Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By Benech

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Operatie geslaagd

Nee hoor Mark, we praten niet langs elkaar heen. Er zijn diverse gevallen bekend dat bijv. het parlement of de democratie om zeep wordt geholpen door een kleine elite. Denk maar bijv. aan de Franse revolutie. Alles wat ook maar riekte naar Royalistische neigingen werd terstond veroordeeld tot de guillotine. Deze periode staat zelfs bekend als Le Terror. Toch durf ik mijn hand ervoor in het vuur te steken dat de meeste Fransen op dat moment van mening waren dat die moorden goed, ja zelfs noodzakelijk! waren om af te rekenen met het Ancien Regime.
Het is precies hetzelfde met Breivik: die is van mening dat zijn moorden goed, zelfs noodzakelijk zijn. Echter, dergelijke waardeoordelen en daden van hemzelf hebben geen enkele waardeoordeel zolang er geen externe beoordeling plaatsvindt die deze woorden en daden beoordeelt aan de gemiddelde mening over dit soort zaken van het volk. Deze gemiddelde mening van het volk staat bekend als het wetboek. Zijn mening is net zoveel waard als jouw mening, totdat het getoetst wordt aan de gemiddelde mening. Geen van beide kan je (gelukkig!) niet verabsoluteren.
Waar ik van ben gaan steigeren, is dat je je eigen mening, ik vind Breivik een slecht mens, verpakt als een feit: Breivik IS een slecht mens. Dat snijdt geen hout.

» Posted By Benech On August 02, 2011 @ 18:38

Pietie: ik vind het een uiterst interessante discussie, juist omdat Mark van mening is dat er absoluten bestaan die hij m.i. niet kan hardmaken.

» Posted By Benech On August 02, 2011 @ 15:41

“Natuurlijk zijn er ook gevallen van massamoordenaars die worden vereerd, maar die worden nooit binnen de bewuste samenleving door die samenleving vereerd louter en alleen omdat ze binnen dezelfde samenleving gemassamoord hebben.”

Ik merk op dat je nog steeds geen antwoord hebt gegeven hoe je een objectieve slechtheid aantoont. Tot dusver gebruik je telkens je eigen maatstaf voor norm, maar we zijn het er denk ik snel over eens dat dat subjectief is.
Daarnaast klopt bovenstaand argument niet. De enige reden waarom bijv. Jan van Speijk vereerd wordt, is juist wel degelijk alleen omdat hij een massamoord heeft begaan door de lont in het kruitvat te steken. Hetzelfde kan ik zeggen van Guy Fawkes bijvoorbeeld. Als ik er grondig naast zit, prima, maar dan vraag ik je wat ze dan gedaan hebben behalve een massamoord (bijna) aanrichtten dat zo opzienbarend is dat ze tot vier eeuwen na dato nog herinnerd worden.

Bovendien, als het zo is dat de goede daden van Breivik niets afdoen aan de gruweldaden die hij heeft begaan, waarom zou je dan bij Napoleon, Djengis Khan, Alexander de Grote e.d. dat bredere perspectief wel trekken maar bij Breivik niet? Omgekeerd kan je dezelfde vraag stellen: waarom neem je bij Breivik niet het bredere perspectief in beschouwing maar ben je van mening dat je voor Alexander de Grote en het hele lijstje wel het bredere perspectief moet bekijken? Juist als je objectief zou zijn, dan neem je dat toch allemaal mee, of vergis ik me?

» Posted By Benech On August 02, 2011 @ 15:40

Mark, ik heb je diverse voorbeelden in 94 gegeven van massamoordenaars uit de geschiedenis en mythen die door hun plaatselijke bevolking tot op de dag van vandaag tot helden worden geeerd. Wat wil je nog meer als tegenbewijs dat het waardeoordeel dat men hecht aan een massamoordenaar niet normonafhankelijk (= absoluut, objectief) is?

En dan zwijg ik nog maar van de grote hoeveelheid vernoemingen in Europa naar Alexander de Grote of Napoleon.

» Posted By Benech On August 02, 2011 @ 12:53

Karin, me dunkt dat die onaanvaardbaarheid voortkomt uit een wederzijdse opvatting. Niet omdat er ergens in het heelal een bordje staat “gij zult niet doden”. Als dat zo was, dan zou de Nederlandse regering niet zo’n moeite moeten hebben met het aanbieden van haar excuses van de massamoord in Rawagedeh. Of zie ik iets over het hoofd?

» Posted By Benech On August 02, 2011 @ 11:31

Goed Mark, beantwoord jij dan maar mijn vragen voordat je redeneert dat er een objectieve slechtheid bestaat. Ik ben ernstig benieuwd hoe jij objectieve slechtheid definieert.
Over Brevik: nee, ik heb geen enkele sympathie voor hem. Zijn denkbeelden zijn niet de mijne, sterker nog: jouw walging deel ik met je. Op de PVV stem ik niet en zal ik onder de huidige omstandigheden nevernooit op stemmen.
Dat er zelfs mensen zijn die Breivik vereren, zulke idioten zal je altijd hebben. Net als dat je idioten hebt die Osama Bin Laden vereren, of Hitler of Stalin of Pol Pot. Het mag allemaal wat mij betreft, maar dat zegt niet noodzakelijkerwijs dat ik zulke mensen serieus neem. Maar dat staat allemaal los van jouw stellingname dat objectieve slechtheid bestaat.

Bovendien kan ik een flink aantal samenlevingen noemen die moord als een heldendaad zien en zagen. Ik noemde al de Vikingen, maar wat dacht je van de Mongolen? De hoofdtooi van Djengis Khan kan je gewoon in Ulanbator bekijken en zijn geschiedenis wordt gezien als een heldendaad. In het oude Griekenland had men ook als ideaal diverse moordenaars zoals Achilles, Hector, Ajax enz. En dichter bij huis: De langste dagelijkse file staat bij de tunnel die vernoemd is naar een massamoordenaar, Jan Pieterszoon Coen. Bovendien: hoeveel straten in Nederland heten wel niet naar ‘s lands bekendste zelfmoordterrorist, Jan van Speijk?

Face it, ofwel een goed deel van de mensheid heeft een voorliefde voor de goorste delen van de samenleving ofwel je bent een rode haring ofwel de overgrote meerderheid van de wereldbevolking is krankjorem :)

» Posted By Benech On August 02, 2011 @ 10:36

Karin: hoe sta jij dan tegenover bedreiging waarbij je weet wat de ander van plan is, maar nog net niet een mes tegen je keel heeft gezet? Of een ander scenario: je wordt politiek bedreigd, maar je bedreiger wil het niet politiek met je beslechten? Zo kan ik nog een tijdje doorgaan.

» Posted By Benech On August 02, 2011 @ 07:13

87: Nog even los gezien van de opmerkingen van 88, klopt je verhaal niet. Geen enkele historicus, psycholoog, psychiater of rechter deelt mensen in in goede en slechte mensen. Waarom? Omdat gedrag niet in te delen is in objectief goed of objectief slecht. Als jij dat wel kan, dan graag een objectieve methode hoe je dat wil doen.
Dat wil niet zeggen dat ik het gedrag van ABB goed vind. Dat vind ik het zeker niet. Maar dat is altijd nog een mening. Sterker nog dat is op zijn best een intermenselijke afspraak over die mening omdat die door een groot deel van Europa gedeeld wordt. Maar omdat die mening door zovele mensen gedeeld wordt, is het nog geen feit, laat staan een absoluut feit, laat staan een absolute waarheid.

Bijvoorbeeld: de Vikingen werd moord niet per se als een probleem gezien. Het werd zelf als heldhaftig gezien. Met dit in het achterhoofd, kan je er dus vanuit gaan dat wat men hier bestempelt als de meest onethische daad ie we kennen, in een andere plaats en andere tijd werd bewierookt.

» Posted By Benech On August 02, 2011 @ 06:36

Joost Niemöller, was dat niet die blogger die integraal de uiterst suggestieve en beroerd onderbouwde redenering van Pamela Geller plaatste op zijn site dat de holocaust een islamitisch idee was?

Maar laten we geen oude koeien uit de sloot halen. Joost’ analyse van Brevik is al bizar genoeg. Joost, een simpele vraag: als jij van mening bent “dat Breivik een slecht mens is” dan stel ik je de vraag waarop jij je baseert dat ethiek absoluten kent en hoe je tot deze absolute normen komt? Is er een bordje ergens in het heelal waarop deze absolute norm geformuleerd is? Zo nee, hoe kan je dan ethiek verabsoluteren?

Als Breivik niet slecht was, zou hij ook geen straf verdienen.
Uiterst incorrect. Goed of slecht is een intermenselijke afspraak bij mijn weten en dus kan je volgens diezelfde intermenselijke afspraken en normen dus gewoon een straf opleggen. Een simpel voorbeeldje als abortus of euthanasie is in veel Katholieke landen verboden en staat een gevangenisstraf op. In Nederland mag dat gewoon en is dat, mits goed uitgevoerd, niet strafbaar. Waarom? Omdat we hebben afgesproken dat deze dingen hier in Nederland toegestaan zijn.

En dan zwijg ik nog maar van je eigen analyse van de teksten van Breivik.

@73, Tartarus: de beste stuurlui dempen de put.

» Posted By Benech On August 01, 2011 @ 20:48

Sorry Pietie maar dergelijke “als dan” redeneringen gaan er bij mij niet in. Het zou hetzelfde zijn als ik zou zeggen “ja maar als de AUF afgelopen maand niet hun jongerenkamp daar hadden opgezet dan viel er voor ABB niets meer in de praktijk te brengen.” Het is het soort existentialisme waar ik nogal fel tegen ben.
Wat had je een plausibel scenario geleken dan? Dat iemand op Utoya het idee had opgevat “kom laat ik eens met een honkbalknuppel op hem afrennen om hem te stoppen!”? of “He, er is een aanslag geweest in Oslo, laten we die agent neermeppen want misschien is hij wel diezelfde aanslagpleger!?” Ik denk niet dat dergelijke gedachten ook maar de geringste plausibiliteit hebben op zo’n moment.

Er zijn met dit soort figuren wat mij betreft drie opties:
1) Een onemangang
2) Een psychopaat
3) Een gefrustreerde extremist

2) lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Bij mijn weten denkt een psychopaat niet in zelfreflectie. Dat deed ABB overduidelijk wel.
1) Dat zijn het soort types a la Karst Tates. Dat zou kunnen, maar vind ik ook niet echt waarschijnlijk want daarvoor is zijn motief te duidelijk, veel duidelijker dan van Karst.
Blijft optie drie over en gezien het debat van tegenwoordig acht ik dat vrij plausibel dat er iemand doorslaat.

Met onafhankelijk van de mening van de ander bedoel ik niet dat men onafhankelijk van anderen een mening vormt, maar dat men een plan trekt onafhankelijk van de mening van de ander over dat plan.

» Posted By Benech On August 01, 2011 @ 00:13

Pietie, ik denk dat het het verhaal is dat voor de meesten die zo denken de ontmenselijking zo ver gaat dat men van de naasten verwacht (peer pressure wellicht) dat men zich aanpast. Doet men dat niet, dan behoort die naaste ook tot de outgroup.
De laatste drie zinnen snap ik in deze context niet. Het heeft niets met willen leven of dood willen gaan te maken. Het heeft denk ik te maken met een diepgaande wil om je opvattingen rucksichtlos in de praktijk te brengen onafhankelijk van de mening en wil van de outgroup.

» Posted By Benech On July 30, 2011 @ 01:25

Karin Schreef: “Hij heeft ze in de ogen gekken voor-ie de trekker overhaalde, en dat deed hij tientallen keren achter elkaar. Ik kan me daar werkelijk geen voorstelling van maken.”

Probeert het toch, wellicht tevergeefs, een tikje te rationaliseren.
Ik heb passages van dat document van hem gelezen. Ik denk dat hij voor zichzelf andersdenkenden geheel psychisch heeft ontmenselijkt. Voor hem hadden ze geen menselijke waarde meer. Dan kan je ze relatief makkelijk naar de andere wereld helpen. Bizar wellicht, maar alleen op die manier kan ik verklaren hoe een mens tot zulke acties in staat is. Als je blind van haat bent en je letterlijk de angstkreten onderdrukt door muziek op te zetten en die af te spelen, dan houd ik het voor mogelijk dat je dat empathische gevoel kan uitschakelen.

Hoewel een dwarse vergelijking, maar zulke ontmenselijkingen zag je in het verleden vaker. Je ziet ze terug in geschriften van veel propaganda van extremistische regeringen en organisaties. Wil je zoveel terreur begaan, dan moet je het menselijke aspect zo ver mogelijk uitbannen. Als je veel van de geschriften van die ABB leest, dan zie je die ontmenselijkingen zelf.

» Posted By Benech On July 29, 2011 @ 23:42

Fideel

Karin: het is zelfs bloedlink om in de kast te blijven leven. Het kan tot ernstige psychische problemen (zoals depressiviteit) leiden omdat je niet jezelf kan ontplooien.

» Posted By Benech On July 14, 2011 @ 13:28

juzo: voor mezelf sprekend: nee, ik blijf liever onafhankelijk. Maar ik denk dat je nu teveel uitgaat van een stabiele democratische rechtsstaat. Die is er in Irak niet en die zal er, gezien de diversiteit van bevolkingssamenstelling, ook niet op korte termijn komen. In principe is in Irak er sprake van anarchie met ergens een centralistisch sausje. Face it: er worden geen gemeenteraads- of proviciale verkiezingen daar gehouden en voor een landelijk niveau is dit larie om aan te kaarten.

Wie er achter zulk gedrag zit: in een land als Irak is bijv. Muqtada Al-Sadr nogal invloedrijk als het om Shiitische geestelijken gaat. Die wordt gesteund vanuit Iran. Google zelf maar even wat voor despoot dit is.

Waar we ons mee bemoeien? We zijn dankzij een stel Nederlandse politici deze oorlog ingerold (bedankt Jan-Peter en co.!). Dan vind ik dat je ook de verantwoordelijkheid op je hebt te nemen voor de vluchtelingen die daar vandaan komen. Zelfs als Yasseen niet door die oorlog zijn weggevlucht, hij zoekt naar een menswaardig bestaan zonder onderdrukking. Lijkt mij in het geval van de afkomst uit een Shiitische staat een legitiem argument. Over aanpassen hebben we het niet. Staat ook niet in het berichtje van Karin meen ik. Je haalt er dus e.e.a. bij dat er niet staat.

Gezondigd tegen zijn volkscultuur? Het spijt me maar ik krijg de indruk dat je niet bekend bent met hoe de verhoudingen lagen in Saddam’s Irak. Om je een beeld te schetsen: Shiieten zijn oonder Saddam flink vervolgd en onder de duim gehouden. Die willen zich nu kunnen ontplooien. Daar valt best wat voor te zeggen, alleen gaat dat ten koste van de belangen van de andere groepen zoals Yasseen (vermoedelijk aan de naam te zien een Soenniet). Het idee dat je zoveel vrijheid hebt in de ruimte totdat je een ander beperkt in zijn vrijheidsruimte, is bij dergelijke mensen volledig onbekend. Vandaar dat je dus niet kan spreken over “zondigen tegen volkscultuur” want het is niet zijn volkscultuur.

» Posted By Benech On July 13, 2011 @ 01:15

Karin: dank.

Juzo: ik zou er geen enkele moeite mee hebben om op eigen initiatief van beroep te veranderen voor de lieve vrede. Echter, om dat te doen omwille van druk van buitenaf die daar nog eens nogal irrationele argumenten voor gebruikt, Nee sorry, maar daar kan ik hoogstens zeer recalcitrant van worden.
Stel nu even dat dit verhaal zich niet in 2011 maar in 1981 zou hebben plaatsgevonden en niet in Irak maar in Iran. Dan zou je de dus je halve leven (ruim dertig jaar nu) weg moeten gooien voor diezelfde lieve vrede. Hoe ga je dan de kost verdienen?

» Posted By Benech On July 12, 2011 @ 19:32

“Ja mevrouw, we geloven zo dat u bent gevlucht voor religieuze fanatici. Maar he, als u nu even een chador/nikaab/burqa om doet, dan bent u zo van die problemen met religieuze fanatici af.”

Stempeltje erop, klaar. En weer verlaat een tevreden klant het pand. Ik durf ergens te vermoeden dat als het een roomblanke vrouw zou zijn die bijvoorbeeld voor de FLDS (http://www.telegraaf.nl/vrouw/psyche_relatie/2270254/__Gevlucht_uit_een_sekte__.html), sommige IND-medewerkers ineens een stuk makkelijker zouden denken.

» Posted By Benech On July 12, 2011 @ 16:37

Tip

Afgelopen twee weken veel te druk gehad om rustig te reageren, maar toch een nieuwe poging. Nee, ik wil niet gelijk hebben, wel vind ik de beschrijving van Tartarus tekort schieten.

Tartarus, je wil zelf geen cent beschikbaar stellen voor onderzoek. Dat moet de onderzoeker zelf bij elkaar harken. Prima, maar dan is er in essentie toch weinig verschil tussen de zolderkamerwetenschapper en de universiteitskamerwetenschapper die een vinding doen? Ja, tuurlijk moet de empirie de doorslag geven, maar die empirische verificatie kost ruimte, geld en middelen. En jij wilde nu net dat die tweede niet zomaar beschikbaar is. Dus dat wordt nogal lastig op zijn best.

Daarnaast: ik zie, cynisch gesteld, het essentiele verschil niet tussen een echte wetenschapper en een pseudowetenschapper die beiden vooraf geld nodig hebben voor hun onderzoek.

Ik kan heus wel wetenschap van pseudowetenschappers onderscheiden. Dat is het probleem niet, mijn probleem ligt erin dat ik jouw onderscheid te arbitrair vind. Met een paar bewust onnozele reacties wilde ik dat duidelijk maken.

» Posted By Benech On July 29, 2011 @ 23:21

Hoogstens een (onderzoeks-)ruimte beschikbaar stellen waar de uitvinder kan aantonen dat zijn uitvinding werkt.
Ook die kost geld, het investeren in apparatuur kost geld, het publiceren van de resultaten kost geld, het ele peer review proces kost geld enz enz.

“Wetenschappers” die eerst (veel) geld willen zien voordat hun uitvinding werkt en/of de werking niet wetenschappelijk kunnen/willen onderbouwen, zijn meestal gewone oplichters.
Ik ga er nu van uit dat de meeste wetenschappers zichzelf serieus nemen en wel degelijk geld van te voren willen zien. Dit zal uit de bekende wetenschapsfondsen moeten komen. Sterker nog: ik begreep van een paar promovendi dat bijna de helft van hun inkomen tot zelfs meer uit dergelijke potjes komt. Tenzij je Jan Hendrik Schön heet, maar zelfs die viel uiteindelijk door de mand. Dus hoe haal je dan een oplichter eruit met een gratis gefinancierd onderzoek ten opzichte van een man die serieus onderzoek doet op zijn zolderkamertje? Het moet allemaal wel gratis blijven he?

Jij wil dus wetenschappers aanspreken, leuk, maar op internet heb je altijd mensen die pseudowetenschappelijke onzin gratis kunnen spuwen. Niet iedereen is in staat om feit van fictie te onderscheiden. Zelfs een ordinaire publicatie zegt nog niet alles zoals ik al als voorbeeld gaf hierboven. Dus je zal met een ander criterium moeten komen.

» Posted By Benech On July 16, 2011 @ 12:25

Inderdaad Tartarus, ik doelde op de Algemene RelativiteitsTheorie. In het dagelijkse leven vaak afgekort tot ART. Maar toch vind ik je methode niet bevredigend. Op die manier zou je dus moeten blijven investeren in onderzoek naar cold fusion terwijl we inmiddels beiden ervan overtuigd zijn dat het een hoax betreft. Je zal dus een praktische of pragmatische limiet hieraan moeten stellen.

JPaul: dat ben ik niet met je eens. Ik kan diverse voorbeelden geven, zoals ik gisteren dus al deed, waarbij een theorie misschien wel wordt verworpen, maar nog steeds bruikbaar is. Wat denk je zelf: dat men bij het ontwerpen van een brug over de Maas gebruik maakt van de ART? Ik mag hopen van niet. Zo zijn er talloze voorbeelden.
Ander voorbeeldje er meteen tegenaan: alchemie is als wetenschap verworpen. Maar de scheidingsmethoden (extractie e.d.) die zij ontwikkeld heeft, worden nog steeds gebruikt, zowel in laboratoria als in de industrie.
Laatste voorbeeld: Bij het zoeken naar de ART werd gebruik gemaakt van de inmiddels verworpen Ethertheorie. Deze theorie werd o.a. getoetst middels een instrument dat fysici tegenwoordig kennen als een interferometer. Hoewel de ethertheorie verworpen is, is de Michelson-interferometer een van de meestgebruikte interferometers die optici gebruiken om optiek mee te testen.

» Posted By Benech On July 15, 2011 @ 09:02

Ik sluit helemaal niets uit!: Dus ook niet dat de werkzaamheid van Reiki in de (verre) toekomst wetenschappelijk kan worden bewezen.

Een dergelijke houding zou ik niet kunnen opbrengen. Zodra er overtuigend bewijs is voor het niet juist zijn van een hypothese, dan moet deze verlaten worden. Dat betekent niet dat deze geheel onbruikbaar is (zie Newtoniaanse mechanica vs. ART) maar wel dat dit niet als volledige verklaring kan dienen. Mijn vraag is dan dus ook simpel Tartarus: wanneer verwerp jij een natuurwetenschappelijke hypothese?

» Posted By Benech On July 14, 2011 @ 18:56

Nycnke: ik geloof best dat er heel wat dingen recht voor mijn ogen kan gebeuren. Maar dat zal wel enige statistische significantie moeten hebben om betrouwbaar te zijn. Zo ben ik heel blij voor Janneke Vlot dat zij weer kan lopen na tig jaar in een rolstoel te hebben gezeten. Echter, of dat komt door Jan Zijlstra en/of door Jezus, ik heb daar zeer sterke twijfels bij. Er bestaat ook nog zoiets als spontane genezing of andere psychologische verklaringen kunnen aan het handje zijn. Maar al zouden al deze verklaringen niet waar zijn en zou werkelijk Jan Zijlstra en/of Jezus hier wat hebben gedaan, dan is de effectiviteit van die twee nogal laag. Er genezen niet zoveel mensen door toedoen van hen dat je daar betrouwbare cijfers aan kan hangen.

Samengevat een oud wetenschappelijk credo: “het meervoud van anecdote is geen data”.

» Posted By Benech On July 14, 2011 @ 10:50

Nyncke: ik vermoed dat je doelt op Martin Ouwerkerk. Die man is een chemicus en geen medicus. Daarmee wordt het onderzoek al stevig verslechterd. Bovendien is het enige onderzoek dat ik kan vinden, dit (http://www.reiki-alliance-deutschland.de/Pionier_Reiki___Wissenschaft_RM_Q2_2009.pdf) verslagje vinden. Dat is een onderzoekje dat gedaan is op enkel twaalf mensen en niet op een wetenschappelijke manier uitgevoerd. Bovendien is het aantal mesnen nogal weinig als je meeneemt dat traditionele geneeswijzen worden getest op tussen de 300 en 3000 mensen, alleen al bij de beginfase van het onderzoek.

Nog heel kort op de opmerking van mij over nieuwe bekeerlingen: nergens stel ik die generalisatie die jij maakt. Wel komt het bovengemiddeld veel voor dat men doorslaat in het nieuwe denkbeeld. Hiervoor kan je verschillende (psychologische) verklaringen ophangen. Een die ikzelf goed vond, is dat men finaal wil afrekenen met de voormalige denkbeelden voor de omgeving. Vandaar dat men aan de buitenwereld wil tonen: “kijk, ik ben echt niet meer zoals ik was”. Dit verklaart ook waarom men op diverse reli-sites een apart hoekje heeft waarin men uitgebreid kan vertellen hoe men tot geloof kwam.

Ben geen voorstander van cultussen als Jomanda … maar er is nooit een arts geweest die aangeklaagd is voor een mislukte kankerbehandeling.
Daar vergis je je in. De artsen die bijv. Sylvia Millecam behandelden en van foutieve informatie voorzagen, zijn gewoon aangeklaagd hierom. Waarom? Omdat een arts ook faalbaar is in Nederland en dat is maar goed ook. Als een auto moet worden gerepareerd en de monteur maakt doelbewust een fout, dan kan hij ook aangeklaagd worden.

Er is een hoop tussen hemel en aarde wat werkt en waar niemand snapt waarom het werkt.
Ik zou graag een paar voorbeelden van je horen. Veel van de zaken waarvan beweerd wordt dat ze werken, werken bij nader statistisch onderzoek niet.

Jammer dat die vrouw er zo’n show van heeft gemaakt, ze heeft ook veel succes geboekt.
Inderdaad, succes voor haar eigen portemonnee. Maar voor haar patienten heeft ze zover mij bekend geen succes geboekt. Als jij me een referentie kan geven waaruit bijvoorbeeld blijkt dat ingestraald water iets significant anders met je doet dan gewoon kraanwater, dan houd ik me sterk aanbevolen.

» Posted By Benech On July 14, 2011 @ 10:30

Maurice: niet helemaal goed uitgedrukt. Was nog half in de euforie van een vermoeiend dagje werken dat vruchten afwierp. Ter zake: Op zich kan geloven an sich geen kwaad. Alleen leidt het in het geval dat je een nieuw geloof vindt, vaak tot een extreme uiting ervan. Relatief weinig mensen nemen een nieuwe levensbeschouwing aan maar blijven er rustig onder. De meeste mensen slaan door met alle nare gevolgen van dien. In die zin zie ik geen verschil tussen de meeste nieuwe moslims, christenen of mensen van de CoS.

» Posted By Benech On July 12, 2011 @ 19:39

Juzo: ik denk dat voor religie hetzelfde geldt als voor verreweg de meeste pseudocrap. Je komt er alleen mee in aanraking als je al teleurgesteld bent in de traditionele behandelmethoden of al labiel bent. Je komt er niet mee in aanraking als je op het gewone pad bent.

Maurice: dank voor je linkjes. Maar ik denk dat ik al redelijk overtuigd ben van de onzin van CoS en narconon in het bijzonder. Maar ze zijn wel altijd leuk voor in het verzamelboekje “crap en crackpot”.

» Posted By Benech On July 12, 2011 @ 16:29

Heeft iemand dan eem linkje naar betrouwbare ledenaantallen van Scientology van de laatste twintig jaar? Ik ben wel nieuwsgierig of het bij de CoS er ruwweg net zo aan toe gaat als bij andere NRMs.

» Posted By Benech On July 11, 2011 @ 09:22

Goed, zat ik er wat betreft het verbreken van die contacten grondig naast. Zo goed zit ik er niet in. Dat Karin genoeg ervaringen heeft met het publiceren van materiaal van CoS is me bekend. Sterker nog: dat is een van de dingen aar ik haar van ken.

» Posted By Benech On July 10, 2011 @ 17:53

Tartarus: niet veel behalve dat je wel genoeg mensen om je heen hebt die dat geloven. Als ik in Amsterdam loop, kan ik zonder problemen honderden mensen aanspreken en tientallen kerken binnenlopen waardoor ik vanzelf die peer pressure kan vinden. Je hoeft niet veel moeite te doen.

Maurice: ik meen dat CoS dat contact verbreken niet aanmoedigt. Dus ook daar gaat de vlieger niet op.

» Posted By Benech On July 10, 2011 @ 16:07

Maurice, die verklaring vind ik na enig nadenken niet toerijkend. Dat zou misschien opgaan voor de doorsnee NRM, maar Scientology biedt een aanzienlijk vreemder wereldbeeld. Het gaat er bij mij nogal moeilijk in dat “je wil horen” dat de mensheid van die hele operatie Thetan-Xenu-mishmash afkomstig is. Je moet dan aanzienlijk meer overboord gooien dan bijv. als je je bekeert tot, ik noem maar wat, Evangelical christendom. Daar kan je nog op een zekere mate van peer pressure rekenen, maar er zijn in de nabije omgeving zo weinig Scientologen van de meeste mensen, dat dat nauwelijks voor peer pressure kan zorgen.

Groet,

Benech

» Posted By Benech On July 10, 2011 @ 13:18

Beste Karin,

Snap nu hoe de vork in de steel zit op Sargasso en waarom je pas relatief laat reageerde. Het is je vergeven. :)

Zodra iemand tegen mij zegt dat ik “open moet staan” voor hun ideetjes, dan weet ik al met wie ik te doen heb. Het is het bekende sleutelzinnetje waarmee men een beroep probeert te doen op de emotionele laag. Helaas voor hen sluit die bij mij resoluut bij het aanhoren van een dergelijk appel.

Toch blijft er voor mij een vreemd sfeertje hangen om Scientology. Het vertoont alle kenmerken van een “new religious movement” en heeft toch een aardig personeelsbestand weten op te bouwen in de afgelopen jaren. Dit is toch enigszins vreemd juist omdat het het minst een beroep doet op oudere religies, volksmythen, oosterse filosofie enz. Niet dat die van waarde zijn, maar dat geeft het nog enig cachet kan ik me indenken. Ook de vroegere ufo-religies zijn bij mijn weten nooit zo groot geworden als Scientology.
Is het dan echt enkel dat “wetenschappelijke” dat mensen overtuigt?

Vriendelijke groet,

Benech

» Posted By Benech On July 10, 2011 @ 10:56

Hoi Karin,

Geen zin om telkens te topicbumpen op Sargasso. Dus vandaar hier maar een reactie. Johan zal inderdaad niet reageren. Deels vanwege jouw overtuigende linkjes deels vanwege het feit dat statistische analyses zelden tot nooit overtuigend aangeleverd kunnen worden door pseudowetenschappers. Konden ze dat wel, dan hadden ze hun methode zelf wel kritisch beoordeeld.
Pietie&Maurice: In het geval van Scientology wordt er volgens mij beroep gedaan op de emotie die dan nog eens “wetenschappelijk” wordt benaderd (zie e-meter e.d.). Hierdoor ontstaat een bizarre mengeling van “wetenschap” met emotie die nog eens flink versterkt wordt door een agressieve juridische tactiek die ook weer op de emotionele laag inspeelt.

Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik nauwelijks bekend was met Scientology tot niet zo lang geleden. Althans, niet meer dan de doorsnee humbug pseudocrap. Maar ik begin Karin’s kruistocht tegen deze nare club steeds beter te begrijpen. Mocht er op niet al te lange termijn een nieuwe posting op Sargasso van je, dan spelen we het spelletje wat mij betreft op dezelfde manier.

Vriendelijke groet,

Benech

» Posted By Benech On July 10, 2011 @ 00:09

«« Back To Stats Page