E-mail Oussama Cherribi, giving us his support
December 11, 1995 (KS-34)


Date: 11 Dec 95 09:43:41 EST 
From: Oussama Cherribi <75674.754@compuserve.com>
To: Karin Spaink <kspaink@xs4all.nl>
Subject: Rondzendlijst 68 (10-12)
Message-Id: <951211144340_75674.754_FHN64-1@CompuServe.COM>

Lieve Karin,
Ik zal mijn best doen om vanavond aanwezig te zijn...
Ik moet nog een aantal verplichtingen nakomen.
     Met de beste goet,
     sterkte,
     oussama


Date: 11 Dec 95 09:43:44 EST
From: Oussama Cherribi <75674.754@compuserve.com>
To: Karin Spaink <kspaink@xs4all.nl>
Subject: Rondzendlijst 68 (10-12)
Message-Id: <951211144343_75674.754_FHN64-2@CompuServe.COM>


In verband met mijn blijvende inzet voor de publieke 
kwaliteit van Internet:

Naar aanleiding van een aantal verzoeken om opheldering 
hieronder mijn toelichting.

Gezien de agitatie rond de openbare status van Internet 
en Internetgebruik, heb ik van meet af aan gepoogd een 
proefproces uit te lokken over de publieke onschendbaarheid 
van Internet en Internetgebruik. Het vooruitzicht van een 
proefproces was de reden om knipsels met betwiste informatie 
op mijn homepage in portefeuille te nemen. 
	Ik bepleit dat de liberale en demokratische ontwikkeling 
van het Internetverkeer niet mag worden gefrustreerd door 
ongeregeldheden rond auteursrecht, copyrights en het recht 
op openbaarmaking. De heersende geschillen mogen een vrij en 
ongestoord gebruik van Internet niet in de weg staan.

Voor de tijdelijke verwijdering bestaan een tweetal redenen 
en een duidelijke aanleiding.

1. Ondanks mijn poging een proefproces te forceren, ben ik 
  evenwel niet in rechte betrokken.
2. Ongevraagde, ongelegen, onbenullige en tijdrovende 
  telefonades. 
3. Ik heb het volste vertrouwen op een bevredigende afloop 
  van het aanstaande proefproces en daarom roep ik andere 
  sympathisanten op de publieke zaak te blijven steunen.

Oussama CHERRIBI
top