Statistiek

Comments Posted By Janus

Displaying 1,651 To 1,680 Of 1,721 Comments

Het totalitaire universum van Louise L. Hay

Pietie (327),

Het is heel makkelijk om jezelf middels één of ander geloofsstelsel een halelujagevoel te bezorgen en iedereen doet dat in min of meerdere mate, dat is een kwestie van overleven. Dat is niet voorbehouden aan religies of andere grotere overtuigingsstelsels, dat geldt ook voor jouw persoonlijk overtuigingsstelsel, jouw ‘geloof’. Jij gelooft immers ook heilig in wat jij denkt dat waar is? (Als dat hier al niet duidelijk is geworden, dan weet ik het niet meer.)

Daarom – niet alleen voor jou – is het van groot belang dat je altijd blijft toetsen of datgene wat je geooft, waar is. Anders val je idd in een zwart gat, als je roze bril ineens stuk gaat of – en dat is mogelijk erger – je komt er achter dat je altijd op een dwaalspoor hebt gezeten, waardoor je heel veel mis bent gelopen.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On June 12, 2012 @ 03:47

@ Flower (325),

C: ” Ik vroeg me als nieuwe binnenkomer tenminste veel meer af wat de mensen die op haar reageerden in godsnaam bezielde, dan dat ik me nou zo druk ging maken om Hay.”

Bingo!!!.

» Posted By Janus On June 11, 2012 @ 00:12

Kleine verduidelijking op “(In gesloten toestand kun je niet inzien.)”:

In gesloten toestand kun je niet inzien en dus geen inzicht krijgen. Noch in jezelf, noch buiten jezelf.

» Posted By Janus On June 10, 2012 @ 22:07

@ Pietie (318).

C: “@317 Maar Janus, nog even…
Je schrijft: “Het gaat om het je bewust worden van onbewuste oorzaken”.

Heb je niet door dat dat al een aanname is betreffende ziekteprocessen?”

Om te beginnen kan het zoeken naar onbewuste oorzaken tot gevolg hebben dat je ze niet vindt. Wat dat betreft is er veel overeenkomst met het zoeken naar geld in je portemonnee.

Ten tweede, wou jij beweren dat jouw visies tav het ontstaan van ziektes dan géén aannames zijn en wél voldongen feitem? Dat zou ik behoorlijk aanmatigend vinden. Alsof jouw meningen wet zijn en die van anderen niet. (Net zo min natuurlijk.) Ook wat de wetenschap als zeker meent te kunnen vaststellen is niks anders dan een tussenstadium in het denken en weten.

C: “Wie weet kunnen we in 2112 onbedaarlijk lachen om onze berichten, nadat het werkelijke inzicht is neergedaald.”

Denk jij echt dat na 2112 het werkelijke inzicht is neergedaald of dat het ooit indaalt, gerelateerd aan een tijdsmoment, het eind van de eeuwigheid bijvoorbeeld? Daar moet ík nou onbedaarlijk om lachen. Kijk maar:
:))))))))))
Het werkelijk inzicht is een tijdloos gegeven en kan op elk moment ‘neerdalen’. Kwestie van doordenken en je open stellen. (In gesloten toestand kun je niet inzien.)

En Pietie, ik denk dat als de boeken van Hay zo gevaarlijk zouden zijn, als jij ze voorspiegelt, dat ze dan allang door de gezondheidsinspectie verboden zouden zijn.

En uit 320: “In de tussentijd zal ik de strijd eens opgeven, goed idee.”

Wat ik al in 316 zei: “Ik stel voortschrijdend inzicht altijd zeer op prijs.”

En uit 321: “Tot slot wil ik toch ook graag wijzen op de zinnige argumenten die óók over en weer zijn gegaan, en die de moeite waard zijn om eens terug te lezen.”

Ik zal maar even zo ijdel wezen om dat ook op mezelf te betrekken. :)

Janus.

» Posted By Janus On June 10, 2012 @ 22:04

@ Flower (319):

C: “Maar dan kun je zo’n sticker op erg veel boeken plakken…”

Dat lijkt me een uitstekend plan. Dat zal de verkoop van die boeken zeker bevorderen, net zoals de stickers van ‘Contains explicit lyrics’ indertijd op grammafoonplaten en CD’s. Echt een boomer. :)

J.

» Posted By Janus On June 10, 2012 @ 21:43

Hat. S (314),

C: “Dat Hay (knip) mensen met een ziekte veroordeelt”

Volstrekte onzin. Het gaat om het je bewust worden van onbewuste oorzaken, waar je overigens niet schuldig aan bent. Je kunt dingen immers alleen veranderen, als je ze kent, maw je je er bewust van bent.

Veel mensen willen zich helemaal niet op die manier bewust worden van onbewuste oorzaken, want als ze dat serieus nemen, dan moeten ze zélf aan zichzelf gaan werken ipv dat ze dat lekker aan een dokter kunnen overlaten. Bovendien moeten ze dan veranderen en als de mens iets verafschuwt, dan is het veranderen. Nee, als het om ánderen gaat, dan is het prima, maar om jezélf……

Overigens vind ik dat Louise Hay veel te veel één op één redeneert. Eksterogen kunnen beslist veroorzaakt worden door (figuurlijke) te lange tenen. Maar uiteraard ook door te krappe schoenen. Dat mensen liever die laatste oorzaak horen, dan die eerste onder ogen te zien, mag duidelijk zijn. En dat geeft zo’n beetje aan wat het probleem is met deze materie.

Afijn. Voor het overige verwijs ik naar mijn posts hierboven.

Janus.

» Posted By Janus On June 10, 2012 @ 02:47

Pietie (315),

C: “Dat ik ietwat doorgeschoten ben op dit draadje geef ik overigens toe.”

Ik stel voortschrijdend inzicht altijd zeer op prijs.

» Posted By Janus On June 10, 2012 @ 02:22

Wijzij 298,

Ik heb je spagettibrei globaal gescand en reageer op je laatste zin: “Hierin word ik mezelf bewust dat ik als iedereen een Kind is van God. En als ik kind ben kan ik eveals hem/haar alles scheppen.”

Het is een zeer groot misverstand – getuigend ook nog eens van verbijsterende hoogmoed – te denken dat wij dezelfde scheppende vermogens hebben als God. Daar is beslist geen sprake van, ook al staat dat zelfs in de bijbel. Wij hebben idd scheppende vermogens, maar er is een essentiëel verschil met die van God. Ik ga je niet uitleggen wát dat verschil is, want daar kun je zelf ook achter komen, door erover na te denken.

J.

» Posted By Janus On May 06, 2012 @ 21:29

Pietie (295), ik lees nergens in de post van Ella dat ze niet alles gelezen heeft wat hier al staat. En ik vind haar post in zoverre afwijkend van de rest dat zij beide polariteiten van deze discussie samenvoegt.

En doe nou niet net of jij hier de boel mag reguleren, want de enige die dat recht heeft is Karin, want dit is Karin’s Totalitaire Universum. En uiteraard mag Ella er hier het hare aan toevoegen, als ze dat wil, waar is dit blog anders voor. En als jij hierover uitgepraat bent, waarom reageer je dan?

» Posted By Janus On May 06, 2012 @ 00:52

Nog een keer Ella,

Jij schreef in 291 ook nog dit: ….”de gedachte dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn ziektes vind ik erg lastig omdat ik niet goed weet hoe ik mijn gedrag kan veranderen en dus ook wat ik denk. En dat is eng.”

Ja, als je dat niet weet is dat eng. Maar je gedrag veranderen kan heel goed met (zelf)hypnose of met therapievormen, waar je in gespeelde situaties ander gedrag kan aanleren. Om een paar voorbeelden te noemen.

Met affirmaties – een uitgekristallisseerd aspect van (zelf)hypnose – kan het ook. Alleen vind ik de affirmaties van Louise Hay nou niet bepaald de beste op dat gebied, maar daar heb ik hierboven al een heleboel over geschreven.

Janus.

» Posted By Janus On May 06, 2012 @ 00:48

Ella, bedankt voor je genuanceerde bijdrage (291).

C: “Wat vreemd dat er zoveel kritiek op een boek is. als je zoveel kritiek op het boek hebt, voel je je dan niet aangevallen?”

Je slaat de spijker op z’n kop. Mensen, die bang zijn dat er een kern van waarheid in zit en dit niet onder ogen willen zien of er niet eens over willen nadenken, schreeuwen om het hardst dat het niet waar is en komen met ongenuanceerde en schijnonderbouwde ‘meningen’.

Hoe lastig het al is om te beginnen met het overwegen dat het mogelijk waar is, dat omschrijf jij prima. Maar alleen met daaraan te beginnen kan het scheiden van het kaf van het koren beginnen, niet met vooraf verwerpen.

Dat je laat inhaakt hier, vind ik geen enkel punt.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On May 05, 2012 @ 16:14

JPaul, deze post (290) van jou was aan mijn aandacht ontsnapt.

Het on(der)bewuste bestaat wel degelijk, dat is al voldoende bewezen, lijkt mij. Hoe dat on(der)bewuste te definiëren is een lastige zaak. Het bestaat voor een groot deel uit dieper weggezonken – ‘vergeten’ – ervaringen en herinneringen en die kun je ook weer opvissen, middels hypnose of lichaamsherinnering bijv, om er iets mee te doen. En ja, dan wordt dát gedeelte van je on(der)bewustzijn idd weer bewust.

Maar hoever dat on(der)bewuste zich uitstrekt, is moeilijk te zeggen: verder/dieper dan je persoonlijke leven? Herinneringen van voor je geboorte? Van vorige levens? (Wat ook door menigeen wordt gesteld.) Hoort het zgn ‘collectief bewustzijn’ er ook bij? Enzovoorts.

Ik vergelijk het on(der)bewustzijn met de nacht tov de dag. Overdag kun je alles goed zien, maar ‘s nachts is dat een stuk lastiger, maar ook dan is het mogelijk. (Ik heb het niet over het gebruik van kunstlicht.) En in de schemering zie je vaak het meest. Dze Zwilight Zone, weetsjewel?

C: “Denken mag, althans sinds de opheffing (dan wel de zoveelste omnummering of hernaamgeving) der Inquisitie, eenieder naar hartelust.”

Het denken kán niet eens verboden worden, dat is een natuurlijk proces. Het uitspreken van gedachten wel. Tegenwoordig is dat dan niet meer verboden, maar het wegdrukken van meningen is nog steeds een nationale sport: Vooral niet luisteren naar wat je niet wilt horen en als dat niet lukt dan zo hard mogelijk roepen dat het niet waar is, vooral zonder onderbouwing. Dat gebeurt hier tav Hay ook.

» Posted By Janus On May 05, 2012 @ 16:02

Pietie:

Q; ‘Uitbuiting, mishandeling, verwaarlozing, onderdrukking en discriminatie kunnen alleen bestaan als wij dat als medemensen laten gebeuren.’

Helemaal mee eens. Toch zal eenieder hierin zijn prioriteiten moeten stellen, anders heb je aan 2400 uur per dag nog niet eens genoeg om aandacht aan alle leed te geven.

Q; ‘We can be heroes!’

Ook helemaal mee eens.

Janus.

» Posted By Janus On February 27, 2011 @ 01:46

@ HenK 282

Henk, met de eerste regel van je Gibrancitaat: ‘Zeg niet ‘Ik heb de waarheid gevonden’, maar liever ‘Ik heb een waarheid gevonden.’ ben ik het helemaal eens. De waarheid, die ik gevonden heb, een waarheid dus, staat hierboven in mijn posts. In de rest van Gibran’s citaat staan naar mijn mening wat tegenstrijdigheden, maar dit is niet de draad om daar dieper op in te gaan.

Je ‘affirmatie voor vandaag’: ‘ “Ik blijf zelf nadenken”. ‘, vind ik een hele goeie. Ik zou zeggen: houwen zo, ook voor andere dagen. :)

@ Maurice 284

Q: ‘en wat mijn ervaringen (if any) zijn met new age ideeën hoef je niet te weten – mijn mening is geldig of je mijn motivatie snapt of niet.’

A: Dat is wat ik al als jouw recht benoemd had en was niet bedoeld als ondergraving van de legitimiteit van je argumenten. Het benoemen van jouw ervaringen (if any) zou, net als bij Pietie, verhelderend kunnen werken, maar mijn opmerking daarover was zelfs niet bedoeld als uitnodiging daartoe, het was slechts een vaststelling dat ik (wij) niet op de hoogte ben (zijn) van die ervaringen (if any) van jou.

Q: ‘Ga je nog een keer zeggen hoe je voodoo werkt, of hoe zit dat?’

A: Om te beginnen (1), Maurice, is waar ik het over heb is geen Voodoo, tenminste niet als je de slechte naam daarvan ook wil koppelen aan de technieken, die ik hier verdedig.

Om te beginnen (2), Maurice, zou ik kunnen zeggen: ‘Noem mij iets, , wat dan ook, waarvan jij weet hoe het werkt en ik vertel je hoe de technieken, die ik hier heb benoemd, werken. (Voorzover ik dat hierboven nog niet heb aangegeven.)

Als iets alleen legitiem gebruikt zou kunnen (lees: mógen) worden op voorwaarde dat we zouden weten hóe het werkt, dan zouden we nergens zijn. Zeker de vrouwen niet. (Maar de mannen net zo min, want die dénken alleen maar te weten hoe iets werkt.)

Vrouwen zouden dan totaal onthand zijn: ze weten niet hoe een auto werkt, ze weten niet hoe een trein werkt, niet hoe de magnetron werkt, de computer, de DVD speler, de TV, en zouden dus al die dingen niet mogen gebruiken. Ze weten ook niet hoe een ballpoint werkt, ze weten op zijn hoogst hoe een potlood werkt, als ze daar tenminste over hebben nagedacht. (Voor de niet-oplettende lezer: dit is een karikatuur.) Dit alles geldt ook voor veel mannen. Niet voor Karin echter, die van veel dingen wél weet hoe ze werken, zij het met dezelfde beperking, die ook voor de mannen geldt, die dénken dat ze weten hoe de dingen werken.

Het steeds maar weer doorzeuren over hoe het werkt, alsof gebruik ervan alleen dán legitiem zou zijn, dat vind ik nou een drogreden (of beter: een drog(tegen)argument). Iets waar jij het hierboven vrij omstandig over hebt gehad.

Maar om terug te komen op je vraag. Het betreft hier de werking van de (menselijke) geest. En om het met een lelijk vertaalde Engelse uitdrukking te zeggen: We zijn nog niet eens begónnen met te begínnen de werking daarvan te begrijpen. Althans als het gaat om het ‘hoe’ daarvan (oorzaak en gevolg dingen te over).

En kom me niet aan met gepraat over stofjes in de hersenen, want dat zijn ook alleen maar (symptomatische) verschijnselen en zeggen in absolute zin ook niks over hoe het werkt. Op zijn hoogst iets over de hersenen, maar ik heb het hier niet over de hersenen, maar over de geest, waarvan zelfs het bestaan nog niet eens is aangetoond, laat staan de werking.

Laten we blij zijn dat we kunnen constateren dát het werkt – zoals van zoveel dingen – en dat we er gebruik van kunnen maken.

@ Pietie 285

Pietie, een mooie post, vind ik, waar mensen hopelijk inspiratie uit kunnen putten. Alleen je PS:

Q:‘je gaat nog altijd voorbij aan de schade (psychisch en fysiek, soms met de dood als gevolg!) die guru’s aanrichten, dat vind ik zeer kwalijk. Ik krijg een beetje genoeg van je egocentrisch gewauwel.’

daar kan ik me niet in vinden.

Allereerst heb ik nog in 281 – nadat ik al meerdere keren eerder het misbruik benoemd heb – een zeer ernstige vorm van misbruik door een guru (met naam en toenaam) benoemd, dus daar ga ik zeker niet aan voorbij. Een verwijt dat ik zo langzamerhand niet alleen vervelend, maar ook pijnlijk begin te vinden. Zeker als je dat dan ook nog eens meent te mogen kwalificeren als ‘ egocentrisch gewauwel’. Je leest wat dat betreft nog steeds slecht, in de zin van éénzijdig.

Het spijt me, als ik jou het gevoel geef dat ik je wat dit betreft in de steek laat, maar jouw strijd is de mijne niet en je moet ook niet proberen jouw strijd aan mij op te dringen, Dat werkt niet.

Jij hebt het steeds over Hay en je guru, wat hier terecht is uiteraard, maar in perspectief is dat slechts een heel klein facet van het misbruik.

Ik vind het misbruik in de reclame (en in de industrie in het algemeen) van deze technieken (naar verhouding!) veel ernstiger. Daarmee wordt pas écht geld uit de zakken van (min of meer) argeloze mensen geklopt, en daar wordt overconsumtie mee gecreëerd, om niet te zeggen een hele surrogaatwereld, die uiteindelijk de dood van het milieu en dus van onze planeet tot gevolg heeft. En dus van ons ras en niet alleen maar van (een naar verhouding klein aantal) individuen, waar jij je zorgen over maakt. (Terecht overigens.) Of de dood van ons ras een zegen is of een ramp, laat ik graag aan de lezer ter beoordeling over. De planeet herstelt zich wel weer (zonder ons).

Met vriendelijke groet, Janus.

» Posted By Janus On February 27, 2011 @ 00:02

NB: Deze post bevat een paar dingen, die als een trigger kunen werken voor mensen, die daar gevoelig voor zijn.

@ Pietie 275
Q: ‘Janus, ik heb wel ervaring met de dingen waar je over spreekt.’

@ Maurice 277
Q: ‘ik heb niet gezegd of ik wel/niet ervaring heb met new age/magisch denken.’

Ik heb al jullie posts voorafgaand aan mijn eerste hier (66) daarom nog eens doorgelezen. (Die daarna had ik uiteraard al gelezen.) Daaruit blijkt – oa Pietie 32, Q: ‘Geloof me, ik heb ervaring met goeroe’s, als puntje bij paaltje komt laten ze je vallen als een baksteen.’ – dat jullie in geen geval positieve ervaringen met de techniek van affirmeren of (zelf)hypnose hebben.

Ik zal jouw (Pietie) ervaringen met guru’s niet bestrijden. Maar ook hier geldt: ‘Het kind en het badwater’. Net als bij politici zitten er ook hier goeie tussen en foute. Zo is Sai Baba vrijwel zeker een pedofiel, om maar iets te noemen.

Maar om terug te komen op die sinaasappelvergelijking is het natuurlijk niet zo dat je de smaak van een sinaasappel kent, als je alleen maar van de rotte geproefd hebt. Dan ken je nog steeds niet de smaak van een lekkere rijpe.

Een ander voorbeeld. Iemand, die in zijn – meestal haar – leven geslachtsgemeenschap alleen maar in de vorm van verkrachting heeft leren kennen, zal vrijwel zeker tot de conclusie komen dat sex iets vreselijks is. Die conclusie is natuurlijk onjuist (en hopelijk komt zo iemand later tot een andere conclusie).

Op een vergelijkbare manier – in ieder geval jij, Pietie – komen jullie tot de conclusie, dat het allemaal maar niks is met de hier besproken technieken. Jammer dus. (Overigens weet ik van jou, Maurice, nog steeds niet watvoor soort ervaring jij dan met deze technieken hebt, maar als je daar geen uitleg over wilt geven, dan is dat natuurlijk je goed recht.)

@ Maurice 277
Q: ‘@Pietie (en @Karin by proxy)
“er zijn vele andere, betere manieren om ziek te zijn” ‘

Nog afgezien van het feit dat jullie Karin hier niet goed citeren – waarbij háár stelling natuurlijk passend is binnen haar (start)post – zou ik liever zeggen: Er zijn gezondere manieren om gezónd te wezen. :)

Q: ‘Maar we beginnen onszelf te herhalen geloof ik ;-) ‘

Toch nu iets nieuws, dacht ik, maar vandaar dat ik voor mijn overige antwoorden op jullie laatste posts verwijs naar mijn eerdere. :)

Groeten, Janus.

» Posted By Janus On February 24, 2011 @ 02:59

Correctie: ‘zoals ik vandaar ergens las’ moet zijn: ‘zoals ik vandaag ergens las’

J.

» Posted By Janus On February 20, 2011 @ 03:08

@Maurice 272

Maurice, mekaar kwalificaties toevoegen – mag op zich van mij, maar vind ik niet stemmingverhogend – zonder deze te onderbouwen en stellingen te poneren, zonder deze te onderbouwen, voegt weinig zinnigs toe aan de discussie.

En waar je zegt: ‘maar je lijkt je eigen onzin even slecht te begrijpen als Amber.’, hou ik het erop dat jij mijn ‘onzin’ niet begrijpt en dat kan ook niet – op z’n hoogst theoretisch zou dat kunnen, maar zelfs dát gaat er bij jou niet in – want jij hebt geen ervaring met de dingen waar ik het over heb. Net zoals de niet-sinaasappeleter – ik bedoel: de nóóit-sinaasappel-gegeten-hebbende – niet de ervaring heeft, die de wel-sinaasappeleter – ik bedoel de wel-al-een-keer-sinaasappel-gegeten-hebbende – wél heeft (zoals ik al eerder als vergelijking noemde).

Dus laten we het daar nou maar op houden. Even goeie vrienden. Nou ja, iets minder goeie, eerlijk is eerlijk, maar ach, je kan niet alles hebben (zongen de Rolling Stones al – nou ja, in het Engels dan – op instigáááásie van Marianne Faitfull, zoals ik vandaar ergens las. (Melige bui, sorry.)

Groet, Janus.

» Posted By Janus On February 20, 2011 @ 03:05

Doordat het schrijven hier steeds meer een hobby wordt dan een dringende behoefte, een wat late reactie.

@HenK 269

Q: ‘@ Janus 266
“Ik hoop dat ik zelf die keus nooit zal hoeven te maken.”
Dat hoop ik ook voor jou, maar het doet me genoegen dat je die mogelijkheid niet uitsluit.’

A: Dat is louter een pragmatische opstelling, geen ideële, want ik wil geen claim leggen op de toekomst. Ik sluit namelijk niet uit, dat ik mogelijk ooit ‘s een keer dusdanig krimpend van de pijn in een bed kom te liggen, waarbij ik dan niet meer de inzet kan opbrengen om er op eigen (geestelijke) kracht uit te komen en dan maar naar de morfine grijp. (Wat overigens een nieuwe ervaring voor mij zou zijn, want die ken ik nog niet…..)

Q: ‘Er zijn aandoeningen, waarbij je beter af bent of zou kunnen zijn met een holistische benadering, maar in veel gevallen zou ik me op m’n zoektocht toch niet laten leiden door mensen die te vaak de werkelijkheid uit het oog hebben verloren.’

A: Ik ook niet, daarom hou ik liever zelf die werkelijkheid in de gaten.

Q: ‘maar kwakzalvers kunnen mij niet hard genoeg worden aangepakt.’

A: Dan rijst de vraag: Wie of wat zijn kwakzalvers? Wat mij betreft zijn dat lieden, die met voorbedachte rade de boel belazeren en dan ben ik het helemaal met je eens. Maar ook hier bestaat het risico dat het kind met het badwater wordt weggegooid.

Q: ‘Jomanda had wat mij betreft de maximale straf voor dood door schuld mogen krijgen.’

A: Dat zou dan, wat mij betreft, ook moeten gelden voor élk advies met die gevolgen en dan zou de medische stand ook aardig uitgedund raken.

Zo ken ik al in mijn persoonlijke vriendenkring – nou ja, ééntje is er dus al dood – twee voorbeelden. In één geval werd, ondanks dezélfde terugkerende klachten, steeds een verkeerde diagnose gesteld met, toen de kanker uiteindelijk al helemaal uitgezaaid was, de dood binnen zes weken tot gevolg. En een ander geval van het dusdanig verprutsen van een jong lichaam, ook door een verkeerde inschatting, dat de eigenaar ervan zijn verdere leven tamelijk gehandicapt door het leven moest.

@Maurice 270

Q: ‘Virussen (o.a.) hebben overigens geen bezieling’

A: Ik waag dat te betwijfelen.

Q: ‘Virussen (knip) ‘proberen’ niks, het is gewoon ingewikkelde chemie die soms slecht uitpakt voor het besmette organisme.’

A: Ik bedoelde dat parasiterende organismen – welke dan ook en voorzover ze een dergelijk bewuszijn hebben – als ze slim zijn (en dat zijn ze vaak) hun voedingsbodem/gastheer beter in leven kunnen laten dan hem te doden. Want: koek op = geen leven meer. Het is nog maar de vraag of de mens, als parasiterend organisme op deze planeet, dat ook bijtijds in de gaten heeft….. Of zijn wij dusdanig opportunistisch dat de (collectieve) dood ons koud laat?

Q: ‘Dat psychologische foefjes gebruikt worden bewijst dat psychologische foefjes bestaan, het bewijst niet dat die foefjes werken vanwege de vermeende redenen voor die werking.’

A: Zo dat al waar is, laat dat mijn argument, dat het feit dat er al hier in Nederland tientallen, zo niet honderden miljoenen en wereldwijd miljarden aan worden uitgegeven, toch bewijst dat het werkt, onverlet. Al die investeerders, die als geen ander kijken naar rendement, zouden dan volgens jou ongelijk hebben?

Tot slot nog iets leuks:

http://nieuws.nl.msn.com/opmerkelijk/suggestie-veroorzaakt-pijn

Groet, Janus.

» Posted By Janus On February 19, 2011 @ 02:10

@ Pietie 257

Q: ‘Denk liever:
Ik heb een ziekte en ik leef!’

Ik denk liever: Ik heb géén ziekte en ik leef. Of beter nog: Ik ben gezónd en ik leef. :)

Groetje, Janus.

» Posted By Janus On February 15, 2011 @ 02:08

@Maurice 254

Q: ‘Post hoc ergo propter hoc’

Maurice, het is wel handig, als je wilt dat een ander je begrijpt, om je dan ook begrijpelijk uit te drukken.

Q: ‘2. Psychologie/GZ/psychiatrie zijn wetenschappen die net zo goed getoetst kunnen worden; google bijv “fMRI” voor een introductie.’

Zeker, ik ben het daar mee eens, maar ik signaleerde alleen maar dat er (nog steeds) mensen zijn, die ook de psychologie ed maar (onbewezen) onzin vinden.

Mijn ‘ “als het niet zou werken” betoog’ snijdt wel degelijk hout. Een voorbeeld: Wanneer een mes bot zou zijn (en dus niet werkt waarvoor het bedoeld is) dan kan je er ook geen misbruik van maken in de zin van een moord plegen of iets dergelijks. Dus als iets niet werkt, kan er ook geen misbruik van gemaakt worden. Alleen als het wél werkt kan dat. Dus – omgekeerd – het (zelfs veelvúldig) voorkomende misbruik van de hier bediscussiëerde technieken, bewijst dat ze werken.

Uit 255

Q: ‘toont aan dat je nog geen overtuigend bewijs hebt gegeven.

In jouw ogen……

Uit 256

Q: ‘Kanker is geen virus.

Dat heb ik ook niet gezegd, maar dat misverstand kon wel ontstaan. Ik heb alleen het gedrag van kankercellen willen vergelijken met dat van virussen.

Overigens herinner ik me naar aanleiding hiervan dat er een boek bestaat, waarin de auteur stelt dat kanker óf een virus is – ik kan het me niet goed meer herinneren – óf dat kanker altijd voorafgegaan wordt door een soort virusinfectie. Ik heb dat boek niet gekocht, want ik ben niet zo bijster geïnteresseerd in de materiële kant van ziekten, maar als ooit blijkt dat die schrijver gelijk heeft/had, dan zal dat ook een geheel ander licht werpen op de helderziende waarneming van Jomanda in de kwestie Sivia Millecam.

Verder denk ik dat onze wederzijdse standpunten dusdanig tegenover elkaar uitgekristalliseerd zijn, dat het weinig productief is om steeds weer op mekaar in te gaan. Ik zal me daarin dan ook beperken.

Vriendelijke groet, Janus.

» Posted By Janus On February 15, 2011 @ 02:03

@ HenK 252

Q: ‘Het moet heerlijk zijn om op deze wijze over ziektes te filosoferen.

Henk, je hebt gelijk dat het véél makkelijker praten is op deze manier, wanneer je niet ziek bent dan wanneer je dat wel bent. Maar ik heb met mijn tekst: ‘Ik zie ziekte meer als een uitdaging, een beproeving. Iets om een soort gevecht mee aan te gaan. Niet door symptoombestrijding, maar in eerste instantie als weg tot bewustwording van de oorzaak, want pas dan kan je in feite pas aan werkelijke genezing beginnen.’ alleen een persoonlijke visie willen weergeven, niet iets waaraan ik anderen zou willen afmeten. En daarom:

Q: ‘helaas zullen veel mensen, waaronder ikzelf, het moeten doen met symptoombestrijding.’

zal ik mensen, die voor symptoombestrijding kiezen, of dat nou moet nadat eerst van alles anders is geprobeerd of dat ze daar meteen voor kiezen, nooit veroordelen. Ik hoop dat ik zelf die keus nooit zal hoeven te maken.

Wel vind ik dat er, zwart-wit gesproken, globaal twee wegen zijn. De ene is het bestrijden van de ziekte en de bijbehorende symptomen – de weg, die historisch in onze cultuur is gegroeid en waar de gangbare medische praktijk zich mee bezig houdt – en de andere is het primair gezond maken van de met een ziekte belaste mens, met mogelike genezing tot gevolg. Bij die laatste weg past meer dat je gaat zoeken naar de oorzaken van de ziekte ook bínnen die mens zelf, ook de mogelijk psychosomatische en dat je vandaaruit verder gaat.

Maar omdat dit toch een zijpad is, wil ik het hier bij laten.

Q: ‘Mij doet het verder weinig, maar ik denk dat er heel wat mensen worden fijngemalen tussen zwevers en wetenschappers… met aan de zijkant nog de politici en ziektekostenverzekeraars, die op zoek zijn naar bezuinigingsmaatregelen.’

Helemaal mee eens.

Groeten, Janus.

» Posted By Janus On February 15, 2011 @ 01:14

Hallo Tartarus

Over 251, leuk dat je het met me eens bent. :) En waar je het in 253 hebt over nieuwe behandelmethoden en/of inzichten, daar ben ik het weer met jou eens.

En ik had dit al uitgetypt klaar liggen over je post nr 70, een ouwetje dus.

Q: ‘Als iemand “iets” gelooft, wie ben ik dan om daar iets van te vinden.

A: Dan ben je altijd nog Tartarus. En als iemand ingeval van dat geloven een valkuil voor zichzelf graaft in jouw ogen, dan is het toch wel handig om iemand daar op te wijzen. Niet meer dan één keer overigens, want als men je visie niet in overweging wil nemen, dan maar niet.

En deze ook nog: 75

Q: ‘is de vraag hoeveel invloed je eigenlijk hebt op je eigen gedrag, c.q. hoeveel gedrag veranderbaar is…’

Goeie vraag, maar…. niet begónnen…… is niks gedáán.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On February 15, 2011 @ 01:10

@ Pietie 248 en 249

Van zelfhypnose kan geen misbruik worden gemaakt, want dat doet iemand tov zichzelf. Er kunnen wel ernstige fouten mee gemaakt worden, maar dat is dan ook ‘alles’. Van hypnose en de daarvan afgeleide vormen kan wel misbruik worden gemaakt, want dat doen mensen tov mekaar.

Hay en Jomanda kunnen niet, zoals hier al een paar keer is gebeurd, over één kam geschoren worden. Hay is geen medium, voorzover ik weet, zoals Jomanda en Jomanda werkt nauwelijks met affirmaties en hypnose en als ze dat al doet, dan op een vrij kinderlijke manier. In hoeverre beiden ergens misbruik van maken, laat ik graag ter beoordeling aan anderen over. En aan hun eigen geweten, natuurlijk.

Wat je schrijft over het ware zelf en de kern van ware menselijkheid, getuigt van enorm idealisme, maar het is erg gevaarlijk om je eigen ware zelf op zo’n manier te idealiseren, want dat kan erg beperkend zijn ingeval van je eigen psychologiesche ontwikkeling. Het kan erg dwingend zijn en erg stressveroorzakend als je jezelf forceert om aan zo’n ideaalbeeld te voldoen. Dat kan ook ziekmakend zijn. Ik geef ze niet graag de kost, die aan zo’n Florence Nightingale syndroom ten onder zijn gegaan. Je ware zelf zou wel eens heel gewoon kunnen zijn en dat is veel rustgevender dan zo’n ideaalbeeld.

Ik ben het trouwens ook niet zo met je eens. We zijn, vrees ik (of juist niet), veel meer dier dan we onszelf op de mouw willen spelden.

En waar je zegt: ‘Wij kunnen er namelijk voor kiezen niet egocentrisch alleen maar aan eigen groei en ontwikkeling te denken, maar ook iets te doen (en te laten!) om anderen te beschermen.’, dan heb je op zich gelijk, maar je kunt anderen nou eenmaal beter helpen, naarmate je meer zelfkennis hebt en je zelf sterker bent. Dus zelfontwikkeling is een mes dat aan twee kanten snijdt, ehh, kán snijden.

En het is maar zeer de vraag of je daar wel zo vrij voor kunt kiezen, voor dat niet-egocentrisch zijn. Doe je dat namelijk vanuit een bedacht ideaalbeeld, dan zou je wel eens zeer bedrogen uit kunnen komen, want het is maar net in hoeverre je andere bewustzijnslagen, je gevoel bijvoorbeeld, daarmee in overeenstemming zijn. Zo niet, dan loop je klem.

Ook is het (te) sterk gericht zijn op het helpen van anderen en dat idealiseren helaas vaak niet meer dan een verkrampte poging om een schuldgevoel te compenseren. En vanuit zo’n basis kan meestal weinig goeds tot stand komen. Maarrehh, dit is wat off-topic aan het worden.

Bedankt voor 249, dat stukje over Siddharta Mukherjee. Ziekte hoort ook naar mijn idee bij het leven. Maar de houding, die uit dit citaat van hem naar voren komt, vind ik wat te passief, maar ja, dat is ongetwijfeld niet het enige wat hij erover gezegd heeft.

Ik zie ziekte meer als een uitdaging, een beproeving. Iets om een soort gevecht mee aan te gaan. Niet door symptoombestrijding, maar in eerste instantie als weg tot bewustwording van de oorzaak, want pas dan kan je in feite pas aan werkelijke genezing beginnen.

In die zin zou Hay een bijdrage kúnnen leveren aan dat bewustwordingsproces. Niet in absolute zin, maar meer zo van: hm, zou ze daarin gelijk kunnen hebben. Elke fixatie, of dat nou van het ware zelf is of dat ziekte B altijd bij iedereen oorzaak A moet hebben, werkt naar mijn idee belemmerend en sluit andere mogelijkheden uit.

Dat kankercellen een vorm van eeuwig leven hebben bereikt is interessant. Wie weet zijn ze wel een veel hogere levensvorm dan wij zelf zijn en kunnen we veel van ze leren. Maar ik heb ook wel gelezen dat ze als cellen ook heel zwak zijn, wat vreemd is, aangezien ze dan toch zo dodelijk kunnen zijn. Overigens doen verstandige virussen dat niet. Die doden hun gastheer niet, maar parasiteren er zijn leven lang lustig op los.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On February 14, 2011 @ 01:38

@ Pietie en Maurice.

Over het geloof.

Ik vind jullie, Pietie en Maurice, gelovigen (voorzover dat gezegd kan worden op basis van wat jullie hier geschreven hebben). En dan bedoel ik niet dat jullie lovigen zijn, maar juist het tegenovergestelde: óngelovigen. En persé ergens niet in geloven is natuurlijk ook een vorm van geloof.

Jullie geloven persé niet waar wij – in geval van deze beperkte blogdraad, Amber en ik – van overtuigd zijn. En dat op net zo’n irrationele en emotioneel geladen manier, als andere gelovigen in hún geloof geloven. Want jullie argumenten, wat de techniek van het affirmeren betreft, zijn niet houdbaar en grotendeels ook niet eens van toepassing op het onderwerp. Toegegeven: ook op dit gebied zijn er vele gelovigen, ook wat Hay betreft, maar ik ben zo vrij mijzelf daar niet toe te rekenen.

Wat mij betreft, ik ben dus geen gelovige, ik ben een ervaringsdeskundige. Ik werk al jaren met affirmeren – niet op basis van Hay, maar op basis van hypnose in het algemeen – en doe dat periodiek wél, dan weer niet en dan weer wel. En steeds als ik er weer mee begin, merk ik de heilzame (jawel) werking ervan. Dus proefondervindelijk bewijs. Dat geldt voor Amber, als ik haar goed begrepen heb (zeg ik maar voorzichtig), ook. En nog voor heel veel andere mensen, die hier niet schrijven.

Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen – in navolging van Christus – dat mijn geloof mij dan steeds ‘behoudt’. Dat lijkt mij echter niet het geval, want dan zou ook een onzínnig verhaal van welke soort ook, mij moeten ‘behouden’. Tot op zekere hoogte klopt zelfs dat, want geloof (in de zin van zelfsuggestie) werkt tot op zekere hoogte altijd.

En daar zit ‘m nou de kneep: Dát soort geloof – en dan bedoel ik geloof in ónzin – acht ik een groot gevaar, want mensen raken erdoor buiten de werkelijkheid – voorzover de werkelijkheid werkelijk is…… – en daar heb ik hierboven al op gewezen. En of je nou naar de kerk gaat om je onzingeloof bevestigd te krijgen of je gebruikt affirmaties om jezelf onzin in te prenten, het resultaat is hetzelfde: een dwaalweg. Nou kan een dwaalweg wel tot tijdelijke euforie leiden, maar niet tot beklijvende verandeing.

Dat is één.

Punt twee is, dat jullie toch al op de goede weg zijn. :) (Zie verder.)

@Maurice (230)
Q: ‘Hypnose is geen magie, het is psychologie (knip). Affirmeren pretendeert op de ‘wet’ van aantrekking te stoelen’

A: Ja, (zelf)hypnose, NLP en wat dies meer zij, valt onder de psychologie. En dat is dus niet op dezelfde manier bewijsbaar als natuurlijke en/of materiële verschijnselen, Maurice. Dus hoe je dat ook probeert, dat gaat altijd mis of op z’n minst mank. Er zijn zelfs hele grote groepen, die vinden dat psychologie in zijn geheel helemaal niet bewijsbaar is. Je kunt (zelf)hypnose, NLP enz wel in het kader van magie gebruiken – er is een zekere verwantschap – maar dat doe ik nagenoeg niet.

En affirmeren – wat niets anders betekent dan ‘bekrachtigen’, afgeleid van het Engelse werkwoord ‘to affirm’ – pretendeert bij mijn weten helemaal niet op de wet van aantrekking te stoelen. Je maakt alleen sterker wat je sterker wilt maken binnen je gehele spectrum van zijn.

Die wet van aantrekking heeft zijdelings wel tot gevolg dat hetgeen je affirmeert ook het soortgelijke aantrekt – en dat is mooi meegenomen – maar daar is het affirmeren bij mijn weten niet primair op gericht. Je kunt het er op zijn hoogst voor gebruiken.

Wat mij betreft bestaan er twee versies van de wet van aantrekking, een materiële en een niet-materiële. En bewijs voor die laatste? Ik zou zeggen: kijk om je heen.

@Pietie 236
Q: ‘Maar belangrijker nog Maurice is, denk ik, dat er werkelijk wonderlijke dingen gebeuren die nog niet waterdicht te verklaren zijn. Van bijvoorbeeld het placebo-effect weten we al weinig of niets.’

A: Daget het in het oosten, Pietie? Maar wat is wel waterdicht te verklaren? (Ik doe toch een poging hieronder.)

@Maurice 242
Q: ‘Ik heb het sterke vermoeden dat artsen vaak gebruik maken van het placebo effect, het is een nuttig systeem. Maar daar verdiep ik me niet al te ver in; het punt van een placebo is immers “iemand’s verwachting” ‘

A: Je vindt het placeboëffect dus nuttig. Ook dat is een begin. En het is idd gebaseerd op iemands verwachting. Verwachting, gewekt door suggestie. Dus, vanwege de suggestie, verwant aan hypnose. En als iemand die verwachting heeft, dan werkt die verwachting vervolgens als een (zelf)hypnotische suggestie. Dus eerst suggerreert de dokter de cliënt en vervolgens suggerreert de cliënt zichzelf. Mooi toch?

Je hebt gelijk – in antwoord op iets wat je al eerder schreef – dat het effect van hypnose ook op het placeboëffect gebaseerd zou kunnen zijn. Maar dan zou het maar in ongeveer éénderde van de gevallen – voorzover ik weet is dat het scoringspercentage bij het placeboëffect – moeten werken, maar het werkt in veel meer gevallen, voorzover ik weet. Bij mij iig wel, want het werk(te) bij mij altijd. Ook bij lichamelijke klachten, die ik vroeger had.

Bovendien: hoe zou je moeten nagaan of er ook bij hypnose sprake is van het placeboëffect. Je kunt moeilijk de ene groep wel hypnotiseren en de andere niet en dan tegen die tweede groep zeggen dat ze wel gehypnotiseerd zijn. Of een soort nephypnose geven, wat nagenoeg onmogelijk is en die nooit neutraal kan zijn en dus altijd één of ander effect heeft. Bij een medicijn is dat veel makkerlijker, want het verschil is veel meer zwart-wit en het placebo’medicijn’ is werkelijk neutraal.

Q: ‘als je van te voren verteld wordt dat iets een placebo is werkt het effect niet meer naar behoren, denk ik.’

A: Dat klopt dus, want dan suggereer je iemand – in overeenstemming met de werkelijkheid in dit geval – dat het niet werkt en dan werkt het dus niet. Wanneer je een echt medicijn zou geven met de mededeling dat het een placebo – dus niet-werkend – is, dan zwakt het – in dit geval omgekeerde placeboëffect – de werking van dat medicijn ongetwijfeld af. Da’s ook een leuk experiment.

@ Maurice 197
Q: ‘Qua jouw omschrijving van affirmaties: als het niet het bewerkstelligen van verandering is, maar handhaven van je status quo, dan ben je – met uw welnemen – bezig met iets waarvoor confirmeren me een beter woord lijkt, of lomper gezegd: stating the obvious.’

A: Je leest toch slecht, Maurice. Het gaat dus wél om het bewerkstelligen van verandering en dat heb ik ook opgeschreven. Want door het selectief bekrachtigen van de – inderdaad reeds aanwezige – positieve elementen in je persoonlijkheid, ontstaat wel degelijk verandering. Vooral als je (onbewust) gewend was om de negatieve kanten te versterken.

Het lijkt me niet dat je ‘confirmeren’ bedoelt, maar ‘conformeren’. En dan bedoel ik – alhoewel dat niet meteen het uitgangspunt is, eigenlijk het tegenovergestelde: Als confórmeren betekent: je aanpassen aan wat ouders, opvoeders partners en/of de groep(en) van je verlangden (waardoor je het contact met jezelf kwijt raakte en je niet meer van die aangepaste/kunstmatige persoonlijkheid kon houden), dan bedoel ik met affirmeren (op mijn manier) in feite déconformeren. Namelijk die aanpassingen weer ongedaan maken (negeren eigenlijk) door je ware zelf – inderdaad ook reeds aanwezig – te bekrachtigen (als tegenwicht), waardoor je jezelf – je wáre zelf – weer terug vindt (en dus weer van jezelf kunt gaan houden, maar nu op een natuurlijke manier en niet op een kunstmatige manier middels een kort-door-de-bocht affirmatie.) Het is dus op deze manier een soort mentaal reinigingsproces en dus verandert er wel degelijk wat. Een heleboel in feite.

En over de wet van aantrekking, die is toch zelfs hier op deze blogdraad al te zien? Of ben ik nou gek?

Nog even iets over bewijs.

Als het nou niet zou werken, waarom zouden dan ál die reclamemakers hypnose, NLP enzo in vrijwel honderd procent van de gevallen toepassen en jaarlijks ál die tientallen, mogelijk zelfs honderden, miljoenen euro’s aan die vorm van reclame uitgeven? En waarom zouden dan ál die journalisten en andere mediafiguren het toepassen om publiek aan zich te binden en niet te vergeten ál die politici – Mark Rutte voorop – om kiezers aan zich te binden? Voor de kat z’n dinges zeker. Nee, meneer, ze doen dat omdat het werkt en ze er mensen mee kunnen beïnvloeden. En wat zij met het volk kunnen, dat kan ik (en jij, als je wilt) met deze techniek met jezelf. Alleen hopelijk dan met een beter doel.

Eigenlijk is het volstrekt belachelijk om te twijfelen aan de werking van dit soort technieken. Als ze namelijk niet zouden werken, dan zou er ook niet zoveel misbruik van gemaakt worden, wat zeg ik: van gemaakt kúnnen worden. En dan zou ook Louise Hay er niks aan hebben en dan zou deze hele discussie niet eens bestaan.

Vriendelijke groet, Janus.

» Posted By Janus On February 13, 2011 @ 01:21

‘overigeng‘ had ‘overigens’ moeten zijn.

En Maurice 227, dat had ik begrepen. Niettemin heb ik geen tijd om me daar nu in te verdiepen en ook niet om met jou een discussie aan te gaan in hoeverre ik dan wel jij schuldig ben(t) aan het gebruikeen van drogredenen. Dat zou het zoveelste zijpad worden.

Groet, J.

» Posted By Janus On February 08, 2011 @ 01:59

@ Amber 200

Q: ‘Ik denk dat Janus het ook kan beamen dat affirmeren en visualiseren een kunst is en dat er veel meer erachter zit. Het is niet zomaar gedaan het is het weten dat je een hogere zelf hebt en wat je ermee kan! Luoise weet het ook. Je moet er alleen van bewust zijn.’

A: Hallo Amber,

Het is inderdaad een soort kunst, maar op zich geen moeilijke, als je een paar basisregels in acht neemt en er de moeite voor wilt nemen goed na te denken over wat je opschrijft, en er zit meer achter, ja, maar je hoeft er ook weer niet zoveel achter te zoeken, vind ik.

Je hoger Zelf heeft er naar mijn idee in eerste instantie weinig mee te maken, want dat weet allang wat goed voor je is, maar mogelijk dat je hoger Zelf je er, juist daarom, toe aanzet om affirmaties te gaan gebruiken. Daarbij komt dat het ‘Hoger Zelf’ altijd nog een hypothese is en niet aangetoond kan worden, alhoewel ik – en mogelijk vele anderen – wel iets ervaar, wat daar op lijkt.

Wat mij betreft gaat het dus niet om het hoger Zelf, maar eerder om het lager zelf en wel je onderbewuste oftewel je automatische piloot. Ik zie het onderbewuste als iets – voorzover het dit leven betreft – dat is opgebouwd uit alles wat je meegekregen hebt. Zowel wat tegen je gezegd is, als wat je hebt meegemaakt. Daaruit is een soort residu ontstaan, je zelfbeeld, je verwachtingspatroon, je angsten, noem maar op. En dat pakket functioneert als een soort automatische piloot.

En met die automatische piloot kan je communiceren en je kunt hem ook herprogrammeren. (Vandaar neuro-linguistic programming.)
En wel op dezelfde wijze (voor een deel), als hij oa ontstaan is: door tegen hem aan te praten. Alleen vervang je de lulkoek, die er vroeger tegen je gezegd is en waaruit (bijvoorbeeld) een negatief zelfbeeld is ontstaan, door andere koek, waarmee je je zelfbeeld kan herstellen. Op die manier kun je je wáre zelf weer schoonmaken ahw, bevrijden uit de rotzooi, die er in de loop der jaren overheen is gegooid. Het gaat dus niet om het veranderen van jezelf, maar meer om het terugvinden van jezelf.

Het wekken van hoge verwachtingen is in mijn ogen misplaatst. Ik had laatst nog een boek van Anthony Robbins in handen en die had het erover dat je jezelf in een week geheel kon transformeren (in ‘your greater self’ of zoiets, nou, doe maar gewoon). Niet dus.* Iets wat door de jaren heen is ontstaan, kan je niet zo 1, 2, 3 in een handomdraai veranderen. (* Maar zulk soort boeken verkoopt natuurlijk wel goed aan luie mensen en mensen, die op zoek zijn naar een lolly……..)(Overigens sluit ik ook bij hem niet uit dat er ook wat bruikbaars in staat.)

Weliswaar merk je het effect van affirmaties onmiddelijk, maar je zult er – althans dat is mijn ervaring – lang mee door moeten gaan, dan periodiek ermee stoppen om het te laten bezinken en er dan weer mee verder moeten gaan. Mijn ervaring is dat als ik er lang mee stop, wat ik uit experimentele overwegingen vaak gedaan heb – kan ook luiheid zijn geweest :) – ik dan toch weer een behoorlijke terugval krijg.

Ik schrijf ze overigens vrijwel altijd, maar een geluidsopname maken (gewoon zelf), waar je dan zelf naar luistert – bijvoorbeeld tijdens het koken, joggen, in de trein of wat dan ook – dat gaat ook heel goed.

Bij visualiseren gebeurt in zekere zin iets vergelijkbaars, maar toch anders. Dat is meer ‘gewoon’ – voorzover je dat zo kan noemen – communiceren. Je vertelt (in beeldvorm) aan je onderbewuste wat je wilt bereiken en vanuit je onderbewuste ontstaat een soort kracht, die datgene wat je wil, meehelpt te bewerkstelligen, met een gevoel alsof het automatisch gaat.

Je bewúste wil is vaak niet afdoende om iets daadwerkelijk te bereiken. Vooral als er een ónderbewust proces is dat hetgeen je bewúst wil, tegenhoudt. Dat is bijvoorbeeld bij het stoppen met roken vaak het geval. Er zijn maar weinig mensen in staat om dat op basis van wilskracht te realiseren. Het onderbewuste werkt dan tegen. Door je onderbewuste te vertellen wat je wil, kan het wel lukken.

Dit werkt overigeng ook niet altijd. Bij stoppen met roken vrijwel altijd wél, maar als je iets wilt dat tegen je hoger Zelf ingaat dan wordt het lastig. Of je dat nou direct bewúst wilt of dat je het via communiceren met je onderbewuste middels visualisaties of affirmaties probeert te bereiken – wat ook een bewuste keus is – dat maakt dan niks uit. Op dat moment speelt dat hoger Zelf wel een rol, maar mijn ervaring is dan weer, dat ik er iets beters voor in de plaats krijg aangereikt. Wat vaak niet meteen herkenbaar is, maar wat toch op termijn wel duidelijk wordt.

Amber, jij weet dit waarschijnlijk al allemaal zo ongeveer wel, maar er zijn natuurlijk ook meelezers, die hier mogelijk wat aan hebben. Dat hoop ik dan maar.

Totzover maar weer. Ik denk overigens dat ik over dit onderwep nu wel genoeg gezegd heb. Zoveel is er ook niet over te zeggen. Het is relatief simpel, wat niet moet leiden tot simplistisch erover denken of het als trucje gebruiken. Je moet er niet lichtvaardig mee om gaan en zomaar wat leuke dingetjes voor jezelf opschrijven en die dan maar klakkeloos gaan affirmeren, want er zijn wat mij betreft wel degelijk grondregels, die heel belangrijk zijn. (Zie mijn eerdere posts voor enkele daarvan.)

Groeten en wie weet tot een volgende keer,

Janus.

» Posted By Janus On February 08, 2011 @ 01:44

@ Pietie en Maurice:

Pietie, ik ben niet zo gauw beledigd. 211 was niet bepaald een hoogstaand stukje literatuur uiteraard, maar zoiets zegt meer over de schrijver dan over de aangesprokene. Ik heb van zoiets dan wel een rotgevoel, maar beledigd? Ach, van iemand, die mij zou kennen, zou ik het me waarschijnlijk wel aantrekken.

En een beetje flauw om mij eerst van off-topic te beschuldigen en dan dat ik geen onderbouwing zou geven, mij er zogenaamd achter verschuilend dat ik niet off-topic wil zijn – wat in mijn ogen meer dan het geval zou zijn , indien ik alles in detail ga uitleggen – en het dan vervolgens zelf over telepathie en de tsunami te gaan hebben, want dat heeft wekeleijk helemaaaaaaaal niks met het onderwep te maken.

En Maurice, (zelf)hypnose en affirmeren kunnen niet bewezen worden met een chemische of natuurkundige proef. Dus welke onderbouwing ik ook lever, jij zult er nooit in vinden wat jij erin zoekt of wat jij alleen als bewijs geldig acht. De enige manier om dit te bewijzen is het te gaan doen en ervaren. Afgezien van de Rasta Rostelli’s ed, die op podia laten zien dat het werkt – meer op een manier, die schadelijk is voor het onderwep dan dat het het goed doet – en de ongetwijfeld vele positieve getuigenissen, die er ook zullen zijn, naast alle kritiek, die – ik hoop dat jullie dat genoteerd hebben – door mij in vele gevallen onderschreven wordt.

Maar wel bedankt voor de links. Het is teveel om door te lezen en ook teveel om er hier nog op te reageren, maar ik heb ze opgeslagen om er later eens in te duiken.

Groet, Janus.
PS, zometeen nog eentje voor jou, Amber.

» Posted By Janus On February 08, 2011 @ 01:12

@ Pietie 211

Q: ‘Veel plezier ermee, maar laat mij met rust svp.’

Zullen we dat over en weer dan maar doen? Ik zou trouwens toch niet meer goed weten wat ik nog meer tegen je zou kunnen zeggen.

Het ga je goed,

Janus.

» Posted By Janus On February 06, 2011 @ 14:26

Uit 209: ‘(Nog afgezien van het feit dat ik hier daarvoor maar één belangstellende heb.)’

Niet dat ik jou onderwaardeer, Amber…….. :)

Groet, Janus.

» Posted By Janus On February 06, 2011 @ 14:19

@Amber 195

Hallo Amber,

Bedankt voor je reactie. Ik ben blij dat ik een beetje een eye-opener voor je ben geweest.

Succes verder,

Groet, Janus. (Ik ga nu maar ‘s ‘ontbijten’.)

» Posted By Janus On February 06, 2011 @ 13:34

«« Back To Stats Page