Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By Aurora

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Zelfmoord gaat niet op recept II

@ emma en andere mensen die walgen van de psychiatrie en die eindelijk de baas over hun eigen leven en dood willen zijn:

Nog eens: http://www.clientenbondkam.nl/

Klik op: Wie helpt mee? Lees hier

» Posted By Aurora On April 01, 2009 @ 17:38

Zelfmoord gaat niet op recept I

@ emma

Zoek, als je tijd, zin en fut hebt eens naar mijn voorstel hier ergens op dit forum?
Ik heb bewondering voor je en wij werken aan een oplossing.
Hopelijk komt die er snel!
Het moet afgelopen zijn met de macht, dwang en tirannie van de psychiatrie!
Baas over eigen leven en dood!

Liefs van Aurora

» Posted By Aurora On March 25, 2009 @ 00:24

@ Spaink

Dat WOZZ boek geeft inderdaad uitstekende en betrouwbare informatie en ik adviseer aspirant zelfdoders om NIET op internet allerlei zelfmoordmethodes te gaan zitten bestuderen op vele websites omdat je dan geheel verward raakt door allerlei vaak tegenstrijdige adviezen.

Overigens: Mijn idee dat ik eerder op dit forum heb beschreven, is door velen enthousiast ontvangen. Wie ons wil steunen, kan schrijven naar:

Dood voor leven
Postbus 139
2040 AC Zandvoort

Of een mail sturen naar: doodvoorleven@clientenbondkam.nl

Degenen die mijn idee willen steunen moeten naast hun handtekening, ook hun naam, adres en geboortedatum vermelden. Ondertekenaars dienen de Nederlandse nationaliteit te hebben en meerderjarig te zijn.

» Posted By Aurora On March 25, 2009 @ 00:15

@ Joan

Dankjewel! Is er hier tenminste nog iemand die de mensen laat lachen!
Zou je niet eens een cursus ‘begrijpend’ lezen gaan volgen?
Is hard nodig!

» Posted By Aurora On March 17, 2009 @ 08:07

Darella zegt: “of je je wel realiseert dat waardig en warm afscheid nemen en op een operatietafel overlijden niet samen gaan.”

Nee, totaal geen afscheid nemen van je geliefden en onder een trein geplet worden, is waardig! Zulke dingen gebeuren ook… :(

» Posted By Aurora On March 17, 2009 @ 05:57

Jammer dat er hier enkele mensen schrijven die zeer grof in de mond zijn en totaal niet hebben begrepen wat ik bedoel!
Lees nog maar eens goed wat ik heb gezegd i.p.v. als een kip zonder kop oordelen te vellen.
Ook ik heb zelfdodingen in mijn naaste omgeving meegemaakt, en momenteel kamp ik met mensen die lijden aan het leven; ondraaglijk, afschuwelijk uitzichtloos lijden aan het leven.
Bovendien heb ik een jonge vrouw van 21 jaar zien sterven omdat ze geen donornier kon krijgen…
Is het jullie nu een beetje duidelijk, stel leuteraars?
Ik doe geen herhaling van zetten meer…

» Posted By Aurora On March 17, 2009 @ 05:51

Joan zei:
“Ik vraag me af hoe volstrekt op jezelf gefixeerd, hoe totaal ongevoelig voor anderen, je wel niet kunt zijn om in zo’n geval een link met plaatjes (uiteraard door niemand hier behalve Aurora bekeken) te plaatsen van mensen die voor de trein zijn gesprongen.”

Ik begin me nu toch werkelijk af te vragen of je ze allemaal wel op een rijtje hebt! Denk je nu echt dat ik uit gevoelloosheid die link hier heb geplaatst?
Waar zit je verstand? Je bent in elk geval uitermate snel met het veroordelen van anderen die je niet eens kent!
Ik weet zeker dat meerderen die foto’s hebben bekeken!
En waarom ook niet? Waarom steekt men zo graag de kop in het zand?
Heb ik niet ergens gelezen dat jij hebt gestudeerd? Was je geen jurist of zo? Ik elk geval ben je ontzettend bot! Werk daar eens aan?
Zou je veel mensen hier een plezier mee doen!

» Posted By Aurora On March 15, 2009 @ 00:07

“Darella ≡ 12 Mar 2009 ≡ 12:21 pm
Goh, ik zie dat velen tegelijk de schurft in hebben gekregen op elkaar. Gezellig zo, dat levert wel wat op(??!)

@Aurora: veel geschreeuw, weinig wol, reageer je daarom zo selectief? Want dat burgeriniatief rond jouw ‘plan’, dat is er natuurlijk niet. Anders gaf je die link wel om zieltjes te winnen, in plaats van linkjes naar sites met blijkbaar rottige foto’s. Wat denk je hier te bereiken eigenlijk?”

Ik kan nog geen link geven omdat een instantie waarmee ik in gesprek ben, het geheel gaat organiseren.
Dus je was wél nieuwsgierig naar die ‘rottige foto’s’, Darella?
Heb je ze bekeken?
Tja, de feiten zijn natuurlijk nooit leuk… Zo sterven vele mensen helaas noodgedwongen…

» Posted By Aurora On March 14, 2009 @ 23:55

Gevonden! Alleen voor mensen die tegen bloed e.d. kunnen.
Zie hier wat er gebeurt met wanhopige mensen die niet mogen sterven op ‘humane’ wijze. ‘Humaan’, hahaha, alleen huisdieren mogen ‘humaan’ sterven! Wat een leeg woord!

http://www.suicidemethods.net/pix/listpix.htm

» Posted By Aurora On March 12, 2009 @ 02:55

Joan, jij zegt:

“Du moment dat je iemand een dodelijke injectie geeft heeft dit ook z’n invloed op de donororganen. Hoe stel je jezelf dat eigenlijk voor, Aurora, of wilde je hier alleen maar een gruwelijk verhaal vertellen?”

Nooit gehoord van anaesthesie? Ik heb nooit beweerd dat iemand op de operatietafel een dodelijke injectie zou moeten krijgen, waarna de organen zouden kunnen worden uitgenomen!
Ik vind dat je tamelijk pedant bent! Wil je ophouden met mij te betichten van allerlei dingen? Dat zou je sieren! “Gruwelijk verhaal”! Ga je eens zitten schamen in een hoekje!
Weet je wat gruwelijk is? Wanhopige zelfdoders van de trainrails afschrapen. Er is ergens een website met foto’s van mensen die zichzelf noodgedwongen op gewelddadige wijze van het leven hebben beroofd; alleen geschikt voor mensen met een sterke maag en niet voor praatjesmakers. Ook die zijn gruwelijk. Jammer dat ik de link erheen niet meer kan vinden.

» Posted By Aurora On March 12, 2009 @ 00:53

Henk zei:

“maar de tijd lijkt me gelukkig (nog) niet rijp voor Aurora’s ideeën.
En dat begint zijzelf inmiddels ook wel in te zien. Behalve wanneer zij echt graag in de media wil komen, daar lijkt het mij wel op, laat zij het er verder bij zitten”

Nee, dat begin ik niet in te zien! Ja, en ik kom in de media en ik laat het er verder niet bij zitten!

Ik was niet meer van plan om hier terug te komen, maar dit moest ik nog even kwijt!

» Posted By Aurora On March 11, 2009 @ 17:23

@ Joan

Gruw jij maar lekker een eind weg hoor! Mij heb je daar niet mee.
Mensen die dood willen, DIE hebben nog steeds geen rechten! Denk daar maar eens aan.
Er moet eerst jarenlang worden gezeurd en betutteld.
Door artsen die bijna als heiligen worden beschouwd en door andere betweters; geef me snel een teiltje?
We zullen zien hoever ik kom met mijn 40.000 medestanders!
Enne… ik heb het niet gehad over ‘MIJN LIJDEN’ maar ben een voorvechtster voor anderen die lijden omdat er eindelijk eens een zachte dood voor iedereen beschikbaar moet komen.
Het geeft zo ontzettend veel rust als je de ‘sleutel van de nooduitgang’ ZELF mag hebben…
Het liefst op de operatietafel, want als ‘bonus’, kunnen doodzieke mensen daarmee worden geholpen.
(Ik heb trouwens niet beweerd dat mijn ‘oplossing’ de beste is.)
Of is het beter om de organen van zelfdoders van de treinrails af te schrapen, door het schoorsteenpijpje van het crematorium in rook te zien opgaan of om ze te laten wegrotten onder de grond?

Zo, ik heb mijn zegje gezegd en vertrek uit dit praatgroepje!
Veel succes nog, mensen. Hopelijk worden jullie het met zijn allen hier ooit heel erg eens en zeer gelukkig! ;-)

» Posted By Aurora On March 11, 2009 @ 00:42

@ Joan
Aan de einder heb je nog minder dan aan een plastic pistooltje want ze kunnen je de middelen niet leveren.
Voor degenen die degelijke info wensen: Google maar eens op WOZZ.

En mensen, laten we nou eindelijk eens ophouden met het betuttelen van andere mensen.
Laat iedereen toch de baas zijn over het eigen leven; zijn we tenminste eindelijk van het oeverloze geleuter af!

» Posted By Aurora On March 10, 2009 @ 23:15

@ Joan

Je praat als een banaan; wat een merkwaardige opmerking over die revolver; doe niet zo onnozel, wil je? Ik wil niemand tot iets dwingen; dit i.t.t. de heren psychiaters die mensen ten koste van alles; ten koste van onmenselijk leed, het leven willen blijven inmartelen! DAT is pas dwingen!

@ Spaink

Mensen die absoluut tegen zelfmoord zijn, kunnen zich beter bezighouden met hun eigen gedoetje want die begrijpen toch geen snars van het leed van mensen die niet meer willen omdat ze niet meer kunnen!
En wie weet hoe snel men iets gaat zien in mijn ‘plan’ waarbij het niet mijn bedoeling is om wie dan ook tot iets te dwingen. Ik wil shockeren om de oogkleppen van velen weg te nemen!
Ik heb van een vertegenwordiger van diverse instanties al een zeer positieve reactie gekregen op hetgeen ik stel.
Degenen die mensen verbieden te sterven, worden al veel te lang in de watten gelegd.

» Posted By Aurora On March 10, 2009 @ 02:33

@ Spaink

Dit vergat ik nog te zeggen.
Die ‘heilige’ eed van Hypocrates die artsen afleggen, hè? Welke waarde heeft die als mensen (bijv. in de VS) geen medische hulp kunnen betalen? Kunnen ze in de goot gaan liggen…
Tjonge, wat een bewonderenswaardig respect voor het leven; hulde!
Ik moet bij de naam van die eed altijd denken aan: de eed van Hypocrietes!

» Posted By Aurora On March 10, 2009 @ 00:17

@ Spaink

Nee, we moeten vooral zo doorgaan zoals nu! Lekker slim! DAT is pas de juiste oplossing!
Die zelfmoorden blijven tóch bestaan en mensen zonder nieren, hart, e.d ook!
Het wordt tijd dat men eindelijk eens nuchter wordt en die sentimentele gedachten loslaat! Dood hoort bij het leven; sterker nog: zonder dood is er geen leven mogelijk. Denk maar aan de omzetting van organische stoffen naar anorganische stoffen die door planten moeten worden opgenomen.
Laat liever degenen die creperen aan het ‘leven’, ‘humaan’ sterven als zij dat ZELF graag willen en er zelfs om smeken, en help zo degenen die juist smeken om het leven! Niks mis mee!
En we zullen wel zien of ik 40.000 medestanders krijg!
Iedereen klaagt, mekkert, huilt en piept op diverse fora over zelfbeschikkingrecht, de juiste dodelijke middelen en nog veel meer, maar spijkers met koppen durft, kan en wil men niet slaan! Nou, IK wél!
Overigens: niemand kan ertoe worden gedwongen om zijn organen af te staan op de operatietafel! Dat gebeurt uit vrije wil!
Degenen die daar liggen, worden uit hun lijden verlost omdat ze zeker weten dat ze dat willen!
Logisch dat dit lichamelijk gezonde mensen moeten zijn want aan zieke donororganen heeft men niets!
Enne… de artsen die moeite hebben met het euthanaseren van degenen die anders tóch voor de trein zullen springen, hebben geen moeite om een jong moedertje te moeten laten sterven omdat er bijv. niet op tijd een donornier beschikbaar komt? Tsk, tsk, tsk…
Als het niet zo tragisch was, zou ik vreselijk moeten lachen om deze kortzichtige dwaasheid…
En die wetten van ons? Van vele moet ik de pot op omdat ik de redelijkheid er niet van inzie…

» Posted By Aurora On March 09, 2009 @ 23:55

Dit las ik ergens op internet. Eindelijk verstandige taal:

“Als mensen ondraaglijk lijden en ongeneeslijk ziek zijn in lichamelijke zin, dan bestaat er in Nederland de mogelijkheid van euthanasie, gekozen, legaal, uitgevoerd door een arts, een zachte dood.

Als mensen psychisch ondraaglijk lijden en het blijkt ongeneeslijk: ondanks hulp van SPV-er(s) en psychiater(s), ondanks pillen, opnames, niet te vergeten hun eigen inspanningen, lotgenotencontacten: dus als alles geprobeerd is en het leven blijft een ondraaglijke last (of het nu komt door depressies, psychoses, post-trauma-ervaringen of wat dan ook wat het leven ondraaglijk maakt) dan is er voor hen geen legale uitweg.

“Elk jaar vragen ruim 300 patiënten met een chronisch psychiatrische aandoening hun psychiater tevergeefs om stervenshulp. Het gevolg is dat zij veroordeeld zijn tot een eenzame en vaak gewelddadige dood. Een dergelijke dood is niet alleen mensonwaardig voor de overledene, maar brengt daarnaast voor de nabestaanden een ernstig lijden met zich mee”, schrijft het Humanistisch Verbond en dit onderschrijf ik.

Ik vind dat deze hartekreet serieus genomen moet worden. Natuurlijk moet je als naasten, als hulpverlener, als overheid, mensen proberen te helpen alles eraan te doen het lijden te keren. Maar zoals ik hierboven schreef, als alles geprobeerd is en niets helpt: het psychisch lijden is ondraaglijk èn ongeneeslijk (en dat bestáát, helaas) dan rest zulke mensen niets anders dan een sprong voor de trein of een andere gewelddadige dood.

Mensen die lichamelijk ondraaglijk lijden en ongeneeslijk ziek zijn, hebben recht op een legale zachte dood. Ik wil dat recht ook voor mensen met psychisch lijden.”

» Posted By Aurora On March 09, 2009 @ 00:57

John zei vorig jaar:

“En verder vind ik dodelijk ongelukkige mensen vaak gewoon hebberig en blase, ze willen alles en ze willen het beste, en anders niet, bah, verwend en verwaand.”

Ik heb nog nooit zulke domme ongevoelige woorden gelezen! Gelukkig heeft hij zijn mening later iets bijgesteld.
Ik ken iemand die zich al jaren niet meer thuis voelt in de ‘wereld van de levenden’. Die persoon ‘leeft’ in een afschuwelijke hel, heeft geen enkel perspectief meer, is helemaal opgebrand en uitgeblust, KAN echt niet meer. Niemand krijgt meer grip op deze persoon; NIEMAND meer. Vooral de ‘hulpverlening’ niet met dat afgezaagde gezanik!
Laat degenen die lekker blij zijn met hun leventje nu toch eindelijk eens hun domme onnadenkende kritiek voor zich houden!
Tientallen jaren niet meer willen leven vanwege mentaal uitzichtloos en ondraaglijk lijden in combinatie met diverse lichamelijke kwalen is toch geen leven? Altijd, elke seconde verdriet, angst en pijn? Voor wie moet dat en wie heeft daar baat bij?
Waarom mag zo’n persoon EINDELIJK eens een keer aan zichzelf gaan denken? Waarom moet hij altijd maar rekening houden met de gevoelens van anderen die zeggen dat hij ‘dat niet kan maken’? Waarom mag hij niet gaan rusten? Waarom zo’n persoon nog meer schuldgevoelens aanpraten?
DAT is pas egoïstisch want de betweters hebben intussen een prettig leven!
Al die idiote betweters, die dictators, die bemoeials, BAH, BAH, BAH!
Ik word er gewoon kotsmisselijk van.

» Posted By Aurora On March 09, 2009 @ 00:31

Met fora zoals dit, bereikt men niets. Ik wil het volgende ‘plan’ in de kamer ter sprake laten komen.
Hiervoor heb ik 40.000 handtekeningen nodig. Er wordt aan gewerkt.
Google even op het woord ‘burgerinitiatief’.

Graag wil ik uw aandacht voor het volgende.
Zoals bekend, is er een groot tekort aan orgaandonoren/donororganen.
Dit betekent voor veel mensen een zekere dood.
Een dood voor mensen die graag willen blijven leven, die niet gemist kunnen worden.
Er zijn echter ook (lichamelijk gezonde) mensen die niets liever willen dan sterven.
Die een duurzame, serieuze doodswens hebben; ook (zeer) jonge mensen, die nooit ‘talent’ voor het leven hebben gehad.
Jammer, kortzichtig en vooral dom, erg dom dat dit niet wordt onderkend en erkend!
Deze mensen die het bestaan spuugzat zijn, voor wie elke seconde een hel is, maken hoe dan ook vroeg of laat tóch een einde aan hun leven. En dit zal altijd blijven gebeuren!
Waarom wordt deze mensen niet de mogelijkheid geboden om ‘humaan’ op de operatietafel te sterven?
Hun organen zouden dan kunnen worden uitgenomen en worden geplaatst in mensen die wél willen leven. Bijv. een nier in een moeder van jonge kinderen…
Hiermee zouden veel levens kunnen worden gered.
In Nederland maken ca 1500 mensen per jaar een einde aan hun ellendige bestaan; zonde van hun organen… Organen waarop velen wanhopig wachten…
En dan laat ik de mislukte zelfmoordpogingen nog buiten beschouwing.
Waarom degenen ‘redden’ die niet meer willen en waarom niet degenen redden die wél willen leven?
Eén van beiden sterft tóch; óf degene die overlijdt omdat er bijv. niet op tijd een donornier beschikbaar is óf degene die voor een trein springt…
Waarschijnlijk sterven beiden zolang er niets verandert…
Behoud dan toch de mensen die optimistisch en geestelijk sterk zijn!
Dit zijn meestal mensen die anderen op de wereld hebben.
Mensen met een serieuze doodswens hebben soms niemand meer die hen zal missen.
Mijn idee heeft alleen maar voordelen:
1. Degenen die graag willen (blijven) leven, kunnen worden geholpen.
2. Degenen die willen sterven, worden uit hun ondraaglijk psychisch lijden verlost.
3. Niemand raakt meer getraumatiseerd omdat hij een op gewelddadige wijze gestorven mens moet vinden…
Zolang we te maken hebben met kortzichtige ‘Christelijke’ bewindslieden en met psychiaters die willen ‘scoren’, zal men de nuchterheid van mijn oplossing echter helaas nooit willen inzien.
Zij willen niet inzien dat je een mens niet kunt dwingen om iets te willen dat hij NIET WIL!
In dit geval: leven…
Waarom MOET het ‘leven’ van iemand die ECHT NIET MEER WIL, ten koste van ALLES in stand worden gehouden? Wie heeft daar baat bij?!
Respect voor het leven houdt ook in: het humaan beëindigen indien het een loden last is voor de betrokkene…
Wie is er nu eigenlijk de eigenaar van een leven? Wie is er de baas over?!
Met welk recht mag een ander die niet weet hoe ontzettend veel pijn het leven kan doen, over een ellendige beschikken? Dit is toch te dwaas voor woorden? Wanneer worden de betweters eens wakker? Wanneer stopt de psychiatrie eens met drang en dwang; met dictatuur?
Waarom mogen bijv. alleen huisdieren ‘humaan’ sterven? Welke betekenis heeft het woord ‘humaan’ in dit kader eigenlijk als mensen niet in aanmerking mogen komen om ‘humaan’ te sterven?
Zolang men geen zelfbeschikkingsrecht heeft, is hij of zij slaaf van anderen die menen de baas over hem/haar te mogen spelen… Er is dan absoluut geen sprake van vrijheid…

» Posted By Aurora On March 08, 2009 @ 21:33

«« Back To Stats Page