Statistiek

Comments Posted By Joan

Displaying 511 To 540 Of 681 Comments

Vragen, vragen…

Kijk Sjaak, hierom maak ik me zo kwaad om dat “sterk zijn” van JuZo:
quote:

Positief denken helpt niet bij kanker

Een positieve of vechtlustige houding maakt geen verschil voor genezing of overleving van kankerpatiënten. Dat blijkt uit een overzichtsstudie die deze week gepubliceerd is in de British Medical Journal (BMJ), een gerenommeerd medisch tijdschrift. In de studie zijn 37 onderzoeken geanalyseerd, waarin het verband bekeken is tussen de instelling (fatalistisch, vechtlustig, positief, negatief, etc.) en het verloop van het ziekteproces bij kankerpatiënten.

Uit de overzichtsstudie blijkt dat in de goede onderzoeken geen verband gevonden wordt tussen de houding van de patiënt en genezing of overleving. Studies die wél een verband vonden, waren vaak klein van opzet of niet goed uitgevoerd. De auteurs concluderen dat patiënten niet langer onder druk gezet moeten worden om positief te blijven, omdat dit geen invloed heeft op het genezingsproces. – unquote.

Waarom het mij in het bijzonder zo boos maakt, is omdat mijn toenmalige beste vriendin is overleden aan kanker. En zij werd bestookt met aansporingen om vooral positief te blijven denken en het niet op te geven. Toen de ziekte uiteindelijk een fatale wending nam had zij zelfs een schuldgevoel, want natúúrlijk denk je niet altijd positief als je kanker hebt. Je denkt allemaal, zeker in het begin, dat het einde gekomen is. Als dat niet zo blijkt te zijn, ben je allemaal wel eens bang voor terugkeer, of denk je dat nu aangetoond is dat je kanker kunt krijgen, en dat het dus best opieuw kan toeslaan, op een andere plaats in je lichaam. Net zulke normale gedachten als de positieve keerzijde dat je toch al geruime tijd je oude energie hervonden hebt en dat het waarschijnlijk definitief achter je ligt.

Mijn vriendin overleed in 1994. Ik heb haar toen nog het boekje van Karin cadeau gedaan over de orenmaffia en hoewel zij zelf niet alleen arts was, maar zelfs psychiater, dus geen leek voor wat betreft lichamelijke en psychische processen, was dit boekje manna voor haar ziel. Dat dit soort verderfelijke gedachten van “je moet wel stérk zijn, en je geneest jezélf het best” (Sylvia Millecam is door dit soort prietpraat onder andere dood gegaan)dertien jaar later nog steeds worden gepropageerd door figuren als JuZo, die zonder ooit enige acht te slaan op de wereld om hem heen ook nooit enige moeite heeft gedaan zich ook maar van iéts op de hoogte te stellen, maakt mij oprecht boos.

» Posted By Joan On July 08, 2007 @ 17:36

Overigens heb ik, met enige moeite en tegenzin, nu wél gelezen wat JuZo te berde brengt. Zijn expertise op dit vlak blijkt al net zo groot als op alle andere. Van het bestaan van standaard-protocollen bij bepaalde ziektes heeft hij óók al nooit gehoord.

» Posted By Joan On July 07, 2007 @ 17:35

Ja, Sjaak, dat vraag ik me ook af, hoewel ik na de laatste paar onzin-zinnen de rest van z’n bijdrage niet afgelezen heb. Het lijkt me dat er hier nogal wat mensen schrijven die allang naar het hiernamaals zouden zijn geweest als ze niet tijdig medische hulp hadden gezocht en gekregen. Maar ik vind het een echt ontzettend goed idee als JuZo tegen de tijd dat hij een ernstige ziekte krijgt ons laat zien hoe het zelfwerkzaam vermogen van genezen zonder het hele kleine beetje van de bijdrage van artsen en medicijnen in z’n werk gaat.

» Posted By Joan On July 07, 2007 @ 17:35

Karin, in de eerste plaats zou ik die vragen alsnog aan je oncoloog stellen. Verder kun je een second opinion vragen, die is mij destijds zelfs aangeboden door mijn oncoloog, bij een hoogleraar die gespecialiseerd is in borstkanker, hij zit in de Daniel den Hoed-kliniek in Rotterdam, maar ik ben zijn naam vergeten (wellicht ook verdringing?). Dat was een uiterst reele man. Ik heb hem ook gevraagd naar een kansberekening bij mijn soort kanker (elke kanker is natuurlijk verschillend) en hoewel dat natuurlijk niet echt mogelijk is kon hij het wel globaal aangeven en ook al ben ik dat percentage zelfs óók vergeten ben gaf het mij destijds geen aanleiding om 5 jaar hormonen te gaan slikken, temeer omdat ik ervan overtuigd was dat ik juist door het slikken van hornomen tegen een in mijn ogen te vroege overgang borstkanker had gekregen. Dat was voor mij vreemd onnatuurlijk, hormonen slikken om een door hormonen veroorzaakte kanker (al kun je daar natuurlijk ook nooit echt zeker van zijn) te bestrijden, maar dat was mijn persoonlijke afweging, gebaseerd op mijn situatie. Die kan bij jou heel anders zijn. Dus ik zou als ik jou was (dat ben ik niet) teruggaan naar de oncoloog, de relevante vragen stellen, ook vragen of je een second opinion kunt krijgen (natuurlijk kan dat, het gaat niet over het slikken van een paracetamolletje zo nu en dan) en dan pas je besluit nemen.

» Posted By Joan On July 07, 2007 @ 17:34

Als alles goed gaat

In de eerste plaats: Gefeliciteerd!
In de tweede plaats: Leef bij de dag. Als iedereen zich er altijd van bewust zou zijn wat er eventueel mis zou kunnen gaan in de toekomst, kwam niemand meer aan leven toe. Geniet er gewoon van, je hoofd terug, weer aan het werk, allemaal leuke dingen in het verschiet en dan nog eens verliefd ook! Verder kan iedereen die een contract tekent morgen geconfronteerd worden met wat dan ook. Dat weerhoudt ze er gelukkig niét van contracten te tekenen, want anders zouden er wel heel veel waardevolle dingen niet tot stand komen. Heel veel succes!

» Posted By Joan On June 24, 2007 @ 16:34

E-mail valt onder briefgeheim – in de VS

Er zit een hele letter verschil tussen dit soort en dat soort. Maar ik wil me best tot het individu JuZo beperken, hoor! Want volgens mij heeft echt helemaal niemand anders het over algemene universele (jurisprudentiele) wetten.

» Posted By Joan On June 28, 2007 @ 16:20

JuZo, het is inderdaad ontzettend simpel. Je bent één van die typische gevallen van mensen die ooit rechten gingen studeren, er achter kwamen dat dit voor hen wat te hoog gegrepen was, en vervolgens gewichtige wartaal gingen uitslaan waaruit steeds weer blijkt dat het voor hen te hoog gegrepen was, maar ze zich bij dat ontzettend doodsimpele feit moeilijk konden neerleggen. Waarom ze dat doen? Kennelijk om te imponeren (waarom toch?), of wellicht vanuit een behoefte de clown uit te hangen. Dat soort mensen gebruikt gewichtige en niet bestaande woorden als algemene universele (jurisprudentiele) wetten, omdat het begrip codificatie nooit helemaal helder is geworden. En ook na vele keren uitleggen niet duidelijk wil worden, omdat het inzicht ontbreekt, dat het briefgeheim op digitale post in Nederland niet bestaat.

» Posted By Joan On June 22, 2007 @ 16:20

De algemene universele (jurisprudentiele) wetten en wat je er verder nog uit weet te rammelen, JuZo, houden in dat in Nederland geen briefgeheim voor email bestaat. Je kunt providers soms wel op andere grond strafrechtelijk laten aanpakken, op basis van de Wet Computercriminaliteit bijvoorbeeld. Maar niet op grond van schending van het briefgeheim. Want dat bestaat (nog) niet voor email. Niet alleen hier niet, maar in veel Europese landen niet. En het is de hoogste tijd dat het er komt. De eenvoudigse manier is door het Grondrechtenhandvest in het komende Europese verdrag te handhaven.

» Posted By Joan On June 22, 2007 @ 16:19

Ondertussen zijn in Iran gisteren gelukkig twee mensen niét gestenigd. Al zitten zij wel al 11 jaar gevangen. Reden: overspel. Terwijl één of beide partijen, dat is niet duidelijk, gehuwd was. Daar staat in Iran de doodstraf door steniging op, al is deze gruwelijke straf sinds 2006 niet meer voltrokken. Er zijn verschillende gronden waarop kan worden vastgesteld dat sprake is van overspel. Wanneer dat wordt geconstateerd door waarneming of wanneer een rechter dat vaststelt op andere gronden dan eigen waarneming. In dit laatste geval is het door de rechter vastgesteld, omdat betrokkenen samen een kind hebben. Hoe de rechter dat weet? Geen idee. Wellicht is een brief onderschept. In Nederland is deze hele situatie gelukkig ondenkbaar, maar in elk geval valt wat de één de ander toevertrouwt per brief gelukkig onder wettelijke bescherming. Tenzij de één de ander iets toevertrouwt per email. Dan geldt dat niet. Er zijn erg veel situaties denkbaar waarin het bijzonder schadelijk zou kunnen zijn als die wettelijke bescherming ontbreekt.

» Posted By Joan On June 22, 2007 @ 16:18

Helaas is in Nederland twee jaar geleden de Europese grondwet bij referendum afgewezen. In artikel II-67 van het bij die grondwet behorende Handvest over de Grondrechten stond dat iedereen recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en communicatie. Onder dit brede begrip zou ook het recht op digitaal briefgeheim zijn gevallen. Het huidige kabinet Balkenende heeft in haar wijsheid besloten dat het Nederlandse volk vast eerder geneigd zal zijn bij een eventueel nieuw referendum met een grondwet die niet meer zo heet en waar de symboliek van vlag en volkslied is uitgehaald in te stemmen, als daar tevens het Handvest over de grondrechten wordt uitgehaald. Hopelijk zal dit niet gebeuren, maar het betekent wel dat het digitale briefgeheim nog steeds op losse schoeven staat en mocht dit onzalige plan stand houden, zal blijven staan.

» Posted By Joan On June 21, 2007 @ 16:18

Eén jaar verder

Gefeliciteerd dat je het eerste jaar goed bent doorgekomen. Ook verstandig om bij de oncoloog de spit even te noemen, want waarschijnlijk is het gewoon spit, maar altijd beter het even te laten nakijken. Op naar de tweede APK! Kan me trouwens herinneren dat ik de eerste mammografie na kanker echt verschrikkelijk vond, kon de hele nacht niet slapen. Maar ook dát went, gelukkig. Ik ga nu gewoon weer op m’n eigen lijf af. Voordat die kanker werd ontdekt had ik al een tijd vermoeidheidsklachten. Had een erg drukke baan en er was een liefde op de klippen gelopen, zo verklaarde ik het voor mezelf, maar ik was steeds echt raar moe, ziekmakend moe. Inmiddels, 2,5 jaar na die kanker, heb ik mijn oude energie volledig terug, al is dat stukje bij beetje gegaan en had ik de eerste twee jaar vaak onverklaarbare vermoeidheidsaanvallen. Nu is dat echt voorbij, gelukkig. En dat geeft me meer het vertrouwen dat het echt achter me ligt dan alle verzekeringen van de oncoloog.

» Posted By Joan On April 08, 2007 @ 02:06

Therapietrouw en -scheiding

Dit is me geheel uit het hart gegrepen. Moest ook vijf jaar hormonen slikken en heb het geweigerd. Eerst een second opinion gevraagd, en gevraagd hoe groot de kans op terugkeer was mét en zonder. Dat scheelde helemaal niet zoveel, en het stuitte mij inderdaad ook tegen de borst om vijf jaar lang met die kanker geconfronteerd te blijven. Daarbij kwam ook dat ik vermoed dat ik borstkanker gekrégen heb – al kun je dat natuurlijk nooit zeker weten – door jarenlang hormonen te slikken. Ik was al vrij vroeg in de overgang, net 42, en voelde me onterecht behandeld door m’n eigen lichaam omdat mijn moeder en oudere zussen pas veel later in die fase kwamen. Bovendien was mijn beste vriendin net dood, waardoor ik me toch al depri voelde, en de overgangsklachten uitten zich, behalve in opvliegers en vieze natte lakens ‘s nachts, ook in problemen met mijn lenzen. Kreeg te horen dat het aan de oogvochtsamenstelling lag door die overgang, en dat ik misschien beter een bril kon gaan dragen. Toen ben ik met die hormonen begonnen tegen overgangsklachten, ook op aanraden van mijn huisarts omdat ze preventief zouden werken bij hart- en vaatziekten en dat in mijn familie zat (inmiddels blijkt men daar flink op teruggekomen te zijn en blijkt het zelfs risicoverhogend op hart- en vaatziekten, reden temeer om niet al te goedgelovig te zijn bij medicijninname). Maar ik heb die hormonen meer dan 10 jaar geslikt en voor mij was het instinctief vreemd onnatuurlijk en akelig om nu wéé©r eens jaren hormonen te gaan slikken om kanker te voorkomen. En ik had inderdaad geen zin in de bijwerkingen. Veel mensen vonden dat onbegrijpelijk, je moest élke kans op vermindering van het risico met beide handen aangrijpen, vonden zij. Maar dat blijft toch echt je eigen beslissing. Ik ben nu, zo’n 2,5 jaar later, meestal zelfs vergeten dat ik kanker heb gehad en het gaat prima met me. Mocht het toch terugkomen, dan zit ik gelukkig niet zo in elkaar dat ik dan ga zitten denken: Hád ik nou maar!!!

» Posted By Joan On March 30, 2007 @ 23:38

Catch a fire

Er is inderdaad momenteel een hausse in politieke films. The Queen kun je zo beschouwen, the last king of Scotland, the good shepherd. Ik maak me alleen een beetje zorgen over het politieke klimaat in the real world.

» Posted By Joan On March 29, 2007 @ 23:33

1000

JuZo, ik denk dat Karin toch in de eerste plaats erkenning heeft gekregen door de prachtige boeken die ze geschreven heeft. Op grond daarvan volgde de rest.

» Posted By Joan On March 30, 2007 @ 23:15

Van harte gefeliciteerd, ook dat je – dat is voor mij als wekelijkse bezoekster goed merkbaar – weer productiever en productiever wordt.

» Posted By Joan On March 29, 2007 @ 23:14

De idiotie van dierenrechten

Misschien word ik dan inderdaad wat paranoide. Het is wel opvallend dat hij hier onder de naam Henk alleen op mij reageert (dat zou hij ook kunnen nalaten), terwijl hij onder de naam Nachthenk mijn gegevens (incl. mijn achternaam, als ik die zou willen vermelden ben ik mans genoeg dat zelf te doen) op het Internet plaatste, in elk geval niet om mij daarmee een plezier te doen en zonder enige relevantie. Dat hij zich ook direct ‘denigrerend’ behandeld voelt als ik denk dat hij misschien Baron van Muenchhausen niet kent (je zal de volksstammen die daar nooit van gehoord hebben de kost moeten geven) is ook eigenaardig. Als hij hier niet zelf was begonnen ‘dat we niet hoefden te doen alsof we elkaar aardig vonden’ dan zou ik helemaal niet op de gedachte zijn gekomen dat het om dezelfde persoon ging. In elk geval ben ik hier weg. Ik heb dit iets te vaak meegemaakt inmiddels. Jammer Karin, ik vind dit een leuke en waardevolle log. Ik wens je veel geluk en succes en ik hoop dat je gezondheid zich in dezelfde stijgende lijn zal blijven voortbewegen.

» Posted By Joan On April 09, 2007 @ 22:33

Ik wil hier toch nog graag kort op reageren. Vroeger werkte ik voor de SP in de Tweede Kamer. Ik ben echter overgestapt naar een andere partij. Dat was voor SP’ers, die eerst op akelige wijze zoete broodjes bakten omdat ik dicht bij het vuur zat, het sein om mij op elke mogelijke wijze lastig te vallen. Zo is op een gegeven moment een link naar een foto en mijn huisadres op Internet geplaatst, met als gevolg dat mijn voordeur is ingeslagen door een stel verwarde SP’ers. Ook werd ik bedreigd met verkrachting. Ik heb toen aangifte gedaan bij de recherche en Marijnissen ingeschakeld, wat heeft geleid tot moderatie op de weblog van Cornelissen. Ondanks deze moderatie vond deze Nachthenk het nodig nu een link naar mijn beroepsgegevens te plaatsen, zonder enige aanleiding of reden, hij was naar me gaan zitten speuren op de google. Dat is toch wat vreemd. Het was geen algemene link naar GroenLinks-gegevens (waar ook al geen enkele aanleiding toe was, ik schrijf ook niet over de persoonlijke achtergrond van Nachthenk, ook al ken ik die wel), maar een link naar mijn gegevens en naar een foto. Ik noem dat stalken. Dat hij hier plotsklaps ook veelvuldig schrijft, nadat hij mij eerst bij een andere log heeft weggepest, vind ik voldoende reden om hier gelijk mijn biezen te pakken. Sorry Karin, het was niet mijn bedoeling hier herrie te trappen.

» Posted By Joan On April 09, 2007 @ 22:33

NachtHenk, zoals je elders kunt zien heeft Karin één jaar terug een operatie gehad wegens kanker. Zij kon uiteraard zeven jaar terug niet bevroeden dat zij die ziekte zou krijgen. Verder had ik – gelukkig – geen enkel idee dat jij je hier weer achter een andere schuilnaam verborg. Ik heb het nagekeken, je reageert op veel logs op me, en op provocerende wijze, zoals je dat onder je andere alias ook steeds deed op SP weblogs. Daar maakte je ook mijn personalia bekend, en plaatste je een link naar een foto van mij. Ik voel me hier niet prettig en veilig meer en kan hier ook niet onbekommerd meer over ervaringen schrijven, als een voyeur en stalker als jij meeleest. Met spijt zal ik dus dit weblog verlaten.

» Posted By Joan On April 09, 2007 @ 22:33

Ik ben trouwens even op onderzoek uitgegaan, Henk. Je bent degene die onder de naam “NachtHenk” schrijft op SP weblogs. Je hebt geen borstkanker, ook geen kanker, dus het is vreemd dat je hier ineens komt opduiken op één van de weinige logs waar mensen met kanker of mensen die kanker hebben gehad rustig van gedachten kunnen wisselen. Naar ook. Ik zal op geen enkele manier meer op je reageren, dus bespaar je de moeite te trachten mij reacties te ontlokken. (sorry, Karin, zal verder niet meer op deze man die arboartsen vergelijkt met selectieartsen in Duitse vernietigingskampen reageren).

» Posted By Joan On April 08, 2007 @ 22:32

Henk, ik heb absoluut geen idee wie je bent en het interesseert me ook echt geen ene lor. “Geen reden om te doen alsof we elkaar aardig vinden”, “ook hier niet”??????? Voel je je nog helemaal fris in je bovenkamer? Ik schrijf hier omdat ik borstkanker heb gehad. En ik ga zelf over wie ik aardig vind of niet. Ik heb niet de gewoonte volstrekte wildvreemden wat voor emotie dan ook toe te dragen. Evenmin voel ik enige wens volstrekte wildvreemden op weblogs beter te leren kennen.

» Posted By Joan On April 08, 2007 @ 22:32

Neen, een kwestie van niet goed kunnen lezen, Henk. JuZo, een niet-jurist, schrijft over het eerst toetsen aan de Grondwet door elk rechtsprekend orgaan. Dat mag niet. Dat is neergelegd in Art. 120 van de Grondwet dat luidt:

Artikel 120
De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

Bovendien had ik het over een preventieve behandeling voor het Muenchhausensyndroom. Want de “deskundigheid” die JuZo hier en ook bij het thema over preventieve therapie etaleert grenst wel aan de vertellingen van de fictieve Baron die zijn naam aan het syndroom gegeven heeft en dat kan zeker ontaarden tot een ziekte. Maar misschien heb je nooit van de Baron van Muenchhausen gehoord, Henk.

» Posted By Joan On April 04, 2007 @ 22:32

JuZo, als je autoriteit op andere terreinen ook zo geldig is als bij de wartaal die je hier uit slaat, dan zou ik me toch eens preventief gaan laten behandelen, als ik jou was, voor het Van Muenchhausensyndroom. Ik ben jurist. Jij hoeft mij helemaal niets over de Grondwet te vertellen.

» Posted By Joan On April 03, 2007 @ 22:32

Op zich heb je daar gelijk in, maar de klassieke grondrechten zijn ook neergelegd in verdragen, als bijvoorbeeld het EVRM en het Bupo-verdrag. Ook in wetten, bijvoorbeeld de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Die zijn wel degelijk bij de rechter af te dwingen. Voor sociale grondrechten geldt dat niet, maar door die wél in de grondwet vast te leggen laat een staat zien dat in principe die rechten dienen te worden nagestreefd op haar gronddomein. Dat zou dus ook gelden voor de grondrechten voor dieren en persoonlijk zie ik niet in wat daar verkeerd aan zou zijn. Het leidt tot bewustwording van de consument. Zo heeft AH al besloten dat in haar winkels geen eieren meer te koop zijn die afkomstig zijin uit legbatterijen. Als je van jouw redenering uit zou gaan en uit het toetsingsverbod aan de grondwet (overigens is een enkele keer door een rechter wél aan de grondwet getoetst, ondanks dit verbod, als het produkt van onze volksvertegenwoordiging té schril haaks bleek te staan op de intentie van de wet, het heeft toen tot aanpassing van de wet geleid) zou afleiden dat de grondwet geen enkele functie heeft, dan zou je haar dus ook kunnen afschaffen en zou het alleen maar een dode letter zijn.

» Posted By Joan On March 30, 2007 @ 22:31

Dit is echt onzin wat je hier beweert, Karin. In de Grondwet zijn ook voor mensen sociale grondrechten opgenomen, die rechtens niet afdwingbaar zijn, in tegenstelling tot de klassieke grondrechten, als daar zijn de vrijheid van godsdienst bijvoorbeeld. Die zijn rechtens afdwingbaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een sociaal grondrecht als het recht op arbeid. Als de honderdduizenden werklozen in dit land op dit sociale grondrecht een beroep doen bij de rechter komen ze van een koude kermis thuis. Hoewel ik GroenLinkser ben heb ik de discussie rond de dierenrechten niet gevolgd, maar ik vermoed dat die in de categorie van de sociale grondrechten zullen worden ondergebracht. Een dier heeft recht op een waardig bestaan zonder marteling in een legbatterij of varkensflat bijvoorbeeld. Zoals in de Amerikaanse grondwet verankerd is, al is dat evenmin rechtens afdwingbaar, – ik kopieer maar even — We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.–

In dat kader moet je de grondrechten voor dieren zien.

Zowel sociale grondrechten als grondrechten voor dieren moet je zien als een doelstelling die binnen een beschaafde samenleving dient te worden nagestreefd. En daarom ben ik helemaal voor het opnemen van dit soort rechten in de Grondwet.

» Posted By joan On March 29, 2007 @ 22:31

SpitSpaink

Vervelend. Moet je niet eens naar de huisarts? In elk geval sterkte ermee.

» Posted By Joan On March 30, 2007 @ 22:13

Hoop dat het inmiddels beter gaat met je rug. Weggooien van oud papier lijkt me niet echt een slim idee. Als het al zo lang gestaan heeft kunnen er vast nog wel een paar weken bij, en dan in kleine behapbare hoeveelheden het huis uit.

» Posted By Joan On March 29, 2007 @ 22:13

Gezond leven maakt gezondheidszorg duurder

Op het thema van gezond leven moet ik de afgekickten van het roken trouwens waarschuwen. Heb zelf 4,5 jaar niet gerookt en voelde me daar prima bij, tot ik eind vorig jaar in een ontslagprocedure terecht kwam met een echt uiterst onaangename chef. Vroeg toen aan een collega één keer een sigaret. Tja.

» Posted By Joan On March 30, 2007 @ 21:57

Tijdens dat weghalen is mijn doordachte bijdrage dan kennelijk gesneuveld, want die bleef hangen terwijl ik de goede code had gebruikt. Het is er mij nooit om gegaan de kosten van de gezondheidszorg te drukken toen ik gaandeweg gezonder ging leven. Het ging mij om mijn eigen welbevinden, en – hoewel ik zeker nog wel eens ineens een pakje sigaretten leegrook als de avond zich ertoe leent – voel ik me toch veel prettiger en vooral ook vrolijker als ik niet rook, weinig drink, elke dag in elk geval wandel van mijn werk naar huis (nou is dat ook een erg leuke wandeling door het hart van Brussel), als ik de enkele keer dat ik vlees haal in elk geval biologisch vlees neem, zonder nare associaties aan die gruwelijke bio-industrie. Dus wat het persoonlijk welbevinden betreft ben ik helemaal voor gezond leven. Dat een hele bevolking wordt opgehitst met akelige teksten (in Belgie ook foto’s van stervende jonge mensen met slangetjes in hun neus) op pakjes sigaretten, dat na de strijd tegen het roken de vanzelfsprekende strijd tegen de obesitas niet kon uitblijven (je moet toch iéts met je vingers en je smaakpapillen die veel beter gaan werken) in het kader van het drukken van de kosten van de gezondheidszorg terwijl het ene uit het andere voortvloeit, tja. Het is nou eenmaal mode. Het is ‘not done’ meer om ongezond te leven. Dat het meer belastingopbrengsten uit accijnzen oplevert en een minder langdurig beroep op pensioenfondsen, AOW en de gezondheidszorg, daar hoef je bij de huidige ‘eigen verantwoordelijkheid’-stroming zeker niet mee aan te komen. Het lijkt me waarschijnlijker dat er een trend zal komen waarbij verstokte rokers en drinkers aan die lagere kosten tot hun dood zelf
moeten gaan meebetalen. Al is dat weinig logisch.

» Posted By Joan On March 25, 2007 @ 21:57

Voskuil: Het bureau

Gefeliciteerd, Jacqueline, met de Voskuil-cassette!

JuZo, voor een volgend consult bij mijn oncoloog ga ik naar haar man. Want blijkbaar weet die net zo veel van kanker als zij, als ik jouw gezaghebbende mening mag volgen. Overigens vraag ik me ook af wat een verzekeringsarts of een gepensioneerde huisarts met het premiebeleid van de grote verzekeringsmaatschappijen te maken hebben. Helemaal niets, JuZo. Prettige Pasen en ik wens je ook vast een prettige Pinksteren toe.

» Posted By Joan On April 04, 2007 @ 01:08

Zelfmoord nadoen

Kennelijk worden een aantal snaren geraakt als ik stel dat er voor zelfmoord altijd een alternatief is. Ongetwijfeld zal dat niet gelden op het moment dat iemand het leven tracht te beeindigen. Dat betekent nog niet dat er geen alternatief is. Als dat niét zo zou zijn, dan zouden de cijfers van zelfmoordpogingen en geslaagde zelfmoorden niet zo ver uit elkaar liggen. Volgens cijfers van het Trimbos Instituut doen jaarlijks 96.000 mensen in Nederland een poging om hun leven te beeindigen. Het daadwerkelijke aantal geslaagde zelfmoorden bedraagt 1.600. Zodat dus kennelijk 94.400 mensen per jaar, die op het moment dat ze de poging ondernamen geen alternatief zagen, wel degelijk een alternatief gevonden hebben. Wat er denigrerend aan is, of waarom het kletskoek zou zijn, om dit simpele gegeven te benoemen begrijp ik niet goed. Kennelijk lezen degenen die dat schrijven in een simpele statement of fact een veroordeling die ik niét geef. Ook de aanname van Henk dat er sprake zou zijn van doodsangst mijnerzijds is een invulling van hem die geen enkel raakvlak vindt in mijn leven en hoe ik daar in sta. Misschien moeten degenen die zo heftig reageren eens bij zichzelf nagaan waaróm ze dat doen. Waarom zo’n opmerking zoveel weerstand bij hen oproept. Ik denk ook aan nabestaanden, en aan mensen die part noch deel hebben aan de individuele keuze voor zelfdoding, maar er wél mee geconfronteerd worden. Politiemensen, die iemand die zich heeft opgehangen aantreffen, mensen van de ambulance, treinmachinisten, etc., etc. Zelf ben ik als kind eens geconfronteerd, gewoon in de schoolpauze, met de zelfdoding van iemand die uit het raam gesprongen was en dat beeld ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Natuurlijk zal zelfdoding altijd blijven bestaan, zoals het er ook altijd geweest is. En natuurlijk betwist ik ook niet het recht om die keuze te maken. Ik zou het prettig vinden als voor degenen die een alternatief niet meer willen uitproberen, in elk geval goede begeleiding mogelijk zou zijn en humane middelen om het leven te beeindigen. Maar dat zit er voorlopig helemaal niet meer in. Als abortus weer ter discussie wordt gesteld zal humane zelfdoding helemáál op veel te veel weerstand stuiten. Ik zeg niet dat het bestaan van een alternatief ook inhoudt dat het alternatief moet worden verkozen boven zelfdoding. Ik zeg alleen dat er altijd een alternatief is. Zoals het zoeken van goede hulp, zoals het verbreken van contacten die destructief blijken uit te werken op het leven, zoals palliatieve zorg, zoals bijvoorbeeld in het geval van schulden, wat de oorzaak was van de dood van een heel gezin onlangs, schuldhulpverlening. En zoals het begrijpen en accepteren dat het leven ook lijden met zich meebrengt. Niet alleen voor die enkeling die zelfdoding overweegt, maar voor iedereen.

» Posted By Joan On March 23, 2007 @ 20:04

«« Back To Stats Page