Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5453

Comments Posted By tjark reininga

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Niets is heilig

@pieter: er zijn inderdaad weinig dingen zo subjectief als wat we graag “feiten” noemen. maar het is anderzijds wel prettig dat mensen een mening enigszins met gegevens uit hun werkelijkheid weten te onderbouwen, anders is er zo weinig om gefundeerd over van mening te verschillen.

mijn hoofdprobleem met het ‘profileren’ is, dat die voor een groot deel via het on- en onderbewuste verloopt. en daardoor maar moeilijk te bestrijden is. ik waardeer de pogingen en intenties, hoor, daar niet van.
en dat gek genoeg regelmatig blijkt, dat een dergelijke profilering in Brabantse dorpen veel heftiger gehanteerd wordt als in Amsterdam (zoals de PVV met name veel aanhang vindt in regio’s waar haar kernprobleem – de Islamisering – niet of nauwelijks speelt.)

» Posted By tjark reininga On June 03, 2016 @ 00:06

1. je mag je eigen mening (je idealen) best “heilig verklaren”. maar je mag die van anderen niet terzijde schuiven, alleen omdat het de jouwe niet zijn. en je mag altijd blijven proberen anderen van de waarde van jouw idealen te overtuigen.

2. @Pieter: aan iemands hoofd alleen kun je niet zien dat hij een ‘rapper’ is, tenzij je hem herkent. en het lijkt me waarschijnlijk dat Glenn niet staande zou zijn gehouden als de agent in kwestie hem als de – intussen in Nederland wereldberoemde – rapper Typhoon zou hebben herkend. zo werkt onze discriminerende justitie ook wel weer. (zoals hij waarschijnlijk ook niet zomaar als aanleiding voor het staande houden “een zwarte in een populaire auto” zou hebben gegeven tegenover een niet-bekende Nederlander).

de kwestie Typhoon laat verschillende aspecten van het beleid van de politie zien.

» Posted By tjark reininga On June 02, 2016 @ 12:38

Vertrouwen [2]

je vergist je, @CiNNeR, in zoverre, dat het plan van het kabinet m.b.t. de vrije keuze van zorgaanbieders (artsen, ziekenhuis, e.v.a.) geen juridisch truukje is, maar een politiek truukje. want het kabinet kan zeggen dat het het beleid van een meerderheid van de kiezers uitvoert (de kiezers hebben immers de Tweede Kamerleden gekozen, niet die van de Eerste Kamer.
je moet dan ook altijd de kiezers blijven aanspreken op hun politieke keuze! het zijn hun volksvertegenwoordigers ook!

» Posted By tjark reininga On December 30, 2014 @ 08:39

@CiNNeR: democratie is niet in de eerste plaats een kwestie van (stemmen) tellen, maar van weten. weten wie wat wil en waarom, en daarvoor weten welke positie en/of belangen iedereen heeft en zou kunnen behartigen. juist het feit dat we weten dat al die leden van de Eerste Kamer hun functie naast een (of meer) andere vervullen maakt dat we (kunnen) weten over welke kennis en ervaring ze beschikken en misschien ook voor welke belangen ze opkomen. en we kiezen hen mede met en om al die kennis, ervaring en contacten. dat geldt ook voor andere volksvertegenwoordigers, zelfs voor de leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement, voor wie het lidmaatschap de hoofdfunctie is.

Doorgaans zetten politieke partijen mensen op hun kandidatenlijsten van wie ze weten, of in ieder geval vermoeden, dat ze door opleiding en eerdere functies over de goede kennis(sen) en ervaring beschikken, om in een volksvertegenwoordiging op te komen voor de belangen, die de partij voorstaat. dat er vervolgens in die volksvertegenwoordigen besluiten genomen worden door (al dan niet toevallige) meerderheden leidt vaak tot afgezwakte besluiten, maar dat komt omdat mensen vanuit verschillende belangen zich er achter moeten stellen. in ieder geval moeten volksvertegenwoordigers met elkaar onderhandelen over die besluiten.

helaas is het in de huidige Tweede Kamer vooral het kabinet dat het onderhandelen doet en daarvoor steeds met een paar partijen uit de kamer in fractiekamertjes verdwijnt. daardoor weten wij steeds minder, wat de verschillende partijen in die onderhandelingen van hun standpunten (en de belangen die wij, hun kiezers, hen hebben toevertrouwd) inleveren. en wordt het dus steeds moeilijker om hen bij volgende verkiezingen op hun daden te beoordelen. toch is dit systeem van besluitvorming voor kiezers beter te controleren dan de meeste andere.

» Posted By tjark reininga On December 28, 2014 @ 09:53

mag i het wel droef vinden, onder andere vanwege de democratische legitimiteit, dat we een kabinet hebben dat serieus overweegt een wet waarvan het tot twee keer toe straks de wetgever – onze Staten-Generaal – niet heeft weten te overtuigen, alsnog die regeling door te voeren met behulp van instrumenten, die de Staten-Generaal passeren?
en voor iedereen die overweegt n.a.v. de gang van zaken een volgende keer op een ‘kleine partij’ te stemmen: als genoeg kiezers die keuze maken, is zo’n partij ineens niet ‘klein’ meer. echter: de eenmansfractie Wilders heeft laten zien waartoe een partij – zelfs als die maar één lid heeft – met voldoende kiezers kan uitgroeien. we zijn gewaarschuwd.

» Posted By tjark reininga On December 27, 2014 @ 15:45

er is geen reden je te schamen, Karin, want in essentie is het jouw regering niet.

en degenen die deze regering wel hebben gekozen, hebben het benul niet dat ze zich zouden moeten schamen. in tegendeel, die zullen heel tevreden zijn omdat hun regering alles op alles zet om te voorkomen dat zij te veel belasting moeten betalen. want daar gaat het hen om: de overheid betaalbaar houden voor degenen, die die overheid (nog) niet nodig hebben, de belastingbetalers. ik schaam me soms wel, dat ik daarvan als belastingbetaler profiteer.

» Posted By tjark reininga On December 24, 2014 @ 14:35

«« Back To Stats Page