Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By Kwinten Kaloeter

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Geluk is besmettelijk

Het valt me op door wat ouder te worden en door een paar catastrophes overleefd te hebben dat je in een andere dimensie leert te leven, i.p.v. te praten overgoed en kwaad, geluk en ongeluk bereik je een soort extase; pijn kan erbij gaan horen, je aanvaardt dat dan, eenzaamheid kan een onderdeel zijn, net als angst en woede … maar jij, de oudere kikker met de 15 catastrophes zit als vanouds in de zazen-houding, als vanouds en zeer spontaan; je ontwaakt in een wereld waar je merkt dat je als doornroosje lang geslapen hebt, ook dat was een vorm van extase al was toen het goede en het slechte schijnbaar evident …

» Posted By Kwinten Kaloeter On December 07, 2008 @ 15:59

He’s done it :)

Barack Obama is in vele opzichten een lichtend voorbeeld, ik denk dat de man inderdaad tot het verrichten van wonderen in staat is, plots is het vraagstuk van de Amerikaanse verkiezingen een wereldvraagstuk geworden, niet hij heeft daar echter voor gezorgd, maar Bush -Bush creëerde de nood en Barack Obama vult deze op sublieme wijze in, ooit werd de V.S. geassocieerd met de europese geest van verdraagzaamheid en kijk: plots is de V.S. weer verdraagzamer, humoristischer en tegelijk didactischer dan ooit: de god van Amerika, de god van Barack Obama kan tevens de geest van de verlichting zijn, heerlijk is het op deze wijze over het geheel na te denken en het plaatst de cynici buiten spel, veel te veel cynici ook onder wat zich links en vooruitstrevend noemt.

» Posted By Kwinten Kaloeter On November 08, 2008 @ 22:48

Whoops

God kan het voor de toeristen niet laten regenen terwijl de landbouwers regen vragen; zou Thich Nhat Hanh kunnen gezegd hebben.

» Posted By Kwinten Kaloeter On October 28, 2008 @ 18:07

Luctor et submergo

Jouw blog is een bron van inspiratie

» Posted By Kwinten Kaloeter On October 14, 2008 @ 18:15

Herintredende overheid

sorry: er stond een werkwoordsfout in het woord ontmantelen en p.s.: deze reactie is geschreven door een Belg

» Posted By Kwinten Kaloeter On October 18, 2008 @ 19:31

Ik las zonet dat Baron Maurice Lippens (Fortis) de helft van zijn vermogen kwijt is maar als je het getal ziet staan, dat ik onbelangrijk genoeg vind om het even gaan op te zoeken: als dit getal, dat deze week in Humo staat gepubliceerd, ziet staan en je bekijkt dan het uitdrukkingsloze gelaat op de foto ernaast van de man dan voel je plaatsvervangende schaamte en dan moet er volgens mij een bankwezen komen waar mensen zullen aan de top staan die het algemene belang dienen want als je dat soort vermogen hebt dan heb je ook een taak, een opdracht, een roeping. Finaal is de lucht van ons allemaal en het is ook een schande dat dergelijke vermogens worden opgebouwd zonder dat iemand blijk geeft van een grondig maatschappelijk engagement en dat gaat verder dan een luxestad als Knokke te onderhouden ook al is daar een “Keith Haring” aanwezig.

Er zijn mensen die in de gevangenis zitten omdat ze iemand vermoord hebben, en dat is mijns inziens terecht, deze mensen vormen een bedreiging voor de samenleving. Maar een draak als Lippens -die door de megalomanie van zijn kring van naaste medewerkers- ons land van het erfgoed van “De Generale” en de “Algemene Spaar en Lijfrentekas” heeft beroofd, zo’n man verdient mijns inziens ook als een gevaar voor de samenleving te worden beschouwd. Het is onze democratische plicht deze man op het hoogste niveau te ondervragen en zo nodig te veroordelen. Net zoals genocide onze gemeenschap onwaardig is, is de speculatie zonder ethisch (socio-ecologisch) beleid een schending van de rechten van de mens. Lippens mag voor mijn part deze keer naar Den Haag.

Finaal draait het niet louter om Lippens, het draait om de skelet-ideologie* die hij belichaamt en deze is om zacht te spreken walgelijk: ik hoop dat de nationalisering van de banken ook zal leiden tot duurzame ontwikkeling en herverdeling van de middelen; het is daarom ook een schande dat vandaag zoveel onwetenden op de populist Jean Marie De Decker stemmen omdat deze populist ook op de rand danst van het publieke fatsoen en aldus staatsgevaarlijk is, maar in het geval van De Decker wordt de zwakte van het wild-kapitalisme duidelijk want de man is onbekwaam om een beleid te voeren dat verder reikt dan de gave hebzucht die ik zonet beschreven heb: hebzucht en arrogante ignorantie.

We hebben opnieuw goedbetaalde intellectuelen nodig, communistisch, kapitalistisch en religieus geïnspireerd maar met een sociaal-democratische en ecologische thymos of ethos.
Protesteren door te staken of the schelden heeft geen zin, we moeten herstructureren en de leerkrachten, verpleegsters, kunstenaars en politici eren die wel een voorbeeldig leven leiden. Het middel hiertoe is onderwijs en een versterking van de traditionele families op ideologisch gebied: dat het populisme vandaag zo sterk intreedt in de politiek is een reactie op het economisch populisme dat de staat ontmanteld. Ik sta open voor innovatie, laat daar geen twijfel zijn maar ware innovatie heeft het algemene belang voor ogen en kan aldus niet narcistisch zijn.

* Ik bedoel hiermee dat de discussie tussen communisme en kapitalisme hier wordt uitgehold tot reine fraude en een totaal gebrek aan burgerzin in de geest van Kant.

» Posted By Kwinten Kaloeter On October 18, 2008 @ 19:26

«« Back To Stats Page