Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5453

Comments Posted By Mark Machielse

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Operatie geslaagd

@juzo. En je punt is?

Er zijn maar weinigen die beweren dat dit elders niet zou kunnen gebeuren. Er is niemand die beweert dat in Nederland niet gemoord wordt. Psycho- en sociopaten kom je in elke samenleving tegen.

Hoewel elke moord er uiteraard een te veel is, maken de schaal van de Breiviktragedie, de motivatie erachter, de impact op de samenleving, enzovoorts het toch wel iets anders dan de huis- tuin- en keukenmoorden die je hier opsomt.

» Posted By Mark Machielse On August 05, 2011 @ 15:37

Benech: mochten we in de herhaling gaan dan wil ik best eens verder met je keuvelen zonder hier Karin’ s blog meteen vol te plempen. In dat geval: machie mark (die twee samenvoegen) bij google mail.

» Posted By Mark Machielse On August 02, 2011 @ 19:08

“Waar ik van ben gaan steigeren, is dat je je eigen mening, ik vind Breivik een slecht mens, verpakt als een feit: Breivik IS een slecht mens. Dat snijdt geen hout.”
Breivik is slecht, en zoals eerder gesteld zou hij met zijn wandaden ook hier in Nederland slecht zijn, evenals in alle andere samenlevingen.
“Deze gemiddelde mening van het volk staat bekend als het wetboek. Zijn mening is net zoveel waard als jouw mening, totdat het getoetst wordt aan de gemiddelde mening.”
En één keer raden wat die gemiddelde mening ten aanzien van een dergelijke slachting als die van Breivik in Noorwegen, Zweden, Duistland, Nederland, enzovoorts enzovoorts is. Ik kan je verklappen dat je voor soortgelijke acties onder vergelijkbare omstandigheden nergens een pluim op je hoed krijgt!

» Posted By Mark Machielse On August 02, 2011 @ 18:54

Benech. Ik denk dat we naast elkaar heenpraten.

Mijn standpunt:

1. Breivik zou onder soortgelijke omstandigheden in alle andere samenlevingen ook worden beschouwd als slecht en als zodanig behandeld worden;

2. Daarom kun je Breivik en zijn daden slecht noemen

(iets waar jij tegenaan liep in 84:2e p, met mijn reactie daarop in 92)

Jouw standpunt nu:
1. Massamoord wordt niet altijd als slecht gezien (zie Napoleon, Djengis Khan, Alexander de Grote, enz.)
2. Dus er kan geen sprake van een objectieve notie van wat slecht is.

Ik stel niet dat jouw standpunt niet klopt (dat is een andere discussie). Ik stel dat als we het over Breivik hebben (waar denk je dat Karin’s blog posting over gaat?), dat je kunt stellen dat Breivik slecht is of zijn daden slecht zijn.

En nogmaals: we hebben het hier niet over Napoleon, Djengis Khan, Alexander de Grote, enzovoorts.

» Posted By Mark Machielse On August 02, 2011 @ 16:39

Pietie: ik kan me best voorstellen dat iemand als Breivik ook goede eigenschappen heeft, maar dat doet niets af aan zijn gruweldaden en de daarbij komende verwerpelijkheid ervan in de samenleving. Als hij goede eigenschappen heeft zal hij het waarschijnlijk niet op gebruiken om strafvermindering te bepleiten, als hij dat al zou willen.

» Posted By Mark Machielse On August 02, 2011 @ 14:52

Pietie: we hebben het hier niet over Syrische en Libische regeringen of Russiche en Chinese leiders, of zelfs Benech’s Djengis Khan, Alexander de Grote, en Napoleon. Zie ook (102).

» Posted By Mark Machielse On August 02, 2011 @ 14:24

Benech, we hebben het over een burger die in een vreedzame samenleving plotsklaps een grote hoeveelheid veelal jongeren om het leven helpt (en de samenleving daarmee traumatiseert). Een dergelijke massamoord van dien aard maakt iemand in elke samenleving slecht.

Je komt vervolgens met Djengis Khan, Alexander de Grote, Napoleon, enz. om te stellen dat “een flink aantal samenlevingen … moord als een heldendaad zien en zagen”.

Ik hoop dat je zelf wel doorhebt dat je vergelijkingen nogal mank gaan. Natuurlijk zijn er ook gevallen van massamoordenaars die worden vereerd, maar die worden nooit binnen de bewuste samenleving door die samenleving vereerd louter en alleen omdat ze binnen dezelfde samenleving gemassamoord hebben.

Maar daar gaat het hier niet om: een dergelijke massamoord van een aard als die in Noorwegen maakt de dader in elke andere samenleving waarin iets vergelijkbaars gebeurd slecht.

» Posted By Mark Machielse On August 02, 2011 @ 14:02

Pietie (93): natuurlijk zijn goed en slecht geen absoluten, maar iemand
zoals Breivik slaat bijzonder ver door in de slecht-richting. Zodanig dat
er maar weinigen zijn die hem niet als onomwonden slecht zien

Benech (94): zie de laatste 4 regels van mijn (92). Zelfs binnen de samenlevingen die je noemt zou een burger die plotsklaps een flink aantal medeburgers om zeep helpt uit ethische overwegingen als “slecht” worden bevonden en binnen deze samenleving als zodanig behandeld/gestraft worden, tenzij in uitzonderingsgevallen sociopaten in machtsposities dit verhinderen.

» Posted By Mark Machielse On August 02, 2011 @ 12:02

HenK (88), Benech (89,91): ik begrijp dat er mensen zijn, waaronder jullie, die Breivik niet slecht willen noemen. Sommigen vereren hem zelfs om wat hij gedaan heeft. Dit soort abjecte stellingname mag je de nabestaande van de ruim 70 slachtoffers gaan uitleggen. Walgelijk gewoon.

En nee Benech: de wandaden van Breivik maken hem wel objectief slecht omdat een dergelijke massamoord van dien aard hem in elke samenleving slecht maakt. Je kunt een sterk moreel-relativistisch standpunt innemen, en proberen een samenleving te vinden waar een dergelijke massamoord onder eigen groep met soorgelijke motivering niet als slecht wordt gezien, maar (a) die vind jij niet, (b) die zou zelfs hypothetisch niet van toepassing zijn.

» Posted By Mark Machielse On August 02, 2011 @ 10:01

@Benech (84): Breivik is een slecht mens omdat hij zonder mededogen een grote hoeveelheid mensen om zeep heeft geholpen. Dat jij je openlijk afvraagt hoe Joost erbij komt te zeggen dat hij een slecht mens is (en met hem velen andere) is stuitend. Laat je snel even nakijken!

» Posted By Mark Machielse On August 02, 2011 @ 03:26

«« Back To Stats Page