Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5453

Comments Posted By Susanne

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Aandacht loont

Tsja, dat een mens ook gewoon als een mens gezien en gehoord wordt, lijkt nu opeens heel vooruitstrevend. Fijn dat dit nu ook onderkend wordt :-) En inderdaad met eerlijke voorlichting, kan er veel leed bespaard blijven. Zowel op menselijk vlak als economisch…

» Posted By Susanne On December 18, 2015 @ 22:20

Wild

Helemaal mee eens! Wat lopen er toch rare, schaamteloze snuiters rond op deze wereld. Ik sta er iedere keer weer versteld van dat ze dat zelf niet kunnen snappen… Van een tandarts en de mensen in zijn nabije omgeving, zou je ietwat meer wijsheid verwachten. Toch?

» Posted By Susanne On August 09, 2015 @ 14:37

Werk gezocht

Inderdaad een duidelijke constatering, Karin. Eveneens de reacties van anderen. Helaas voel ik mij eveneens machteloos als werkzoekende. Ook tot tweemaal toe serieus overwogen om zzp’er te worden. Conclusie: niet verstandig in mijn positie.

Tegen wil en dank blijf ik enthousiast door solliciteren op parttime werk – wat ik prima aankan qua energieverdeling. Door schade en schande wijzer geworden dat jeals werknemer hier en daar uitgeknepen wordt als een tube tandpasta. Middels uitspelen naar andere collega’s en/ of subtiele dreiging dat jouw arbeidscontract NIET verlengd zakwoordenboek als…..

Wanneer de keuze is: contractverlenging + ziek worden (en alsnog ontslagen worden) OF geen contractverlenging en gezond blijven, is de keuze – voor mij – nu wel wat duidelijker geworden. Helaas. Dan maar weer in de werkzoekende modus + vrijwilligerswerk gaan doen. Vervolgens het incasseren van de zoveelste niet-uitnodiging/ afwijzing.

De economische markt regeert en zoekt mijns inziens het schaap met 5 poten. Wat na enige tijd uitgeput/ ziek afgevoerd wordt naar de symbolische slachtbank. Het lijkt ‘hier en daar’ steeds meer op de bio-industrie. Boeren/ werkgevers dan wel managers ‘in dienst van’, die de heel dag rondlopen met een rekenmachine in de hand.

De medemenselijkheid ontbreekt volledig op de werkvloer van verschillende grootschalige organisaties of ketens. Leuk als je mee kunt komen in de ratrace. Dikke pech wanneer je ziek wordt of wanneer er anderszins persoonlijke, belemmerende omstandigheden spelen. Zoals – zoiets menselijks – als een kind krijgen of mantelzorgtaken.

Oké, in het verleden is het e.e.a wel eens door geschoten geweest naar de pamperkant. Waar ik mij overigens aan kon storen. Maar nu, is het beleid door geslagen naar repressie en wantrouwen op de werkvloer. Vooral (hier en daar) binnen de sectoren Zorg- en Welzijn, is mijn ervaring. Human Resource Management ‘HRM’ is inmiddels een woord geworden wat behoorlijk gedevalueerd is binnen deze organisaties met hun prachtig geformuleerde visies en missies op hun website.

Pfffffff, soms denk ik weleens: hoe gaat dit verder? Ook ik ben murw geslagen & het cynisme speelt mij soms parten….;-/

» Posted By Susanne On June 23, 2015 @ 14:40

Ga maar!

Ennuh, helemaal mee eens qua opiniestuk. Nu ben ik namelijk heel creatief geworden om met weinig geld rond te komen…..

Maar, ik ben – met ietwat meer financiële middelen (@ls ik eindelijk weer eens werk gevonden heb) – bereid om de economie weer een kleine injectie te geven;-)

» Posted By Susanne On May 05, 2015 @ 13:46

Ja, ik vind dat rare dreigen met “anders gaan alle hoog-gekwalificeerde (en dikbetaalde) mensen met al hun financiële kennis weg” ook zo’n drogreden – welke er nog steeds in gaat als koek. Ik denk meestal 1,2 hupsakee. Ga maar lekker emigreren naar Rusland, India of China en zie daar maar te overleven – zonder ‘vrienden’. Darwinisme pur sang. Survival of the fittest…….

Whatever…! Ik ben voorstander van kleinschalige initiatieven voor de gewonere/ gemiddelde consument. Bijv. de kleinere banken; zonder (vage) aandelen en beursnoteringen. Mooi initiatief van Rutger Bregman. Dat wanneer het mogelijk voor jou is, asap gaan overstappen naar een kleinere bankinstelling…

» Posted By Susanne On May 05, 2015 @ 13:41

Hoe ver?

Ja, mee eens qua opinies plus de toevoeging van N. Emmerik. Wat dat betreft vind ik het nogal merkwaardig allemaal wat er gebeurt. De Verzorgingsstaat is naar mijn idee geen ‘Participatie maatschappij’ geworden, maar een calculerende Bankstaat. Welke op een deftige wijze goed voor zichzelf zorgt. Er komt een steeds grotere tweedeling in de maatschappij tussen rijk en relatief arm. ‘Relatief’ omdat wij altijd nog een sociaal minimum – qua inkomen – hebben. Dat de rijke mensen zo goed voor zichzelf zorgen en de minder bedeelden telkens weer opnieuw ‘aanpakken’ middels het succesvol bezuinigingen doorvoeren, begrijp ik niet. Om tegenkracht te bieden, lukt deze doelgroep nauwelijks. En de (dik betaalde) medisch specialisten zullen ook niet voor hun eigen doelgroep opkomen. Immers komen zij in contact met de (chronisch) zieke mens……

Directies van ziekenhuizen en verpleeghuisinstellingen, raden van bestuur, raden van toezicht worden allemaal bevolkt met een bepaald type mensen. Mijns inziens de VVD elite en eveneens andere politieke kleuren, die om gekocht zijn. Ofwel ‘verleid’ zijn met hoge salarissen of vergoedingen. Pfffffff, geld maakt niet gelukkig – zegt men. Maar, geld is wel macht. Teveel macht:-(

En ik voel mij zo nu en dan machteloos, maar wel redelijk gelukkig:-)

» Posted By Susanne On April 13, 2015 @ 11:15

Complot

Alle reacties zijn weer vanuit een ander perspectief, lees ik. Hierboven Sjaak als vemoedelijk ( ex-) patiënt. Het e.e.a. is gedeeltelijk herkenbaar. Ik kan alleen de dame met de naam Dupuis niet plaatsen. En het blauwe wonder..?

Ik moet alleen telkens denken aan de ‘Verzorgingsstaat’ die teveel geld zou kosten, terwijl feitelijk vanaf 2008 de bankensector aan het (financiële) infuus ligt bij de overheid. Plus beademing en hartbewaking. Een paar banken op de Intensive Care; al jarenlang…..

De Verzorgingsstaat moest afgeschaft worden en is vervangen door ‘onze Participatie maatschappij’. Maar feitelijk mogen wij de rekening betalen van de IC tbv de bankensector.

Terwijl je juist van de bank anders zou verwachten qua expertise. Dat financiële infuus is verkeerd aan gesloten. Toch?

» Posted By Susanne On March 19, 2015 @ 00:19

Leuk gevonden: ‘Zorg op maat’ als troetel-leus van het huidige kabinet. En sowieso zijn er zeer veel troetel-leuzen en nieuwe Wet – en regelgeving met mooie reclametermen in omloop. Plus eenzijdig door onze overheid op de Zorg- & welzijn ‘markt’ gezet en aangeprezen. Terwijl niemand erom gevraagd heeft. Aanbodgericht.

Het liefst zoveel mogelijk gratiszzz door mantelzorgers, vrijwilligers en/of werkzoekende (Participatiewet) mensen. Die zijn immers volop aanwezig dankzij de (economische) bankencrises, euro crisis enz. Tel uit je winst! NOT!!! Hypocrisie alom. En doorgeschoten qua controle uitoefenen en calculatie m.b.t. zorg, (medische) hulp- & dienstverlening dan wel mensenwerk. In plaats van ‘dat’ juist toe te gaan passen op de bankensector, gaan ze de verkeerde personen lastig vallen: de kwetsbare mensen. Lekker makkelijk!

Geen idee wie hier nu wijzer van wordt. Steeds grotere sociaal-economische statusverschillen. Dat wel. Kwestie van jammerrrrr in het kwadraat.

» Posted By Susanne On March 18, 2015 @ 23:20

«« Back To Stats Page