Comments on subpoena regarding URL's
(KS-29)


Date: Wed, 15 Nov 1995 01:59:55 +0100
From: Abigail <abigail@mars.ic.iaf.nl>
Newsgroups: nl.misc,nl.burgerrechten,xs4all.general,dds.dds
To: kspaink@xs4all.nl
Subject: Re: Complete tekst dagvaarding 14 december

[Message mailed & posted]

Karin Spaink wrote:

> Dag allemaal
>
> Gisteren heb ik de dagvaarding ingescand. Bij deze. Enjoy!
> Let op punt 14 en 15 - daarin staat dat ook providers zich schuldig
> maken aan openbaarmaking en/of verveelvoudiging (ipv alleen hun
> gebruikers) en dat ook hyperlinks onder verveelvoudiging en/of
> openbaarmaking vallen.
>
> 9. Ieder bestand op het World Wide Web heeft een eigen aanduiding, de
> Unlform Resource Locator. Deze url fungeert als uniek "adres", met
> behulp waarvan het bestand door derden met behulp van een bepaald
> pc-programma, de World Wide Web browser, opgevraagd kan worden. Uit de
> url blijkt derhalve om welk bestand het gaat en op welke plaats het
> zich bevindt; daaruit blijkt echter over het algemeen niet de naam
> en/of het adres van de betreffende gebruiker.

Ik weet niet of je er veel aan hebt, maar deze beschrijving rammelt aan alle kanten.

 • Bestanden op het WWW zijn formeel URIs, Uniform Resource Indicators. Een URI is ofwel een URN (Uniform Resource Name) ofwel een URL. Helaas bij gebrek aan een formele definitie van URNs zijn alle URIs op dit moment nog URLs. (RFC1630 (URI)/RFC1738 (URL))

 • Een URL hoeft helemaal niet uniek te zijn. De meeste documenten hebben meer dan een URL, zo is bv mijn copie van het Fishman document te bereiken als
  --- http://www.iaf.nl/%7Eabigail/Fishman/,
  --- http://ftp.iaf.nl:80/%7Eabigail/Fishman/fishman.html of
  --- http://uni4nn.iaf.nl/%7Eabigail/WWW/../Fishman/./fishman.html
  en zo zijn er nog vele mogelijkheden.

  Ook is het heel goed mogelijk met een en dezelfde URL verschillende documenten te leveren, al naar gelang de stand van de zon, of afhankelijk van de machine die de request doet. (bv. alleen Fishman leveren als iemand van CoS kijkt, of dan juist niet.) [Zo staat er bv nog een copy van Fishman ergens op een machine met een account van mij. Echter CoS leden (en vele anderen) zullen niet Fishman krijgen, maar een ander document.]

 • Er is geen pc-programma "de World Wide Web browser". Er zijn verschillende programma's voor PCs waarmee je het WWW kunt browsen. Echter, er zijn er ook vele buiten de PC wereld, en veel die voor zowel PC als iets anders werken.

 • Uit de URL kun je niets afleiden wat betreft de plaats. Goed, als het om een http schema gaat dan kun je uit het eerste deel af leiden wat een ip-naam van de machine is. Waar die machine staat valt daaruit in zijn geheel niet af te leiden.

 • Er is absoluut geen relatie tussen URL en gebruiker. Sterker, RFC1738 (de standaard betreffende URL) definieert helemaal het begrip gebruiker niet. Een URL is een hierarchish schema. De afbeelding schema -> filenaam wordt geheel door de server op de machine gedaan.

Abigail

top