Nicotine & dampen

Nuttige links naar wetenschappelijk onderzoek naar dampen, nicotine, PG en VG, steun uit onverwachte hoek voor dampen, etc. De reden dat ik zo’n lijstje hier wil bijhouden?

Het stikt de laatste weken van de negatieve berichten over dampen en de e-sigaret. Het zou kankerverwekkend zijn, het is even erg als roken — dat werk. Het vreemde is dat positief nieuws -zoals bv de bevindingen van het Trimbos Instutuut de afgelopen week: zij waren er relatief opgewekt over- juist weer nergens worden genoemd. Natuurlijk is ‘slecht’ nieuws veel smakelijker, maar de positieve berichten horen niet zomaar te verdwijnen. Dus vandaar. En ja, ook dit is cherry-picking, alleen dan aan de andere kant.

Nieuwe links komen bovenaan te staan, dit in verband met de leesbaarheid.
 

20. Linda Bausch, gerennommeerd kankeronderzoeker in de UK, heeft onderzocht wat er waar is van de claim dat e-sigaretten veel first time users onder jongeren scheppen, oftewel: dat kinderen / jongeren die nooit hebben gerookt door de hippe e-sig over de streep worden getrokken en nu naar een dampertje grijpen en dus aan de nicotine raken. “Of the 1,205 children aged 11-16 who took part in the new UK-wide survey, 12 percent reported that they had tried an e-cigarette. Figures for regular use were lower with two percent reporting e-cigarette use more than monthly and one percent more than weekly… Regular e-cigarette use among non-smoking children was low at three percent.”
Nonsmokers Becoming Regular E-Cigarette Users is Very Unlikely, 29 June 2015.

19. Derek Yach, die aan de wieg heeft gestaan van het anti-rookbeleid van de World Health Organisattion [WHO], doet een dringende oproep aan overheden en gezondheidsorganisaties om het dampen niet langer af te kraken. De damprevolutie is, zo zegt hij, het beste wat de antirook-lobby is overkomen, maar ze weigeren dat in te zien.
Derek Yach, ‘E-cigarettes save lives. I understand why anti-smoking activists so distrust vaping. I’m one of them. But the evidence is clear’, Te Spectator [cover feature], 21 February 2015.

18. Een degelijk uitgevoerd universitair onderzoek liet zien dat e-sigaretten vrijwel onschadelijk zijn: de damp die er vanaf komt, is nagenoeg hetzelfde als de buitenlucht. Nagenoeg, als in: daar amper van te onderscheiden. Het niveau van de aangetroffen mogelijk gevaarlijke stoffen (HPHC’s) in de damp van een elektronische sigaret ligt net zo laag -of, als u wilt: zo hoog- als de hoeveelheid schadelijke stoffen die in de buitenlucht worden aangetroffen. Andere bevindingen: het nicotinegehalte in de damp van een e-sigaret is 85% lager dan in sigarettenrook, er worden geen significante schadelijke stoffen in de e-sigaret aangetroffen, en tabaksrook is circa 1500x schadelijker. De onderzoekers benadrukken het grote potentieel van dampen: schadebeperking en gezondheidswinst.
Rana Tayyarah en Gerald A. Long (what’s in a name?), Comparison of select analytes in aerosol from e-cigarettes with smoke from conventional cigarettes and with ambient air, Regulatory Toxicology and Pharmacology, Volume 70, Issue 3, December 2014.

17. The American Journal of Preventive Medicine weerlegt de claim dat dampen een opstapje is naar het ‘echte’ roken. Een onderzoek bij 1304 studenten van een universiteit van Oklahoma vond dat slechts 3 studenten van deze populatie, eerst electronische sigaretten gebruikten voordat ze echt tabak gingen roken. Ook suggereert dit onderzoek dat het verslavende potentieel van ENDS (electronic nicotine delivery systems) vrij laag is.
Meier et al, Which Nicotine Products Are Gateways to Regular Use?, The American Journal of Preventive Medicine, januari 2015.

16. De tien verrassende positieve kanten van nicotine. De afgelopen decennia is het erin geramd dat roken slecht is. Maar nicotine sec -dus zonder tabak- heeft allerlei positieve effecten, en sinds de entrée van het dampen kunnen we nicotine en tabk voor het eerst scheiden. In dit artikel worden er een aantal op een rij gezet, met verwijzingen naar studies, etc.

15. De KU Leuven verdeelde voor een onderzoek rokers die niet van plan waren te stoppen, in twee groepen: de ene groep kreeg een e-sigaret, de andere niet. Wat bleek? De groep die e-sigs kreeg, stopte overwegend met roken. Later kreeg ook de controlegroep een e-sig. “Op het einde van de acht maanden durende studie onthield 21% van alle deelnemers zich volledig van het roken van tabak (biologisch geverifieerd, via CO-meting). Over alle groepen heen was het aantal gerookte tabakssigaretten per dag afgenomen met 60%. [..] Ter vergelijking: van alle rokers die louter op wilskracht proberen te stoppen, slaagt slechts 3 à 5% erin 6 tot 12 maanden rookvrij te blijven na een stoppoging.”
– KU Leuven, Elektronische sigaret vermindert drang naar tabak gevoelig, 14 nov 2014.

14. De American Council on Health and Science noemt (alweer) een studie waaruit blijkt dat er geen noemenswaardige (lees: traceerbare) toxische of mutagene stoffen gevonden zijn in de damp van electronische sigaretten. De onderzoeker was Dr. Manoj Misra. In een commentaar schreef ACSH: “As more and more science on the lack of harm expected from e-cigs and their vapor come pouring in, it will — I hope — become harder and harder for those who mindlessly or corruptly oppose this lifesaving technology to participate in their destructive chorus. Prior studies, by Drs. Farsalinos on heart cells, Goniewicz and Burstyn on chemicals in e-cig vapor (i.e. their minute quantities), as well as on the general safety of vaping, as e-cig use is called, will continue to accumulate and eventually overwhelm the nay-sayers — IF the regulators and politicians will permit it.”
– ACSH: Yet another study shows absence of e-cigarette toxins, Nov 3, 2014.

13. Het Center for Study Research van de University of Massachusetts in Boston is een studie uitgevoerd naar het stoppen met roken. Eén van de conclusies was dat rokers die tenminste één maand electronische sigaretten hebben gebruikt, zes keer zo veel kans hadden om te stoppen met roken.
– UMass Boston Study: ‘Smokers Who Use E-Cigarettes Regularly More Likely to Quit Tobacco’, October 30, 2014, en Biener & Hargraves, A Longitudinal Study of Electronic Cigarette Use in a Population-based Sample of Adult Smokers: Association with Smoking Cessation and Motivation to Quit , Oxford Journal, Oct 9 2014.

12. De Amerikaanse onderzoeker Michael Steinberg vergeleek nicotine-inhalers met e-cigs. Resultaat: e-cigs helpen twee keer zo goed bij het stoppen met roken. “The e-cigarette had a higher total satisfaction score and higher reward score than the inhaler. The e-cigarette received higher ratings for helpfulness, acceptability, and “coolness. More subjects would use the e-cigarette to make a quit attempt (76%) than the inhaler (2 %). Eighteen percent (7/38) of subjects abstained from smoking during the 3-day periods using the e-cigarette vs. 1 % (4/38) using the inhaler.”
– MB Steinberg et. al., E-Cigarette Versus Nicotine Inhaler: Comparing the Perceptions and Experiences of Inhaled Nicotine Devices, J Gen Intern Med., May 15 2014.

11. Een studie van de Oklahoma State Univerity suggereert dat mensen die gaan dampen, niet alleen gaandeweg minder gaan roken (of daar zelfs helemaal mee stoppen), maar ook steeds lager in hun nicotinegehalte gaan zitten. Dampen lijkt een goede methode om te stoppen met roken, en/of om te minderen met nicotine.
– Lechner et. al.,
Effects of Duration of Electronic Cigarette Use, Oxford Journal of Nicotine and Tobacco Research, May 13, 2014.

10. Prof. Riccardo Polosa (Universiteit van Catania) bestudeerde veranderingen in de luchtwegen van 18 dampende, voorheen rokende astmapatiënten. De studie toonde een aanzienlijke verbetering aan van de ademhalingsfunctie. Bewijzen van verbetering werden ook gevonden bij zogenaamde dual gebruikers, die door het gebruik van de e-sigaret niet volledig met roken zijn gestopt maar wel aanzienlijk minder sigaretten consumeren.
– Riccardo Polosa et. al., ‘Effect of Smoking Abstinence and Reduction in Asthmatic Smokers Switching to Electronic Cigarettes: Evidence for Harm Reversal’, International Journal of Environmental Research and Public Health, 8 mei 2014.

9. Het Britse ASHAction on Smoking and Health, zeg maar de pendant van Stivoro – heeft een factsheet over het gebruik van de e-sig in Engeland gepubliceerd. Hun bevindingen:
• Van de 2,1 miljoen Britse e-sig gebruikers is 1/3 volledig gestopt met roken;
• Van een gateway-effect onder de jeugd is geen sprake;
Dual users (die roken én dampen) gebruiken meestal wegwerp e-sigs of voorgevulde cartridges;
• Voormalige rokers die helemaal op dampen zijn overgestapt, gebruiken meestal een navultank (wat de EU liefst wil verbieden).
Action on Smoking and Health: Use of electronic cigarettes in Great Britain’, april 2014 (pdf).

8. Dr. Konstantinos Farsalinos heeft onderzoek gedaan onder 19.500 dampers. Ruim 80% van hen is totaal gestopt met roken, slechts 0,5% had nooit eerder gerookt, en de rest is aanzienlijk minder gaan roken Dampen blijkt een effectieve tabaksvervanger.
“The results of this worldwide survey of dedicated users indicate that ECs are mostly used to avoid the harm associated with smoking. They can be effective even in highly-dependent smokers and are used as long-term substitutes for smoking. High levels of nicotine are used at initiation; subsequently, users try to reduce nicotine consumption, with only a small minority using non-nicotine liquids. Side effects are minor and health benefits are substantial, especially for those who completely substitute smoking with electronic cigaret use.”
Konstantinos Farsalinos et. al.: Characteristics, Perceived Side Effects and Benefits of Electronic Cigarette Use: A Worldwide Survey of More than 19,000 Consumers, Int. J. Environ. Res. Public Health. april 2014.

7. Gerry Stimson, emeritus professor Public Health, spreekt zijn verontrusting uit over de starre houding van de gezondheidszorg jegens de e-sig. “The caution exhibited by public health experts has led to a chasm between them and consumers: evidenced by comments on social media, many e-cigarette consumers see public health as the enemy of health and consumer choice. This should be cause for sober reflection by public health professionals and is an extraordinary situation that needs to be remedied from both sides to maximize the public health potential of safer alternatives to smoking.”
Gerry V. Stimson: Public health leadership and electronic cigarette users, Oxford University Press on behalf of the European Public Health Association, april 2014.

6. Oh ironie. Australische onderzoekers van het La Trobe institute for molecular science in Victoria hebben ontdekt dat de bloemen van de tabaksplant een molecuul bevat dat kankercellen vernietigt, terwijl het gezonde cellen met rust laat. Onderzoeker Mark Hulett: “We have found gold in an unexpected place. The actual tobacco plant is not bad. Just what we do with it is bad.”
Tobacco plant may light the way to beating cancer, Australian scientists say; The Guardian, 2 april 2014.

5. Het Trimbos Instituut heeft een factsheet over de esig gemaakt. Het is geen eigen onderzoek, maar een literatuurstudie. Het Trimbos is gematigd positief, en ziet in dat de esig een goed hulpmiddel is om te stoppen met roken.
“Bij normaal gebruik lijkt het risico op acute vergiftiging op basis van de nu beschikbare kennis beperkt. Over de schadelijkheid van gebruik op de lange termijn, is nog onvoldoende bekend. Voor rokers lijkt desondanks het gebruik van de e-sigaret minder schadelijk dan blijven doorroken van de conventionele sigaret. Voor niet-rokers moet worden voorkomen dat het product een opstap tot het roken van conventionele tabaksproducten wordt.”
Trimbos Instituut: Factsheet esigaretten, 8 april 2014.

4. Meta-onderzoek naar de inhoud van uitgeblazen damp en van ‘tweedehands’ damp.
“Current state of knowledge about chemistry of liquids and aerosols associated with electronic cigarettes indicates that there is no evidence that vaping produces inhalable exposures to contaminants of the aerosol that would warrant health concerns by the standards that are used to ensure safety of workplaces. However, the aerosol generated during vaping as a whole (contaminants plus declared ingredients) creates personal exposures that would justify surveillance of health among exposed persons in conjunction with investigation of means to keep any adverse health effects as low as reasonably achievable. Exposures of bystanders are likely to be orders of magnitude less, and thus pose no apparent concern.”
Igor Burstyn: Peering through the mist: systematic review of what the chemistry of contaminants in electronic cigarettes tells us about health risks, BMC Public Health 2014, 14:18 (peer reviewed).

3. De voormalige voorzitter van het Amerikaanse Longfonds, Charles Connor, is volledig om en wil rokers liefst aan het dampen zetten. Volgens hem is dampen “the breakthrough product that gives the smoker an alternative.” Connor gaat nu aan de slag als ambassadeur van het dampen en als consultant voor de e-sigindustrie.
Ex-Lung Association Chief Leases His Lungs to E-Cigarette Industry, US News, 27 eptember 2013.

2. Dr. Paul Newhouse, directeur van het Vanderbilt University’s Center for Cognitive Medicine, deed onderzoek naar nicotine. Hij meent dat de schadelijke effecten ervan zwaar worden overdreven en de positieve effecten ervan over het hoofd worden gezien. Tijd voor een herwaardering van nicotine!
Study finds nicotine safe, helps in Alzheimer’s, Parkinson’s, Tampa Bay Times, 17 april 2014.

1. De Minnesota Vapers Advocacy dook in oud onderzoek en diepte het een en ander op over PG. Een kamer waarin propyleenglycol (het hoofdbestanddeel van e-liquid) is verneveld, bleek schonere lucht te hebben dan een ‘normale’ kamer. Soldaten die wekenlang werden blootgesteld aan PG-nevel, hadden aanzienlijk minder last van longinfecties dan andere soldaten.
EPA & FDA: Vapor Harmless to Children, MNVapers, 14 april 2014

Author: Spaink

beheerder / moderator

72 thoughts on “Nicotine & dampen”

 1. Soldaten die wekenlang werden blootgesteld aan PG-nevel, hadden aanzienlijk minder last van longinfecties dan andere soldaten.

  Worden er in de USA dan nog steeds proeven op soldaten uitgevoerd?

 2. Om te beginnen: Fijn dat je weer onder de rokers bent.
  Begrijp echt niet waar je je zo druk over maakt. Nicotine is een natuurproduct.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Nicotine en komt van nature voor in allerlei planten. In de landbouw is het een van de zwaarste vergiften. Bij Balmoral zit het in de dekbladen die de sigaren van Agio zo verrukkelijk maken. Onderzoek toont niets aan. Bij matig gebruik is nicotine heerlijk, bij een overdosis zwaar giftig.
  Roken is dodelijk, zeuren ook.

 3. Johan @ 1: Lees het stuk even, daar staat je antwoord.

  Rbelia @ 2: Nee, ik rook al bijna acht maanden niet meer, ik damp tegenwoordig; maar wel met nicotine, ja :) Enneh, of iets een natuurproduct is, is toch niet relevant voor de vraag of het giftig is?

 4. K. dank voor deze links, de rokers paradox was ik inderdaad ook al eerder ingedoken, maar die recente van dit jaar had ik nog niet gezein.

  F.

 5. @ 5: De New Yourk Times, over hetzelfde onderzoek:
  http://www.nytimes.com/2014/04/16/business/e-cigarette-study-data-may-raise-concerns.html?_r=2

  Dat onderzoek is niet af en niet gepubliceerd, en past alleen daarom al niet in een lijst met onderzoeken.

  “Dr. Steven M. Dubinett, a professor at U.C.L.A. who led the study, emphasized in a telephone interview that the study’s findings were preliminary and did not establish a link between e-cigarettes and cancer.

  “Dr. Dubinett added that researchers were collecting additional data before submitting the findings to a medical journal for publication.”

 6. Jeroen @ 9: Wanneer een kind een flesje e-liquid leeg drinkt, kan het dar flink ziek van worden. Levensgevaarlijk is het waarschijnlijk niet. Maar dampvloeistof zit niet voor niets in kindvijandige flesjes, en je moet het spul gewoon altijd goed opbergen…

 7. Spaink @ 11: dat lijkt me inderdaad evident. Een sigaret opeten is ook niet gezond. Maar er worden ook claims gemaakt over de damp zelf dat die ongezond is voor jonge kinderen. Er was toch al onderzoek gedaan naar de uitgeademde damp?

 8. Zal wel naief zijn,maar op 30 april ,mijn verjaardag ,gestopt met roken,na 40 jaar! En bijna 3 pakjes per dag!
  Pas 7 dagen electries roken,maar ik weet zeker:ga nooit meer terug,voel me beter,geen gerochel,gehoest,meer lucht,minder behoefte…..voor mij een wonder…

  Maak me nog beetje zorgen over effecten van nieuwe roken ,weet ik niets van,maar ….goddank ….verlichting…..

  Tom Zwaan

 9. Dank Karin ,voor info…maar hangt eea ,qua schadelijkheid niet ook af van type filter ,soort verbranding,gebruikte liquid etc,etc…

  Tom

 10. Tom, het gaat in dit bericht zuiver om de effecten van nicotine, hoewel sommige onderzoeken die ik noem ook over de liquids gaan. Bij dampen komt geen verbranding te pas, dat is nu juist het grote verschil.

  En hartelijk gefeliciteerd met je overstap :)

 11. Karin,ik weet niet of ik dit zo via je site kan/mag vragen,maar mijn probleem is ‘t volgende:ik rook van jongs af aan shag,en heb laatst een tijdje een bepaald soort wegwerp e-sig.gedampt.Het dampen beviel mij goed,alleen vond ik de hoeveelheid rook en de smaak nog niet genoeg in de buurt komen van mijn shaggie.Maar wat nu? Ik ben niet super technisch,en heb niet genoeg geld om een hele dure(lees:kwalitatieve)e-sigaret te kopen.Zie door het grote aanbod door de bomen…Afijn,je snapt m’n vraag wel.Ik zou best één keer een grotere uitgave willen doen,maar dan moet het ook wel meteen de juiste zijn.Wat jammer dat je ‘ze’ nergens uit kan proberen.Mijn vraag is dus of je een simpele tip kunt geven,en dan ‘t liefst eentje die ik gewoon in ‘t stopcontact kan doen ipv.een usb-poort.(reactie mag via prive-mail hoor)Groet uit Hellevoet, Rich*

 12. Rich, er zijn vele winkeltjes waar ze testmogelijkheid hebben. In Deventer bijv hebben ze gewoon doorzichtige dopjes op het mondstukje zodat je kunt proberen of het iets voor je is. Zowel smaaktechnisch als voor de hoeveelheid nicotine.

  zelf nu dik een jaar clean, lief rookt nog wel electronisch.

 13. Edwin @ 23: Welzeker is er liquid met een hoger nicotinegehalte, en je kunt zonder twijfel een smaakje vinden dat bij je oude voorkeuren past.

 14. Je kan het wel fixen maar dan weet niemand van dat gezondheidsinstituut.
  Alleen dat het niet bestaat .
  Toch wel jammer.
  :)

 15. Karin,

  Q: “Eén van de conclusies was dat rokers die tenminste één maand electronische sigaretten hebben gebruikt, zes keer zo veel kans hadden om te stoppen met roken.”

  Kijk, deze conclusie – die je al meermalen geponeerd hebt, onderbouwd met ‘bewijs’ – is dus al geheel onjuist. Die mensen, jouzelf incluis, stoppen niet met roken, ze gaan alleen maar iets anders roken. Dat dat andere dan minder ongezond zou zijn, is natuurlijk meegenomen – als het waar is – maar echt stoppen is dat nog lang niet.

  En het komt de industrie natuurlijk prachtig uit, in een tijd van teruglopende tabaksverkopen, dat die mensen iets anders gaan roken, dan kan daar tenminste nog geld aan verdiend worden.

  En uit jouw voortdurende ijver om je hier mee bezig te houden, blijkt dat je eigenlijk nu verslaafd bent aan je afkickmiddel, vergelijkbaar met een methadonverslaving of (zogenaamd genezende) medicijnverslaving.

  Ik ben al dertig jaar geleden gestopt en dat is toch echt de beste oplossing.

  Sterkte ermee, Janus.

  PS, wat heb jij een raar lepeltje bij je koffie. ;)

 16. @29.Janus: Zwamkous dat je d’r bent! Het “vapen” of “dampen” IS gewoonweg geen roken want er gaat niets in de brand en er komt GEEN rook vrij.
  Dan kun je “ranja-met-‘n-rietje” óók wel roken noemen omdat je iets in de mond neemt en erop zuigt. En pijpen nét zo.
  Ikzelf stook overigens nog steeds stevig Gauloises. Dat heet “fumer”; niet: roken.
  Stop met die debatingclubtrucjes!
  Ik argumenteer toch ook niet dat die koffie van Karin, waar jij ‘t in jouw PS over hebt, helemaal geen koffie maar cappucino is?

 17. JPaul,

  Ik denk dat de term “zwamkous” in zijn algemeenheid eerder op jou van toepassing is dan op mij en zeker in dit geval. Ook het verwijt dat ik mij schuldig zou maken aan “debatingclubtrucjes” leg ik op jouw bordje terug. Maar dit alles terzijde.

  Dat je technisch gesproken niet van roken kunt spreken, doordat er niets verbrand wordt en er dus geen rook bij vrij komt, maakt in mijn ogen weinig uit: er wordt immers met zo’n e-sigaret ook gif geïnhaleerd? Althans, dat kan en de afkickers zullen dat in het algemeen doen. Dat het minder schadelijk is – zou zijn – dan het echte roken, da’s dan mooi, maar dat betekent dat het alleen maar een downgraden is van de verslaving en niet van een geheel afkicken.

  Rokers, zoals jij – dank dat je dat nog even hebt aangegeven, dat interpreteert jouw reactie wat beter – vinden dit ding natuurlijk reuze interessant. Maar niet-rokers halen er hun schouders over op (in het gunstigste geval) of grinniken laatdunkend. Er is geen enkele reden voor een niet-roker om belangstelling voor dit ding te hebben.

  En ik vind ranja met een rietje een uitstekend middel om een verslaving aan oranjebitter te downgraden. :)) En pijpen? Zolang er niet mee gerookt wordt, vind ik het prima.

  J.

 18. Janus @ 31: Dampen gelijkstellen aan roken is nogal kortzichtig. Het ontbreken van verbranding is juist het cruciale verschil, en voorts komt er aan dampen geen tabak, teer, aceton en wat al te pas. Er wordt apert geen gif geïnhaleerd bij dampen.

  En ja, de e-sigaret is inderdaad zuiver voor rokers bedoeld: het is een aanzienlijk minder schadelijk alternatief. Dat jij als niet-roker de techniek niet interessant vindt, is dan ook — niet interessant.

 19. @Janus

  “Maar niet-rokers,,,,,,,,,,,,,, grinniken laatdunkend.”

  Integendeel ,de voordelen voor niet-rokers zijn evident.
  Niet om zelf aan te schaffen ,maar wel als ouders, partners ,kinderen,collega’s etc. stoppen met roken .

 20. “Early Data in E-Cigarette Study May Raise Safety Concerns”

  vergelijk met :

  Early Data in Cigarette Study May Raise Safety Concerns

  Need I say more………………..

 21. Karin (32),

  Q: “Janus @ 31: Dampen gelijkstellen aan roken is nogal kortzichtig.”

  Dat heb ik niet gedaan en heb ik ook nergens in mijn posts in al jouw draden over de e-sigaret gedaan.*

  Ik zie, behoudens de verschillen, wel overeenkomsten, maar dat is iets anders dan gelijkstellen. Jouw stelling: “Er wordt apert geen gif geïnhaleerd bij dampen.” is dan ook apert onjuist, want er wordt gif geïnhaleerd in het geval van nicotine. Dat is voorzover ik weet een gif… En uiteraard zullen veel downgradende rokers daarvoor kiezen.

  Bovendien bestaat de mogelijkheid om er alle vloeibaar te maken drugs mee te inhaleren, iets dat ik ook al veel eerder heb genoemd, mét verwijzing naar een artikel daarover. En dan kun je visueel niet meer zien wat iemand nou zit te dampen (in je omgeving). Kennelijk gebeurt dit in Nederland nog niet op grote schaal – godzijdank – want het is niet prominent in het nieuws.

  * Ik vind ik dat je je schuldig maakt aan een debatingtruc: iemand van iets beschuldigen dat hij niet gezegd heeft en hem daar dan op aanvallen. Een truc die je al eerder gebruikt hebt, maar dan op een veel ernstiger schaal in je draad:

  http://www.spaink.net/2013/11/06/opstap/

  Je schreef daarin: “Bij monde van Kamerlid Marith Rebel-Volp wil de PvdA het elektrisch roken liefst verbieden.”

  In het door jou geleverde bewijs – als link in die zin toegevoegd – was van dat verbodsvoornemen echter niks te vinden. En ook bij verder doorzoeken op inet kon ik niks ter onderbouwing van jouw stelling over mw Rebel-Volp vinden. Wél is mw Rebel-Volp – vanuit haar huisartsenpraktijk – voorstander van sterk inperkende maatregelen, m.n. voor de jeugd, vergelijkbaar met die voor/tegen tabak. Dat is iets anders dan verbieden.

  Doordat jij ongefundeerd een verbod in de mond van mw Rebel-Volp hebt gelegd, is in die draad in feite een volkomen imaginaire discussie gevoerd, van wel 115 posts lang. Bij die discussie ging het immers om de (on)wenselijkheid van een verbod? (Iets waar ik mij overigens ook tegen heb verklaard, een mening die ik nog steeds heb.)

  Normaliter vertrouw ik erop dat jouw bewijs klopt, ik had het nog nooit eerder nagekeken. Maar in dit geval ben ik dat wel gaan doen, want uitgerekend in die draad heb jij mij ervan beticht dat ik geen (of te weinig) notie nam van de bewijzen die door posters werden aangeleverd, met ook dáárover een discussie. Toen ben ik jouw bewijs ook maar eens gaan lezen.

  Het spijt me, Karin, maar jouw hardnekkige weigering de negatieve kanten van de e-sigaret te onderkennen duidt er naar mijn idee op dat je nog steeds verslaafd bent, alleen nu aan dit ding dat je als redmiddel ziet. Het ontkennen van de negatieve kanten van wat dan ook duidt op een ongezonde gehechtheid. Je ziet het ook bij alcoholisten, druggebruikers, sexverslaving, koopverslaving, noem maar op, alles waarbij een dwangneurotisch aspect een rol gaat spelen. Kenmerk van dat aspect is dat de realiteit uit het oog wordt verloren. Wat ook blijkt uit deze quote uit 32:

  “Dat jij als niet-roker de techniek niet interessant vindt, is dan ook — niet interessant.”

  Integendeel. In de eerste plaats willen producenten (van wat dan ook) hun producten het liefst aan iedereen verkopen. In dit geval dus ook de e-sigaret aan niet-rokers, liefst nog kinderen, want wie de jeugd heeft… En in de tweede plaats hebben de niet-rokers natuulijk een grote invloed op het beleid tav het ding. Overigens ging het mij niet om de techniek, maar om het ding zelf en zijn functie. (Ik moet mijn mening uit 31 op dit punt overigens corrigeren nav van wat Franf in 33 schreef, zie mijn volgende post.)

  En dan vraag ik me af: Kan jij als opiniemaker je nou niet beter bezig houden met iets belangrijkers? Bijvoorbeeld het stelselmatig ontvoeren van kinderen uit oorlogsgebieden tbv de sexindustrie, zeg maar dwangprostitutie? Ik geef maar een voorbeeld, maar er zijn er talrijke te noemen. Ook in je eigen portefeuille staat meer dan genoeg waar ik persoonlijk meer waarde aan hecht. Die over Bedrijven als Staat vind ik al veel fundamenteler. En wat te denken over de toegenomen agressie tegen homo’s, toch ook een groep waar jij je voor inzet? Al die toenemende intolerantie duidt op een fascistoïder wordende samenleving.

  Groet, Janus.

 22. Franf (33),

  Je hebt volkomen gelijk, maar ik schreef dit louter vanuit persoonlijk perspectief en voor mij is zo’n ding een lacher. Ik had het alleen niet zo moeten brengen, want afkicken is een serieuze en moelijke zaak, ook als dat anderen geldt. Maar de overdreven aandacht bij Karin voor dit ding begon mij te irriteren.

  Maar ook ik maak me bij tijd en wijle druk om dit ding. Niet alleen voel ik me als ex-roker door de discussie wel aangsproken, maar zelfs als ik helemaal nooit gerookt had, dan nog zou ik me er druk om (moeten) maken, want er schuilen wel degelijk gevaren in de e-sigaret, iets wat de voorstanders – vrijwel allemaal rokende afkickers – stelselmatig ontkennen, hun redmiddel wordt erdoor bedreigd.

  Franf (34),

  Je duidt de ‘verschillen’ tussen de propaganda van deze jaren ’10 en die van de jaren ’50 aan, neem ik aan? :))

  Groet, Janus.

 23. Wat kom je hier doen Janus, de moreelridder uithangen?

  Mag ikzelf bepalen welk gif ik inhaleer, spuit, slik of snuif? Ik heb liever dat je minder met de auto op pad bent, scheelt een hoop uitstoot voor den medemens.

 24. @37.Arie
  Het heet: moraalridder – slecht, dan wel gebrekkig, formuleren indiceert gebrekkig of slecht of zelfs in het geheel NIET nadenken. En wie of wat zegt jou dat Janus er een auto op na houdt of dat hij of zijn kring van naasten een auto bezit of, indien niet dan wel, er mede op pad gaat?
  Voor ‘t overige heb je garooth galeickh.

  @Janus: qua logica kan de publicatie van J.A.J. Peters (professor en Limlandsche redemptorist die zich te Nijmegen 1961 opgehangen heeft) uit 1959 genaamd “Metaphysica” (te begrijpen als ontologie) behulpzaam zijn. Je door de éérste 75 pagina’s heen te wrstelen /* kan al volstaan.
  /* typ-o = serendipiteit
  In de laatste twintig of dertig kantjes vóór ‘t uitgebreid notenapparaat levert-ie commentaar op Thomas Aquinas zijn godsbewijs en dat te lezen raad ik elk gezond mensch allerhartelijks af. (want: niet te weerleggen)
  Maar omdat je ongetwijfeld veelste druk met andere wereldschokkende zaken bent, en derhalve de tijd niet vrij maken kunt is er nog van Wilhelm Reich “Die Massenpsychologie des Fascismus” uit het Olympisch jaar onzes Heren 1936. Een boeckxsken, helaas, van vele honderden bladzijden.

  (Germany has lost the IInd WorldWar. Fascism, however, has won: it has taken up residence in Washingto D.C.)

  (Who won the war?.. – And who came in second??? – And who got bronze?)

 25. ‘t Blijft vreemd, wanneer er een bericht van je wordt verwijderd terwijl je je van geen kwaad bewust bent… ‘k Heb zelfs niemand een moreel- of moraalridder genoemd en JPaul, wiens reactie ook werd verwijderd, schreef ook geen onvertogen woord.
  Misschien applaudisseer ik te weinig… soit.

 26. Karin,heb jij gehoord over dat japanse onderzoek dewelke claimt dat : je met dampen tot tien maal meer kankerverwekkende stoffen inhalleert. Groet Tom

 27. Tom: Dat staat helemaal niet in het onderzoek. Eén getest exemplaar gaf slechte resulataten, en was mogelijk defect. Voor de rest geven ook deze onderzoekers toe dat esigs beter zijn dan sigaretten. Hier kun je meer over dat onderzoek lezen:

  http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/2014/188-frm-jp

  “Even in the worst-case Japanese product, e-cigarette aerosol contained 6 times lower formaldehyde levels compared to tobacco cigarette smoke. “

 28. Sinds ik damp (bijna 2 jaar), heb ik nog 2 keer een sigaret geprobeerd. Vies en ik werd er duizelig van.
  Sinds ik damp heb ik aanzienlijk meer lucht en vooral weer meer smaakvermogen. Daarbij ruikt ik en mijn omgeving niet meer naar verbrande lucht en slaan de muren niet meer bruin uit. Nog even los van de brandgaatjes.

  En ik ben er ook achter gekomen dat als ik mijn damper even niet bij me heb ik geen drang heb. Die neurotische drang die ik bij sigaretten wel had. Met andere woorden ik kan dus langer zonder nicotine. Mijn vrouw zegt dat het tijd is om te stoppen. Misschien ga ik dat wel doen. Ik zal nooit meer terug gaan naar de sigaret. Die behoefte heb ik totaal niet meer.

  De discussie om roken gelijk te stellen aan dampen is niet fair. De enige overeenkomst is dat ze beiden nicotine verslaving dienen. Voor de rest zijn ze totaal niet te vergelijken. Het cynisme maakt echter meer indruk op mensen dan de bemoediging. Dampen is niet gezond, maar voor de omgeving is het ook een enorm verschil. En ik ben er van overtuigd dat het verstokte rokers dichterbij totaal stoppen brengt.

  Overigens heb ik nog nooit een damper ontmoet of ergens online gezien die nooit gerookt heeft. Dampen, zeker met geavanceerde apparaten wordt door jongeren vooral als uncool gezien. Sterker nog ik (47) krijg meestal negatieve reacties van jongeren als ik weer eens op stap ga.

 29. @Janus ≡ 07 Nov 2014 ≡ 20:44
  “In de eerste plaats willen producenten (van wat dan ook) hun producten het liefst aan iedereen verkopen. In dit geval dus ook de e-sigaret aan niet-rokers, liefst nog kinderen, want wie de jeugd heeft… ”

  Ik zie maar heel weinig e-sigaret marketing gericht op kinderen. Dat mag overigens ook helemaal niet. De voedselindustrie (suiker/alcohol) heeft wat dat betreft heel wat meer boter op haar hoofd.
  De marketing die IK heb gezien is zuiver gericht op rokers. Niet op niet-rokers.

  Daarnaast bestaan er tussen producenten en soort e-sigareten veel verschillen. De sigalikes of e-sigaretten die fysiek/qua uiterlijk veel op sigaretten lijken zouden dan misschien nog het dichtst bij jouw argumentatie komen. Om dat het namenijk fysiek op een sigaret lijkt, zou het dus nog als roken moeten voelen.
  Waarom eigenlijk? Omdat sommige producenten inspelen op de tegenargumentatie van rokers. Namelijk dat zo’n nepsigaret er niet uit ziet. Echter. Persoonlijk denk ik dat een sigalike je nog steeds dicht bij het roken houdt. Vaak zie je die groep dan ook uiteindelijk weer aan het roken gaan. Of een combinatie.

  Heel veel (doorzetter) dampers gebruiken geen sigalike. De producten die zijn gebruiken lijken in de verste verte fysiek als qua uiterlijk niet op een sigaret. Deze producten zijn totaal niet cool bij jongeren. Daarnaast is de aanschaf ook nog eens duur. En hoewel dampen voor je budget aantrekkelijk kan zijn is een pakje sigaretten van 6 euro nog altijd goedkoper dan een startertkit van 40 euro. Een beetje damper koopt producten van 120 euro en besteld in de USA liquid voor tientallen euros. Iets wat gewoon niet voor jongeren te doen is.

  Nergens blijkt overigens dat jongeren op het punt staan massaal te beginnen met dampen. En dan praat ik over jonge mensen die nog nooit gerookt hebben. Als jij stelt dat ze op dit moment het doelwit zijn van de e-sig industrie dan is dat zuiver suggestief.

  Welnu ik ben heel erg voor elke bescherming van jongeren. Daarom zijn regels goed, als ze zinnig en onderbouwd zijn. De huidige regelgeving is echter een overwinning van de tabaksindustrie en het promoot juist de sigalikes, sommige merken daarvan zijn inderdaad dubieus (en onderdeel van tabaksgiganten).

 30. Karin, heb je het nieuwste onderzoek ook al gelezen waarin verondersteld wordt dat de e-sigaret zelfs tien keer gevaarlijker zou zijn dan een echte sigaret? Ik ben zelf niet zo overtuigd van dit onderzoek, het is me namelijk niet duidelijk of dit te maken heeft met de batterij, gebruikte e-liquids of iets dergelijks. Ik heb de webshop waar ik mijn producten bestel gemaild en de eigenaresse heeft me beloofd erin te duiken. Volgens haar zijn al haar liquids sowieso FDA approved en heeft ze volledige documentatie over de bestanddelen van de liquids. Maar ik zou ook graag zien dat jij hierover je licht laat schijnen. Dit is in elk geval een linkje naar het onderzoek waar ik op doel: http://www.ijreview.com/2014/11/209125-e-cigarettes-10-times-dangerous-old-fashioned-ones-course-made-something-dangerous/

  Groetjes Karen.

 31. Ik heb al een reactie terug van de webshop. Ze heeft het artikel gelezen en het schijnt te maken te hebben met het voltage, bij een voltage van 3,3 was er helemaal niks aan de hand, alleen bij een hoog voltage. Weer een storm in een glas water dus.

 32. uit de commentaren:
  FXR Norbert Zillatron • 14 hours ago

  Telling the user to keep their juice from freezing is a lot less concerning, than telling them not to use the device at levels that might cause a fire. Both of which take it for granted that [1] the user can read and [2] they will read it.

  Het is, om kort te gaan, geenszins verboden een school te bezoeken… .. .

 33. En wat te denken van het KWF dat n.a.v. dit dubieuze onderzoekje beweert dat het al langer bekend is dat e-sigaretten wel degelijk kankerverwekkend zijn?:
  http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/01/e-sigaret-15-keer-kankerverwekkender-dan-sigaret

  KWF Kankerbestrijding laat weten dat de e-sigaret geen onschadelijk product is, maar dat uit andere onderzoeken blijkt dat de e-sigaret wel minder schadelijk is dan een traditionele sigaret. ,,Er is nog te weinig bekend over de schadelijkheid van de e-sigaret op de lange termijn.” De cijfers uit dit nieuwe onderzoek van de universiteit Portland noemt KWF ‘schokkend.’ ,,Helaas zetten e-sigaretfabrikanten de e-sigaret op de markt als iets ‘gezonds’. Maar e-sigaretten zijn wel degelijk kankerverwekkend dat was al langer bekend.”

  Het is eerder schokkend dat het KWF blijkbaar niet gekeken heeft naar waar die cijfers feitelijk vandaan kwamen, maar dat maakt het KWF niet uit als het in het eigen straatje past?

 34. Wilmamazone: Uit niets blijkt dat de e-sigaret kankerverwekkend is. Ik wil wedden dat het KWF geen enkel fatsoenlijk onderzoek kan aanwijzen.

 35. Ik wil wedden dat het KWF geen enkel fatsoenlijk onderzoek kan aanwijzen.

  Dan wed ik van harte met je mee.

 36. Veret tegen dat rare onderzoek van deze week, van de kant van artsen:
  http://www.perssupport.nl/apssite/persberichten/full/2015/01/23/Artsen+hekelen+misleidend+onderzoek+e-sigaret

  “Op de onlangs gehouden E-cigarette Summit in Londen concludeerden vooraanstaande onderzoekers dat de e-sigaret zeker 95 procent minder schadelijk is dan de klassieke sigaret. Ook Marleen Finoulst, coördinator Gezondheid en Wetenschap voor het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam), bevestigt dat de berichtgeving over de e-sigaret een storm in een glas water is. ,,Het wordt enorm opgeblazen. Een gewone sigaret is in veel gevallen tot honderd keer meer kankerverwekkend dan een e-sigaret,” stelt zij.”

 37. Zou d’r wel aan willen maar heb eenmaal die van een vriendin geprobeerd en kreeg het ontzettend benauwd en overal jeuk. Later kwam ik erachter dat er propylene glycol in zit, waar ik helaas allergisch op reageer. (En ik wil niet aan de VG)

 38. #56 en #57
  Als propyleenglycol en glycerol gifstoffen zijn voor de esigaret en niet voor andere voedingspoducten, medicijnen, verzorgingsmiddelen, etc (zie Wikipedia), beiden zijn goedgekeurde E-nummers(gesynthetiseerde voedingsstoffen). Wie bepaalt dan opeens welke product( waar E-nummers inzitten) wel of niet goed voor mij is?
  Of moet ik nu aannemen dat per definitie alle E-nummers gif is?
  Met 2 maten meten is hypocrisie is mij ooit verteld.

  Een andere opmerking wat Rivm over de esigaret schrijft:
  bij de verwarming van vloeistoffen en metalen ontstaan aldehyden*( alkaanverbindingen die geoxideerd worden tot alkanol verbindingen) dat leidt tot giftige verbindingen
  wat kankerverwekkend is.
  Maar in het allerdaagse leven ontstaan die aldehyde verbindingen ook bij voedselbereiding, rijden in gemotoriseerde voertuigen via uitlaatgassen en uit industrieproductie. Ik ben bang dat Rivm daartegen geen onderzoekingen verricht omdat ze daarvoor geen geld(middelen) krijgen.

  Overheid zit echt in een spagaat wat esigaret betreft. De esigaret is voor haar vlees noch vis.
  Daarom schakelt zij het Rivm (een slager die zijn eigen vlees keurt) in. Want stel je eens voor dat alle tabakrokers overstappen op de esigaret; wat komt er nog aan tabaksaccijns binnen?

  + uit Wikipedia(of vertelt Wikepedia mij ook leugens?)

 39. Wilma (61),

  Je kan dan wel gaan zitten mokken, maar ik vind dat artikel goed onderbouwd.

  En waarom jij een *zucht* slaakt, snap ik ook niet, want er wordt een toename van het gebruik van de e-sigaret geconstateerd en dat zou bij jou, als kennelijk voorstander, dan eerder een *juich* moeten veroorzaken.

  J.

 40. Vers van de pers:
  http://www.nu.nl/gezondheid/4088776/kankercentrum-ontvangt-36-miljoen-dollar-e-sigaret-onderzoek.html

  Het Amerikaanse Moffitt Cancer Center in Tampa ontvangt 3,6 miljoen dollar (3,27 miljoen euro) van gezondheidsorganisaties om de effecten van het gebruik van elektronische sigaretten te onderzoeken.

  Ook in Canada, aan de McGill University te Montreal, vindt een vergelijkbaar onderzoek plaats. Dr Eisenberg, professor in de geneeskunde, bestudeert de effectiviteit van middelen die helpen om te stoppen met roken.

  “Hoewel we nog niet met zekerheid kunnen stellen dat de e-sigaret een doeltreffend stopmiddel is, is deze in ieder geval een veiliger alternatief voor de sigaret” zegt dr. Eisenberg.

 41. Voor mij werkt dampen als prima alternatief en later ook stopmiddel voor het oude roken. Ik grijp tegenwoordig alleen nog maar naar mijn dampertje ipv de echte sigaret.

 42. Ik gebruik ook de damper om te stoppen met roken. Heb in ieder geval al geen echte nicotine de afgelopen tijd meer binnen gehad en heb ook weinig lijst van ontwenningsverschijnselen.

 43. Karin,

  De Janus uit 66 ben ik niet. Gelieve hem te verzoeken om een ander alias te kiezen. En de naam van 66 zou aangepast moeten worden.

  Janus de Eerste. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.