Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5453

Comments Posted By Antwi

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Drie maal vals is vals recht

Het leukste was natuurlijk dat in de strijd van de platenmaatschappijen om hun vette winsten te behouden, het grote aantal, voornamelijk blanke en alternatieve (lees linkse) rockgroepen die zich publiekelijk uitspraken voor het zeer streng straffen voor het downloaden van hun werkjes. Muziek maak je niet voor je plezier, maar voor de poen blijkbaar.

» Posted By Antwi On April 27, 2009 @ 23:52

2,5 miljoen Laura’s

Neen de gegevens op internet blijken niet interessant. Voor zover de data die rond een persoon hangen waar zijn, lijkt het erop dat de enige winnaars van de data-mijnbouw de data-bemiddelings bedrijfjes zelf zijn geweest.
Is in de VS de kredietwaardigheid van personen goed ingeschat? Dacht het niet.. Hebben de financiele instituties de goede, vooruitziende en briljante werknemers binnengehaald? Nee, maar wel een hele batterij (blanke) meelopers die deel uitmaakten van de juiste netwerken. Is meneer Madoff uitgebreid gegoogled? Waarschijnlijk wel, maar de juiste conclusies over deze individu waren blijkbaar niet te trekken door honderden banken en bemiddelingspersonen.
De les is geweest dat internetdata van individuen of verzamelingen daarvan, beperkt houdbaar, beperkt waar, en nauwelijks bruikbaar zijn geweest voor bedrijven.

» Posted By Antwi On February 21, 2009 @ 21:04

Die 2 en een half miljoen Laura´s couldnt care less. Wel eens gehoord van het begrip “internet leeeftijd”? Dat is een leeftijd van een individu tussen de 1 en 25 jaar hoger of lager dan de werkelijke leeftijd. Internet is anoniem en nergens wordt zo veel gelogen als hier.

» Posted By Antwi On February 20, 2009 @ 14:25

De krant is geen omroep

Beste Ron, je wist toch zelf ook wel dat “links liberaal” een contradictio in terminis is?
Veelzeggend is hier ook de hoge toon van Spaink zelf die “dit niet accepteert” (de term onmens). En dat door eeen zelfbenoemde voorvechtster van vrijheid.

» Posted By Antwi On February 01, 2009 @ 14:04

Ogen

Hmmm, een vlag uit de tijd? Ik heb toch echt Obama elke keer zien spreken met een hele rits van (Amerikaanse) vlaggen achter zich. Weer iets waar hij McCain overtrof. De vlag is heilig. En die tijd komt in elitair Nederland ook wel weer.

» Posted By Antwi On January 15, 2009 @ 03:05

Muziek als marteling

Ik zou zeker niet willen pleiten voor het willekeurig martelen of moorden. Ik doe dat ook nergens. Maar omdat je geen antwoord geeft op het Cheney dilemma (Cheney ook niet expliciet), neem ik aan dat je antwoord “ja” zal zijn geweest. Waarom had je de vraag anders niet met een eenduidig “nee” durven beantwoorden”.

Diegenen die onomstotelijk onschuldig gedetineerd hebben gezeten moeten overigens een schadeloosstelling krijgen. Wie zou het daarmee oneeens durven zijn?

» Posted By Antwi On December 25, 2008 @ 18:50

Joan, het is altijd lastig discussieren met formalisten. Ik stel desondanks vast dat wat welk court dan ook gezegd heeft Guantanamo al een jaar of zes bestaat, en (in een iets andere vorm) ook in de volgende administratie(s) zal blijven bestaan.
En nee ik denk niet dat alle problemen zijn opgelost als in een gevangenis van de volledige juridische bandbreedte van de pressie mogelijkheden gebruikt wordt gemaakt. Maar het zou zeker kunnen helpen.
Ik zou de reactie hier op dit forum van deze en gene wel eens willen zien op het inmiddels befaaamde Dick Cheney dilemma (Fox, Brit Hume, 2006). “Mag je iemand martelen als je heel zeker weet dat dit een groot aantal mensenlevens redt?” De Prince of Darkness zelf liet zijn antwoord op deze vraag overigens onuitgesproken, maar keek wel seconden-lang huiveringwekkend zwijgend recht in de camera. Een televisiemoment dat op zichzelf al voor vele goedwillende linkse naievelingen genoeg zou zijn voor een hysterische klacht tegen deze visuele aanranding (marteling!).

» Posted By Antwi On December 25, 2008 @ 15:32

Ik voel me op geen enkele manier medeschuldig of medeverantwoordelijk over Guantanamo. Noch wens ik enige verdienste te ontlenen aan het bestaan van deze institutie. Wel is het een redelijk effectieve manier gebleken om “unlawful combatants” te detineren en een juridische basis te geven. Het subtiel “druk uitoefenen” op de aanwezigen lijkt me ook te rechtvaardigen in het geheel van een groter belang (paddestoeletje boven
Amsterdam?)
Het enige dat de Obama administratie zal veranderen is dan ook naam, lokatie, en (misschien) de pressie methodes bij ondervragingen van het Guantanamo verhaal. De lieden die zich hier bevinden passen vrijwel geen van allen in het “gewone ” Amerikaanse rechtssysteem. En de beloftes van Obama voor wat betreft Afghanistan (opvoeren van de troepensterkte en agressieve operaties tot in Pakistan) worden waargemaakt, dan verwacht ik nog de arrestatie en dus de komst van enige honderden hele enge mensen die toch echt in een Guantanamo II geparkeerd zullen moeten worden.

» Posted By Antwi On December 24, 2008 @ 18:08

Hoe zou het toch komen dat er (uit het bekende hoekje) zoveel kritiek is op Guantanamo en niet of nauwelijks op de kerkers in Iran, de schuiflades van de Centraal Afrikaanse Republiek, de spelonk bajes in Sudan, de resocialisatie-instituten in Noord Korea, en de gevangenissen van de Egyptische en Syrische geheime diensten. Vervelende muziek? Hier verdwijn je gewoon! Laten we de detentie in een land als Iran even buiten beschouwing.
Guantanamo is op wereldschaal een behoorlijk luxueuze instelling. Medische zorg. Tandarts! Gebalanceerde maaltijden drie maal daags.
Maar Bush haters zijn nu eenmaaal niet of nauwelijks geinteresseerd in een objectieve vergelijking of het lot van hen die in al die andere gevangenissen verdwijnen of ECHT gemarteld worden (geen muziek).

» Posted By Antwi On December 23, 2008 @ 19:18

Papa plus

“Mannen eisen hun plek op in het gezin” Tsja dat zijn dus geen mannen. Het is 2009 en we proberen de natuur nog steeds te ontkennen? Dat is toch zo jaren 60…
De meerderheid van de mannen wil helemaal geen grotere papa rol. Die willen jagen: Op geld, macht of op andere vrouwen.
En zo hoort het ook. De meeste mannen zijn fundamenteel ongeschikt voor de ledigheid van een zorgtaak.
Zelfs het opscheppen over een papadag is een bij uitstek masculine karaktertrek.

» Posted By Antwi On February 21, 2009 @ 21:14

Overvallers online

1) Foto’s te vaag? Ik ben heel erg voor grote en duidelijke foto’s.
2)Die eigenrichting dreigt zeker op het moment van de misdaad/overval. We noemen dat het bedrijfsrisico.
3)In het derde punt gebruik je de term “pech”. Pech heb je als je bv borstkanker krijgt. Consequenties van je eigen keuzes noemen we geen pech. Overval? Gewoon maar niet doen dus…..of het risico bewust nemen natuurlijk.

» Posted By Antwi On July 18, 2008 @ 04:27

«« Back To Stats Page