alle boeken

M/V: doorhalen wat niet van toepassing is
Nijgh & van Ditmar, 1998


  Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar,
Amsterdam 1998
ISBN 90-388-6769-7

173 pagina's, circa f 30,-
Foto omslag nu on-line
beschikbaar

Download inhoud:

Uit de recensies:

  • «De essays zijn juweeltjes van intelligentie, verontwaardiging en ironie. [...] [Haar] kracht ligt in de actuele onderwerpkeuze, de prikkelende schrijfwijze en vooral in het feit dat Spaink niet koste wat kost politiek correct wil zijn.» - Surplus
  • «M/V, doorhalen wat niet van toepassing is, is een ontzettend leuk boek. Alle artikelen zijn prikkelend en ook wie zich niet direct laat overtuigen, ` wordt allicht aan het denken gezet. [...] Knap, een boek dat er werkelijk in slaagt de lezer telkens op het verkeerde been te zetten en haar de eigen zekerheden te doen ondergraven.» - de Volkskrant

On-line recensies:

Flaptekst:

Terwijl de meesten er zo langzamerhand van overtuigd zijn dat 'geslacht' een sterk cultureel bepaalde categorie is, lijkt het alsof 'sekse' vaststaat. Je bent nu eenmaal een man, of een vrouw. Maar blijft dat wel zo, nu de medische technologie op talloos veel niveaus in het lichaam in kan grijpen? De media tracteren ons op verhalen over vrouwen met baarden en mannen met borsten, over transseksuelen en transgenderisten, over illegale hormonen en eununchen. Kennelijk ben je niet noodzakelijk óf man óf vrouw. Wellicht kan dan ook de registratie van sekse bij de brgerlijke stand afgeschaft worden.

In M/V komen de gangbare opvattingen, de vooroordelen en de taboes aan de orde rond de indeling in seksen, kinderporno, geweld door vrouwen en seks op het internet.


Copyright Karin Spaink.
Deze tekst wordt uitsluitend
voor persoonlijk gebruik aangeboden.