Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5453

Comments Posted By Kees Alders - al. Klokwerk

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Exit GroenLinks

@Tartarus: Natuurlijk gaat de overheid de pensioenfondsen niet dwingen. Pensioenfondsen zijn onafhankelijke beleggers.
En eurobonds koop je van de hele EU en niet van noodlijdende landen. Daar zijn het eurobonds voor.
Kijk, dit bedoel ik met indianenverhalen.

@Andrew: Ik heb zelden iemand meegemaakt met zo een gigantisch gebrek aan inzicht in de standpunten van zijn gesprekspartner. Ik stel zeker niet voor om eurobonds uit te geven zonder verdere bepalingen aan de economie. Van zomaar de schulden overnemen is dus geen sprake.
Ik ben bepaald geen eurofiel, ik heb zeer veel kritiek op hoe de EU nu georganiseerd is, en GroenLinks evenzeer. Ik ben bijvoorbeeld voor veel meer democratie op europees niveau, en vind (en GL trouwens ook) dat dit het grote manco is bij de beslissingen die nu genomen worden. Dat heb ik hier meerdere malen benadrukt. Dus schuif me niet in één kamp met Hitler aub ;).
Ik lees uit jouw teksten dat jij met je dichtgetikte hoofd alleen maar leest wat je wilt lezen. Van een dialoog is hier geen sprake.

@Janus: Kijk, dat is nu de mentaliteit – de ander heeft het altijd gedaan. Nee, we moeten naar een andere en betere manier van de organisatie van de hele maatschappij. Die bereiken we echter niet door op onze nationalistische handen te gaan zitten en de economie moedwillig om ons heen in te laten storten.

Ik lees van jullie drie ook steeds meer zinloze beledigingen dus dit was mijn laatste post. Succes bij de Jellinek heren.

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 06, 2012 @ 14:34

@Tartarus: Dat is de zaken zo verdraaien dat het onzin wordt. Je bedoelt dus dat de pensioenfondsen hun inkomsten voor een groot deel uit beleggingen haalden en dat daardoor lange tijd minder premie is betaald, en dat dit nu, nu de hele beleggingsmarkt is ingestort, ook nadelig is voor de pensioenen. Dat is heel wat anders dan dat de overheid de pensioenfondsen zou dwingen om te beleggen in obligaties he?

Verder is het ook zo dat de eurobonds niet van probleemlanden zijn, het kenmerk van eurobonds is juist dat ze van ons allemaal zijn.
Sorry maar je gooit echt alles door elkaar.

Ik vind het verder vrij normaal dat een vermogen belegd wordt. Dat dient natuurlijk wel zo veilig mogelijk te gebeuren. Dat dit voor de crisis niet veilig genoeg gebeurde, verbaast me niets. Dat is immers de reden voor de crisis: we zijn collectief te optimistisch geweest over de toekomst en hebben te risicovol belegd. Nee, niet alleen de banken, ook de pensioenfondsen, en de spaarders en de mensen met een hypotheek: iedereen. En dat de pensioenbeleggingen ook te lijden hebben onder de crisis verbaast me ook al niet. Iedere kapitaalpot heeft daaronder te lijden en het is vreemd dat mensen dat nog verbaast.

@Janus: Reken maar dat de chinezen ook beleggen. Wat zitten ze anders te doen daar in Griekenland?

Een eurobond is gewoon een staatsobligatie die is uitgegeven door het hele EU-collectief. Ja, obligaties kan je doorverkopen ja. Het zijn gewoon een soort aandelen van de staat. Obligaties zijn over het algemeen stabieler dan aandelen omdat een land minder makkelijk failliet gaat dan een bedrijf en er meestal een vrij hoog dividend op zit. Maar in deze tijden worden dat soort zekerheden natuurlijk vloeibaar.

Je kan je hypotheek niet zomaar doorverkopen. Er is een regeling dat je je hypotheek kan doorgeven aan de nieuwe eigenaar van je huis.

Geld is ook onderhevig aan schommelingen en natuurlijk inflatie.

Ik lees hier steeds meer feiten vermengd met onzin. Over het hele internet trouwens. De financiële wereld is al ingewikkeld genoeg maar de indianenverhalen die je tegenwoordig leest raken echt kant noch wal. Mensen horen een klok luiden en verzinnen verhalen over tienduizend klepels.

De manier van oplichting die jij beschrijft is al zo oud als de wereld en het is dan ook niet zo makkelijk om zomaar een lening los te krijgen zonder deugdelijk ondernemingsplan. Maar succes.

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 06, 2012 @ 10:34

Maar waarom zou het pensioenvermogen belegd worden in eurobonds? De pensioenfondsen zijn toch zelfstandige organisaties? Die hebben beleggingen overal, ook in andere werelddelen. Dat ze bijdragen aan onze kredietwaardigheid betekent niet dat de overheid zomaar over dat geld kan beschikken…

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 06, 2012 @ 00:33

Beste Tantarus, ik hoef geen bronnen te geven van iets wat als algemene kennis verondersteld mag worden. Als eurobonds zo zouden functioneren, zouden het geen eurobonds zijn, maar obligaties van losse landen.

Wat mij juist opvalt is dat vaak vergeten wordt dat de banken de hoofdschuldigen zijn. Net wordt gedaan alsof Spanjaarden niet kunnen begroten, geen belasting betalen en al jaren op de pof leven, maar daar is niets van waar. Vooral vanuit Nederland wordt steeds naar nationaliteiten en overheden gewezen, terwijl de hele crisis nota bene door drieste speculaties van het bankwezen is veroorzaakt.

Op dat idee van de goudvoorraad ga ik inderdaad niet in, omdat het naar mijn idee totaal niets te maken heeft met de problemen waar wij nu voor staan. In tegenstelling tot wat de schrijver van het stuk beweerd wordt de waarde van goud wel degelijk bepaald door wat een gek ervoor geeft en heeft het geen intrinsieke waarde. Daarbij heeft het in de huidige economie inderdaad weinig functie. Ten slotte: als dat goud inderdaad de tegenwaarde van geld had en het zo makkelijk was geweest, dan hadden de zuidelijke landen natuurlijk veel beter hun goud als aflossing af kunnen geven, dan het te geven aan ons in de ruil voor geld, en dan dat geld te betalen om af te lossen, nietwaar?

En ja, de Chinezen zijn klaarblijkelijk nu eenmaal wat slimmer dan Nederlanders in deze – duidelijk.

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 05, 2012 @ 13:01

Je haalt een paar dingen door elkaar. Je kan geen eurobonds opkopen van noodlijdende landen bijvoorbeeld, omdat eurobonds juist van ons allemaal zijn. Op zich trouwens heel nodig om in te voeren, omdat waar de rente op obligaties van zuidelijke landen onevenredig hoog is, is die van ons nu onevenredig laag. Landen die nu een heel lage rente hebben worden willen nu natuurlijk niet graag eurobonds invoeren, want dan betalen we weer met zijn allen een gemiddelde rente (zoals voor de crisis in praktijk ook het geval was). Maar dat is kortzichtig. We worden door de financiële markten tegen elkaar uitgespeeld.

Verder, het belangrijkste doel van het ESM is niet het geld uit te geven, maar de garantstelling als buffer te gebruiken om paniek te voorkomen, juist te voorkomen dat de vlam in de pan slaat. Je doet verder net alsof dat geld het enige is: met de invoering van het ESM zijn juist nadere regels en controles afgesproken voor banken en landen. Dat betekent meer controle van de EU. Volgens GL en D66 mogen die controles op vooral lidstaten veel verder gaan, en moet de EU zelf weer veel democratischer worden. Dat zijn stappen vooruit die iedereen zou moeten willen zetten. Tenzij je dol bent op crisis, graaiende banken en schimmige besluitvorming natuurlijk.

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 05, 2012 @ 11:07

En mocht jij dat willen aantonen, mijn beste Janus, dan kan ik aantonen dat je het verkeerd ziet. Haha – ja, dat zijn de betere cirkels ja, zo. ;)

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 05, 2012 @ 01:34

Wat ik wilde zeggen met die grote en kleine P: Jorrit zijn verhaal ging volledig over inhoud en resultaten, dat van jou alleen maar over zetels en strategie. Daarmee gingen jullie compleet langs elkaar heen.

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 04, 2012 @ 15:44

@Janus: Ik ga juist op alles in wat je schrijft. Je moet het alleen wel weten te plaatsen. Jouw regelverhaal is helemaal waar, maar nog geen reden om het dan maar op te geven qua EU ervoor te kiezen op onze handen te blijven zitten in de illusie dat we autonoom zijn wanneer er niets verandert in Brussel. Want dat is je hoofd in het zand steken.

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 04, 2012 @ 15:43

@Janus: Regels dienen natuurlijk ook gehandhaafd te worden. Daarom is het ook zo belangrijk dat de EU kan controleren, ingrijpen en ook zelf gecontroleerd kan worden door de kiezer. Dat zijn ook zaken die juist met de invoering van het ESM geregeld worden, en zaken waarvoor GL en D66 veel en veel meer verwacht.

Je hebt gelijk dat regels niet alles zijn, maar zonder regels gaat het natuurlijk ook niet.

Verder: je hebt politiek met de grote P, dat gaat over resultaten, en politiek met de kleine p, dat gaat over zetels en peilingen. Jouw antwoord aan Jorrit is een kleine-p antwoord op een grote P verhaal.

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 04, 2012 @ 10:10

@Rick: Jammer dat je het zo op personen betrekt, op jezelf en op mij. Ik doelde enkel bij een gebrek aan internationale solidariteit bij de Nederlandse kiezer vandaag de dag. Iedere andere interpretatie is voor jouw rekening, en zegt wellicht meer over jou dan over mij. Hoe dan ook, ik kies niet zozeer voor solidariteit om mijzelf of anderen een goed gevoel te geven, maar omdat het iedereen sterker doet staan. Het is bittere noodzaak.

Ik zie bij de SP geen oplossing voor de tweedeling in de arbeidsmarkt en het democratisch tekort in de EU. Verder gaat de solidariteit de grens niet over want ze willen voor de EU alleen maar bezuinigen. Daarom krijgen ze mijn stem niet. Ik kan dat ook niet sociaal noemen, tenzij egoïsme, kortzichtigheid en gaan voor de snelle zetelwinst “een andere manier van kijken naar solidariteit” is. Maar dan wordt het slechts een woordenspel.

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 03, 2012 @ 14:33

Ja, ik geloof in eenheid ja, omdat ik zie dat die eenheid ons gebracht heeft waar we nu geweest zijn. Eerst in eigen land, een rechtstaat, een sociaal stelsel. In de negentiende eeuw werden liberalen uitgemaakt voor dromers, begin twintigste eeuw de socialisten. Na de tweede wereldoorlog leek nooit meer oorlog in Europa een onbereikbaar ideaal. Een Europa zonder dictaturen al helemaal. Ook dat is bereikt.

Het zijn echter niet de cynische nee-zeggers die deze grote verworvenheden hebben bereikt. Nu is het tijd om de handen ineen te slaan om meer gelijkheid en democratie te eisen op Europees niveau, de financiële markten te temmen. In vergelijking tot de titaneninspanningen uit het verleden een peulenschil, lijkt mij.

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 03, 2012 @ 09:59

Nou Janus, voor iemand die de discussie zegt gestaakt te hebben, heb je behoorlijk veel noten op je zang. Maar goed, klaarblijkelijk kan je nog niet aan het idee dat mensen die voor een noodfonds zijn óók aan de belangen van mensen denken.

Je zegt dat de EU alleen maar een economische unie is. Dat is onzin. Zuid Europa was tot 1975 voor het grootste deel een verzameling fascistische dictaturen, terwijl Oost Europa tot ver in de jaren 90 uit communistische dictaturen bestond. Deze gebiedsdelen zijn democratische rechtstaten geworden en hebben grondwaarden als gelijke behandeling en fundamentele vrijheden ingevoerd, om maar zo snel mogelijk bij de EU te mogen horen. Zonder de EU is het maar zeer de vraag in welke richting deze landen zich hadden bewogen. De EU is daarmee een van de meest succesvolle mensenrechtenprojecten ooit. Iets dat mensen maar al te makkelijk vergeten in deze tijden.

Daarmee is nog niet gezegd dat het allemaal 100% kip koek en ei is. En inderdaad, hier zijn ook misstanden zat. Zo veel verschillen we niet. Wat we als bevolking zouden moeten doen is de handen ineen slaan op EU niveau, daar democratie afdwingen, en daar ook strengere regels afspreken om de financiële markten te temmen en het graaigedrag keihard af te straffen. Maar dat gaat niet lukken zolang politici omwille van hun eigen machtspositie op lokaal niveau “het volk” blijven bedriegen met verhaaltjes over “soevereiniteit” die op dit moment helemaal niet bestaat, omdat we gewoon ondergeschikten zijn van het grootkapitaal, dat lachende derde is bij ons onderlinge wantrouwen.

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 03, 2012 @ 09:52

@Janus: Ja, sorry hoor, jíj begon hier met in de discussie te gooien door “het zuiden” af te schilderen als een stelletje oplichters, allemaal corrupt, kunnen niet werken, hadden allemaal een staatsschuld van hier tot Jericho. Is dus allemaal niet waar. Over demagogie gesproken… Als het maar vaak genoeg herhaald wordt gaan mensen het vanzelf geloven. Maar inderdaad is je analyse dat de EU er met name een van het kapitaal is juist. Daarvoor hebben we echter juist een meer politieke unie nodig – mét inspraak- , om dat te veranderen. Anders blijft het zo. Met zelfstandig-staatje blijven spelen houden we alleen maar onszelf voor de gek. En eerlijk, daar zijn we al lang genoeg mee bezig geweest.

(Over de schoonheid van de muntjes laat ik me niet uit. Ik vind die 2 en 1 euromunten op zich wel lekker in de omgang, het blijft echter maar geld. Goed, ik vond de rijksdaalder stoer, het dubbeltje schattig, en het tientje fantastisch. Jammer dat het Vondel-vijfje al een tijdje uit de running was. Nu ja, zo denk ik ook wel eens met weemoed aan het dorp van mijn jeugd. Maar terug naar de jaren 70 hoef ik niet. ;) )

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 03, 2012 @ 00:07

De Griekse bevolking, zijn dat ook bedriegers volgens jou? En onze eigen mensen die aan de Grieken geleend hebben, dat zijn arme slachtoffers van die bedriegers zeker?

Kracht krijg je door eenheid: door sterke onderlinge afspraken, én door garant te staan voor elkaar. Alleen het laatste zou idioot zijn, maar dat gebeurt ook niet, ondanks dat jij dat hier meermalen suggereert. Het is ook nogal raar te denken dat je eerst andere landen ‘eruit kan gooien’ (wat je er ook onder verstaat) en daarna nog eens strengere onderlinge afspraken kan gaan maken. Dat is een contradictie. Of je laat ze erin, helpt ze, en maakt in de ruil daarvoor strengere onderlinge afspraken, of je gooit ze eruit, maar dan verlies je ook alle controle. Je weet inmiddels waarom ik dat laatste niet verkies; al was het alleen al uit eigenbelang.

Denken dat het een zonder het ander kan lijkt een beetje op de analyse van Wilders, die schijnt te denken dat we zelf helemaal uit de muntunie kunnen stappen en vervolgens alle taksen die we aan de grens heffen in ons eigen zak kunnen gaan steken, en dat dan tóch heel Europa nog via Rotterdam en Schiphol blijft importeren… eh, omdat de rest van Europa ons zo lief vindt zeker?

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 02, 2012 @ 19:44

Zonder het zuiden verder gaan? Je bedoelt dus dat het zuiden in een heel diep gat valt en wij eruit blijven? Dat is nu juist wat niet kan. Het is of gezamenlijk overleven, of allemaal apart, ieder voor zich, maar dan machteloos blijven tegen de financiële markten. En dan ook niet zeuren over de crisis.

Je beeld van de zuidelijke landen dat ze allemaal corrupt zouden zijn en allemaal financieel wanbeleid zouden hebben gevoerd en allemaal te weinig zouden werken daar, klopt voor geen meter. Griekenland is/was corrupt en staat onder curatele. Met name Spanje en Ierland zijn heel andere verhalen.

En dan heel lastig te verkroppen voor SP-ers: als we landen pas gaan controleren en zaken voor ze gaan beslissen wanneer het mis gaat, zijn we altijd te laat. We zullen dus toe moeten naar een krachtiger centraal bestuur. Maar dan wat mij betreft dan ook met een krachtiger Europees Parlement en zelfs een Europees referendum.

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 02, 2012 @ 15:02

@Robin: Het valt te ontkennen dat de groei van de export na de invoering van de euro aan de euro lag, net zoals je nu zou kunnen stellen dat de neergang nu aan de economische crisis ligt, en niet aan de euro zelf. Het maakt ook niet uit. We hebben hem. En mensen die denken dat we er zomaar zonder schade uit kunnen stappen, of dat we “het zuiden” zomaar even failliet kunnen laten gaan zonder zelf ook in dat gat te vallen, die leven in een sprookjeswereld. Het ESM is een manifestatie van solidariteit, maar vooral één van eigenbelang. En tegelijkertijd is het een dwangmiddel tot sanering. Wat mij betreft worden er nog veel grovere middelen ingezet, en wordt er veel steviger gesaneerd, plus komt er een zeer stevige democratiseringsslag voor de EU. Mijn stem gaat dus niet naar een partij die mooie verhaaltjes vertelt en in praktijk op zijn handen blijft zitten.

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 02, 2012 @ 11:03

Andrew: Je vergeet voor het gemak even dat de Euro hoewel inderdaad op een verkeerde manier ingevoerd en met slechte controlemechanismen (maar dat wilden we niet omdat we onze overprezen “soevereiniteit” niet kwijt wilden) ons tien jaar lang heel veel geld heeft opgeleverd. Weet je, de wereld is niet zo simpel als “euro goed” of “euro slecht”. Het is wellicht moeilijk voor je om de nuance in mijn standpunt te zien als je zo denkt.

Verder moet je je kennis maar even opvijzelen. Spanje bijvoorbeeld had een lagere staatsschuld dan Nederland in relatie tot de economie en de grootte van de bevolking. Ierland hetzelfde. De rest weet ik niet uit mijn hoofd, maar degene die onzin praat, dat ben jij.

Je vergelijkingen slaan nergens op en verraden telkens weer je ongenuanceerde denken. Het geld wordt niet gestopt in een bodemloze put. Ten eerste is het leeuwendeel van het geld voor een garantstelling, dus het wordt niet uitgegeven, ten tweede gaat dat geld bepaald niet weg zonder strengere voorwaarden, dus van weigeren af te kicken is geen sprake, ten derde zitten die zogenaamde hardwerkende Nederlanders in precies hetzelfde schuitje omdat hun banken en economie net zo verbonden zijn met die van het zuiden dus redden we onszelf.

Je zegt heel vaak “het is heel simpel” en daarna schrijf je weer een hele sloot onzin op. Nee, was het maar zo simpel.

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 02, 2012 @ 10:10

@Janus: Ja, en daarom gaat mijn stem dus naar een partij die het echt anders wil.

@Rick: Aan je toon merk ik dat je je aangesproken voelt. Maar die “domme tokkie” quote van jou, is toch echt van jou, niet van mij. Ik zit mezelf verder geen veer in de reet te steken, ik verwonder mij er echter over dat de SP als socialistische partij de kracht van solidariteit niet door heeft (en de noodzaak daarvan om echt iets te betekenen). Gezamenlijk moeten we de macht van de banken bestrijden. Als landen los van elkaar lukt dat niet.

Van welke mensen ik ken en spreek heb je geen weet, dus je oordeel daarover laat ik ook lekker eh rechts liggen, OK? ;)

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 01, 2012 @ 23:15

Nooit was begonnen is gelul achteraf. Je denken is kennelijk niet verder gegaan dan 3 VWO. Spanje had een voorbeeldige begroting voor de crisis. Het is dus echt niet de schuld van “die armoedzaaiers” in het zuiden, maar de schuld van de banken.

Om nog maar even los te koppelen van je hier getoonde gevoel van solidariteit tot de grens. Een socialist onwaardig.

Het ESM is een fonds dat met name door garantstellingen de banken overeind wil houden. Garant stellen is niet hetzelfde als uitgeven zoals je weet.

Ik begrijp dat jij graag de economie van de EU op zijn gat laat flikkeren. Jouw verantwoordelijkheid. Ik vind dat we al genoeg belastinggeld hebben betaald om banken overeind te houden en laat de olievlek niet graag uitbreiden. Ik kies voor overeind houden en ondertussen gezond maken. De SP voor op zijn gat laten flikkeren en vooral niets meer aan de EU en zijn zeggenschapsstructuur veranderen. Hun verantwoordelijkheid.

Het trieste is dat SP stemmers na de verkiezingen zullen zien dat wanneer hun partij in de regering komt, ze zogenaamd onder druk van haar partners een draai maakt.

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 01, 2012 @ 18:34

Goh, ik weet ineens weer waarom ik GroenLinks stem :).

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 01, 2012 @ 17:26

Ach ja, en over de sociale zekerheid: GroenLinks pleit voor terugdringen van het ontslagrecht IN RUIL voor het veel steviger maken van het vangnet. Zodat mensen niet alleen zekerheid hebben, maar ook weer gelijke rechten hebben op de arbeidsmarkt. Weer die solidariteit. Iets waar de SP geen oog voor heeft.

Toch apart voor een partij die het alleenrecht op “sociaal zijn” claimt.

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 01, 2012 @ 17:25

Je snapt niet wat GL daarin ziet??? Wat dacht je van het overeind houden van de Spaanse banken, waar, mind you, ING al voor 50% in zit? Als die omflikkert dan hebben we hier meteen een megaprobleem hoor.

Nee, niet alleen de banken, maar ook de spaarders en de Nederlandse belastingbetaler dus.

Dat ESM is dus puur eigenbelang. (Ik redeneer maar even naar eigenbelang aangezien internationale solidariteit bij de hedendaagse socialist ver te zoeken is – ik geloof dat ik de enige hier ben in Nl die zich druk kan maken over de jeugdwerkloosheid van Spanje.)

Nee, dat maakt mij geen fan van banken en geen fan van hoe de EU bestuurd wordt. Maar GL heeft verstrekkende voorstellen voor democratisering van de EU zelf én voor restricties aan banken.

Voor Rutte gaat dat allemaal te ver want die wil zo weinig mogelijk restricties aan de markt. En voor de SP? Die zegt ook njet. En alles blijft zoals het was. Dank u wel. Geen zin an. Conservatief links. Het frame is er niet voor niets. (Ik had ook “een plaat voor je hoofd” kunnen zeggen.)

» Posted By Kees Alders - al. Klokwerk On August 01, 2012 @ 17:23

«« Back To Stats Page