De ballen in de kerstboom

[Verschenen in De Standaard. Recensie van Gary Taylor: Castration. An abbreviated history of western manhood, uitgeverij Routledge, New York 2000.]

LAAT DE TERM CASTRATIE in gemengd gezelschap vallen en zie hoe alle mannen naar hun kruis grijpen, zo ongeveer als voetballers in het muurtje zich beschermen wanneer de tegenpartij een strafschop neemt.

Dat komt door Freud. Freud – zelf overigens ontdaan van zijn voorhuid, zoals de meeste joden en moslims – verstond onder castratie het verwijderen van de penis, ook al is die praktijk nimmer ergens in zwang is geweest: castratie heeft nooit meer behelsd dan het weghalen van de testikels. (Freudian slip, anyone?) Freud poneerde dat kleine meisjes, de penis van dito jongens ziende, ogenblikkelijk zouden beseffen dat zijzelf een essentieel onderdeel van hun lichaam misten en zichzelf nadien als gecastreerde, en derhalve gemankeerde jongens zouden beschouwen, terwijl jongens omgekeerd het meisje slechts met afgrijzen konden bekijken: hemel, een wond, een gat, een leegte: daar moest iets weggehaald zijn! Of misschien verslond dat-daar-van-haar dit-hier-van-hem wel…

Entrez penisnijd, castratie-angst en vagina dentata.

Niet dat Freud met veel bewijs voor zijn stelling aankwam, of dat zijn theorie in de praktijk aantoonbaar bleek. Kleine meisjes giechelen eerder om jongenspenisjes dan dat ze geschrokken naar zichzelf kijken, terwijl de queeste van jongens en mannen naar kut nu niet echt op grote angst duidt. Maar da’s repressie, argumenteert Freud: zulke dingen zijn zo diep in ons verscholen dat we zelf niet eens beseffen hoezeer ze ons hebben gevormd en nog steeds doordesemen – daarmee zijn stellingen tot hun eigen bewijs bombarderend en zichzelf onaantastbaar makend voor elke kritiek.

Freuds geslaagde coup d’état is vooral interessant omdat ballen er in zijn theorie helemaal niet meer toe doen: hij verschoof alle aandacht naar de penis en de symbolische fallus, terwijl viriliteit, potentie en vruchtbaarheid – en ergo, mannelijkheid – toch werkelijk elders huizen, namelijk in de testikels. Maar deze verschuiving, zo stelt Gary Taylor in zijn geschiedenis van castratie, werd bevorderd door een andere, belangrijker verschuiving: die van voortplanting naar plezier. Een samenleving die seksueel genoegen voorop zet en niet zoveel belang meer hoeft te hechten aan reproductie, sterker, die haar reproductie misschien wel moet beteugelen, hecht van de weeromstuit minder waarde aan testikels en meer aan de penis. Misschien ook was Freud simpelweg bang dat zijn plezier hem ontnomen werd.

Taylor heeft een amusante geschiedenis van castratie geschreven, en baseert zich in tegenstelling tot Freud wel op feiten: antropologie, religie, overleving en geschriften. Dat Taylor wat zwaar op de hand wordt wanneer hij castratie theoretisch tracht te plaatsen, zij hem vergeven. Hij heeft zich immers te meten met een man die de fallus tot epicentrum van de wereld maakte.

*

AFGAANDE OP DE HUIDIGE, schrikachtige reactie van mannen op alleen al het woord zou je niet denken dat castratie ooit een populaire praktijk geweest kan zijn. Toch is dat het geval: eeuwenlang hebben mannen zich vrijwillig laten castreren, overwegend uit religieuze motieven. Het was zelfs een onderwerp waar Jezus in kennelijk prijzende zin met zijn latere evangelisten over sprak: “en er zijn gesnedenen, die zichzelven gesneden hebben, om het Koninkrijk der hemelen” (Mattheus 19:11, statenvertaling). Het oude testament spreekt eveneens meermalen lovend over castraten: “Ook de gesnedenen, die mijne sabbatten houden, en verkiezen wat Mij behaagt, en vasthouden aan mijn verbond, hun zal Ik in mijn huis en binnen mijne muren ene plaats geven, en een beteren naam dan van zonen en dochters; een eeuwigen naam zal Ik hun geven, die niet vergaan zal.” (Jesaja 56:4-5). Zonen of dochters konden deze eunuchen niet meer krijgen, maar god beloofde ze iets beters dan de vergankelijkheid van nageslacht.

De eunuch, aanvankelijk geïmporteerd via slavernij, ontsteeg gaandeweg zijn imago van horigheid. De loyaliteit van de eunuch werd groot geacht. Hij had immers geen familie dan zijn meester: hij was van zijn ouders en land weggeroofd en kon zelf geen nazaten verwekken. Eunuchen bleken doorgaans uiterst trouw en toegewijd, maar er viel in ruil voor hun dienstbaarheid ook heel wat te halen. Meest dienden ze rijke heren en waren zodoende beter af dan de gemiddelde bevolking. Ze namen vaak aanzienlijke posities in: harembewaker, paleisfunctionarissen, secretaris, hofwacht en legerofficier.

Gaandeweg werd de castratie, hen opgelegd door de overwinnaar en bedoeld om hun oude banden door te snijden, beschouwd als een deugd die inherent was aan de fysieke ingreep: castratie werd de voorbode van toewijding en opoffering. Van daaruit was het een kleine stap voor priesters om vrijwillig castratie te ondergaan: het afsnijden van hun testikels bewees dat ze zich volkomen onderwierpen aan hun god en zich voortaan onthielden van wereldlijke verleidingen. Wie van zijn ballen afzag, kwam nader tot god.

Dat christenen in die tijd niet afwijzend tegenover het snijden van mannen stonden, was deels cultuur, deels tactiek. Er waren andere, oudere religies in het Midden- en Nabije Oosten waarin castratie een belangrijke rol speelde: de culten rond Cybele, Ishtar en Attis bijvoorbeeld. Het christendom nam, zoals zovaak, elementen uit het geloof van deze zogenaamde heidenen over en incorporeerde ze in haar eigen leer, in de hoop daarmee de concurrerende religies te paaien en zieltjes voor zichzelf te winnen. Taylor gelezen hebbend, denk je: welbeschouwd zijn de ballen in de kerstboom het ultieme symbool van de internationale annexatie van heidense denkbeelden door de christenen, zowel hun overwinning op de Noord-Europese religies als op die uit het Midden-Oosten zijn erin vervat.

De Byzantijnse keizer Constantijn wettigde de nieuwe religie in 313 na Christus (en sprak zich uit tegen eunuchen: hij achtte ze monstrueus). In 395, anderhalve eeuw na de officiële acceptatie van het christendom was de clerus bezorgd genoeg om Paus Leo I vrijwillige castratie te laten verbieden. Niet dat dat voor de praktijk veel uitmaakte: de Romeinen hadden castratie ook verboden maar importeerden eunuchen gewoon van elders.

De katholieke kerk bleef niettemin lang ambivalent over eunuchen: afwijzing en ophemeling wisselden elkaar rap af. Al in 403 zong de eerste castraat in een kerkkoor; in 1599 trad de eerste castraat tot het pauselijk koor toe, en nog eeuwen nadien zouden jongens ontmand worden om hun engelenstem voor de kerk (en opera) te behouden en op heuse cherubijntjes te lijken. De elfde-eeuwse priester Pierre Abélard geloofde dat hij een betere theoloog was na zijn castratie, en de Engelse bisschop Richard van Bury prees in de veertiende eeuw de vroegere eunuchen om hun “studieuze aard” en hun “liefde voor het boek”. En al die tijd eiste de katholieken van hun priesters dat ze vrijwillig afzagen van seks – maar dan uit keus, niet uit fysiek onvermogen. Het celibaat moest per se mind over matter zijn.

*

HET CURIEUZE IS DAT terwijl castratie dankzij Freud tegenwoordig synoniem is geworden met het toch zo zeldzame verwijderen van de penis, echte castratie aan populariteit wint. Castratie is, zowel in de veeteelt als bij mensen, buiten al het andere – heiligheid, wraak, straf, opoffering, onderwerping – vooraleerst een vorm van geboortebeperking, -planning en -veredeling geweest: jij niet, jij wel; nee, de kudde is al groot genoeg. Werden bij dieren en mannen daartoe eerst de ballen – de zaaddragers, immers – volledig weggenomen, sinds de tweede helft van de negentiende eeuw experimenteerden artsen met vasectomie: het doorsnijden van de zaadleiders. Aan het eind van de negentiende eeuw werd vasectomie ook bij mannen uitgevoerd; en uiteraard is een vasectomie niets dan een geciviliseerde, minder invasieve vorm van castratie. (Taylor dist zijn lezers het saillante detail op dat Freud himself de ingreep overwoog. Ha. En dat voor een man die castratie zo immens vreesde dat-ie het tot een centraal punt in al zijn theorieën maakte.)

Naar Taylors schatting laat tegenwoordig een op de drie mannen in de Westerse wereld zich op latere leeftijd steriliseren; geen paus die daar nog met een bul tegenop kan. Castratie na de pubertijd levert geen cherubijntjes op. Mannen die na de pubertijd hun testikels uitschakelen, hebben geen last van impotentie, haperende viriliteit, falende erecties, van molligheid, een “vrouwelijke huid” of gebrek aan baardgroei, in tegenstelling tot jongens die voor hun pubertijd worden gecastreerd. Ze zijn heus goed in bed (zoals Taylor ons verzekert, alsof-ie toch iets moet bewijzen). Sterker: ze zijn hun plezier toegewijd – niet god.

Author: Spaink

beheerder / moderator

94 thoughts on “De ballen in de kerstboom”

 1. Ik ben als getrouwde man heel geinteresseerd in dit onderwerp. Mijn vrouw en doen het niet vaak met elkaar omdat mijn vrouw geen zin er in heeft. Ik wil haar niet teleurstellen door mijn aandrang en behoefte. Een castratie is dan ook voor mij een realistische optie.

 2. Ook wij vindenj dit een interesant onderwerp dat wij serieus overwegen.
  Hoe is dit echter in praktijk te brengen, via de huisarst, of zijn er andere wegen?

  jaap

 3. Castratie onder de vorm van vasectomie is inderdaad een praktijk die steeds meer aan populariteit wint. Ook bij mij is de ingreep enkele jaren geleden uitgevoerd. Veel keus had ik niet, het moest gewoon van mijn vrouw. Ook de dokter die de ingreep heeft uitgevoerd, was trouwens een vrouw. De sterke groei van mannelijke sterilisaties is ongetwijfeld een duidelijk teken van de historische machtswissel die aan de gang is. Uit een onderzoek in Nederland is gebleken dat de beslissing tot vasectomie in 80% van de gevallen wordt genomen door de vrouw. De man legt zich bij deze beslissing neer. Het bewijst dat vrouwen de macht hebben overgenomen: zij zijn baas over de ballen van de man en als zij het beter vinden dat hij gecastreerd wordt, dan gebeurt dat. Van de kant van de mannen komt er geen verzet. Zij lijken hun onderwerping te aanvaarden en er zich bij neer te leggen dat het sterke geslacht nu de baas is.

 4. Ook ik ben gesteriliseerd via deze ingreep en wel op onze trouwdag.
  Binnen onze cuckold relatie had dit eigenlijk de simboliek van een castratie.
  Sinds de sterilisatie heb ik vaak pijn aan mijn ballen, iets wat vaker voor schijnt te komen. Om dit te verhelpen zou het misschien toch nog tot die werkelijke castratie gaan komen.

  jaap

  1. Na veelvuldig dokters bezoek, van huisarts tot uroloog tot chirurgen bleek het werkelijk wegnemen van mijn ballen de enige oplossing tegen die altijd aanwezige pijn.
   Dit het veel gevolgen. Een veel mindere erectie die op den duur eigenlijk helemaal verdween. Het moeten nemen van hormoon preperaten. Maar die eeuwige pijn was weg, maar seksueel telde ik niet meer mee terwijl ik van nature goed was voorzien.
   De seksdrive van mijn vrouw wordt in ruime mate gestild door haar zo ongeveer bij ons inwonende vriend.

 5. Zelf ben ik een vrouw die interesse heeft in alle onderwerpen die over het castreren van mannen gaat. Zelf zou ik heel graag mannen willen castreren, niet omdat ik ze haat(ik ben dol op mannen) en ook niet omdat ik afkeer van seks met mannen heb, maar omdat me dat een machtig gevoel lijkt om de afgesneden testikkels van een man in mijn handen te houden. Ik fantaseer hier heel vaak over, vooral als ik de ballen van mijn partner in mijn mond neem en er zachtjes in bijt. Ik zal het nooit zomaar bij een man doen maar een verkrachter die me zou dwingen tot orale sex heeft pech. Mijn partner vind het wel een opwindende fantasie maar zou dit nooit echt door mij willen laten doen.
  Ik vraag me af of er meer vrouwen zijn zoals ik die dezelfde fantasie hebben of zelfs wel eens een man hebben gecastreerd.

 6. Dag Linda,
  Ik zou graag een vrouw ontmoeten die echt een man wilt castreren. Ik heb al veel vrouwelijke dierartsen zien castreren, en ik vraag mij af of ze er plezier bij neemen.

 7. Linda,

  Een interessant stuk heb je geschreven. Ik fantaseer er vaak over om door een vrouw gecastreerd te worden. Of ik het uiteindelijk echt durf weet ik nog niet. Maar ik zou het er graag met je over hebben. Wie weten zullen we deze fantasie ooit tot werkelijkheid maken.

 8. Dag Linda,
  Ik geef u mijn email adres, zodat we er verder kunnen over spreeken
  [Ingreep van de website-eigenaar: niksniet. E-mailadres verwijderd.]

 9. Linda – als ik jou was zou ik me verre van Jan houden. Voor je het weet maak je je schuldig aan ernstige geweldpleging of meer. Want iemand met voorbedachte serieus verwonden is strafbaar, ook als dat met wederzijdse instemming gebeurt.

 10. Inderdaad geen Troll, maar een geile Troll

  Maurice, sommige berichten lijken geschreven te zijn door de ranzige broer van Jozo.

 11. Haha, ah euh ik gok dat dat de leeftijd zal zijn, lijkt me niet een fantasie die op jongvolwassene-leeftijd al gauw bespreekbaar is. En ieder z’n meug, maar ik vind permanente schade aanrichten wegens een fantasie erg onverstandig.

  En terugkomend op de column: de touwtjes doorknippen als er een practische reden voor is, fine.

 12. Ja, als je de 100 bent gepasseerd en “beneden” is alles verschrompeld heb je alleen nog je gedachten.

  “Permanente schade aanrichten wegens een fantasie erg onverstandig”.

  Jezuz, Maurice!,

  Je wilt toch niet dat dit zich voortplant!?

  BTW

  De praktische reden is er al: Overbevolking!

 13. Sinds kindheid ben ik niet echt blij met mijn ballen. Heb er 0ngeveer 10 jaar geleden een operatie aan gehad en sindsdien doen ze pijn wanneer ik enigermate opgewonden ben, zelfs zo erg dat ik tijdens werktijd de “spanning”eraf moet laten omdat ik anders niet meer kan werkken van de pijn. Mijn Partner heeft het ondertussen geaccepteerd dat ze eraf moeten, maar heeft wel graag dat ik aan de hormonen kan zodat we wel gemeenschap kunnen hebben. Nu is de vraag hoe we een juiste dokter vinden die er ook positief tegenover staat en ook de hormonen voorschrijft.

 14. In de eerste plaats ben ik voor welke voor van lichaamlijke castratie dan ook, maar als er een sekse wegens pernamente anticonseptie wegens de groeiede wereldbevolking gecastreerd dient te worden is het de vrouw ipv de man en wel om deze reden a: Een vrouw voelt zich nog vrouw als haar eierstokken verwijderd zouden worden (een man voelt zich geen man meer als hij gecastreerd zou worden, ook psychisch niet, een vrouw zonder eierstokken voelt zich psychisch nog steeds vrouw ook al is ze dat letterlijk dan niet meer, als je dat wil bereiken moet je haar borsten of vagina verwijderen, vooral haar borsten, om psychisch hetzelfde te bereiken). B: Zonder eierstokken kan ze nog steeds sex hebben en opgewonden raken (een man zonder ballen niet meer) c: Je ziet het direct bij mannen en bij vrouwen niet. Verder is het het ergst wat een man kan overkomen, wegens het psychische aspect.

 15. Linda, je zou de vraag ook anderom kunnen stellen zijn er mannen die het opwindend vinden een vrouw haar eierstokken te verwijderen, haar vagina eruit te snijden of haar borsten te amputeren om dezelfde reden en wat vind jij ervan?

 16. In onze relatie is de behoefte aan sex bij mijn vrouw duidelijk minder geworden. Ik zou het fijn vinden als ik gecastreerd zou kunnen worden want dan hoef ik haar niet meer mijn behoeftes lastig te vallen.
  Soms lig ik naast haar te kronkelen van geilheid en als mijn vrouw me dan vraagt, jongen, zou je willen dat het nu gebeurt dan zeg ik volmondig ja. Als reactie bindt ze vaak mijn zak stevig op en masturbeert ze me.
  Soms gaan er paar weken voorbij dat ik er in het geheel niet aan denk. Het verlangen naarcastratie is een groeiproces dat soms uitschieters toont maar immer rustig en gestadig door gaat.
  Ik weet niet hoe je moet inkleden, een gesprek met een huisarts, een sexuoloog en dat je dan een verwijzing naar de uroloog krijgt.
  Wij hebben samen vaak naar Amerikaanse websites op dit gebied gekeken, tot onze verbazing waren er nogal wat. Hieruit blijkt dat onze wens toch echt niet ongewoon is.

 17. zo zie je maar weer dat er best wel mannen zijn die zich heel graag zouden laten castreren door een vrouw . volgens mij worden er meer mannen door een vrouw gecastreerd dan je zou denken, waarom ook niet. Ik hoop er ooit een te mogen castreren, dat lijkt me leuk om te doen, dan stop ik de ballen in een potje en hou ik ze als een trofee. Een soort waarschuwing aan andere mannen wat ik met ze doe als ze niet gehoorzaam zijn. Zijn er vrouwen die al eens een man hebben gecastreerd .

 18. ja linda ik heb er ook wel over gehoord dat mannen zich vrijwillig laten castreren door een vrouw. mijn vriend vindt het nogal opwindend om erover te fantaseren om door mij te worden gecastreerd, niet dat we dat werkelijk zouden doen want ik speel graag het ballenspel met hem mee door in zijn oor te fluisteren dat ik zijn ballen af ga bijten. ik hoorde dat in de SM scene er wel eens mannelijke slaven worden gecastreerd om nog onderdaniger te zijn aan hun meesteres, tja een beetje vrouw hoeft haar man niet te castreren om te weten dat zij superieur is aan hem en dat zijn ballen een perfect instument zijn om die vrouwelijke superieuriteit af en toe eens te benadrukken. mijn vriend las eens een verhaal over een ranch in amerika waar een vrouw de eigenaresse is een hoop mannen daar aan het werk had, ze eiste van iedere man die voor haar ging werken dat hij zich door haar liet castreren, ze had blijkbaar nogal wat mannen rondlopen die ze had gecastreerd. Nogmaals ik zou nooit een man willen castreren omdat dankzij die ballen een vrouw absolute macht heeft over de man waardoor wij vrouwen superieur zijn aan de man. Zelfs als een man je zou willen verkrachten zou je dat in sommige gevallen dankzij die overgevoelige ballen kunnen voorkomen. Als ie echt vervelend wordt schroom je niet om hem stevig bij zijn ballen beet te pakken als je de mogelijkheid hebt, vaak is dreigen met castreren al genoeg en anders hoef je maar te kijpen om hem naar de grond te krijgen.

 19. @ 20, je schreef
  “Als ie echt vervelend wordt schroom je niet om hem stevig bij zijn ballen beet te pakken als je de mogelijkheid hebt”

  tis niet geheel ontopic, maar op zo’n moment ben je doorgaans te veel overvallen om nog enigszins constructief weerstand te kunnen bieden.

 20. Ja Corina, je hebt wel een punt als je een man bij zijn ballen grijpt heb je absolute macht over hem, zijn wij vrouwen toch het superieure geslacht dank zij die twee eieren die tussen zijn benenhangen. Een verkrachter verdient het om zonder meer te worden gecastreerd!! Maar hoe gaan we dit wettelijk voor elkaar krijgen? Ik las laatst het verhaal van een vrouw die werd gedwongen tot orale sex het voor elkaar kreeg om die vent zijn ballen af te bijten, zijn verdiende loon. Warschijnlijk komt ze er wel mee weg omdat het zelfverdediging was. Maar als je er een gevangen neemt en castreert dan ben je strafbaar oo.k al heeft ie jou of je kind verkracht

 21. zo meiden afbijten die hap als ze gedwongen in je mond worden gestopt, zou ieder slachtoffer van een aanrander of verkrachter moeten doen, is het snel afgelopen met verkrachtingen. De rest van de mannen houden hun ballen zodat we er af en toe eens lekker in kunnen knijpen of bijten. Bedenk goed dat die ballen voortaan van ons zijn!

 22. Hoi Elmo,
  Ik snap het volkomen. De vrouw is gewoon superieur aan de man! Wij bepalen of we sex met jullie hebben, wij bepalen of en waneer jullie worden gesteriliseerd, ja zelfs of dat jullie je ballen behouden of dat jullie worden gecastreerd. Geloof me als een vrouw wilt dat haar man wordt gecastreerd dan gebeurd dat hoe dan ook. Het is geen kwestie of Linda haar man gaat castreren maar wanneer. Zoals ik al eerder schreef mijn vriend zal zijn ballen houden want dankzij die ballen hebben wij vrouwen absolute macht over onze mannen. Verkrachters zullen door ons worden gecastreerd. Het is aan jou Elmo of je een castreerster treft of niet.

 23. miskleun van de bovenste plank Corina . deze Elmo is een vrouw die jarenlang misbruikt is. en als je me niet gelooft, lees dan ff wat draadjes onder mijn naam op het zelfmoordforum van Spaink.

 24. Hallo, lieve vrouwtjes,

  Ik ben een man van 47 jaar, ongehuwd, ik heb een masturbatiedwang en ik heb gisteren bij een sexuologe geweest en gesproken en gevraagd voor operatieve castratie. ! Ze weigerde en zei, dat ze dat allang niet meer doen. Ze stelde me wel chemische castratie voor!!

  Toch, ik hoop dat ik iemand vind, die dat bij mij wil doen!!! Mijn balzak opensnijden, mijn ballen en bijballen eruit halen!!! Als ik ‘avonds naakt voor de spiegel sta en hou mijn teelballen opzij, dan zie ik juist mijn piemel. dan verlang ik er verschrikkelijk naar. Dan zouik verlost zijn.

  Wie kan me helpen en zal reageren

 25. Hallo Johnny,

  Ik heb wel een paar tips voor je om je masturbatiedwang te verminderen. En dat zijn dieettips. Ikzelf heb ervaren dat het veel eten van vlees en dan vooral rood vlees, een bepaalde invloed heeft op je sexdrive, een nogal versterkende wel te verstaan. Dat geldt ook voor eieren en vermoedelijk ook uien, maar dat laatste heb ik niet uitgeprobeerd. Ook het eten van chocola werkt versterkend.

  Ik neem aan dat je ‘normaal’ eet en dus ook vaak vlees en andere dierlijke voedingsmiddelen. Ik raad je aan om eens een maand veganistisch te eten. Dat is zonder vlees, eieren, kaas, melk, yoghurt, vis of watvoor soort dierlijke voedingsmiddelen dan ook. Wat er dan over blijft is op het eerste oog vrij saai, maar als je zoekt naar veganistische recepten, dan kan je toch nog wel wat leuks brouwen. Er blijven iig granen, groenten, fruit en noten over. En het hoeft maar een maand, want het is een experiment. Je kan dan zien of dit bij jou effect heeft.

  Als dit effect heeft, dan hoef je daarna het eten van vlees enzo niet helemaal te staken, dat is zelfs vrij ongezond, maar je moet het wel veel minder eten.

  Overigens geloof ik nooit dat je masturbatiedwang een uitsluitend lichamelijke oorzaak heeft. Het zou erg lastig zijn, als jij je ballen eraf zou halen en je dan nog steeds die drang hebt. Het is van eneuchen bekend dat ze in sommige gevallen wel degelijk nog steeds een erectie konden krijgen. (In combinatie met hun onvruchtbaarheid waren dat populaire jongens bij de (harem)vrouwen.)

  Ik weet niet of jij alleenstaand bent, maar het lijkt mij dat het daarbij vaak voorkomende gevoel van eenzaamheid een vorm van waanzinnigheid kan veroorzaken, waarbij een supersterk verlangen naar een vrouw een rol speelt, dat tot die masturbatiedwang leidt. Ik neem tenminste aan dat je tijdens dat masturberen aan een vrouw denkt en niet aan het in mekaar zetten van een Ikea wandmeubel, om maar iets totaal sexloos te noemen. Op zich is zo’n verlangen naar een vrouw dus logisch, maar het kan dwangmatig worden en zelfs excessief en dan tot een excessieve masturbatiedwang leidend, waar jij last van hebt.

  Sterkte ermee en als je met zo’n dieet gaat experimenteren, laat hier dan horen of het wat geholpen heeft. Ik hoor het graag.

  Vriendelijke groet, Janus.

 26. in verband met vasectomie (sterilisatie) is het maar normaal, dat de man het laat doen. De vrouw moet al zoveel doen, het vruchtje, 9 maanden dragen, last hebben in de eerste, 3 maanden en de laatste 3 maanden en dan nog bevallen, die ook pijnlijk is.
  In verband, dat ik me wil operatief castreren, door een vrouw, door dat ik masturbatiedwang heb, kom ik niet meer op terug. Ook al is het niet verdoofd, toch zal ik het laten doen.
  Ja, inderdaad, ik ben alleenstaand, nog nooit een relatie gehad, zelf nog nooit een vrouw omhelst en getongzoend, of dichtbij genomen, uit liefde, en als ik me masturbeer, kijk ik in boekjes van mooie naakte vrouwen en mijn hart bloed.

  Maar toch bedankt voor de goede raad§

 27. Beste Johnny,

  Ik respecteer je keus, maar ik denk nu des te meer dat je een grote fout maakt als je die weg inslaat.

  Je komt op mij over als een normale man, behalve dan dat je op jouw leeftijd nog helemaal geen ervaring met vrouwen hebt, want dat is vrij uitzonderlijk (en geen wonder dat je daar gek van wordt). Vermoedelijk heb je last van ernstige remmingen, maar wat daarvan de oorzaak is, doet nu niet zo heel veel ter zake, wel hoe je dat kan oplossen. Ik geef je nogmaals een advies.

  In navolging van Johan Cruijff zeg ik je: ‘Elk nadeel hep se foordeel.’ In jouw situatie is je totale gebrek aan ervaring met vrouwen een nadeel. Aan de andere kant kan je dit gebruiken. En dan bedoel ik dat je via een contactadvertentie op zoek gaat naar een vrouw, die jou speels als een groentje behandelt en jou uuuuuuurenlang van alles en nog wat leert. Dat kan vreselijk leuk zijn!

  Het moet wel een vrouw zijn met een nymfomane inslag, maar ze moet niet uitsluitend nymfomaan zijn, met de daarbij behorende nadelen, want dan is de kans groot dat ze je in emotioneel opzicht in de kou laat staan en dat is allesbehalve leuk. Aan de andere kant: dan bestaat de kans dat je op vrouwen afknapt en dan is je opwinding meteen een stuk getemperd, maar het spreekt voor zich dat dat bij lange na niet een goeie oplossing voor je is.

  Dus een vrouw met een nymfomane inslag én ook een humane instelling, ze moet minimaal vriendelijk zijn en begrip opbrengen voor je situatie. Ik neem aan dat je situatie is ontstaan als gevolg van enorme remmingen tov vrouwen, ook al vind je ze opwindend. (Vaak gaan die twee hand in hand.) Een vrouw, die gewoon aardig voor je is en er daarnaast wel ‘pap van lust’, kan je probleem een stuk verminderen, zo niet helemaal oplossen.

  Je begon je post 27 al goed met: “Hallo, lieve vrouwtjes,” ook al zou ik er ‘dames’ van maken. En als je na die aanhef niet een vrouw zoekt, die je ballen eráf haalt, maar die ze léég maakt, dan ben je al een stuk verder. Want dat laatste kan ze nog een keer doen en dat is toch veel leuker? En klamp je niet meteen aan haar vast, want er zijn er nog een paar….

  Dan nog iets. Je castratieverlangen kan ook duiden op een extreme masochistische inslag. Dat is wat mij betreft helemaal prima, maar zoek dan in het SM circuit naar een meesteres, die je daarin kan bevredigen, maar dan wel zonder je lichamelijk te beschadigen. Castratie kan je symbolisch zien als het vernietigen van de/je mannelijke macht. Ben je daarnaar in feite op zoek? Dat kan heel bevrijdend werken, maar dan wel in een spel aub, niet in het echie.

  Je kan ook een prostituee overwegen, maar de kans dat je van een kouwe kermis thuis komt is te groot. Als je dat toch overweegt, neem dan eerst contact op met Het PIC:

  http://www.pic-amsterdam.com/pic.html

  Ik ken die club niet, maar heb er wel een goed gevoel bij. Zij kunnen je vast verder helpen, maar een oplossing in die richting zal vrijwel zeker geld kosten.

  Daarom kan je beter contact opnemen met de NVSH. Die weten mogelijk vrouwen, die mannen met problemen, zoals de jouwe – je bent echt niet de enige – op een prettige manier met jou kunnen oplossen. Je kunt de NVSH heel makkelijk vinden via Google.

  Of vraag aan je sexuologe of er vrouwelijke therapeuten zijn, die dit soort dingen doen – praten erover lijkt met niet voldoende – dan kan je het mogelijk zelfs vergoed krijgen van je zorgverzekering. :)

  Succes ermee, Janus.

 28. Het NVSH, is in Nederland gevestigd, maar ik woon in België, tegen Ieper.

  Dat is al een heel eind om te gaan, doordat ik voor het invalide ben en geen groot inkomen heb, is het voor me te kostelijk.

  Dat is nog een reden, dat ik die castratie wil doen. doordat ik nog nooit niemand heb gehad, maak ik me daarvan ziek.

  Ik zou misschien verbeteren.

 29. Hallo Johnny,

  Ik had het kunnen weten, maar ik lette niet op: Demeyere = België.

  De Belgische NVSH heet CGSO. Hier:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/CGSO

  kan je er meer over lezen en ook (onderaan) hun eigen website vinden.

  Maar begrijp ik je goed, ben jij invalide? Dat maakt het nog lastiger, maar aan de andere kant zijn er in Nederland juist speciaal daarvoor opgeleide en beschikbare prostituees. En die ook uit de zorgverzekering betaald kunnen worden in bepaalde gevallen. Tenminste, dat weet ik niet zeker, maar ik meen daarover een aantal jaren geleden iets gezien te hebben op TV. Wie weet zijn die prostituees er ook in België.

  En je beschrijft nu precies je probleem:

  “Dat is nog een reden, dat ik die castratie wil doen. doordat ik nog nooit niemand heb gehad, maak ik me daarvan ziek.”

  Dat is volkomen begrijpelijk, maar het draagt ook de oplossing in zich: als je wél iemand zou hebben, dan zou dit probleem zich niet voordoen. Maar ja, hoe ver weg is die oplossing? Als je het gevoel hebt dat die oplossing niet bereikt kan worden, dan zak je weg.

  Ik wil je beslist geen valse hoop aanpraten, maar ik denk dat er nog mogelijkheden zijn voor je, die je zou kunnen onderzoeken. Bovendien denk ik dat castratie – mocht je daarin slagen – beslist geen garantie is voor een betere situatie. Wie weet voel je je dan nóg beroerder, doordat je situatie dan nóg uitzichtlozer is. Oké, je lijf is dan rustiger, maar ja, dat is een lijk ook. En als je dan – je zult het net zien; het leven is soms heel wreed – een leuke vrouw tegen komt, dan zit jij zonder ballen.

  Tot slot schreef je: “Ik zou misschien verbeteren.”

  Ja, dat zou kunnen en ik lees daaruit dat je toch een lichtpuntje bent gaan zien. Ga daarop af, raad ik je aan. Je mogelijkheden zijn nog niet uitgeput. En als er dan, nadat je echt werkelijk alles geprobeerd hebt, echt geen oplossing is, dan zou ik toch die chemische castratie kiezen, want die kan je tenminste ongedaan maken, mocht je toch een vrouw vinden, die naar je lacht.

  Ennehh, ga toch wat met je voedsel experimenteren. Dat geeft waarschijnlijk wat ontspanning en dat scheelt toch wat. :)

  Dan nog iets. Je bent al 47 dus dan wordt de invloed van je hormonen over een paar jaar toch al minder en ga je je rustiger voelen. Ik – ouwe zak – spreek uit ervaring. :)

  Heel veel sterkte ermee, Janus.

 30. Janus,

  IK ben niet zo goed in het opstellen van advertenties, zou U mij kunnen eeen voorbeeld geven hoe ik die advertentie moet opmaken, over vrouw met nymfomane inslag en ook eenn humane instelling.
  IK heb dan nog een ernstig iets, namelijk, chronische pijnen, in rug, onderrug en nek.
  U ziet, welke vrouw zou er me eigenlijk willen!!!
  Johan

 31. Linda,

  Ik heb er vannacht er goed over na gedacht, als ge graag een man zou willen castreren, dan mag U het bij mij doen.
  Johnny

 32. Hallo Johnny,

  Ik reageer later op je post 33, ik heb nu helaas geen tijd.

  In RE op Linda en anderen: Fantaseren over castratie heeft een totaal andere betekenis dan het daadwerkelijk doen ervan.

  Daarover later meer (is mijn bedoeling). (En heel verstandig dat Kaatje Cantaatje niet heeft meegewerkt aan het contact leggen voor zo’n daadwerkelijke actie.)

  Janus.

 33. Beste Johnny,

  Voorbeelden van goeie advertentieteksten kan je natuurlijk op contactsites vinden, maar ook bij http://www.speurders.nl/ bijvoorbeeld en dan bij de afdeling erotiek, waar het jou om gaat. (Marktplaats plaatst geen sexadvertenties.) En je kan zelf wel zien wat goeie zijn – de minderheid :) – en wat niet goeie zijn – de meerderheid.

  Om je toch iets op weg te helpen:

  • Wees altijd eerlijk over wie je bent. Dus geen foto van toen je 20 was, van een mooie buurman of van een lul van een pornoster, terwijl de jouwe mogelijk….. Je valt dan bij het echte contact altijd door de mand en dan val je niet alleen tegen, maar kom je ook nog als bedrieger en loser over en dan is het meteen afgelopen met dat contact.

  • Geef redelijk gedetailleerde informatie over jezelf, iig over die dingen waar het jou om gaat en die de door jouw gezochte vrouw moet weten.

  • En geef ook redelijk gedetailleerd aan wát je wil en wátvoor vrouw je zoekt. Dus schrijf niet zoiets als: ‘Elke kut, die wil, mag langs komen.’, want dat komt onverschillig over. (Je moet ze niet de kost hoeven geven, die zoiets schrijven.) Je mag best je wanhoop aangeven, maar niet op die manier.

  Bovendien moet je de vrouw, naar wie je op zoek bent al op voorhand middels je advertentie zien aan te spreken en dat doe je alleen door (tot op zekere hoogte) specifiek te zijn. Zo’n vrouw krijgt dan het gevoel van: ‘Hee, hij wil mij’ en dat vindt ze natuurlijk leuk.

  En denk nou niet dat zulke vrouwen niet bestáán, want er zijn zat vrouwen in vergelijkbare situaties als jij en die daar ook nooit mee naar buiten durven te treden! Al te specifiek werkt ook niet – zo van: je moet precies 1m68cm6mm groot zijn, want dat beperkt je kansen weer te veel. :(

  • Schrijf je tekst overzichtelijk met voor elk onderdeel een aparte alinea. Dus maak er niet zo’n spagettibrei van, zoals ‘wijzij’ hier wel op andere pagina’s doet, want dan leest niemand je tekst meer.

  Dan schreef je: “U ziet, welke vrouw zou er me eigenlijk willen!!!”

  Tsja, dat is precies de wanhoop, waarin je zit. Maar als je die zin iets aanpast en die drie uitroeptekens vervang door een vraagteken, dan krijg je dit: ‘Welke vrouw zou me eigenlijk willen?’ En dat is precies de vraag, die jij beantwoord moet zien te krijgen door haar te zoeken. (Het zijn de mannen, die nog steeds traditiegetrouw moeten zoeken, om het woord ‘jagen’ maar niet te gebruiken.)

  Wat je rug- en nekpijnen betreft, heb je wel eens een röntgenfoto laten maken van je rug en nek? Als daar niets op te zien is wat van die pijnen de oorzaak kan zijn, dan is de oorzaak vrijwel zeker psychosomatisch. En ook dat is in jouw situatie volkomen logisch.

  Ikzelf heb trouwens ervaren dat ik na een masturbatieorgasme naar verhouding meer last had van mijn onderrug, dan anders. Dus in die middeleeuwse en kerkelijke paniekzaaierige praatjes om angst aan te jagen rond dat o zo zondige masturberen, zit toch wel een kleine kern van waarheid. En dan zouden jouw chronische pijnen in rug en onderrug al deels verklaard zijn.

  Dan schreef je in post 34 aan Linda: “Ik heb er vannacht goed over na gedacht, als ge graag een man zou willen castreren, dan mag U het bij mij doen.”

  En dan ga ik nu effe heel grof worden naar jou toe. Als je dat wérkelijk nog steeds zo denkt, na er ‘goed’ (…..) over nagedacht te hebben, dan kan je beter je hoofd laten verwijderen, dan je ballen, want dan zit het probleem toch écht in je hoofd! Maar goed, onzin natuurlijk, dit laatste.

  Nogmaals sterkte ermee, Janus.

 34. Ik ben 35 jaar, ik zou ook castratie ondergaan, mijn vrouw is weggegaan met de kinderen, ik wil mijn ballen kwijt,in gedachten. IK ga binnen in de kliniek, er zijn daar 3 of 4 verpleegsters, die me ontvangen, een sexuologe, psychiater en de huisdokter die de operatie. (Die mensen bestaan niet echt) Maar ik ken goed die vrouwen. De ene verpleegster komt eerst om mij om mijn balzak en penis te wassen, en de elastiekjes aan te doen, dan moet ik naar een andere kamer, voor de bloekgaine aan te doen en de onderste riem aan de benen. Dan helpt de 3 de verpleegster, om mij in het bed te krijgen, ze doen de grote riem rond de benen (boven de knieen).
  Dan blinddoeken ze me, en ze doen een gasmasker op mijn mond om een beetje in te slapen. Ze geven me ook 3 injecties om me tevetmesten. Met het mesje steken ze de top in mijn ballen en penis.

  Daarna doen ze alles af van gaines, tot aan de riem, doen ze de elastiekjes eraf en steken nog eens met het mesje in de ballen en penis.
  daarna doet ze tepelklem in het midden van de zak tussen de ballen en snijden zij ze uit in mijn verbeelding. ze leggen de ballen mooi op mijn benen dn komt er een verpleegster, naakt om me te masturberen tot dat ik masturbeer. Dat is al in mijn verbeelding. volgens de dokter is dat niet normaal.

 35. Jules,

  Jij schreef als laatste zin: “volgens de dokter is dat niet normaal.” Ik neem aan dat je hier een echte dokter bedoelt, bij wie je te rade bent gegaan. Maar het kan ook je fantasiedokter zijn geweest, die dat (in je fantasie) zei en dan ben jij dat in zekere zin zelf, die dat tegen jezelf zei.

  Hoe dan ook, wat ‘normaal’ is bij dit soort fantasieën (en sex in het algemeen) doet helemaal niet terzake, zolang er niemand beschadigd wordt of zichzelf beschadigd. Ik vind dit verhaal van jou een prachtfantasie, ook al is het niet mijn smaak. In de SM wereld draait het altijd om fantasieën, waarbij je in meer of mindere mate, of soms totaal machteloos wordt (gemaakt). Of juist het tegenovergestelde.

  Beide rollen hebben hun functie. De ene, de Masochistische, waarbij je dus onderdanig/machteloos bent, is volgens mij bedoeld om je kracht en dus ook je verantwoordelijkheid uit te schakelen. En zonder verantwoordelijkheid dan toch genieten door toedoen van de dominerende ander(en). En dat is bereleuk, want dan ben je ook niet schuldig. En schuldgevoelens spelen een hele grote rol bij onze sexbeleving, of we nou willen of niet en de mate van schuldgevoel hangt voor een groot deel samen met de manier, waarop we zijn opgevoed.

  Naar het schijnt komen masochistische fantasieën en spelsituaties veel voor bij mensen, die in hun maatschappelijke positie juist heel veel verantwoordelijkheden hebben, zoals topfunctionarissen, die ze dus even kunnen los laten in zo’n onderdanige rol. Vaak gaat het dan nog niet eens om de sex.

  Ik vind dit bere interessante materie, omdat het de diepere drijfveren van de mens bloot legt. Ik vond laatst bijvoorbeeld deze advertentie (die op termijn natuurlijk niet meer te zien is):

  http://www.speurders.nl/overzicht/erotiek/contact-sm/f_particulier_zakelijk-particulier/f_land_i-nederland/slaaf-in-krat-vervoeren-per-koeriersdienst-108443525.html?pc=1211+HL&r=25

  (En even op het ‘ik ben ouder dan 18’ knopje klikken.)

  Een heel goed voorbeeld van iemand, die zich eens totaal machteloos wil voelen. Dat de idioot het in praktijk wil brengen, is natuurlijk zeer af te raden, maar het idee is leuk, het is weer eens wat anders. :)

  De Sadistische of dominante fantasieën hebben een soort tegenovergestelde functie. Je kunt je dan lekker machtig voelen, waarmee dagelijkse gevoelens van onmacht gecompenseerd kunnen worden of waarmee je je schuldgevoelens juist de kop in kunt drukken.

  Masochistische fantasieën of gevoelens, kunnen uiteraard ook duiden op reële minderwaardigheidsgevoelens, maar ook die hangen vaak samen met schuldgevoelens. Hetzelfde geldt op een andere manier ook voor sadistisch-dominante fantasieën of gevoelens. Daar zijn hele theorieën over.

  Gevangenissen hebben ook een bepaald soort aantrekkingskracht op masochisten: Lekker geen verantwoordelijkheden meer hebben. Het is niet voor niets dat (kleine) gevangenissen en het gevangen zijn ook in de SM wereld zeer veel voor komen. Zo ook politieagenten, militairen, kostschooldirecteuren en zelfs nazi’s. Ook het terug naar de baby-peutertijd is zo’n thema.

  Het ondergaan van castratie, als fantasie, is dus masochistisch en het uitvoeren ervan, als fantasie, is dus sadistisch, waarbij het sadistische aspect meer met macht te maken heeft dan met het daadwerkelijk martelen. Maar dat laatste komt wel voor in spelsituaties, maar dan in zeer beperkte mate, als draaglijke pijn (als het goed gaat…..).

  De ballen van de man symboliseren de macht van de man, de mannelijke kracht enzovoort. Het al of niet inleveren van die kracht of het ontnemen ervan, hoort dus duideleijk thuis in de SM wereld en fantasieën erover komen dan ook heel veel voor. Alleen zetten de mensen ze niet op de voorpagina van De Telegraaf, die plek wordt voor de echte oorlogen gereserveerd.

  En je kunt je afvragen in hoeverre castratie in de samenleving al niet op hele grote schaal voor komt, maar dan figuurlijk: Hoeveel mensen wordt niet hun kracht ontnomen in arbeids- en andere relaties……

  Maar dit soort fantasieën of het beleven van die fantasieën in spelsituaties, kunnen een enorme hulp zijn bij je eigen bewustwordingsproces over hoe je zelf eigenlijk in mekaar steekt. Mits je ze bij jezelf kan toelaten!!!, want dat is wel een vereiste, anders leer je er niks van. Ze kunnen je bewust maken van je behoefte aan macht of juist van het ontbreken daaraan. En ook hoe je met je eigen macht om moet gaan, waar de grenzen liggen enzo.

  Ik ben ervan overtuigd dat mensen, die zich van dit soort fantasieën van zichzelf bewust zijn en de betekenis ervan, veel beter met macht kunnen omgaan, dan mensen, die (zelfveroordeeld) hun ogen sluiten voor hun eigen behoefte aan macht. Afijn, hier is nog veel meer over te zeggen, maar dat laat ik nu maar. Internet is geduldig, zal ik maar zeggen.

  De ideeën, die ik hier heb neergezet, geven natuurlijk geen enkele garantie dat het altijd zo is, maar dat mag de pijn niet drukken. :)

  Ennehh, ik kan iedereen, die hierboven iets geschreven heeft op basis van deze theorieën, in een bepaald hokje plaatsen, maar dat zal ik nu maar niet doen. :))

  Janus.

 36. Het is wel degelijk een sexuologe, aan wie dat ik dat verhaal verteld heb.
  Zei vind het niet normaal en zal het voorleggen aan de psychiater, ik hoop dat ze me opnemen in de psychiatery, met de nodige sessies.
  IK heb het nog vergeten te zeggen, ik doe ook nog riemen boven mijn voeten en boven mijn knieën.

 37. Hallo Jules,

  Hoe meer riemen, hoe beter, zou ik zeggen. :) Wat dacht je van vacuümplastic? Dan kom je echt niet meer weg.

  Maar een sexuologe, die zoiets zegt, die begrijpt de materie van haar vak niet.

  Een psychiater zou ik je sterk afraden. En zeker het je laten opnemen. De kans bestaat dat je dan in een cicuit terecht komt, waar je maar weer met heel veel moeite uit kan komen. Om nog maar te zwijgen van de medicijnen, die je dan zou moeten nemen en die niks helpen bij dit soort fantasieën. Op zijn hoogst wordt je erdoor verdoofd om je te temperen.

  Ik raad je dringend aan om literatuur op dit gebied te gaan lezen en internet af te struinen op zoek naar de betekenis van dit soort fantasieën. De Wikipedia heeft ook een pagina over Sadomasochisme. En ik raad je ook aan – wat ik ook aan Johnny adviseerde – om contact op te nemen met de Belgische NVSH, de CGSO – ik neem aan dat jij net als Johnny in België woont. In mijn post 32 staat een link naar een Wikipediapagina over de CGSO, waar ook de website van die CGSO staat genoemd.

  Veel mensen, zelfs ook psychiaters en dus ook nog eens sexuologen, snappen de betekenis van dit soort fantasieën niet. Het interpreteren van dit soort dingen als een ziektebeeld, brengt je juist verder van huis. In feite is alles in onze samenleving gebaseerd op machtsverhoudingen en SM is niets anders dan het erotiseren daarvan. Wat zelfs therapeutisch kan werken, als je in je leven traumatische ervaringen hebt opgedaan met machtsmisbruik.

  Je kan ook eens naar een SM feest gaan, waar je vaak ook alleen al naartoe mag om te kijken. Je kan dan praten met gelijkgestemden en het ontdekken dat er anderen met dit soort dingen rond lopen, geeft vaak al heel veel lucht.

  Je kan ook eens een kijkje nemen op de Speurders.nl pagina bij erotiek en dan contact SM.

  Dat geeft een aardig inzicht in de kronkels in de menselijke geest. Dan weet je tenminste dat je niet alleen bent. Naar aanleiding van deze ballendiscussie ben ik er weer eens gaan kijken en nu staat er dit:

  “Ik ben een 35 jarige slaaf en ik zou graag de banden van jouw auto willen likken. Ik vind het geweldig om door een (dominante) vrouw gedwongen te worden om de banden van haar auto te likken. Het lijkt me heerlijk om voor je wielen te liggen en de banden te moeten likken, waarbij je dreigt over mij heen te rijden als ik dat niet goed doe…”

  Zoiets moet je nooit doen natuurlijk, het risico is te groot, want je weet hoe slecht vrouwen auto rijden. :))

  Maar beter nog dan dit alles is dit: Er is een vereniging van liefhebbers van SM, die heet ‘Vereniging Studiegroep Sado-Masochisme’. Ze bestaan al jaren en je vindt ze hier:

  http://www.vssm.eu/

  Deze mensen werken non-profit en dat is heel gunstig in een gebied waar de prostitutie welig tiert, om nog maar te zwijgen van de oplichters. Ik ben uit pure nieuwsgierigheid jaren geleden eens op zo’n party van die VSSM geweest en dat was reuze gezellig. En je ontmoet er hele aparte mensen, die zichzelf durven te zijn, heel wat anders dan op je werk of op het verjaardagspartijtje van je schoonmoeder.

  Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij hebben ze ook mensen, die zich verdergaand in het onderwerp hebben verdiept en die kunnen je dan goed helpen met jouw fantasieën. Iig ben je al een boel tijd kwijt om hun site af te kluiven. En o, er lopen daar ook vast een boel psychologen, sexuologen en psychiaters rond. Nee niet om klanten te werven, maar omdat ze het zelf leuk vinden. :)

  En als je toch naar een psychiater gaat, zoek er dan één, die open staat voor SM en daar veel verstand van heeft. Die etikettenplakkers, daar heb je niks aan.

  Groet, Janus.

 38. Nog maar even wat er op de Wikipediapagina over sadomasochisme staat onder de kop Psychologie:

  “In ogenschouw nemende dat sadomasochisme niet in trek zou zijn onder sadisten/masochisten pur sang, zouden we deze stroming binnen de seksuele cultuur evenwel kunnen duiden met een beroep op de theorie van Sigmund Freud. Freud gaat er namelijk van uit dat ieder mens in zich de neiging tot onderwerping én de neiging tot overheersing draagt. Sadomasochisme is dan een cultivering van deze oerdriften.

  De vraag of de neiging tot sadomasochisme genetisch bepaald is, is (nog) niet beantwoord. Veel actieve sadomasochisten geloven dat dit inderdaad het geval is. Er zijn ook mensen die zeker menen te weten dat het niet zo is. Maar de vermeende werkelijke oorzaak is dan toch dikwijls niet te vinden. Ook geloven veel actieve sm’ers dat het sm-gevoel niet moet worden beschouwd als een soort ziekte die genezen kan worden. De weg naar de arts of specialist, de psychiater, vinden zij een verkeerde weg, die hoogstwaarschijnlijk niet tot het gewenste doel, ‘genezing’, zal leiden. Deze mening is in sm-kringen ontstaan op basis van ervaring en onderlinge gesprekken daarover. Zij vinden het beter om de sm-gevoelens te accepteren en er iets mee te doen, bij voorkeur met een bijpassende partner: een dominant als men onderdanige gevoelens heeft en een onderdanige als men dominante gevoelens heeft. Men kan contact opnemen met één van de daartoe geëigende verenigingen. Er is in Nederland een aantal verenigingen waar mensen met sm-gevoelens elkaar ontmoeten.”

  Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sadomasochisme

  Ikzelf geloof niet dat SM genetisch bepaald is, tenzij je ervan uit gaat dat intermenselijke machtsverhoudingen op zich genetisch bepaald zijn en daar is meer dan genoeg aanleiding voor.

  En het inkaderen in een ziektebeeld werkt met SM net zo min als dat je homosexualiteit tot ziekte bestempelt. Hoeveel ellende heeft dat niet opgeleverd!

  Wat Freud betreft, die had het heel veel over de oorsprong van gedrag vanuit de kindertijd. In dat verband is SM heel eenvoudig te verklaren. Een kind heeft de behoefte zich geborgen te voelen bij zijn/haar ouders, een gevoel dat bij onderdanigen in het SM-spel is terug te vinden. Anderzijds hebben kinderen er de behoefte aan om hun zin door te drijven, dus behoefte aan macht (die ze vaak niet hebben tov hun ouders), waar de neiging tot dominantie op terug te voeren is. Afijn, zo kan ik nog uuuuuuren doorgaan. (Doe ik niet.)

  Groet, Janus.

 39. Hallo Johnny,

  Ik denk dat al dit gepraat over SM-fantasieën op jou niet van toepassing is. Jij zit met je gewone verlangens, waar je geen kant mee op kan en die tot dwangneurotisch gedrag leiden.

  Gesprekken met een psycholoog of sexuoloog kunnen helpen, maar kunnen je situatie op zich niet veranderen. Daar zul je zelf wat aan moeten doen.

  En wat ik al zei: Castratie zal je situatie vermoedelijk alleen maar verslechteren. Onderschat de invloed van hormonen op je gevoel van welbevinden niet.

  Ik vond nog dit op inet:

  http://www.nissaba.nl/nisphp/viewtopic.php?p=7929

  Dat met dat touwtje zou ik je sterk afraden, want dat doet vrijwel zeker pijn als de hel.

  Janus.

 40. I?K heb mijn penis nu al 5 tot 6 keer afgetrokken, er is geen bijna veel meer aan dat sukkelaardje. Het szijn allemaal rode plekken, hij heeft nogal oijn>. Ik lig in mijn bed met mijn benen opgen<. Als ik gecastreerd zou geweest zijn, zou ik dat allemaal niet hebben.

 41. Jules 43: “Als ik gecastreerd zou geweest zijn, zou ik dat allemaal niet hebben.”

  Nee, maar hoe het dan wél zou zijn, weet je ook niet. Jij bent nu 35 en het kan best zijn, dat als je het tóch doet, dat je dan tot aan je 90e je de haren uit je hoofd trekt – die je dan al op je 40e niet meer hebt – over wat je hebt gedaan.

  Het is vergelijkbaar met mensen, die suïcidaal zijn: Als ik maar eenmaal dood ben, dan….. en, zoals jij denkt: Als ik maar eenmaal geen ballen meer heb, dan….. Het is het idealiseren van een toestand, die je niet kent, omdat je jezelf een reden wilt geven om het te doen.

  Jammer dat dieren niet kunnen praten, anders zouden we informatie genoeg hebben over hoe het zou zijn om zonder ballen te leven. Over de mens is die informatie uiterst schaars en waarschijnlijk niet vergelijkbaar met chemische castratie.

  En heb je mijn dieettips hierboven al gelezen?

  Janus.

 42. Ik zal ook wel toegeven, dat ik alles zoek, om niet meer alleen op de wereld te zijn. Ik zoek geen vrouw voor de sex, Maar mijn gevoelens en verlangens zijn zo hoog, dat ik alles zou laten doen, omdat libido te verminderen.
  Ik heb zelf a slaappillen genomen, gevraagd aan de huisdokter voor euthanasie, bij de laatste operatie, heb ik gevraagd aan de vrouwelijke dokter, of dat ze niet meer kon inspuiten voor me te doen slapen, dat ik niet meer wakker kwam.
  Ik heb dat ook verteld aan de psychologe/sexuologe.

  Er zal iets moeten gebeuren!!!

 43. Allejezus Jules,

  Dan is er dus heel wat meer aan de hand, maar het één heeft natuurlijk met het ander te maken. Ik neem aan dat je het forum over zelfmoord van Karin al wel hebt gezien, dat kan je hier vinden:

  http://www.spaink.net/forum/

  Daar kan je in ieder geval ‘praten’ met mensen, die een vergelijkbare behoefte hebben aan de dood als dat jij hebt.

  Ik ga je niet zeggen dat het makkelijk is om hieruit te komen, dat is het niet. Maar er zijn wegen, maar kennelijk lukt het niet om er met de psychologe/sexuologe uit te komen, die je al bezoekt. Een bij jou passende therapeut is van belang, dus ga nog eens verder zoeken, zou ik zeggen.

  Neem daarbij niet de eerste de beste, maar zoek er eentje met wie het klikt. Zij doen een intake met jou, maar jij moet ook een intake met hen doen om vast te kunnen stellen of het iemand is met wie je goed kunt communiceren. Je moet niet steeds iets hebben van: ‘Ehh, wat bedoel je? O ja, nou snap ik het (en het dan nog maar half snappen).’ Een gesprek moet wel een beetje lopen wil het iets opleveren.

  Zeg bij een therapeut nooit meteen dat je acute zelfmoordneigingen hebt, want voordat je het weet belt hij of zij de witte jassenpolitie of proppen ze je vol met medicijnen. Pas als je een vertrouwensbasis hebt, dan kan je dat voorzichtig gaan aankaarten. Ik weet niet hoe jouw psychologe/sexuologe daarop gereageerd heeft, maar als dat met begrip is, dan spreekt dat in zijn/haar voordeel.

  Als het niet klikt met een therapeut, dan hoeft dat niets te maken te hebben met de kwaliteit van de therapeut, maar net als in andere contacten kan je nou eenmaal makkelijker met de één overweg dan met de ander.

  En mogelijk dat libido-verminderende medicijnen ook een oplossing zijn. Er zijn beslist tussenwegen tussen niks ertegen gebruiken en totale chemische castratie.

  Succes ermee, Janus.

 44. Janus,

  Ik moet U dat nog laten weten, ik ga, voor mijn probleem bij de dienst “Centrum voor seksuologie en gemberproblematiek”.

  Ik vond dat U dat moest weten.

  Groeten

  Johan

 45. Dank Jules.

  Ik denk dat je ‘gender’ bedoelt in ‘gemberproblematiek’. Gember is heel wat anders. :) ‘Gender’ betekent zoiets als (mannelijk en vrouwelijk) geslacht en/of gedrag. Het is een moderner woord dat eigenlijk alleen door insiders en kenners wordt gebruikt. Je kunt er hier meer over lezen:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Gender_(sekse)

  Ik wens je veel succes bij die Dienst en hoop dat je er uit mag komen.

  Janus.

 46. Hallo,

  IK ben Karel, , 49 jaar en al 3 jaar weduwnaar, we hebben geen kinderen. Ik heb een klein inkomen en de reden dat we geen kinderen hadden, lag aan mij. Ik heb mijn enige liefde, moeten afgeven en moet niemand meer hebben Ook doordat ik een aandoening heb. Ik moet nu op 08/06/2012, in een kliniek, in Breda, met de vooronderzoekingen en besprekingen die al gedaan zijn, moet ik bij een psychiater, voor chemische castratie. Hoe gebeurt dat, word ik nog doorgestuurd naar andere specialisten? Wat daarna? gebeurt dat met medicijnen of injecties. geregeld op controle gaan, bij een sexuologe/psychologe. Wat zijn de nevenwerkingen ervan?

  Kan U me daarvan meer uitleg geven. .

  Karel

 47. Hallo Karel,

  Ik weet niet tot wie je je richt, waarschijnlijk tot Karin, maar aangezien ik hier voorafgaand aan jouw post als laatste geschreven heb, ben ik zo vrij je ook een antwoord te geven.

  Nou ja, een antwoord is het wel, maar echt de info geven, waar je om vraagt, dat kan ik eigenlijk niet. Je vragen zijn daarvoor te specifiek en de artsen tot wie je je gewend hebt, zullen die vragen ongetwijfeld kunnen beantwoorden.

  Op internet is natuurlijk ook veel te vinden over chemische castratie en mogelijk vind je ervaringen van mensen, die dat al doen op die manier. Helaas vind je op inet voornamelijk info over het castreren van dieren, dus je moet goed doorzoeken om iets over mensen te vinden.

  Maar hier, en dan vooral hoofdstukje 1.1, kan je ook al wat vinden, maar meer in het algemeen:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Castratie

  Groet en sterkte ermee, Janus.

 48. Ik heb me laten vertellen, als ge U schaamhaar en konthaar scheert, voor de chemische castratie, laat doen, dan hebt ge een babyvachtje, dat er geen haar terug groeit? klopt dat?

 49. Karel,

  Nou, dat weet ik dan wel. :)

  Ivm een operatie is een keer mijn schaamhaar afgeschoren en dat is weer helemaal normaal teruggegroeid. Het enige is dat het in de beginfase van het teruggroeien enorm jeukte. Dat komt, doordat die korte haartjes gaan prikken.

  Maar het lijkt mij dat dat voor chemische castratie niet hoeft. Dat gaat met medicijnen.

  Het zou wel kunnen zijn dat, tengevolge van de medicijnen, de groei van je schaam- en ook je baardhaar vermindert, maar dat weet ik dan weer niet. Dat moet je aan je artsen vragen.

  J.

 50. Hallo,

  Ja, dat weet ik ook wel, dat voor chemische castratie, het schaamhaar er niet af moet. Maar ik zou nog eerst een ThaIse erotische massage laten doen, Body tot body, waarvoor het meisje, me eerst scheert, ik heb het nog laten doen. Mijn vraag is: met de chemische castratie, zou het dan nog terug keren. Ik hoop zelf van niet. Dan heb ik altijd een babyhuidje.

  Dan zou ik later heel mijn lichaam laten scheren. buik en borsthaar en rughaar.
  Karel

 51. Hallo Karel,

  Het zou kunnen zijn – wat ik al schreef – dat je schaamhaar vermindert in combinatie met chemische castratie, zeker nadat je het dan ook nog hebt afgeschoren. Maar daar weet ik te weinig van en bovendien zal het wel van persoon tot persoon verschillen.

  Groet, J.

 52. Hallo, Karin,

  Weet U wat ik ook al geruime tijd doe, dat zijn elastiekjes rond de penis en balzak doen en dan nog van gassleitels, over de balzak doen, al twee kanten, en zo hard mogelijk toeknijpen. Een tepelklem tussen de 2 ballen plaatsen. Dan met een mes, steekjes geven in balzak en penis, overal zo, 20 – 25 tal. Dan doe ik alles af, dan masturbeer ik me op een DVD van bound Heat
  Karel

 53. Zeg Karel,

  Waarom vertel je dit aan Karin? Hoop je haar hiermee een beetje lekker te maken? :)) Gaat niet lukken, vrees ik.

  Trouwens, als je dit soort, ehh, ‘leuke’, spelletjes wilt blijven spelen, dan moet je je niet chemisch laten castreren, want dan lukt dat niet meer, het is dan over met de Heat. Dan kan je het beter bij SM houden.

  J.

 54. Het blijkt dat er op het onderwerp castratie in Nederland nogal een taboe schijnt te rusten, op het internet vind je er op Nederlandse websites nauwelijks iets over. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar tal van websites aan dit onderwerp aandacht schenken.

  Wel zijn er veel Amerikaanse websites over dit onderwerp, zoals Eunuch Archives en Tribes. Op de laatste staan ook mooie, en daar bedoel ik zeker niet mee pornografische, foto’s.
  Mijn vrouw en ik hebben samen veel websites over dit onderwerp bekeken waarbij de kwaliteit van de websites uiteenliep van banaal pornografisch en sadistisch tot goed kwalitatief beschouwend.

  Vanuit allerlei verschillende achtergronden en motieven geredeneerd blijkt de wens tot castratie bij veel mannen te leven.

  In eerste instantie ligt daar de achtergrond van de underground SM-wereld waar meester(es)-slaaf relaties een rol spelen, uit die hoek komen veel wensen naar voren.
  Dit zou je nog als een extreme uitwas kunnen beoordelen.

  In „normalere” situaties wordt vaak van een medische noodzaak aangevoerd, namelijk de preventie tegen het ontstaan van prostaatkanker.
  In de VS schijnt het nogal een routine-operatie te zijn die veelvuldig wordt toegepast op mannen boven de 40 jaar. Bij ook maar de minste blijk van symptomen die ook maar enigszins in die richting kunnen wijzen komt dit punt al ter sprake
  De gewoonheid ervan blijkt al uit het spraakgebruik „ my husband has been nutted ” of „ he has been clipped ”.
  Als er dan in je eigen familie nogal wat mannen aan prostaatkanker zijn overleden geeft je dat toch een punt om over na te denken.

  Op Eunuch Archives schrijven ook vrouwen over dit onderwerp. Veel vrouwen zijn van mening dat de castratie van hun man na zijn 45e, vooral als het gezin voltooid is, een positieve bijdrage aan hun huwelijksleven kan geven.
  De man schijnt er veel rustiger door te worden waardoor de kwaliteit van het gezinsleven, ook wat betreft de sexualiteit, kan toenemen.

  De websites belichten ook de verschillende methoden waarop de castratie uitgevoerd kan worden. Naast de normale manier waarbij de ingreep in een ziekenhuis of in een privé-kliniek verricht wordt zijn er ook de zogenaamde „cutters”, in het Nederlands zou je het dierensnijders kunnen noemen, die de ingreep uitoefenen.
  Uiteraard is dit onbevoegd medisch handelen en dus onwettig, vandaar dat de aktiviteiten van deze lieden in het ondergrondse circuit plaatsvinden.

  Er zijn cutters die gebruik maken van methodes ontleend aan de veehouderij, zoals het gebruik van de burdizzo ( een soort afklemtang ) waarvan je moet afvragen in hoeverre deze methoden die op mensen toepasbaar zijn.

  Indien wij tot het besluit komen dat ik mij laat castreren dan zal dat gewoon poliklinisch in een ziekenhuis moeten gebeuren. Als het in Holland niet mogelijk is dan gaan we naar een privé-kliniek in de VS, op internet hebben we er al een paar gevonden.

 55. Hallo Erik,

  Wat een superverhaal van je. Niet dat ik er persoonlijk wat aan heb, anders dan pure interesse, maar ik heb getracht antwoord te geven op vragen, die hierboven werden gesteld, maar mij ontbrak in de meeste gevallen de juiste informatie. Ik denk dat veel mannen, die dit overwegen, veel aan je info zullen hebben.

  Wat ik vooral belangrijk vind in je verhaal is het onderscheid dat je aangeeft tussen SM gerelateerde interesse in castratie en de geheel andere redenen om hierover na te denken. Ik denk – is mijn indruk hier zo’n beetje – dat veel mannen, die met een castratiewens leven, zich niet van dat onderscheid bewust zijn. Laat iemand zich in een SM setting castreren, dan komt ie van een kouwe kermis thuis. Daarna is de lol, dwz de opwinding, er immers meteen vanaf? Of vergis ik mij?

  Dat brengt me op een vraag aan jou. Jij schreef:

  “De man schijnt er veel rustiger door te worden waardoor de kwaliteit van het gezinsleven, ook wat betreft de sexualiteit, kan toenemen.”

  Dat de man er veel rustiger door wordt, dat geloof ik onmiddelijk, maar hoe kan de kwaliteit van de sexbeleving toenemen, als je als man geen erectie meer kan krijgen? Want daar is toch in de meeste gevallen sprake van?

  Nou is er nog wel meer te bedenken dan alleen maar het neuken om toch een sexbeleving te hebben, maar toch. Voor de vrouw zijn wel alternatieven te bedenken, maar voor de man? Die kan niet meer klaarkomen of hoe dan ook een staat van opwinding ervaren. Welk alternatief heeft hij dan? Dat er veel meer geknuffeld kan en zal worden, ligt voor de hand (en waarschijnlijk zijn vrouwen er blij mee dat de neukfocus – een veel gehoorde klacht – niet zo meer voor komt), maar in hoeverre je knuffelen tot sexbeleving kan rekenen, is de vraag.

  Groet, Janus.

 56. Ik heb jullie site per toeval gevonden en ik vind het nogal interessant. Ik ben nieuw. Maar ik lees zo over, mannen die willen castratie laten uitvoeren, ik ben 33 jaar, ben geestelijk in orde, maar zit in een elektrische rolwagen. Mijn onderlijf is verlamd vanaf mijn knieën, dus mijn piemel werkt nog. Maar ik heb er zulk een last van, altijd maar verlangens naar sex. mij maar 5 tot 6 maal aftrekken. Ik ga niet gaan werken. Ik woon in de grensstreek België – Nederland. Ik heb gelezen, dat er 3 manieren zijn om de man te castreren, chemische castratie, operatieve castratie en de castratie met de berluzzo tang. Dat is een tang dat ze op de balzak zetten om de zaadleiders door te knippen. Dat zou in 2 keer gebeuren. onder verdoving. klopt dat?

  klopt dat

 57. Ik heb jullie site per toeval gevonden en ik vind het nogal interessant. Ik ben nieuw. Maar ik lees zo over, mannen die willen castratie laten uitvoeren, ik ben 33 jaar, ben geestelijk in orde, maar zit in een elektrische rolwagen. Mijn onderlijf is verlamd vanaf mijn knieën, dus mijn piemel werkt nog. Maar ik heb er zulk een last van, altijd maar verlangens naar sex. mij maar 5 tot 6 maal aftrekken. Ik ga niet gaan werken. Ik woon in de grensstreek België – Nederland. Ik heb gelezen, dat er 3 manieren zijn om de man te castreren, chemische castratie, operatieve castratie en de castratie met de berluzzo tang. Dat is een tang dat ze op de balzak zetten om de zaadleiders door te knippen. Dat zou in 2 keer gebeuren. onder verdoving. klopt dat?

 58. Hallo Bessy471,

  C: ……”en de castratie met de berluzzo tang. Dat is een tang dat ze op de balzak zetten om de zaadleiders door te knippen. Dat zou in 2 keer gebeuren. onder verdoving. klopt dat?”

  Ik heb hierboven wel meegeschreven, maar van dit soort details weet ik niet zo veel. Maar ik denk dat het doorknippen van de zaadleiders alleen maar tot sterelisatie leidt en niet tot castratie.

  Een sexuoloog zou je vragen vrijwel zeker wel kunnen beantwoorden.

  Groet, Janus.

 59. Hallo, Janus,

  Bij sterilisatie worden er 2 sneetjes gegeven in de balzak, maar met die berluzzo tang, heb ik me laten zeggen, is de tang over de teelbal zetten op de zaadleider, 3 – 4 minuten erop laten staan, de zaadleider is in gescheiden in 2 stukjes. Dan nog de 2 de kant. Ik vind dat wel een goede oplossing. Maar waar doen ze het in België of Nederland?

  Bessy471

 60. bessy471 ≡ 14 Jun 2012 ≡ 05:12
  Hallo, Janus,

  Bij sterilisatie worden er 2 sneetjes gegeven in de balzak, maar met die berluzzo tang, heb ik me laten zeggen, is de tang over de teelbal zetten op de zaadleider, 3 – 4 minuten erop laten staan, de zaadleider is in gescheiden in 2 stukjes. Dan nog de 2 de kant. Ik vind dat wel een goede oplossing. Maar waar doen ze het in België of Nederland?

  Bessy471

  Schrijf een reactie

 61. Bessy471 (62/63),

  Ik zou het echt niet weten. Ikzelf heb geen persoonlijke belangstelling in deze richting, vandaar. Je zult je tot een deskundige moeten wenden, een sexuoloog, neem ik aan.

  Succes, Janus.

 62. Toevallig stuitte ik hierop:

  http://www.nu.nl/wetenschap/2842883/dood-grondlegger-informatica-mogelijk-toch-geen-zelfmoord.html

  Met:

  “Enkele jaren eerder werd Turing chemisch gecastreerd als straf wegens homoseksualiteit. Van de hormoonbehandeling kreeg Turing borsten en hij zou er psychische problemen aan hebben overgehouden. Dit alles droeg bij aan het schijnbaar voor de hand liggende scenario dat zijn dood zelfmoord was.”

  Dit was rond 1950, dus mogelijk dat die hormonen nu verbeterd zijn, maar het leek me toch een interessant bericht voor in deze draad.

  J.

 63. Wij hebben al weer jaren een cuckold relatie.
  Werkelijke seks zit er voor mij niet meer in, dat doet mijn vrouw met andere mannen. Liefst mannen uit onze leefomgeving.
  Ik ben ooit op onze trouwdag gesteriliseerd.
  Vanaf dat moment heb ik vaak pijn aan mijn ballen.
  Wij zoeken nu een mogelijkheid voor echte castratie.

  jaap

 64. Hallo Jaap,

  Bedankt voor je bericht. Ik heb zelf ooit overwogen om mezelf te laten steriliseren, maar heb altijd getwijfeld en het dus nooit gedaan. Jouw post bevestigd voor mij dat ik de juiste keus gemaakt heb, ook al hoeft jouw ervaring geen algemeen geldend bezwaar te zijn.

  Groet, Janus.

 65. Een burdizzo is een soort tang waarmee in de veehouderij castraties worden uitgevoerd en die vooral in de Vs wordt toegepast. De tang wordt op de balzak van het dier geplaatst en daarmee worden de zaadleiders, de bloedtoevoer naar de ballen en de zenuwen afgekneld. Men doet een bal tegelijk. Bij grote kuddes dieren, zoals vleesstieren, is dat voor de cowboys dus echt massawerk. Omdat de zenuwen zijn afgekneld heeft het dier dus geen gevoel meer en omdat de bloedtoevoer is afgekneld sterven ook de ballen af en verschrompelen in z’n geheel. Tevens zijn dan ook de zaadleiders onderbroken zodat het dier geen vrouwelijke dieren meer kan bevruchten.
  Voor gebruik op mensen is dit apparaat volkomen ongeschikt. Als de bloedtoevoer naar de ballen is afgeklemd dan ontstaan afstervingsverschijnselen ( gangreen ) die vergiftigende werkingen hebben. Ik merk dat in deze rubriek geen duidelijk verschil gemaakt wordt tussen castratie en sterilisatie. Bij sterilisatie worden alleen de zaadleiders onderbroken maar blijven de bloedtoevoer en de zenuwverbindingen intact.
  Bij castratie worden de complete zaadballen verwijderd maar dan ondergaat men ook de daarbij behorende consequenties zoals hormoonproblemen e.d. Zonder uitdrukkelijke medische noodzaak ( o.a. bij prostaatkanker ) zal men niet gauw tot deze ingreep overgaan. Het gebruik van burdizzo’s komt wel voor bij spelletjes in de SM-sfeer maar die zijn dus niet zonder gevaar.

 66. hallo, ik ben nu 2 maanden chemisch gecastreerd, wat ben ik een gelukkige man, ik was die man, 33 jaar, in een elektrische rolstoel zat, vanaf mijn knieen verlamd was en me 5 tot 6 keer masturbeerde. Nu heb ik geen gevoelens meer in mijn penis en geen verlangens meer in mijn hoofd. Ik ben wel 10 kg bijgekomen en heb een beetje borsten bij gekregen. Maar anders ben ik een heel ander mens. Wel met psychologische begeleiding van een psychologe. Ik zou het iedereen aanraden, die zulke problemen heeft. geen erecties meer. niets

 67. Beste Linda en Corina,

  Jullie zijn echt ziek, volgens mij moeten bij jullie je eierstokken verwijderd worden.
  Hoe jullie over mannen denken.

  mvg,

  Roderik

 68. Sinds kort heeft mijn vrouw een andere vriend.
  Zij hebben samen vastgesteld dat ik blijvend een
  kuisheids voorziening moet dragen.
  Ebige manier op daar vanaf te komen is castratie.

 69. Jaap: ja nou zeg, ze eist nogal wat van je. Je kunt ook gewoon van *haar* scheiden in plaats van te scheiden van je penis… En hoezo: ‘zij hebben samen vastgesteld…’ Heb jij zelf dan geen stem in het geding?

  1. Binnen onze cuckold levensstijl hoord dit gewoon thuis. Ik zou er norgen zo van weg kunnen lopen als ik zou willen.
   Met een medische reden ben ik na een lang traject inmiddels werkelijk gecasteerd.
   Mijn vrouw komt bij haar vriend meer dan voldoende aan haar trekken.

 70. IK heb eens rond gekeken op Amerikaanse Sites, daar sukkelen ze niet, om een man te castreren met elastiekjes en een tang. Ze doe het elastiekje op de tang, U kan die zover open duwen, dat er 2 teelballen door elastiekje kunnen, Ze duwen dat tegen de penis en dan lossen ze tang, zodat het elastiek hevig duwend op de balzak zit.
  Doet dat voor die man geen pijn, in het begin, tot de leidiers allemaal afgekneld zijn.

  Het is ook omdat, ik naar Amerika zou gaan, om hetzelfde te laten doen!!!! maar ik zou eerst meer informatie willen.Het is een Amerikaanse site, maar ik spreek geen woord Engels. Vroeger deden ze dat bij de biggen, tegen het staart bijten, deden ze ook zulk een elastiekje rond en dan viel het voorste van de
  staart ervan af. Is dat ook zo, dat de balzak, na een tijdje eraf valt.

  IK stel U misschien wel moeilijke vragen!!!

 71. Ik ben nu bijna een jaar, de of in bed chemische castratie ondergaan, ben nu tesamen 25 kg bijgekomen, mag een bh dragen (een C cup) en heb osteoporose versneld bijgekregen Ik zit wel in een elektrische rolstoel, maar ik woon niet meer in een sociale woning, ik ben opgenomen in een verzorgingstehuis. Ze moeten me nu wel met 2 verpleegsters wassen en als ik in bad moet, of in bed is het optilmachine. Doordat ik al zwaar invalide was en veel last had van sexuele prikkels en masturbaties en toch nooit vrouw niet zou krijgen voor een relatie, ben ik wel blij, dat ik het medicijn neem, maar voor een gezonde man met vb hyperseksualiteit, zou ik toch 5 keer nadenken.

  Toch zou ik liever hebben dat ze me operatief geheel castreren, teelballen, bijballen en bijnieren uitsnijden. en de balzak een gedeelte afknippen en de leiders ook kort afknippen en dan de zak toenaaien.
  mvlg

 72. zo zo wat een verhalen, ik wil best een dame vinden om verder over castratie te praten. wel sneu voor haar als zij haar fantasie niet kan realiseren ?
  zwartepietslaaf et yah………com

 73. Als er vrouw in Nederland of België is, die me als man, zou willen operatief castreren, dan mag ze direct contact met me opnemen. Als het moet, kan ik bij haar komen maar dan moet ze wel na de operatie opvang voor me!!

  Ik wil ze kwijt, heel de boel, ballen, bijballen en de kleine of bijnieren.

  En daarna nog de goede verzorging!!!

 74. Ik ben 47 jaar en ben van 14/04/2014, beginnen ANDROCUR nemen, nu 7 weken later ben ik een heel andere, gelukkige man. Ik ben ongehuwd, ik deed ook aan zelfpijniging, zoals zelf in mijn balzak lichte sneetjes maken, elstiekjes errond doen en een half uur zo blijven op bed liggen.

  Zijn er nog mannen die chemische castratie doen?

  Jean-Pierre

 75. Ik ben nu al 2 maanden door androcur, chemisch gecastreerd. Ik heb nog nooit geen vrouw gehad voor liefde, of het was enkele keren betaalde sex. Ik ben wel geestelijk normaal, maar heb veel pijnen aan nek en rug en mijn voeten zijn tesamen al 20 maal onder het mes gelegen (operatie). Ik heb naar het huis van de mens geweest in Gent, voor te vragen voor euthanasie. Ik ben voor het moment zo gelaten en kalm. Ik mag nu naar de LEIF-dokter voor het 1 ste gesprek en weet U dat ik er me nu al op verheug, om het te laten ondergaan.
  Die androcur is gewoon zalig, geen erecties meer, U bent lui en moe en U bent zo gelaten. Ik zal wel een dag of 3 voor de euthanasie opgenomen worden in een ziekenhuis of bejaardenhuis. Voor me nog een zwaarder kalmeringsmiddel te geven. Want met de pijn en het alleen zijn kan ik niet blijven leven.

 76. Hallo,
  Wie kan er me van mijn vervelende teelballen afhelpen. Ik ben 19 jaar, maar ik heb een vreselijk probleem, mijn ballen zijn zo lastig en pijnlijk. Ik heb al verschillende dokters bezocht, Ik heb nog nooit geen meisje gehad, nog nooit naar prostituee geweest. Niks. Mijn wens is dat gecastreerd zou worden door een vrouwelijke dokter en een verpleegster. De endocrinologe zei me dat chemische castratie niet zou helpen. Ik zoek een vrouwelijke dokter in Nederland of België.
  Ik heb beginnen last krijgen vanaf mijn 13 de jaar en ben er bij de specialist geweest na mijn 18 de verjaardag. Mijn ouders weten van niets.

 77. Castratie van mannen ter behoefte van populatie-controle werkt niet.

  Ten eerste zijn mannen het eerste half-jaar sowieso nog vruchtbaar en ten tweede je hebt maar een vruchtbare man nodig om een complete nieuwe-generatie zaadschietters en dragers op de wereld te zetten.

  Castratie van mannen vooral in het midden-oosten werd vooral gedaan bij negroïde-subsahara slaven en gevangenen van oorlog/stammen nabij en werd vooral gedaan om zo doende de manlijke linguee te vernietigen aangezien de man de cultuur behoud zo zeggende *wat niet zo is de vrouw zij stelt verwachtingen van haar partner wat de cultuur vormt.*

  Daarom is het ook vaak gebruikelijk om vrouwen te steriliseren in 3e wereld landen waar overpopulatie een grote rol speelt in de politiek.

  En ziekelijk weer dat de helft van de mensen die hier reageert niks meer dan perverse geesten zijn.

 78. Hallo,
  zwijg me van chemische castratie, ik ben nu voor het moment opgenomen in het psychiatrische instelling in Geel. In een streng gesloten instelling. Ik ben al zo depressief en denk niet anders of aan de dood willen zijn of door EUTHANASIE;

  Nu moet ik beginnen afbouwen, ik zal tenminste 6 maanden in de PZ zitten

  Ik ben zo gelaten en moe!!!! Ik raad het iedereen af!!! rukt hem nog 10 maal per dag af!!!!!

 79. Vroeger nog in een oorlogszone vrouwen geholpen om vooral héél veel mannen op te kuisen. De lokale vrouwen schoten dan af en toe ook een man in de zak, of andere dingen, enfin. Het was wat gênant voor mij omdat ik toen nog maar in mijn twintigers was. Wat wel opviel is hoe weinig dit gerapporteerd werd, uit trots van de mannen.
  Vergeet ook niet dat in de middeleeuwen mannen in hun ondergoed werden opgehangen. Een maagd had dan de eer de zakjes kloten eraf te snijden en het naar de vele weduwes te werpen. Neen, ze vallen niet uit ons zakje, want ons kloten zitten in wat vet ingekapseld. Mijn lerares geschiedenis lustte er wel pap van, vooral als enige jongen in de klas tussen 12 17-jarige meisjes… tja.

 80. Ik denk dat het nu nog steeds vrij vaak gebeurt dat mannen door vrouwen worden gecastreerd of zelfs worden ontmand. Veel vaker dan bekend wordt gemaakt. Ik denk dat daar niet al te veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven uit angst (van mannen?) Dat het een soort hype wordt dat mannen door ons worden gecastreerd. Ik zou het ook absoluut niet bij normale mannen willen doen maar een verkrachter zou ik zonder enig probleem castreren. Ik ben daar dan absoluut voor als het echt vasstaat als zo iemand daar schuldig aan is. Iets soortgelijks mag van mij ook bij vrouwen die zich daar schuldig aan maken.
  Ik bespreek dit onderwerp nog wel eens in gezelschap van mannen of plaag ze ermee dat mannen eigelijk zouden moeten worden gecastreerd door ons maar daar meen ik natuurlijk niets van.

 81. Heb het moeten meemaken in ex-Yugoslavië, enfin, meemaken, veel gezien, en 2 keer bijna zelf meegemaakt (net gered). Is dus inderdaad vaker het geval dan veel denken.

 82. Ik las dat gevangen vrouwen daar werden gedwongen om bij hun eigen mannen hun ballen af te bijten. Of de verhalen over ontmande lichamen die werden gevonden.
  Echt te walgelijk voor woorden.

 83. Het zat een beetje anders, maar inderdaad, er werd daar serieus wat afgeschoten etc… Ik ben toch wel wat gegeneerd om dat hier neer te pennen. Stuur maar een mailtje anders.

 84. Samantha, 83,

  Q: …”mannen eigelijk zouden moeten worden gecastreerd door ons maar daar meen ik natuurlijk niets van.”

  Dat vind ik toch een hele geruststelling. :))

  Wat je betoog over verkrachters betreft, daar kan ik me in grote lijnen wel in vinden, zij het met de nodige nuance.

  Janus.

 85. Janus toch! het is maar een pagerijtje zo’n sadist ben ik echt niet. Je bent toch niet bang dat je zomaar door een vrouw wordt gecastreerd? Ik probeer met nuance te denken over verkrachters maar het idee dat het mijn dochter of iemand die ik lief heb kan gebeuren bezorgt me een rood waas voor mijn ogen. Ik weet ook wel dat de meeste mannen dat net zo walgelijk vinden, zoals mijn man zegt graag of niet!
  Jo ik ga je niet verder in verlegenheid brengen, dit lijkt me voor jou een behoorlijke traumatiserende ervaring die ik niemand gun. Ik ken Bosniërs en ex militairen die daar zijn geweest. Hun verhalen bezorgden me koude rillingen. Het is gewoon walgelijk dat verkrachtingen en castraties als oorlogswapen worden ingezet, alsof oorlog al niet walgelijk genoeg is!

 86. Nee, ik kan er wel over praten of schrijven, sinds een paar jaar, maar zo open over schrijven neen. Het zou zelfs louterend zijn om te schrijven. Ik heb er wel een eerste keer, een paar jaar geleden, over kunnen praten, dat wel.

 87. Samantha toch! Had je mijn dubbele smiley er niet achter zien staan? ;)

  Q: “Je bent toch niet bang dat je zomaar door een vrouw wordt gecastreerd?”

  Er bestaan meerdere vormen van….. :(

  Jo, schrijven kan idd louterend zijn, maar doe het in eerste instantie alleen voor jezelf. Je maakt op die manier je hoofd leeg. Ik heb er ervaring mee en het vaak gedaan. Als het er dan uit is, dan kan je het geschrevene bewaren en ergens opbergen, tot je het niet meer nodig hebt en dan kan je het eventueel weggooien.

  Je kan het ook (bewerkt en/of deels) anoniem publiceren op een forum ofzo, maar je hoeft er niet persé iets mee te doen.

  Janus.

 88. Eigenlijk is een (vrijwillige) castratie helemaal niet zo raar.
  Jou lijf jou keuze maar dan ook jou kosten.
  Toch blijkt het in Nederland niet haalbaar.
  Daarom de sterilisatie op mijn trouwdag en al jaren een kuisheids voorziening.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.