Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5453

Comments Posted By jjge

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Beestjes, update

Mierenlokdoos, misschien? Is wel vergif, maar heel selectief.

» Posted By jjge On June 28, 2015 @ 06:56

De toekomst is nu

@janus (30)

[En ja, in beginsel zou die vrij zijn. Maar hoe vrij eigenlijk? Onze wil mag dan vrij zijn, maar wát wij willen (en doen) vloeit vrijwel altijd voort uit onze (onontkoombare) behoeften.]

Ik kan het daar alleen maar mee eens zijn. Maar die discussie hebben Luther en Erasmus al gevoerd…

» Posted By jjge On May 20, 2015 @ 07:34

@deraaf

[Ik ben hardware georiënteerd en bijna alles heeft een “expected life cycle” ook electronica. ]
Daar heb je het al– ik heb mijn hele arbeidzame leven in de software doorgebracht. En software heeft zo ongeveer het eeuwige leven; banken draaien nog COBOL programma’s uit de jaren ’70. En we kennen iets dat “upward compatibility” heet, en erop neerkomt dat je een eenmaal gemaakte vergissing nooit meer kunt herstellen :-)

[Machines sterven een keer, ze kunnen een veel langere levensverwachting krijgen dan mensen, maar niet alles is te repareren.]
Ik had nou juist verwacht dat jij dat wel zou zien. We praten dan wel over de toekomst die nog niet begonnen is, maar vanaf een bepaald punt kan dat dus wel. Zodra je op de maan grondstoffen kunt winnen met robots, zodra je reserveonderdelen kunt maken met een laserprinter, dan kan elke machine zichzelf (laten) repareren. Ad infinitum. Althans in principe. En zonder menselijke tussenkomst.

Het probleem zit hem dan inderdaad in de software. Als die gewijzigd wordt, althans door mensen, gaat het op de duur altijd mis. Software verloedert, zelfs na tien jaar al. Automatische updates kunnen dat natuurlijk voor een flink deel ondervangen, maar zelfs dan kom je natuurlijk niet om de entropiewet heen. Er komt een moment waarop een kopieerfout gemaakt wordt, al is het maar eens in de 100 jaar. Er komt een keer een fout die zichzelf weet te handhaven, al is het maar eens in een miljoen jaar. En dan kom je weer terecht bij het principe van de evolutie…

» Posted By jjge On May 20, 2015 @ 07:29

[Gefeliciteerd dat je nog nooit geen defect apparaat hebt gehad. Eén van de weinige mensen op de wereld vermoed ik.]
Dat heb ik niet beweerd. Maar als een onderdeel het begeeft en vervangbaar is (en als de vervanging betaalbaar is) is “doodgaan” nog steeds geen erg verhelderende term. En als de reserveonderdelen niet meer beschikbaar zijn, dan zou je van “doodgaan” kunnen spreken, maar is dat zinvol? En we hebben het over de toekomst, en over machines die zichzelf modificeren, en dus ook kunnen repareren, en wellicht zelfs voortplanten… en als een machine stuk gaat “beyond repair” en je creëert een exacte kopie, en je uploadt de laatste backup (want die heb je natuurlijk), is dat dan niet zinvol? In de AI mss niet, maar in de praktijk wel.

[Een exacte kopie mag dan de misschien de bedoeling zijn bij biologische reproductie. Ik betwijfel dat echter, je hebt ook organismes die zichzelf kunnen klonen, je zou dan verwachten dat mechanisme meer te zien in de natuur]
Dit was natuurlijk kort door de bocht. Je hebt ook nog eens sexele voortplanting, waarbij genen uitgewisseld worden. Klonen levert in principe overigens juist wel een exacte kopie. Elke bacterie kan het, en onze stamcellen kunnen het ook.

[En mutaties zijn noodzakelijk om te overleven als soort. De natuur is veranderlijk dus moet er een mechanische zijn zodat biologische entiteiten zich kunnen aanpassen aan die veranderende omgeving. Het gezegde is immers “survival of the fittest” (het overleven aan de best aangepaste) en niet “survival of the strongest” (overleven van de sterkste) ]
Helemaal waar. Maar dat zei ik in feite ook. Als een mutatie levensvatbaar is, blijft hij/zij bestaan, anders niet. Nou dat zou in de AI ook kunnen, en er is iig met genetische algoritmen geëxperimenteerd (maar ik ben er alweer wat jaren uit, heb het niet bijgehouden).

» Posted By jjge On May 19, 2015 @ 20:57

[ Het is alleen zo dat mensen op het moment nog een beperkt vocabulaire hebben om bepaalde zaken betreffend KI te duiden]
Dat is duidelijk, maar rechtvaardigt nog niet het trekken van conclusies op grond van dit beperkte vocabulaire.

[Een machine kan wel degelijk “dood” gaan. Van hoeveel huishoudelijke apparaten heb jij in je leven afscheid moeten nemen?]
Dat vind ik niet zo’n goed voorbeeld. De meeste huishoudelijke apparaten heb ik zelf uitgezet. En in sommige gevallen zet ik ze dan niet meer aan. Dan zijn ze nog steeds in leven (of in coma). Hoogstens kan er een onderdeel stuk gaan. Dat is dan ofwel te vervangen, of niet. In het laatste geval zou je natuurlijk van doodgaan kunnen spreken, maar erg verhelderend is dat toch niet.

[Bij KI is het zo dat een exacte kopie mogelijk niet gewenst/nuttig is. Het onderwerp machine learning gaat er juist over dat KI zich evalueert (voornamelijk in software)]
Ik neem aan dat je je vertypte en “evolueert” bedoelt? Evalueert kan nl wel, maar ligt m.i. minder voor de hand.
In biologische reproductie is een exacte kopie in principe de bedoeling, maar aangezien het allemaal redelijk rommelig werkt (ik ben geen bioloog, dus mag ik dat zeggen :-) ) gaat het vaak mis, en als zo’n mutatie levensvatbaar blijkt, kan ze zich handhaven. Dat zal allicht niet de bedoeling van KI zijn (hoewel… je hebt genetische algoritmen).

» Posted By jjge On May 19, 2015 @ 20:19

@deraaf: ook mijn dank voor de literatuurreferentie– ik ben er al aan begonnen, maar het is wel een turf… duurt even voor ik daar doorheen ben!
Wat me in deze discussie nog steeds opvalt, is dat er puur in menselijke begrippen over machines gepraat wordt… “ze” zijn al dan niet intelligent; “willen” iets, en, o gruwel, willen ons op termijn wellicht overheersen! Maar waarom zouden ze dat willen? Waarom zouden ze überhaupt iets willen?
Vrijwel alle erkend levende wezens zijn in concurrentie met de mens– ze hebben alle behoefte aan lucht, voedsel. Voorzover bekend kennen alle hogere levende wezens pijn en angst voor de dood (bij insecten kun je je dat al afvragen). En ze kunnen zich voortplanten. En elkaar opeten, of althans bijten.
Kom daar bij machines eens om. De enige gedeelde behoefte is die aan energie, en die is volop voorhanden. En wat voor levende wezens een belangrijk punt is: voortplanting– dat lijkt bij machines relatief eenvoudig: de 3D-printer open heel interessante perspectieven. Machines kunnen zich ws binnen niet al te lange tijd voortplanten– en dan? Zou er dan ook een evolutie komen? Je weet maar nooit…
Maar er zijn verschillen. Dood bestaat niet voor een machine, zeker niet als hij zich kan reproduceren. Een exacte kopie is zo gemaakt. Eventueel zelfs op afstand, op de Maan of op op Mars. Pijn is ook niet iets wat zich bij machines zou ontwikkelen– als een onderdeel niet goed functioneert, wordt het toch gewoon vervangen?
En waarom zouden machines, zelfs als ze zich zelfstandig gaan reproduceren en evolueren, een bedreiging voor de mens vormen? Ze hebben geen atmosfeer nodig, ze hoeven niet op aarde te blijven. De enige “bedreiging” die ik voor de mens zie, is dat hij irrelevant wordt. Dat is allicht slecht voor zijn gevoel van eigenwaarde, maar is dat erg?
Isaac Asimov, de enige van wie ik weet dat hij ook fundamenteel over dit soort zaken nadacht, heeft zijn 3 Robotwetten dan ook toegespitst op de relatie van machines en mensen, waarbij de laatsten by law als hoger gelden. Alleen daardoor is het gegarandeerd dat machines “ondergeschikt” blijven. Zonder deze wetten zou de mens evt bederiegd kunnen worden, maar waarschijnlijk irrelevant– en voor een SF schrijver is dat natuurlijk ongewenst.

» Posted By jjge On May 19, 2015 @ 09:31

@deraaf: KI kan dan bedoelen, computers een “wil” te geven– dan zullen ze toch eerst moeten definiëren wat dat dan wel inhoudt. Nog aanmerkelijk moeilijker dan definiëren wat “intelligentie”is, denk ik…
Ik zie het door jou genoemde voorbeeld (ruimtesondes) niet direct als een soort “wil”. Een machine kan best geprogrammeerd worden om keuzes te maken, en als die programmering echt goed is, dan lijkt het mss een beetje op zelfstandig functioneren. En apparaten die zogenaamd “intelligent” zijn, zijn in mijn beleving meestal alleen maar eigenwijs. En dan moet die programmering verbeterd, of je moet er bij kunnen (ik ben een groot voorstander van open source).
Er zijn al genoeg mensen die hun computer regelmatig een mep geven of ertegen foeteren. Kennelijk hebben mensen een zekere neiging om apparaten als menselijk te zien. Maar ik vind dat er voor een “wil” meer nodig is. Je kunt je zelfs afvragen of -en in hoeverre- mensen echt een wil hebben.

» Posted By jjge On May 17, 2015 @ 13:19

Ik vraag me altijd af: waarom denkt iedereen dat computers iets zouden “willen”? Of dat ze iets zouden willen overheersen? Wat zouden “ze” daar dan mee bereiken?
Computers zijn machines, en ze doen nog steeds gewoon waarvoor ze gebouwd zijn– of niet, en dan zijn ze defect, en worden gerepareerd. Ik maak me alleen zorgen over de motieven van de mensen die erachter zitten. Wat die willen kan ik wel raden…

» Posted By jjge On May 17, 2015 @ 11:22

«« Back To Stats Page