Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5413

Comments Posted By Jan-Peter

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Onder ons

Behalve Loesewies v.d. Laan, vind ik de vrouwen in dit Kabinet helemaal geen “echte vrouwen”, maar dat geldt evenzo voor de mannen, die ik, als man, helemaal geen “echte mannen” vind. De mannen en vrouwen van de linkse, ik zeg liever, sociale oppositie zijn veel echter.

» Posted By Jan-Peter On March 03, 2006 @ 00:16

Het laat zich raden dat Van der Horst George of the Jungle, Bush, ook wel een echten man zal vinden…. ben je na de gnoe bij de aap aangekomen (zie boven), al is het geen sociaal Bonobo aapje, maar een brulaap.

» Posted By Jan-Peter On March 03, 2006 @ 00:16

Met dat soort macho-taal onderscheidt Van der Horst zich als een gnoe v.e. aap, maar verder dan z’n positie in de dierentuin kenbaar maken d.m.v. dierengeluiden komt ie niet (ik ken hem niet, maar aan het geluid herkent men het dier). Wel makkelijk als je eerst een gnoe wilt zien en later een aap.

» Posted By Jan-Peter On March 03, 2006 @ 00:16

Parlement passé

Ik kan me in je uitleg vinden, of beter, ik kan hem begrijpen; maar toch moeten we leren om te zeggen wat we weten, ook als dat in dit tijdsgewricht een faux pas is, en wel om de discussie zuiver te maken; want nu wordt deze gefalsificeerd door angst-uitbaterij, verdachtmakerij en intellectueel amateurisme, en daarmee worden filosofie, ethiek, en zelfs het gezond verstand buiten spel gezet, wat onverstandig, onverantwoordelijk en in potentie zelfs buitengewoon gevaarlijk is. Vandaar mijn pleidooi voor de “sociale reïntegratie” van politiek-historisch besef.

» Posted By Jan-Peter On February 28, 2006 @ 00:09

Karin, ik heb het gesprek gehoord op radio, waarin de interviewer neerbuigend sprak – erg in als iemand zich kritisch opstelt t.a.v. overheids-maatregelen – over een Calimero-houding, maar je bleef hem waardig partij geven, in dit gesprek over een uiterst zorgwekkende, nee alarmerende ontwikkeling die er sinds 9/11 in het hele Westen in een versneld tempo – law & order lobby – door wordt gedrukt.

Ik vind echt dat onze eens zo vanzelfsprekende – en dat zijn ze voor mij nog – democratische vrijheden ernstige schade zijn en worden toegebracht. Daarom snap ik niet dat politici en andere invloedrijke personen dit allemaal maar laten gebeuren, inderdaad alsof het de gewoonste zaak v.d. wereld is om je persoonlijke bestaan aan allerlei overheden en uitvoerders uit te leveren. Het is helemaal niet de gewoonste zaak, of dat zou het niet mogen zijn, als men zijn historie kende…

Persoonsregistratie is n.l. al eerder, en met apocalyptische gevolgen, misbruikt tegen burgers, n.l. in Nazi-Duitsland… ik hoor ditheel weinig naar voren gebracht worden in de “discussie” over persoonlijke vrijheid, wat ik heel vreemd vind, en ook jij liet dit belangrijke, historische tegen-argument weg in bovengenoemd interview, terwijl het toch een op grondwet of andere overeenkomsten gebaseerd hoofdbezwaar zou moeten zijn tegen een centrale data-bank van persoons-gegevens en slecht controleerbare of zelfs onbeperkte toegang van overheden en uitvoerders daartoe.

We lijken wel lammeren op weg naar de slachtbank…. Silence of the lambs, helaas… nee, daar bedoel ik vooralsnog jou niet mee, want jij bent he-le-maal geen Calimero; jij doet wat je kan, en dat is een heleboel, heb ik de indruk. Mijn steun heb je, al is het maar d.m.v. dit wat kritisch (en lang) uitgevallen commentaar.

» Posted By Jan-Peter On February 26, 2006 @ 00:09

«« Back To Stats Page