Korting

De kosten voor de zorg moeten worden beteugeld, en dus kwam de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg afgelopen week met een leuk idee. Geef een korting aan mensen met een gezonde leefstijl! Laat iedereen jaarlijks een conditietest doen, en wie daarvoor slaagt, hoeft minder premie te betalen.

Het plan is gebaseerd op de gedachte dat leefstijl zaligmakend is: wie voldoende beweegt en gevarieerd eet, zal niks (of: aanzienlijk minder) overkomen. Die gedachte is vals. De impact van leefstijl op iemands gezondheid is in werkelijkheid zeer beperkt. Genen, inkomen, leeftijd, toegang tot de zorg, en wreed toeval hebben aanzienlijk meer invloed dan individuele leefstijl. De grootste gezondheidswinst werd niet geboekt door diëten of meer bewegen, maar door de aanleg van riolering, door antibiotica en door volksvaccinaties.

De aanpak van de RVZ suggereert dat ziekte vooral een privékwestie is – het eenzijdige gevolg van individuele foute keuzes – en ontkent elke maatschappelijke dimensie van gezondheid. Extra akelig is dat dit advies mensen met een chronische ziekte per definitie benadeelt. Want allicht slaagt iemand met multiple sclerose, kanker, aids, geboortedefecten of een gebroken rug niet voor de voorgestelde conditietest. Zulke mensen bewegen immers weinig, of althans: minder dan de norm. Jammer dan: voortaan valt u buiten elke korting op uw ziektekosten (en verhogen we uw eigen bijdrage).

Zorgverzekeraar Menzis wees er terecht op dat zo’n conditietest, die neerkomt op een algemene screening, waarschijnlijk vooral zou leiden tot meer onderzoek, en dus: tot meer zorgconsumptie. ‘O hemel, ik wijk af van de norm, er is iets mogelijk mis met me. Wilt u me alstublieft door de molen halen?’

Wat niemand hardop durft te zeggen, is dat juist gezond zijn hartstikke duur is. Want als we allemaal in principe honderd kunnen worden, slaan in onze laatste jaren de ouderdomsziektes hoe dan ook genadeloos toe. We worden dement, we krijgen Parkinson, we kampen met langzaam voortschrijdende kankers. Hoe ouder we worden, hoe afhankelijker we worden, en hoe meer kostbare zorg we nodig hebben – soms decennia lang.

Wie echt wil besparen op de zorg, maalt niet om individueel ongezond gedrag. Sterker: die is daar hartstikke blij mee.

U rookt? O wat fijn! Dat betekent immers dat de kans groot is dat u rond uw vijfenzestigste longkanker krijgt. Hoewel longkanker meestal gepaard gaat met een intensieve behandeling, is de duur daarvan gewoonlijk beperkt in tijd – en aanzienlijk korter (en dus: minder kostbaar) dan de zorg voor een Alzheimerpatiënt, want met hun zorg is, voor je het weet, al snel tien of vijftien jaar gemoeid.

En dan heb ik nog niet eens de pensioenuitkeringen genoemd: hoe vroeger wijzelf dood gaan, hoe goedkoper we zijn voor onze overheid, en hoe minder we onze medeburgers belasten.

Laat ons ongezond leven. Dat is de best denkbare bespring op de ziektekosten!

Author: Spaink

beheerder / moderator

36 thoughts on “Korting”

 1. Ik was ook met verstomming geslagen toen ik vernam dat men het ‘eigen schuld dikke bult’ -principe wou hanteren in gezondheidszorg. Een alles behalve verbindend idee! Zorg moet in het gedachtgoed van zorg voor iedereen en verbinding kaderen en niet in een schuld zoeken, dat is principe van exclusie, zo kunnen we iéeréén UIT de gezondheidszorg lullen! Fijn dat Karin hier dit pittige antwoord op schrijft! Ikzelf voelde me kwaad maar ook monddood op het moment ik op de radio hoorde, ‘leef je ongezond, eigen schuld dan maar’ .. ik kon mijn eigen oren niet gevolen!! … prima antwoord Karin!!

 2. Oorzaak en gevolg…

  Spaink beschrijft slechts de “symptomen” van het bewuste en venijnige privatiseringsbeleid wat onze volksvertegenwoordigers -van links tot rechts- enige jaren geleden een goed idee (voor zichzelf) vonden…
  Als (uitgerangeerde) politicus wil je natuurlijk wel graag een goed betaald commissariaat hebben bij een private zorgverzekeraar.

  Privatiseren, het was de oplossing voor de steeds duurder wordende gezondheidszorg en de zorg zou door privatisering véél beter en véél efficiënter worden; de kiezer slikte het als zoete koek…

  Door de gezondheidszorg te privatiseren werd automatisch het koele en berekende winstbejag mee geïntroduceerd; gezondheidszorg en winstbejag gaan nooit samen, wat men voor de privatisering ook al wist.

  De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg… Is dat niet 1 van de lobbygroepen van de private zorgverzekeraars…

  Laat ons ongezond leven?!

  Rokers die in het verleden overleden hadden meestal niet vanaf hun vroege jeugd, zeg vanaf hun 12-16de stevig (door)gerookt.
  Het “grote sterven” is nu net pas begonnen en zal flink wat stevig rokende “babyboomers” lelijk verrassen als zij zelfs de 67 niet meer halen…

  Rokers (zonder gezondheidsscreening) zijn aantoonbaar “erg rendabel voor de economie”; als je duidelijke (RIP)klachten krijgt is het meestal veel te laat en kun je je begrafenis gaan regelen.

  Voor de mensen met overgewicht geldt iets heel anders, in Amerika is dit nu al overduidelijk.
  Morbide obesitas en de daar uitvoert komende ziektes zijn meestal peperduur om te behandelen; dan heb ik niet eens de economische schade meegerekend.

 3. bij de politie kunnen ze de politie agenten niet eens
  in een goede conditie houden
  een groot deel was gezakt voor de conditie test
  of wijslijk niet op komen dagen bij de test

  en dan heel nederland gaan testen
  ze zijn niet wijs
  wat denk je van mensen met ernstige klachten aan luchtwegen
  er zijn zoveel mensen die dat gewoon niet kunnen
  ik rook en drink niet en heb geen goede conditie
  mankeer te veel, en en bang voor mensen en testen
  uit elke test komt tegenwoordig wel iets, vitamine d te kort,
  door medicijnen die nodig zijn om te kunnen functioneren leverfunctiestoornis

  ik wil geen test ook al zou ik er goed uitkomen
  ik ga ook al niet naar de onderzoeken die in de brievenbus komen
  veel te eng

 4. “De grootste gezondheidswinst werd niet geboekt door diëten of meer bewegen, maar door de aanleg van riolering, door antibiotica en door volksvaccinaties.”
  Een misvatting wat betreft riolering, in ieder geval. Daar de volksgezondheid al vóór aanleg van riolen in de moderne zin des woords zeer verbeterde.
  Men neme kennis van prof. dr. Jan Hendrik van den Berg en diens gedegen onderbouwde publicaties.

  Nog zowat: de gemiddelde ziektekosten per jaar voor iemand van 85 bedragen meer dan 30 mille. En dan te bedenken dat de meesten van hen nooit een arts in levenden lijve (niet in het echt) gezien hebben.
  Ja, op een receptie, doopviering of ‘t schuttersfeest. Maar niet van dichtbij.

 5. Helemaal mee eens. Maar ik vrees dat er vroeger of later (waarschijnlijk eerder vroeger dan later) toch iets zal komen om gezonden te bevoordelen en/of zieken uit te sluiten. Het is er al een beetje ingeslopen zelfs, door het afzonderlijke acceptatiebeleid in verband met aanvullende verzekeringen, verzekeraars die behandelingen weigeren (wat niet stand houdt in de rechtzaal, maar de kans dat het dan te laat is, is aanzienlijk), de eigen bijdragen en het eigen risico in de zorg. Dit laatste door Hoogervorst in het leven geroepen als zogenoemde ‘omgekeerde solidariteit’ onder het mom ‘de zieke mag ook wel eens wat betalen voor de gezonde mens’.

  Overigens waar zelden tot nooit op gereageerd wordt. Deze maatschappij staart zich met liefde en plezier blind op roken. Zo wordt er rond kinderen vrijwel niet meer gerookt en is het aantal mensen wat rookt met de helft gedaald. Ondertussen is niet alleen kanker maar ook astma, copd, allergie en exceem explosief toegenomen en start dat op steeds jongere leeftijd. Heeft wat vreemds nietwaar?

 6. Wanneer solidariteit een vergeten begrip wordt en ziektekostenverzekeraars gaan bepalen hoe ik dien te leven, weet ik wel een maatregel waarmee de zorgkosten flink naar beneden kunnen worden bijgesteld: Versoepel de euthanasiewetgeving, waardoor iedereen die weg wil zonder al te veel problemen weg kan.

  ‘t Is natuurlijk even wennen, al die mensen die plotseling uit beeld verdwijnen, maar je moet wat over hebben voor een gezonde economie.

  Iedere overeenkomst met eerdere systemen berust uiteraard op toeval.

  PS Door het beschikbaar komen van chirurgen, die omgeschoold kunnen worden tot cosmetisch chirurg, wordt Nederland niet alleen jonger maar ook nog mooier.

  “Op tijd uitstappen… een daad van liefde”.
  Neem contact op met uw huisarts of het Landelijk Euthanasie Centrum voor uitgebreide informatie.

 7. @ CiNNeR, post 6,

  U zei:

  “Zo wordt er rond kinderen vrijwel niet meer gerookt en is het aantal mensen wat rookt met de helft gedaald. Ondertussen is niet alleen kanker maar ook astma, copd, allergie en exceem explosief toegenomen en start dat op steeds jongere leeftijd. Heeft wat vreemds nietwaar?”.

  COPD begint meestal pas als je ongeveer 30 jaar stevig hebt gerookt.
  De meeste mensen die geboren zijn voor ongeveer 1940 hadden simpelweg het geld niet om excessief te kunnen roken in hun jeugd zoals b.v. de Babyboomers.
  Ook is het belangrijk waar je gerookt hebt, een kleine ongeventileerde ruimte levert eerder COPD en/of kanker op dan wanneer je goed ventileert.

  De toename van o.a. astma, allergie en eczeem is ook direct te relateren aan het steeds slechter wordende binnenklimaat: Huizen worden steeds beter geïsoleerd en o.a. de open gastoestellen zijn vervangen door gesloten gastoestellen waardoor nauwelijks nog (veel) schonere lucht van buiten wordt aangevoerd.

  Het toppunt van bewijs is balansventilatie waardoor er door het extreme energie bezuinigen nauwelijks nog verse lucht van buiten wordt aangevoerd en/of deze verse lucht wordt verontreinigd door de balansventilatie zelf…

  Gezonde volwassenen/kinderen die in een huis gaan wonen waar balansventilatie aanwezig is krijgen meestal binnen de kortste keren allerlei allergische klachten die daarvoor niet aanwezig waren.

  Google eens op:

  GEEN VERDIEPEND ONDERZOEK RELATIE VENTILATIESYSTEMEN EN GEZONDHEIDSKLACHTEN

  Verder is het fijnstof wat geproduceerd wordt door het grote aantal (vracht)auto’s in Nederland ook een directe aanwijzing:
  Bepaalde grootte fijnstof, voornamelijk geproduceerd door het auto/vrachtverkeer wordt ingeademd en komt rechtstreeks in de bloedbaan terecht, waar het vrijwel in het gehele lichaam (“allergische”) ontstekingsreacties veroorzaakt… Fijnstof blijkt zelfs ontstekingen in de hersenen te veroorzaken…

  Om de economie te beschermen wordt de schadelijke invloed en/of de hoeveelheid fijnstof (bij o.a. woningen) systematisch niet of nauwelijks onderzocht.

  Bepaalde kankersoorten zijn gewoon rechtstreeks te verklaren; b.v. borstkanker.
  In Vietnam was er voor het gebruik van Agent Orange (de dioxinebron) nauwelijks borstkanker en ander soorten kanker; na het Agent Orange gebruik steeg het aantal gevallen van (borst)kanker en zelfs geboorteafwijkingen dramatisch.

  Dioxine is 1 van de aller toxische stof die de mens kent en heeft ook o.a. een verstorende/ontregelende werking op het menselijke immuunsysteem, kinderen blijken (zoals verwacht) het kwetsbaarst te zijn.

  Door de 12 AVI’s (afvalverbrandingsinstallaties) in Nederland, die nu zelfs afval uit Italië, Duitsland en Engeland importeren omdat er een verbrandings-overcapaciteit is gecreëerd, wordt er 24/7 dioxine uitgestoten omdat het alleen economisch niet rendabel is om alle dioxine uit de rookgassen te filteren…
  Hierdoor neemt het dioxine-gehalte in Nederland steeds verder toe.

  Verder blijkt uit bevolkingsonderzoek dat borstkanker het minst voorkomt in landen waar geen of nauwelijks melkproducten worden genuttigd…

  Voedsel gerelateerd: Prostaatkanker is een mooi voorbeeld: In Japan, voordat er westerse eetgewoonten werden geïntroduceerd was er nauwelijks prostaatkanker.

  Mensen met o.a. een Mediterraan dieet en leefstijl bereiken nog steeds de hoogste leeftijd in Europa.

 8. @ Thian, post 4,

  De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg komt niet op voor het menselijk belang, maar uitsluitend voor de belangen van de private zorgverzekeraars.

  Door mensen met gezondheidsproblemen schuldig te verklaren, kun je mensen (financieel) gaan straffen door aan deze mensen een veel hogere premie te vragen en/of van deze mensen een financiële eigen bijdragen te eisen voor een medische behandeling; zelfs mensen uitsluiten van medische zorg valt dan uiteindelijk te verwachten…

  Verder zal de basisziektekosten verzekering worden uitgekleed tot het niveau waar je er nauwelijks meer voordeel van zult hebben; met andere woorden je kunt, als dit zo doorgaat, in de toekomst alles zelf gaan betalen.

  Google maar op:

  basisverzekering wordt uitgekleed

 9. @Tartarus: In de jaren vijftig, zestig, zeventig was het heel normaal en hip om glaasjes sigaretten en kleine sigaartjes op tafel te hebben voor visite, tot ver in de jaren zeventig mocht je nog overal roken tot zelfs op ziekenhuiskamers en opgroeiende kinderen in die tijd zaten overal en nergens in de sigarettenrook. Toch is pas veel later een explosieve stijging ontstaan van aandoeningen en klachten, ook onder kinderen. Ik denk dat veel meer veroorzaakt wordt door wat je verder beschrijft, met name fijn stof en ook slechte ventilatie. In elk geval is de rechtstreekse link met roken die vaak gelegd wordt, eigenlijk vrij ver te zoeken als je naar de cijfers kijkt.

  Kijk ook naar Japan. Het land waar tot voor kort het hoogste aantal mensen rookten en deze bovendien individueel het meeste rookten dan wel ander land ook. Longkanker kwam er vrijwel niet voor. Toch wonderlijk nietwaar?

  Niet dat ik iedereen wil aanraden te gaan roken trouwens.

 10. Pingback: Korting | Sargasso
 11. @ CiNNeR, post 22,

  U zei:

  “In de jaren vijftig, zestig, zeventig was het heel normaal en hip om glaasjes sigaretten en kleine sigaartjes op tafel te hebben voor visite”.

  In de jaren 50 en 60 waren slechts weinig mensen in staat om luxeproducten te kopen als sigaretten en kleine sigaartjes, vandaar dat dit ook als puur statussymbool (net zoals u dit omschrijft) trots op tafel werd gezet.

  Het excessieve roken -denk aan 40 sigaretten per dag- werd door weinigen gedaan; pas in de jaren 1970 zag je dat er geld “over” was, waardoor mensen (veel) meer gingen roken…
  Gemiddeld duurt het ongeveer 30 tot 40 jaar voordat men de gevolgen van roken ondervindt.
  O.a. uit dierproeven is dit onomstotelijk wetenschappelijk bewezen.

  U zei:

  “In elk geval is de rechtstreekse link met roken die vaak gelegd wordt, eigenlijk vrij ver te zoeken als je naar de cijfers kijkt”.

  Ik kan honderden serieuze wetenschappelijke en/of epidemiologische links geven waaruit blijkt dat er onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs is tussen roken en o.a. vele soorten kanker.

  De tabakslobby en/of tabaksindustrie manipuleren zeer kundig en zeer bewust al meer dan 70 jaar sterftecijfers van hun product; een product dat wanneer je het juist gebruikt, het (uiteindelijk) leidt tot minimaal ernstige gezondheidsschade…
  Essentieel is altijd de concentratie en de concentratieduur van blootstelling aan een toxische stof en dat wordt altijd vakkundig en welbewust “vergeten” door beiden.

  1 van de vele “mooie” voorbeelden; Bron:

  01-10-2010 Leids rookgordijn Wetenschap

  In dit artikel, wordt zoals in zovele vergelijkbare artikelen die het effect van roken bagatelliseren of zelf helemaal ontkennen, nooit onderzocht/bekend gemaakt hoeveel en waar men rookt.

  Voor de duidelijkheid ben ik, economisch gezien tegen het ontmoedigen van roken; immers, net zoals Spaink al terecht opmerkte:

  “Hoe vroeger wijzelf dood gaan, hoe goedkoper we zijn voor onze overheid, en hoe minder we onze medeburgers belasten”.

  Als men nu massaal zou stoppen met roken zou de overheid ook nog eens jaarlijks ongeveer 2.4 miljard Euro aan tabaksaccijns mislopen…

  Verder hecht ik ook aan persoonlijke vrijheden; als iemand met roken zijn gezondheid wenst te vernietigen moet hij/of zijn dat gewoon helemaal zelf uitmaken.
  Als je eenmaal begint met verbieden begeef je je op glad ijs; waar houdt het op?!
  Er zijn b.v. “gezonde” “sporten” zoals professioneel full-contact (kick)boksen wat op korte termijn slechter is dan roken.

 12. @Tartaus: de anti-rooklobby is helaas van hetzelfde laken een pak. Laten we het er maar op houden dat wij het niet eens gaan worden in deze.

  Overigens ben ik zeer voor verbieden van roken voor jongeren. Mensen roken namelijk niet omdat ze bewust hun gezondheid willen verpesten of vrijwillig bakken vol met geld willen wegsmijten maar omdat ze verslaafd zijn. Als jongeren niet beginnen, missen ze er niets aan en raken niet verslaafd, op volwassen leeftijd zullen veel minder mensen starten met roken.

 13. @Tartarus
  U schreef:”Verder hecht ik ook aan persoonlijke vrijheden; als iemand met roken zijn gezondheid wenst te vernietigen moet hij/of zijn dat gewoon helemaal zelf uitmaken.”
  Vrijheid blijheid, dus u mag het op deze manier formuleren. Maar dit zijn wel de woorden van iemand, die geen benul heeft of wil hebben van wat een verslaving inhoudt voor mensen die daar genetisch minder gemakkelijk vanaf komen en/of die hun verslaving nodig hebben om, letterlijk, te overleven.

  Waarom begint een mens eraan?
  Eind vijftiger jaren van de vorige eeuw…
  “Het is geen man, die niet roken kan”.
  “Blijf kalm, neem een Dr Dushkind”.
  ‘Iedereen’ rookte (overheden wisten van de gevaren, maar hielden zich stil) en dat beeld werd overal verspreid. Roken kostte, ook verhoudingsgewijs, niet zoveel… een gulden per pakje en wie Silky wilde roken kon voor 50 cent terecht (hoe het mogelijk was, weet ik niet…).
  En temeer daar je overal mocht roken, werd er ook veel gerookt… vooral ook door shag-rokers. Het begrip kettingroker ontstond niet in de zeventiger jaren.

  En nu is de roker een paria geworden… een domoor die zich blootstelt aan de gevaren van een verslaving… of een slappeling die zijn verslaving niet kan overwinnen.
  En vooral mensen die zo goed als probleemloos konden stoppen, voelen en tonen zich superieur… “Ik gooide m’n laatste pakje in zee en dat was dat…”.
  Of “wie eenmaal iemand aan longkanker heeft zien sterven, rookt nooit meer”.

  Allemaal voorbijgaand aan het feit dat het voor een deel van de rokers op dit moment nog letterlijk onmogelijk is om hun verslaving achter zich te laten.
  Nicotine-verslaving is heel wat serieuzer dan veel mensen denken en de sigaretten-industrie heeft ook nog haar best gedaan door wat ingrediënten aan hun producten toe te voegen.

  Stoppen zit er voor mij niet in… maar ik laat me door niemand een “eigen schuld, dikke bult”-etiket opplakken.
  Een dankwoord voor meer dan vijftig jaar extra belasting betalen, verwacht ik niet, maar iets meer begrip zou mooi zijn…

  En oh ja, longartsen die in de publiciteit net doen alsog alle luchtwegaandoeningen door roken worden veroorzaakt, moeten wat mij betreft een herscholingscursus volgen… maar dit terzijde.

 14. @ CiNNeR, post 12,

  U zei

  “De anti-rooklobby is helaas van hetzelfde laken een pak. Laten we het er maar op houden dat wij het niet eens gaan worden in deze”.

  Gewoon een kwestie van deduceren:

  Follow the money!

  Welke (direct) voordeel heeft de anti-rooklobby om haar standpunten uit te dragen?!

  Welke (direct) voordeel heeft de rooklobby/tabaksindustrie om haar standpunten uit te dragen?!

 15. @ HenK, post 13,

  Ik heb helemaal niets tegen rokers; sterker ik dank u inderdaad hartelijk dat u al 50 jaar tabaksaccijns betaalt!
  Zonder deze tabaksaccijns zou er op andere gebieden extra moeten worden bezuinigd.

  U zei:

  “Nicotine-verslaving is heel wat serieuzer dan veel mensen denken”.

  Na wat Googelen kun je er makkelijk achter komen dat een Nicotine-verslaving qua (hardnekkige) aansturing te vergelijken is met een Heroïne-verslaving…

  Alleen Nicotine, de grootste drijfveer achter het roken is ook op andere, minder schadelijke manier te consumeren.

  U zei:

  “En nu is de roker een paria geworden”.

  De roker is geheel terecht door eigen toedoen een paria geworden in slechts en alleen de gevallen dat de roker niet-rokers dwingt/dwong om ongewild mee te roken.

  Ik denk dat er erg weinig (niet rokende) mensen zijn die er problemen mee hebben dat u in uw eigen huis rookt.

  U zei:

  “En oh ja, longartsen die in de publiciteit net doen alsof alle luchtwegaandoeningen door roken worden veroorzaakt, moeten wat mij betreft een herscholingscursus volgen… maar dit terzijde”.

  Ik ken (nog) niet 1 longarts die beweert/doet alsof alle luchtwegaandoeningen door roken worden veroorzaakt…

 16. @11. Tartarus ≡ 22 Mar 2013 ≡ 13:02
  “O.a. uit dierproeven is dit onomstotelijk wetenschappelijk bewezen.”
  Uit de circa 10 miljoen jaarlijkse dierproeven in Europa met o.a. ratten, muizen, cavia’s en knijntjes blijkt dat er in de gevoeligheid voor de toxiciteit van een stof tussen de diverse soorten een verschil te meten is van soms een factor 5 of 6 bij het vaststellen van LD50 etcetera.
  So much for: “onomstotelijk wetenschappelijk bewezen.”
  @15. Tartarus ≡ 23 Mar 2013 ≡ 08:38
  nu je er toch zelf over begint: “Nicotine-verslaving qua (hardnekkige) aansturing te vergelijken is met een Heroïne-verslaving…” wil ik erop wijzen dat daaruit zou moeten volgen dat er legio meerook-verslaafden zijn. Alleen hoor ik daar niemand over; hoe kan dat? Ik zie twee mogelijkheden; ofwel: 1e nicotine is niet verslavend of 2e meeroken is een leeg begrip; net zo ongrijpbaar en inhoudsloos als ‘hekserij’, ‘onkuisheid’ en ‘aanstootgevend’ dat zijn.

 17. @ JPaul, post 16,

  U zei:

  “Uit de circa 10 miljoen jaarlijkse dierproeven in Europa met o.a. ratten, muizen, cavia’s en knijntjes blijkt dat er in de gevoeligheid voor de toxiciteit van een stof tussen de diverse soorten een verschil te meten is van soms een factor 5 of 6 bij het vaststellen van LD50 etcetera”.

  Dat zal vast kloppen, maar waarom zou je het risico extra overbodige gezondheidsrisico nemen?
  Je gezondheid is toch het kostbaarste wat je ooit bezit/bezat?!

  U zei:

  “So much for: “onomstotelijk wetenschappelijk bewezen”.

  Klopt ook. Je zal echter wel een bepaalde definitie moeten gebruiken; filosofische gezien is zelfs ons eigen bestaan niet 100% zeker.

  U zei:

  “Wil ik erop wijzen dat daaruit zou moeten volgen dat er legio meerook-verslaafden zijn. Alleen hoor ik daar niemand over; hoe kan dat? Ik zie twee mogelijkheden; ofwel: 1e nicotine is niet verslavend of 2e meeroken is een leeg begrip; net zo ongrijpbaar en inhoudsloos als ‘hekserij’, ‘onkuisheid’ en ‘aanstootgevend’ dat zijn”.

  Deduceer en vind (waarschijnlijk) het “juiste” antwoord; ik wist dat ik op u kon rekenen!

  Even vloeken in de kerk: Ai, nu moet ik heel goed uitkijken wat ik zeg; ik heb nu zo een aantal woedende verstokte rokers op mijn dak die mij uiteindelijk helemaal klein willen krijgen met zeer effectieve tabaksindustrie/tabakslobby “feiten”!

  Ook over de lichamelijke effecten van een Nicotine-verslaving valt te twisten; verstokte ex-rokers zeggen (als zij eerlijk zijn) nadat zij gestopt zijn met roken; “nou, achteraf gezien viel het stoppen met roken erg mee”.

  Waar ik bijna alle ex-rokers die ik spreek jaren later wel (regelmatig) over hoor, is dat zij de “momenten” van het aansteken van een sigaret wel nog steeds wel (erg) missen…
  Deze (subjectieve) constatering van mij, zo dus kunnen duiden dat de effecten van een Nicotine-verslaving een (grotendeels) psychologische achtergrond hebben…
  Dat zou ook kunnen verklaren/ondersteunen waarom “mee-rokers” niet (bewust) lichamelijk verslaafd raken aan Nicotine en/of omdat de Nicotine-dosis te klein is.

  Of “gokken” met je gezondheid, het kostbaarste wat je ooit zal bezitten “wijs” is is de vraag: Bij verlies, verlies je ook meteen alles…

 18. De patiënt moet steeds meer gaan betalen omdat de gezondheidszorg anders onbetaalbaar zou worden, maar de verzekeringsmaatschappijen maken nog steeds gigantische winsten.

  Er zou meer controle moeten komen op wat ziekenhuizen, etc. allemaal declareren bij de verzekeringen. Een afschrift van iedere rekening die de verzekering krijgt zou ook naar de patiënt gestuurd moeten worden. Die kan dan kijken of hij/ zij die behandeling ook werkelijk gehad heeft.

  Dat Meldpunt Verspilling in de Zorg is er ook nog steeds niet.
  Een Meldpunt voor patiënten en een Meldpunt voor mensen die werken in de gezondheidszorg.
  Reken maar dat dat wat oplevert !

 19. Moeiige discussie, zo haal je geen enkele test. Roken sluit het halen van een test ook niet uit.

 20. @Tartarus: De twee longartsen die recent een nieuwe campagne gestart zijn tegen de rook-lobby, verkondigen dat al hun patiënten slachtoffer zijn van roken. Zoek anders even op nieuwsuur van vorige week.

  Verder: Doet me terug denken aan de periode dat Stivoro een aantal mensen zou laten webloggen over hun poging te stoppen met roken. Beetje jammer dat snel naar buiten kwam dat de weblogs fictief waren en ver van te voren geschreven. Je hebt wel een punt, follow the money inderdaad. Ook dat gaat op voor beide partijen.

  Vind het wel frappant hoe er voor heroïne verslaafden een keur aan afkick mogelijkheden en opvang bestaat en elke andere verslaving denkbaar, maar de roker – het liefst in harde bewoordingen – wordt afgeschilderd als een zwakkeling die niet deugd.

 21. Denk overigens dat die testen nogal vertekenen en zodoende waardeloos zouden zijn. Met mijn spierziekte haal ik met een fietstest net niet meer de conditie van een gemiddeld gezond mens. Maar naar aanleiding van een zeer schone thoraxfoto en een saturatie van 99,9 was men in het ziekenhuis zeer overtuigd dat ik nog nooit een sigaret gerookt had. Toch rook ik al 28 jaar en behoorlijk veel. Er zullen voldoende mensen zijn die maatschappelijk gezien ‘slecht leven’ en prima door dat soort testen komen, evenals er genoeg mensen zullen zijn die tot in het extreme aan hun gezondheid werken maar een conditie van niets hebben.

  En zoals altijd, waar leg je de grens bij dit soort plannen? Willen we een communistische gezondheidszorg waarbij we allen geacht worden hetzelfde leefpatroon aan te houden en dezelfde conditie te verkrijgen? Waarschijnlijk is het simpeler dan dat. Mensen willen gewoon niet voor anderen betalen. Tenzij henzelf iets overkomt natuurlijk, dan is het weer wat vervelend.

 22. als kind met een gezond gewicht
  veel sporten en 30 km fietsen naar school alle dagen, alles
  haalde ik de ademhalings testen niet
  deden ze die testjes met scheikunde voor de lol
  nou voor mij echt niet
  astma, hoefde ik niets voor te doen
  had gewoon de helft van de longinhoud als van een ander kind
  dat wel ongezond leefde!

  heb ook nogal wat ziekten geerft
  en ziekten die me zijn aangedaan
  moet ik het verhalen op degene waar ik het van kreeg?
  ik heb gezorgd dat Ik het niet door geef
  meer kan ik niet doen

  mensen oordelen vaak over dingen waar ze zelf geen last van hebben
  zoals verslavingen waar ze zelf geen last van hebben
  ik vind het erg als deze oordelen bevestigd worden als er zoiets in gevoerd zou worden

  en tartarus ik hoef niet te googlen
  ik ondervind al jaren dat ik steeds meer bijdragen voor bv medicijnen
  moet gaan betalen en heb een gezond verstand
  het afschaffen van het ziekenfonds was al een teken, en niet best
  het betekend alleen niet dat ik het er mee eens ben!

 23. @ CiNNeR, post 21,

  U zei:

  “De twee longartsen die recent een nieuwe campagne gestart zijn tegen de rook-lobby, verkondigen dat al hun patiënten slachtoffer zijn van roken. Zoek anders even op nieuwsuur van vorige week”.

  Ik heb het nagezocht, maar heb (nog) niet uit de mond van deze 2 longartsen gehoord dat al hun patiënten slachtoffer zijn van roken…

  Graag een link waaruit dit blijkt.

  “Doet me terug denken aan de periode dat Stivoro een aantal mensen zou laten webloggen over hun poging te stoppen met roken. Beetje jammer dat snel naar buiten kwam dat de weblogs fictief waren en ver van te voren geschreven. Je hebt wel een punt, follow the money inderdaad. Ook dat gaat op voor beide partijen”.

  Fictieve weblogs zijn uiteraard af te keuren, net zoals de hardnekkige leugens van de tabaksindustrie/tabakslobby.

  Geld voor beide partijen…? Welk belang heeft Stivoro er bij dat er uiteindelijk geen/of zo weinig rokers meer zijn en dat zij als stichting geen cent subsidie meer krijgen?!

  U zei:

  “Vind het wel frappant hoe er voor heroïne verslaafden een keur aan afkick mogelijkheden en opvang bestaat en elke andere verslaving denkbaar, maar de roker – het liefst in harde bewoordingen – wordt afgeschilderd als een zwakkeling die niet deugd”.

  Voor rokers is er ook een keur aan afkickmogelijkheden; Nicotine-pleisters, boeken, cursussen, elektrische sigaret, enz, enz.

  Als mensen (onwetend) oordelen of zelfs veroordelen hangt dit meestal af van de zelfontwikkeling en/of de sociale omgeving waarin mensen verkeren…

 24. Hoeveel mensen is het niet gelukt om wél van het roken af te komen?
  Ik ken iemand die jaren rookte en zei verslaafd te zijn, tot hem een behoorlijk bedrag geboden werd als hij zou stoppen. Dat heeft hij toen direct gedaan. Nooit meer gerookt !

 25. @ CiNNeR, post 22,

  U zei:

  “Maar naar aanleiding van een zeer schone thoraxfoto en een saturatie van 99,9 was men in het ziekenhuis zeer overtuigd dat ik nog nooit een sigaret gerookt had. Toch rook ik al 28 jaar en behoorlijk veel”.

  Dat ligt aan vele factoren o.a.: Welke (verouderde?) röntgenapparatuur werd er gebruikt, wat was de beeldkwaliteit/het instellingsvermogen, wie beoordeelde de foto en waar werd naar gezocht.

  28 jaar behoorlijk veel roken zegt niets. Immers, het gaat om het aantal sigaretten per dag en waar u deze sigaretten rookt.

  U zei:

  “En zoals altijd, waar leg je de grens bij dit soort plannen? Willen we een communistische gezondheidszorg waarbij we allen geacht worden hetzelfde leefpatroon aan te houden en dezelfde conditie te verkrijgen? Waarschijnlijk is het simpeler dan dat. Mensen willen gewoon niet voor anderen betalen. Tenzij henzelf iets overkomt natuurlijk, dan is het weer wat vervelend”.

  Rokers vormen meestal geen (financiële/maatschappelijke) problemen; immers de meeste rokers krijgen pas symptomen en gaan naar de huisarts als het (veel) te laat is en de weg naar de begrafenisondernemer alleen nog nuttig is…

  Een “communistische gezondheidszorg” waarbij we allen geacht worden hetzelfde leefpatroon te volgen is uiteraard onmogelijk, maar sluit niet de ogen voor de medische feiten die nu razendsnel op ons af komen.

  De gezondheidszorg wordt steeds duurder en b.v. de zorg voor de steeds dikker wordende bevolking kan onmogelijk op (iets langere) termijn worden betaald.

  Als veelzeggend voorbeeld: In Amerika sterven er steeds meer mensen omdat er een chronisch tekort is ontstaan aan levers.
  Mensen die hun lever hebben vernietigd door excessief te eten en nu, meestal voor hun 50ste een nieuwe lever nodig hebben…

  Kijk ook eens wat een gemiddelde insulinekuur en behandeling van een (morbide) obese patiënt per jaar kost… Komen er nog veel meer van deze patiënten bij, dat zal de gezondheidszorg onbetaalbaar zijn en zal de Nederlandse gezondheidszorg worden “uitgekleed” naar Amerikaans voorbeeld… Alleen de rijken krijgen dan goede medische zorg, de onvermogende rest krijgt geen of inferieure/ontoereikende medische hulp.

 26. @ Thian, post 23,

  U zei

  “Ik ondervind al jaren dat ik steeds meer bijdragen voor bv medicijnen
  moet gaan betalen en heb een gezond verstand
  het afschaffen van het ziekenfonds was al een teken, en niet best
  het betekend alleen niet dat ik het er mee eens ben!”.

  Op medicijnen kan (veel) worden bespaard; b.v. de nog steeds (waanzinnig) grote aantallen recepten voor maagzuurremmers en statines.
  Uit onderzoek blijkt dat deze beide middelen in veel gevallen overbodig/niet werkend zijn, maar dat huisartsen zich direct hebben laten omkopen en/of uit gewoonte deze middelen voorschrijven…
  Deze beide middelen kunnen ook nog eens erg nare bijwerkingen hebben…

  Het afschaffen van het Ziekenfonds was een koel en berekenend vooropgezet plan om de gezondheidszorg te privatiseren, zodat men niet meer gebonden was aan regelgeving die de prijzen in toom hield.

  Google eens op (uitgerangeerde) oud-politici en je zult zien dat er vele een dik betaald commissariaat/adviserende functie bij een zorgverzekeraar hebben of zelfs directeur zijn geworden…

  Helaas stemmen veel mensen met een laag inkomen systematisch niet… Hierdoor kon mede de privatisering van de gezondheidszorg willens en wetens worden doorgedramd.

  De feiten: De zogenaamde non-profit zorgverzekeraars maken per jaar 800 miljoen Euro winst en hebben een vermogen opgebouwd van 6 miljard Euro… 2.5 keer zoveel als de Nederlandse bank eist…

  Toch gaat de zorgverzekeringspremie elk jaar omhoog en/of verdwijnen er behandelingen/medicijnen uit het zorgverzekeringspakket…

 27. @Tartarus: “Geld voor beide partijen…? Welk belang heeft Stivoro er bij dat er uiteindelijk geen/of zo weinig rokers meer zijn en dat zij als stichting geen cent subsidie meer krijgen?!”

  Waarom denk jij dat Stivoro verschillende malen heeft gegoocheld met cijfers en fictieve weblogs van niet bestaande ex-rokers de wereld in heeft geslingerd? Of het nu om de subsidie gaat of een fanatieke obsessie, er is weinig idealisme aan te ontdekken.

  “Voor rokers is er ook een keur aan afkickmogelijkheden; Nicotine-pleisters, boeken, cursussen, elektrische sigaret, enz, enz.”

  Dat is niet het punt. Een heroïneverslaafden krijgt hulp, een uitkering en methadon, een roker mag zelf zijn weg zoeken, er voor betalen en wordt op de koop toe behandeld als paria.

 28. @Tartarus: “Dat ligt aan vele factoren o.a.: Welke (verouderde?) röntgenapparatuur werd er gebruikt, wat was de beeldkwaliteit/het instellingsvermogen, wie beoordeelde de foto en waar werd naar gezocht.
  28 jaar behoorlijk veel roken zegt niets. Immers, het gaat om het aantal sigaretten per dag en waar u deze sigaretten rookt.”

  Je kan ook overal over door emmeren in de hoop gelijk te krijgen. Maar wat jij wil. De gebruikte apparatuur is tip top in orde, gekwalificeerd personeel beoordeelde de foto alsmede de andere testen en er werd gezocht voor een verklaring van een tweede (gelukkig klein) hartaanval. Veel roken betekent veel sigaretten per dag en die worden in normale situaties gerookt.

  Voor de volledigheid, er is veel verstrekkend onderzoek gedaan waar telkens niets uit kwam. Uiteindelijk is gebleken dat de hartaanvallen veroorzaakt zijn door een neurologische spierziekte samen met een (leven lang) structurele overbelasting. Ironisch, de overbelasting werd namelijk veroorzaakt door al die zogenoemd ‘gezonde’ adviezen vanuit de zorg waardoor bovendien de spierziekte 34 jaar lang werd gemist. Een levenswijze die ik na de diagnose nogal plotseling moest afleren, vijf maanden revalidatie heeft me daarmee geholpen.

  Grappig detail: minder bewegen, meer rust en meer gebruik van hulpmiddelen hebben er voor gezorgd dat mijn conditie en mijn hart nog iets zijn verbeterd.

  Voor de rest van je betoog (en de reden waarom ik dit voorbeeld van mijzelf gaf): je mist het punt wat Karin Spaink hier onder andere heeft gemaakt. “Het plan is gebaseerd op de gedachte dat leefstijl zaligmakend is: wie voldoende beweegt en gevarieerd eet, zal niks (of: aanzienlijk minder) overkomen. Die gedachte is vals. De impact van leefstijl op iemands gezondheid is in werkelijkheid zeer beperkt.”

  Ik ben overtuigd dat dat waar is, al is het maar omdat ik mijzelf als voorbeeld kan nemen. Een leven lang moeten aanhoren dat ik ‘iets niet goed’ zou doen en ‘meer aan mijn gezondheid’ moest werken, waar het probleem absoluut niet bleek te liggen of erger, waardoor ik er slechter aan toe ben geraakt dan nodig was. En zoals gezegd zou ik als bijna kettingroker met gemak door testen komen, waar ik volgens verzekeraars niet door heen zou moeten kunnen komen. Iets wat andersom ook zo zal zijn, voldoende mensen leven zeer bewust gezond maar komen om tal van redenen weer niet door bepaalde testen heen.

  Enfin, het maakt onze discussie ook overbodig. Het gaat er niet om of ‘wij’ gezonder zouden moeten gaan leven of ongezonder worden. Het gaat er om dat er een vreemde visie heerst dat gezondheid a. zeer te beïnvloeden is en b. met wat testen compleet aan te tonen zou zijn hoe ‘goed’ of ‘slecht’ iemand leeft.

 29. @ CiNNeR, post 28,

  “Waarom denk jij dat Stivoro verschillende malen heeft gegoocheld met cijfers en fictieve weblogs van niet bestaande ex-rokers de wereld in heeft geslingerd? Of het nu om de subsidie gaat of een fanatieke obsessie, er is weinig idealisme aan te ontdekken”.

  Fraude met weblogs en/of cijfers is nooit goed te praten; feit blijkt dat als er bijna geen rokers meer zijn, Sitvoro haar bestaansrecht zal verliezen.

  Ik zou willen dat u ook zo kritisch was over de tabaksindustrie/tabakslobby…

  U zei:

  “Dat is niet het punt. Een heroïneverslaafden krijgt hulp, een uitkering en methadon, een roker mag zelf zijn weg zoeken, er voor betalen en wordt op de koop toe behandeld als paria”.

  Tuurlijk, voor heroïneverslaafden is alles perfect en snel geregeld… De praktijk is heel anders en blijkbaar weet u dit niet…

  Wat ik ook al tegen HenK zijn in post 15:

  De roker is geheel terecht door eigen toedoen een paria geworden in slechts en alleen de gevallen dat de roker niet-rokers dwingt/dwong om ongewild mee te roken.

  Ik denk dat er erg weinig (niet rokende) mensen zijn die er problemen mee hebben dat u in uw eigen huis rookt.

 30. @ CiNNeR, post 29,

  U zei:

  “Je kan ook overal over door emmeren in de hoop gelijk te krijgen”.

  Iemand ergens van beschuldigen zonder feiten te noemen is typisch gedrag van een verslaafde die ontkent wat de verslavingsgewoonte voor gevolgen heeft.

  Nogmaals: Ik ben helemaal niet tegen roken!
  Sterker, hoe meer mensen er zullen gaan roken hoe meer geld er overblijft en zal bovendien de catastrofale overbevolking sterk afremmen.
  Dus ga ROKEN! Liefst zo veel mogelijk!

  U zei:

  “Veel roken betekent veel sigaretten per dag en die worden in normale situaties gerookt”.

  U bent slimmer dan u zich nu voordoet: Veel roken is voor de ene persoon 15 sigaretten per dag en voor een ander 40.
  Veel is helemaal geen maat en dus onzinnig om dit te noemen, terwijl het aantal gerookte sigaretten en de (geventileerde) ruimte meestal de doorslag geeft.

  U zei:

  “De gebruikte apparatuur is tip top in orde, gekwalificeerd personeel beoordeelde de foto alsmede de andere testen en er werd gezocht voor een verklaring van een tweede (gelukkig klein) hartaanval”.

  Mijn vraag blijft gewoon staan:

  Welke (verouderde?) röntgenapparatuur werd er gebruikt, wat was de beeldkwaliteit/het instellingsvermogen, wie beoordeelde de foto en waar werd naar gezocht.

  Op een gewone röntgenfoto is namelijk niet te zien hoeveel iemand rookt/heeft gerookt als iemand nog vrij jong is; voor uitleg:

  KUN JE OP EEN GEWONE RÖNTGENFOTO VAN DE LONGEN ZIEN DAT IK ROOK?

  Antwoord: Nee, dat is in principe niet op een gewone foto te zien. Alleen bij een rokerslong in een heel laat stadium kun je dit op een gewone röntgenfoto vermoeden. Bij een speciale hoge resolutie ct-scan van de longen kun je wel het opgeloste longweefsel (emfyseem) zien. Dat is een direct gevolg van het roken. Alleen het longoppervlak, dus de buitenkant van de longen, die gewoonlijk egaal roze is, wordt zwart door het roken. Dit longoppervlak krijg je alleen te zien tijdens een operatie in de borstkas of een speciale ingreep, een thoracoscopie. Daarbij maakt de arts een sneetje tussen de ribben en gaat met een speciaal kijkinstrument tussen die ribben door naar binnen.

  Bron: http://www.nederlandstopt.nu/index.php?id=6

  U zei:

  “De impact van leefstijl op iemands gezondheid is in werkelijkheid zeer beperkt”.

  Wetenschappelijk bewezen onjuist en neigt zelfs naar kwakzalverij!

  Voor het overige verschillen wij niet veel van mening:

  De essentie (naar mijn idee) van de column van Spaink:

  Spaink kaart (naar mijn mening) terecht aan dat de kwalijke gevolgen van de ongebreidelde privatisering van de gezondheidszorg nu steeds en steeds verder gaat, totdat alleen “gezonde” mensen zich nog kunnen verzekeren…

  Ga je iets “duurs” mankeren/heb je een aangeboren aandoening/of pech, dan zal je verzekering je er meteen op wijzen dat je ziektepolis dat net niet dekt en zul je b.v. je huis moeten verkopen om je ziektekosten te kunnen betalen, wat in Amerika de gewoonste zaak van de wereld is geworden.

  De Nederlandse private “non-profit” zorgverzekeraars volgen langzaam maar zeker dit Amerikaanse voorbeeld; zie ook mijn post 27.

  In het begin van de privatisering werd er met de hand op het hart heilig beloofd dat er geen winst zou worden gemaakt door de Nederlandse private non-profit zorgverzekeraars; de praktijk is nu overduidelijk, de winst neemt elk jaar toe en is nu zelfs opgelopen tot 800 miljoen Euro per jaar.

  Een conditietest is de eerste stap naar een tweedeling in de maatschappij v.w.b. de gezondheidszorg.
  Net zoals een politicus (naam van deze man is mij ontschoten) al heeft gepleit voor het weer invoeren van 1ste en 2de klasse in een ziekenhuis…

 31. @ CiNNeR, post 32,

  U doet o.a. onjuiste en zelfs gevaarlijke beweringen, daar geef ik slechts commentaar op.

  Dat u dat niet zint is uw probleem.

 32. “De grootste gezondheidswinst werd niet geboekt door diëten of meer bewegen, maar door de aanleg van riolering, door antibiotica en door volksvaccinaties.”

  Dat hebben we nu allemaal, maar nu eten we teveel en bewegen te weinig…de grootste achteruitgang wordt geboekt door ons eigen gedrag! Dat omkeren of veranderen zou een grote stap voorwaarts betekenen! (wil niet zeggen dat ik het met een jaarlijkse screening eens ben trouwens)

 33. Copd pas na 30 jaar roken?…

  Helaas. Ik heb het al sinds mijn 18de in “milde” vorm
  Nu 18 jaar later in zware vorm. Adviezen zoals stoppen met roken zijn leuk.
  Ik heb echter NOOIT gerookt. Dus als ik langer wil leven moet ik gaan roken zodat ik kan stoppen ermee. Iedereen roept namelijk meteen. Nou dan had je niet moeten roken of stop maar met roken als ze je horen rochelen. Of nog leuker: de uitspraak in de stad…tja dat komt van al dat roken. Nou, dacht het niet! Hooguit het meeroken in de stad waar ik onwel van wordt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.