Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By Mango

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Toespraak

Krachtig gesproken. Dank.

» Posted By mango On February 07, 2011 @ 01:19

Mode

@Spaink

brrrr.

» Posted By mango On January 10, 2011 @ 01:34

Ligt m.i. in het verlengde van de Japanse junior idols. En de beauty pagants voor kleuters in Amerika. Mijn idee is dat je kinderen hun jeugd moet gunnen.

» Posted By mango On January 07, 2011 @ 04:29

Wikileaks updates

@ Maurice

Het was dan ook als zodanig bedoeld. Ik ben heel blij dat Karin af en toe wat dingen op een rijtje zet. Er zijn maar weinig publieke figuren die ik zo integer en genuanceerd morele afwegingen zie maken.

» Posted By mango On December 18, 2010 @ 02:39

De maatschappij dat ben jij. Keep us informed, Karin!

» Posted By mango On December 17, 2010 @ 12:30

Beeldenstorm

Diepe buiging.

» Posted By mango On November 16, 2010 @ 22:11

Ziekte als decor

Fantastisch stuk Karin! Dank hiervoor!

» Posted By mango On November 10, 2010 @ 02:02

… enzo

Karin, big up! Is het ook niet logisch om een dip te hebben na een enerverend creatief proces? Ik herken het wel. Ik zou gewoon proberen te accepteren dat je even wat minder kan. Naar mijn idee is het inherent aan de artistieke prestatie.

Ben trouwens erg benieuwd naar je boek. Wanneer zal het verschijnen?

» Posted By mango On October 24, 2010 @ 17:01

Onrechtvaardig

@ juzo

“Ik dacht dat allemaal wel duidelijk was.
Men kijke naar de televisie-uitzending.”

Je stelt de televisierealiteit op een lijn met de realiteit. Dat lijkt me in algemene zin onverstandig.

» Posted By mango On October 20, 2010 @ 00:22

@ Maurice

I dare to differ. Het veronderstellen van een lichaam-geest-scheiding komt wel degelijk uit een christelijke traditie voort en is diep verankerd in de Westerse cultuur. Lees De misvatting van Descartes, lees Het slimme onbewuste.

Oosterse tradities zijn daarin veel wijzer. In boeddhisme en daoisme word de mens nadrukkelijk als een geheel beschouwd en wordt onderkend in dat het wezen van de mens in het gevoel zit, en niet in het denken.

Ik denk dat het onderscheid in praktijk juist niet zinvol geeft omdat het de mogelijkheid schept om “psychische ziekten” minder een ziekte te vinden dan “fysieke” ziekten, terwijl ze allebei uit het lichaam voortkomen.

Het idee van een geest lost van het lichaam is, als je er rationeel naar kijkt, van een naieve kinderlijkheid. Alsof er in je lichaam nog een ander mannetje zit dat je bestuurt.

» Posted By mango On October 20, 2010 @ 00:20

herstel

@ 103

ik pleit dus voor een onderscheid tussen de psychiatrische = medische diagnose depressie en de psychologische hinderpaal burn-out.

Ik vind dat psychologen veel te weinig doorverwijzen naar psychiaters wanneer blijkt dat de problematiek niet wezenlijk binnen hun domein op te lossen is.

Psychologen/therapeuten zijn in te veel gevallen een soort alternatieve medicijnmannen die alle heil van hun eigen inzichten verwachten.

Overigens verwacht ik met de opkomst van de neuropsychologie daar de komende decennia wel verandering in.

@ 105

ik vind binnen bepaalde domeinen, waaronder zorg, het dus misdadig een economische rekensom als uitgangspunt van beleid te nemen.

» Posted By mango On October 19, 2010 @ 18:01

@ 103

ik pleit dus voor een onderscheid tussen de psychiatrische = medische diagnose depressie en de psychologische hinderpaal burn-out.

Ik vind dat psychologen veel te weinig doorverwijzen naar psychiaters wanneer blijkt dat de problematiek niet wezenlijk binnen hun domein op te lossen is.

@ 105

ik vind binnen bepaalde domeinen, waaronder zorg, het dus misdadig een economische rekensom als uitgangspunt van beleid te nemen.

Psychologen/therapeuten zijn in te veel gevallen een soort alternatieve medicijnmannen die alle heil van hun eigen inzichten verwachten.

Overigens verwacht ik met de opkomst van de neuropsychologie daar de komende decennia wel verandering in.

» Posted By mango On October 19, 2010 @ 18:01

@ Tartarus

“Het volk krijgt de leiders die het verdient!

Dit is nog maar het begin… er zullen nog veel meer schokkende snoeiharde ingrepen volgen die men nu niet zal geloven!”

Hoewel er ook dingen zijn die ik specifiek deze regering Rutte verwijt, geldt mijn kritiek m.b.t. immateriele zaken het het hele overheidsapparaat/”besturingssysteem” in Nederland.

Onlangs weer een verhaal gehoord over het UWV dat het niet meer kan betalen mensen geslaagd aan een baan te helpen; het potje “succesvolle reintegratie” gaat namelijk te snel leeg. Daarom wordt het succes nu gestagneerd. Wordt onder de pet gehouden, want dit soort absurdisme valt natuurlijk niet uit te leggen.

Of praat met iemand bij het GVB of dergelijke instellingen, het personeel is woedend op het ontmenselijken van het werk en de mensen op de vloer krijgen de terecht woedende klanten op hun dak. Maar ze zijn zelf even woedend.

En de alles kapot automatiserende bestuurders feliciteren elkaar nog een keer met hun papieren realiteit.

Ik doe niet aan “het volk”, maar dit systeem is failliet en, blijkens het regeerakkoord, niet in staat zichzelf te hervormen. Ik reken er in ieder geval niet meer op.

Wilders maakt misbruik van deze situatie, maar is niet de oorzaak.

@ juzo

“Ik vraag me af hoe je oordeelt en wat je nalaat als ‘t je eigen kind of familielid betreft.”

Dat is precies wat ik zeg. Een oordeel is aan hen, en aan niemand anders.

“Over niet langer meer toelaatbare zuiver financiële schade aan de maatschappij gesproken.”

Dit acht ik dus een misdadige redeneertrant wegens verregaande technocratie en ontmenselijking. Ik snap dat zo’n rekensom gemaakt kan worden en wordt, ik vind het misdadig dit als uitgangspunt te nemen.

» Posted By mango On October 19, 2010 @ 17:54

een artikel als deze
http://nieuws.nl.msn.com/algemeen/article.aspx?cp-documentid=155021108
getuigt mijns inziens van bovengenoemde, misdadige, redeneertrant

» Posted By mango On October 19, 2010 @ 13:58

En er de ander zelf voor verantwoordelijk houden. Zie regeringsbeleid.

» Posted By mango On October 19, 2010 @ 13:15

Ik vind het principieel niet mijn plek om te oordelen over de zelfmoord van Antonie Kamerling (of iemand anders). Een oordeel over een individueel geval lijkt mij voorbehouden aan een zeer kleine kring van intimi. Al het overige, positief of negatief, is ballast.

Wat ik nog vind ontbreken in bovenstaande discussie is de notie dat het onderscheid tussen lichaam en geest helemaal niet te maken valt c.q. een christelijk verzinsel is. “Psychische” ziekten zijn net zo lichamelijk als “fysieke” ziekten en het is dus onzin te ontkennen dat er sprake kan zijn van een lijdensdruk.

Daarbij dient wel gezegd dat in het populair taalgebruik het onderscheid tussen psychologische hinder en psychiatrische ziekte niet of nauwelijks gemaakt wordt.

Dat is volgens mij de kern van het definitieprobleem en lijdt enerzijds tot bijvoorbeeld overdiagnosticering en het voorschrijven van medicatie voor medische problemen die er niet zijn en dus ook niet werken, anderzijds tot een uitholing van begrippen en het niet adequaat helpen van zieke mensen.

Het puur economisch redeneren van de regering (ook de vorigen) inzake psychatrische ziekten is niet minder dan misdadig. Dit geld trouwens ook voor andere medische problemen. Zie ook:
http://sargasso.nl/archief/2010/09/22/springt-u-maar-voor-de-trein-inkomensgebonden-doodslag/

Zorgen voor is niet in cijfers uit te drukken, net als kunst, net als onderwijs. Daar hebben ze het in Den Haag maar lastig mee. Wegens het onvermogen om met immateriele zaken om te gaan acht ik het systeem braindead.

De samenleving overigens allerminst.

Ter zake: Ik kan in zoverre iets met de uitspraken van Andreas Leto dat ik, vanuit boeddhistisch oogpunt begrijp dat verlangen lijden creeert.

Lijden lijkt mij echter nog wel iets anders dan pijn. Pijn is een lichamelijk verschijnsel dat niet te ontkennen valt.

De pijn van iemand anders confronteert mensen met hun eigen pijn. Vandaar dat ze er graag het liefst zo veel mogelijk bij weg blijven.

» Posted By mango On October 19, 2010 @ 13:15

Mars

Geweldig ook hoe Colbert (“The Colbert Nation”) het doorgeslagen nationalisme altijd op de hak neemt: “It’s what Lincoln would have watched.”

Nederland zou een Stewart-Colbert-combinatie goed kunnen gebruiken. Is/zijn er iemand(en) die het zouden kunnen?

» Posted By mango On September 28, 2010 @ 20:39

Japie

Karin,

die Siamese trekken behouden ze wel. Ik ben samen opgegroeid met twee halve Siamezen, en die hebben altijd hun Oosterse elegantie behouden. Op een of andere manier vind ik “normale” poezen dan ook vaak onterecht dik en lomp.

» Posted By mango On September 26, 2010 @ 02:24

Jongetjes

Trouwens Karin, keep up the good work. Ik volg dit blog nu een tijdje (eerste keer dat ik reageer) en het is een baken van wederzijds respect en constructieve discussie in de zee van heen-en-weer-geschreeuw die de Nederlandse blogosfeer over het algemeen is. Waarvoor dank.

» Posted By Mango On September 09, 2010 @ 18:39

Volgens mij is het inderdaad weinig relevant of er een man of een vrouw voor de klas staat, zo lang als het een goed didacticus is. Wat ik wel denk dat goed is, is dat de jongens-en-meisjes-zijn-niet-alleen gelijkwaardig-maar-ook-gelijk-ideologie langzaam aan het verdwijnen is. Jongens en meisjes werken verschillend, hoe minimaal en overlappend ook (gedraagt zich volgens een bep. curve, je hebt dus ook hele vrouwelijke jongens en hele mannelijke meisjes). Er is een denkrichting binnen het feminisme (de Myrthe Hilkens-Ingeborg Beugel-school) die dat niet onderkent en derhalve een soort impliciet verwijt maakt aan de mannelijke aard. En het valt niet te onderkennen dat er ook dat soort types in het onderwijs rondlopen, zowel mannen als vrouwen.

» Posted By Mango On September 09, 2010 @ 18:25

«« Back To Stats Page