alle boeken

De man met de hamer
Slotacte


Acte twaalf

De ambtenaar herneemt zich, doch is zichtbaar onthutst; zoekt steun bij haar papieren

Ambtenaar Uiteraard stimuleren wij ook cultuuruitingen die buiten de belangstelling van de goegemeente vallen, en bevorderen wij vernieuwing. Maar de overheid is op dat vlak beperkt in haar middelen en reikwijdte.

Ambtenaar pakt een nota uit de stapel rond haar voeten, slaat die open en leest voor. Projectie op tekst op videoscherm:

Ambtenaar "Met het kunstbeleid beoogt de rijksoverheid een divers, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig kunstaanbod in stand te houden."

De rest kijkt verstoord op. Dat geleuter aldoor... De jongeman maakt een vermoeid 'U kletst maar door'-gebaar

Ambtenaar [terzijde, tot het publiek:]
"Kwalitatief hoogwaardig". Zie je wel, topkunst. Daar gaat het om, ik zei het al.

sample dzjung dzjung - voldaan knikje

Ambtenaar knikt nadrukkelijk naar jongeman, bladert verder in hara papieren

sample dzjung - knikje
rits rits - bladeren
dzjung - knikje

Jongeman beweegt zijn lichaam op de samples mee

Ambtenaar [zichtbaar opgelucht dat de tekst haar gelijk geeft:]
Ja, hier heb ik het:
"Wie van oordeel is dat het kunstenplan achter de ontwikkeling in de kunst aanloopt, moet bedenken dat het omgekeerde pas echt de dood in de pot zou zijn. Subsidies maken geen kunst. Het zijn de kunstenaars en het publiek die het kunstleven bepalen."

Ambtenaar tikt voldaan op haar nota

sample rits rits - bladeren
dzjung - voldaan knikje

Mozart [tegen de anderen:]
Teveel woorden. Veel te veel woorden.
[giechelend:]
Maar ja, als ze er een paar uit zou halen bleef er helemaal niets van over.
[tegen de ambtenaar:]
Italiáán !!

Recensent werpt een kushandje naar Mozart

Ambtenaar [raakt confuus; grijpt zich aan haar papier vast:]
Uhm...

sample rits rits - bladeren

Jongeman [met oprechte interesse:]
Maar vertelt u mij eens: als u en uw commissies zulke criteria aanleggen, valt al het nieuwe daar toch per definitie buiten?

Ambtenaar [gedecideerd, met trots in de stem, maar moet haar aantekeningen consulteren:]
Voor de avant-garde hebben wij een apart potje! Gehonoreerde aanvragen krijgen een tijdelijke subsidie en hebben dan vier jaar de tijd om zichzelf te bewijzen. Wie op deze manier iets bijzonders tot stand heeft gebracht, krijgt nogmaals vier jaar financiële ondersteuning. Is er na afloop van die vier jaar echter niets wezenlijks gepresteerd, dan komen er nieuwe initiatieven in aanmerking voor diezelfde gelden. Zo scheidt men kaf van koren, houdt men de zaak in beweging, schept men een structurele basis voor vernieuwing.

De ambtenaar en de recensent spreken nu tegelijkertijd; de recensent tegen de ambtenaar, de ambtenaar, peinzend, tegen zichzelf

Recensent Oftewel, U pint ze vast. Want zodra ze op iets anders uitkomen dan op dat kunstje waarvoor ze subsidie hebben gekregen, vallen ze uit de boot. Ze moeten vier jaar lang hetzelfde 'nieuwe' ding blijven doen,

Ambtenaar "Het kaf van koren"... Jammer dat we geen speciale nota's over zangopleidingen maken, het zou er geen slechte naam voor zijn. Hmm. Iets voor een nota over topkunst dan?

sample sjkrt - hoofd krabben

Er valt meer papier over de ambtenaar heen

Recensent ... en daarna wordt algemeen besloten dat ze geen vorderingen hebben gemaakt. U schept een behoudende avant-garde.

Ambtenaar "Het kaf van koren geschift"... Klinkt goed. Maar over topkunst hébben we al zoveel nota's...

sample sjkrt - krabben
rits rits - bladeren

Het CGO-lid en Mozart knikken eendrachtig na de woorden van de recensent, en spreken dan gelijktijdig. De ambtenaar raakt geheel in haar gemijmer en papieren verzonken, ze is haast niet meer van deze wereld.

Lid CGO Ambtenaren! Allemaal italianen...

Mozart Teveel nota's. Veel te veel nota's.

Ambte-
naar
Hmm, wacht, laat me eens zien...

Mevrouw voegt zich bij het koor; allen spreken gelijktijdig. Ook de samples vallen over elkaar heen. Wagner dirigeert opgetogen het koor:

Lid CGO Ze schrikken zich al te pletter van een schreeuw. Dát noemen ze al avant-garde.

Mevr. Mahler had zonder die hamerslag niet zoveel indruk op me gemaakt.

Mozart Alle goede muziek vergt een wilsdaad: de wens haar te begrijpen.

Ambte-
naar
Had ik niet nog ergens een notitie waar ik geen naam voor had? Hier ergens...

sample dzjung - knikje

phhhh - zucht

dzjoef - startmotor

rits rits - bladeren

...

absolute stilte

...


ab
Mozart [hard:]
En een open oor.

De ambtenaar schrikt op uit haar gedachten en kijkt Mozart geschrokken aan. Ze oogt inmiddels volkomen verwilderd.

Ambtenaar Wablief? U zei?

Mozart Niets. Ik probeerde tot u door te dringen. U iets over muziek uit te leggen.

Ambtenaar [verwezen voor zich uit mompelend:]
Muziek...? Och ja.... Wat was daar ook weer mee...

Ze herneemt zich enigszins

Ambtenaar ... Nota's ... Ja, dat was het... Nota's.

De rest vormt nu een canon; de een valt meteen in nadat de ander is uitgesproken. Ook de samples komen meteen na elkaar:

Lid CGO
sample
Notaneuker!
rits - bladeren

Mozart
sample
Teveel woorden!
klop - goedkeurend knikje

Recensent
sample
Allemaal Italianen.
rits - bladeren

Jongeman
sample
Motor Music Machine
Neubauten - NNNAAAMMM

Mevrouw
sample
Maar zo vreselijk mooi
pffft - zucht

Wagner
sample
Götterdämmerte ambtenaren!
rits - bladeren

De ambtenaar laat haar lichaam traag bewegen op het ritme van de sprekers, de samples, en gaat ongewild meedoen.

Lid CGO
sample
Notaneuker!
rits - bladeren

Mozart
sample
Teveel woorden!
klop - goedkeurend knikje

Recensent
sample
Allemaal Italianen.
rits - bladeren

Jongeman
sample
Motor Music Machine
Neubauten - NNNAAAMMM

Mevrouw
sample
Maar zo vreselijk mooi
pffft - zucht

Wagner
sample
Götterdämmerte ambtenaren!
rits - bladeren

Wagner
sample
Götterdämmerte ambtenaren!
rits - bladeren

Mevrouw
sample
Maar zo vreselijk mooi
pffft - zucht

Jongeman
sample
Motor Music Machine
Neubauten - NNNAAAMMM

Recensent
sample
Allemaal Italianen.
rits - bladeren

Mozart
sample
Teveel woorden!
klop - goedkeurend knikje

Lid CGO
sample
Notaneuker!
rits - bladeren

Iedereen valt stil, behalve de ambtenaar, die geheel in zichzelf opgesloten is geraakt. Daarna, eerst zachtjes:

muziek Neubauten: NNNAAAMMM

De ambtenaar spreekt zacht, doch rappend, ritmisch, levert een onderstroom bij de muziek:

Ambtenaar Dat verheft, en inspireert
Beethoven, Mozart, Wagner
Dat verheft, en inspireert
Beethoven, Mozart, Wagner
Dat verheft, en inspireert
Beethoven, Mozart, Wagner

Wagner (die nog steeds op het montagetoneel staat), spreekt - bijna trots - tegen Mozart beneden. De ambtenaar gaat autistisch door. De muziek zwelt ondertussen langzaam aan:

Wagner Weet je wat Nietzsche over me zei? "Is Wagner überhaupt wel een mens? Is hij niet eerder een ziekte? Hij maakt alles wat hij aanraakt ziek. Wagner heeft het effect van overmatig alcoholgebruik. Hij stompt af, hij ontregelt het maagslijm."
Ha! En nu zeggen ze dat ik verhef. Ik weet niet wat ik liever hoor.

Ambtenaar Dat verheft, en inspireert

Beethoven, Mozart, Wagner

Dat verheft, en inspireert

Beethoven, Mozart, Wagner

Dat verheft, en inspireert

De ambtenaar blijft tekstvast doorgaan

Mozart Ik wel. Meer noten.

Ambtenaar Beethoven, Mozart, Wagner

Dat verheft, en inspireert

De jongeman werpt Mozart een kushandje toe

Wagner Meer noten. Meer mokerslagen. Meer pathos.

Ambtenaar Beethoven, Mozart, Wagner

Mevrouw Een klap in mijn gezicht... maar mooi...

Ambtenaar Dat verheft, en inspireert!

Wagner spingt energiek op de toneelvloer

Wagner [tot mevrouw:]
Een klap? Ik? Uw hoofd leeg vagen, van oude vormen en gedachten ontdoen, dát wil ik, en het vullen met mijn muziek, met mijn ideeën. De Godenhamer!

Ambtenaar Beethoven, Mozart, Wagner

Dat verheft, en inspireert!

Beethoven, Mozart, Wagner

muziek Neubauten neemt af

Op het scherm verschijnt een tekst uit Das Rheingold, de bijbehorende muziek (ergens tegen het eind van de opera) klinkt op

Voice-over Das bleiche Gewölk
samml' ich zu blitzendem Wetter,
das fegt den Himmel mir hell.

De bleke wolken zal ik
samenballen tot een donderstorm
die de hemel zal schoonvegen

Ambtenaar Dat verheft, en inspireert!

Beethoven, Mozart, Wagner

Dat verheft, en inspireert!

Beethoven, Mozart, Wagner

De jongeman neemt de moker op, en zwaait ermee. Een rookmachine blaast stoom. Er vallen papieren over de ambtenaar heen. Die heeft niets meer in de gaten en mompelt zachtjes door.

Mozart [verachtelijk, tot de ambtenaar:]
Italianen. Allemaal idioten.

Ambtenaar Dat verheft, en inspireert!

Beethoven, Mozart, Wagner

muziek Das reingold, passage tegen het eind, pal na [uit libretto:] "Dunstig Gedämpf! Schwebend Gedüft! Donner, der Herr, ruft euch zu Heer! He da! He da! He do!": trompetten, trompetten, violen, violen zwellen aan - beng - boemboemboem donder.
[30 seconden]

Ambtenaar Dat verheft, en inspireert!

Beethoven, Mozart, Wagner

muziek Het slotakkoord klinkt knallend

Jongeman slaat synchroon daarmee met de hamer op de gong

De ambtenaar schrikt wakker uit haar koortsdroom en kijkt de jongeman verbaasd maar met frisse ogen aan, kijkt om zich heen, aarzelt even en zegt dan:

Ambtenaar Wat een klap in mijn gezicht... Maar ...
[verrast:]
... mooi!

doekIntroductie en eerste twee actes;
De derde en vierde acte;
De vijfde acte;
De zesde en zevende acte;
De achtste en negende acte;
De tiende en elfde acte;
De twaalfde (slot)acte.


Copyright Karin Spaink.
Deze tekst wordt uitsluitend
voor persoonlijk gebruik aangeboden.