Scientology spant zeer regelmatig (rechts)zaken aan. Op deze pagina wil ik alle zaken inventariseren die door of tegen Scientology (of aan haar gelieerde organisaties en personen) in Nederland zijn aangespannen. Wie weet van een zaak die hier niet opgenomen is, verzoek ik vriendelijk mij te mailen. Mijn dank gaat uit naar Nico Veenkamp en Jan Hendrik Varenhorst voor hun hulp bij het verzamelen van deze informatie.
Ook Otto ter Haar houdt een pagina over rechtszaken van/tegen Scientology bij: zie http://utopia.knoware.nl/users/oterhaar/juriscos/juriscos.htm.


RTC, CST v. XTDnet.nl (15 juni 1999)
Uitspraak in civiele zaak. Scientology wilde de gegevens van een gebruiker van XTDnet.nl hebben en riep daartoe mede-eigenaar Paul Wouters op als getuige. Wouters weigerde deze personalia vrijwillig te geven; om gevrijwaard te worden van aanspraken van de gebruiker wilde hij dat de rechtbank hem opdracht gaf te getuigen. Dat gebeurde.
RTC, CST en New Era Publications v. XS4all, Planet Internet, Karin Spaink et.al. (6 juni 1999)
Vonnis in bodemprocedure van de zaak die Scientology tegen vijftien Internet providers en mij aanspande, wegens het op Internet plaatsen van het Fishman Affidavit. Scientology verloor bijna alles: mijn pagina's mogen blijven, maar providers moeten onder voorwaarden de naam van hun gebruikers vrijgeven en hyperlinks naar auteursrecht-inbrekend materiaal worden zelf als inbreukmakend beschouwd. Scientology tekende beroep aan. Bodemprocedure, Den Haag.
RTC, CST en New Era Publications v. XS4all, Planet Internet, Karin Spaink et.al. (12 maart 1996)
Vonnis in kort geding van de zaak die Scientology tegen vijftien Internet providers en mij aanspande, wegens het op Internet plaatsen van het Fishman Affidavit. Scientology verloor: mijn pagina's mogen blijven. Scientology tekende beroep aan. Kort geding, Den Haag.
Scientology vs. Onkruid (18 juli 1995)
Journalist P. Kampschuur schreef voor het blad Onkruid een artikel over Scientology. Patrick Peperstraete, hoofd externe zalen van Scientology Nederland, vond het artikel subjectief, incorrect, lasterlijk en discriminerend, en diende een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek. De RvdJ wees de klacht af: "De Raad is van oordeel dat niet gebleken is van enig vooroordeel bij betrokkene, dan wel van gebrek aan objectiviteit. Indien er al een negatief oordeel over klaagster in het stuk zou zijn vervat, dan is dit, gelet op de aard van het blad en de vrijheid van de journalist, niet in strijd met diens maatschappelijke verantwoordelijkheid."
Omwonenden v. Narconon (31 mei 1994)
Narconon kocht het Lochemse verpleegtehuis 'Deborah' en wilde daar een kliniek vestigen. De omwonenden [wier namen hier op verzoek zijn weggelaten] verzetten zich daartegen, onder meer onder beroep op het bestemmingsplan. Narconon eiste wel gebruik te mogen maken van het pand. Narconon verloor. Kort geding, 31 mei 1994, Zutphen.
Scientology vs. Psychologie (26 juni 1992)
Redacteur R.S. van Gelder schreef in het blad Psychologie een artikel over Scientology, waarin hij hun werf-methode en hun 'wetenschappelijk gehalte' onderzocht. Patrick Peperstraete, hoofd externe zalen van Scientology Nederland, meende dat het onderzoek alleen tent doel had Scientology in een slecht daglicht te plaatsen, en diende een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek. De RvdJ wees de klacht af.
Scientology v. Reader's Digest (9 april 1992)
Scientology ging in beroep tegen het vonnis in kort geding, en eiste een dwangsom van f 100.000,-, dan wel rectificatie. In het vonnis staan de passages opgesomd waartegen Scientology expliciet bezwaar aantekende. Scientology verloor. Arrest, 9 april 1992, Amsterdam.
Scientology vs. Nieuwe Revu (20 december 1991)
Journalist Peter Rense schreef een artikel in het blad Nieuwe Revu over Scientology en sprak daarin onder meer over Scientology's methodes om belastingaftrek te krijgen. Patrick Peperstraete diende namens Scientology een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek. De Raad wees de klacht af.
Scientology v. Reader's Digest (20 september 1991)
Reader's Digest nam het (inmiddels beroemde en beruchte) verhaal uit Time waarin Scientology als een criminele organisatie wordt afgeschilderd in gewijzigde vorm over. Scientology procedeerde, teneinde uitgave te verhinderen dan wel een weerwoord te eisen. Scientology verloor. Kort geding, 20 september 1991, Amsterdam.
Scientology vs. Peter Rensen (Nieuwe Revu) (juni 1988)
Peter Rensen schreef een artikel in het blad Nieuwe Revu over Scientology en werd daartoe voor drie maanden lid van de sekte; tevens logeerde hij bij een staflid. Michiel de Mik, het betreffende Scientology-staflid, diende een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek, onder meer omdat Rensen citeerde uit De Miks correspondentie. De Raad wijst de klacht toe: Rensen had zijn artikel heel goed kunnen schrijven zonder De Miks brieven te citeren.
Reclame Code Commissie over Scientology-folder (10 oktober 1986)
De Consumentenbond diende een klacht in over een folder die verspreid werd nav. de kernramp in Tsjernobil; een 'religieuze organisatie' legde in die folder uit dat zij mensen kon 'genezen' van blootstelling aan kernstraling. Blijkens de uitspraak gaat het om Scientology en het Reinigingsprogramma ('Purification Rundown'). De klacht werd goeddeels gehonoreerd.
Scientology-lid v. de Belastingdienst (12 juni 1985)
Een Scientologylid tekende bezwaar aan toen de belastinginspecteur een gift van 15.000 aan de Scientology Church niet aftrekbaar achtte. Het Scientology-lid verloor. Hij had overigens, blijkens de uitspraak, in korte tijd fl. 80.000 aan de sekte gespendeerd. 12 juni 1985, Hof 's Gravenhage.
Scientology-lid v. de Belastingdienst (1984)
Een Scientologylid tekende bezwaar aan toen de belastinginspecteur de kosten voor cursussen auditen niet aftrekbaar achtte als buitengewone studiekosten. Het Scientology-lid verloor. 1984, Hof Amsterdam.
Scientology v. Ministerie van Financiële Zaken (16 januari 1984)
Scientology kreeg van het Ministerie van Financiën geen inzage in de stukken waarop een aanslag van f 10 miljoen was gebaseerd. Scientology beriep zich op de Wet Openbaarheid Bestuur om de stukken alsnog in te kunnen zien. Scientology won. Raad van State, 16 januari 1984.
Scientology Kerk v. VARA (6 november 1980)
De VARA maakte heimelijk opnames bij de Scientology Kerk Amsterdam, en wilde die uitzenden in het programma "De Ombudsman". De Scientology Kerk Amsterdam verzette zich daartegen. Scientology verloor. Kort geding, 6 november 1980, Amsterdam.
Scientology v. Gijs Nebbeling (5 december 1979)
Toen Nebbeling in 1976 hoorde dat de NCRV een uitzending over Narconon voorbereidde, stuurde hij de omroep een West-Duits rapport over Scientology op. Scientology daagde hem vervolgens en eiste f 25.000,- wegens belediging en toegebrachte schade. Scientology verloor. Vonnis meervoudige kamer, 5 december 1979, Utrecht.
Scientology-lid v. Engeland (4 december 1974)
Een Nederlands Scientology-lid werd de toegang tot Engeland ontzegd, toen zij in East Grinstead (=Saint Hill, een belangrijke CoS organisatie) wilde gaan werken. De vrouw ging in beroep en haalde het EG-verdrag (vrij verkeer van onderdanen) aan. Engeland vroeg om juridisch advies bij het EG Hof en werd in het gelijk gesteld. Hof van Justitie EG, 4 december 1974, Den Haag.
Scientology vs. Vrij Nederland (10 mei 1972)
Johan Phaff schreef voor het blad Vrij Nederland twee artikelen over Scientology, en noemde de sekte onder meer "de perverse padvinderij van de geest" in het blad Nieuwe Revu, en sprak daarin onder meer over Scientology's methodes om belastingaftrek te krijgen. Tevens meldde Phaff dat hij op verzoek van regeringszijde een vertrouwelijk rapport voorbereidde voor het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de sekte. Scientology meende dat Phaff hen had bedreigd, belasterd, gechanteerd, documenten van haar had gestolen en voorts geen hoor en wederhoor heeft toegepast, en diende een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek. De Raad wees de klacht grotendeels af, maar vond dat Phaff iets discreter te werk had mogen gaan.
top