Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By Joke

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

De matties van de ministers

O, maar dit gebeurt ook in gemeenten en provincies hoor! Rondom wethouders of andere hoge beleidsambtenaren. Ik heb zelf bij een gemeente gewerkt en kritiek op een voornemen of een besluit was nooit welkom, wordt weggelachen of weggehoond. Ook daar heerst dezelfde ambtenarencultuur. Het was zelfs zo dat we een integriteits verklaring moesten ondertekenen (alle ambtenaren, tot aan de koffiejuffrouw toe) dat we de gemeente niet in diskrediet zouden brengen en geen negatieve verhalen naar de pers zouden lekken. Dit alles zo’n 10 jaar geleden al.

» Posted By Joke On April 15, 2021 @ 08:42

Waarom ik weduwe wilde worden

Wat een bijzonder verhaal, Karin! Ik wens je veel troost nu jouw vrouw is dood gegaan!

» Posted By Joke On March 18, 2013 @ 12:01

Exit Zamboni

@jol/54: er wordt door mij niet gesuggereerd dat mw. Spaink onzin mag verkopen, ik schrijf gewoon expliciet dat ze dit mag (niet zozeer van mij, maar van de wet). Natuurlijk is het moreel en ethisch niet goed (te praten) dat ze dit doet, maar dat neemt haar grondrecht op onzin verkopen niet weg. Ik vind het verwerpelijk, ik houd niet van zonder argumenten en zonder het lef te hebben te reageren op de reacties hier iets op het Internet (of waar dan ook ) te kwakken alleen om stemming te maken. Onprofessioneel, ethisch en moreel laagstaand, kinderachtig en laf.

Als je iets MAG schrijven/zeggen, dan betekent het nog niet dat je dat ook moet DOEN.

Het is zo raar dat de stemmingmakers anti-CCSVI/Zamboni vaak aankomen met iets dat neerkomt op “CCSVI is niet de oorzaak van MS en nog niet alles rond CCSVI en MS is duidelijk en voldoende wetenschappelijk bewezen DUS het is niks en er mag geen aandacht/geld meer aan besteed worden”.

Dan kunnen we overal wel mee stoppen, want er komt telkens nieuwe kennis bij op elk denkbaar gebied. Dat meten met twee maten zou lachwekkend zijn als het niet zulke akelige en serieuze gevolgen heeft voor in dit geval de MS-ers. MS-ers die verzuchten: met zulke vrienden als mw. Spaink heb je geen vijanden meer nodig!

» Posted By Joke On June 16, 2012 @ 14:31

@ Henk/39: u geeft aan dat het stuk van mw. Spaink een column is en geen wetenschappelijk artikel. Dat betekent niet, lijkt mij, dat mw. Spaink die van alles zegt over CCSVI en Zamboni wat aantoonbaar niet waar is (en wat zij ook weet, reken maar) in bewoordingen die alleen maar kunnen duiden op een gebrek aan valide argumenten (zij speelt namelijk op de persoon en ruwe taal slaat uit over het lichamelijk letsel dat zij hem aan wil doen) door niet te reageren op inhoudelijke vragen daarom gelijk heeft.

In tegendeel, zij schrijft dit stuk met een bedoeling en dat is niet om met bronvermelding de inhoud van haar tirade aannemelijk/sterk te maken, maar om juist zonder onderbouwing/basis anderen (zoals u?) en zonder dat zij zelf hoeft te reageren op terechte vragen om onderbouwing van haar stuk stemming te laten maken verder anti- Zamboni/CCSVI. Zo moeilijk is dat toch niet om te doorgronden dat dat er achter zit en niet om mensen correct te informeren over haar bezwaren tegen Zamboni en CCSVI.

Mag ze dat doen? Tuurlijk, alles mag als je maar binnen de wettelijke regels blijft. Is het iets om trots op te zijn? Dacht het niet, nee. Maar dat is haar keus.

De ook hier en daar wat lompe reacties op dit stuk zijn geen reden om te zeggen dat mw. Spaink alleen daarom niet hoeft te reageren. Beetje veel flauw en de boel omdraaien, lijkt me dat.

» Posted By Joke On June 15, 2012 @ 09:39

#Spaink 11: Mevrouw Spaink, als u geen andere berichten/reacties wenst op wat u op uw Blog schrijft dan bijvallen over de inhoud van uw stukjes en over uzelf als goed/kritischschrijver (eerlijk gezegd heb ik geen idee welke rol u zichzelf toebedeelt of zou willen toebedelen, maar dat ligt vast aan mij), zou u dat dan erbij willen zetten op uw Blog? Dan kunt u met verwijzing daarnaar gewoon verder gaan met maar wat roepen zonder in te hoeven gaan op de opmerkingen/vragen van anderen.

Het zou uw rol (al dan niet door uzelf gewenst/ in het leven geroepen) van iemand wier stukken veel gelezen worden en dus (?) gewicht in de schaal zouden kunnen leggen ernstig kunnen aantasten, maar dat is uw keuze natuurlijk. Het zou ook kunnen zijn dat u inschat/weet dat u al zo’n stevige plaats heeft veroverd dat het er niet meer toe doet wat u schrijft en of en hoe u daarop reageert.

» Posted By Joke On June 11, 2012 @ 10:22

«« Back To Stats Page