De Spainken door de jaren heen

Met zo'n unieke achternaam als Spaink ben je toch wel nieuwsgierig waar deze naam en familie oorspronkelijk vandaan komt.
- door Jet Spaink

Jever

Jever in 1671 Jever, 1671
Jever in 1843 Jever, 1843

Op dit moment is bekend dat de zoektocht begint in 1780 te Jever, regio Friesland in Duitsland. Onze voorvader Herman Laurentz Spaink was in deze plaats koopman. Jever had veel handelsbanden met Amsterdam. Vanwege de turbulente tijd in Jever en de connectie met Amsterdam is dit vermoedelijk de reden waarom twee broertjes Spaink naar Amsterdam trokken. Beiden waren koopman, een beroep dat ook later door menig Spaink is uitgeoefend. Een leuk detail: Herman Laurentz is na het overlijden van zijn vrouw kastelein geworden. Of hij enige basis heeft gelegd voor de latere bierbrouwerij in Jever, vertelt het verhaal echter niet.

Meer over Jever kun je hier lezen: Jever.

Spainken en werk

Een kleine greep uit de beroepen die ik ben tegengekomen:
Handelaar, koopman, reiziger (ofwel marskramer), poelier, bankdirecteur, commisionair, hoofd/eigenaar psychiatrisch ziekenhuis, burgemeester, dirigent/saxofonist, docent conservatorium, horlogemaker enz. Op de persoonskaarten staat (indien bekend) het beroep van de persoon vermeld. Opvallend is dat we blijkbaar zowel goed zijn in creatieve als in niet-creatieve beroepen.

Soms kan aan de hand van een bekend beroep een link gelegd worden. Van Hendrik Frederik Spaink (geb. 17-2-1874) was in eerste instantie alleen bekend dat hij dirigent/saxofonist was op de Holland Amerika lijn. Tijdens een bezoek aan het rijksarchief in Den Haag werd ik doorverwezen naar de site van Ellisisland. Via die site heb ik de hand weten te leggen op bemanningslijsten van verschillende schepen, waaronder de Nieuw Amsterdam. Hendrik Frederik kwam op deze lijsten voor.

Ook kunnen blijkbaar wijken ontstaan door een beroep. Pierre Francois Spaink (geb. 13-12-1862) was psychiater en heeft een psychiatrische inrichting in Apeldoorn gerund. Hierom heen lag een bos, wat later het Spainkbos is gaan heten. Momenteel is er nog een wijk Spainkbos met een parkje in Apeldoorn, een welgestelde, lommerrijke buurt met vrijwel alleen vrijstaande huizen:

Spainkbos (Apeldoorn)

En last but not least: we hebben zelfs een halve straatnaam. Half, omdat bovengenoemde Pierre Francois trouwde met Maria Magdalena Abbink, waaruit de naam Abbink Spaink is ontstaan. Volgens overlevering zou Pierre Francois de naam Abbink erbij gekocht hebben, omdat zijn schoonvader bang was dat anders het geslacht Abbink uit zou sterven. Een van zijn kinderen, Johannes Jacobus Abbink Spaink, werd later burgemeester van IJsselstein, waardoor in deze plaats ook de 'Burg. Abbink Spainkstraat' gevonden kan worden.

Abbink Spainkstraat

Burgemeester Abbink Spaink