Statistiek

Comments Posted By wijzij

Displaying 241 To 270 Of 275 Comments

Afvalbak

Pietie, Samenhang #3
evolutie theorie Darwin zijn ook maar halve waarheden. Deze theorie is appeltje ei voor de gevestigde macht. De theorie bevestigt alleen maar hun bestaansrecht. Dat de sterkste door natuurlijke selectie altijd gaat winnen is natuurlijk een drogreden. Omdat u en ik gewoon niet kunnen winnen als wij niet met een gouden paplepel geboren worden. Uw start is een andere dan die vande persoon met gouden lepeltje.Maw u moet een langere weg afleggen en of u de meet gaat halen? Darwin geeft exact aan dat wie als slaaf geboren wordt gaat ook als slaaf dood. En hoezo de sterkste overleeft. Er worden genoeg kinderen met een erfelijke afwijking geboren en lang kunnen leven. Als alleen de ‘besten’ overblijven (overleven) is dat een grote leugen. Darwin leefde in de victoriaanse tijd(preutsheid) en was ook econoom. Dat analytisch naturalistisch deterministisch denken is ook hoe wij westerse mensen met name de wetenschap denken. Niet meer toereikend vind ik, want het geheel is meer dan de som der delen. Het geheel in elementen op splitsen is vaak door de bomen het bos niet meer zien.
En volgens evolutie theorie zijn homo’s ook niet welkom en discrimineert. Ze kunnen zich niet voortplanten en hun soort is gedoemd tot uitsterven. Dus evolutietheorie is niet meer van deze tijd en evenals cultuurreligie, dus weg ermee. Off topic ik zet mezelf maar in de af(god)valbak en doe aan recyclen ipv evolueren. Want onze blauwdruk mens gaat echt niet van zelf veranderen volgens Darwin, maar alleen door genmanipulatie is dat misschien mogelijk. Maar wij kunnen nooit vogel of vis worden. Zelf geen insect al komt ons dna patroon heel dicht bij die van een insect.

» Posted By wijzij On February 25, 2012 @ 19:43

#201. Circulair betekent betekent letterlijk in een kringetje lopen. Zie uitspraak #213 voor uitleg wat circulair zoal kan betekenen. Mijn betekenis in deze dialoog is : we doen alles in naam van de instituut religiegod en hoeven aan onszelf en/of anderen nooit de verantwoording afleggen voor onze daden goedschiks of kwaadschiks.
#208. Welke Israel bedoelt u de staat dat in 1948 is ontstaan door sponsering van zionistenbankiers vanuit Amerika. De mensen die er wonen hebben in principe niets van doen met het te voeren beleid van hun regering te maken. Machthebbers zoals hier trekken hun eigen plan en het volk heeft daarin niets te vertellen. En dat de joden het uitverkoren volk is volksverlakkerij. Dat is schoffering van de rest van de mensheid. Hebben die dan geen recht van spreken? Voor allen die zich uitverkoren voelen moeten vooral maar lid worden van die opgelegde instituut. Wij zijn allemaal kinderen van God. God trekt niemand voor dat doen wij toch alleen maar zelf. Amen.

En weet u hoe wij aan het woord amen komen. Dat komt uit oud egypte. Daar aanbaden ze degod Amon. Nu weet u het ook weer. Wij weten niet zomaar iets. Alles heeft met alles te maken. Mensen krijgen in hun eigen tijd ook informatie over hun oorsprong en geschiedenis. En zelfs cultuurreligies staan niet op zich zelf maar nemen bepaalde gebruiken vanuit een andere soms ‘oudere’ religies gewoon letterlijk over.

Zelfs in het oude egypte heb je twee cultuurreligies van boven en beneden egypte. De een aanbad de god Ra en andere de god Osiris. Wie was nu de echte God? Dat is een andere verhaal.

» Posted By wijzij On February 25, 2012 @ 16:18

Trouwens over bijbel gesproken. Welke versie vertelt ons de waarheid? Of is dat irrelevant?Het is gelijk het woordspelletje. Ik vertel u een verhaaltje. De persoon die luistert geeft het door naar de volgende. Bijvoorbeeld 200 personen later. Wat is er van de inhoud laat staan van de waarheid overgebleven? En dat na 2000 jaar? Trouwens het NT is pas na de dood van jezus christus samengesteld? Als we in de NT geloven en dat beleiden hoeft de figuur jezus christustoch niet bestaan te hebben? Jezus christus is meanstream. Durft u het aan ook een alternatief verhaal over hem te lezen. Ook even goede vrienden als u het helemaal niet trekt. Lees The Christ Conspiracy van Acharya S. of was Julius Caesar (JC) die in dezelfde tijd leefde alsjezus christus niet toevallig dezelfde persoon? Vooral mij niet geloven ga zelf op onderzoek uit.

» Posted By wijzij On February 24, 2012 @ 00:15

de chinezen hebben hun boedha. De mensen uit india hun vishnu. De oude romeinen hun jupiter. De christenen hun jezus. De noren hun odin. De germanen hun wodan. De jehova’s hun jehova. De bankiers hun mammom. De joden hun ot. De oude grieken hun zeus. Al die culturen hebben hun eigen kijk op religie. Elke nieuwe cultuur verwerpt de god of goden uit de vorige cultuur. Zo zal alles uiteindelijk als mythologie worden bestempeld. Ook jezus christus.
Zijn doel in onze huidige tijd is bereikt. Hij was louter om ons bewustzijn te laten groeien. Dat liefde uit u zelf komt en dat u dat moet overdragen naar anderen toe. Zonder instituten als religie is dat ook mogelijk. Instituten in welke vorm zijn opgelegd door machthebbers om u dom te houden en u bang te maken. U leeft niet u wordt geleefd. En zal zo altijd slaaf blijven. U beseft de machthebbers hebben de paradijs op Aarde en u pas na uw dood? Dat is religie ons doet geloven.

» Posted By wijzij On February 21, 2012 @ 06:50

Tip

Mevrouw van de Lande,
blijkbaar heb ik u bijdrage verkeerd geinterpreteerd. En dan ben ik bereid mijn domme opmerkingen terug te nemen! Ik veronderschuldig mijzelf ten aanzien van u voor mijn uitlatingen!
En dhr, Goeli dank ik voor zijn opmerkzaamheid!
Maar een vraag mijn heer Goeli waarom zoveel geld vragen voor hulp? Als nu alle ontwenningsklinieken samenwerken en niet tegen elkaar, dan hoeft de prijs toch helemaal niet zo hoog zijn bij Narcotica Non dan andere regulier ontwenningsklinieken zoals Jelinek!
Dat is gewoonweg toch aan een ‘verslaafde’ geld verdienen. Want als het alleen om sauna’s gaan en gezonde voeding (waaronder vitamines) dan zijn er vele andere wegen die naar Rome leiden! Iets verpakken in ‘iets’ moois is toch volksverlakkerij. Ik vergelijk het als ik een tv koop en thuis komt, en uit het mooie verpakking haal ik bij wijze van spreken ik noem maar als voorbeeld een ‘baksteen’ eruit!

Daarentegen zeg ik als mevrouw Van der Lande er meegeholpen is, en nu een goed leven leidt dan heeft het haar geholpen. Maar als Van der Lande de enige is geweest dan is dat maar een ‘mager’ resultaat. Ik zou het ook helemaal verkeerd zien en dan hoor ik u dan wel weer!

» Posted By wijzij On July 31, 2012 @ 07:33

ik kan goed

slachtoffer

uw bedrijf betalen

zeg ik dat

sorry voor het ongemak, enig redigeerwerk van mijn kant is mij niet vreemd!

» Posted By wijzij On July 29, 2012 @ 10:48

Ja mevrouw van der Lande. Zo werkt eenmaal onze matrix de ene zijn dood de andere zijn brood. Als jullie die behandelingen nu is echt voor niets deden. Die junkies zijn toch ook gewoon xlachtoffers van onze maakbare samenleving. En ik goed u standpunt begrijpen dat u kwaad bent omdat het u baan kan kosten. Zoals mijn goede vriend Bertold Brecht ooit zei: Erst kommt das Fressen und dann die Moral. En trouwens die wakkere krant van Nederland schijnt ook heden in slaap gevallen te zijn. Hoeveel moest uw bedrijf of Scientology omdat mooie artikel geplaatst te krijgen. Knippen en plakken in onze maakbare wereld is niemand vreemd.
En wat MSM(mainstreammedia) ons vertelt is ook niet altijd waar. Het pap en nathouden systeem is doordrenkt in onze gehele maatschappij. En dat is vaak gekoppeld aan een prijskaartje. Niet getreurd mevrouw van der Lande. Als u uw best doet komt u zo weer elders aan het werk. In het bedrijfsleven noemt men het vinden van een baan nooit een obstakel maar een uitdaging. Ik haat vakmanagersjargon, en daarom ze ik dat ook! Succes!

Even inlezen, proactief zijn, benchmarking, winn-winn situatie, etc. weg ermee. Spreek je moerstaal eenduidig is duidelijk!

» Posted By wijzij On July 29, 2012 @ 10:43

Cherkaoui

Waarom iets mooi en wat anders niet heeft puur met je referentiekader te maken. Dat noem je jezelf verwonderen. Mijn beleving is dat het als vanzelfsprekend moet overkomen iets dat als een handschoen bij je past. Het zit als gegoten. En dat is met alles zo en niet alleen in kunst idg ballet maar in het hele leven. Waarom voelt iets vertrouwd aan? Dat weet ieder voor zich zelf. Daarom is het altijd bij kunst( een projectie van hoe je leven kunt ervaren) bijna geen discussie mogelijk waarom iets mooi of niet mooi is. Ik noem maar eens wat. Ik kan bijvoorbeeld mijn leven lang een schilderij van een huilend zigeunerjongetje kunnen waarderen. Mijn gevoel van waarde is heus niet minder, mooier of anders dan die balletvoorstelling. Ik koppel er een gevoelswaarde aan die ik alleen heb en een andere die gevoelswaarde niet kent omdat ik hem of haar het nooit vertelde. Als je anderen een uitleg geeft kan die ander je beter begrijpen mee ingaan of afwijzen. Want overtuigen heeft geen zin. En alles waarover je jezelf verwondert komt met een zogenaamde aha erlebnis. Herkenning en wat juist bij mij iets mooier maakt dan wat ik zie is dat met mijn eigen gevoel het zichtbare een eigen betekenis geef. En waarom ik ook opeens dingen niet meer mooi vind is niet omdat het niet meer mooi is. Nee, omdat ik mij aan ‘bekende’ zaken kan vervelen door ver(ge-)wend te zijn of door overvloed, graag wat anders. Dat ik iets nieuw moet zien of maw iets moet ervaren om mijn zintuigen te prikkelen en weer het ultieme gevoel kan ervaren en erbij roep WAT MOOI He!

» Posted By wijzij On May 27, 2012 @ 09:23

Lezen (Terug naar af)

Ik had vroeger een ontzettende hekel aan lezen. Maar pas na mijn middelbare schooltijd ben ik pas voor lezen gaan interesseren. Lezen vind ik prachtig. Maar zelf proberen te denken endat proberen dat te verwoorden vind ik leuker. Niks is dan te gek, alles is mogelijk. Ik ervaar geen probleem meer als ik geen onderscheid kan maken tussen objectief en subjectief. Ook ‘iets’ wat we op ‘school’ geleerd hebben, maar ‘vaak’ voor mij ‘een dooddoener’ om mijn manier van denken af te doen als ‘subjectief’. Ik ben er achtergekomen dat zulke ‘tegenstellingen’ geen enkele nut heeft omdat door juist dat soort ‘begrippen’ te gebruiken ik mezelf afrem om ‘creatief’ te denken. En door in ‘tegenstellingen’ te denken, ben je wel ‘analytisch’ aan het denken. Maar zie ik daardoor mijn wereld in ‘stukjes’ en nooit compleet als een geheel.
Ik merk aan mijzelf en ook aan anderen. Dat ik geleidelijk afstapt van mijn ‘analytisch’ denken. En dat ik de Wereld meer als totalen ga ervaren. Door juist ‘gevoel en verstand’ met elkaar(subjectiviteit en objectiviteit) te verbinden gaat een ongekende Wereld voor mij open. Net alsof ik dat altijd al geweten had. Ik wordt meer ‘doe mens’ dan ‘denk mens’. En mijn ‘ervaringswereld’ (praktijk) geeft mij meer voldoening dan ‘alleen maar ‘ mijn ‘denkwereld(theorie). Ik weet dat ik ‘completer’ kan zijn. Zelf weet ik dat als ik nooit een boek gelzen zou hebben en de Natuur mijn enige voorbeeld zou zijn, dat net zoveel zou weten of misschien wel meer dan ik ooit uit boeken zou kunnen halen. Juist door de Natuur te negeren (waar ik deel uitmaakt) raak ik ‘afgestompt’ en ‘laat ik me leven’ door die’voorgekauwde’ wereld . Een ‘maakbare’ wereld dat ik meer daarin een ‘gevangene’ voelt dan een ‘vrije mens’. want niets is ‘volmaakter’ dan de Natuur. En waarom ik dat zodanig niet meer ervaar is omdat de mens (ook ik zelf) een ‘kunstmatige wereld’ heeft geschapen en zich zelf voor de ‘gek’ houdt dat dat onze ‘echte’ wereld is. Vooral mij niet geloven.

» Posted By wijzij On May 14, 2012 @ 22:37

Wantrouwen

Isaac,
wat heb jij weinig ‘gevoel’ voor andere mensen. Alleen oordelen dat ‘mensen’ anders kunnen zijn. Waarom zijn uw ‘idealen’ altijd beter dan die van de Islamieten? Is uw met de ‘paplepel’ ingegoten cultuur zo ‘perfect’ dat er ‘nooit’ andere culturen met uw cultuur ‘een raakvlak’ kunnen hebben? Wat kunt u zelf doen om mensen met elkaar te verbinden? En ervaart u ‘echt’ uw lijden door ‘echte’ confrontatie met de aanhangers van de Islam? Of heeft u zelf laten indoctrineren door leugens? Leugens dat dat verschillende religieën nooit samen gaan en dat zij ‘altijd’ verdeeldheid zaaien? Geloof u Echt in die onzin? U gelooft ook in de (World) War of Terror? Angst is een slechte raadgever? Angst doet onze ‘eigen’ gelederen sluiten? Angst sluiten anderen uit? Angst is altijd de ‘schuld’ bij een andere leggen? Angst is altijd eigen fouten ‘nooit’ zien? Angst is pappen en nathouden? Angst is vasthouden aan eigen principes? Vooral niet willen beseffen dat u en ik zelf de Kracht hebben om Juist die verdeeldheid en tegenstellingen die ‘elite’ ons doen geloven te niet te doen. Uw en mijn geschiedenis zijn een ‘grote’ leugen. Wij die lijden en anderen daarvan juist misbruik maken dat ‘verdeeldheid’ wat altijd ‘kunstmatig’ geschapen wordt om ons ‘dom’ te houden en ons onze bewustzijnsgroei doet blokkeren om gelijk ‘die elitie’ die dat alles voor ons verzonnen heeft onze levens juist op Aarde ruineert. En dat die elite juist de religie gebruikt of beter misbruikt dat u te nimmer nooit uw paradijs op Aarde kan krijgen en pas na uw dood. De grootste leugen ooit verzonnen? En wij trappen er eeuwenlang in die flauwekul? Als die elite wel een paradijs hebben op Aarde en u en ik niet. Ongeacht u en ik , de elite of wie dan ook allemaal mensen zijn. En verfoei onze kuddegedracht en als een kip zonder achter ‘andermans’ principes aanlopen. Ik zeg u schep ik een slechte wereld dan is die in mijn ogen slecht. Schep ik mooie wereld dan is die mooi. Vooral mij niet geloven. Succes.

» Posted By wijzij On May 05, 2012 @ 01:51

Als er eenmaal onderscheid gemaakt moet worden tussen ‘culturele elite’ en de rest van Nederland dan is de hek van de dam. Is die culturele elite ons ECHTE voorbeeld. Maw als ikzo wordt als jullie mag ik dan wat ‘zeggen’. Telt dan eindelijk mijn stem? Wat een drogreden. Hoe duurt het dat ik JULLIE ben? Wil ik dat wel? Gezap, volgevreten, omhooggevallen, niet in evenwicht zijnde wezens zijn jullie culturele elite. Daar wil ik nog geen eens bijhoren? Laat ik maar mezelf zijn. Meelopers die ‘denken’ bij een groep te horen en anderen willen ‘dicteren’ en ‘gewoon’ anderen uitsluiten op grond van ‘anders’ zijn corrumpeert ‘altijd’ en zal de ‘status quo’ van hun ‘eigen normen en waarden’ vanuit hun ‘zogenaamde goed bedoeldheid’ is niets anders dan macht, geld en hebzucht de andersdenkende de ‘grond’ intrappen of mijn bewustwording willen blokkeren en ‘altijd’ bij mij de ‘fouten’ willen leggen, dat ik te dom ben en niet ‘gestudeerd heb, niet gecultiveerd ben, altijd anders zal zijn dan wie zij zijn. Omdat hun’maakbare leven’ hun waarheid is. En zij door de bomen het bos niet meer zien en altijd ‘zelfbevestiging’ zien dat hun culturele elite denken en gedrag hun eigen illusie zal blijven tot zij pas bij hun confrontatie met de dood zullen beseffen dat dat nooit en te nimmer macht, geld en hebzucht onze ‘ware leven’ is waarin ze zelf geloofden. Juist de evenwichte mensen maken de wereld zo als die zou moeten zijn, een wereld voor ons allemaal. En als ik in wij ennn zij zal blijven denken, voelen en handelen zal het paradijs op aarde wat in mijn ogen mogelijk is nog niet komen. Maar ik ben ervan overtuigd dat zelf de niet ‘elite cultuur’ barbaren een mindshift doormaken dat maatschappijen (eeuwenlang zo geregeerd) door verdeel en heers, de doel heiligt de middelen, geef het volk brood en spelen, het niet langer pikken. En dat alleen door verbinding maken met ‘alle’ mensen ongeacht zonder aanzien des persoons ik die leven met ELKAAR kun delen en leven. Andere opties, die zijn er niet. Het geheel is altijd meer dan de som der delen. En u ‘culturele elite’ pas op bij bewustwording van ECHTE mensen zal al w verworven kennis, leugens en normen en waarden die niet meer in ‘deze tijdsbeeld’ passen zomaar in het Niets verdwijnen. Besef terdege ik(wie dan ook) schep mijn Leven en hoe ikdie Leven wil leven uit het Niets. Dat Niets wordt op eens Alles. Maatschappijen komen en maatschappijen gaan. Dat is historisch na te trekken. Maar maatschappijen houden niet altijd rekening dat mensen niet ‘ontwetend’ blijven en dat Juist ik (iedereen) dezelfde Kracht heeft als u (elite cultuur aanhangers) om die maatschappij in POSITIEVE richting kan VERANDEREN.
Want bewustwording is veranderen en niet ‘stil’ willen staan zo als uw ‘maakbare’ wereld mij doen willen geloven dat het ENIGE is waarom ik leef. Dus dat is naar mijn waarheden helemaal fout. Als ‘culturele elite’ dat bewust ook door zal krijgen dat zij moet VERANDEREN dan is een PARADIJS hier op Aade een feit. En dat mijn paradijs pas na mijn dood ‘te ervaren is’ een grote leugen.

» Posted By wijzij On May 04, 2012 @ 07:06

Bestaat niet meer

Grappig deze pagina. In cyberwereld is alles mogelijk. Zoals op mijn werk in real world ‘Heb u het plintenladdertje gevonden?’ of ‘waar is de ordner met zoekgeraakte stukken?’. Ik snap ‘m wel dat noemen ze in cybertaal toch ‘doorlinken’ als serviceverlening aan de gebruiker…soms gaan dingen een eigen leven leiden. ;-)

» Posted By wijzij On April 09, 2012 @ 22:35

Karin Arink

Dat is wat kunst bij je wil losmaken. Iets wat in eerste onsamenhangend als los zand eruitziet moet de waarnemer met zijn zintuigen, fantasie, inleefvemogen en hoe je verder mag noemen verder na eigen inzicht, voorkeur, interpretatie, schoonheid, lelijkheid invullen, vervolmaken. Dat is de kracht van kunst het onzichtbare zichtbaar maken. Het omhoog tillen van benadrukken van één van vele werkelijkheden die wij kunnen ervaren, voelen, bedenken. het klinkt misschien alles onwaarschijnlijk. Kunst is een gecreëerde illusie. Zo knap weergegeven dat je het als ECHT ervaar. Hoe kan dat? Omdat je in kunst iets herkent als jouw waarheid. Blijkbaar weet de kunstenaar hoe zijn wereld exact in elkaar zit en niet die van hemzelf alleen maar ook van u en mij. Sommigen spreken van het collectieve bewuste en onbewuste. Bewust weet de kunstenaar met beeldmiddelen dat vorm te geven. Dat kan abstract of concreet zijn. Eigenlijk is de oorsprong altijd de gedachte (idee). Zij is per definitie abstract. Voor de kunstenaar is het resultaat nooit het doel op zich. Hij houdt zich meer bezig met het proces. Daar heeft hij het meeste plezier in. Zo is alle kunst in wat voor vorm ook communicatie. Gevoelens en gedachten omgezet in de meest krachtigste beeld dat hij maar kan bedenken en het ook wat zeker zo belangrijk zichtbaar maken. Herkent de toeschouwer in het kunstwerk een emotie, een gedachte zelfs al was dat niet wat de kunstenaar zelf bedoelde, dan is die zelfde kunstenaar geslaagd om zijn idee in wat voor vorm dan ook naar die toeschouwer over te brengen. De kunstenaar heeft zijn doel bereikt. En de toeschouwer kan daarvan genieten. Ik zeg altijd verandering van spijs doet eten. Ik wil altijd tweekanten van de medaille zien. Het een kan niet zonder het andere. Constant hetzelfde ook in kunst gaat mij vervelen. Noem mij maar een evenwichtskunstenaar cq -toeschouwer. Het leven bestaat met name uit dualiteiten. Zonder licht geen duister. Zonder duiter geen licht.
Ook bij kunst geldt altijd smaken verschillen. En leven en laten leven.

» Posted By wijzij On May 20, 2012 @ 19:15

Music for maniacs

Dat doet me aan verhaal van ‘een vorige baas'(werkgever)van mij denken. Als 15 jarige puber ging hij voor het eerst naar een popconcert in de Kuip. Rory Gallagher was toen zijn ‘guitar’held. En hij zou hem moeten zien in levende lijve. Met zijn vrienden kwam die daar aan. Zoals het vroeger kon maar tegenwoordig niet meer, werd er ‘stiekum’ wat ‘sterke’ drank naar binnengesmokkeld. Voordat de eerste accoorden door de poparena galmde, werd met cola en whisky in een mum van tijd via keel naar binnengeleid. En heb je genoten van je eerste concert. Ja zei ie. Maar als je me vraagt wat ze gespeeld hebben ik kan me niet meer herinneren. Hij zacht allemaal beestjes zoals Armand dat zong, geloof ik. De volgende dag werd hij wakker in de tuin van mijn ouders, koppijn van hier tot ginter. Helaas niets van het concert meegekregen, maar ‘gezellig’ was het zeker. Zo wordt ‘jeugdsentiment’ nu geboren. En als je ouder wordt zul je het verhaal uit den treuren blijven herhalen. Wat was die ‘goede ouwe tijd’ altijd ‘mooi’ geweest. Lekker belangrijk, dacht ik bij mezelf. Een ervaring rijker en een illusie armer. Wat ik wel knap vind is dat ie ‘een teleurstelling ‘ naar ‘iets positief’ weet om te buigen.

» Posted By wijzij On May 14, 2012 @ 23:42

Geef Jomanda van Jetje

#85
jij voelt goed aan wat ik zei!
Blijft het kaf van het koren scheiden! Dat kan niet iedereen!
Dat is jouw talent! Succes!

» Posted By wijzij On June 04, 2013 @ 10:42

Tio,
Jomanda is toch niet je obsessie geworden? Ik hoop dat je elke nacht lekker kan slapen.
Je zou zomaar grootinquisiteur kunnen worden om ‘heksen’ zoals Jomanda te verbranden.
Zoveel kwaadheid en frustratie om die Jomanda! Dat is ze helemaal niet waard!
Ik zou zeggen pak lekker de draad op en doe leuke dingen voor jezelf, of met familie, of met vrienden. Het leven is al zo kort. Mensen maken fouten in het leven ook Jomanda, jij, ik of wie dan ook! Iedereen is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn eigen fouten en die zullen we zelf moeten oplossen! En als dat niet lukt met behulp van buitenaf.

In draadje 78 eerste 2 regels zei je: Ik kan mensen en zaken goed typeren en ben op dit terrein goed belezen. Ik zegt ook niet dat het dit soort gedrag verklaart maar het kan.

Ik weet wat je talent is? Wordt schrijver van fictieve verhalen. Je weet wat fictie betekent het had waar kunnen zijn, maar het is toch door de schrijver verzonnen. Niet iedereen heeft dat talent!
Ik zou zeggen grijp je kans! Succes!

» Posted By wijzij On June 03, 2013 @ 13:16

laatste alinea: ipv van(eerste) MAAR moet WANT zijn.

» Posted By wijzij On June 02, 2013 @ 15:35

Karin Jomanda had niet voor doktertje moeten spelen daarvoor is ze niet gekwalificeerd.
Hoogmoed komt ten val. Maar dat ze zegt van allopatie: chemo, chirurgie, straling, niets doen ga je dood! Dat kan ik niet beoordelen. Ik zou het zelf nooit zeggen maar waarschijnlijk toen het fenomeen Jomanda wel.

Het enige wat mij bij is gebleven uit de film is ‘de strijd tussen de dokters’.
Voor de 17e eeuw had een ‘gekwalificeerde arts’ keuzes uit allopatie en emperische geneeskunde (obv kruiden en homeopatie).
Na de 17e eeuw werd door de komst van de verlichting, rationalisme, ik denk ik besta, ik ben mijn brein (Dick Swaab) het verstand verheerlijkt tot op de dag van vandaag.
Opeens was emperische geneeskunde ‘kwakzalverij’ en ‘wetenschappelijk’ niet bewezen! emperische geneeskunde bestaat al duizenden jaar maar het wordt opeens zomaar overboord gekieperd alsof het nooit heeft bestaan.
Zoals je weet is natuur niet patenteerbaar! Wat niet patenteerbaar is verkoopt niet.
In de film bepaalt FDA – Federal for Drugs Administration wat op de markt komt en verkocht mag worden. Omdat FDA bestaat uit allopatie aanhangers zullen de remedies, therapiën en behandelingen van emperisten bijvoorbaat uitgesloten worden en dus nooit wetenschappelijk bewezen kunnen worden. Want alleen FDA bepaalt wat legaal of fraude is.
Ik denk zelf dat allopatie en emperische geneeskunde samen net zoals voor 17e eeuw de arts meer mogelijkheden biedt om een patiënt adequaat te helpen of beter te maken!
Maar zolang dat niet in ere wordt hersteld door de macht, hebzucht en geld. Zal ik maar op moeten vertrouwen dat alleen allopatie mij solaas biedt.

Dat is wat ik bedoel met een medaille heeft twee kanten. Of maw de waarheid ligt ergens in

Laat ik voorop stellen: ik ben niet tegen wetenschap, maar wetenschap heeft ons veel goeds gebracht maar door verstand op een voetstuk te plaatsen degraderen wij ons zelf tot machines. En dat zijn wij niet.

» Posted By wijzij On June 02, 2013 @ 13:16

Wat Jomanda deed is niet goed te praten. Maar ik kan niet alles weten. M.aw. ik was er niet zelf persoonlijk bij. Jomanda heeft ook de pech dat zij de gevestigde orde juist met haar ‘domme’ actie in de kaart speelde. Daarom is het zo vreselijk moeilijk om in onze complexe wereld nog door de bomen het bos te zien. Beoordeel zelf of je wat aan onderstaande info. hebt. Laat ik voorop stellen niets is goed of fout. De waarheid ligt altijd ergens in het midden. Alleen bewustwording helpt ons vooruit!
Ik zeg altijd de waarheden van vandaag kunnen morgen anders zijn! Conspiracy?
Op Youtube: Cancer- The forbidden Cures.

En …
Thian nadat ik de film heb gezien draait het inderdaad om macht, hebzucht en geld!

» Posted By wijzij On May 31, 2013 @ 10:16

Ingezonden brief Landmark

Arjan,
verdeel en heers! De doel heiligt de middelen. Alles draait uiteindelijk uit op de macht, het geld en de hebzucht. En waar je in gelooft helpt altijd. Of het nu wetenschap, religie, levensovertuiging of leer is. Hoe je het ook noemt, Landmark of wat dan ook het blijft pappen en nathouden. Een piramideorganisatie of hierarchie is per definitie cashen voor degene die aan het hoofd van de piramide staat. De rest probeert uit dezelfde ruif te eten maar zal heel ‘hard’ moeten werken (meestal als monetaire slaaf) om die leider te verslaan of te evenaren. Je kunt dan voor jezelf beginnen door dezelfde principe uit te dragen, dat is geen enkele sekte vreemd. Want willen we met ze allen niet allemaal slapend rijk worden over de ruggen van anderen heen. Lid worden van Landmark is niet veel anders dat je bijvoorbeeld gelooft aandelen te kopen op de beurs, zodat je daardoor ‘ns een grote klapper gaat slaan. Het verloopt toch altijd eerlijk. Nou zolang je met angst aangejaagd wordt in dit piramidespel en de stromannen van de machthebber een keertje roept kijk ‘ns hoe goed ik doe, trappen die andere meelopers in diezelfde val. Ze weten dat het een grote luchtbel is, maar hopen ooit een grote slag te slaan door mee te doen. Zo is een beurscrash nooit werkelijkheid maar ‘geschapen’ door de eigenaars van het beursspel om bij tijd en wijle meestal na ‘hoogconjunctuur’ kapitaal en bezittingen van anderen naar hunzelf binnen te harken. Zoals bij roulette rien a va plus de poen is niet meer van u. Het Levenspel zit zo in elkaar. U bent hoofdrolspeler en waarnemer tegelijkertijd. Het Spel is altijd perfect. U schept uw eigen Spel. Bent u koning dan bent u koning. bent u slaaf dan bent u slaaf. U kunt voortdurend van rol veranderen maar helaas leven u en ik vaak onbewust en doen gewoon met het Spel van anderen mee om dat het ‘vanzelfsprekend’ is of ‘goed’ aanvoelt of ‘aanzien’ geeft of wat dan ook. U mag het zelf aanvullen. We vergeten alleen ‘opeens’ dat we onze Spel niet meer zelf regisseren maar door ‘onbewust’ te leven de macht of wat dan ook uit handen geven, omdat we klakkeloos het systeem accepteren. Is het niet verwonderlijk dat ik dan teleurgesteld ben, verdrietig, pijn lijdt, depressief wordt, of ziek, of wat dan ook. Ik heb mijn regie uit handen gegeven en dat is wat ik niet altijd beseft als ik ‘onbewust’ leeft. Ik kan alles krijgen wat ik maar wil, als ik weer zelf die touwtjes in handen hebt en weer zelf regisseer. Dat is bewust leven. Ik in mijn eigen Levensspel hoofdrolspeler en waarnemer tegelijk. Makkelijk gezegd dan gedaan laat je niet leven leef zelf. Hoe? Kies een rol en speel het ‘bewust’. Bevalt die rol niet dan bent u vrij om een andere rol te kiezen. En goeroe of leermeester heb ik niet nodig en zal ik nooit meer nodig hebben, wantik heb nu bewust de touwtjes zelf in handen. En als geweten (gevoel en verstand) in evenwicht is echt alles mogelijk. En dan wordt het Leven Echt de moeite waard dat Leven te omarmen! En als het lekker aanvoelt wil ik alleen meer! Mij niet geloven ervaar zelf! Succes.

» Posted By wijzij On May 21, 2012 @ 06:16

als je respect toont en geleerd je beheersen en waarschijnlijk veel van zenboedhisme afweet. Heb jij waarschijnlijk niks opgestoken. Want uit je comentaar straal je geen rust en zelfbeheersing uit. En geef je af op meningen die niet stroken met jouw meningen( waarheden). Het is toch helemaal niet verkeerd als anderen een andere mening(waarheid) zijntoegedaan. Je hoeft toch niet altijd een andere te overtuigen van je gelijk. Je kent de gezegswijze naar eer en geweten. Zo reageert bijna iedereen. Ongeacht of die ervaringsdeskundige of ‘uitboekjes geleerde’ deskundige. Het is om het even waar en hoe je informatie krijgt. De ene is heus niet per definitie beter dan de andere. Net zoals theorie enpraktijk. Wat juist is kan niemand mij vertellen. Ik zelf moet onderzoeken of het voor mij waarde heeft. Het lijkt of je ervaring inferieur vindt wat zwart op wit geschreven(uit een boekje komt… En aan titels van personen die de boekjes schrijven hecht je ook veel waarde aan. Ga je zelf niet met een vooroordeel van uit dat als een professor dokter dat schreef, bij voorbaat de inhoud ‘correct en juist’ is. Als dat je uitgangspunt dan weet ik zeker dat je alles in het boekje voor zoete koek aanneemt en dus heb je eigenlijk niets geleerd. Trouwens je hoeft niet pérse uitmuntend met pijl en boog overweg kunnen om tot ‘verlichting’ te komen.er leiden zoveel wegen naar Rome. Ik heb geen goeroe, meester of wie dan ook nodig om mijzelf of bewustzijn te ontwikkelen. Want anderen zijn altijd anderen. En klakkeloos anderen volgen tegen een ‘schoffeterige’ vergoeding vind ik niet passen. Ik snap ook wel dat die goeroe zijn hypotheek moet betalen en vrouw en kinderen moet onderhouden. Maar als de intentie van die goeroe oprecht en hij recht vanuit zijn hart meent om een andere te helpen met wat dan ook, dan doet hij dat tegen geringe vergoeding of om niet(maw gratis).
Ik leer meestal iets om bevestiging te zoeken wat ik onbewust al gebruikt. Leren is bij mij bewust worden, ik herken het. Iets leren wat ik ‘niet’ weet vind ik dan grote onzin. Want als je iets ‘niet’ weet, hoe weet je dan dat je het nodig hebt. En als je het niet nodig hebt dan komt het nog geen eens op in mijn geheugen om het te leren. Ik ben van mening dat in principe alles kunt leren. Het enige wat voor mij belangrijk is dat mijn geweten (verstand en gevoel) altijd in evenwicht is. In de communicatie naar anderen toe betekent dit dat wanneer het voor mijzelf goed is en voor die andere ook, zal altijd communicatie tot stand worden gebracht. Dit was voor communicatie, maar kan voor echt als gebruik worden. Nou dit advies krijgt u voor noppes. En uw goeroe hoef ik ook niet te zijn. Zelf nadenken en ervaren is het beste. En wat uw uit boeken vergeet dat maar snel. Omdat de waarheid van vandaag de volgende dag een leugen is geworden. Succes.

» Posted By wijzij On May 21, 2012 @ 00:44

Het oog van de toeschouwer

Het maakbare leven is wat ie uitdrukt. De vergankelijkheid. De momentopname dat verminking heet. Overvallen, getroffen al of niet door het (nood)lot. Dat ‘uiterlijk’ niets van doen heeft wie ik werkelijk ben. De acceptatie van wat uiterlijk wel en niet kan. Wie bepaalt dat? Wegkijken is de confrontatie niet durven aangaan. Het omhulsel niet kunnen accepteren. Van jezelf niet of van een andere niet. Wie durf dan nog zichzelf te zijn? Wat zal een andere over mij denken?ik bepaal toch zelf wat mooi of lelijk is? Bestaat die ideale schoonheid wel? Of moet ik van uit een andere context denken als die ideale schoonheid bestaat, bestaat die ideale lelijkheid ook. Een maatschappij dat ons oplegt hoe ik zou moeten zijn is dus het maakbare wereld. Als ik nu door Moeder Natuur niet gezegend bent met een mooi uiterlijk, heb ik dan een achterstand? Er bestaat ook verminking naar mooi. Mensen die ontevreden zijn niet omdat ze lelijk of verminkt geboren of door ongeluk zo eenmaal eruit zien. Neen omdat zij ontevreden zijn met zichzelf zijn of dat ze zicn aan laten praten dat uiterlijk toch altijd belangrijk is en dat je schoonheid kunt kopen. Uiteindelijk zullen die altijd ontevreden blijven en de schijn ophangen dat anderen mij accepteren naar hun beeld. Slaaf zijn en voelen heeft vele gezichten!
Ik heb een zus die een zware motorongeluk heeft gehad omdat een auto door lage zonlicht haar niet heeft gezien. Na botsing vloog ze van haar motor over de motorkap van die auto.Ik moet me zo klein mogelijk maken dacht ze bij haarzelf. Ondanks haar gecompliceerde beenbreuk en bekken en na ellenlange revalidatie was ze instaat om weer te lopen. Niet perfect maar toch ze was trots op haarzelf dat ze het weer kon. Ook haar optimisme heeft haar erboven opgeholpen, denk ik. Om het ongeluk een plaatsje te geven en haarzelf te accepteren, liet ze het ‘litteken’ voor anderen als ‘lelijk’ aan iedereen zien. Geen geheim, geen rem, kijk wie ik ben, ik bepaal zelf wel wat ik mooi en goed vind van begin af aan. Iedereen mag mijn litteken(verminking) zien. Ik ben vrouw, ik ben sterk, ik ben wie ik ben. En heb lak aan hoe ze over mijn ‘uiterlijk’ denken. Bij mooi weer gewoon in korte broek. Op strand gewoon in badpak of korte rok. Nooit zal ik het bedekken voor geen goud. Gelijk heeft ze. Eerst mezelf accepteren dan kunnen anderen mij ook accepteren.

» Posted By wijzij On May 19, 2012 @ 04:34

Dans

Wat waar is kan zomaar de volgende dag een leugen zijn.
Maar waar die Scholte gelijk in heeft: Het Geheel is altijd meer dan de Som der Delen.
Dat is het verschil tussen wetenschap en kunst. En als wetenschap de Natuur als inspiratiebron zou kiezen en niet voortborduren op iets wat al is zal uit niets pas iets nieuws geboren worden eerder niet. Daarom zullen vele wetenschappers tevergeefs hun levenlang naar hun heilige graal zoeken. Die is er wel maar je moet wel weten welke Bron je moet gebruiken. Vooral mij niet geloven.

» Posted By wijzij On May 19, 2012 @ 04:59

Het lied in de machine

Erst kommt das Fressen und dann die Moral.(Bertold Brecht)
Die Duitsers hebben wel iets met muziek uit een machientje. Electronische muziek maken is hun met de paplepel ingegoten. Potten en pannen, machines uit bouwwereld heeft weer iets basaals. Weer ietse pietsie terug naar de Bron. En van daaruit experimenteren. Het is een uitvloeisel van uit de kunstbeweging: de nulbeweging, minimal art, environment kunst, trash noem maar op.
En uiteindelijk draait alles om geld. Want er moet brood op de plank komen. En als het niet verkoopt word je als muzikant ‘snel’ vergeten. Daarom worden mythes in stand gehouden.

» Posted By wijzij On May 19, 2012 @ 05:31

Beeldhonger

Was Hamlet een Deen?
The Taming Screw (de getemde feeks) dan bedoel ik jou niet Karin is ook van Shakespeare. Goed verhaal. In geuren en kleuren zo wil iedereen de wereld zien. Dat is ook romantiek je helemaal verplaatsen in de wereld van een andere en liefst die van een ‘celibrity'(beroemdheid).

» Posted By wijzij On May 19, 2012 @ 05:44

Het totalitaire universum van Louise L. Hay

Die Raym laat zich gewoon in de luren leggen door het gesproken woord van Christus. Christus heeft het NT nooit zelf geschreven! En dat was pas ongeveer 200 a 350 na Chr. werd het voor het eerst op papier vastgelegd. Dus het is altijd een subjectieve interpretatie van andere mensen. Het sinds is het voortdurend herschreven naar eigen belang.
Hij bedoelt het goed maar dat zijn nooit zijn eigen woorden. Hij papegaait maar wat na en dan wordt het onzin!
Mijn interpretatie: ik geloof dat ik beter wordt. En als een reguliere arts mij daar mee kan helpen en ik geloof dat ie mij beter maakt. Dan word ik ook beter!
Dat klinkt positiever dan jouw weergave van de Bijbel want dat snap niemand!

» Posted By wijzij On June 02, 2013 @ 13:54

Een andere invalshoek:
In onze maakbare wereld is alles garantie tot aan de deur. Zelf een boek dat met waarheden komt is pas waarheid als de persoon in kwestie dat herkent, erkent en ervaart. Anders kan het nooit zijn waarheid zijn. Vooral als een andere meent dat je tegen betaling een andere kunt helpen mag je altijd bij jezelf achter je oor gaan krabben. Dit geldt niet alleen voor de schrijfster Hay van dit bovengenoemde boek. Maar voor iedereen. Ook voor deskundigen en specialisten die zich vooral met het welzijn van de andere bezighouden. Ook al heb je er voor gestudeerd is het nog steeds garantie tot aan de deur. Afgelopen week las ik over een neuroloog die een man twaalf jaar lang dementie had aan gepraat . Dat zette patiënt en zijn familie hun hele wereld op haar kop. Familie geloofde deskundige op grond van zijn autoriteit en de vader (patiënt) die(zijn vrouw en dochter) verklaren hem ook voor gek. Hij beweerde dat ie niets mankeerde, maar werd niet geloofd. Hij was de eerste en ook niet de laatste die in de maling is genomen.Triest voor woorden maar het kan zomaar gebeuren. Nu zult u wel zeggen oh dit komt bijna niet voor. Ik zeg dan weer in onze maakbare wereld zal door macht, geld en hebzucht altijd vals gespeeld worden en is alles mogelijk. Altijd ten koste van anderen. Er zijn voorbeelden te over, ik noem maar een zijstraat de siliconen borsten(dus nep) uit Frankrijk. Wat een ellende zeg! Ik mag niet alles onder een noemer gooien, maar anderen zijn er laconiek over en halen de statistiek erbij als bewijs. Er mag een foutpercentage zijn van zoveel %. Ik zeg dan weer wat heb ik dan een pech als ik net bij dat fouten% zit. Eerlijkheidshalve wat is waar en en wat is een leugen. Statistisch(wat sommigen waarheid noemen) gezien wordt risico opeens waarheid, ook al ben ik de dupe. En een andere die mij dit aandoet komt er gemakkelijk mee weg, want statistiek heeft dit bij voorbaat al ingecalculeerd.
Wat heeft dit met Hay te maken?
Wetenschap zegt dat zij bewijzen heeft. Hays kan niets bewijzen. Daar worden mensen kriegelig van die alleen ‘verstand’ in hun leven belangrijk vinden. Die denken dat bewijzen ,waarheid is. Bewijzen moeten zichtbaar zijn, tastbaar. Is dat zo? Wetenschap zegt ook kwantum fysica bestaat. Weet u wat dat betekent voor ons wereldbeeld? Dat zelf materie (tastbaar en zichtbaar) uiteindelijk maar een illusie is. Ik zal zo simpel mogelijk uitleggen. Materie bestaat uit moleculen, moleculen bestaan uit atomen, atomen bestaan weer uit nog kleinere deeltjes, onzichtbaar voor het blote oog. Maar die kleine deeltjes zijn uiteindelijk energiepakketjes en informatie. Samenvattend alles bestaat uit energie en informatie. Dat zelf een gedachte dat uiteindelijk de bron is van alles , bestaat uit informatie en energie. Maar is die informatie en energie voor ons tastbaar. Neen! Analyseren brengt ons geen stap verder. Al beweren de specialisten met hun ‘string’ theorieën en binaire datasystemen dat je daarmee uiteindelijk de oorsprong van leven kan verklaren. Ze komen misschien heel dichtbij maar bereiken doen ze nooit. Waarom? Die reden heb ik reeds gegeven ze gebruiken alleen hun ‘verstand’. En dat is nooit toereikend om het leven te doorgronden. Want wetenschappers vergeten hun ‘gevoel’ wat essentieel is. Alleen gevoel geeft mij halve waarheden alleen verstand geeft mij halve waarheden. Gevoel en verstand samen (het geheel is meer dan de som der delen) geeft mij pas volledige waarheden. En dat is pas echt scheppen zoals God het heeft bedoeld. En dat scheppen kan ik alleen ervaren als ik deel ben van die Natuur. Niet de maakbare wereld als voorbeeld maar de Natuur, want zij is altijd oneindig en volmaakt. De rest is verzonnen, een illusie, een spel. En als de Natuur volmaakt is. Zijn wij dat eigenlijk ook. Want wij maken deel uit van die Natuur. Maar juist omdat ik in die maakbare wereld geloof kom ik steeds verder van die Natuur af te staan. En het gaat zelfs zover dat ik mijn oorsprong ontkent en uiteindelijk niet meer weet wat mijn echte doel hier op Aarde is. Zolang wij elkaar ‘zien’ staan is er niets aan de hand. Maar als de polariteit (de tegenstelling) vaak extreem de overhand krijgt is de hek van de dam en zal ik het leven louter als lijden ervaren! En wat heb ik bereikt aan het einde van mijn leven, niets, helemaal niets van waarde. Want niet in evenwicht ben ik altijd incompleet.

Janus misschien een antwoord op je vraag dat iedereen scheppen kan. Want dit heeft niets met welke religie god te maken die de Bijbel ons voorspiegelt. Die verhalen hebben hun kracht in de loop der tijden verloren, omdat door manipulatie de verhalen constant worden herschreven en aangepast zijn kan de machthebber om zijn verdeel en heers spelletje blijven spelen. Het spelletje Goed en Kwaad is de machthebber niet vreemd. Als ik dat belerende opvoedkundige en indoctrinatie uit dit mooie boek weg schrap dan vertelt die Bijbel een geschiedenis dat over mensen gaat, dus dat zie ik helemaal los van religie. Want mensen leren mij iets door hun ervaringen en niet door hun religies. Groetjes.

» Posted By wijzij On June 09, 2012 @ 12:05

We geloven allemaal in onze eigen ‘waarheden’. Ook wat mw. Hays ons wil vertellen is haar waarheid. Dat is wat velen van ons niet beseffen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. We he ben 7 miljard mensen op Aarde. Stel ze allemaal een zelfde vraag en u krijgt 7 miljard antwoorden. Ook hier botsen bewustwordingen met elkaar wat nu wel of niet waar is. Ieder ervaart zijn principes(waarheden) anders. Zelf wetenschappers hebben ‘niet’ altijd gelijk. Niet omdat zelfs hun ‘tneorieën en interpretatie is van hun ‘ervaren’ werkelijkheid dat aan plaats en tijd gebonden is. Wat vandaag waar is kan morgen al onwaar zijn. Zelfs wetenschappers kissebissen onderling met elkaar wat waar is. Maw de wetenschappers van de status quo proberen hun waarheden ‘vast’ te houden. De ‘vernieuwers’ weerleggen die ‘geaccepteerde’ waarheden. Ik zeg we kunnen niet alles weten in 1 mensenleven. Ik ken Hayes niet zo maar ik denk dat zij het leven vanuit een andere invalshoek bekijkt dan wetenschap. Zelfs uit het denken wordt wetenschap geschapen. En waarom geloven we daar wel heilig in. Wetenschap zijn in eerste instantie ook aannames(axioma’s=stellingen en theorie) dat met ‘logica’ een ‘verzonnen taal waarvan wetenschap gebruikt maakt om ons wereldbeeld te verklaren. Ik zeg niet dat ik voor Hays ben en tegen wetenschap. Twee verschillende invalshoeken die middels versmelting ons misschien meer mogelijkheden geven om ons wereldbeeld completer te maken. Het is nooit de ene is goed en het andere is fout. Wat niet alleen ‘positief’ denken helpt ons vooruit. Iets een ander ‘opleggen’ helpt niet. Maar toch accepteren wij ‘wetenschap’ als waar. Ja, zeg dat is ook ‘logisch’ we zijn daarmee met de paplepel ingegoten. Maar moeten wij haar ‘klakkeloos’ accepteren? Zo moet ik Hays ook niet ‘klakkeloos’ accepteren. En zeker haar niet als guru volgen. Wat belangrijk is hoe kan je iemand informatie overbrengen zonder een ‘oordeel’ te hebben. Ik denk dat mw. Hayes niet voor ‘beginners’ of ontwetenden(dwz niet gelijk aan dom) het boek geschreven heeft. Zoals velen ook niet altijd snappen hoe wetenschappen werkt. Omdat niet ‘iedereen’ verstand heeft van wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Juist omdat wij ‘onwetend’ zijn in die vakken denken wij ‘leken’ al snel dat wat exacte wetenschappen ons vertellen’juist’ is. Want zolang u hun ‘theorieën niet met ‘theorie’ kan weerleggen blijft hun ‘theorie’ gehandhaafd. En als het echt ‘specialisatie is omdat er maar 1 authoriteit is, moeten we van van lieverlee ook maar accepteen dat het ‘juist’ is. Dat het niet altijd zo is laat(guru) psycholoog Diederik Stapel zien. Waarin zelf zijn ‘volgelingen’ (wetenschappers van naam zoals prof.dr. Roos Vonk) door ‘klakkeloos’ acceptatie ter goeder trouw erin ‘tuint’. Zij had zijn ‘onderzoekreslutaten ook moeten verifiëren. Ik vind zelf dat wetenschap het aan het gewone volk het ook ‘simpel’ moet kunnen vertellen. Kunnen ze dat niet, dan mogen wij ook ‘sceptisch’ zijn om hun ‘waarheden’ te accepteren.
Terugkomend op mw. Hays, maakt zij ook de fout om iedereen onder ‘een kam’ te scheren. Misschien moet ze ook uitleggen dat zij vanuit een ‘spirituele invalshoek’ het leven bekijkt. Als zij nu eens mensen zonder aanzien des persoon benaderd zonder te oordelen over ‘goed’ of ‘fout’ zouden ook mensen met ‘negatieve’ haar ervaringen kunnen ervaren. Misschien is zij zo gefixeerd op het resultaat die ze ondervond. Als ze ‘eerlijker’ was geweest moet je ook ‘echt het hele verhaal vertellen. Ik denk dat zij bijvoorbeeld in reincarnatie gelooft. Dat wil zeggen dat zielen na hun dood terugkomen op Aarde om nog ‘niet goed’ verwerkte ervaringen uit vorige levens op nieuw mogen ervaren en wegzuiveren, zoals boedhisme ons dat vertelt. Daarom hoeft deze wereldbeeld(waarheid) niet voor iedereen te gelden. Want zoveel mensen zoveel geloven. Ik zie vanuit mens alleen geluk en gezondheid kan ervaren als ik in evenwicht ben. Lichaam(onbewust) en Verstand(bewust: denken en emoties) Ziel( bovenbewust). Als die drie in evenwicht met elkaar zijn. Zal ik pas mijn Leven volledig kunnen ervaren. Hierin word ik mezelf bewust dat ik als iedereen een Kind isb van God. En als ik kind ben kan ik eveals hem/haar alles scheppen. Vooral mij niet geloven.

» Posted By wijzij On May 06, 2012 @ 01:28

De dood in doordrukstrip

#63 Henks eyeopener!
we want information by hook or by crook. Who is number one? You are, number six!
I’am not a number…I am a free man.
Die Lotus waarin in die rijdt, prachtig toch! Dat is een ‘zelfbouw’ geval voorde echte liefhebber.
Een serie uit de 60 jaren blijft altijd ‘actueel’ en ‘tijdloos’. Dit is een goed voorbeeld om de schaduwen in Plato’s grotten uit te beelden. De Wereld is een ‘illusie’ die we zelf ‘geschapen’ hebben en in ‘die illusie’ zullen we ‘gevangen blijven’ als we die ‘illusie’ zelf in stand houden.

» Posted By wijzij On May 14, 2012 @ 06:50

#54
Janus het is wat u onder ‘scheppen’ verstaat. U en ik maken onze eigen wereld. Wat anderen ons doen ‘geloven’ is ook hun schepping. Is de Wereld mooi dan ervaar ik die Wereld als mooi. Vind ik die Wereld ‘slecht’ dan ervaar ik die Wereld als slecht. U en ik kunnen een ‘steentje’ bijdragen om die Wereld mooier te maken. En dat noem ik ook scheppen. Elkaar bewust maken samen kunnen lachen en het leven relativeren is ook scheppen. Scheppen is heel breed. Scheppen is Alles of Niets. En alles wat daar tussen zit. Zelfs alles wat u opschrijft zijn uw eigen schepsels. Zeg dan niet ik borduur voort op de Wereld, ik kan die Wereld positief veranderen. En dat hoeft niet altijd ‘groots’ te zijn. Dat is juist de fout dat ik nooit te vreden kan zijn met ‘kleine’dingen. U schept uw Wereld zelf. Scheppen besef ik ook kan positief of negatief zijn. Oorlog is ook door mensen geschapen. Vrede schept mensen ook. Ik voel me niet ‘machteloos’ of ‘een speelbal’ in onze maatschappij. Als ik goed doe zal ik ook het goede tegen komen. Anderen zullen zeggen dat is onzin. Ik zeg dan ‘laat je door anderen leven’. Dat is ook mijn uitdaging om ‘zelf’ te mogen Leven. En mocht ik Dood gaan dan zal ik nooit spijt hebben en zal ik kunnen zeggen wat is dat Leven voor mij toch mooi geweest. Nogmaals ik praat voor mezelf en vooral mij niet geloven. Want alleen ervaring is wat telt.

» Posted By wijzij On May 14, 2012 @ 06:31

«« Back To Stats Page