeft?

  Dupuis zet mensen met ziekte veels te veel op een maatschappelijk dood spoor door er allerlei lelijke qualificaties aan te geven die niet op waarheid berusten. Nou dát voelt heerlijk! Zij haalt betrokken mensen en behandelaars door de stront.

  Qualificaties te suggeren bij/ aan mensen met een dubbel paspoort is er ook zo een. Hoe haal je het in je hoofd om over fantastische mensen in de tweede kamer heen te lopen. Nota bene direct gekozen mensen met ene geweldige maatschappelijke staat van dienst.

  Het in twijfel trekken van mensen in bijzondere situaties is funest daarbij. Alsof een situatie of gegeven je minderwaardig zou maken. Is Wilders meer dan Aboutaleb en is Marijnissen meer dan Arib? Is Dupuis meer dan Spaink? Bekijk het allemaal eens even.

  Karin verdient met bovenstaand artikel alle steun van de wereld.

 8. ≡ 11 Apr 2007 ≡ 13:15

  PS Second Life past bij nader inzien beter bij ‘Brave New World’ dan bij ‘1984’.
  Ennuh, zou de gemiddelde Parool-lezer op de hoogte zijn van de civilisatie van Norbert Elias. Da’s andere koek dan de Baron van Münchhausen… ;-))

  Sorry, ik kon dit even niet laten.

 9. ≡ 11 Apr 2007 ≡ 13:15

  ik vind dit als Sp aanhanger een verdomd onhandige uitspraak inderdaad..sociaal is in mijn ogen toch echt iets anders,dat is vooral leven en laten leven.Voor mij mag iedereen zijn/haar paspoort gewoon houden..enne wat second life betreft heb genoeg aan m’n eerste leven;-)

 10. ≡ 11 Apr 2007 ≡ 13:16

  Er is geen bezwaar opnieuw wapens aan te schaffen in Herstal op 22 km van Maastricht teneinde zoals in Noordierland en Joegoslavië de burgeroorlog op te starten de bovenrivierders de proncie uit te matteklopperen en de grenzen te sluiten dan zijn we eindelijk onder elkaar kolen koeien en alle andere heerlijkheden in overvloed en het moet er tóch een keer van komen. Wilders, Marijnissen en hun geestverwanten reddden het koningshuis in 1888.

  – \Ã_Ã/ –

  De eenvormige zuidelijke nederlanders in landverovering overheen de totaal doorgedraaide normverdwaasden in de centrumgemeente Amsterdam-Rotterdam-Den Haag-Utrecht.
  Als de dijken nu nog breken. Klaar bejje.

 11. ≡ 11 Apr 2007 ≡ 13:16

  Ik heb eens een Bask heel kwaad gemaakt door te zeggen dat het geen bal uitmaakt wat voor paspoort je hebt. ‘Het is toch maar een bureaucratische constructie om de grens over te mogen of belasting the moeten betalen, dus wat maakt het uit bij wie je dat doet?’. Nou, die Bask heeft dat Spaanse paspoort enkel en alleen om erin te spuwen en dat heeft hij maar al te duidelijk gemaakt. Sinds dien ben ik voorzichtiger geworden met zulke uitspraken. Ook denk ik aan die Grieks-Nederlandse vriend die zijn Griekse nationaliteit opgaf omdat hij anders een jaar dienstplicht moest doen. Ook denk ik aan die ene Anne Frank film waarin Miep Gies (als ik me de scene goed herinner) haar Duitse paspoort overhandigd in plaats van haar Nederlandse om niet te hard gestraft te worden.

  Ik denk dat een uitspraak als ‘ik wil er twee hebben’, ook wanneer men overgaat op het over het internet kopen van een tweede paspoort bij PT Shamrock, een loze geste is, als je bij voorbaat weet dat je alleen je Nederlandse paspoort gaat gebruiken als puntje bij bureaucratisch paaltje komt (nee, ik heb het niet over je tatoeage). Ik vind die geste net zo leeg en betekenisloos als al die zogenaamde ‘race-traitors’ die zeggen dat ze niet meer blank zijn terwijl ze de realiteit van het moeten leven in een zwart lichaam niet kennen. Een paspoort lijkt concreter (een boekje in het pootje) maar is feitelijk net zo abstract en betekenisloos als die race-traitors. De axis geld-ras-nationaliteit-(in het geval van de dienstplicht)sekse kan men niet met zulke loze gestes omzeilen, hoe goedbedoeld ook.

  Ook vind ik het onzin dat Aboutaleb Wilders zou moeten terugpakken door over zijn Limburgerschap te beginnen. Dat is NIET hetzelfde. je kunt provincialisme niet vergelijken met het daadwerkelijk hebben van een erkende nationaliteit (zie voorbeeld hierboven van de Bask die strikt bureaucratisch bezien alleen Spanjaard kan en mag zijn).

  Ook geloof ik er geen bal van dat alles door de EU of door de IMF bepaald wordt en dat Staten daarmee overbodig of enkel cosmetica zijn geworden. Als ik belasting betaal gaat het door en via Den Haag, en niet de EU – ik weet dat fiscalisering hun langetermijnvisie is, en daarom verzet ik me tegen de fiscalisering van de EU via de EU grondwet, want dan krijgen we hier ook een grote enge Federal IRS. Als ik een bon krijg dat wordt de Amsterdamse politie vetgespekt, niet de Europese. Het is nog steeds een STAAT, Amerika/Nederland/Brittannie, die de oorlog tegen Irak leidt en haar eigen nationale troepen erheen stuurt, en niet de IMF.

  En als je werkelijk denkt dat bij Nederlandse massa-migraties (naar aanleiding van een Global Warming zondvloed of Wilders) alle vluchtende Nederlanders niet linea recta terug naar huis zal worden gestuurd, tja, dit is de arrogantie van de Westerse mens die denk dat zijn Westerse paspoort overal welkom is. Denk je nou echt dat de Duitse overheid zin heeft in massa-kampen aan de grens met Nederlandse zondvloed vluchtelingen? Op die dag zullen Nederlanders werkelijk aan den lijve ondervinden wat het betekent om echt niet welkom te zijn.

  Tenslotte kan ik me een wereld zonder paspoorten niet eens voorstellen. Betekent het dat Amerika zomaar overal ter wereld (ex?-)burgers kan laten overvliegen op rendition-flights opdat ze in Amerika (of waar dan ook ter wereld) de doodstraf opgelegd krijgen? Wat als de grenzeloze wereld verwordt tot een grote alomvattende ‘black site’ waar grootheden alles kunnen flikken wat ze willen omdat ze geen grenzen bestaan die ze moeten respecteren? Als dit de paspoortloze/grenzenloze wereld is, dan houd ik mijn paspoort stevig vast en verzet ik me tegen elke fascist zoals Rita Verdonk die de paspoorten van genaturaliseerde Nederlanders retroactief wil afpakken (wat ze werkelijk gepoogd heeft te doen. Als ik een allochtoon was zou ik alleen al daarom mijn tweede paspoort bewaren, voor het geval dat Nederlandse politici doordraaien en mijn laatste paspoort zomaar terugnemen. Heb ik in ieder geval nog een tweede nationaliteit achter de hand.

  Een wereld zonder grenzen, dat kan alleen een wereld zijn waar het niet meer nodig is je elders te vestigen. En wat, lieve kijkbuiskindertjes, is de hoofdreden voor migratie? Juist ja. Een grenzenloze wereld is een wereld zonder die ene reden die grenzen uberhaupt noodzakelijk maakt: schaarste.

 12. ≡ 11 Apr 2007 ≡ 13:17

  Er is nog boerenland en als je daar overheen loopt wor je door de flint vanuit de meterkast met een schot hagel in je broek op heel eenvoudige gedachten gebracht.

  Om te voorkomen dat de egoisten alles afpakken, zet ik ‘n grens rondom m’n land en ieder blijft van m’n vrouw en m’n twee dochters af.

  Iedereen één paspoort en voor de rest, en vreemde paspoorten niet in de volksvertegenwoordiging. Zijn we nou helemáál gek.

  ‘\^_^/’

 13. ≡ 12 Apr 2007 ≡ 13:17

  Als je als BK-patient al een tweede nationaliteit wenst, dan moet de (eerste)landsituatie wel heel erg zijn.

  Toch vind ik dat Karin een stevig punt maakt met haar tekst, die ik met bewondering gelezen heb.

  Een enkele nationaliteit doet al gauw bij navelstaarderij landen. Een tweede nationaliteit kan veel goeds betekenen (ondanks enkele nadelen).

 14. ≡ 12 Apr 2007 ≡ 13:17

  Prettig dat Karin mijn ergernis over de dubbel paspoortgeschiedenis zo goed verwoordt. Dan hoef ik het zelf niet meer te doen.

  Graag doorgaan met dit soort stukjes. En beter worden/blijven.

  Groetjes.

  Rob

 15. ≡ 12 Apr 2007 ≡ 13:18

  Bij leukemie en BK is het geen kwestie van willen of niet qua overleven/ beter worden. Daar ligt dan ook de clou qua domme opmerkingen dienaangaande.

  En dat meer paspoorten veelal goed zijn voor mensen en samenlevingen, afgezien van kleinere problemen, krijg je mensen ook niet aan verstand.

 16. ≡ 12 Apr 2007 ≡ 13:16

  “Ik ben het debat zo spuugzat dat ik een tweede nationaliteit wil”

  Jammer, maar even aannemende dat juffrouw Spaink de Nederlandse nationaliteit bezit, zal het haar niet lukken om een tweede nationaliteit te verwerven. Je verliest namelijk automatisch de Nederlandse Nationaliteit en dus het paspoort bij verkrijging van een andere nationaliteit.

 17. ≡ 12 Apr 2007 ≡ 13:17

  Laat ik de kwestie weer eens vertalen in gewoon geld. Dat biedt altijd de snelste en de beste oplossing.

  Als je ‘n dubbele nationaliteit hebt, wor’ je nooit rijk.
  Je wordt in de kringen waar ‘t grote geld omgaat, nooit vertrouwd.

  De grote belangrijke handelshuizen, de betere kringen, zijn nog altijd zeer traditioneel ingesteld.

  Dubbel paspoort is dus ‘n armelui’s-optie. ‘t Gewone klootjesvolk.
  Als men daarbij wil horen, is dat een eigen vrije keuze.

  Wil je iets interessants meemaken, ergens bij horen wat nu nog gesloten is, dan gelden de oude waarden.

  Eerlijkheid duurt het langst. Misdaad loont niet, en recht door zee is de kortste weg naar Rome.

  ‘\°_°/’

 18. ≡ 12 Apr 2007 ≡ 13:17

  JUZO-tje is weer goed bezig. Dit commentaar tekent de hele NL-situatie: misdaad en onbetrouwbaarheid wordt geassocieerd met dubbele nationaliteit. Alleen echt door zee, wat dat ook verder in mag houden, is goed.

  Dát zegt Dupuis nu ook zo zeer i.v.m. kanker en behandeling daartoe: alleen het gezonde onaangetaste leven telt bij haar: zie afscheidsrede op google. Met en na kanker sta je in Nederland het allemaal na te kijken in het donker met zo’n ethiek. Recht door zee heet dat.

  Walgelijk.

 19. ≡ 12 Apr 2007 ≡ 13:17

  De meeste kankerpatiënten die dat willen, (en dóen)
  (Phara Aguirre)
  genezen volledig en zijn daarna survival of the fittest.

  – \Â_Â/ –

  UNABOMBER

 20. ≡ 12 Apr 2007 ≡ 13:17

  “Jammer, maar even aannemende dat juffrouw Spaink de Nederlandse nationaliteit bezit, zal het haar niet lukken om een tweede nationaliteit te verwerven.” Nou, wel dus, je kunt paspoorten gewoon online kopen bij websites zoals PT Shamrock. Geen NL bureaucraat die er iets van hoeft te weten. Doe zelf maar een search als je me niet geloofd.

  Echter, zoals ik al eerder schreef, een tweede paspoort kopen over het net is een door en door nutteloze geste. Ik weet vrijwel zeker dat Karin vervolgens niet eens gaat reizen met zo’n tweede black market paspoort.

  Het enige wat je met het online shoppen van een tweede paspoort zegt is: ‘Ik heb genoeg poen om de wet te omzeilen.’
  Is dat nou een boodschap om vrolijk van te worden?
  Of om jezelf gesterkt door te voelen?
  Mensen met geld lappen de wet aan hun laars?
  Ik zwaai met mijn creditcard en de grenzen gaan voor me open?

  Waar hebben we dat toch eerder gezien? Juist ja, bij dezelfde multinationals die, volgens Karin, Nationale Staten volstrekt overbodig zouden hebben gemaakt.

  Zwaaien met je flappen (of met jouw door flappen gekochte overbodige tweede paspoort) is geen protest, dat is jezelf identificeren met de macht van het grote geld, dezelfde macht die je hier tracht te bekritiseren. Als je zo graag bereid bent om door middel van grof geld evenzo grove wetten te omzeilen, doe er in godsnaam iets productievers mee dan je eigen financiele ego strelen met een tweede volstrekt nutteloze tweede paspoort.

 21. ≡ 12 Apr 2007 ≡ 13:17

  Het is niet een verschijnsel van ongestuurdheid, of van onbestuurbaarheid, als men aldoor en steeds opnieuw allerlei soorten wetten wil overtreden of nog veel verder dan het aller-uiterste in de begrenzing en de beleving wil gaan,

  maar het is een vaak niet begrepen noodsignaal van pure wanhoop, verbijstering, zelfdestructie en ook wel hysterie.

  In onverhoopte maar altijd te verwachten noodsituaties volgt dan uitsluitend segregatie tot lijfs- en levensbehoud van alle anderen.

  ‘\°_°/’

  Bomfunk Mc’se FreeStyLeR

 22. ≡ 12 Apr 2007 ≡ 13:18

  het heeft niets met paspoorten te maken,
  maar las weer het volgende opmerking(je) van Juzo;
  [De meeste kankerpatiënten die dat willen, (en dóen)
  (Phara Aguirre)
  genezen volledig en zijn daarna survival of the fittest]

  mag deze man zijn paspoort worden afgenomen en op een onbewoond eiland worden gezet. ZONDER internet.

  fijn bedankt.

 23. ≡ 13 Apr 2007 ≡ 13:18

  In Azie of Afrika krijgt een vrouw gemiddeld ook gewoon veel minder BK. Het westerse paspoort voert tot veel kanker, als je het even zo kort door de bocht wilt zeggen.

 24. ≡ 13 Apr 2007 ≡ 13:18

  JUZO:

  /
  /
  /
  oo

  , om over na te denken.

 25. ≡ 13 Apr 2007 ≡ 13:19

  Ja hoor, nu heeft Duitsland het gedaan.

 26. ≡ 13 Apr 2007 ≡ 13:19

  misschien is het het beste om juzootje in de negeerstand te zetten; kan ie ook niet klaarkomen op zijn postings

 27. ≡ 13 Apr 2007 ≡ 13:20

  Verzekeringsarts als partner, hoe zou dat zijn? Dan heb de ene partner toch ook een beetje twee petten op: arts en partner. Maar ja, als die partner nu vind dat twee petten absoluut niet kan in het leven. Ja dan is er wel een probleem toch?

 28. ≡ 13 Apr 2007 ≡ 13:18

  “[…]maar gewoon omdat Nederlanderschap zo weinig betekent, zo bekrompen is in deze tijden van internationalisering en globalisering.”

  Voor juffrouw Spaink betekende haar Nederlanderschap in ieder geval wel het recht op, en toegang tot hoogwaardige medische zorg. Het verschil tussen leven en dood.
  Het is maar wat je van weinig betekenis acht.

 29. ≡ 13 Apr 2007 ≡ 13:18

  ‘\^_^/’

  IK ben de ENIGE hier die de paspoorten controleert.
  DENK daaraan.

  ‘\*_*/’

  Jules ZOLLNER, Heerlen.

 30. ≡ 13 Apr 2007 ≡ 13:19

  “Voor juffrouw Spaink betekende haar Nederlanderschap in ieder geval wel het recht op, en toegang tot hoogwaardige medische zorg.”

  Alziend heeft gewoon gelijk, en zet alweer de vinger op de zere plek wat betreft de claim dat Nationale Staten er niet meer toedoen. Dus mooi wel in dit geval. Hoewel ik ook van mening ben dat sinds de privatisering van de zorgsverzekeringen dit argument alweer wat minder opgaat. En door wie wordt privatisering van ALLES inbegrepen de zorg gepropageerd? Door de EU, dus heeft Karin in dit geval toch ook weer gelijk.

 31. ≡ 13 Apr 2007 ≡ 13:19

  Luister, met ‘n tweede paspoort in de Kamer mag best, als ‘t maar geen Duits is.

  ‘\^_^/’

 32. ≡ 20 Apr 2007 ≡ 13:20

  Nou nee.
  Dat denk ik niet.

  Als ik, ooit van mijn leven, wel eens zei:
  ‘ik voel mij een beetje lummelig… Ik wil vandaag wel eens een beetje lummelen… Ik heb eigenlijk lamlendig vandaag een beetje niet zo veel zin om te gaan werken. Kun jij me niet ziekschrijven?’

  zag ik tot mijn grote schrik, wel eens iets van een deegroller, een koekenpan, of een mattenkloppert in haar o zo grappige handjes.

  Ze zei dan helemaal niets (toen ik nog werkte)
  maar ik ging zo snel als mijn beentjes mij dragen konden,
  aan het werk.

  Kun je het een beetje begrijpen? Sjakie?
  Het was voor mijn, en ook voor jouwn eigen en alle anderens goeie bestwil.

  Hier in het zuiden is het namelijk de algemene volksgewoonte, nogal eens gauw ‘de ziekenkaart te pakken’ zoals dat zo mooi heet.
  Maar ik deed daar gelukkig nooit aan mee.

  En verder weten wij van elkaars werkzaamheden gelukkig wel zo ontzettend veel, dat wij met diverse verschillende petjes op helemaal niets aan elkaar te vragen hebben.

  Wij hoeven alleen maar gelukkig en tevreden naar elkaar te kijken om van elkaar meer dan voldoende te kunnen genieten, en dat kunnen er niet veel.

  ‘\^_^/’

  Dat kunnen er zelfs uitermate weinig. Dacht ik zo. Maar ik kan het mishebben.

Schrijf een reactie

E-mail adressen worden niet getoond noch aan derden doorgegeven.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *