E-mail Karin Spaink
22 sept. 1995 (KS-4)


From: kspaink@xs4all.nl (Karin Spaink)
To: many
Subject: dringend verzoek
Date: 22 Sep 1995

Dag iedereen

(Ik heb mijn post van deze maand & relevante postings doorgevlooid op adressen, vandaar deze rare lijst)

De meesten van jullie zullen al wel iets hebben gelezen over Scientology. Momenteel wordt er, via het Fishman-document, actie gevoerd teneinde de CoS duidelijk te maken dat ze Internet niet naar hun hand kunnen zetten.
'Fishman' is een dossier dat bij de rechtbank ligt en dat CoS koste wat kost uit de openbaarheid wil houden. (Er zijn inmiddels verscheidene oude getuigenissen opgediept van CoS-leden die onder ede hebben verklaard dat de CoS altijd en onder alle omstandigheden kritiek onvindbaar probeert te maken. Vroeger werden er bibliotheekboeken gestolen, tegen kranten geprocedeerd en kritische boeken opgekocht; nu richten ze zich tegen Internet.)
Momenteel loopt er een zaak van de CoS om het stuk geheim te verklaren; zo lang die zaak loopt, heeft de rechter het document tijdelijk gesloten verklaard. Ondertussen verliest de CoS zaak na zaak rond Internet-kwesties en ziet het ernaar uit het Fishman-dossier vrij komt.

In Nederland is het stuk nu op een paar plaatsen te vinden: het eerst bij http://www.xs4all.nl/~fonss. XS4ALL is (mede) om die reden door Scientology de wacht aangezet (er is beslag gelegd op de apparatuur van xs4all), wat voor anderen reden was om het document uit protest elders neer te zetten.
- Eerst bij http://www.xs4all/~johanw,. daarna bij
- iemand op http://www.tue.nl/ - ikweetniet;
- http://huizen.dds.nl/~dvgeely/Co$/fishman.html
- http://www.cistron.nl/newkid/info.html
- http://www.pi.net/~kspaink
- http://www.bart.nl/~truus
- http://www.euronet.nl/users/ralph (maar die werkt nog niet).

Johanw heeft (via xs4all) een waarschuwing van de advocaten van CoS gekregen, de DDS eveneens en momenteel krijgt Cistron boze post. Newkid heeft trouwens een leuke troef achter de hand, maar die is vooralsnog uiterst geheim.
Zelf heb ik nog niets gehoord (ook niet van Planet Internet zelf).

Het lijkt allemaal goed te gaan. Maar er is wel reden tot ongerustheid, getuige dit briefje dat ik vanmiddag van Felipe Rodriguez, de directeur van XS4ALL, ontving:

briefje felipe:
------------------
Hoi allemaal,

Binnenkort zullen de papieren brieven wel gaan komen, en eventuele beslagleggingen door scientology.. Voor die tijd zou er eigenlijk een soort nlnet.misc revolutie moeten starten, waarbij de nlnet.misc leden massaal de text gaan verspreiden. Het moet duidelijk zijn dat er een breed maatschappelijk protest gaande is, zodat co$ niet alsnog gelijk krijgt door op haar copyright te blijven hameren.

Er is een probleem met het organiseren van een protestaktie als deze. Ikzelf kan dat vanwege de risico's niet doen. Voor jullie geldt waarschijnlijk hetzelfde. Ik vraag me af hoe we de nlnet.misc-ers zover kunnen krijgen, zonder dat we zelf direkt (zichtbaar) betrokken zijn bij het organiseren van zo'n protest.

Momenteel hebben zo'n 5 mensen in nederland de text op hun homepage. Voor co$ is het peanuts om die 5 allemaal lastig te gaan vallen. Bij 500 homepages wordt het al moeilijker.

-----------------
einde briefje

Wat ik jullie wilde vragen, is om te overwegen of je alsjeblieft mee wilt doen aan deze aktie - dwz: de stukken op je homepage te zetten ern dit briefje verder te verspreiden. Wanneer je het niet aandurft Fishman op je homepage te zetten, verspreid dan alsjeblieft dit briefje verder en vraag je Internet-vrienden en -kennissen te vragen of die dat wel willen.
De stukken zijn te vinden op http://www.pi.net/~kspaink; wie het lastig vindt ze vandaaraf te saven kan een mailtje sturen aan kspaink@xs4all, dan krijg je ze zsm in je brievenbus.

Tot slot nog een stukje over de CoS dat maandag jl. in het Parool stond, opdat je een idee krijgt over wat voor een organisatie we het hier hebben.

* * *
Techniek 88

(Artikel hier geschrapt. Zie daarvoor Het Parool, 18 september 1995)

top