Statistiek

Comments Posted By Tartarus

Displaying 391 To 420 Of 1,065 Comments

Eigen schuld?

@ Janus, post 146

Janus zei:

“En uiteraard is er de laatste 25 jaar veel meer kennis opgedaan over kanker, maar ik heb in die nieuwe kennis nog geen essentiële omslagen gezien, die voor mij dusdanig van belang zijn om mijn mening te veranderen”.

Ik wil een T-Ford toch echt niet vergelijken met een Lotus T128

Google b.v. eens op: P53-route

Ik denk dat wij aan het begin staan van belangrijke ontdekkingen en verwacht dat over maximaal 1 – 10 jaar preventie hemato-oncologische geneeskunde een steeds grotere en veel belangrijkere rol zal gaan spelen.

» Posted By Tartarus On December 11, 2011 @ 00:00

(Tekst opnieuw, post 143 en 144 kan worden gewist s.v.p.)

@ Piettie, post 131

U zei:

“Is heel goed mogelijk. Het komt bijv. voor dat de ontlasting overduidelijk verkleurt. Het ligt namelijk aan de plek waar de pancreaskanker begint of je er iets van merkt”.

Als de ontlasting overduidelijk verkleurt is de pancreaskanker meestal al behoorlijk groot/ver uitgezaaid…

U gaat trouwens volledig voorbij aan het hetgeen de vrouw van Ernst Daniel Smid is overkomen.

Ik durf te beweren dat de meeste kankersoorten langzaam groeien en met regelmatige brede medische inspectie vroegtijdig te vinden zijn.

Tevens kun je hoogrisico-groepen preventief grootschalig gaan controleren, maar dat gebeurt (nog) niet/onvoldoende, omdat een terminale kankerpatiënt veel goedkoper is voor de B.V. Nederland…
Tevens wordt er in “democratisch” Nederland je de mogelijkheid ook niet geboden als je tot het “klootjesvolk” behoort.

Dat sommige mensen dan aankomen met de hoge kosten van onderzoek is niet relevant: De discussie is of veel soorten kanker vroegtijdig kunnen worden ontdekt of niet.

De kans op vroegtijdige ontdekking is groot, zeker met o.a. de aller modernste MRI apparatuur die u zeer zelden zult vinden in Nederlandse ziekenhuizen wegens kostenoverwegingen…

U zei:

“Ik heb andere informatie, nml. dat het een zeer agressieve kanker is die snel kan uitzaaien door het lichaam”.

Graag een link, want de wetenschap staat gelukkig niet stil en inzichten veranderen constant. Zie b.v. deze link:

http://www.mlds.nl/nieuws/actualiteiten/465/progressie-pancreaskanker-trager-dan-gedacht/

» Posted By Tartarus On December 10, 2011 @ 23:16

Herstel post 143:

Geen idee wat er is gebeurd, maar de vette tekst was niet de bedoeling.

» Posted By Tartarus On December 10, 2011 @ 23:12

@ Piettie, post 131

U zei:

“Is heel goed mogelijk. Het komt bijv. voor dat de ontlasting overduidelijk verkleurt. Het ligt namelijk aan de plek waar de pancreaskanker begint of je er iets van merkt”.

Als de ontlasting overduidelijk verkleurt is de pancreaskanker meestal al behoorlijk groot/ver uitgezaaid…

U gaat trouwens volledig voorbij aan het hetgeen de vrouw van Ernst Daniel Smid is overkomen.

Ik durf te beweren dat de meeste kankersoorten langzaam groeien en met regelmatige brede medische inspectie vroegtijdig te vinden zijn.

Tevens kun je hoogrisico-/strong>groepen preventief grootschalig gaan controleren, maar dat gebeurt (nog) niet/onvoldoende, omdat een terminale kankerpatiënt veel goedkoper is voor de B.V. Nederland…
Tevens wordt er in “democratisch” Nederland je de mogelijkheid ook niet geboden als je tot het “klootjesvolk” behoort.

Dat sommige mensen dan aankomen met de hoge kosten van onderzoek is niet relevant: De discussie is of veel soorten kanker vroegtijdig kunnen worden ontdekt of niet.

De kans op vroegtijdige ontdekking is groot, zeker met o.a. de aller modernste MRI apparatuur die u zeer zelden zult vinden in Nederlandse ziekenhuizen wegens kostenoverwegingen…

U zei:

“Ik heb andere informatie, nml. dat het een zeer agressieve kanker is die snel kan uitzaaien door het lichaam”.

Graag een link, want de wetenschap staat gelukkig niet stil en inzichten veranderen constant. Zie b.v. deze link:

http://www.mlds.nl/nieuws/actualiteiten/465/progressie-pancreaskanker-trager-dan-gedacht/

» Posted By Tartarus On December 10, 2011 @ 23:11

@ posts 122 en 123,

Natuurlijk wordt pancreaskanker meestal in een (te) laat stadium ontdekt!

U denkt toch niet dat Steve Jobs de pancreaskanker in een zeer vroeg stadium zelf heeft gevonden?!
Daar is een medische inspectie voor nodig en dan ben je er bijtijds bij! Geluk bij een ongeluk, de meeste soorten pancreaskanker groeien langzaam. Als je dan vervolgens niets gaat doen, zoals Steve Jobs dan neem je een groot risico.

Als je geen preventieve maatregelen neemt, komt ontdekking van pancreaskanker bijna altijd veel te laat en kun je je begrafenis gaan regelen.

Een voorbeeld: Als je met je auto door blijft rijden totdat er op het dashboard lampjes gaan branden/storingen gaan optreden ben je veel te laat… (Autopech bestaat bijna niet, achterstallig onderhoud wel).
En dat gebeurt exact bij de meeste mensen; tenzij je zelf maatregelen neemt en risico zo veel mogelijk uitsluit.

Een mooi voorbeeld is de vrouw van Ernst Daniel Smid, was ook niet ziek voelde zich prima, maar had wel pancreaskanker!
Zij was daar (hoogstwaarschijnlijk) aan gestorven, ware het niet dat de pancreaskanker vroegtijdig ontdekt werd door preventief onderzoek.

http://www.ernstdanielsmid.nl/?page=bericht&id=522

Uw huisarts, de poortwachter ziet u al aankomen… Preventief onderzoek? Vergeet het maar!
Toch betalen wij in Nederland allemaal meer dan 1000 Euro per jaar aan de verplichte ziektekostenverzekering…

Tot voor kort was het zelfs verboden in Nederland om preventief scan-onderzoek te verrichten…
De B.V. Nederland vaart er wel bij, want terminale kankerpatiënten kosten veel minder dan jaren lang pensioenpremie uitbetalen…

» Posted By Tartarus On December 09, 2011 @ 16:58

@ Sjaak, post 117

De gemiddelde huisarts (in een grote stad, zeker in een iets “mindere” wijk) stuurt de patiënt niet door voor uitgebreid kostbaar onderzoek bij vage klachten… Het beruchte doorverwijzingsquotum…

Bij erge klachten wordt je meestal wel (vaak te laat) doorverwezen… Bij erge klachten kan men het onderzoek financieel verantwoorden…

» Posted By Tartarus On December 08, 2011 @ 18:56

Herstel post 116

verspilt = verspild

» Posted By Tartarus On December 08, 2011 @ 18:48

@ 115,

Lees de eerste alinea van de column (hierboven) van Spaink eens door.

Steve Jobs heeft te veel tijd verspilt door zich niet onmiddellijk te laten behandelen; althans dat schijnt hij zelf gezegd te hebben.

Toen Jobs eenmaal het medische circuit inging was het al veel te laat…

Voor Millecam geldt overigens het zelfde…

U zei:

“Dat is natuurlijk nog maar de vraag of Jobs ‘gewoon te redden’ was. Ten eerste is zo’n operatie zeer ingrijpend, ten tweede overlijdt men meestal binnen vijf jaar na diagnose (zonder én met operatie)”.

Dat komt omdat de gewone sterveling vaak niet de middelen heeft en het besef dat er vele mogelijkheden zijn om vele soorten kanker zeer vroeg te kunnen opsporen, waardoor genezing meestal wel mogelijk is.
Miljardair Steve Jobs had al die mogelijkheden, maar was een beetje eigenwijs…

» Posted By Tartarus On December 08, 2011 @ 18:35

@ Pietie, post 107.

Pietie zei:

“Toch over het feit dat mensen op cruciale momenten houvast zoeken?”.

Wij hebben het over mensen die gewoon te redden zijn door de medische wetenschap; net zoals Steve Jobs en hoogstwaarschijnlijk ook Millecam, maar liever de woorden van kwakzalvers voor zoete koek slikken en veel te laat deskundige medische hulp inschakelen.

» Posted By Tartarus On December 08, 2011 @ 14:08

@ Sjaak, post 104,

U bedoelt mij?! Ik betwijfel het.

Mijn visie op Jomanda:

Jomanda beweert en claimt van alles!

Toen zij de mogelijkheid kreeg om haar “ingestraalde” water wetenschappelijk te laten onderzoeken weigerde zij dit…

Wie weigert mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek, maar wel uitgebreid beweert en claimt, heeft naar mijn mening alle schijn tegen.

Tevens is bewezen dat Jomanda’s handelswijze (zeer) laakbaar is geweest in de zaak Millecam; omdat zij geen arts is, is zij niet veroordeeld…

» Posted By Tartarus On December 08, 2011 @ 14:01

@ Spaink, post 102,

Ja, dat is het mooie van wetenschap:

Niet geloven, maar onderzoeken, bewijzen en nooit iets uitsluiten zonder gedegen onderzoek.

» Posted By Tartarus On December 08, 2011 @ 05:19

@ Sjaak, post 95,

Sjaak zei: “Helderziendheid bestaat echt niet”.

Teleurstellende uitspraak voor iemand die de wetenschap hoog in het vaandel heeft staan…

Zie mijn post nummer: 89

U bedoeld waarschijnlijk: Helderziendheid kan wetenschappelijk niet worden bewezen; dus (voorlopig) kan niemand iets bewijzen of ontkennen op dit gebied.

» Posted By Tartarus On December 07, 2011 @ 22:10

@ Spaink, post 90,

Exact! U onderschrijft precies wat ik zeg en beweer in post 89.

Wetenschappelijk gezien is het altijd onwetend en kortzichtig om te beweren dat iets niet bestaat als je het tegendeel niet wetenschappelijk kunt bewijzen.

Immers, wetenschap is gelukkig dynamisch, wat vandaag niet mogelijk is/bewezen kan worden, kan misschien morgen of overmorgen wel.

Voor de duidelijkheid:

Nee, ik ken ook geen wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat helderziendheid kan worden aangetoond.

» Posted By Tartarus On December 07, 2011 @ 22:00

@ Spaink

Spaink zei: “En ‘helderziendheid’ bestaat niet”.

Onmetelijke en onwetende redenering!

Omdat iets (nog) niet wetenschappelijk bewezen is, hoeft dat niet te betekenen dat iets niet bestaat!

Tenzij u in de toekomst kunt kijken en ziet dat helderziendheid nooit zal worden bewezen.

» Posted By Tartarus On December 07, 2011 @ 11:05

@ Janus, post 54,

Niet mijn beurt, maar voeg slechts wat toe.

Of het relevant is of de kanker door een virus- of bacteriële infectie wordt veroorzaakt is de vraag:

Bij ontdekking van kanker is het essentieel om zo snel mogelijk de kanker te verwijderen (als dit mogelijk is) om b.v. uitzaaiing te voorkomen. Millecam heeft meer dan 7 maanden gewacht… na de eerste diagnose.

Millecam heeft een werkelijke gruwelijke en onnodige lijdensweg gehad omdat er medisch niet adequaat werd ingegrepen…
Het is ook meer dan terecht dat de alternatieve artsen in de zaak Millecam zijn veroordeeld!

» Posted By Tartarus On December 03, 2011 @ 23:52

@ Sjaak, post 46

Sjaak zei:

“Ik denk daarbij aan een specifiek virus (wat ik hier op site niet wil en kan noemen), waarvan ik weet dat het op bepaalde momenten er wél was in directe omgeving”.

Vraagje: Waarom wilt u dit virus niet noemen op deze site. (Ben even nieuwsgierig geworden).

» Posted By Tartarus On December 03, 2011 @ 20:39

@ Janus, post 43

Algemeen:

Lachen om alternatieve therapieën zonder deze wetenschappelijk (dubbelblind) te hebben onderzocht, zegt iets over de wetenschappelijke kennis van die persoon. Meestal lachen de laagst opgeleide personen het hardst…

Jomanda beweerde ingestraald water te kunnen produceren: Jomanda werd hierop uitgenodigd om aan een wetenschappelijk dubbelblind onderzoek mee te doen. Jomanda weigerde dit.

Jomanda beweert dat ingestraald water een heilzame werking heeft, maar weigert mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek… Dan neem je bewust (en terecht) het risico om als kwakzalver te worden afgeschilderd.

Een ware (wetenschappelijke) genezer is meestal vereerd dat er wetenschappelijk (dubbelblind) onderzoek wordt verricht naar zijn/haar handelswijze/uitvinding en zal graag willen meewerken.

En aan de onwetende “lachers”; Alle nu officiële wetenschappelijk onderbouwde therapieën zijn ooit ook begonnen als alternatieve therapieën! Dus niet lachen, maar onderzoeken!

» Posted By Tartarus On December 03, 2011 @ 20:36

@ Janus, post 40

Janus zei:

“Helemaal mee eens, maar die artsen kunnen die fouten dus ook wéér maken, ook bij Sylvia, een generatie later dan haar vader. Dat artsen niet onfeilbaar zijn, staat allang vast, ondanks dat de meeste mensen dat liever niet onder ogen willen zien.

En wat is dan volwassen gedrag? Je eigen weg gaan, je eigen keuzes maken, in welke vorm dan ook, vind ik volwassen, ook als de consequenties voor jouzelf negatief uit kunnen pakken. Wat dat betreft zijn Steve Jobs en Sylvia Millecam juist inspirerende voorbeelden. En laten we blij zijn dat er mensen zijn, die afwijkende keuzes maken, daar komen we verder mee. Zelfs de hele evolutie vloeit voort uit afwijkingen, die al of niet slagen”.

Artsen kunnen uiteraard vergissingen maken; maar o.a. wetenschappelijke diagnostische methoden evolueren en zijn (meestal) niet te vergelijken met een eerdere generatie.

Uiteraard heb je als mens het recht om je eigen weg gaan, je eigen keuzes maken, in welke vorm dan ook.

Maar, als deze eigen weg gaan en eigen keuzes worden gedicteerd/gestuurd vanuit angst, is dit geen volwassen gedrag, maar vluchtgedrag. Geen oordeel maar een constatering.

Over Millecam: Uit verschillende bronnen heb ik begrepen dat het hoogstwaarschijnlijk zo is gegaan:

Citaat:

Op 22 september 1999 ging Millecam naar haar huisarts vanwege een knobbeltje in haar rechterborst. De huisarts liet een mammografie uitvoeren, maar de uitslag was niet geheel duidelijk. Daarom maakte de huisarts voor Millecam een afspraak bij een chirurg. Millecam verscheen niet op die afspraak…

Op 11 mei 2000 bezocht Sylvia Millecam een plastisch chirurg. Na een punctie werd de diagnose borstkanker gesteld en besproken. De tumor was aanzienlijk gegroeid en borstamputatie en chemotherapie waren noodzakelijk geworden, maar Millecam wees reguliere behandeling af.

Bron: http://nl.wikipedia.org

Meer dan 7 maanden wachten… dat zie ik niet als verantwoordelijk gedrag; (Ik begrijp dit wel, de schrik door de diagnose kanker is meestal immens).

@ Janus, post 41

Janus zei:

“De wérkelijke oorzaken van kanker zijn immers nog steeds niet bekend. Ook Sjaak hier – arts van beroep – had het over virussen rondom kankergezwellen, als ik het goed gelezen heb”.

Bij vele verschillende kankersoorten is het gelukkig al overduidelijk waar de hoofdoorzaak ligt, b.v. bij cervixcarcinoom, is een van de weinige vormen van kanker die in vrijwel alle gevallen veroorzaakt wordt door een virus, te weten HPV en b.v. ook aan roken gerelateerde longkanker.

» Posted By Tartarus On December 03, 2011 @ 20:18

@ Sjaak, post 34,

Sjaak zei:

“Is allemaal wel zo wat je zoal noemt. Maar wat ik aan cijfers kan vinden ligt meer zo in bereik van factor 1,5 tot 1,7 verhoogde kansen bij genoemde dingen zoals roken e.d.”.

Klopt, maar vergeet niet dat die cijfers slechts en alleen gelden voor de invloed 1 carcinogene stof…
Er wordt nog steeds nauwelijks, of zelfs niet onderzocht wat de wisselwerking is van b.v. 40 carcinogenen stoffen die vrijkomen bij het roken…

en:

“Zonder vrije radicalen (en cholesterol) schijnt de mens ook niet te kunnen”.

Exact! Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat voeding geheel vrij van Cholesterol zeer slecht is voor de gezondheid.

En inderdaad, het is allang bewezen dat te veel vitamines en/of mineralen ernstige schade kunnen veroorzaken aan het menselijke lichaam.

Als je een stringent “Noord-Koreaans grasdieet” volgt, heb je uiteraard kans dat je je op onbekend voedselveiligheids-terrein begeeft, met alle gevolgen van dien.
Meestal staan mensen die een dergelijk extreem dieet volgen, zoals Steve Jobs, niet meer open voor andere wetenschappelijke inzichten…

» Posted By Tartarus On December 02, 2011 @ 21:00

@ Ineke, post 36,

Ineke zei:

“Als geen van je artsen je lekkende siliconen implantaten wil verwijderen”.

Graag een bron waaruit dit blijkt.
Elke (verantwoordelijke) arts zal lekkende implantaten verwijderen; helemaal als dit siliconen implantaten betreft.

En:

“Als je vader is overleden aan een kankerbehandeling terwijl hij helemaal geen kanker bleek te hebben. Wat moet je dan?”.

Je gedragen als een volwassen persoon en realiseren dat artsen vergissingen kunnen maken.

Dat je vader ooit (ver in het verleden) een verkeerde diagnose heeft gehad, staat wetenschappelijk namelijk helemaal los van je eigen diagnose: Tenzij je natuurlijk terug in de tijd reist, met hetzelfde ziektebeeld, sprekend lijkend op je vader en diezelfde arts als je vader consulteert.

» Posted By Tartarus On December 02, 2011 @ 20:36

@ Sjaak, post 29,

Over de oorzaak en voorkoming van pancreaskanker is de wetenschap nog heel voorzichtig en terecht; wetenschap is (gelukkig) dynamisch. Maar er zijn wel aanwijzingen… Waarom zou je het ongeluk een handje gaan helpen?

Voorlopige en (mogelijke) oorzaken van pancreaskanker:

Roken, consumptie van veel vlees en verzadigd vet verhogen het risico. Ook blijkt 15% van de personen bij wie pancreaskanker wordt vastgesteld, diabetespatiënt te zijn.

Een chronische pancreasontsteking, vaak op basis van stevig alcoholgebruik, verhoogt ook de kans op alvleesklierkanker.

Het werken met in de petrochemische industrie gebruikte stoffen als Benzidine en Betanaphtylamine en langdurig contact met DDT leveren een verhoogde kans op het ontstaan van deze kanker op.

Je kunt dus wel proberen om de kans op het ontwikkelen van ook deze kankersoort te verkleinen.

» Posted By Tartarus On December 02, 2011 @ 16:17

@ Spaink, post 27,

U zei:

“Wie er fout zat, was Jomanda: die beweerde dat het geen kanker was, dan wel dat zij die kanker wél kon genezen”.

Dus als ik een tafelkleed aantrek en beweer dat roken niet schadelijk is en u gelooft dit, -terwijl een kind kan weten dat dit gruwelijke en smerige leugens zijn-, dan ben ik verantwoordelijk als u ernstige gezondheidsproblemen krijgt en de pensioengerechtigde leeftijd van 67 niet haalt als u (flink) door blijft roken?!

Tegenover de “medische inzichten” van Jomanda stonden minimaal 2 officiële diagnoses van oncologische specialisten die verklaarden dat het, zonder enige twijfel, kanker betrof!

Als je dan toch je “vriendin” Jomanda infantiel, hardnekkig en blind blijft geloven, die zelfs een bacterie ziet en geen kanker… Tja, dan knutsel je die Darwin Award toch helemaal zelf in elkaar.

Weer geen oordeel, slechts een “optelsom” van trieste en schokkende feiten en omstandigheden.

» Posted By Tartarus On December 02, 2011 @ 15:47

@ Sjaak, Post 18

Sjaak zei:

“Wat je ziet in verband met verhaal over Steve Jobs (én Sylvia Millecam): wie verteld en/ of vangt dergelijke mensen echt op? Vind het meer dan treurig”.

Ik weet het… Over de doden niets dan goeds…

Hoewel, meestal levert de dood veel interessante informatie op.

Ja, het is zeker treurig dat bepaalde mensen zoals Sylvia Millecam én Steve Jobs mensen om zich heen verzamelde die (op het laatst) geen 1 weerwoord meer durfde te geven…

De Partner van Sylvia Millecam heeft letterlijk gesmeekt om een andere weg te kiezen, maar Sylvia Millecam wilde geloven in een simpele en makkelijke oplossing en werd naar de mond gepraat door een zelf uitgekozen “vriendenkring”…

Is dit de schuldvraag zoeken?!
Nee, dat zou veel te makkelijk zijn en je kunt er ook helemaal niets van leren.
Van een (mogelijke) verklaring voor bepaald gedrag kun je wel wat leren!

Je allerbeste vrienden vertellen je ook dingen die je absoluut niet wilt horen.

Het is jammer dat mensen met aanzien en/of macht, vaak hun echte (vroegere) vrienden inruilen voor menselijke parasieten die alleen ja en Amen zeggen…

» Posted By Tartarus On December 01, 2011 @ 19:26

De blunders van Pink Ribbon

@ Sjaak, post 16:

Dat klopt, voor Nederland…

Waar het sinds kort niet meer streng verboden is om preventief een M.R.I.-scan te laten maken op eigen kosten…

Als de huisarts, -de onverbiddelijke en genadeloze Poortwachter- je vaak na veel gepraat en zelfs (regelmatig) geruzie, eindelijk doorverwijst wordt er nog steeds gesproken over een “vroege diagnose”…
Terwijl als je bij de meeste kankersoorten al (vage) klachten heb, het vaak erg laat is, of zelfs veel te laat…

Als voorbeeld: Willeke van Ammelrooy, Catherine Keyl en Rosemarie Daniel Smid, (de vrouw van Ernst Daniel Smid).
Deze vrouwen hadden allemaal (een voorstadium van) kanker en voelden zich prima! Geen 1 gezondheidsklacht!
Door preventief scannen werd de kanker vroeg ontdekt en was nog goed te behandelen.

De B.V. Nederland heeft zo zijn eigen belangen en die belangen hoeven niet overeen te komen -en botsen zelfs regelmatig bikkelhard- met de gezondheidsbelangen van de gemiddelde burger…

» Posted By Tartarus On November 23, 2011 @ 20:56

@ Sjaak, post 1

Sjaak zei:

“Wij weten niet de oorzaak, weten veelal niet of screening echt helpt, garanderen dat behandeling helpt kan niemand zeggen, nog maar te zwijgen over de vraag of betrokkene in leven blijft”.

Niet zo somber Sjaak. :)

Nogmaals, van o.a. Prostaatkanker is de oorzaak overduidelijk!

Als mensen/instanties vervolgens niets doen met die informatie uit b.v. pure financiële overwegingen of hun eetgedrag niet willen of kunnen veranderen, tja…

Feit: Als je geen screening verricht zul je ook helemaal niets vinden.

Als de huisarts, -de onverbiddelijke en genadeloze Poortwachter- het doorverwijzings-quotum van 177 per 1000 patiënten heeft bereikt en je weigert door te sturen met “verdachte” gezondheidsklachten, tja…

Bij veel kankersoorten is het van essentieel belang dat de kanker snel wordt ontdekt!

» Posted By Tartarus On November 23, 2011 @ 16:11

Pink Ribbon

@ Hetty, post 71

U zei:

“De mens is net als de aap essentieel een sociaal wezen. Het is het neoliberale systeem dat een aberratie is, want het eindigt uiteindelijk met zijn eigen bestaanscrisis”.

Ik denk dat wij redelijk op dezelfde golflengte zitten ;-)

Ja, daar zijn heel veel studies naar gedaan!

De mensaap is (zoals u opmerkt) een sociaal wezen: De meeste sociale wezens willen graag onmiddellijk (groot) aanzien hebben binnen de (apen)groep.
Het aanzien wil de mensaap het liefst zo snel mogelijk hebben en langdurig houden; waardoor vooral in het heden kosten nog moeite worden bespaard…

Het belangrijkste bewijs, in mijn ogen?! Hoe wij als mensen omgaan met andere mensen in andere (verre) landen, hoe wij omgaan met onze enige planeet en de overige bewoners van die planeet en dat wij nagenoeg niets doen aan de overbevolking.

» Posted By Tartarus On November 19, 2011 @ 15:19

@ Dees, post 65

U zei:

“Het nare met borstkanker is dat het onze eigen cellen zijn die aan het woekeren zijn geslagen. Daar doet je immuunsysteem niks mee”.

Het immuunsysteem is essentieel in het voorkomen van o.a. kanker:

Erg simpel gesteld:

Door een fout van het immuunsysteem, wordt een beschadigde cel niet herkend en vernietigd. Deze beschadigde cel kan zich vervolgens ongecontroleerd gaan delen, waardoor er een proces ontstaat wat wij kanker noemen.

Hoe zwaarder je immuunsysteem wordt belast: b.v. door chemische, bacteriologische, virussen en/of radioactieve schade, hoe meer cellen er moeten worden vernieuwd.
Hoe hoger de celvernieuwing/celdeling is, hoe meer kans er bestaat dat een (deels) beschadigde cel niet bijtijds onschadelijk wordt gemaakt door je immuunsysteem.

Mensen laten geloven dat zij een ziekte aan zichzelf hebben te danken is misdadig en uiterst manipulatief handelen en heeft meestal maar 1 doel: Om een ziek persoon (veel) geld afhandig te kunnen maken!

» Posted By Tartarus On November 19, 2011 @ 14:58

@ WakeUP, post 68

De B.V. Nederland/de mensaap gaat uitsluitend voor winst op de korte termijn! Bij de mensaap is dit genetisch bepaald.

Het is helemaal niet in het belang van de B.V. Nederland dat u uw pensioengerechtigde leeftijd haalt.
U dient voor uw 67ste te overlijden, zodat er maximale winst kan worden gemaakt.

» Posted By Tartarus On November 19, 2011 @ 14:37

@ Spaink, post 63

Om misverstanden voor te zijn wil ik meedelen dat ik niet behoor tot de goedgelovige aanhangers van de “Orenmaffia”.

Behoor tot de groep die de mens (voornamelijk) ziet als biochemische machine en het liefst verwijst naar (dubbelblind) medische onderzoek.

Met boosheid bedoel ik flinke boosheid, c.q. woedeaanvallen.

Er komt uit recent onderzoek steeds meer bewijs dat flinke boosheid, c.q. woedeaanvallen o.a. de bloeddruk aanzienlijk kan verhogen.

Als je kijkt naar het schitterend ontworpen en zeer minuscule en fragiele bloedvatstelsel in de hersenen en de gevolgen van een hoge bloeddruk daarop, bedenk je jezelf de volgende keer wel (even?) om flink boos te worden c.q. een woedeaanval te krijgen…

Zie b.v. deze link, 1 van de vele die er te vinden zijn:

http://www.e-gezondheid.be/woedeaanvallen-slecht-voor-de-gezondheid/actueel/322

U zei:

“Bij stress is zulks inderdaad aangetoond – hoewel het effect ervan heel kortdurend lijkt te zijn, en de stress van je overal bij neerleggen *ook* een factor is”.

Ben met u eens dat “je overal bij neerleggen” waarschijnlijk net zoveel stress oplevert als een woedeaanval: Het gaat erom om je eigen gedrag te analyseren en te kijken waarom je nu echt kwaad wordt.

Een woedeaanval is weinig constructief!
Iemand die b.v. over je heenloopt “een koekje van eigen deeg geven” is beter voor je eigen gezondheid en kan (waarschijnlijk) voorkomen dat er nog een keer over je heen wordt gelopen.
Veder is jezelf druk maken over dingen die buiten jouw vermogen liggen om te kunnen veranderen, weinig zinvol.

Uit onderzoek schijnt (flinke) stress toch steeds weer iets ongezonder te dan al werd gedacht…

Google voor de grap eens op: Stress delays wound healing

» Posted By Tartarus On November 19, 2011 @ 14:27

@ Alex, post 53

Alex zei:

“Ben overigens wel van mening dat een club moet bestaan voor de bewustwording en dat doen ze in principe wel goed”.

Wat heb je aan bewustwording als de echte redenen onbesproken blijven…

Wat heb je aan bewustwording als de huisarts, -de onverbiddelijke en genadeloze Poortwachter- het doorverwijzings-quotum van 177 per 1000 patiënten heeft bereikt en je weigert door te sturen met klachten…

Koefnoen heeft er een satire over gemaakt…

Als, je heel even vergeet dat door het onmenselijke doorverwijzings-quotum jaarlijks vele -te voorkomen- doden vallen, is het leuk om te bekijken.

Koefnoen – De Zorg Of Holland!

http://www.youtube.com/watch?v=a_Ok56weCsc

» Posted By Tartarus On November 18, 2011 @ 21:54

«« Back To Stats Page