Statistiek

Comments Posted By JPaul

Displaying 301 To 330 Of 665 Comments

Kiezen

@ 27. Alice Anna Verheij ≡ 12 Nov 2012 ≡ 11:03
Wat is er raar aan de term ‘genderdysforie’, anders dan als gevolg van de wel degelijk af te wijzen pathologisering deszelfs? Die, de pathologisering, is raar. (al wordt ook daar door brede geledingen in onze nimmer volprezen maatschappij (blèh) veel ‘genuanceerder‘ over gedacht dan me lief is)
Is het vreemd te stellen dat de dysfoor ‘groeit’ naar transgender en dan, tegelijk (-ertijd) of daarna, nóg weer verder: verder naar zich (het zelf; zichzelf)?
Misverstanden te over, inmiddels, maar wat is er tegen opheldering?

» Posted By JPaul On November 12, 2012 @ 13:35

@14. Maria Berger: “dat iedereen zijn eigen genderbeleving erbij haalt.”
Ik maak bezwaar tegen het bij “iedereen” ingesloten te worden, en meen daarvan melding gemaakt dan wel lucht aan gegeven te hebben in mijn reacties op dit blog.

Nog zowat: indien-> “in koop het niet.” = tijpfoutje? beduidt: “I’m not buying it.” dan ben ik, hoewel ik de scherts -anders dan als zelfspot- niet vermag te zien, het grotendeels met je eens.
Ik schaar mij dan ook volledig achter jouw: “Punt uit. Dat heb je aan te nemen.”

» Posted By JPaul On October 17, 2012 @ 20:14

@5. Just-in: En óók zonder respect volstaat ‘redactie’ -schuiven- die (helaas) achterwege gebleven is.
“Maxim zal ongetwijfeld even goed zijn als Marjolijn eerder in haar vak was”

» Posted By JPaul On October 17, 2012 @ 04:58

@3. mirthe: “geslacht:____ waarop ik heb ingevuld: bijna
Een variant op “nog niet” die, zij het mét of ook zónder uitgebreide gebruiksaanwijzing, zo min als “meest van de tijd voel ik me kind, onzijdig, afvragend wie ik wel ben
bij bepaalde vragen heb ik dan ook gezegd dat dat niet in mijn leven past…
maar dat vragen ze niet!
” begrepen gaat worden. Alzeker niet door de ‘behoorde‘ (zoals Marten Toonder dat noemt).

Classificeren en labelen: dat is des menschen. Liefst binnen een in aantal beperkt voorop vastgestelde en simpel te bepalen categorieën. Het vastgeroeste en vaak op innig gekoesterd vooroordeel gestoelde gemakzuchtig hokjesdenken ‘schofferen’ kan iemand duur te staan komen.
Zulks grenst aan blasfemie. De boodschapper is alsdan de pineut. Want met de behoorde valt niet te spotten; dat weet ieder kind (onzijdig / niet-zijdig / neutraal).
Hopelijk gebeurt jou dat niet.

» Posted By JPaul On October 17, 2012 @ 02:40

Het wreed verstoren van het comfortabele hokjesdenken der goegemeent’ wordt een mensch nimmer in dank afgenomen; alzeker niet wanneer men een ingesleten en / of inherent fout denkpatroon doorbreekt.
De boodschapper is alsdan de pineut.

Ik word in brede kringen voor een flikker (NB géén nicht) gehouden, sommigen zien in mij een rabiate hetero en nog weer anderen beschouwen mij als bisexueel; terwijl zulks in principe niemand wat aan gaat, daar ik gender en sexualiteit voor strikt persoonlijk gebruik pleeg te reserveren. Ik ben geen openbare bibliotheek: maar privé-verzameling. Dat alles betekent geenszins dat ik nooit ofte nimmer toegang verschaf – echter ik bepaal hoe en aan wie.
Ik ben, biologisch gesproken, een man. Mijn gender; zomin als mijn sexuele voorkeur, gaat iemand, die niet tenminste het hoofdkussen (of een donker portiek) met mij deelt, gene ene moer an – en zelfs indien; is dat de vraag.
Ook mij gaat het, van de andere kant, weer geen bliksem aan of iemand zich de moeite getroost heeft zichzelve een of andere mening over mij te vormen en ook niet welke die dan is. En doorgaans heeft zulks geen ál te storende invloed op mijn dagelijks leven – wat wél zo zoude kunnen zijn als ik me dat ging lopen afvragen; quod non.

Bij de beschuldiging van anti-semiet, NaZi of fascist te zijn lijkt de bewijslast -zeer tegen de geldende rechtsprincipes in- te worden omgekeerd in het nadeel van de zondebok. Kijk naar de fijne acties van de AntiFa’s bij een demonstratie van de NVU of andere mongolenclubjes. Erger nog dan voetbal-hooligans. Het adagium “die Gedanken sind frei”
http://www.youtube.com/watch?v=ZCXr_dwqAAg
geldt dan slechts die hersenspinsels die de rechtgeaarde AntiFascist welgevallig zijn. Een aberratie, dunkt me, waarvoor de psychiatrie nog eerst DSM VI of IX moet schrijven.
De overtreffende trap is de beschuldiging van en aan de pedofiel (waaronder eertijds alle homo’s werden geschaard) en dan in de engere -sic!- zin van kinderschender.

Judith Butler (uit: Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Die Frage nach der Identität ist ihr Lebensthema. Es hat sie nicht mehr losgelassen, seit sie als Mädchen die ersten Erfahrungen machte, anders als die anderen zu sein. Sie hatte Schwierigkeiten in der Schule, erhielt Privatunterricht bei einem Rabbi, interessierte sich für Dinge, von denen ihre Altersgenossen keinen Schimmer hatten: So wollte sie etwa von dem Geistlichen wissen, warum Spinoza einst aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen worden war.
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/adorno-preistraegerin-butler-die-andersheit-des-anderen-11887087.html

» Posted By JPaul On October 16, 2012 @ 15:04

Hou ‘s op met dat roze!

@143.Janus “…lijkt het me idd weinig zinvol om er met jou verder over te praten”
ga dan ook niet – zoals je wel twee alinea’s doet – verder, beste Janus
en
Het is wel degelijk Rita haar onderwerp: het betreft HAAR kind; niet de Ver. tegen de Kwakzalverij – waarvan jij kennelijk de eigendomsakte bezit.
Neem verder goede nota van LaKaatje haar post #145
en
(“Bidden helpt trouwens wel, maar je moet goed weten hoe je het moet doen.”)
zwamkous
“I pray to Joe Pesci” https://www.youtube.com/watch?v=PlzbFxYy08c
en ik moet Vrijdags vis vreten – géén imaginaire maatjes maar Hollandse Niuewe

» Posted By JPaul On July 17, 2016 @ 18:15

met rode bietjes en aardappelpuree (met heel veel echte boter en room in plaats van melk) en ‘s winters met spruiten

en het moet omdat ik nu eenmaal RK gedoopt ben
niX meer aan te doen (voor abortus is het ook wat aan de late kant; heb op vier maand na tien jaar geleje al Abraham gezien)

‘k Ben er trots op dat ik je even heb doen gRimlachen – tot zover m’n goeie daad voor vandeweek

» Posted By JPaul On July 13, 2016 @ 19:15

@136.Rita (niet bij ons)
Bij ons roomsche rakkers idem en wij moeten nog wel elke Vrijdag vis vreten dus heeft RK worden ook geen zin. Maar als vloeken niet helpt; en desondanks op kan luchten, dan geldt ten aanzien van bidden wellicht iets soortgelijks.

» Posted By JPaul On July 13, 2016 @ 16:30

gelijk krijgt
dat is, met eenzelfde resultaat, niet hetzelfde

» Posted By JPaul On July 13, 2016 @ 03:36

@133.Rita
oh shit, oh k**f, oh verd****-nog-an-toe
het enige wat nog helpen kan is
al geloof ik niet
bidden dat je kind gelijk heeft…

» Posted By JPaul On July 13, 2016 @ 03:31

@126. Tanja: Dank! (al voelt dat dubbel)

» Posted By JPaul On October 18, 2012 @ 03:09

@ 116. Sjaak: “Maar reacties op stukje van Karin zijn werkelijk allemaal prachtig, om niet te zeggen schitterend.”
Heb dank!

» Posted By JPaul On October 12, 2012 @ 22:07

@92, Sjaak – The ultimate gHIVt uut Grunn’n – schater, schater… &94. je moet de mensen nooit teveel tegen de … instrijken.
@91. Gert & @93. Johanna – Ik heb fijn kletsen want ik heb (nog) geen kanker; maar het is in de verste verten niet verboden om er bepaalde ideeën op na te houden. Oók niet als je Yvette heet en van boven niet helemaal in orde bent. Het hóórt ook niet verboden te zijn: net zo min als leren zelf na te denken met gebruikmaking van ander instrumentarium dan de onderbuik verschaft.
Er bestaat ook geen verplichting tot nadenken – al zou ik de effecten daarvan na een jaartje of twintig experimenteren met belangstelling tegemoet zien – een aansporing ertoe is de grens.
Halve zolen blijf je houden. Nicht ärger’n; nur wunder’n. Al is ‘t lastig.
Overigens heb ik pas via deze column van Yvette van Boven (de toverkol zowel als de onvolprezen kookboekenschrijfster (hoeveel méér zijn er nog? (het lijkt wel een epidemie! (consulteer zo vlug het kan dr. Roul Couthino – nú kan ‘t nog)))) gehoord: dus het is Kaatje haar schuld!

» Posted By JPaul On October 12, 2012 @ 03:00

@56. Elz de Korte: “IK BEN NIET DIE RARE YVETTE VAN #KANKERISEENKADO!”

In enen valt alles op z’n plaats: niet kunnende koken, danwel daarin voorbijgestreefd te zijn geworden door een naamgenote; is Yvette */ begonnen met raaskallen!
Het wachten is op :-“Wie van de Drie”-:
*/wil de échte Yvette opstaan?

galgehumor is óók humor .3;-/

» Posted By JPaul On October 10, 2012 @ 10:59

@52. CiNNeR: “of de kleur van onze beha’s ” – (ik kleur de mijne zelf; naar behoefte) acryl
en de link van 9. Diana blijft aanbevelingswaardig.

» Posted By JPaul On October 10, 2012 @ 04:38

@50. Sjaak: “De meeste vrouwen worden gewoon oud. ”
Ja, net als mannen: ergens tussen hun vier- en zesentwintigste…. Triest.

» Posted By JPaul On October 10, 2012 @ 04:05

Yvette en haar cadeau? Het “nicht ärgern; nur wundern” wordt je zo wel moeilijk gemaakt. Je moet er maar boven kunnen staan.
En mannen, die borstkanker krijgen, lopen bijna de helft méér kans daaraan te sneuvelen. Is ‘t omdat het gros van de bevolking (=potentieel reclameprooi) mannentieten minder sex appeal vindt hebben; dat dat geen aandacht krijgt? .3;-)
@9. Diana: leuke link!

» Posted By JPaul On October 09, 2012 @ 18:48

Voorzorg

@ Janus 95. Slechte herinneringen vermogen het wereldbeeld in het algemeen; en dat van het individu in het bijzonder, te vertroebelen.
Daaruit vloeien bij tijd en wijle mogelijkerwijs vage beschuldigingen voort. Het is dan ook, zeer zeker in redekundige zin, niet opportuun om houvast te zoeken bij een prettiger werkelijkheid die dingen groter maakt.
Het is dus oppassen met “wie de schoen past” aan te halen.

kwoot Janus: “Het met je eens zijn, terwijl je drives mogelijk deels niet rationeel zijn, hoeft niet met mekaar in strijd te zijn, vind ik.”
Quoi? Ratio zowel samen met, alsook: versus strijd?
Dan is deze de jouwe uitspraak strijdig in zichzelve – en derhalve onwaar . (punt)

en ja: jij hebt het laatste woord… .. .

» Posted By JPaul On October 05, 2012 @ 22:15

@ Tartarus 82. het ging en gaat me om: “verschillende posts” – wat ik weinig specifiek vind. Het is wel een beetje (of erg) muggezifterig van me; maar ik ben ‘t exacter gewend van jou.
83. Ook ik meen dat jij niet (ver-)oordeelt, en beschuldig jou daar niet van.
84. Je beweert dat “aan roken gerelateerd” noodzakelijkerwijs ook “aan roken gerelateerd” moet zijn en daar is geen speld tussen te krijgen. Ik beweer dat 12 gelijk is aan een dozijn. 3;-)

Verkeersdeelname is essentieel voor het krijgen van ‘n verkeersongeluk; maar niet oorzaak er van.
-“Deze 2 voorbeelden kun je exact toepassen bij iemand die stevig rookt of drinkt.”-
Bedoel je te zeggen dat 1) roken essentieel is om longkanker te krijgen 2) hoe meer je rookt, hoe groter de kans op kanker? Nee toch, hoop ik. 1) blijft onwaar; hoe plausibel 2) ook is.
85. De roker die beweert dat zijn gedrag geen invloed op z’n gezondheid heeft: moet een flink pak voor z’n achterste hebben. Ik weet precies waar mijn reukgebrek, kortademigheid en koude vingers van komt. Ik rook 2 pakjes per dag.

» Posted By JPaul On October 01, 2012 @ 15:07

@ 79. Tartarus: “@ CiNNeR, verschillende posts,”
Weinig specifiek, mijn beste. Zelf dring je toch aan op nadere precisering:
-“Sterker, verwijs op dit forum naar 1 posts van mij waarin ik mensen veroordeel!!!”-
. . . Valt me van je tegen.
En dan bewijs aandragen in de trant van: “zwaartekracht wordt veroorzaakt door gravitatie”.
-“Als ik uw algemene generalisatie doorvoer kunnen mensen makkelijk 2 pakjes sigaretten roken en als zij na ongeveer 30-40 jaar een roken gerelateerde aandoening krijgen, zeggen dat dit niet door het roken komt, omdat hun rookgedrag toch weinig invloed heeft op hun gezondheid…”-
Wat een verspilling van adem. Dat lukt mij zelfs.
Een “aan roken gerelateerde aandoening” is uit de aard der zaak aan roken gerelateerd. Echter de suggestie is hier dat een verkeersongeval wordt veroorzaakt door verkeersdeelname; quod non. Correlatie is wat anders.
En nee; dat van die verkeersdeelname heb je zeker niet geschreven. Dat was ik.

» Posted By JPaul On October 01, 2012 @ 11:18

@ 58. Janus: “Vermoedelijk is er maar één die echt zo heet.” NEE. Tussen 10 en 33 stuks, afhankelijk van naamgeving (University of California – danwel California State University). De bekendste zijn UCLA, Berkeley en Stanford (welke laatste er niet toe behoort).
Het gaat in het onderhavige geval om UCSF (met dank aan het artikel waar Just-In 57. naar linkt).

» Posted By JPaul On September 29, 2012 @ 14:15

@ CiNNeR ≡”Zijn uw vooroordelen hetzelfde gebleven?” Ja. Maar ik kan lezen. En reflecteren. Ben.

» Posted By JPaul On September 29, 2012 @ 05:11

@47. Tartarus: de conclusie in ‘t rapport luidt ongeveer -“mensen gaan dood”- so what?

» Posted By JPaul On September 29, 2012 @ 03:45

@50. Janus – dank! voor dit divertissement (in plaats van sjoklaatjes)
“,,Er zijn maar drie gevallen bekend, maar er kunnen zich in de toekomst meer uitbraken voordoen”, waarschuwt onderzoeker Charles Chiu van de Universiteit van Californië.”
schater, schater (TeNa-Lady) Resultaten uit het verleden bieden géén garantie voor de toekomst.
En, trouwens: welke Universiteit van Californië? Er zijn er, afhankelijk van de definitie of naamgeving, tussen de 10 en 33 (of méér).
“Bij een persoon die de verpleegkundige vervolgens verzorgde, is het virus in zijn bloed aangetroffen maar hij vertoonde geen ziekteverschijnselen.”
De schurk; hoe durft-ie!?! Volkomen gebrek aan verantwoordelijkheidszin en onwetenschappelijk buitendien: hadden we nèt een contrôlegroep van drie; komt hij de testresultaten verpesten!

» Posted By JPaul On September 29, 2012 @ 03:32

@ 48. Janus : “Tartarus (41),
14 dagen onthouding is voor een alcoholist een welhaast ondoenlijke opgaaf, dat gaat hij nooit redden.”
Is kletskoek. Een schoonbroer kon 10-12 weken zonder een druppel. Géén 50 geworden. Van mijn formaat (=Spaink+ 4 à 6 kilo) en kon 3 Tokkies onder tafel zuipen. Bovenste beste jongen. (ik heb erg fijn scherp gereedschap wat hij altijd “vond” als-ie weer es gehospitaliseerd was) Doodgedronken.
Ergo: Tartarus zijn punt is niet slechts reëel; ook nog valide!
en 49. (Janus @Arthur42)
dat is weldegelijk ‘n gratuide opmerking: Popper zou inderdaad ervan de hik kunnen krijgen.
Je poneert een stelling aan de hand van “horen zeggen” (=roddel&achterklap) en verwacht van de rest van de wereld dat die zulks als evangelie slikt. Quod non.
“en die bacteriën worden steeds resistenter.” Hè? Waarom? Omdat ze ons niet infecteren? Get real!

» Posted By JPaul On September 29, 2012 @ 02:59

@ 18. CiNNeR: “het is anders wel degelijk een ernstig probleem wat aangehaald wordt.”
Ernstig wel, ja. Maar wat is het probleem? Volgens mij is dat de arts. Die houdt zich met een ziekte bezig in plaats van met de patiënt. Hippocrates draait zich om in zijn urn.

» Posted By JPaul On September 27, 2012 @ 14:59

Pharma BV is alert!
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3322104/2012/09/26/Kankerpatient-slikt-vaak-riskante-mix-van-medicijnen.dhtml
Reguleer de zelfmedicatie (St. Janskruid!) middels het EPD en ‘alles sal reg kom’
De waarheidsaanspraken van de faculteiten medicijnen en pharmacologie beginnen steeds sterkere gelijkenis te vertonen met die der contestanten in middeleeuwse theologische debatten. Maar geen nood: immers na een korte episode Inquisitie en Raad van Beroerten culmineert dit een een zeer verlichte omgang met Mohammed-cartoons.

» Posted By JPaul On September 26, 2012 @ 12:21

Dank, dank.
Helaas zul je deze column jaarlijks moeten herplaatsen, want mensen leren niet alleen niets; ze willen niets leren.
Wat een prachtig artikel ook van Ben Goldrace. Bij hem op de stoep zullen de advocaten elkaar flink in de weg staan. Of is-ie al ondergedoken?
That’s entertainment.

uit de commentaren:
Some years ago a Canadian gentleman died of old age. His GP, who had treated him for the last 25 years of his life, was surprised to learn he had been left something in his will. The bequest came in the form of a large trunk. On opening it, he found every medicine he had prescribed his patient for the last 25 years. Unused!
– wellicht een broodje-aap-verhaal, maar wel leut
en iemand gebruikt het woord: “Pharmageddon“!

» Posted By JPaul On September 25, 2012 @ 16:53

Ga stemmen!

Vooraf: Mijn vriend B. kan wél zelf naar de WC en doorspoelen maar zijn eigen schoenveters niet strikken, heeft weet van noch letter of getal, noch van politiek en moet zich door mij zijn favoriete ijsco laten uitzoeken. En daarna zijn gezicht af laten vegen.
Maar hij spreekt Nederlands & Limlands, een mondje Duits en méér Zweeds dan ik. En hij speelt, in tegenstelling tot ikzelf, piano. Is bovendien kampioen open-haard-blokken stapelen.
Zijn inmiddels gepensioneerde moeder brengt, per volmacht, zijn stem uit.

@55.Thian: “vind ik passen onder de ongepaste opmerkingen niet hier maar de dingen die je niet hoort te zeggen,”
Ben ik volkomen met je oneens. Iedereen; zelfs Janus, mag zeggen wat-ie wil: óók als jou dat minder goed uitkomt. De rest van je post onderschrijf ik grotendeels, dus: ten minste gedeeltelijk.
@59. Janus: “weten er vermoedelijk ook meer van af, zijn vermoedelijk gemiddeld intelligenter dan de gemiddelde mens. . .. minder geïnteresseerde mensen zijn vermoedelijk minder”
Jij vermoedt nogal het een en ander. Zomaar uit de losse pols. Bovendien spreek je jezelf al tegen in deze en zeker daarna in de volgende (60.) post. Kortom: je kletst uit je hals.
Je roept maar wat; keert niet terug tot jezelf en veronachtzaamt jouw eigen discours.
Zelfs al zouden zowel premisse alsook eindconclusie juist blijken, dan nog krijg je van mij met deze redeneertrant een dikke onvoldoende!

» Posted By JPaul On September 15, 2012 @ 02:55

30.

/strong:=[

» Posted By JPaul On September 13, 2012 @ 02:07

«« Back To Stats Page