Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5453

Comments Posted By Hans Vosgezang

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

De dood in doordrukstrip

(37) WijZij In al hetgeen wat of u/jij post heb ik niet aangehaald. U/jij reageert zoals de meeste ongelovige mensen doen, uitgaan van een stelling dat alles over 1 kam wordt gescheerd. Als U/jij van harte geloofd hetgeen u/jij geloofd, wie ben ik om dat tegen te spreken? Ik zou niet durven, evenmin u/jij te bekritiseren of iets is of niet. Welnu, ik geloof in het volbrachte werk van de Zoon, ongeacht u dat leuk vindt of niet.

(38) Ik heet geen Vogel- maar Vosgezang. Als u een politieagent zou zijn die me een bon zou uitschrijven zou ik u niet herstellen, want op deze manier heb ik tal van bonnen niet hoeven te betalen. Ik hoef de Bijbel niet letterlijk te nemen, nee, ik hoef eveneens niet daar u te luisteren. Ik ben immers in de vrijheid zelf te kiezen wat of ik wel of niet wil geloven.

Al was de aarde weet ik hoeveel ouder als 7 miljard jaar, het heeft geen toegevoegde waarde. Ik weet dat er voor de Adamieten een ander geslacht was, die niet tot de mensen werd gerekend, maar dat deze wel zeer begaafd was. De Here Jezus Die van de beginne was, heeft eveneens de leeftijd als die van de aarde, en er is zelfs sprake dat hij “is” en er dus altijd was. Als ik daarvan wil weten, kan ik het Hem natuurlijk gewoon vragen. Afhankelijk of het mijn toegevoegde waarde geeft dat nu te kennen zal Hij daarin antwoorden, en anders verneem ik het later wel als ik fysiek de 3e hemel bewoon.

U spreekt over de grootte van deze wereld, maar ik zou eigenlijk zeggen, bent u zich bewust hoe klein de aarde is? Echter kan ik u over geestelijk dingen niets vertellen als u niet eens de Here Jezus aanvaard. En u schrijft in het vervolg waar ik reeds antwoord op heb gegeven, en dat u maar terug moet lezen aangaande heersen. U stelt vragen maar bent niet geïnteresseerd in de uitslag daarvan, omdat u ze stelt met een voor belang om de Bijbel teniet te doen, als fantasie afschrijft. Het heeft daarom geen nut uit te leggen, want u zou het niet kunnen bevatten, om de doodsimpele reden door uw ongeloof en automatisch het gemis van de heilige Geest. Ik zie me ook niet genoodzaakt om u daarop te antwoorden, ongeacht hoeveel wetenschappelijke kennis ook zou bezitten. Het zou u echter alleen maar in de weg staan. Dus de zovele vragen u zult stellen om uw gelijk te krijgen ‘kan’ ik niet eens beantwoorden, niet omdat ik de antwoorden niet heb, maar omdat u ze niet kunt bevatten met uw eigen geest. En wellicht dat dit heel arrogant klinkt, maar dit is nu eenmaal wat Waarheid doet met de mens.

(39) Elmo Ook daar heb ik al antwoord op gegeven dus is het een kwestie om gewoon even terug te lezen.

(41) Landy Dat stukje muziek, je denkt wellicht dat je mij ermee kwetst, maar dat Robert Long verkondigd daar een stuk Waarheid, daar zeg je U tegen! Hij vertolkt het fantastisch!

(42) Janus Ik bid niet op mijn knietjes hoor, krijg ik zere knieën van. Ik praat gewoon zó met Hem, gaat veel relaxter. En met geslijm moet je bij Hem niet aankomen, niet dat je gelijk ondergekotst wordt (jammer eigenlijk), maar aan veinzen heeft Hij de schurft. Trouwens wat ik eigenlijk vreemd vindt, is dat je zegt: “Overigens ‘bekommert’ God zich zonder aanzien des persoons”. In jou perceptie bestaat God niet eens, maar je vult Hem dingen in terwijl Hij niet is. Dat is toch eigenlijk heel dubbel? Hij is er niet, en toch weer wel?? Dan beweer je dat Hij Die er niet is, ons niks leert. Nee, volgens jou kan niks iemand iets leren. Tenzij je niks anders schrijft, zoals Nick’s, dat is immers een gat in de markt als iemand vraagt wat of je wilt drinken en zegt niks, dat je hem Nick’s geeft.

Botten? Dan moet je in Frankrijk zijn, daar zijn ze dol op kluiven van die en die, en daar hechten ze zoveel waarde aan, dat het net zo goed de kluiven kunnen zijn van een overleden bakker of waard.

“steeds maar weer met beweringen komen”, dat is eender van uw kant. U tracht mij te vergewissen van uw waarheid en ik die van mij. In dat opzicht had u gewoon beter niet op mijn bericht kunnen antwoorden als u het antwoord al wist. Ik kan niet argumenteren met u, om de doodsimpele reden dat u het NIET wilt bevatten, afgezien van het feit dat u dat überhaupt kan.

Als ik zeg de Bijbel als leidraad te gebruiken, dan zult u waarschijnlijk uw kennis, die u wellicht ook in boeken hebt gelezen zó interpreteren dat ze de Bijbel teniet doen. Hoe kunt u zekerheid hebben of de Bijbel de Waarheid is of niet. Dat kunt u niet omdat u in uw ongeloof de Bijbel niet kunt vatten. En u zult toch eerst tot geloof moeten komen om de Bijbel daadwerkelijk te begrijpen. Dus u benaderd de Bijbel zonder ze gelezen te hebben, zonder ze begrepen te hebben, dan kunt u niet tot een sluitend oordeel komen, want dat betekent dat u maar 1 kant kent, en u kunt ook niet afgaan op de schrijver van uw boeken, want u weet niet of de schrijver gelovig is ongeacht hij zou zeggen van wel.

“En als je een discussie met jezelf wilt voeren”, dat is veelal toch meestal het geval omdat men het Woord van God niet blieft. Punt 3 was niet voor u bestemd, maar toch reageert u terwijl u al een vooroordeel heeft en mij van uw vooroordeel probeert te overtuigen. U gaat echter een belangrijk kenmerk voorbij, en dat is dat het hier gaat om “geloof”. En geloof is vertrouwen op datgene wat je niet ziet, en waar je ook niet met zekerheid kan zeggen of iets is of niet. Niettemin heb ik van Hem voldoende bevestiging gekregen hoe of het wél zit, maar daar zal ik u niet mee vermoeien omdat het Woord immers niet voor u bestemd is.

Je verwijt mij van het aandragen van clichés maar je doet exact eender.. en wat nut heeft filosofie? Noppes, Nada, njente. U vraagt, ik draai.. ja dahag, u wilt niet weten, u wilt alleen uw eigen zin kenbaar maken mij te overtuigen dat deze dingen niet zijn die voor mij terdege zijn. Filosofie is nutteloos, van geen waarde. Als je dan iets met dom mag vergelijken, dan is het wel filosofie.

» Posted By Hans Vosgezang On May 13, 2012 @ 14:30

(32) Janus
Heb ik dat gezegd dan? Het dochtertje van Jaïrus eveneens en ook Lazarus, en kortgeleden ook nog een Braziliaanse baby. So what?

(33) Henk
Wat doet het ertoe of je wel of niet gelooft? Dat is toch een keuze? We zijn vrij om keuzes te maken. Dat is eender met wat of je gelooft. Geloof je God niet dan heb je Hem voor een leugenaar uitgemaakt. Het zal jou je anus oxideren, want God bestaat in jouw perceptie niet, dus waar zou je je sappel om maken? Ook als er staat beschreven dat eens de aarde zou vergaan, want de tussenliggende stadia worden vaak naar dat onderdeel verwezen. En als het wel bestaat is dat misschien wél of niet verfrissend en hoop je misschien of er nog ergens een Bijbel verkrijgbaar is om te zien hoe of het sprookje verder gaat, waar jij op dat moment deel aan hebt, of je schud het van je schouders met de gedachte: “Och dat is een toevalligheid dat ze daarin gelijk hebben gehad. Nou én?

Het gaat jou ook goed verder. Maak er een mooie dag van, ‘t zonnetje is er al. ;)

» Posted By Hans Vosgezang On May 13, 2012 @ 09:11

@Janus
Overigens heb ik de afvalbak bekeken, en weet ik waar ik moet struinen als deze berichten aldaar worden neergekwakt.

Het haantjesgedrag komt helaas in heel veel reguliere kerken voor. Ze laten de spreker niet eens uit spreken en het is gelijk een politiek debat. Uit dergelijke samenkomsten vlucht ik onmiddellijk weg, daar valt geen eer te behalen. En de vorm van manipulatie heb ik je in het vorige bericht al duidelijk gemaakt dat het Sanhedrin hun eigen wetten er op nahielden. Het is dus al vanaf het begin af aan dat mensen over andere mensen willen heersen. [Mag ik even een teiltje?}

Sommige christenen vergaren mensen die hen naar de oortjes kietelen, dus alleen maar de mooie dingen verteld, de zoetsappige zoals de illustraties in het blad van het wachttorengezelschap, maar owee als je uit die clan stapt, dan raak je je vrienden en familie en in de ergste gevallen ook je kapitaal kwijt, zoals een wijlen vriend die 27 jaar bij dat leugenachtige zooitje heeft gezeten. Ze wilden ineens niks meer van hem weten, alleen maar omdat hij tot ontdekking kwam dat er iets anders stond geschreven dan wat Russell hem had voorgehouden.

En als jij blieft te geloven dat het Woord reclame om onwaarheden bevat. Prima toch? Je bent vrij te denken wat of je wilt, eveneens de keuzes die je in je leven doet. Zoals jij je niet interesseert in wat of ik geloof, zo heb ik geen interesse in wat of jij gelooft of dat al dan niet waar of niet waar is.

Ik verkies in deze dan de zielige, Degene Die Zich heeft laten kruisigen, Die niet van het vloekhout is afgestapt, ook al had Hij dat kunnen doen, en had Hij wellicht nu vele aanhangers gehad, maar dat was niet aan Gods plan gelijk.

Ik verkies het dom te zijn en ben er zelfs trots op dat ik niet veel scholing heb gehad naast de LAS en MA want doordat ik weinig weet van filosofie en dat soort dingen, staat er ook minder in de weg om de ware wetenschap te bevatten Die Bijbel heet. Dan is het een ware zegen dom te zijn! Serieus, dat meen ik vanuit de grond van mijn hart!
Temeer omdat in hetzelve staat geschreven:

“Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God”.

» Posted By Hans Vosgezang On May 13, 2012 @ 08:58

(31) Janus
(28) Ik zal het iets beter formuleren. Waarom zou God Zich bekommeren om mensen die dood zijn? Uitleg, Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, is gekomen om de band te herstellen die in de Paradijselijke toestand werd verbroken. Hij gaf zowel Adam en Eva een keuze te maken tussen de boom des levens en de boom van goed en kwaad. Hij verbood het zelfs hen te eten van de boom van goed en kwaad want na het eten daarvan zouden zij sterven, niet gelijk maar zij werden sterfelijk, als ze er niet van zouden hebben gegeten, dan zouden zij er iedere nakomeling tot op heden nog steeds leven. De zonde wordt overgedragen door de man, wij mensen zijn allemaal Adamieten, stammen van Adam af. Adam heeft de erfzonde gekregen door het eten van de vrucht, en dus krijgen alle nakomelingen die erfzonde, dus iedereen gaat de pijp uit als zijn of haar tijd is gekomen. Nadat Eva van de vrucht had geplukt zei God nadien dat het zaad van de vrouw, de kop van de slang – de slang die Eva verleidt had – zou vermorzelen. Vrouwen brengen eitjes voor – jaja.. ik heb ook biologie op school gehad.
Maria, de maagd, die in ondertrouw was met Jozef en zwanger werd door de gasvorm van God, ook wel de heilige Geest genoemd, hoe of Hij dat gedaan heeft staat niet geschreven en het antwoord blijf ik u schuldig totdat Hij het me heeft verteld… maar is dat niet iets intiems? ;)
Het kindje Jezus, iedereen kent dat joch van de kerststal, zou de zonde der wereld wegnemen, dat werd bij Adam en Eva al verteld en vind je in heel het Oude Testament terug, dat de Messias zou komen, de Immanuël. Het is stuitend dat Hijzelf als God de wet heeft aangesteld – ja ja.. ik hanteer de drie-1-heid – en Hij is als de Here Jezus ook bij machte deze teniet te doen. Stuitend dat Hij uit een maagd was geboren, want naar de wet moest zij gestenigd worden. Want Hij deed in Zijn korte leven, was de wet te doen, maar dan op de wijze zoals de wet bestemd was, en niet wat de Joden er allemaal aan hadden toegevoegd – ziet u de moraal, hetgeen wat nu nog steeds wordt toegepast om mensen het geld uit de zak te kloppen en macht over hen te spreken? Daar had de Here Jezus ook vet de schurft aan!
Hij is uiteindelijk met de nodige leugens aan een kruishout geslagen – en zoals ik al zei: Hij was geen Adamiet, dus was van zonde vrij, en was dus bij machte om de zonden te dragen van alle mensen. Jawel heren en dames.. ook u bent van zonden verlost. Maar het verhaaltje gaat verder, als u van zonden bent verlost, gaat u dan naar de hemel? Nee, dat zij verre om even de Bijbel te citeren. Hij, de Here Jezus stond van tussen de (andere) doden op, en leefde nog een tal van dagen tot Hij ajuus zei. Hij was in de dood geweest, en stapte in het nieuwe leven. Wie gelooft dat Hij op de derde dag van tussen de doden is opgestaan, erft met Hem nieuw leven.
En dáár zit de clou… degenen die in Zijn Woord, de Bijbel, geloven, daar bekommert Hij zich om. Die mensen hebben meerwaarde omdat ze niet meer vergaan, ja wel voor onze ogen.. want nog tal van christen sterft, maar ziet de dood niet, hij of zij slaapt tot het moment van de welbekende rapture en de doden de levenden zullen voorgaan naar de hemel (daar heeft u vast wel eens wat van gehoord).

Waarom zou God Zich bekommeren om mensen die toch dood gaan? Wat voor waarde zit er aan iemand iets te leren die toch de pijp uitgaat, om even Petrus te citeren dat voor God 1 dag is als duizend jaar. In Zijn tijdsrekening behaald de stervelijke mens de duizend jaar niet eens, zelfs de oudste mens die geleefd had mankeerde er nog 31 jaar aan. Maar als Methusalach met zijn 969 jaar een gelovige was, dan heeft hij veel meer kunnen bevatten als de mensen van heden, vandaar dat er ook een bibliotheek bestaat die gevonden is bij opgravingen waarbij men alleen de index kon ontcijferen en de rest abracadabra is.. maar ik wijk af, dat is immers een ander onderdeel wat vast zit aan de Bijbel.

Degene die geloven in de Zoon en het werk wat of Hij heeft volbracht.. daar zorgt Hij ongevraagd voor. Niettemin ziet Hij oprechte mensen op aarde, zoals Hij eertijds ook die verdorven Syrier zag, die Abram en een vrouw die Saraï heette. En Hij klopt aan de deur van uw hart. U hebt de mogelijkheid om open te doen, Hij zal de deur niet intrappen, ongeacht Hij daartoe in staat is, maar dat is geen liefde wat Hij pretendeert te zijn.

Oh.. en voordat een der uwen mocht denken dat ieders interpretatie van het Woord verschillende uitleg geeft.. NEE, het komt niet neer op interpretatie. Op het moment dat iemand Zijn Woord gelooft en daarvoor tot Hem bidt met de vraag of Hij woning bij hem of haar wil maken, dan krijgt die persoon de heilige Geest ingeplant, die hem of haar leidt in heel de Waarheid, de Waarheid in deze is de Bijbel.

Waar de Bijbel tevoren een wirwar was van tegenstrijdigheden, wordt dan sluitend, echter wel als men het Woord gaat bestuderen en Schrift met Schrift bestudeerd.

» Posted By Hans Vosgezang On May 13, 2012 @ 08:32

@landy met de 150% inzet die ik elke dag gaf, zou hij toch blij en trots moeten zijn?

Denk je nou werkelijk dat Hij een biet geeft om wat of jij doet, het gaat erom wat of Hij heeft gedaan voor jou, en ‘t is aan jou of je dat aanneemt of niet. Blief je het niet, dan niet mekkeren achteraf!

@Henk, yep natte zoenen en ‘n weeïg handje van Oud Wijf, echter nu gewoon onder mijn echte naam.

Hoezo ‘we’ in hier net? Besta je uit een tweeling of spreek je ook voor je partner?
Als jij meent een diersoort te zijn, dan ben je duidelijk in de ‘aap’ gelogeerd.

Je antwoorden zijn zo standaard dat ik er bijna slaap van krijg, toch valt het me op dat je van ‘geschapen’ spreekt alsof er toch een God zou moeten wezen. En als je het hier een paradijs vindt, dan ben je wel heel erg verblindt en heb je kennelijk niet door hoe of het er werkelijk voor staat. De zin van het leven is gewoon je eten en drinken nuttigen met blijdschap en daarmee God/Christus te dienen, volgens sommigen een onmogelijke opgave, terwijl men eveneens gelooft in evolutie, wat nét zoveel inspanning vereist. Religie mag je voor mij door het toilet spoelen, je hebt me destijds nog niet begrepen, en ook nu nog niet. Religie is inderdaad een machtsmiddel om mensen hun vrijheid af te nemen, dus daar zijn we het over eens.

@Janus Hoezo? Stelt Karin Spaink voorwaarden hoe of we hier op elkaar reageren, is Karin soms eveneens gelovig?

@pietie Spreek je nu over gelovigen of over religieuze mensen die Hij in de steek laat?

@Thian Wie of ik ben om dat te bepalen.. simpel omdat ik de Wijsheid in pacht heb: de Here Jezus Christus! En hoezo freigen? De here Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven, NIEMAND KOMT TOT DE VADER DAN DOOR MIJ!
Wat is daar mis mee? Omdat die woorden jou niet aanstaan? Dat zal Hem zijn anus oxideren, graag of traag, of helemaal niet. Als je liever het heimelijke begeert dan is dat je keuze, maar dan niet achteraf lopen te mekkeren omdat het niet naar je zin is.

» Posted By Hans Vosgezang On May 13, 2012 @ 00:44

Ah, daar is weer een religieuze hark die meent dat al je buren Naaste zijn… zucht.

Ik wens je veel genoegen als briketje. :)))

» Posted By Hans Vosgezang On May 12, 2012 @ 01:52

Ik ben blij Janus dat je verder niet in discussie wilt gaan, dat is immers wederzijds. We zullen wel zien, zei de blinde. En zelfs in de meeste kwalijke tijding die zal komen heeft een ieder nog steeds de keuze om de dood als wel het leven aan te grijpen, immers dood ben je al en enkel wat overblijft is leven. ën… niet iedereen wordt behouden, ook al denken de universalisten dat.

» Posted By Hans Vosgezang On May 11, 2012 @ 23:32

Heb je Hem dat gevraagd, Elmo? Of ging je er vanuit dat Hij dat automatisch voor je zou doen? Gelijk Janus al zei, zijn we verantwoordelijk voor ons eigen leven, dus als jij inmenging wil van God, dan zul je Hem dat toch echt moeten vragen, en hem moeten vertrouwen (geloven) dat Hij het ook doen zal.

» Posted By Hans Vosgezang On May 11, 2012 @ 19:28

Elmo? Voor jou betekent dat evenredig als wat of ik Janus heb geschreven.

» Posted By Hans Vosgezang On May 11, 2012 @ 17:17

Dank voor je antwoord Janus. Voordat ik tot geloof kwam hing ik eveneens die leer aan omdat ze aantrekkelijker was dan religie. Ik verdiepte me in die verborgenheid door meters boeken te lezen maar die brachten niet de verlichting die ik bij de Heere Jezus Christus vond. Of hetgene van de Here Jezus volgens de wetenschap weerlegbaar is, valt te schouwen uit de geschiedenis die ogenschijnlijk niks weergeeft omdat de wereld een afkeer van Hem heeft, maar terdege aanwezig is. En aangaande je eigen verantwoordelijkheid, ja, daar is zeker wat voor te zeggen, je hebt immers de keuze voor je eigen leven hoe of je die indeelt, daar is niks mis mee. En of je dit nu doet doet meters boeken te lezen over de verborgenheid in karma of die van de Bijbel. Maar ik schakeer karma niet als zijnde onzin, zoals jij placht het Woord van God te noemen. Voordat je tot zo’n uitspraak komt zul je toch eerst de Bijbel moeten hebben onderzocht. Echter wijs ik je er op dat de Bijbel is geschreven voor gelovige mensen, want gelovige mensen, die geloven in de komst en de wederkomst van de Zoon, krijgen de heilige Geest Die hun in heel de Waarheid, de Bijbel, leidt. Het is heel makkelijk om anderen na te praten, in het bijzonder de Joden, die overigens ook niet geloven in de Zoon en dus van het Woord niks begrijpen, ongeacht of zij nu het OT of NT lezen. Als je zover bent dat je de Bijbel volledig hebt gelezen en begrepen, hoop ik dat je hier op terug komt. Fijn weekend toegewenst!

» Posted By Hans Vosgezang On May 11, 2012 @ 17:16

Vluchten door het plegen van suïcide is misschien een oplossing, maar weet je ook wat er na de dood komt? Misschien is het daar wel erger als hoe of je je leven nu beleeft en ben je misschien tóch beter af nu je nog handen hebt om ze te vouwen en tot Christus Jezus te bidden met de vraag of Hij je kan helpen, want dat kan Hij!

» Posted By Hans Vosgezang On May 11, 2012 @ 07:56

«« Back To Stats Page