Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5413

Comments Posted By Sjef Fleuren

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Eigen bijdrage

‘t Wordt tijd dat die alfa-hulpen er de brui aan geven. Dan kan het management zelf plees gaan poetsen, bedden verschonen en… oh nee, daar zijn ze niet voor opgeleid. Sorry, mijn fout.

» Posted By Sjef Fleuren On April 23, 2009 @ 12:45

Uitnodiging (ook u)

Proficiat!

» Posted By Sjef Fleuren On April 23, 2009 @ 12:29

Whoops

Joan, ik offreer hierbij mijn nederige excuses voor enige belediging die ik U (hoewel ik je blijf tutoyeren) heb toegevoegd. En ik heb nergens beweerd dat respect afgekocht moet worden, nog minder, dat het betaalbaar zou zijn, quod non. Respect, indien gewonnen, is om niet. Hoe ironisch is het, dat die sardonische, tot sarcasme neigende, opmerking je zo uit het lood slaat. Ik ga daar niet over. Misschien ben je gewoon in een rotbui; of je bent ten dode opgeschreven en hebt geen tijd voor zijkweiven zoals ik er een ben. Soit.
En wederom: welkom of niet, maar gemeend: 3;-)
Oh ja, “het een beetje debiele Marokkaanse meisje” en “(rechts)grond” en “zijn” en”aanspraak maken”, ik mis de samenhang; dat is wel eens moeilijk op papier. Si s’excuse, s’accuse: il weet het. Lsaten we er een op gaan drinken, een dezer dagen.
KSpaink: Karin, ik realiseer me (zij het ietwat laat) dat ik hier te gast ben in jouw huis en dat ik me als zodabnig te gedragen heb. Desniettemin: ik was eens iemandfs (God hebbe haar ziel) teef en heb daarvan nimmer enig nadeel ondervonden. Woorden zowel als gebaren wordem door hunne context bepaald (ik zwaai voorlopig nog niet met messen) en gevoelde, hoe pijnlijk ook, agressie is NIET gelijk aan bedoelde. Zelluf zoude ik het liever niet willlen voelen.

» Posted By Sjef Fleuren On October 23, 2008 @ 03:11

Joan; je bent een ZweefTeef (m/v) en die potten- en pannenesOterie is jouw eigen valkuil. Antwoord op je eigen vraag? Hou dat voor jezelf. En God is geen “-isme” (afgezien van het feit dat ik een bloedhekel aan -ismen heb), God is. En Hij kan doodvallen.
Respect voor alles wat leeft? Op welke grond? Respect hoort verdiend te worden en is, alsdan, gratis. Nu U weder.
Trouwens; de waarheid in pacht, dat heb ik. En niemand anders.
Kusje 3;-)
En Thomas: Thomas heeft het over de Xristos, niet over gebouwen.
Okk kusje

» Posted By Sjef Fleuren On October 23, 2008 @ 00:47

Very fuckin’ funny!
En hou eens allemaal op met het verwisselen van God, kerk en religie. God bestaat en ik zeg als ik Hem tegenkom: “Ik geloof niet in Jou”, recht in Zijn Aangezicht. Zo zie!
Dakpannen bestaan ook: de Muldenpan, de verbeterde holle Hollandse, de Romein, lei en ga zo maar door. Reden om in pannen te geloven en om dat geloof te propageren al helemaal, zie ik daarin niet. Overigens ben ik tamelijk onder de indruk van de theologie van Gerard Reve: “…als je Haar (Maria, de Moeder Gods) iets vraagt, regelt ze dat wel met de Zoon. Op Woensdagmiddag, net als Hij Zijn brommer uit de schuur duwt, omdat-Ie met Zijn maten wil gaan vissen, houdt Ze Hem nog gauw even een stapeltje formulieren voor ter ondertekening en de zaak is geregeld.” of woorden van gelijke strekking. Briljant, niet waar?
Het is voor ons stervelingen toch al een haast bovenmenselijke opdracht om niet de godganselijke dag het leven van anderen te verzieken. Daarbovenop nog een religie erop nahouden? Dat kan nooit Gods bedoeling zijn.

» Posted By Sjef Fleuren On October 22, 2008 @ 18:36

Herintredende overheid

Banen? Langer werken? Versoepeling van het ontslagrecht? Verbetering van het onderwijs?
Om met dat laatste te beginnen: In het jaar Onzes Heeren 1988 waren er tien keer zoveel studenten dan in Mei ’68. Door betere scholing? Nee. De exameneisen werden omlaaggeschroefd: Bingo! (kennismaatschappij)
Ontslagrecht: weg ermee! Anders kunnen we geen nieuwe mensen inhuren, die we zo hard nodig hebben. Hard nodig & ontslaan tezelfdertijd: dat is pas consequent.
Uit Belgiëland, deze week: “Neen, er volgen niet nog meer ontslagen, deze fabriek wordt gemoderniseerd en we gaan méér zink produceren met minder mensen.” En die mensen mogen vervolgens tot hun 70-ste of langer gaan werken. It’s a dirty job, but someone’s gotta do it. Van wie? Van de president-directeur-generaal natuurlijk. En waarom doet-ie het niet zelluf? Geen tijd? Geen zin (krijg ik te vieze fikke van) in? Kan-ie nie of hep-ie een te hoge opleiding voor? Als je godbetert toch al 90 uren in de week werkt, kan er dat óók nog wel bij. Fijn Zen.
Er zijn niet eens genoeg rotklussen beschikbaar om elke werkzoekende van een goedbetaalde baan te voorzien, laat staan diegenen die géén werk zoeken. Zorg voor een fatsoenlijk minimuminkomen voor elkeen; dat voedsel, onderdak en ook onderwijs & medische zorg garandeert en de lokale (en tenslotte ook de mondiale) economie floreert: een bijstandsrukker parkeert dat geld niet op de Bahama’s of een Zwitserse bank maar spendeert het meteen bij de bakker, groenteboer of slager op de hoek.
Wat trouwens is de intrinsieke waarde van “werk” as such? Ik doe alleen wat ik leuk vind (ja. ik ben rijk; hoewel niet rijk genoeg) en meestal zonder geldelijke vergoeding en ben daar soms bekaf van. Tenslotte: weg met de koopzondagen. Wordt er daarom meer gegeten? Nee. Misschien wel meer verkocht. Kortom: economie als zodanig (als wetenschap) bestaat niet maar is een duur woord voor massahysterie

» Posted By Sjef Fleuren On October 23, 2008 @ 00:30

«« Back To Stats Page