De dood in doordrukstrip

Nederland denkt dat het nuchter en verstandig met de dood omspringt. Tegelijkertijd vallen we als een blok voor de kitsch van euthanasie – het romantische beeld van de zieke die, omringd door intimi, bij zijn volle verstand zijn kaars laat uitblazen – en schrikken we ons rot als informatie over hoe je zelfmoord kunt plegen, vrij voorhanden blijkt. We willen de pil van Drion, maar slepen artsen die hem voorschrijven voor de rechter en halen middelen die zelfmoord op enigszins zachte wijze mogelijk maken, ijlings van de markt. We verdoezelen dat er meer mensen door zelfmoord sneuvelen dan door het verkeer en willen niet weten dat tachtigjarigen vaker zelfmoord plegen dan jongeren. Wat we bovenal niet willen zien, is dat de dood steeds meer gemedicaliseerd raakt.

Omslag Dood in doordrukstripDetails:

De dood in doordrukstrip: over dood, euthanasie en zelfmoord – uitgeverij Nijgh & Van Ditmar – Amsterdam 2001 – ISBN 90-388-7064-7 – 224 pagina’s – 2e druk feb. 2002

Bestellen:

Probeer het eens bij Tweedehands boeken

Flaptekst:

Nederland denkt dat het nuchter en verstandig met de dood omspringt. Tegelijkertijd vallen we als een blok voor de kitsch van euthanasie – het romantische beeld van de zieke die, omringd door intimi, bij zijn volle verstand zijn kaars laat uitblazen – en schrikken we ons rot als informatie over hoe je zelfmoord kunt plegen, vrij voorhanden blijkt. We willen de pil van Drion, maar slepen artsen die hem voorschrijven voor de rechter en halen middelen die zelfmoord op enigszins zachte wijze mogelijk maken, ijlings van de markt. We verdoezelen dat er meer mensen door zelfmoord sneuvelen dan door het verkeer en willen niet weten dat tachtigjarigen vaker zelfmoord plegen dan jongeren. Wat we bovenal niet willen zien, is dat de dood steeds meer gemedicaliseerd raakt.

In De dood in doordrukstrip verkent Spaink dilemma’s en paradoxen over dood, euthanasie en zelfmoord. Ze probeert dodelijke medicijnen te bestellen via internet en pleit voor een zwarte markt in zelfmoordpillen. Ze ontdekt dat in Vlaanderen en Australië, waar euthanasie verboden is, de praktijk niet veel anders is dan in Nederland; maar alles gaat er stiekem, en je moet maar hopen dat arts en patiënt elkaar begrijpen. Ze laat zien waar euthanasie ontspoort en hoe zelfmoord een fier levenseinde kan zijn. Ze wijst er vooral op dat de dood nooit eenvoudig is.

Recensies:

Author: Spaink

beheerder / moderator

73 thoughts on “De dood in doordrukstrip”

 1. Ik ben al een hele tijd op zoek naar u boek De dood in doordrukstrip.
  Ik zou hem graag lezen en ben zeer benieuwd naar de inhoud en opbouw.
  Vrg. Richard Kazemir
  Waterrus 38
  6922 HK DUIVEN

 2. Vluchten door het plegen van suïcide is misschien een oplossing, maar weet je ook wat er na de dood komt? Misschien is het daar wel erger als hoe of je je leven nu beleeft en ben je misschien tóch beter af nu je nog handen hebt om ze te vouwen en tot Christus Jezus te bidden met de vraag of Hij je kan helpen, want dat kan Hij!

 3. Beste Hans,

  C: “….maar weet je ook wat er na de dood komt?”

  Ja, dat weet ik. Daar is meer dan voldoende literatuur over, die na uitgebreide bestudering duidelijk maakt hoe eea in mekaar steekt. Oké, dat is geen wetenschappelijk bewijs, maar ja, de wetenschap houdt zich dan ook alleen maar bezig met het grijpbare en niet met het ongrijpbare.

  Die kennis, gecombineerd met de kennis over de werking van spirituele wetten, met name Karma, maakt het plaatje aardig rond. Karma leert dat je je eigen toekomst creeërt – en dat is te controleren – dus ook na je dood. Je hebt het dus in dit leven al in de hand watvoor leven je na de dood krijgt.

  Veel mensen verwerpen deze leer, omdat ze hem interpreteren alsof je schuld hebt aan je eigen ellende, die als straf wordt gezien (waarop die fantasieverlosser oa het antwoord is).

  Maar zo is het niet. Als jij op je bek valt, is ook de zwaartekracht daar niet de schuld van. Het is zaak beter te leren uitkijken, dan zul je probleemloos overeind blijven. Iets dergelijks geldt ook voor Karma. Kijk je in karmisch opzicht niet goed uit, dan ga je op je bek. Kijk je wel goed uit, dan biedt Karma de mogelijkheid om je toekomst te verbeteren, ook na de ‘dood’.

  Bidden tot Jezus Christus helpt geen ene moer, althans niet om je zonden kwijt gescholden te krijgen. JC is een door Paulus bedachte fantasiefiguur, die niks te maken heeft met de oorspronkelijke Jezus – NB: zónder de toevoeging ‘Christus’, een later bedacht lintje dat hem opgespeld is.

  Geen enkele zichzelf serieus nemende God zal jou zomaar je schulden kwijt schelden, ook niet op voorspraak van een zogenaamde opgeofferde zoon. Zo werkt het simpelweg niet: Je zult zelf je rotzooi moeten opruimen. Maar ook dat moet weer niet als negatief gezien worden, want het opruimen van je eigen rotzooi is juist je leerweg, dus ga niet aan JC vragen om dat voor je te doen. Dat is pas echt zonde!

  Groet, Janus.

 4. Dank voor je antwoord Janus. Voordat ik tot geloof kwam hing ik eveneens die leer aan omdat ze aantrekkelijker was dan religie. Ik verdiepte me in die verborgenheid door meters boeken te lezen maar die brachten niet de verlichting die ik bij de Heere Jezus Christus vond. Of hetgene van de Here Jezus volgens de wetenschap weerlegbaar is, valt te schouwen uit de geschiedenis die ogenschijnlijk niks weergeeft omdat de wereld een afkeer van Hem heeft, maar terdege aanwezig is. En aangaande je eigen verantwoordelijkheid, ja, daar is zeker wat voor te zeggen, je hebt immers de keuze voor je eigen leven hoe of je die indeelt, daar is niks mis mee. En of je dit nu doet doet meters boeken te lezen over de verborgenheid in karma of die van de Bijbel. Maar ik schakeer karma niet als zijnde onzin, zoals jij placht het Woord van God te noemen. Voordat je tot zo’n uitspraak komt zul je toch eerst de Bijbel moeten hebben onderzocht. Echter wijs ik je er op dat de Bijbel is geschreven voor gelovige mensen, want gelovige mensen, die geloven in de komst en de wederkomst van de Zoon, krijgen de heilige Geest Die hun in heel de Waarheid, de Bijbel, leidt. Het is heel makkelijk om anderen na te praten, in het bijzonder de Joden, die overigens ook niet geloven in de Zoon en dus van het Woord niks begrijpen, ongeacht of zij nu het OT of NT lezen. Als je zover bent dat je de Bijbel volledig hebt gelezen en begrepen, hoop ik dat je hier op terug komt. Fijn weekend toegewenst!

 5. als Hij zo goed kan helpen, dan had Hij er ook wel voor kunnen zorgen dat mijn leven wat meer lichtpunten had gehad. dat heeft Hij ook niet gedaan…

 6. @ Hans Vosgezang,

  Naar aanleiding van uw post 3,

  Kunt u niet heel erg snel en ver OPROTTEN met zulk smerig en laag gebrabbel!

  P.S.

  In discussie gaan met mensen die geloven in God, Mohammed en/of Sinterklaas is erg zinnig…

 7. Heb je Hem dat gevraagd, Elmo? Of ging je er vanuit dat Hij dat automatisch voor je zou doen? Gelijk Janus al zei, zijn we verantwoordelijk voor ons eigen leven, dus als jij inmenging wil van God, dan zul je Hem dat toch echt moeten vragen, en hem moeten vertrouwen (geloven) dat Hij het ook doen zal.

 8. Beste Hans (6),

  C: “….hing ik eveneens die leer aan omdat ze aantrekkelijker was dan religie.”

  Vreemde stelling. De leer van Karma is juist veel moeilijker dan geloven dat de één of andere god of godszoon jouw rommel opruimt.

  C: “Ik verdiepte me in die verborgenheid door meters boeken te lezen maar die brachten niet de verlichting… enz.”

  Nee, het lezen van meters boeken brengt op zich geen verlichting, zelf nádenken wel.

  Heel veel mensen, die de spirituele wetten niet ontdekken of leren begrijpen, wenden zich tot het gristendom: Dat biedt een geloof dat je niet hoeft te begrijpen (zeggen ze….). Het verbaast me dus ook niet dat jij je tot de leer van ‘Christus’ hebt gewend, die is aantrekkelijker: Een Sinterklaas voor elke dag.

  C: “Het is heel makkelijk om anderen na te praten”. Ja, dat blijkt uit uw post nr6. Eén en al napraterij van zaken, die ik ook al door vele anderen heb horen napraten. Maar begrijpen, ho maar. En ja, haal de Joden er ook maar weer bij, het kan niet op.

  Grotendeels kom je met allerlei stellingen aan, vanuit de gristelijke leer, die ik nog nooit fatsoenlijk onderbouwd heb gezien en ook door jou niet onderbouwd zie worden. Daarom ga ik de discussie daarover verder niet aan.

  Mijn Ctrl-F zoekfunctie gaf aan dat het woord ‘onzin’ alleen in jouw post 6 voor komt, dus dat woord heb ik niet gebezigd.

  En élk mens, die het ‘Woord van God’ pretendeert te kennen, ook jij dus, maakt zich schuldig aan de meest flagrante hoogmoed. En die hoogmoedige lieden gaan dat dan ook nog zelf in een boek opschrijven, dat ze dan tot enig zaligmakend boek gaan betitelen. Alsof het Woord van God opgeschreven kán worden en dan ook nog door dat nietige stofje in de schepping, dat zichzelf tot Koning van die schepping heeft gekroond (en die vervolgens vernietigd, nou ja, ter plaatse dan).

  En laten we het hier nou maar verder hebben over de dood in doordrukstrip. Wat ná de dood komt, vind ik dan nog wel gerelateerd aan het topic, maar gristelijke cliché’s niet.

  Tot slot: Mijn zegen heb je (niet nodig). God zegent alles en iedereen.

  Groet, Janus.

 9. Hoi Elmo (8),

  C: “als Hij zo goed kan helpen, dan had Hij er ook wel voor kunnen zorgen dat mijn leven wat meer lichtpunten had gehad. dat heeft Hij ook niet gedaan…”

  Jij, net als vele anderen, vergist je in God. God is geen bakker van zoete koek, zoals velen hopen en willen geloven – zie het gristendom. Nou ja, hij is óók wel een bakker van zoete koek, maar nog van veel meer. Beproevingen, bijvoorbeeld – daar weet jij alles van – maar ook van mogelijkheden.

  Zoals ik jou ‘ken’, heb jij niets te vrezen van ‘na de dood’. Maar laat dat geen reden zijn om eerder uit dit leven te stappen. Het ergste wat je aan gene zijde kunt hebben is spijt…..

  Liefs, Janus.

 10. @ Janus, post 12,

  Niets, maar dan ook HELEMAAL NIETS kan tot op de dag van vandaag wetenschappelijk bewijzen dat er een God of iets dergelijks is!

  Het “hiernamaals” en/of “gene zijde” is bedacht door sluwe mensen om andere mensen onder controle te kunnen houden!

  Dat is wel een geluk bij een ongeluk, anders zouden er nog veel meer misdaden worden gepleegd…

 11. Hans (10),

  C: “dus als jij inmenging wil van God, dan zul je Hem dat toch echt moeten vragen”

  Dat is echt praet van een kleingelovige, zoals dat in jouw kringen heet. Alsof God je niet helpt, als je dat niet eerst aan hem gevraagd hebt. Wat een onzin!

  Wordt ‘s wakker, Hans.

  J.

  PS, ik hanteer het woord God hier steeds in metaforische zin.

 12. P.S.

  Hans Vosgezang maakt in post 3 op een smerige en lage manier gebruik van angst om mensen te bekeren voor zijn eigen nare geloofsovertuigingen…
  Iets wat je veel vaker ziet bij dit soort manipulatieve en dictatoriale mensen.

  Zogenaamd “liefde” preken en ondertussen wel heel even (diepe) angst inprenten bij de mensen!

  Ik hoop dat er geen God bestaat, want ik geloof dat Hans Vosgezang dan flink zal branden voor zijn smerige post nummer 3.

 13. Tartarus (13),

  De grap is dat het woord ‘God’ betekent: ‘Datgene wat niet gekend kan worden’. Het is dus grappig genoeg een agnostische term. Dat is algemeen bekend bij mensen, die verder kijken dan hun neus lang is en is ook in de godsdienstwetenschap bekend.

  En uiteraard is God als ‘Datgene wat niet gekend kan worden’, niet wetenschappelijk te bewijzen. En de goden, die voortvloei(d)en uit de fantasie van de mensen, zijn al helemaaaaaal niet te bewijzen. Maar eerlijk gezegd ben ik niet zo geïnteresseerd in wetenschappelijk bewijs. Er zijn zoveel dingen, die niet bewezen kunnen worden. Anders zouden er niet zoveel misdadigers vrij rond lopen. :(

  C: “Het “hiernamaals” en/of “gene zijde” is bedacht door sluwe mensen om andere mensen onder controle te kunnen houden!”

  Het hiernamaals wordt idd vaak als boeman gebruikt, zo van: Als je hier niet braaf bent, dan moet je daar boeten. Een prima stok achter de deur voor de werkgevers, bijvoorbeeld.

  Helaas zit er vanuit karmisch oogpunt een kern van waarheid in. Ik zeg ‘helaas’, omdat de mensen, die dat misbruik op een gegeven moment door hebben, de hele leer met het badwater weg gooien. Een ‘juist’ leven leiden, zoals Buddha het uitdrukt, is heel wat anders dan braaf zijn en doen wat anderen willen. Je leidt dan juist niet je eigen leven.

  Janus.

 14. Tartarus (15),

  C: “Ik hoop dat er geen God bestaat, want ik geloof dat Hans Vosgezang dan flink zal branden voor zijn smerige post nummer 3.”

  Als Hans zijn post nr 3 zo bedoeld heeft, als door jou geïnterpreteerd wordt, dan zal hij idd ‘branden’, alleen juist doordat ‘God’ bestaat, althans Karma, één van ‘Gods’ wetten, voorzover je dat kan stellen.

  God is niet iemand, die alleen diegenen, die in hem geloven, de hand boven het hoofd houdt, ook al willen de kleingelovigen dat geloven. Zo’n fantoom bestaat wel, maar niet meer dan als fantoom.

  Janus.

 15. Ik ben blij Janus dat je verder niet in discussie wilt gaan, dat is immers wederzijds. We zullen wel zien, zei de blinde. En zelfs in de meeste kwalijke tijding die zal komen heeft een ieder nog steeds de keuze om de dood als wel het leven aan te grijpen, immers dood ben je al en enkel wat overblijft is leven. ën… niet iedereen wordt behouden, ook al denken de universalisten dat.

 16. sorry hans

  ik vind de hele discussie niet fraai
  maar dit verwacht ik zeker niet van een gelovige

  daar verwacht ik respect voor leven en dood van
  en naasten liefde op zijn minst, vergevings gezindheid en meer

  laten we verder gaan over het BOEK van karin

  in plaats van eigen standpunten uit te vechten over het geloof

 17. ik heb bijna 10 jaar in kerk restauraties gewerkt. ik heb genoeg gezien en gehoord.
  met de 150% inzet die ik elke dag gaf, zou hij toch blij en trots moeten zijn?
  hij scheet op me van grote hoogte.
  god geeft niets om mensen, hij heeft een planeet gemaakt met kittens, en dat houd hem bezig.

 18. Hans Vosgezang… da’s lang geleden.
  Schreef jij niet onder de nickname “Oud Wijf met een slap handje”?
  Je ‘stijl’ is wat verandert, je boodschap is hetzelfde gebleven.

  De mijne trouwens ook:
  We zijn hier net en we blijven maar even…
  Dat vind ik al heel lang een rustgevende gedachte.
  Een gedegenereerde diersoort, die zichzelf zo serieus is gaan nemen, dat je het als lachwekkend kunt ervaren.

  Een universum, dat 13,8 miljard jaar geleden geschapen is om op de derde planeet van één van de letterlijk ontelbare sterren volgens sommigen zo’n 8.000 jaar geleden ‘een experiment’ uit te voeren en waar volgens anderen een evolutie heeft plaatsgevonden die z’n weerga niet kent…

  De wereld zal na ons nog lang een ‘paradijs’ zijn, alvorens de zon implodeert en het leven in ons deel van dit universum ophoudt te bestaan.

  Maar wat is dan de zin van het leven?
  De zin van het leven is de zin die je er zelf aan kunt geven…

  En religie?
  Een verzinsel van mensen om antwoord te kunnen geven op vragen, die anders niet beantwoord kunnen worden en tegelijkertijd een machtsmiddel.
  Niet minder, maar ook niet meer…

  Met, als bijna altijd, vriendelijke groet,
  Henk.

 19. Hans, gelukkig schreef je in 18:

  C: “Ik ben blij Janus dat je verder niet in discussie wilt gaan, dat is immers wederzijds.”

  want wat je in 21 schreef, kan echt niet. Is de ware gelovige, de doemprediker, dan toch opgestaan?

 20. @3 Of hij je wil helpen is een ander verhaal, want er zijn heel wat gelovigen die hij gruwelijk in de steek laat.

  @4 Uitgebreide bestudering van het ongrijpbare is, naar mijn bescheiden mening, een contradictio in terminis.

  @22 wauw, een planeet met kittens, mooi beeld! God vermaakt zich met ons gekrioel, en het enige waar hij voor zorgt is dat we ons blijven vermenigvuldigen. Af en toe een rampje erop, om te kijken hoe we daarop reageren. Haha. God voor ons geen van allen.

  @23 De enige echte troost voor de mensheid is toch wel de boodschap van Henk. Chapeau!

  Maar, eens met Thian, wat heeft dit alles met het boek van Karin van doen eigenlijk?

 21. @ Pietie, post 27,

  Dat is precies het smerige van post 3!

  Volgens Hans Vosgezang moet je bidden tot Sinterklaas… Euh, Jezus Christus en hulp vragen.

  Als je vervolgens geen hulp krijgt, tja dan ligt het aan jezelf of wenst Jezus Christus dat je nog even verder lijdt om b.v. ervaring op te doen.

  Hans Vosgezang weet blijkbaar niet dat b.v. buiten zijn veilige Nederland 70% van de wereldbevolking geen eens schoon drinkwater heeft en in veel landen het recht van de sterkste geldt.

  Geloofsblinden en fantasten, zoals Hans Vosgezang zijn niet voor rede vatbaar, prediken heimelijk en vals hel en verdoemenis en geloven dat na dit leven een veel mooier leven komt, terwijl historisch wetenschappelijk aantoonbaar is dat “oude” geschriften constant zijn aangepast aan/door de heersende elite.

  Met figuren als Hans Vosgezang is geen constructief gesprek te voeren zonder dat hij wil bekeren; sterker Hans Vosgezang moet bekeren van zijn geloof.

  Geloof; het woord zegt alles!

 22. En anders ben je blijkbaar een religiueze hark,

  wie ben jij om dat te bepalen????

  nee hans ik geloof dat geloof niet

  mijn geloof is dat je verantwoordelijk bent voor je daden
  en met zijn allen voor de wereld
  begin je jezelf cultuur

  en dan maar dreigen dat niet iedereen “wordt behouden”
  is laag en bij de gronds
  en heeft niets van wat ik van iemand,
  die het ware geloof heeft gevonden, en daar naar handelt,
  verwacht

  niet dat ik ook maar behouden voor wat dan ook wil worden
  ik vindt het huidige consept prima, zonder hemel en hel wel te verstaan;
  al genoeg in het leven ervaren en 1 leven is meer dan genoeg

 23. @landy met de 150% inzet die ik elke dag gaf, zou hij toch blij en trots moeten zijn?

  Denk je nou werkelijk dat Hij een biet geeft om wat of jij doet, het gaat erom wat of Hij heeft gedaan voor jou, en ‘t is aan jou of je dat aanneemt of niet. Blief je het niet, dan niet mekkeren achteraf!

  @Henk, yep natte zoenen en ‘n weeïg handje van Oud Wijf, echter nu gewoon onder mijn echte naam.

  Hoezo ‘we’ in hier net? Besta je uit een tweeling of spreek je ook voor je partner?
  Als jij meent een diersoort te zijn, dan ben je duidelijk in de ‘aap’ gelogeerd.

  Je antwoorden zijn zo standaard dat ik er bijna slaap van krijg, toch valt het me op dat je van ‘geschapen’ spreekt alsof er toch een God zou moeten wezen. En als je het hier een paradijs vindt, dan ben je wel heel erg verblindt en heb je kennelijk niet door hoe of het er werkelijk voor staat. De zin van het leven is gewoon je eten en drinken nuttigen met blijdschap en daarmee God/Christus te dienen, volgens sommigen een onmogelijke opgave, terwijl men eveneens gelooft in evolutie, wat nét zoveel inspanning vereist. Religie mag je voor mij door het toilet spoelen, je hebt me destijds nog niet begrepen, en ook nu nog niet. Religie is inderdaad een machtsmiddel om mensen hun vrijheid af te nemen, dus daar zijn we het over eens.

  @Janus Hoezo? Stelt Karin Spaink voorwaarden hoe of we hier op elkaar reageren, is Karin soms eveneens gelovig?

  @pietie Spreek je nu over gelovigen of over religieuze mensen die Hij in de steek laat?

  @Thian Wie of ik ben om dat te bepalen.. simpel omdat ik de Wijsheid in pacht heb: de Here Jezus Christus! En hoezo freigen? De here Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven, NIEMAND KOMT TOT DE VADER DAN DOOR MIJ!
  Wat is daar mis mee? Omdat die woorden jou niet aanstaan? Dat zal Hem zijn anus oxideren, graag of traag, of helemaal niet. Als je liever het heimelijke begeert dan is dat je keuze, maar dan niet achteraf lopen te mekkeren omdat het niet naar je zin is.

 24. Pietie (27),

  C: “@4 Uitgebreide bestudering van het ongrijpbare is, naar mijn bescheiden mening, een contradictio in terminis.”

  Dat lijkt zo, maar wie tast in het duister, grijpt toch vaak wat. :) En vindt mogelijk zelfs houvast.

  Tartarus (28),

  C: “Hans Vosgezang weet blijkbaar niet dat b.v. buiten zijn veilige Nederland 70% van de wereldbevolking geen eens schoon drinkwater heeft en in veel landen het recht van de sterkste geldt.”

  In één opzicht ben ik het met Hans eens – ook al forumleert hij het anders – en dat is dat God – lees: ‘Datgene, wat niet gekend kan worden’ – neutraal is en derhalve nergens oorzaak/schuldig aan is, of aan alles oorzaak/schuldig is, als schepper zijnde.

  Het probleem met God is, dat iedereen er van maakt wat hem of haar het beste uitkomt: een hand-boven-het-hoofd-houder-van-wie-in-‘hem’-gelooft of, de tegenstanders daarvan, een opperwezen dat in gebreke blijft. En vervolgens gaan we dan ruzie maken over wie er gelijk heeft, terwijl geen van beide juist is. Je kunt natuurlijk wel over allerlei leringen discussiëren, maar dat is wat anders.

  Hans (30),

  C: “@Janus Hoezo? Stelt Karin Spaink voorwaarden hoe of we hier op elkaar reageren, is Karin soms eveneens gelovig?”

  Karin stelt idd voorwaarden, kijk maar in de Afvalbak:

  http://www.spaink.net/2011/08/16/afvalbak/

  En uiteraard is Karin gelovig.* Iedereen gelooft ergens in – :) – en dat is in beginsel niet meer of minder waard dan wat een ander gelooft. Het monopoliseren van het woord ‘geloof’ voor datgene waar jij en je mede gristenen in geloven, is niets anders dan een vorm van manipulatie en haantjesgedrag: jezelf boven anderen stellen.

  C: “@Thian Wie of ik ben om dat te bepalen.. simpel omdat ik de Wijsheid in pacht heb: de Here Jezus Christus! En hoezo freigen? De here Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven, NIEMAND KOMT TOT DE VADER DAN DOOR MIJ!”

  Ach ach, Hansje toch. Niet zo hoog van de toren blazen, als je niet weet waar je over praat.

  Wist je bijvoorbeeld dat het dogma van ‘het lam Gods’ oftewel het idee dat God zijn zoon heeft geofferd als offer om ons van onze zonden te verlossen, zodat we schoon de hemel kunnen betreden, dat dat pas in 240 NA Cristus door de toenmalige kerkvaders aan de kerkelijke leer is toegevoegd? Dat heeft helemaal niks te maken met wat Jezus zelf ooit gezegd heeft (waar we nauwelijks wat van weten).

  En: “NIEMAND KOMT TOT DE VADER DAN DOOR MIJ!” is niks anders dan een reclameslogan, manipulatie dus, zoals reclame eigen is. Elke religie zegt dat zij de enige echte waarheid in pacht heeft. (Nou ja, niet élke, alleen de zielige.) Elke fietsenmaker beweeert ook dat hij de beste is, elke bakker, elke bank, elke politieke partij, niks nieuws onder de zon.

  En met Thian (29) ben ik het gewoon eens.

  Janus.

  * Karin gelooft momenteel heel erg sterk in de Canta. :)

 25. @ 30 Hans Vosgezang
  Het is geen kwestie van (nog) niet begrijpen, maar van anders in het leven staan.
  Voor mij de mens niets minder maar ook niets meer dan de optelsom van genetisch materiaal plus levenservaringen en jouw optelsom ziet er anders uit dan de mijne.
  Bij jouw god denk ik aan een bekende drogredenering…
  “God bestaat”.
  “Hoe weet je dat?”
  “Het staat in de Bijbel”.
  “Hoe weet je of dat waar is?”
  “De Bijbel is Gods woord”.

  En… “we”, omdat ik het over de diersoort mens had. Met “paradijs” verwees ik naar de situatie zoals de aarde was voordat de mens z’n intrede deed (dichterlijke vrijheid). En in plaats van het woord “geschapen” had ik inderdaad beter voor “ontstaan” gekozen.

  Maarruh… het ga je goed verder!

 26. (31) Janus
  (28) Ik zal het iets beter formuleren. Waarom zou God Zich bekommeren om mensen die dood zijn? Uitleg, Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, is gekomen om de band te herstellen die in de Paradijselijke toestand werd verbroken. Hij gaf zowel Adam en Eva een keuze te maken tussen de boom des levens en de boom van goed en kwaad. Hij verbood het zelfs hen te eten van de boom van goed en kwaad want na het eten daarvan zouden zij sterven, niet gelijk maar zij werden sterfelijk, als ze er niet van zouden hebben gegeten, dan zouden zij er iedere nakomeling tot op heden nog steeds leven. De zonde wordt overgedragen door de man, wij mensen zijn allemaal Adamieten, stammen van Adam af. Adam heeft de erfzonde gekregen door het eten van de vrucht, en dus krijgen alle nakomelingen die erfzonde, dus iedereen gaat de pijp uit als zijn of haar tijd is gekomen. Nadat Eva van de vrucht had geplukt zei God nadien dat het zaad van de vrouw, de kop van de slang – de slang die Eva verleidt had – zou vermorzelen. Vrouwen brengen eitjes voor – jaja.. ik heb ook biologie op school gehad.
  Maria, de maagd, die in ondertrouw was met Jozef en zwanger werd door de gasvorm van God, ook wel de heilige Geest genoemd, hoe of Hij dat gedaan heeft staat niet geschreven en het antwoord blijf ik u schuldig totdat Hij het me heeft verteld… maar is dat niet iets intiems? ;)
  Het kindje Jezus, iedereen kent dat joch van de kerststal, zou de zonde der wereld wegnemen, dat werd bij Adam en Eva al verteld en vind je in heel het Oude Testament terug, dat de Messias zou komen, de Immanuël. Het is stuitend dat Hijzelf als God de wet heeft aangesteld – ja ja.. ik hanteer de drie-1-heid – en Hij is als de Here Jezus ook bij machte deze teniet te doen. Stuitend dat Hij uit een maagd was geboren, want naar de wet moest zij gestenigd worden. Want Hij deed in Zijn korte leven, was de wet te doen, maar dan op de wijze zoals de wet bestemd was, en niet wat de Joden er allemaal aan hadden toegevoegd – ziet u de moraal, hetgeen wat nu nog steeds wordt toegepast om mensen het geld uit de zak te kloppen en macht over hen te spreken? Daar had de Here Jezus ook vet de schurft aan!
  Hij is uiteindelijk met de nodige leugens aan een kruishout geslagen – en zoals ik al zei: Hij was geen Adamiet, dus was van zonde vrij, en was dus bij machte om de zonden te dragen van alle mensen. Jawel heren en dames.. ook u bent van zonden verlost. Maar het verhaaltje gaat verder, als u van zonden bent verlost, gaat u dan naar de hemel? Nee, dat zij verre om even de Bijbel te citeren. Hij, de Here Jezus stond van tussen de (andere) doden op, en leefde nog een tal van dagen tot Hij ajuus zei. Hij was in de dood geweest, en stapte in het nieuwe leven. Wie gelooft dat Hij op de derde dag van tussen de doden is opgestaan, erft met Hem nieuw leven.
  En dáár zit de clou… degenen die in Zijn Woord, de Bijbel, geloven, daar bekommert Hij zich om. Die mensen hebben meerwaarde omdat ze niet meer vergaan, ja wel voor onze ogen.. want nog tal van christen sterft, maar ziet de dood niet, hij of zij slaapt tot het moment van de welbekende rapture en de doden de levenden zullen voorgaan naar de hemel (daar heeft u vast wel eens wat van gehoord).

  Waarom zou God Zich bekommeren om mensen die toch dood gaan? Wat voor waarde zit er aan iemand iets te leren die toch de pijp uitgaat, om even Petrus te citeren dat voor God 1 dag is als duizend jaar. In Zijn tijdsrekening behaald de stervelijke mens de duizend jaar niet eens, zelfs de oudste mens die geleefd had mankeerde er nog 31 jaar aan. Maar als Methusalach met zijn 969 jaar een gelovige was, dan heeft hij veel meer kunnen bevatten als de mensen van heden, vandaar dat er ook een bibliotheek bestaat die gevonden is bij opgravingen waarbij men alleen de index kon ontcijferen en de rest abracadabra is.. maar ik wijk af, dat is immers een ander onderdeel wat vast zit aan de Bijbel.

  Degene die geloven in de Zoon en het werk wat of Hij heeft volbracht.. daar zorgt Hij ongevraagd voor. Niettemin ziet Hij oprechte mensen op aarde, zoals Hij eertijds ook die verdorven Syrier zag, die Abram en een vrouw die Saraï heette. En Hij klopt aan de deur van uw hart. U hebt de mogelijkheid om open te doen, Hij zal de deur niet intrappen, ongeacht Hij daartoe in staat is, maar dat is geen liefde wat Hij pretendeert te zijn.

  Oh.. en voordat een der uwen mocht denken dat ieders interpretatie van het Woord verschillende uitleg geeft.. NEE, het komt niet neer op interpretatie. Op het moment dat iemand Zijn Woord gelooft en daarvoor tot Hem bidt met de vraag of Hij woning bij hem of haar wil maken, dan krijgt die persoon de heilige Geest ingeplant, die hem of haar leidt in heel de Waarheid, de Waarheid in deze is de Bijbel.

  Waar de Bijbel tevoren een wirwar was van tegenstrijdigheden, wordt dan sluitend, echter wel als men het Woord gaat bestuderen en Schrift met Schrift bestudeerd.

 27. @Janus
  Overigens heb ik de afvalbak bekeken, en weet ik waar ik moet struinen als deze berichten aldaar worden neergekwakt.

  Het haantjesgedrag komt helaas in heel veel reguliere kerken voor. Ze laten de spreker niet eens uit spreken en het is gelijk een politiek debat. Uit dergelijke samenkomsten vlucht ik onmiddellijk weg, daar valt geen eer te behalen. En de vorm van manipulatie heb ik je in het vorige bericht al duidelijk gemaakt dat het Sanhedrin hun eigen wetten er op nahielden. Het is dus al vanaf het begin af aan dat mensen over andere mensen willen heersen. [Mag ik even een teiltje?}

  Sommige christenen vergaren mensen die hen naar de oortjes kietelen, dus alleen maar de mooie dingen verteld, de zoetsappige zoals de illustraties in het blad van het wachttorengezelschap, maar owee als je uit die clan stapt, dan raak je je vrienden en familie en in de ergste gevallen ook je kapitaal kwijt, zoals een wijlen vriend die 27 jaar bij dat leugenachtige zooitje heeft gezeten. Ze wilden ineens niks meer van hem weten, alleen maar omdat hij tot ontdekking kwam dat er iets anders stond geschreven dan wat Russell hem had voorgehouden.

  En als jij blieft te geloven dat het Woord reclame om onwaarheden bevat. Prima toch? Je bent vrij te denken wat of je wilt, eveneens de keuzes die je in je leven doet. Zoals jij je niet interesseert in wat of ik geloof, zo heb ik geen interesse in wat of jij gelooft of dat al dan niet waar of niet waar is.

  Ik verkies in deze dan de zielige, Degene Die Zich heeft laten kruisigen, Die niet van het vloekhout is afgestapt, ook al had Hij dat kunnen doen, en had Hij wellicht nu vele aanhangers gehad, maar dat was niet aan Gods plan gelijk.

  Ik verkies het dom te zijn en ben er zelfs trots op dat ik niet veel scholing heb gehad naast de LAS en MA want doordat ik weinig weet van filosofie en dat soort dingen, staat er ook minder in de weg om de ware wetenschap te bevatten Die Bijbel heet. Dan is het een ware zegen dom te zijn! Serieus, dat meen ik vanuit de grond van mijn hart!
  Temeer omdat in hetzelve staat geschreven:

  “Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God”.

 28. (32) Janus
  Heb ik dat gezegd dan? Het dochtertje van Jaïrus eveneens en ook Lazarus, en kortgeleden ook nog een Braziliaanse baby. So what?

  (33) Henk
  Wat doet het ertoe of je wel of niet gelooft? Dat is toch een keuze? We zijn vrij om keuzes te maken. Dat is eender met wat of je gelooft. Geloof je God niet dan heb je Hem voor een leugenaar uitgemaakt. Het zal jou je anus oxideren, want God bestaat in jouw perceptie niet, dus waar zou je je sappel om maken? Ook als er staat beschreven dat eens de aarde zou vergaan, want de tussenliggende stadia worden vaak naar dat onderdeel verwezen. En als het wel bestaat is dat misschien wél of niet verfrissend en hoop je misschien of er nog ergens een Bijbel verkrijgbaar is om te zien hoe of het sprookje verder gaat, waar jij op dat moment deel aan hebt, of je schud het van je schouders met de gedachte: “Och dat is een toevalligheid dat ze daarin gelijk hebben gehad. Nou én?

  Het gaat jou ook goed verder. Maak er een mooie dag van, ‘t zonnetje is er al. ;)

 29. Ik weet dat er een God bestaat. Ik weet dat Liefde uit mezelf komt. Ik weet dat mensen ieder voor zich hun ‘eigen’ waarheid hebben. Ik weet dat Liefde nooit uit welk ‘boek’ door mensen geschreven is de Echte Liefde is. Liefde kun je alleen ervaren door in contact te komen(communiceren) met alles om je heen (mens, plant,dier, mineraal, omgeving). Liefde, Leven en Dood heeft niets te maken met ‘elkaar’ ‘wijs’ te maken hoe ik leef dus moet een andere ook zo leven. Een andere overtuigen moet ik vooral niet doen. Eerst moet ik leren mijzelf te accepteren en alleen door ‘te laten’ zien wie ik Echt ben zonder aanzien des persoons kan ik verbinding maken met de andere en hem/haar accepteren. Voor Liefde bestaat er ‘geen’ regeltjes, normen en waarden die anderen ons opleggen. Zelfs wetenschap heeft daar geen antwoord op. Ook de kerk niet of welke religie dan ook, ook niet ; ook geen enkele spirituele stroming niet. In mijn hart weet ik alles al en ook uit die bron kan ik mijn Liefde putten. Maar dat moet ik zelf doen. Er op wachten, God alles laten bepalen, aan een andere overlaten betekent altijd SPIJT. En SPIJT laat de DOOD mij zien als ik in mijn LEVEN LIEFDE NIET HEB ERVAREN.
  En dat we pas na ons dood een paradijs ervaren? Dat is pas aangepraatte onzin? De religie die dit zegt ervaart Aarde als haar Paradijs. En waarom ik pas na mijn Dood? Mij vooral niet geloven. Want ik haat ‘meelopers’ want die denken zelf niet. Succes.

 30. @Hans Vogelzang. Je hoeft die Bijbel niet zo ‘letterlijk’ te nemen. Weet hoe oud onze Aarde wel niet is. Zo’n 7 miljard jaar. Hoezo denk je dat Jezus de ‘enige’ die is geweest die het bij het juist einde heeft gehad. Weet u wel hoe groot onze wereld wel niet is? En met vele verschillende culturen en levensovertuigingen. Hebben die allemaal ‘een verkeerd’ beeld als ze Jezus en de Bijbel niet kennen? Is de Bijbel dan niet de zoveelste verdeel en heersspelletje en het doel heiligt de middelen show? Jezus komt pas zo’n 35 jaar voor Chr. te voorschijn en overal te wereld heb je profeten gehad. 2047 jaar is toch wel heel erg kort (door de bocht) om ‘onze ‘maakbare’ leven aan het Jezus figuur te koppelen. Hebben de mensen die voor Jezus leefden met al die verschillende geloven, wetenschappen en culturen het Leven als onjuist en ‘onliefdevol ervaren omdat ze Jezus of ueberhaupt de Bijbel niet kennen? Is Jezus niet gewoon als jij en ik een mensenpersoon die een andere gewoon bewust wil maken dat die mens zelf de touwtjes in handen heeft om iets moois van zijn leven te maken met instand houden van zijn ‘geweten(gevoel en vestand in evenwicht)? Als ik en echt iedereen dat kan heb ik die Bijbel helemaal niet nodig, en mag ie van mij zomaar de prullenbak in.

 31. @ Hans (34), jij schreef:
  “Waarom zou God Zich bekommeren om mensen die toch dood gaan?”

  Iedereen gaat dood…… ergo God bekommert zich alleen over zichzelf.

 32. sinds ik mij heb aangesloten bij de paganisten voel ik liefde en kracht om me heen.

  Denk je nou werkelijk dat Hij een biet geeft om wat of jij doet, het gaat erom wat of Hij heeft gedaan voor jou…

  wat dat betreft hoepeld god maar een eind op.
  ik heb mijn werk altijd met plezier gedaan.
  de bisschop van haarlem kon me bij naam en respecteerde me, net als de pastoor van de olvoo kerk te hilversum.
  de kerk is ziek voor het overgrote deel en god overbodig.

 33. HenK (33),

  Jij schreef aan Hans: “Maarruh… het ga je goed verder!”

  Dat vind ik heel nobel van je, want ik maak me toch wat zorgen over Hans’ toekomst. :)

  Hans (34),

  C 1: “Waarom zou God Zich bekommeren om mensen die dood zijn?”
  C 2: “Wat voor waarde zit er aan iemand iets te leren die toch de pijp uitgaat”

  Laat ik dit nu eens filosofisch benaderen. Als iemand dood is in de zin van er niet meer zijn, dan bekommert God zich natuurlijk niet om zo iemand, hij/zij is er immers niet meer en dan wordt ‘bekommeren om’ een lastige zaak, zelfs voor God.

  Als iemand dood is in de zin van levend in een andere wereld, dimensie zo je wilt, dan ligt dat natuurlijk heel anders. Overigens ‘bekommert’ God zich zonder aanzien des persoons, ook al zit je nog zo te slijmen. En zelfs als je hem voor leugenaar zou hebben uitgemaakt, dus HenK kan rustig gaan slapen en dan hoeft-ie niet eens op zijn knietjes een gebedje te doen.

  En God leert ons niks, leren is iets dat je zelf moet doen.

  Verder kom je met botten, die dusdanig afgekloven zijn, dat de zelfs de maden er al eeuwen geleden dood vanaf zijn geflikkerd.

  En Hans: steeds maar weer met beweringen komen, zonder eninge vorm van bewijs of onderbouwende argumentatie, dat heeft geen enkele zin. Een gesprek kan zich dan alleen maar beperken tot welles nietes. Sorry, maar dat vind ik niet interessant.

  En je gaat stug door met je hoogmoed – bewerend God’s woord te kennen – las ik.

  En als je een discussie met jezelf wilt voeren, over eitjes bijvoorbeeld – Pasen is toch al voorbij? – of over de Jehova’s, dan moet je dat maar doen, maar zonder mijn commentaar.

  C: “Maria, de maagd, die in ondertrouw was met Jozef en zwanger werd door de gasvorm van God”

  Dit is toch wel verhelderend. Nou zijn er vrouwen, die in een vloek en een scheet zwanger raken, maar dat Maria door een windje van God zwanger is geworden, dat wist ik niet.

  Kijk, bevruchting door de Geest, al of niet heilig – helaas vaak niet – bestaat wel, maar valt altijd samen met fysieke bevruchting. Je zou er goed aan doen je daar ‘s in te verdiepen, voordat je steeds weer je uitgesleten cliché’s aandraagt. (Dit onderwerp laat ik, omdat het tegengesteld-topic is – nieuw leven versus dood – verder buiten beschouwing, alhoewel dood ook nieuw leven is, maar laat ik het mezelf niet te moeilijk maken.)

  Verder heb ik ervan afgezien om je afgekloven botten in 34 verder te lezen.

  Uit 35:

  C: “Ik verkies het dom te zijn”. Need I say more?

  C: ” “Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God”. ”

  Need I say more (deel II). Dat zou er toch aanleiding voor kunnen zijn om je eigen gewauwel ook wat te relativeren, of vergis ik mij?

  Wijzij (37,38), met alle respect, ik ga niet in op wat je schreef. Dat we het hier hebben over wat na de dood komt (of niet), dat vind ik nog wel redelijk relevant, maar een uitweidende ‘discussie’ over het gristelijk ‘geloof’ (zonder bewijs), niet.

  Janus.

 34. betref. 30 o.a.:
  Jezus Christus was een man met vermoedelijk schizofrenie of een andere psychische stoornis of ziekte, die leefde rond het jaar waarin we begonnen te tellen. Net als de meeste managers tegenwoordig psychopaten zijn en daardoor zo goed zijn in het manipuleren en zoveel aandacht naar zich toe trekken, zo was hij dat ook.
  Kon hij niets aan doen.
  Maar ik zou ook niet helemaal wijs zijn als ik nu aandachtig ging lezen wat anderen hebben opgeschreven dat hij heeft gezegd en gedaan. Best leuke verhalen, daar niet van. Maar er zijn in deze tijd al genoeg idioten die te veel de aandacht afleiden van waar het mij om gaat in het leven.

  Maar waarom schrijven wij hier zo off-topic eigenlijk, omdat ene Vos over geoxideerde anussen begint te zingen? :-)
  (Ik laat het overigens graag aan God over om hem te straffen voor zulk oneerbiedige praat! :-))
  En ondertussen zal ik nog eens op zoek gaan naar dit interessante boek van Karin.

 35. Pietie (43),

  Je verwart Jezus met Paulus.

  En ja, wij begonnen in die tijd pas met tellen, maar de Chinezen en de Indieërs waren daar al een paar duizend jaar eerder mee begonnen. Ook met denken overigens.

  Dolle pret, trouwens, jouw stukkie.

  J.

 36. off-topic: Jezus was volgens mij een soort Pim Fortuyn.
  Maar excuses als ik mensen voor het hoofd stoot, ook met mijn vorige bericht. Jezus heeft prachtige dingen laten opschrijven, dat wel natuurlijk. Leuk boek die Bijbel ook, best mooi.
  Toch ga ik nog even op zoek naar Karins boek.

 37. (in topic, at last)
  Er is sinds dit artikel en boek van Karin toch wellicht al het een en ander veranderd in heersende opvattingen.
  Zie het artikel in de Volkskrant twee dagen geleden (‘al 200 aanmeldingen bij de levenseindekliniek’):
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3253691/2012/05/10/Al-200-aanmeldingen-bij-levenseindekliniek.dhtml
  en hier:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht/112095/KNMG-werk-goed-samen-met-Levenseindekliniek.htm

 38. (37) WijZij In al hetgeen wat of u/jij post heb ik niet aangehaald. U/jij reageert zoals de meeste ongelovige mensen doen, uitgaan van een stelling dat alles over 1 kam wordt gescheerd. Als U/jij van harte geloofd hetgeen u/jij geloofd, wie ben ik om dat tegen te spreken? Ik zou niet durven, evenmin u/jij te bekritiseren of iets is of niet. Welnu, ik geloof in het volbrachte werk van de Zoon, ongeacht u dat leuk vindt of niet.

  (38) Ik heet geen Vogel- maar Vosgezang. Als u een politieagent zou zijn die me een bon zou uitschrijven zou ik u niet herstellen, want op deze manier heb ik tal van bonnen niet hoeven te betalen. Ik hoef de Bijbel niet letterlijk te nemen, nee, ik hoef eveneens niet daar u te luisteren. Ik ben immers in de vrijheid zelf te kiezen wat of ik wel of niet wil geloven.

  Al was de aarde weet ik hoeveel ouder als 7 miljard jaar, het heeft geen toegevoegde waarde. Ik weet dat er voor de Adamieten een ander geslacht was, die niet tot de mensen werd gerekend, maar dat deze wel zeer begaafd was. De Here Jezus Die van de beginne was, heeft eveneens de leeftijd als die van de aarde, en er is zelfs sprake dat hij “is” en er dus altijd was. Als ik daarvan wil weten, kan ik het Hem natuurlijk gewoon vragen. Afhankelijk of het mijn toegevoegde waarde geeft dat nu te kennen zal Hij daarin antwoorden, en anders verneem ik het later wel als ik fysiek de 3e hemel bewoon.

  U spreekt over de grootte van deze wereld, maar ik zou eigenlijk zeggen, bent u zich bewust hoe klein de aarde is? Echter kan ik u over geestelijk dingen niets vertellen als u niet eens de Here Jezus aanvaard. En u schrijft in het vervolg waar ik reeds antwoord op heb gegeven, en dat u maar terug moet lezen aangaande heersen. U stelt vragen maar bent niet geïnteresseerd in de uitslag daarvan, omdat u ze stelt met een voor belang om de Bijbel teniet te doen, als fantasie afschrijft. Het heeft daarom geen nut uit te leggen, want u zou het niet kunnen bevatten, om de doodsimpele reden door uw ongeloof en automatisch het gemis van de heilige Geest. Ik zie me ook niet genoodzaakt om u daarop te antwoorden, ongeacht hoeveel wetenschappelijke kennis ook zou bezitten. Het zou u echter alleen maar in de weg staan. Dus de zovele vragen u zult stellen om uw gelijk te krijgen ‘kan’ ik niet eens beantwoorden, niet omdat ik de antwoorden niet heb, maar omdat u ze niet kunt bevatten met uw eigen geest. En wellicht dat dit heel arrogant klinkt, maar dit is nu eenmaal wat Waarheid doet met de mens.

  (39) Elmo Ook daar heb ik al antwoord op gegeven dus is het een kwestie om gewoon even terug te lezen.

  (41) Landy Dat stukje muziek, je denkt wellicht dat je mij ermee kwetst, maar dat Robert Long verkondigd daar een stuk Waarheid, daar zeg je U tegen! Hij vertolkt het fantastisch!

  (42) Janus Ik bid niet op mijn knietjes hoor, krijg ik zere knieën van. Ik praat gewoon zó met Hem, gaat veel relaxter. En met geslijm moet je bij Hem niet aankomen, niet dat je gelijk ondergekotst wordt (jammer eigenlijk), maar aan veinzen heeft Hij de schurft. Trouwens wat ik eigenlijk vreemd vindt, is dat je zegt: “Overigens ‘bekommert’ God zich zonder aanzien des persoons”. In jou perceptie bestaat God niet eens, maar je vult Hem dingen in terwijl Hij niet is. Dat is toch eigenlijk heel dubbel? Hij is er niet, en toch weer wel?? Dan beweer je dat Hij Die er niet is, ons niks leert. Nee, volgens jou kan niks iemand iets leren. Tenzij je niks anders schrijft, zoals Nick’s, dat is immers een gat in de markt als iemand vraagt wat of je wilt drinken en zegt niks, dat je hem Nick’s geeft.

  Botten? Dan moet je in Frankrijk zijn, daar zijn ze dol op kluiven van die en die, en daar hechten ze zoveel waarde aan, dat het net zo goed de kluiven kunnen zijn van een overleden bakker of waard.

  “steeds maar weer met beweringen komen”, dat is eender van uw kant. U tracht mij te vergewissen van uw waarheid en ik die van mij. In dat opzicht had u gewoon beter niet op mijn bericht kunnen antwoorden als u het antwoord al wist. Ik kan niet argumenteren met u, om de doodsimpele reden dat u het NIET wilt bevatten, afgezien van het feit dat u dat überhaupt kan.

  Als ik zeg de Bijbel als leidraad te gebruiken, dan zult u waarschijnlijk uw kennis, die u wellicht ook in boeken hebt gelezen zó interpreteren dat ze de Bijbel teniet doen. Hoe kunt u zekerheid hebben of de Bijbel de Waarheid is of niet. Dat kunt u niet omdat u in uw ongeloof de Bijbel niet kunt vatten. En u zult toch eerst tot geloof moeten komen om de Bijbel daadwerkelijk te begrijpen. Dus u benaderd de Bijbel zonder ze gelezen te hebben, zonder ze begrepen te hebben, dan kunt u niet tot een sluitend oordeel komen, want dat betekent dat u maar 1 kant kent, en u kunt ook niet afgaan op de schrijver van uw boeken, want u weet niet of de schrijver gelovig is ongeacht hij zou zeggen van wel.

  “En als je een discussie met jezelf wilt voeren”, dat is veelal toch meestal het geval omdat men het Woord van God niet blieft. Punt 3 was niet voor u bestemd, maar toch reageert u terwijl u al een vooroordeel heeft en mij van uw vooroordeel probeert te overtuigen. U gaat echter een belangrijk kenmerk voorbij, en dat is dat het hier gaat om “geloof”. En geloof is vertrouwen op datgene wat je niet ziet, en waar je ook niet met zekerheid kan zeggen of iets is of niet. Niettemin heb ik van Hem voldoende bevestiging gekregen hoe of het wél zit, maar daar zal ik u niet mee vermoeien omdat het Woord immers niet voor u bestemd is.

  Je verwijt mij van het aandragen van clichés maar je doet exact eender.. en wat nut heeft filosofie? Noppes, Nada, njente. U vraagt, ik draai.. ja dahag, u wilt niet weten, u wilt alleen uw eigen zin kenbaar maken mij te overtuigen dat deze dingen niet zijn die voor mij terdege zijn. Filosofie is nutteloos, van geen waarde. Als je dan iets met dom mag vergelijken, dan is het wel filosofie.

 39. #44
  er zijn genoeg woorden die met aarts beginnen en een ‘negatieve’ bijklank krijgen. Zoals aartslelijk, aartsdom(ipv bis(dom) is dat niet hetzelfde als ik woon op 7, hij op 7bis en zij 7bis a) ), aartje naar zijn vaartje. Bisschop betekent letterlijk bis schop. Je krijgt nog een’extra’ een trap na vanuit dat geloof. Al heb je het niet verdiend. Dom heeft natuur niet twee betekenissen maar betekent gewoon ontwetend. Ik ga naar de domkerk om lekker ‘dom’ te blijven. En omdat ik dom blijft verdient een andere aan mij, niet waar?

 40. dhr. Vosgezang. Sorry voor mijn vergissing in uw naam. Vragen stellen is altijd beter dan antwoorden te hebben. Is mijn mening. Antwoorden zijn statisch, antwoorden die je ‘stil doet staan’. Antwoorden die zeggen dit het enige, andere antwoorden zijn niet mogelijk. Uw geloof (waarheid) wordt een ‘dogma’. Uw geloof wordt dan het bekende verdeel en heersspelletje, hierarchisch, het zogenaamde piramidespel. Het zogenaamde baas en slavenspel.
  Als Jezus van den beginne was en altijd is geweest. Dan ben jij en ik dat ook. Hij is dan niet veel anders dan jij en ik. Waarom weer iemand op een voetstuk plaatsen als jij en ik ook een kind van God is. En als ik kind van God ben zeg ik jou dat ik dat hetzelfde scheppend vermogen heb als die God. En dat geldt voor alle mensen op Aarde.

  Juist door mijn vragende houding weet ik dat er veel antwoorden zijn hoe een mens ‘goed’ kan leven en dat Jezus niet zei volg mij maar’klakkeloos’ dat hij zei: wordt zelf bewust en geef Liefde vanuit Jezelf. En is Jezus niet gelijk aan Boeddah, Vishnu, Osirius, Mohammed, Braman, enmisschien nog meer profeten die wij niet kennen. Zou een moslim, een jood, een boedhist, een christen, een hindoeist, atheist en heidenen(als die bestaan?) niet elkaar gewoon de hand kunnengeven en zeggen wij wonen op een mooie Aarde voor ons allemaal.
  Vergeet lekker al die boeken die je hebt gelezen en ook die Bijbel. Als we elkaar recht in de ogen durven kijken ongeacht aanzien des persoons dan leven we toch in de ‘gewenste’ Paradijs op Aarde. Waarom zo in gewikkeld en moeilijk? Jij volgt je eigen weg. Ik volg mijn eigen pad. Uiteindelijk zeggen wij we hebben met een goede intentie geleefd. Dan hebben we toch hetzelfde doel bereikt. En kan geen enkele mens en zelfs God niet zeggen jij of ik heb het ‘slecht’ gedaan. Want in onze harten weten we alles al.
  En je overtuigen kan ik niet en wil ik ook niet. Maar er zijn zoveel wegen die naar Amor(niet Roma) leiden. Als God Mens en Natuur heeft geschapen. Laat Mens en Natuur mij ook zien wie ik ECHT ben. En die Bijbel is een mooi boek met waarheden. Maar niet waarheden van jij en ik. Maar waarheden van anderen die Bijbel interpreteren en opschreven. Mensen gebonden zijn aan plaats en tijd en die ‘minder’ bewust waren dan jij en ik. En vanaf 50 na Chr. tot heden hebben mensen die Bijbel naar eigen willekeur (moedwil) en interpretatie aangepast. Welke uitgave is nu de Echte? Misschien voor u niet belangrijk. Maar als De Bron niet zuiver is dan zal de waarheid nooit boven tafel komen. Ik probeer altijd een eenvoudig antwoord op al mijn vragen te vinden? Hoezo? De Natuur is mijn voorbeeld. De Natuur is geschapen door God. Dus de Natuur is volledig en volmaakt. Daarom zal ik ook in diezelfde Natuur mijn antwoorden vinden. Niet meer en niet minder. Zolang ik het niet herkent of bewust van ben kan het nooit mijn waarheid zijn. Alleen ervaring telt. Vooral mij niet geloven. Het Geheel is altijd meer dan de som der delen. Omdat ik vergeten ben om in totalen te zien zal ik de volledigheid van Leven en Wereld nooit ervaren. Leven en Dood zijn tegenstellingen. Als ik pas ervaar dat Levenen Dood een Eenheid vormt, besef ik wie God is en wat die voor mij betekent. Oneindige Liefde is niet gelijk aan Naastenliefde. Het wordt te off topic ik laat het hierbij.

  De Waarheid bestaat niet. Hiermee bedoel ik te zeggen alle mensen hebben stuk voor stuk hun ‘eigen waarheid’. Stel 7 miljard mensen een vraag en je krijgt evenzoveel verschillende antwoorden. Wie heeft gelijk en wat is Waar? Ook omdat iedere mens zijn/haar eigen referentiekader heeft, bestaat de Waarheid niet.

 41. #42
  ik vind dat iedereen zijn eigen geloofsovertuiging kan hebben. Maar als de persoon dat mag profileren mag ik dat ook. En wat het bewijzen betreft. Als ik tegen u oprecht zeg : ik houd van U of anders ik geef u een compliment. Moet ik dat dan altijd kunnen bewijzen of een verklaring geven? Ik hecht niet zoveel waarde aan bewijzen. Omdat wat vandaag waar is, morgen anders kan zijn. En mezelf vasthouden aan bewijzen kunnen mij star maken en dom houden omdat ik dan niet meer openstaat voor ‘veranderingen’. Dat is ook de reden dat zelf wetenschap ons dom houdt omdat ze ‘eigen belangen’ hebben in het verdeel en heersspel dat sinds mensheugenis wordt gespeeld. Kaf en koren scheiden kan alleen maar door bewustwording.
  Als een deskundige voor eigen parochie praat, is zijn bewijs altijd waarheid. Voor waarheid (bewijs) heb je altijd volgelingen nodig. Dus hoe meer mensen erin geloven, hoe meer iets waarheid wordt. Meeste stemmen gelden toch? Maar is dat ook u waarheid als u eronder gaat lijden?

 42. Hans (49),

  C: “(42) Janus (Knip) wat ik eigenlijk vreemd vindt, is dat je zegt: “Overigens ‘bekommert’ God zich zonder aanzien des persoons”. In jou perceptie bestaat God niet eens,” ”

  Niet juist; gewoon even terug te lezen, Hans.

  C: “Als ik zeg de Bijbel als leidraad te gebruiken, dan zult u waarschijnlijk uw kennis, die u wellicht ook in boeken hebt gelezen zó interpreteren dat ze de Bijbel teniet doen.”

  Ik heb vele boeken gelezen, maar ben er vooral door zelf nadenken achter gekomen, nergens staat de gehele waarheid voor 100% beschreven. Ik heb er geen behoefte aan de bijbel teniet te doen, waarom zou ik? Ik ben een waarheidszoeker en het maakt me niet uit waar ik die (in) vind.

  In de bijbel staat ook de waarheid, helaas enorm verknipt, vervormd, cryptisch en dusdanig ondergesneeuwd door troep en (ver)taalfouten en al of niet goed dan wel slecht bedoelde leugens, dat die waarheid nauwelijks meer te herkennen is (wat ook geldt voor info over het leven na de dood, om deels on topic te blijven).

  De bijbel is, zolang als deze bestaat, door duizenden auteurs ‘vertaald’ en gewijzigd en ‘aangevuld’. Zelfs bij de vertaalslagen van Hebreeuws naar Grieks en van Grieks naar Latijn en van Latijn naar de volkstalen is al bizar veel niet goed vertaald en verloren gegaan. En dan laat ik censuur en andere kwade bedoelingen nog maar buiten beschouwing.

  De bijbel is grotendeels niet interessant, waar het om de zuivere spirituele wetten gaat en het is dus grotendeels verspilling van je tijd om hem te lezen. De oprecht geïnteresseerde raakt ervan op een dwaalspoor (wat natuurlijk de bedoeling is, want met wil zoveel mogelijk zieltjes binnen halen). Alleen de volhardend geïnteresseerde weet zich daaraan weer te onttrekken. (Wat dat betreft is je verwijzing naar het Jehova’s getuigen drama terecht, maar dat geldt beslist niet alleen bij hen.)

  C: “Hoe kunt u zekerheid hebben of de Bijbel de Waarheid is of niet.”

  Door zoete koek niet zomaar te slikken en er zélf over ná te denken, iets wat in jouw kringen nogal in onbruik is geraakt. (En niet alleen in jouw kringen overigens.)

  C: “En u zult toch eerst tot geloof moeten komen om de Bijbel daadwerkelijk te begrijpen.”

  Grappig genoeg is dat zo, alleen moet je het woord ‘geloof’ door ‘weten’ vervangen en dan weet je ook welk deel van de bijbel – het overgrote deel – je kan laten vervallen.

  En alle schrijvers van de boeken, die ik gelezen heb, waren gelovig. Alleen geloofden ze élk iets anders (en onderling ook weer van mekaar verschillend) van dat wat jij gelooft. En dat is ook de charme ervan, anders zou het zo’n saaie boel worden. Maar ja, ik zou het mensen, die niet tegen anders denkenden kunnen, afraden om die weg te volgen…..

  C: “U gaat echter een belangrijk kenmerk voorbij, en dat is dat het hier gaat om “geloof”. En geloof is vertrouwen op datgene wat je niet ziet, en waar je ook niet met zekerheid kan zeggen of iets is of niet.”

  Precies. En dat is ook mijn bezwaar tegen u en de uwen. U geeft toe niet met zekerheid te kunnen zeggen of iets is of niet, maar verkondigt uw overtuiging wel als de hoogste en enige waarheid. Wat ik geloof is gebaseerd op ervaring, experiment en zelf nadenken. Veel tasten in het duister en dan toch wat vinden.

  De aanbeveling te geloven zonder bewijs, zoals in uw kring alom te horen is, is alleen maar een uitvinding van uw dominee’s en priesters, die er zelf geen bal meer van begrepen en toen tegen hun schaapjes zijn gaan zeggen: ‘Ja, maar je hoeft het ook niet te begrijpen. Bullshit van de bovenste plank (en ga daar maar niet onder staan).

  Per saldo gaat uw ‘geloof’ niet om geloven (op basis van bewijs, (zelf)onderzoek, ervaring, argumentatie), maar om goedgelovigheid. Dat mag je van kinderen vragen, zolang ze iets écht nog niet kunnen begrijpen, maar niet van volwassenen.

  C: “omdat het Woord immers niet voor u bestemd is.”

  ‘Het Woord’ – wat dat ook wezen mag – is wel degelijk ook voor mij bestemd, anders zou God wel een erg grote asociaal zijn. Alleen heb ik het al gehoord en ben ik al verder gegaan op mijn pad en heb ontdekt dat God nog heel wat meer te vertellen heeft dan hetgeen de uwen selectief van zijn woord hebben opgeschreven. Daardoor krijg ik van discussiëren met u en de uwen dan ook stevast een stijve nek: van het voortdurend achterom moeten kijken. ‘Het Woord’ is wel degelijk primair bedoeld voor de ‘ongelovigen’, waar zou het anders toe dienen? Om mensen, die het al weten uittentreuren te vervelen? Dat lijkt me niet.

  Verder staan er zoveel zaken in uw post, die in eerste instantie op uzélf van toepassing zijn, dat ik niet de moeite ga nemen die allemaal aan te halen.

  @ wijzij 50: “#44 er zijn genoeg woorden die met aarts beginnen en een ‘negatieve’ bijklank krijgen. Zoals aartslelijk, aartsdom”

  Dank hiervoor, maar het ging mij om die ‘t’. :))

  Janus.

 43. Wijzij (51),

  C: “En als ik kind van God ben zeg ik jou dat ik hetzelfde scheppend vermogen heb als die God.”

  Ernistige fout: God schiep vanaf het begin, wij kunnen alleen maar voortborduren.

 44. Elmo (55),

  Ach ja. Deze discussie had beter in één van de religiedraden gevoerd kunnen worden, maar hij begon hier.

  Maar jij bent nr 193 begrijp ik? Als dat door gaat, zal ik je missen. Ik volg je nog steeds op afstand.

  Groet, Janus.

 45. @ 49.
  kwetsen, helemaal niet.
  ik zet vaker stukjes muziek bij reacties, vooral om de dingen af te koelen.
  robert long was erg goed.

  @55.
  gaan we daar verder Elmo.

  jehova’s , de gene die bij ons langs komen krijgen thee, koffie en ik neem hun boekjes aan. ik kom ook wel eens in hun kingdom hall als uitgenodigde gast als pagan.kwestie van respect.

 46. Hoewel gezang erg mooi klinkt in kelders :-) , zou Karin niet iets beters te doen hebben dan alle off topic zooi hier te verzamelen en te verplaatsen?
  Boeken schrijven bijvoorbeeld?!

 47. wij vroegen jehova,s om te helpen de tui n om te spitten,
  deden we zelf dan ook hoor
  en dan liepen ze hard weg… snap er niets van
  ook de mensen van de kerk

  nr 193 en met de spannende procudere bezig
  alleen maar heel veel sterkte

 48. @36 Hans
  Je schrijft “We zijn vrij om keuzes te maken.”
  Da’s een aanname, waar ik het dus niet mee eens ben. En dat was ik ook al niet, voordat o.a. Dick Swaab en Victor Lamme het bestaan van de vrije wil ontkenden. Wat we denken en doen, ook wat we hier schrijven, komt voort uit wat voorafging.
  Zowel de ‘slechtste’ als de ‘beste’ mensen werden wie ze, gebaseerd op hun optelsom, moesten worden. Je (of God) kan daarom ook mensen niet be-/veroordelen. Daden kunnen prijzenswaardig of ‘maatschappelijk onacceptabel’ zijn en we kunnen, wanneer onze optelsom ons daartoe leidt, proberen de optelsom van medemensen door prijzen en straffen zodanig te beïnvloeden, dat zij zich in een door ons gewenste richting bewegen.
  Of dat lukt hangt meer af van de optelsom van degene die beïnvloed wordt, dan van de kwaliteit van de beïnvloedende partij.

  Mijn optelsom heeft mij een agnosticus gemaakt. Bestaande religies zijn voor mij mensenwerk, maar dat betekent niet dat ik het bestaan van een opperwezen, in welke vorm dan ook, categorisch afwijs.
  Ik heb alleen geen behoefte om een god naar mijn evenbeeld te scheppen…

  Maar goed, jouw optelsom heeft van jou, als Old Hag/Oud Wijf, Zingend Voske,…., en nu als Hans, een wat vreemde evangelist gemaakt, die het op allerlei plaatsen na verloop van tijd ‘nodig vindt’ om zichzelf onmogelijk te maken. Die zich juist daardoor gesterkt voelt… en op zoek gaat naar een volgende plaats om ‘de boodschap’ (of moet dat zijn ‘zijn boodschap’) te verkondigen.

  Je hebt er aandacht door gekregen en mijn mening is, dat dat je belangrijkste drijfveer is. Niets mis mee… wanneer je jezelf maar niet te serieus gaat nemen.

  Ga niet op een rechterstoel zitten, die jou niet toekomt…

 49. Pietie (60),

  C: “Maar worden we dan opeens nummers zodra we dood willen? :-( ”

  Zodra we dood willen? We zijn al vanaf onze geboorte nummers. Dat is voor sommigen zelfs de réden om dood te willen.

 50. #54
  Janus het is wat u onder ‘scheppen’ verstaat. U en ik maken onze eigen wereld. Wat anderen ons doen ‘geloven’ is ook hun schepping. Is de Wereld mooi dan ervaar ik die Wereld als mooi. Vind ik die Wereld ‘slecht’ dan ervaar ik die Wereld als slecht. U en ik kunnen een ‘steentje’ bijdragen om die Wereld mooier te maken. En dat noem ik ook scheppen. Elkaar bewust maken samen kunnen lachen en het leven relativeren is ook scheppen. Scheppen is heel breed. Scheppen is Alles of Niets. En alles wat daar tussen zit. Zelfs alles wat u opschrijft zijn uw eigen schepsels. Zeg dan niet ik borduur voort op de Wereld, ik kan die Wereld positief veranderen. En dat hoeft niet altijd ‘groots’ te zijn. Dat is juist de fout dat ik nooit te vreden kan zijn met ‘kleine’dingen. U schept uw Wereld zelf. Scheppen besef ik ook kan positief of negatief zijn. Oorlog is ook door mensen geschapen. Vrede schept mensen ook. Ik voel me niet ‘machteloos’ of ‘een speelbal’ in onze maatschappij. Als ik goed doe zal ik ook het goede tegen komen. Anderen zullen zeggen dat is onzin. Ik zeg dan ‘laat je door anderen leven’. Dat is ook mijn uitdaging om ‘zelf’ te mogen Leven. En mocht ik Dood gaan dan zal ik nooit spijt hebben en zal ik kunnen zeggen wat is dat Leven voor mij toch mooi geweest. Nogmaals ik praat voor mezelf en vooral mij niet geloven. Want alleen ervaring is wat telt.

 51. #63 Henks eyeopener!
  we want information by hook or by crook. Who is number one? You are, number six!
  I’am not a number…I am a free man.
  Die Lotus waarin in die rijdt, prachtig toch! Dat is een ‘zelfbouw’ geval voorde echte liefhebber.
  Een serie uit de 60 jaren blijft altijd ‘actueel’ en ‘tijdloos’. Dit is een goed voorbeeld om de schaduwen in Plato’s grotten uit te beelden. De Wereld is een ‘illusie’ die we zelf ‘geschapen’ hebben en in ‘die illusie’ zullen we ‘gevangen blijven’ als we die ‘illusie’ zelf in stand houden.

 52. HenK (61),

  C: ” “We zijn vrij om keuzes te maken.” Da’s een aanname, waar ik het dus niet mee eens ben.”

  en

  C (63): ” “I am not a number, I’m a free man…”. ”

  Tsja, wat de fok is het nou, HenK? :))

  Maarrehhh, laten we hier maar niet nog een off topic discussie starten, nu over de vrije wil. Daar voel ik me niet vrij genoeg voor, met Kaatje Wegpiraatje kijkend over mijn schouder. :)

  J.

 53. @66 Janus
  Geen discussie, maar een korte reactie…
  Het is naar mijn, als altijd onbescheiden, mening het eerste, maar niets staat mijn (of jouw) fantasie in de weg om iets anders te denken.
  Oftewel, ik ben me niet constant bewust van het ontbreken van mijn vrije wil.

  Zoals er, gelukkig, meer dingen zijn waar ik me niet constant bewust van ben.
  In de grot, @65 wijzij, mag ik m’n eigen verhaal verzinnen… :-)

 54. Wijzij (64),

  Wat ik onder scheppen versta is wat Johannes eronder verstond toen hij deze woorden in Jezus’ mond legde: ‘Gij zijt gelijk goden.’ En Johannes was/is bij lange na niet de enige, die zo dacht en denkt. Scheppen dus, zoals God het doet. Datzelfde kunnen wij idd ook, maar in beperkte mate en dat laatste wordt vrijwel altijd vergeten.

  Subjectieve waarneming van de wereld vanuit je gevoelsbeleving zie ik niet als scheppen, want de objectieve wereld verandert er niet door, je bekijkt hem alleen anders. En met je handen iets maken – van een stoel, tekst tot oorlog – is ook niet het soort scheppen, zoals de goden het doen.

  Je kan natuurlijk kunstmatig van alles en nog wat onder het begrip ‘scheppen’ gaan rangschikken, zoals u doet, maar hoe meer je dat doet, hoe onzuiverder de discussie erover wordt.

  Dit nog als naijlertje. J.

 55. HenK (67),

  C: “Oftewel, ik ben me niet constant bewust van het ontbreken van mijn vrije wil.”

  Idd ‘gelukkig’, zoals je al schreef. De illusie van de vrije wil heeft wel iets prettigs en met voortborduren – naar vrije keus…. – kom je ook een end. :)

  Trouwens, de vrije wil hangt natuurlijk nauw samen met….. Aj, laat ik er toch maar niet over verder gaan. :))

 56. En kunnen we de discussie over geloof nu vbeïndigen? Dit draadje gaat over zelfmoord en euhanastie. Op naar de afvalbak!

 57. Graag zou ik dit boek willen lezen,
  Al enige tijd ben ik druk bezig met mijn afstudeeronderzoek waarbij ik wil kijken naar de doodswens van mensen en naar mogelijkheden om hier onderzoek te naar doen en te kijken wat er aan hulp verbeterd zou kunnen worden.
  Is er een manier hoe ik aan dit boek zou kunnen komen?
  Mvg,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.