Statistiek

Comments Posted By Peter

Displaying 31 To 31 Of 31 Comments

Het sofi-nummer maakt promotie

Peter, 12/21/2005 2:12 PM

Een beetje conservatief tendensieus stuk vol Hollandse spruitjes en maaiveld mentaliteit. Er wordt mi. ten onrechte een negatief beeld geschetst van dit klantnummer voor de overheid. Als burger ben ik juist blij dat ik straks niet iedere keer weer mijn gegevens hoef op te geven.

De kans op persoonsverwisseling neemt daarbij ook sterk af; indien goed toegepast zelfs 0. Een naam is immers verre van uniek zoals ik al vaak heb gemerkt.

» Posted By Peter On December 21, 2005 @ 20:16

 Page 2 of 2  «  1  2 
«« Back To Stats Page