Posting Rop Gonggrijp describing the seizure
5 sept. 1995 (KS-1)


From: rop@xs4all.nl (Rop Gonggrijp)
Newsgroups: nlnet.misc,hacktic.heibel
Subject: Beslaglegging bij XS4ALL op laste van Scientology
Date: 5 Sep 1995 12:45:49 GMT

Op dit moment vindt ten kantore van XS4ALL in Amsterdam een gerechtelijke beslaglegging door gerechtsdeurwaarder (Dhr. Braan) plaats. Deze beslaglegging houdt verband met een vermeende inbreuk op het auteursrecht en geschiedt met verlof van de president van de rechtbank en wordt onderbouwd door artikel 444 lid 1 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

De eiser is de Scientology-sekte die claimt dat er copyright schendingen plaatshebben, onder andere in de WWW-directory van de gebruiker 'fonss'.

Meer nieuws volgt snel.....

top