alle boeken

De man met de hamer
Achtste en negende acte


Acte acht

De recensent zijgt moedeloos neer op de cellokoffer. Mevrouw geeft hem ongerust iets te drinken.

Recensent: Regelmatig voerden we heftige debatten omdat een van de juryleden met verve iets verdedigde waar de rest het bijzondere niet een-twee-drie van inzag. Een tijdrovende procedure, maar we hadden er tijd voor, en het was hoogst leerzaam.
Orkesten nemen daar te tijd niet voor, die zijn veel te behoudend. Die maken grote problemen bij moderne componisten. Neem nu zo'n Branca die hier op het Festival wordt gespeeld. Ja, natuurlijk is het even wennen als je een symfonie moet spelen met elektrische gitaren, en ja, Branca is hard.

De recensent neemt een slok.

Recensent: Maar wat doen ze? Dreigen met stakingen, en via doktersverklaringen eisen dat hun oren niet beschadigd raken. Maar Wagner of Mahler zijn heus niet minder hard.

Hij trapt tegen de cellokoffer.

Recensent: Dóktersverklaringen willen ze voordat ze 'm spelen. Angsthazen.... Allemaal ambtenaren.

De jongeman loopt naar de voorkant van het podium, kijkt frontaal de zaal in.

Jongeman: Alles wat nieuw en onbekend is, choqueert. Omgekeerd is niet alles wat choquerend is, nieuw. Laat staan goed.
Ik denk wel eens, he: eigenlijk zou je bij alles wat afwijkt de zaal op slot moeten doen. Want meestal wil het publiek weglopen als ze iets voorgeschoteld krijgen dat ze niet kennen. Je moet iets de tijd gunnen.

Wagner doet het licht aan op het montagetoneel.

Wagner: En het licht erbij aanhouden, dat moet ook! Anders vallen ze maar in slaap.

mziek Einstürzende Neubauten - Die Explosion im Festspielhaus

Wagner doet het licht uit.

Recensent: [tegen mevrouw, wanhopig gebarend]
Weet u hoe het tegenwoordig gaat, dat jureren? In plaats van zes gezworenen die de prijzen toekennen, wordt er nu een gezelschap van 150 lieden uit de muziekindustrie, de detailhandel, de omroep en de pers geënquêteerd.

Mozart doet het licht aan op het montagetoneel.

Mozart: Italianen. Allemaal idioten.

Wagner doet het licht uit.

Lid CGO: [tot Mozart]
Allemaal ambtenaren. Ze haten moderne muziek.

Recensent: [tegen mevrouw, wijzend op ambtenaar]
Schriftelijk. Er is geen enkele discussie. Er komt geen gezamenlijk luisteren meer aan te pas.

sample rits rits - bladeren

Jongeman: [ roffelt ergens een ritme op]
Hamerstukken, hámerstukken, ha-ha hamerstukken... Hamerstukken, hámerstukken, ha-ha hamerstukken... Hamerstukken, hámerstukken, ha-ha hamerstukken...

Er valt meer papier over de ambtenaar heen.

sample [luid] rits rits - bladeren

Recensent: Het zijn allemaal mensen die er belang bij hebben om specifieke artiesten te promoten: ze hebben er immers in geïïnvesteerd, ze willen er programma's over uitzenden en alles wat zij niet televisiabel achten valt op die manier vanzelf weg: vanwege de verkoop- en kijkcijfers.

mzuiek fragment Neubauten - Motor Music Machine

Ambtenaar: [gepikeerd]
De kunstenaar moet zich op de markt bewijzen. Dat is toch normaal? Ook kunst is toch een zaak van vraag en aanbod? Wie wil nu iets maken dat niemand zint?

Ambtenaar slaat met ferme hand op haar papieren.

sample dzung dzung - voldane knik

De recensent staat op, loopt met afgemeten pas naar de ambtenaar.

Recensent: Het probleem is dat iets nu zo ongeveer iedereen moet zinnen wil het levensvatbaar zijn, en dat risico's nemen afgestraft wordt. Kijkcijfers, luistercijfers, bezoekcijfers geven steeds vaker de doorslag, alsof kunst verdorie altijd een massamedium moet zijn. En tegelijkertijd is uw argument van vraag en aanbod zo hypocriet als maar kan. Want alternatieve pop en dance trekken elk weekend duizend mensen per avond - maar gaat u daar ooit kijken? Wordt die behoefte aan niet-zo-mainstream-pop in uw beleid gehonoreerd?

De ambtenaar krabt zich, licht overbluft, op het hoofd en duikt bij ontstentenis van een antwoord de papieren in.

sample rits rits - geblader

Jongeman: [spottend]
Natuurlijk gaat ze daar niet kijken. Ze zou zich er maar misplaatst voelen in haar mantelpakje. En naar technoparties durft ze al helemaal niet. Die zijn éng. Daar slikken ze immers xtc? Ieks!

muziek Shiva Shida Pu - India Spirit zwelt langzaam aan [authentieke, veelgelaagde trance]

Jongeman laat zich door de muziek inspinnen.

Lid CGO: 't Is meer het dédain over popmuziek dat haar in de weg zit, denk ik: het is per definitie oninteressant. En ze is de enige niet die dat vindt.

CGO-lid opent haar cellokoffer en haalt De Groene Amsterdammer eruit; leest voor:

Lid CGO: De Groene schreef vorige week nog over het Holland Festival: "Er is nauwelijks serieuze, eigentijdse muziek. Jongeren moeten worden gelokt met popmuziek." Met andere woorden, 'serieus' of 'eigentijds' sluit 'popmuziek' uit.
[kijkt de andere spelers sarcastisch aan]
Dat jullie het maar weten. Wij staan hier eigenlijk voor de kat z'n kut, vanavond. Teveel popmuziek.

muziek Shiva Shida Pu - India Spirit wordt luider

Recensent: En ondertussen klagen alle commissies, ambtenaren en kunstpausen dat er zo weinig nieuws gebeurt. Het is er wel degelijk. Het gebeurt verdorie onder hun neus. Alleen zijn ze te belazerd om zelf te gaan kijken!

De jongeman is al half weg op de muziek; hij spreekt half dansend en doet telkens pogingen anderen bij zijn dans te betrekken

Jongeman: In de filmwereld snappen ze dat beter. Horror heeft er inmiddels een cultstatus, juist omdát het een proeftuin is. Daar kun je tenminste experimenteren, en je moet er haast wel nieuwe technieken uitproberen - je wilt immers een ongewoon effect bereiken - en je publiek vergeeft je je onhandigheid snel, als je verhaal maar deugt...

De recensent luistert aandachtig; de ambtenaar verliest haar aandacht en duikt weer in de papieren.

Jongeman: Bijna alle oogstrelende snufjes en foefjes in Hollywood-films zijn door horror-makers ontwikkeld, en ik-weet-niet-hoeveel sterregisseurs en acteurs van nu zijn in de horror begonnen. James Cameron brengt nu miljoenen op met zijn Titanic, maar hij heeft zijn vak geleerd in de horror. Dus tegenwoordig is het zelfs chic een horror-uitstapje te doen....

Mevrouw kijkt verbaasd. Titanic en horror, dat botst in haar hoofd.

Lid CGO: Bovendien, dat geroep over 'de markt' brengt ons toch ook niets dan schaamteloze vertoningen als sponsors die op het podium hun banale praatjes mogen verkopen voordat het concert begint?

De recensent snuit zijn neus.

De jngeman loopt naar het CGO-lid; veegt z'n hand over z'n haar, schikt z'n jasje, imiteert een gesjochten snelle marketing-manager:

Jongeman: "'t Is toch een produkt? Elk produkt is te verkopen. Niet toch? Nou dan! En tuurlijk hangt d'r een prijskaartje aan. Nou, dat moet je dan gewoon wat opleuken. Maak er een arrangementje van. Hotelletje d'r bij, dineetje vooraf, glaasje champagne na afloop. Paar bekende Nederlanders op 't podium. Dat loopt als een trein, wat ik je brom. Top entertainment."

sample dzung dzung - goedkeurende knik

Jongeman trekt vies gezicht; hoofdschuddend, spreekt tegen niemand in het bijzonder:

Jongeman: Kunst aan de man brengen zou toch iets anders moeten zijn dan een BMW verkopen, of biefstuk met doperwten en frites?

soundbyte [technodreun] Motor Music Machine

Lid CGO: Mijn oude buurvrouw die haar hele leven van haar bescheiden inkomentje naar het Concertgebouw heeft gekund, al zat ze dan op het schellinkje, kan de prijzen daar nu allang niet meer betalen.

De ambtenaar hoort dat, haars ondanks.

Mevrouw: 't Is zonde... Wat zal ze dat missen. Zonder muziek is het leven toch - nu ja, minder af, minder rijk, heeft 't minder diepgang.

De ambtenaar krabt zich op het hoofd.

sample rist rits - bladeren

Recensent: Artistieke prestaties die op de vraag worden afgestemd, verliezen het predikaat 'kunst'. En kunstenaars zijn niet bijster geïnteresseerd in winst. Geld is hooguit een randvoorwaarde om het product te kunnen maken.

Acte negen

Wagner doet het licht aan op het montagetoneel.

Wagner: Geld, psah! Alsof ik daar om maal. Het zijn de geschreven en ongeschreven regels waar ik dol van word, al die voorschriften, vooroordelen en conventies...

sample rits rits - bladeren in papier

Wagner: Niemand heeft nog een open oor --

Mozart: [maakt wegwerp-gebaar]
Italianen. Allemaal idioten.

Lid CGO: Allemaal ambtenaren.

Wagner: ...en als je iets nieuws van de grond wilt krijgen, moet je langs ontelbaar veel commissies om überhaupt een plek te vinden waar ze je werk willen spelen... Alles zit dichtgetimmerd. Götterdämmerte ambtenaren.

Mozart: Italianen. Allemaal idioten.

Ambtenaar: [getregd]
Hee, let een beetje op je woorden jullie daarboven! Het doet jullie financiering geen goed als je zulke taal tegen me uitslaat, topkunst of niet! En ook sponsors houden er niet van geschoffeerd te worden.

Mozart en Wagner doen op het montagetoneel een persiflage van een scène uit Das Rheingold. Tekst op scherm: "Waarin Wagner en Mozart zich plots identificeren met twee reuzen die hun verdiende loon niet kregen."

muziek Wagner - Das Rheingold

Mozart en Wagner pakken elkaars handen en doen een kort dwaas dansje. Op het scherm verschijnen synchroon de originele Duitse teksten van Fasolt & Fafner uit Das Rheingold, die zij in Nederlandse vertaling uitspreken. De jongeman herkent wat ze doen en valt later in als Donar.
Mozart grijpt Wagner quasi-verschrikt beet, wijst op de ambtenaar:

Mozart: Oh hemel, ze dreigt!

muziek Das Reingold zwelt aan

Wagner: [gespeeld onthutst, tot de ambtenaar]
Vanwaar dit gedreig?

Mozart: [quasi geschrokken, tot de ambtenaar]
Waarom maakt u het ons zo moeilijk?
we zoeken helemaal geen ruzie,
we willen alleen ons deel.

Mozart en Wagner giechelen. De jongeman, beneden, rent naar de moker die nog steeds bij de gong ligt, pakt die op, loopt naar de ambtenaar, posteert zich naast haar, kopieert haar houding en doet alsof hij haar is.

Jongeman: [op spottend-pompeuze toon tegen Mozart en Wagner]
Ach, al zo vaak heb ik reuzen het hunne gegeven!
Kom hier! Ik zal u uw verdiende loon
doen toekomen, tot op de laatste cent!

De jongeman zwaait vervaarlijk met de hamer naar Mozart en Wagner.

muziek Das Reingold klinkt luid

Mozart, Wagner en de jongeman krijgen de slappe lach. Mozart wijst op de ambtenaar, giert van de pret:

Mozart: En dan moet zij - dat stuk verdriet daar, die, die... die Italiáán - nota bene Donar voorstellen! Een god!? Nog niet in het diepst van haar gedachten!

muziek neemt af

Er valt papier over de ambtenaar heen.

Wagner: Een armee van godjes, tezamen regerend over hun papieren rijk!

Mozart: Je zou er zó de fik in steken.

geluid Flitslicht en donderslag; een knallende hamer

Wagner doet het licht op het montagetoneel uit.


Introductie en eerste twee actes;
De derde en vierde acte;
De vijfde acte;
De zesde en zevende acte;
De achtste en negende acte;
De tiende en elfde acte;
De twaalfde (slot)acte.


Copyright Karin Spaink.
Deze tekst wordt uitsluitend
voor persoonlijk gebruik aangeboden.