Statistiek

Comments Posted By Wil

Displaying 31 To 54 Of 54 Comments

Rondom Tien, 10 nov 2007: gezondheidsadviezen

@Joan, De zin hierboven in m’n reactie aan jou die begint met “Ik vond het een eyeopener dat ….. ” – bij teruglezen zie ik dat de zinsbouw van die zin in hoe ie verder gaat helemaal niet klopt – nou ja, ik ben moe, en ‘t is alweer laat, ik hoop dat je desondanks toch begrijpt wat ik bedoel te zeggen.

» Posted By Wil On November 19, 2007 @ 13:50

@Joan, Je zegt: “Elly, ik denk niet dat Wil met het plaatsen van die link je wilde aanmoedigen om je hele eetpatroon om te gooien. Ik denk dat ze dat eerder als afschrikwekkend heeft bedoeld om mensen te waarschuwen zich niet al te veel te verliezen in gezondheidsadviezen.”

Joan, ik plaatste de link over orthorexia die ik tegenkwam niet om iemand aan te moedigen een eetpatroon om te gooien of als als afschrikwekkende waarschuwing. Wat ik hierboven al aan Elly vertelde – ik hou van weten, doorgronden. Zo’n artikeltje lezen (en nog wat artikelen die ik via die link vond) verruimen m’n inzicht in mezelf en anderen.

Ik vond het een eyeopener dat je naast de bekende eetstoornissen die zich bezighouden met de kwantiteit van eten, het overobssesief/pathologisch/vanuit angst gebaseerd bezig zijn met de kwaliteit van voeding op zich nou ook weer niet ‘zo gezond’ is. Ik vind het dan boeiend om in de spiegel van zo’n artikel te kijken – waar sta ik? lap ik alles aan m’n laars?, ben ik obsessief bezig? ben ik bewust/onbewust in wat doe? etc.

» Posted By Wil On November 19, 2007 @ 13:50

@Elly: M’n opmerking dat veel van de berichten die je noemde op een of andere manier met oestrogenen te maken hebben, is wat mij betreft echt niet als een ‘wapen’ bedoeld om jou of wie dan ook verhuld en vingerwijzend te zeggen wat je wel en niet moet doen/laten/eten/niet eten.

Ik ben nu alweer jaren kankervrij – ik hoop, mocht het er weer op aan komen, dat er dan mensen om me heen zijn die mij supporten en aansporen MIJN weg te gaan en te vinden tav behandelingen en levenswijze, ook al zijn ze het er inhoudelijk niet mee eens. En dan hoop ik dat die mensen geen blad voor de mond nemen en me alles zeggen wat zij vinden en weten, en het dan aan mij laten en me toch nabij blijven, ook in medische zorg.

Jouw weg gaan – jouw leven leven – dat gun ik jou ook Elly!

Hier doorgeven van wat ik te weten ben gekomen en waar ik dat gevonden heb, komt vooral voort uit hoe ik zelf met dingen om wil gaan: ik wil weten, feiten, opvattingen, op de hoogte zijn, inzicht, bewustzijn. Ook al brengen de (vaak ook nog tegenstrijdige) berichten me in verwarring of maken ze me bang of onzeker. En dan zoek ik daar m’n weg mee. En dat is soms strikt met dit, en helemaal niet strikt met dat, niet altijd logisch of konsekwent – maar dan weet ik wel wat ik doe (hoewel ook dat op zich een heel proces is om mezelf te doorgronden in dit of dat – boeiend).

Dat moet heel wat voor jou als 17-jarige geweest zijn om mee te maken wat je vertelt over je vriendje van toen. Je noemt de les die je daaruit geleerd hebt en die je leven zo heeft beïnvloedt en aangeraakt.

Als ik je zo hoor, heb je toen misschien ook wel ‘geleerd’ je lief los te durven laten, hem niet bestookt met adviezen om wél dit of dat te doen waardoor ie langer zou leven (dus bij je blijven) en die tussen jullie hebben laten komen, je bent hem nabij gebleven en hebt samen nog intens geleefd die laatste maanden.

Wat gun ik het je dat er nu ook zulke mensen voor jou zijn!

» Posted By Wil On November 18, 2007 @ 13:49

Ha Henk, dank voor je reactie. M’n reactie daar weer op heb ik net na wat dubben toch maar weer gedelete – ik wil hier in de ruimte voor het onderwerp “Rondom Tien: Gezondheidsadviezen” niet met een geheel nieuw onderwerp de diskussie zomaar naar ons toe trekken of een nieuwe diskussie ontketenen. Ik kon het in eerste instantie niet laten om naar je te reageren – het gaat me allemaal echt aan het hart. We hebben beiden ons ding gezegd. Echt in gesprek gaan hierover vraagt wat mij betreft meer dan wat flapfloepmailtjes over en weer zoals ook al blijkt uit de lappen tekst van ons beiden. Onaf zo, maar wie weet.

» Posted By Wil On November 18, 2007 @ 13:49

Orthorexia / eetstoornis: http://home.scarlet.be/~mv050578/anbn/info/orthorexia.htm

» Posted By Wil On November 17, 2007 @ 13:48

@Joan: Ik ken mensen die zich alleen regulier lieten behandelelen, ik ken mensen die zich zowel regulier als alternatief/complementair lieten behandelen, ik ken mensen die op een gegeven moment besloten de reguliere behandeling te stoppen, en ik ken mensen die op een gegeven moment besloten de reguliere behandeling te stoppen en op alleen ‘alternatief’ over te gaan. Sommigen overleefden, sommigen overleden.

En ja heus, ik ken er eentje (vrouw, borstkanker) die wel openstond voor regulier maar toch iedere keer weer de afweging maakte de aangeboden (voorgeschreven) reguliere behandelingsstap niet te doen – en alleen via een intense gang en diverse alternatieve wegen kankervrij werd.

» Posted By Wil On November 17, 2007 @ 13:48

@ Henk: Nou moe – zo kan ie wel weer, lekker ongenuanceerd zeg. Gewoon domme klets : ‘… die graaiende alternatieven ….’ Gewoon wat eng, goedkoop en gemakzuchtig gebral: ‘Liever nog zou ik zien […] voor lange tijd uit de samenleving verwijderd zouden worden …’

Ik denk nu (bijvoorbeeld) aan de man die nu zo onderhand in de tachtig is – die mij na m’n kanker met veel liefde en geduld en tegen een schijntje aan vergoeding jarenlang behandeld en begeleid heeft met de door hem ontwikkelde behandeling en bijbehorende middelen.

Verdomme zeg – ‘díé moet uit de samenleving verwijderd worden’? Een begaafd arts en celbiochemicus die zich te pletter gestudeerd en ontwikkeld heeft z’n leven lang en zeer begaan was met z’n patiënten?! Het heeft mij zeer goed gedaan. Bij de huisarts en de gynaecoloog en de internist vond ik géén ondersteuning en adequate hulp – regulier was er niets in de aanbieding bij de sores van nakanker en het herstellen van de biochemische processen in m’n lijf.

Naast de reguliere weg en die ene ‘alternatieve’ arts heb ik in de loop der tijd meerdere niet-reguliere wegen bewandeld om weer op de been te komen/te blijven – (zoals ik dat overigens al sinds de jaren zeventig deed). Dat hoort bij mij, dat past bij mijn leven. En wat nou van wat komt – who knows – maar ik ben nu 16 jaar kankervrij. En ik ben blij dat ik in dit land als patiënt (nog steeds, nog wel) vrijheid van behandelingskeuze heb! Zoals ook jij en ieder ander op zijn/haar wijze.

Henk – één nalatige reguliere arts, dus alle artsen stom? Eén homofiele man een nicht, dus alle homofielen nichterig? Eén vrouw zus, één man zo, dus alle vrouwen zus en alle mannen zo? Eén islamiet terroristisch geradicaliseerd, dus alle islamieten …..? Eén alternatieve behandelaar de weg kwijt of graaierig, dus allemaal …..? Eén Henk gemakzuchtig, alle Henken gemakzuchtig? Henk is een man, dus alle mannen ……

Kom nou Henk. Dat je niets van alternatieve/complementaire behandelaars moet hebben, niets mis mee, jouw keus, jouw geloof. Maar wel effe helder blijven. Als het KWF stelt dat diverse alternatieve/behandelwijzen bij kanker niet wetenschappelijk bewezen zijn – ja zeg, natuurlijk niet, daarom zijn ze ook alternatief en niet regulier. Dat is een open deur intrappen door het KWF met haar zwarte lijst – dat is net zoiets als het publiek voorlichten over dat een bakker geen groentenman is. En als het via die ‘zwarte lijst’ de bedoeling is diverse ‘alternatieven’ aan de schandpaal te nagelen – dan is dat net zoiets als een bakker die wettelijk toegestaan z’n broodjes bakt publiekelijk verwijten dat ie dát doet en dat ie geen groenten verkoopt.

Het publiek voorlichten over het niet regulier zijn van alternatieve-/complementaire behandelwijzen is één ding. Natuurlijk vaart het KWF die koers. Het KWF behoort tot het medisch reguliere establishment. Ze doet zo gewoon haar reguliere taak. En dat is goed. Daarnaast doen de niet-regulieren hún ding. Dat mag, dat is legaal, dat is wettelijk toegestaan. En dat is ook goed. Natuurlijk is er nog van alles te regelen op het alternatieve vlak, zoals dat ook regulier het geval is, om de patiënt in staat te stellen welbewust zijn/haar eigen behandelingskeuzes te kunnen maken.

En Henk, er schijnt toch wel heel wat wetenschappelijk onderzoek op het gebied van enkele alternatieve/complementaire behandelwijzen te bestaan dat positief uitpakt, maar die worden door de dominante krachten in de medisch wetenschappelijke wereld niet als geldig erkend of ontkracht of buiten beeld gehouden. Een strijdbeeld natuurlijk dat – afgezien van onderzoek naar alternatieve/complementaire behandelwijzen – zowiezo de medisch wetenschappelijke wereld kenmerkt gezien de mediaberichten daarover: veel onderzoek, steeds weer onderzoeken die elkaar tegenspreken, veel controversiële kwesties.

Weet je wat Henk – ik stuur nu nog even een mailgroet aan een goede kennis – al weer heel wat jaren springlevend (en hoe!) nadat ie te horen kreeg dat ie regulier uitbehandeld was, ongeneeslijke kanker had en z’n testament maar moest gaan maken, die nog vechten moest om nog een chemokuur te krijgen (wilden ze hem niet meer geven, hij was toch opgegeven) terwijl hij een orthomoleculaire behandeling begon bij een arts – en ja, hij ging om de dooie dood niet dood.

Natuurlijk gaat het ook vaak mis. Dat is regulier ook zo. Ik kan je zo een rijtje ook of alleen regulier behandelde dierbare vrienden en vriendinnen noemen die kanker hadden en die het niet gered hebben.

En Henk, schurken en knurken zijn overal te vinden (ook regulier) – toch? Dat is niet voorbehouden aan ‘de alternatieven’. En sinds de wet BIG van 1997 zijn ‘de alternatieven’ ook niet meer zonder meer schurken alleen al om het feit dat ze ‘alternatief’ zijn – hoewel antikwakzalvers vaak hun uiterste best doen om hen juist daarom alleen al te criminaliseren: die broodjesbakker te veroordelen en veroordeeld te krijgen omdat ie geen groenteboer is. Of je het er nou mee eens bent of niet: het is legaal om alternatief-/complementair te behandelen of je te laten behandelen.

@Elly, je schreef: “Dit zijn allemaal berichten die de laatste jaren in de pers zijn verschenen met betrekking tot borstkanker. M.i. geeft het de gekte goed weer, die er heerst in dit land.”

Je laat je niet gek maken zeg je. Gelijk heb je. Maar weet je wat mij nou bezig houdt:
– het grootste deel van die berichten rond borstkanker die je noemt zijn toch op een of andere manier in verband te brengen met het oestrogeennivo in onze vrouwenlijven en dan lijkt het merendeel daarvan ineens toch niet zo gek allemaal;
– zoals ik het zie lijkt het een willekeurige brij van oorzaken/samenhangen die je noemt, maar komt dat omdat de manier van wetenschapbedrijven zo gefragmenteerd steeds op een kleinstukje gericht is zonder verklarende visie er achter;
– voor mij (ben een medische leek) is de theorie van de juiste oestrogeen/progesteron balans een goed verklarend raamwerk, waardoor veel van die ogenschijnlijk losse zaken als in een puzzel op hun plek vallen en begrijpelijk worden.

» Posted By Wil On November 17, 2007 @ 13:47

RTL nieuws, 22 oktober 2007: maakt voorlichting bang?

Artikel van 13 okt. 2007 in dagblad Trouw: “Industrie sponsort winstgevende ziekten”: http://archief.trouw.nl/artikel?text=pink%20ribbon

» Posted By Wil On October 27, 2007 @ 11:33

@Leny – eyeopener – Ik bedoel: een eyeopener voor me om m’n ogen open te houden naar info over de zaken die je noemt – zoals Karin daarna bijvoorbeeld doet met cijfers die bekend zijn.

Het treft me in je opsomming ieder geval nog maar weer eens hoe veel en vaak vrouwen alles bij elkaar in hun leven (kunnen) blootstaan aan hormonale ingrepen via medicijnen dan wel invloeden van buiten af – zonder dat we weten hoe dat alles tezamen onze vrouwenlijven beïnvloedt zowel op de korte als op de lange termijn.

Onderzoeken die uitwijzen dat bepaalde middelen al of niet schadelijk/kankerbevorderend zijn, zijn natuurlijk onderzoeken die zich op dit éne middel richten – en niet op de totaalsituatie van wat er in onze lijven hormonaal binnenkomt/kan komen en hoe dat mogelijk onderling op elkaar reageert dan wel cumulatieve effecten heeft op de lange termijn.

» Posted By Wil On October 23, 2007 @ 11:32

@Leny: eye-opener wat je hierboven zegt.

1. – “Bewust of bang”, debat georganiseerd door het KWF op 1 november, waarbij ook Karin is uitgenodigd.

– Ik lees: “KWF Kankerbestrijding stelt tijdens het debat de vraag hoe om te gaan met dit dilemma: vergroting van bewustzijn over borstkanker versus een toename van angst voor borstkanker. Waar komt deze angst vandaan? Is dit een niet te vermijden neveneffect van de aandacht voor borstkanker tijdens de Borstkankermaand? Tijdens het debat wil KWF Kankerbestrijding hierover met betrokkenen in gesprek gaan.”
http://www.kwfkankerbestrijding.nl/index.jsp?objectid=5181&itemid=7733
http://www.kwfkankerbestrijding.nl/index.jsp?objectid=7761

2. Toch waart er een vraagje in me rond ……

– Vraagt het KWF zich dit alleen af tav de campagne(-s) rond borstkanker tijdens de borstkankermaand?
– Steekt het KWF hier ook een hand in eigen boezem, of is dit debat aanzwengelen ook ingegeven vanuit de mogelijke rivaliteit met Pink Ribbon tav het inzamelen van gelden? Zij zijn immers dé (enige echte) geldinzamelaars voor kanker in Nederland ….. en worden nu mogelijk in die positie aangetast door de Pink campagne en lopen daardoor mogelijk heel wat inkomsten mis.
– Het is toch ook het KWF zelf dat dag in dag uit in alle media adverteert met de mededeling dat ruim 1 op de 3 Nederlanders met ‘kanker’ (niet gespecificeerd naar de diverse soorten) te maken krijgt – waarom het ‘dus’ goed is dat we ruim en gul geld geven voor nog meer en beter onderzoek etc. Is dat niet ook bewust op angst inspelen met een ‘commercieel’ doel, of is dat alleen maar realiteitszin?

» Posted By Wil On October 23, 2007 @ 11:32

Wees een held, consumeer!

Resten medicijnen in water:
http://www.brabantsdagblad.nl/bdbinnenland/article1875914.ece

» Posted By Wil On October 22, 2007 @ 21:46

Dat ging net weer even mis blijkbaar. Nog een keertje.

@Ineke: m’n getverderrie hierboven in m’n mailtje van 10/13/2007 sloeg overigens niet op de manier waarop die hormonen in het milieu komen, maar op het feit dat er wéér een manier genoemd wordt waarop de hormoonbalans in het lichaam verstoord kan worden. Hoopte dat je nog een artikel zou weten te noemen – ‘k ga zelf ook nog wel aan het snuffelen.

» Posted By Wil On October 21, 2007 @ 21:46

Sorry Henk2 en Ineke: ik zie nu pas dat ik m’n reactie hierboven van 10/10/2007 5:00 PM aan @Henk2 richtte – dat moest natuurlijk @Ineke zijn.

@Ineke: Over de ‘xeno – estrogenen’ had ik al wel wat gehoord, als mogelijke hormoonverstoorders en vanwege hun oestrogene werking in het lichaam als mogelijke bijdragers aan kankergroei bevorderende oestrogeen dominantie/progesteron deficiëntie. Over de ‘gerecycelde’ hormonen en hormoonachtige stoffen die je in je laatste mailtje noemt – die via de urine en het afvalwater van farmaceutische en andere industrieën in ons milieu en in ons terecht komen – had ik maar zijdelings wel eens wat gehoord – getverderrie. Weet je misschien wat meer te lezen daarover?

» Posted By Wil On October 13, 2007 @ 21:42

Dat Farmaceut zich ondanks de bijwerkingen op gezonde vrouwen ging richten (zoals zij die mogelijk een borstkanker risico liepen ivm erfelijkheid) had ik al ooit gelezen – nogal een controversiele zaak naar ik las.

Ik kreeg toen de (niet bewezen/te bewijzen) stoute gedachte dat de fabrikanten mogelijk tijdig een nieuwe markt wilden aanboren/een deel van de markt wilden behouden voor Tamoxifen omdat er op dat moment nieuwe middelen zoals de aromataseremmers aan zaten te komen.

» Posted By Wil On October 10, 2007 @ 21:40

En zo gaat dat dan.

Nog met je column(-)s in me rondwarend Karin ging ik naar bed vannacht, en ze waren blijkbaar nog dichtbij tijdens m’n m’n ochtendkrantje-kopjekoffie-crackertje. Naadloos haakten ze/sommige opmerkingen daarin aan bij 2 artikelen die ik las.

Ik heb niks met de kerk, maar ‘t was even bingo!bij de opmerking ‘Niet seksualisering is het probleem maar commercialisering’ en ‘Met seks verkopen dingen goed’ – in het artikel ‘Wie in bed ligt shopt niet’ (in de rubriek ‘Theologisch Elftal’ in dagblad Trouw van vandaag).

En ploep, die zin echoode in me na als “Met kanker verkopen dingen goed.”!

Karin, jij sprak over het infantiliserende van de Pink Ribbon Campagne, en bij m’n 2e kopje en crackertje was daar het artikel (zelfde krant): “Koopzucht brengt democratie in gevaar”. Een artikel nav het nieuwe boek: “De infantiele consument” van Benjamin R. Barber.

Joan, ik lees dat de schrijver tot de linkervleugel van het politieke spectrum, behoort, een overtuigd aanhanger van het kapitalisme is, maar zich tegen het consumentisme waar de hele wereld om lijkt te draaien keert, ‘het geperverteerde kapitalisme’. Tegen “hoe de markt kinderen bederft, volwassenen klein houdt en burgers vertrapt”.

En met dit voedzaam ontbijtje stap ik de dag weer in. En schrijf hier een reactie. Zo gaat dat dan.

Ps: Ineke, weet jij misschien uit wiens koker de Pink Ribbon Campagne komt/ Van wie het idee, het inititaief, de uitvoering?

» Posted By Wil On October 10, 2007 @ 21:40

@Karin: “Leuk. Een bedrijf dat …… etc.”:
Terwijl ik dat las in je stukje hierboven, herinnerde ik me een opmerking in een artikel van lang geleden/1998. Even gegoegeld, en ja het is er nog:

http://www.raintosun.com/tamoxifen.htm:
“Tamoxifen (brand name Nolvadex) is now the most widely prescribed cancer medication in the world. It generated revenues of US $265 million in 1992. By 1995, worldwide sales of Nolvadex reached $400 million.”

“Tamoxifen was developed by UK-based Imperial Chemical Industries (ICI), one of the world’s largest multinational chemical corporations. Zeneca, an ICI subsidiary, is responsible for manufacturing and marketing the hormone and is now the world’s largest cancer-drug company.

It is no surprise that ICI’s profits come from playing both sides of the cancer industry. ICI’s agrochemical division, which includes Zeneca, manufactures chlorinated and other industrial chemicals including herbicides. All are poisonous, and many are known endocrine-disrupters that have been incriminated as causes of breast cancer. ICI’s profits swell by manufacturing chemicals that on the one hand cause breast cancer, and on the other hand reputedly cure breast cancer.”

» Posted By Wil On October 10, 2007 @ 21:39

Think before you pink

@Ineke: Dank je wel voor je boek-link! Ga ik ‘s goed bekijken/lezen.

Ik lees via die link een quote boven de Introductie van het door jou genoemde boek: “The proponents of HRT have never proved that there is an oestrogen deficiency, nor have they explained the mechanism by which the therapy of choice effected its miracles. They have taken the improper course of defining a disease from its therapy.” Germaine Greer

Dat treft me, dat ‘….. never proved that there is an oestrogen deficiency’. Via dr. Lee las ik dat het bij heel wat vrouwenklachten niet zou gaan om een oestrogeen tekort, maar om ‘unopposed estrogen’, om de juiste balans tussen oestrogeen en progesteron – en heel vaak ‘dus’ (te complex om hier uit legggen) om een progesterontekort, dat niet aangevuld kan worden met progestin – de synthetische vorm van progesteron, maar wel door natuurlijk progesteron.

Van het boek van dr. R. Lee dat ik hier eerder noemde (“What Your Doctor May NOT Tell You About Breast Cancer”/2002) kan je zo je wil op zijn site de Inleiding lezen als ook Hoofdstuk 1: “The History and Politics of the Breast Cancer Industry – Why we can’t seem to prevent or cure breast cancer”.
Intro: http://www.johnleemd.com/store/cancer_progest.html
Hst 1: http://www.johnleemd.com/store/breast_chp_one.html

Op de amazon.com website kan je als je wil de inhoudsopgave van het boek vinden, en ook hst1: http://www.amazon.com/gp/reader/0446679801/ref=sib_dp_pt/002-2088455-9745642#reader-link

@ Joan – je zegt dat Ineke geen fatsoenlijk onderscheid weet te maken tussen de anticonceptiepil en de hormoonvervangende middelen voor vrouwen in de overgang. Ja, dat zijn inderdaad 2 verschillende dingen, maar een stapje verder – binnen het issue dat vrouwen (en mannen op hun manier) verstoringen in hun hormoonbalans kunnen krijgen, met alle nare gevolgen van dien – zijn die twee heel goed naast elkaar te noemen. En dat is mijns inziens niet dom, laat staan onfatsoenlijk, laat staan een van die – door jou nogal denigrerend genoemde – ‘vrouwegedachtetjes’.

Hormoonverstoring – door bijvoorbeeld de stoffen die ons lichaam van buiten binnenkomen en daar een oestrogene werking hebben (de xeno-oestrogenen) en de regulier medische / synthetische middelen die we gedurende ons leven kunnen binnenkrijgen via bijvoorbeeld anti-conceptie en de hormoon/menopauze middelen, vanaf de puberteit tot in en na de menopauze, en tijdens en na kanker.

Ik noemde hierboven ‘natuurlijke hormonen’ (itt tot de synthetische): “natuurlijk’ wil hier zeggen ‘bioidentical’ in structuur aan het lichaamseigen progesteron. En ….. daardoor niet patenteerbaar, dus niet van belang voor de farmaceuten. En ….. dí­e doen/of sponsoren toch voornamelijk het medisch-wetenschappelijk onderzoek en beïnvloeden op zo hun eigen manieren het medisch wetenschappelijk onderwijs, het voorschrijfgedrag van artsen en de media. Zo is dat nou eenmaal. Bedrijven zijn naar hun aard nou eenmaal geen liefdadigheidsinstellingen, maar gewoon voor hun aandeelhouders op winst gerichte instituties. Dat zijn toch gewoon ‘feiten’ ….. (bijv.: dagblad Trouw, onderzoeksjournalist Joop Bouma, zijn artikelen, z’n laatste boek).

Dit soort dingen kunnen natuurlijk behoorlijk rammelen aan ons veiligheidsgevoel tav het medisch reguliere – dat kan angst en onzekerheid oproepen, maar dat is voor mij geen reden om me er niet mee in te laten, en dat wil ook niet zeggen dat ik per definitie niets moet hebben van het medisch reguliere, ook ik maak/-te daar dankbaar gebruik van.

Terwijl ik deze reactie aan het together krijgen was ging de disskussie hier al weer verder, toen ging het ok nog weer’s even mis met het plaatsen …… ik haakte dus aan bij mail van Ineke en Joan van alweer een paar mailtjes geleden.

» Posted By Wil On October 07, 2007 @ 20:18

Nou nou Joan, wat een kwaaiigheid.

Ineke stélt toch niet dat er een verband is tussen pilrisico / Pink Ribbon / info verzwijgen / pilfabrikanten, ze stelt zichzelf die vraag, en dat is volgens mij helemaal niet alleen maar politiek correct gedoe. Het lijkt me gewoon een heel zinnige legitieme vraag. We hebben toch net die hele heisa achter de rug van processen tegen tabaksfabrikanten die opzettelijk bewust jarenlang informatie over schadelijkheid achterhielden?

Denigrerend voor vrouwen? Of die zich wel of niet laten bedotten door pilfabrikanten ….. dat hangt dus maar helemaal af van de info die beschikbaar is toch? Toevallig las ik net van de week een artikeltje rond pilrisico en jonge meiden/vroeg ermee beginnen – ik wil maar zeggen: er wordt over gesproken.

En regulier zul je niet veel horen over een verstoorde hormoonbalans zoals oestrogeen dominantie / progesteron deficiëntie bij borstkanker en andere hormoongevoelige kankers, op internet is er wel van alles over te vinden, of bv in het boek van dr. R. Lee/2002: “What Your Doctor May NOT Tell You About Breast Cancer”. En als ik het goed begrepen heb (heb nog niet alles gelezen) zou de pil een factor zijn (een van de factoren) die oestrogeen dominantie bevorderend is . En hoor jij bijvoorbeeld wel eens iets over onderzoek dat aantoonde: “Infectie met HPV veroorzaakt baarmoederhalskanker. De van nature aanwezige afweer tegen HPV vervalt bij het gebruik van de pil. Vrouwen die de pil gebruiken hebben daarom een aanmerkelijk groter risico op baarmoederhalskanker”. http://www.circadian.nl/supplementen/baarmoederhalskanker.html

» Posted By Wil On October 07, 2007 @ 20:17

Voorpublicatie ‘Open en bloot’

Adviezen van ‘het kankerestablishment” – kom er maar ‘s uit. Het ergert me wat ik lees in 2 uitspraken van oncologe Van der Wall in het door Karin aangehaalde AD-artikel (“Doe geen zelfonderzoek”):

1. Van der Wall zegt: “Er blijkt geen verschil te zijn tussen vrouwen die wel en vrouwen die niet maandelijks hun borsten onderzoeken. De ene groep leeft niet langer dan de andere, en ontdekt afwijkingen ook niet eerder. Wel hebben vrouwen die maandelijks zelfonderzoek doen, een grotere kans onnodige ingrepen te ondergaan. Ze voelen soms te veel, krijgen daardoor meer onnodige onderzoeken en biopsies en ondergaan vaker mammografieën, waarvan de straling hun kans op kanker ook nog eens vergroot.”

‘t “Geniep” zit voor mij in de laatste zin: “…..waarvan de straling hun kans op kanker ook nog eens vergroot.”

Ja zeg –
– zou je niet aan screening mee willen doen oa met het argument dat de straling van borstscreening mogelijk een kankerverwekkende werking heeft (google er maar op) dan wordt dat als argument weggewuifd omdat het een te verwaarlozen percentage vrouwen is waarbij dat gebeurt en heeft wel screenen meer voordelen dan nadelen, dus mevrouw ……..,
– wordt op grond van wat cijfers borst-zelfonderzoek door vrouwen afgeraden, omdat ze via die weg mogelijk teveel onnodige ingrepen ondergaan, wordt het argument van de kankerbevorderende straling van screening ineens wel van belang, dus mevrouw …….

Als we maar luisteren!

2. Daarnaast wijst van der Wall er op dat alert blijven door vrouwen zelf van belang blijft omdat “….. het goed is dat vrouwen hun lichaam kennen en zichzelf serieus nemen als ze iets voelen in hun borsten. “Als je normaal doucht, je insmeert of in de spiegel kijkt, zie of voel je een echte afwijking heus wel. Waar het om gaat is dat je dan meteen naar de dokter gaat en je niet laat afschepen. Snel handelen, dat redt wél levens.”

Dit dubbelzinnige advies zet toch ook echt geen zoden aan de dijk in de praktijk. Vrouwen moeten zichzelf serieus nemen – goed. Maar zullen artsen, met het oncologisch advies van ní­et langer aan zelfonderzoek doen in hun achterhoofd, die vrouw die zichzelf serieus neemt nog wel serieus nemen wanneer ze op consult verschijnt? Je niet laten afschepen zegt van der Well – ja zeg!

» Posted By Wil On October 01, 2007 @ 03:11

Lust

1. Mannen zijn geen ……

Halsema (GroenLinks) zegt als ik het goed begrepen heb nav de opmerking van minister Plasterk/het kabinet ‘De vrouw is geen lustobject’: in onze democratie gaat de overheid/de politiek niet over de moraal, de politiek heeft haar eigen domein om emancipatiebevorderend te zijn.

Als de minister/het kabinet dan toch z’n nek wil uitsteken en hetzelfde doel wil bereiken, dan was het wellicht moediger en spectaculairder geweest ipv de uitspraak ‘De vrouw is geen lustobject’ te poneren: “Wij mannen zijn geen lust geobsedeerde subjecten!” (en ‘Wij vrouwen die op vrouwen vallen zijn geen …. etc.)

2. X is niet, X is wel …..

De zaak negatief formuleren is één ding (“negatief’ in de zin van formuleren wat iets ‘niet’ is), maar hetzelfde positief formuleren (‘positief’ in de zin van formuleren wat iets ‘wel’ is) ….. dan wordt het pas echt inhoudelijk spannend meneer Plasterk.

3. De vrouw als stoplap-object ……

Wanneer de arbeidsmarkt vrouwen (met kinderen) niet zo nodig heeft en dan een overheidsbeleid voeren dat niet zo’n drukte maakt van fulltime deelname van hen aan het arbeidsproces …….,

wanneer de toekomst er zo uit ziet dat de arbeidsmarkt hen wél (en liefst allemaal) nodig heeft vanwege allerlei financieel economische redenen en dan oveheidsbeleid propageren met regelingen en een welhaast nieuwe arbeidsmoraal die hen eigenlijk verplicht deel te nemen onder het mom van ‘opkomen voor de emancipatie van de vrouw’ ……..

nee, dat is niet de vrouw als lustobject gebruiken, dat is de vrouw als arbeidsmarkt-stoplap/object/middel/pion gebruiken, en dat heeft toch niets met emancipatie te maken meneer Plasterk?

» Posted By Wil On October 02, 2007 @ 02:39

Een slechte verhouding

(Hieronder oa wat kritische geluiden die ik tegenkwam tav Tamoxifen. Ik kan me voorstellen dat als je Tamoxifen gebruikt dat je dat er dan gewoon even niet bij kan hebben, dat je hier helemaal niet op zit te wachten – misschien beter dit mailtje dan niet te lezen.)

@Elly: Wat vreemd dat in het stuk over Tamoxifen dat je hier eerder plaatste gesproken wordt over: “Het middel doodt overgebleven tumorcellen en vermindert zo de kans op uitzaaiing.”

Voor zover mijn lekenkennis reikt is Tamoxifen geen tumordodendmiddel, maar is het een middel met zowel een anti-oestrogene werking als een zwak oestrogene werking. De stof tamoxifen is een mildwerkend (synthetisch, chemisch) oestrogeen dat in het lichaam in competitie met de eigen oestrogenen gaat door de oestrogeen-receptoren te bezetten voordat de eigen oestrogenen dat kunnen doen waardoor die in hun kanker-bevorderende werk gehinderd worden.

@Henk: Voel me thuis bij je reacties tav Karins keuze.

@Sjaak: Inhoudelijk heb je je standpunt allang en duidelijk verwoord. Karin staat hier, jij staat daar. Niks mis mee. Je doorgaan doet me denken aan wat ik ooit las in een boek over communicatieleer: iedere boodschap heeft naast een inhoudelijk aspect ook een betrekkings (relatie) aspect, en heel vaak wordt een kwestie op inhoud uitgevochten terwijl het om het relationele aspect gaat. Dram je misschien door (om met Joans woorden te spreken) op inhoud, omdat je het relationeel gezien misschien wil winnen/ Karin wil redden/haar haar keuze en argumenten niet wil toestaan/pas klaar bent als ze ‘om’ is of erover zwijgt in de media?

Er is iets wat me steekt. Je haalt onderzoek aan met positieve resultaten bij gebruik van Tamoxifen. Op zich ook niets mis mee. Maar de negatieve kanten van Tamoxifen waar ik over las blijven daarmee onderbelicht, en die kunnen natuurlijk ook een rol spelen bij iemands afwegingen om al of niet voor een behandeling met het middel te kiezen. Hoewel Karin hier haar eigen afwegingen maakt, voornamelijk rond het al of niet nog verder preventief behandeld te willen worden, wil ik daar toch wat over kwijt omdat je Tamoxifen zo de hemel in lijkt te prijzen.

In het door Elly geplaatste bericht over Tamoxifen staat: “Hoewel tamoxifen niet altijd werkt, is het middel volgens NKI-AVL één van de beste en belangrijkste anti-borstkankermedicijnen die er ooit zijn geweest.”

Dat doet me denken aan een bericht van het NKI in de media (alweer jaren geleden). Er was toen enige opschudding over de berichtgeving dat de FDA tamoxifen (Tamoxifen/Nolvadex) op de lijst van carcinogene/kankerverwekkende stoffen had gezet. Onderzoek had bevestigd dat tamoxifen bij een (klein?) aantal vrouwen oa baarmoederkanker kan veroorzaken. Het NKI reageerde daarop met een ‘geruststellingsbericht’ en raadde vrouwen aan niet op grond van dat FDA bericht met Tamoxifen te stoppen, want “het nadeel van een risico op baarmoederkanker valt weg tegen de voordelen van Tamoxifen, omdat baarmoederkanker relatief goed te behandelen is”.

Tja, dat schoot me toen toch wel even in het verkeerde keelgat, zomaar als een ‘objectief geldende’ stelregel poneren dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Dat maken anderen niet uit voor de patiënt, dat lijkt me iets voor iedere vrouw om zelf zorgvuldig en goed te overwegen en te bekijken, met zichzelf/dierbaren/artsen/therapeuten.

Bovendien klonk die uitspraak me nogal bagatellisrend in de oren tav het hebben van baarmoederkanker. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik voelde me blijkbaar op m’n ziel getrapt, alsof baarmoederkanker (die ik heb gehad) en behandeling en na-effecten daarvan afgedaan wordt als een peuleschil. En nog meer bovendien: ik las elders dat baarmoederkanker na Tamoxifen-gebruik een slechtere prognose heeft en minder makkelijk te behandelen is dan baarmoederkanker op zich, en dat de sterfte aan baarmoederkanker-na-tamoxifen dan de statistieken van sterfte aan borstkanker kan flatteren, en daar werd niet over gerept.

Ik wil maar zeggen Sjaak: je richt je in je argumentatie om wel te kiezen voor een preventieve Tamoxifen-behandeling vooral op wat de voordelen ervan worden genoemd. Maar bij het afwegen over het wel of niet kiezen voor een behandeling, kunnen naast de eigen argumenten zoals die van Karin toch ook nog andere aspecten van belang zijn om in ogenschouw te nemen, en statistieken blijven natuurlijk statistieken, die zeggen niets over dit individu in deze situatie.

Wat kritische links rond Tamoxifen/borstkanker::
– een bericht over de (on-)veiligheid van Tamoxifen (al van 1994) van de FDA:
http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/NEW00473.html
– Tamoxifen – medicijnenwijzer van Ivan Wolffers:

wat is het:
http://medicijnenwijzer.rootnet.nl/mednet.php?type=showmed&id=761

bijwerkingen:
http://medicijnenwijzer.rootnet.nl/mednet.php?type=showdoc&id=2463&extra=beveiliging

– artikel met oa ‘Secrets of Tamoxifen’: http://www.lef.org/magazine/mag99/oct99-report1.html
– Artikel ‘Tamoxifen: A Major Medical Mistake?’: http://www.notdoctors.com/tamoxifn.html
– boek: “What Your Doctor May Not Tell You About Breast Cancer”
http://www.johnleemd.com/store/more_breastcancer.html
– over oestrogeen dominantie en borstkanker, en met oa een ‘estrogen reduction protocol’ :
http://www.drlam.com/A3R_brief_in_doc_format/Estrogen_Dominance.cfm

» Posted By Wil On August 05, 2007 @ 22:56

Uit Trouw van zaterdag 4 augustus, “Onderhuidse Liefde”, bespreking van recent boek van Coetzee:

“Het indringendst zijn zijn ‘Uitgesproken meningen’, korte krachtige ideeën over de mens, gevoelige maar ook harde analyses van moderne taboes. Een mooi voorbeeld is zijn essay ‘Over waarschijnlijkheid’, waarin hij zijn afkeer uitspreekt over de huidige probabilistische beweringen, in de trant van ‘mannen met overgewicht lopen een verhoogd risico op een hartaanval’, waarin hij de waarde van statistieken en getallen voor ons leven in twijfel trekt en eindigt met de conclusie: ‘De gemeenzame term voor het negeren van waarschijnlijkheden is risico’s nemen. Wie zal zeggen of een leven waarin je risico’s neemt (waarschijnlijk) niet beter is dan een leven waarin je je aan de regels houdt.’

» Posted By Wil On August 05, 2007 @ 22:56

EenVandaag, 1 oktober 2007: Pink Ribbon

Ook een aspect aan die commercialisering dat me wringt: Het heeft misschien allemaal ook grof gezegd gewoon iets ‘geiligs’ dat het juist om borstkanker gaat. Ik bedoel: zouden die bedrijven/celebrities/media/mannen/vrouwen even feestelijk en hard lopen voor acties rond ‘gynaecologische kanker’? (Een verzamelwoord dat op zich al zo verhullend is voor het ondanks alles toch nog steeds zo taboeiige gebied ‘daarbeneden’ en voor ‘de andere’ typische vrouwenkankers daar met namen als eierstokkanker, baarmoederkanker, baarmoederhalskanker, vaginakanker, schaamlipkanker, namen die natuurlijk niet commercieel-sexy zijn ….. De vraag stellen is haar beantwoorden, ik geloof er niks van.

Ik herinner me een van de vorige Pink-Ribbon maanden, toen er overal prachtige foto’s te zien waren van de brug bij Rotterdam helemaal in het roze licht, de burgermeester, glamour, Bekende Nederlanders …….. dacht met pijn in m’n hart en enige vervangende schaamte aan een vriendin met schaamlipkanker, de gevolgen daarvan …..

De meeste mensen krijgen het woord alleen al niet over hun lippen zonder daar ongemakkelijk bij te worden – en ik zag het al voor me …. in neonletters SCHAAMLIPKANKER, VAGINAKANKER en dan dat woord op ieders lippen en tshirts en producten en feestjes en toeters en bellen en glamour en de burgemeester en bedrijven/celebrities/media/mannen/vrouwen …… ha!

(Ikzelf had – langgeleden alweer – baarmoederkanker.)

» Posted By Wil On October 02, 2007 @ 03:32

Desmet live, 1 oktober 2007: ‘Open en bloot’

Ha Karin – dank je wel!

» Posted By Wil On October 02, 2007 @ 03:52

 Page 2 of 2  «  1  2 
«« Back To Stats Page