Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By Scamofscientology

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Tip

Ik wil even één paragraaf uit het artikel dat Karin heeft gepost plukken. Ik heb namelijk richting de Inspectie wel aangegeven dat Amerikaanse toezichthouders onderzoek doen naar de overleden patiënten in Narconon Arrowhead, maar niet aangegeven welke dit zijn. In het artikel staan ze vernoemd:

Since Murphy’s death, agencies involved in Narconon investigations include ODMHSAS (Oklahoma Department of Mental Health and Substance Abuse Services), the Oklahoma State Bureau of Investigation, the Pittsburg County Sheriff’s Office and the Pittsburg County District Attorney’s office, according to reports.

Wat me overigens opviel aan de namen van overledenen aan het eind van het artikel, is dat er een Nederlandse bij lijkt te zitten. Google heeft het me niet met zekerheid kunnen vertellen.

» Posted By Scamofscientology On July 29, 2012 @ 17:42

Hoi Karin, de inhoud is zeker belangrijk, en het artikel van Ebner geeft op een aantal punten aanvulling aan de informatie die ik reeds aan de Inspectie heb verzonden, zoals het overzicht van overleden patienten op pagina 3.

Minstens net zo belangrijk echter zijn zaken als professionaliteit en houding van het personeel. Bovenstaande discussie is in dit kader erg belangrijk omdat het voor de Inspectie bewijslast vormt dat hier het nodige aan schort.

» Posted By scamofscientology On July 28, 2012 @ 11:19

Beste Goeli, ik moet zeggen dat ik je herhaaldelijke beledigingen niet erg professioneel vind overkomen. Mag ik je proberen uit te leggen wat wél een professionele reactie was geweest? Deze had er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

Geachte mevrouw Spaink,

Bij dezen willen wij graag reageren op uw blog over Narconon van 5 juli 2011. Omdat u het bericht niet direct aan ons heeft verstuurd, hebben wij er pas recentelijk kennis van genomen. Alhoewel wij de negatieve toonzetting van uw bericht uiteraard erg betreuren en u uw klachten niet op eigen ervaringen baseert, vinden wij het belangrijk om uw klacht alsnog in behandeling te nemen. Wij streven immers altijd de hoogste kwaliteit van onze zorg na en nemen klachten daarom altijd serieus. Wij willen daarom graag punt voor punt door de door u aangedragen kritiekpunten lopen.

U beweert om te beginnen dat patienten geen begeleiding hebben van medisch personeel. Dit is niet correct. Onze detoxificatie staat onder toezicht van een bevoegde arts, dr. Bertil de Klyn, die onze patienten regelmatig medisch controleert. U kunt hem opzoeken in het BIG register onder nummer 9902208580.

Etcetera. Zie je dat persoonlijke beledigingen dus helemaal niet nodig zijn?

@Henk. Narconon is wel degelijk erg verweven met de Scientologykerk. Kijk maar op de website van Scientology (de .nl variant). Nog duidelijker, maar minder recent (van vóór 2000, er worden immers guldens genoemd) is dit overzicht waarin gemeten wordt hoeveel patienten door Narconon de Scientologykerk ingelokt worden:

https://whyweprotest.net/community/threads/illegal-practice-of-pharmacy.102036/page-5#post-2142224

Overigens denk ik niet dat dit voor de Inspectie een zorgpunt is omdat dit geen betrekking heeft op de kwaliteit van zorg (al zouden zij wel aanstoot kunnen nemen aan de misleidende informatie op de Narconon website). Ook heb het idee dat (in tegenstelling tot andere landen) stafleden gelukkig niet gedwongen worden om Scientologylid te worden.

» Posted By Scamofscientology On July 26, 2012 @ 11:45

Beste Goeli en Gerda, nogmaals, ik trek niet in twijfel dat Narconon bevlogen medewerkers heeft en dat er patienten zijn die door Narconon geholpen zijn van hun verslaving af te komen. Dat is het probleem ook niet. Wat wel het probleem is, is dat Narconon mogelijk niet voldoet aan wet- en regelgeving voor zorginstellingen.

Een voorbeeld van een wettelijke eis is een deugdelijke klachtenprocedure, en jullie reacties zijn in dit kader toch wel zorgwekkend te noemen. Stel je eens voor dat je zelf een in jouw ogen oprechte klacht indient bij een ziekenhuis en dat iemand in dat ziekenhuis als reactie een actie coordineert waarbij diverse medewerkers en voormalige patienten je (in een tijdsbestek van een uur) opgewonden brieven en zelfs een haatgedicht toesturen, zonder in te gaan op wat je in je klacht hebt gemeld…. Wat zou je zelf van een dergelijke reactie vinden? Wat denk je dat de Inspectie van een dergelijke actie vindt?

Wat betreft de diverse uitnodigingen om Narconon te bezoeken: hartelijk dank voor de uitnodiging, maar ik ga ervan uit dat de Inspectie heel goed in staat is om zelfstandig een oordeel te vormen over de kwaliteit van de zorgverlening in Narconon en mij daarvoor niet nodig heeft.

» Posted By Scamofscientology On July 25, 2012 @ 18:27

De reacties van de bovenstaande vier betrokkenen tonen aan waarom het zo belangrijk is dat de Inspectie deze organisatie aan een nader onderzoek onderwerpt.

De reacties doen hun best om aan te tonen dat er wel degelijk ex-verslaafden zijn die mede dankzij Narconon van hun verslaving zijn afgeholpen. Dat heeft noch ikzelf, noch Karin, ontkent. De zorgen over Narconon hebben daar ook helemaal geen betrekking op.

Als je een zorginstelling bent is het belangrijk dat je een proces hebt om de kwaliteit van de zorg te meten en continue te verbeteren. Dit is zó belangrijk dat dit zelfs een wettelijke eis is, één waar ook Narconon aan dient te voldoen.

Nu zijn er hele concrete aanwijzingen dat de zorg van Narconon op bepaalde punten onder de maat is. En zoiets is helemaal niet erg. Het gebeurt immers regelmatig dat de medische wetenschap ontdekt dat voorheen aanbevolen behandelingen niet werken of zelfs schadelijk zijn. Van belang is dat een zorginstelling dit oppakt, en haar behandelingen aanpast.

Helaas is Narconon hier niet toe in staat. Haar behandelmethoden worden bepaald door religieuze dogma´s die niet stroken met de medische realiteit. Een voorbeeld hiervan is het geven van hoeveelheden vitaminen die vele honderden malen de maximale dagelijkse hoeveelheid bedragen.

Dat Narconon daardoor niet in staat is te veranderen, blijkt heel duidelijk uit bovenstaande reacties. In plaats van proberen te begrijpen wat de klachten zijn, en Narconon aan te sporen haar behandelmethodes te verbeteren, reageren zij op een wijze die sterk doet denken aan – inderdaad – religieuze fanatici.

Deze houding is funest voor het bieden van goede zorg. Case in point: Ik meldde in mijn bericht dat in een Amerikaanse Narconon vestiging patienten zijn overleden. Om precies te zijn: dit waren er tussen 2009 en het tijdstip van mijn bericht drie. Helaas is daar vorige week een vierde patient bijgekomen.

Als Narconon deze houding blijft aannemen in het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, wat ik eerlijk gezegd wel verwacht, zou het wel eens kunnen zijn dat de Inspectie geen andere optie heeft dan het sluiten van deze instelling. Ik doe u, de enkele verdwaalde onafhankelijke lezer die deze blogpost een jaar na dato toevalling nog leest, bijvoorbeeld de voorspelling dat de reacties van Scientologen op mijn bericht de inhoud ervan zullen negeren, maar verder zullen gaan op een vergelijkbare haatdragende of niet ter zake doende wijze.

Overigens (en niet om een eer op te eisen, maar omdat ik me een beetje schuldig voel over de tirades richting Karin): de Inspectie heeft het onderzoek gestart op mijn aansporingen. Karin heeft hier geen rol in gespeeld, dus de tirades richting haar zijn tamelijk misplaatst.

» Posted By Scamofscientology On July 24, 2012 @ 19:29

Inmiddels is de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek gestart.

(zie http://scamofscientology.nl/img/NarcononIgZ.jpg)

Het afgelopen jaar is de Canadese vestiging van Narconon gesloten door de autoriteiten. Ook is een onderzoek gestart naar een Amerikaanse vestiging, na media-aandacht over overleden patienten.

Deze onderzoeken, samen met de informatie in de post van Karin, waren voor de Inspectie gelukkig voldoende aanleiding om een eigen onderzoek te starten.

» Posted By Scamofscientology On July 11, 2012 @ 17:31

Narconon bedelt bij bedrijven

Hoi Karin,

Ik vond van het weekend een getuigenis van een ex-patient van Narconon in Zutphen, die ik niet eerder was tegengekomen. Hij is in 2011 opgetekend, maar de gebeurtenissen dateren van het guldentijdperk. Er staat een quote in die me erg doet denken aan jouw bedelbrief:

Nevertheless we all had to write letters to businesspeople, in which we told about our addiction, our wish to become a productive member of society again and our poor widowed mother who couldn’t pay for treatment. If they could be so kind to give something, completely tax-deductible, they would do so much good for the world…..Addresses came from the yellow pages, chamber of commerce, business-guides etc. Every story was a great big lie, copied from printed examples, but 30 people writing up to 100 letters every day make up for a lot of donations, even if only one percent would give something.

Ik zal deze getuigenis toe laten voegen aan het dossier van de Inspectie, maar voor ik dat doe wilde ik nog even om jouw input vragen (hopenlijk heb je de brief nog)…

Komt bovenstaande beschrijving overeen met de inhoud van jouw bedelbrief? If so, zou het erg goed zijn om je bedelbrief aan de inspectie door te sturen (kan via mij).

Ten tweede, ben ik benieuwd naar het rekeningnummer dat vermeld staat. We weten allebei dat het geld dat ze met de bedelbrieven binnenhalen wordt doorgesluist naar Scientology, maar zonder bewijslast hebben we daar niet zoveel aan. Maar stel nu eens dat ze de fout hebben gemaakt om donaties rechtstreeks op een rekeningnummer van Scientology over te laten maken. Het zou dan gaan om de Stichting Nabesa (die tot vorige maand werd gebruikt om Scientology zelf frauduleus een belastingvrije status te verschaffen). Het is een long shot hoor, maar toch de moeite waard om even naar te kijken lijkt me.

Volledige getuigenis:
http://ocmb.xenu.net/ocmb/viewtopic.php?f=3&t=33742
http://ocmb.xenu.net/ocmb/viewtopic.php?f=3&t=33742

» Posted By Scamofscientology On August 06, 2012 @ 10:38

«« Back To Stats Page