Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By tio

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Geef Jomanda van Jetje

De Middeleeuwen zijn allang voorbij. Ik ben wel actueel van het hedendaagse gebeuren rondom heksen. De brandstapel is allang voorbij. Ze hebben een primitieve denkwijze zoals jomanda. Er zijn er ook wel die wel ontwikkeld zijn en huismiddeltjes maken van planten en daar maken ze elixers van. Zoals St, Jans kruid en haver Avena Sativa. Rustgevende planten. Serestea en Valium maakt alleen maar duf.

» Posted By tio On June 04, 2013 @ 18:28

Dat hebben we wel gezien met zo”n feeks als Jomanda. In Vaals en het Katholieke zuiden is ze ook niet welkom meer. Er zijn wel heksenopleidingen. Wiccan rede. Het paganisme dat is landstreek. Het is een heidens geloof. Ze maken wel huismiddeltjes van kruiden en voelen zich solidair met elkaar en de natuur. Je mag niet zomaar huismiddeltjes aansmeren als je niet weet wat het is dan moet je eerst naar een dokter toe gaan en die verwijst je door naar een specialist. Die onderzoekt het verder. jomanda heeft sommigen het verkeerd voorgehouden en ook een mevrouw op de radio gezegd had dat zij nog wel beter kon worden maar dat is valse hoop geven en die mevrouw had al uitzaaiingen naar de lever en het bot. Ik kan me niet voorstellen dat zo iemand nog aanhangers heeft die zoiemand nog vertrouwen. het is gewoon er de gek mee hebben met iets wat heel ernstig is en ernstig genomen moet worden. Ook met suikerziekte zijn er genezers die zeggendat ze met een dieet zjn genezen en gaan bij moeheid niet naar een huisarts. Dan vertrouwen ze op zo”n homeopaath en dan lopen ze door en uiteindelijk moet een familielid hun nog naar een huisarts sturen om bloedonderzoek te doen. Wie gaat er nu naar jomanda om een diagnose. En die mogen zij niet stellen. Zoiemand had haar naar een arts door moeten sturen want zoiemand is niet medisch bevoegd.

» Posted By tio On June 03, 2013 @ 23:38

Zonder crimefighters zou de wereld nog slechter zijn.

» Posted By tio On June 03, 2013 @ 16:21

Er zijn vervloekte mensen die ze boven op die vloek nog eens klachten heeft gegeven. En als zij hun vak zouden verstaan dan zouden ze het wel hebben geweten maar wisten het niet. Ook de gevaren van het glaasje draaien klinkt niet serieus. Een psychopaat feestbeest is het. Rechten van anderen met voeten treden ten koste van om te bestaan. Gewetenloosheid is toch wel een hoofdkenmerk van een psychopaat. Het is eerder achteruitgang dan bloei. Onserieus, en oppervlakkig.

» Posted By tio On June 03, 2013 @ 02:36

Jomanda is mismaakt en gedeformeerd. Vet Para abnormaal. Zonder moraal e verhaal en a sociaal.

» Posted By tio On June 03, 2013 @ 02:30

Ik kan mensen en situaties goed typeren en ben op dit terrein zeer belezen. Ik zeg ook niet dat het dit soort gedrag verklaart maar het kan. Het kan ook de pre frontale voorkwab zijn van de hersenen. En jomanda zei geen aandacht te hebben gehad en het op deze manier terug te moeten halen. Via die mensen. Terwijl het voor mensen moet zijn. Niet voor zich zelf.Het gedrag van Jomanda is abnormaal en zonder moraal, en dat vind je ook terug bij psychopaten. Van geen moraal hebben en moreel blind zijn. Geen verantwoordelijkheid willen nemen na het aangedane onrecht en dan ben je ontoerekeningsvatbaar.

» Posted By tio On June 03, 2013 @ 02:24

jomanda zit in Canada en niet in America en is wel verantwoordelijk te houden. Er zijn verschillende persoonlijkheidsstoornissen die uit een persoonlijkheidsonderzoek naar voren kunnen komen.

» Posted By tio On June 02, 2013 @ 20:52

ja, ik heb veel boeken gelezen over dit onderwerp en mag me wel belezen noemen als het hier om gaat. Mensen die niets doen verslappen alleen maar. Dit komt de ontwikkeling niet ten goede. Discussies zoals gewetenskwesties ga ik niet uit de weg.

» Posted By tio On June 02, 2013 @ 20:48

Jomanda was eens in een uitzending met op de achtergrond een decor met doodskisten en dit leek heel morbide. En zij maar babbelen, zonder de ernst in ogenschouw te nemen. In Amerika zou Jomanda al lang deathrow hebben gekregen. Er was ook eens een moeder van een kind bij wie zij zei de stekker er uit te trekken en dat is dat kind fataal geworden. En toen die moeder van dat kind beklag ging doen begon Jomanda zoiemand toe te snauwen en gaf ook nog een veeg uit de pan. Wat een Joan Collins. Zo iemand zei tijdens een uitzending dat ze eerst dergelijke artsen die zich misdroegen maar eens moesten pakken. Zich heel interessant voordoen maar niets zijn. Het zijn dan mensen die het niet gevonden hebben in de reguliere gezondheidszorg. En dat doen geloven. Als mensen een goede band met hun huisarts hebben die van alle markten thuis is die weten de weg toch wel en die zouden hun heus daar niet naar toe verwijzen. Mensen gaan op eigen houtje te werk. Dan zeggen ze U gaat er zelf naar toe. Dan is het voor hun eigen verantwoording. Dan kunnen ze dit maar zeggen zonder dat iemand ingrijpt. Er waren ook burgemeesters in Amsterdam die wilden Jomanda daar niet hebben spreken voor de veiligheid van hun burgers. Ik weet nog wel dat dit Ed van Tijn was. Zoiemand als Jomanda zag je het vaakst in het Katholieke zuiden met die mariaverering. En wou ook bij het Vaticaan horen en daar is ze toen geweigerd. Dit hebben ze in Kruispunt eens laten zien dat ze Jomanda daar niet bij wilden hebben. Was Silvia Millecam ook nietvan Katholieke kom af. Dat is ze wel gebleven als ik me nog herinner haar vroegere colums in de Revu. Dat dwepen met Maria zoals Gerard “t Reve in zijn boeken deed. Die mystificatie rondom het geloof.

» Posted By tio On June 02, 2013 @ 20:42

Een flamboyant leven willen ten koste van zieke mensen. En die als pion gebruiken om in de belangstelling te staan. En via een intrigante weg roem willen bereiken omdat het hun op een normale manier niet is gelukt. Mislukt en gefaald in het leven ook in dit. Uit zich zelf zijn zij het nooit geweest. Dure pennen kopen van wel 100 euro, iedere dag zich tegoed doen aan lekker eten, in dure restaurants. En met van iedere dag niet het zelfde willen dragen. Normaal is men op deze manier niet. Afdoen op andermans kleding en uiterlijkheden en opscheppen over hun bedprestaties tegenover andere vrouwen en hun achterstellen en denigreren en achterstellen. Onschuldige mensen die op zo”n healing waren insulteren en naar beneden halen en geen toekomst geven. En geen respect opbrengen voor de opvattingen van een ander. Hun communistische ideeen willen aanpraten met dat iedereen het zelfde merk auto zou moeten hebben. En dat je dingen moet zien als gebruiksvoorwerp in plaats van als een doel te zien. Dan laten ze anderen die dat als doel willen zien niet in hun waarde. Niet zeldzaam gebeurde het dat sommigen na zo”n bezoek aan een medium, aan suicide hebben gedaan. Dit omdat zij leuzen bezigen waar zij zich niet verder en dieper in ontwikkeld hebben. Het gaat hun er alleen maar om om stoffelijke zaken na te jagen en willen mensen en de wereld hier mee beheersen. En over mensen en hun lot willen heersen. Zonder moraal en verhaal van wat U niet wil wat U geschied doe dat ook een ander niet. Geen empathie, zonder inlevingsvermogen als dat van een immorele psychopaat met plichtsverzuim. Andermans rechten met voeten treden om vanuit hun nietigheid te bestaan. Wat ledig. Geen berouw en geen schuld. Mea culpa peccato mortale jomanda.

» Posted By tio On June 02, 2013 @ 20:13

Salie en goudsbloem hebben alleen maar een ontgiftende werking, en dat zou samen met honing en levertraan er voor kunnen zorgen dat kanker zou kunnen genezen volgens Jomanda of sick joke of joke damn damnation. Salie en goudsbloem is er alleen maar opm het lichaam te ontslakken en teontgiften. Zo kun je van een chocolade packing ook wel zeggen dat dat van kanker genees terwijl het alleen maar een ontgiftende werking heeft. Ze sturen mensen op die manier regelrecht naar een catastrofe. Door mensen zoiets voor te houden. Iedereen met wat common sense kan toch zo wel weten dat dit lariekoek is. Dan kun je met een algenpacking ook wel van kanker genezen. Zoiemand heeft er gewoon de gek mee. Het zijn outlaws. Die op die manier niet in een getto hoeven leven en gebruiken hun partner om er beter van te worden en houden niet van diegene als persoon maar om hun doel te bereikken. Via een intrigante weg met laster leugen en intrige. Dit zijn gebrekkige middelen om het doel te bereiken. Niet voor het algemene belang. Over levens willen heersen en familieleden van mensen die op zo”n healing zijn bedreigen met ernstige gebeurtenissen. Volgens Jomanda zou stichtig skepsis er fascistische ideeen op na houden. Als een schoonheidspecialiste van Anbos zou zeggen dat een algenpacking kanker zou genezen dan zouden zij meteen de stichting Anbos achter zich aan krijgen. Het is toch verboden om dit soort uitspraken te doen en zoiemand schaamt zich nergens voor.

» Posted By tio On June 02, 2013 @ 19:54

Het zijn indirecte tasjesdieven op macroschaal die op die manier als medium te werk gaan. Op die manier mensen beroven. Ze komen niet in opsporing verzocht. Ze lachen om de ellende van de ander en verlustigen op hun afgang en zeggen dingen die iedereen wel had kunnen zeggen. Het is een plaag. Boven op een vleok nog een maledictie geven. Het hangt ook af van hun persoonlikheid. Dit zijn gevaarlijke nep figuren die mensen op een dwaalspoor brengen. Er was ook ooit eens een kankerpatiente in een radiouitzending via een healing op de radio. Jomanda gaf haar valse hoop dat het de goede kant op zou gaan, maar na 4 dagen bleek die mevrouw al te zijn overleden. En daarna nog betwisten door een toxisch antwoord te geven aan mensen die er kritische vragen over stellen. Mensen uit het publiek belachelijk maklen en hun rechten ondermijnen en ook hun vrijheid aantasten. Zonder ontwikkeling vooruitgang en samenwerking. Dan dat iedereen het maar moet uitmaken en een gedesinteresseerde en bandeloze houding heeft ten opzichte van mensen en on parlementair taalgebruik bezigt. En deinst niet terug voor lichamelijk geweld. en mishandeling als zoiemand het doel niet kan bereiken en zegt wat waar en misdaan is is zoiemand ook nog wel in staat fysiek geweld te gebruiken tegen het slachtoffer. Dit zijn types die een criminele instelling hebben. Ze denken niet aan een ander van hoe die dat ondergaat. Alleen hun eigen roem en in the picture staan. Jomanda is een gebrekkige sadist. Met van die holle slogans oreren zonder zich daar in ontwikkeld te hebben. Het is iemand die meerdere perfecte moorden op d”r geweten heeft gehad. En mensen die aan perfecte moord doen zijn nietig en nietsomvattend. Het gaat hun alleen maar om stoffelijke zaken na te jagen. Levensgevaarlijk. Ik hoop dat het op wereldniveau aangepakt zal worden. Ook astroloog noemende achterafkamertjes astrologen die op die manier niet in een getto hoeven wonen maar zorgen dat hun slachtoffers daar komen. Met veel setback in allerlei levensaangelegenheden, en mensen schelden en bedreigen en vermanen en veroordelen en hun de les lezen en aan doodsvoorspellingen doen. Voorspellingen geven met een fatalistisch karakter. En zeggen dat de omgeving nu eenmaal onbetrouwbaar is zonder daar een opstelling tegen te hebben. dan vermanen ze die maar. En Lizz Greene en Robert Hand kleingeestig,

» Posted By tio On June 02, 2013 @ 19:39

Maak de spirituele wereld maar eens tastbaar en concreet. Het spreekt voor zich zelf wat mensen zeggen die daar klachten van hebben gekregen. Het zouden mensen moeten zijn die een gezonde morele instelling hebben tegenover mensen en de samenleving maar die slogans zijn uit boekjes gehaald en mensen ze niet echt. Ze doen zich gewichtig voor met veel pretenties en stellen zich zelf op een voetstuk. Als mensen afzonderlijk van elkaar klachten doen dan kunnen ze er toch niet omheen. Rechtspraak. Wat voor zich zelf spreekt. Wat krom is recht trekken. Ik hoop dat de rechter een persoonlijkheidsonderzoek eist want daar kun je niet mee smokkelen. Een psychopathie screenlist. Het zijn soms van die bandeloze desperado”s en flierenfluiters. Zij maken een comedy over ernstige zaken. Dat wat mensen leed aandoet en hen een kwaad hart toedraagt. Wat de zintuigen onaangenaam aandoet en hun rechten vertrapt uit eigen nietigheid om te bestaan.Ik hoop dat Rechters dat eens inzien zodat hun veel leed bespaard blijft. Ik jaag geen stoffelijke zaken na niet eerder dan dat ik weet dat iedereen et goed heeft.Sinds 2006 is er een wet gekomen die het Rechters verplicht stelt neutraal en onbevooroordeeld te zijn en niet aan belangenverstrengeling mogen doen.

» Posted By tio On June 02, 2013 @ 19:19

Laten mensen maar naar een optreden toegaan van Appie Alberts dan zijn zij van al die illusies verlost. Peter R. de Vries zei ook al eens het zouden para abnormalen zijn. Gebrekkig en krankzinnig. Een fataal mediumschap. Levensgevaarlijk. het maakt hun niet uit of het ten koste van een leven gaat als zij zich maar op de voorgrond kunnen plaatsen en interessant gevonden worden. Mediums moeten hun vak verstaan als zij het zich toch noemen. Zich zelf noemen is anders dan het werkelijk zijn. Het gaat er sommigen alleen maar om om in de belangstelling te staan. Met een bandeloze houding tegenover mensen. Afzonderlijk van elkaar hebben mensen klachten geregen en geuit met dat zoiemand als Jomanda aan publieke eerkrenking zou doen en dat is een onrechtmatige daad. Hier zouden mensen wel een schadevergoeding voor mogen krijgen. Op de vrijheid en het leven en het levensgenot staan van mensen.

» Posted By tio On June 02, 2013 @ 17:10

Ik hoop dat er een onderzoekscommissie komt net zoals die bouwfraude Commissie van Traa, en de commissie Deetman. Misstanden aankaart die er op dit gebied gedaan zijn, maardan met alternatieve healers mediums paragnosten en vrijgevestigde astrologen en adviseurs onder de loep neemt. Sommigen zitten bij een vakvereniging ingeschreven die moeten zich aan regels houden. Ik hoop dat zij een persoonlijkheidsonderzoek moeten ondergaan alvorens zij het zich mogen noemen. Om verder leed te voorkomen. En mensen die afzonderlijk klachten hebben gedaan over iemand een medium astrologisch adviseur. En er klachten van hebben gekregen en van de regen in de drup geholpen zijn en dreigen en waarschuwen en vermanen en geen respect opbrengen voor de opvattingen van die ander en hun op het verkeerde been brengen. Lotsvoorspellingen doen emet doom and gloom. Kommer en kwel. Mensen misleiden en hun de dood injagen en verkeerd voorhouden. Zo iemand moest de cel in. En geen verantwoordelijkheid af willen leggen voor hun geweten. En na wat zij misdaan hebben het slachtoffer ook nog eens een giftig antwoord geven. Het lijkt wel narcistisch of dat zij een misdadige persoonlijkheidsconstructie hebben. Zij moeten hun vak verstaan. Met empatisch besef. Dan kun je geen klachten leveren en gedesillusioneerde mensen.

» Posted By tio On June 02, 2013 @ 15:26

Er is veel kaf onder het koren. En dat zeggen er wel meer. Bij de huisarts kun je wel naar een bonafide alternatieve genezer doorverwezen worden die bij een vakvereniging staat ingeschreven want die heeft zich aan regels te houden. Mensen die nergens bij ingeschreven staan gaan als piraat te werk en hoeven hun nergens aan te houden. Ze zetten zelf ook wel eens een stichting of vereniging op om zich in te dekken. Een huisarts die een band met mensen heeft die in die praktijk komen al hun zeker niet naar Jomanda doorverwijzen. Dat er nog zaaleigenaren zijn die hun een zaal willen afhuren. Er zouden ook negatieve entiteiten bij vrij kunnen komen tijdens zo”n z.g. healing. Er zijn daar ook mensen geweest die klachten hebben overgehouden na zo”n healingof meer healingen hebben bijgewoond en daar klachten aan over gehouden hebben. Afgezaagde stereotype antwoorden kun je krijgen van een Joan Collins type Medium. Jomanda is helemaal niet in mensen geinteresseerd. Alleen in zich zelf en het imago. Het is streberei wat ten koste van het algemene belang gaat en rechten van mensen met voeten treedt. Geldingsdrang en machtsstreven. Nietsche zei ooit creatieve samenwerking en gevende liefde zou tot het hoogste geluk kunnen leiden maar dit is nemende haat en afgunst en nijd en negativiteit. En samenwerking is er niet mee mogelijk met zo”n onhandelbare houding waar je geen kant mee op kunt. Een zogenaamde geinteresseerde houding die niet echt is en veinst zonder het te menen dan tegenwerking. Interesse is er niet dan allen geboeid worden door eigen persoon. Iemand die ziekelijk geobsedeerd is van zich zelf en is nog steeds de grootste fan van zich zelf. Zich als gelijke opstellen is er ook niet dan zich als meerdere opstellen. Ik hoop dat ze mensen met een criminele instelling weren dit te gaan doen. En dat zij gescreend worden in hoeverre zij hun vak verstaan. Een hoogontwikkeld iemand zou dit nooit doen. Het hangt ook af van iemand z”n persoonlijkheid af. Het mag nooit ten koste van gaan.

» Posted By tio On June 01, 2013 @ 06:35

Jomanda is een indirecte seriemoordenaar die krankzinnig is.

» Posted By tio On June 01, 2013 @ 05:58

Jomanda heeft vaak aan publieke eerkrenking gedaan en dit is een onrechtmatige daad. Als je hun op hun feilen wijst dan krijgt diegene nog een giftig antwoord terug. Het lijken wel frictie psychopaten of tegenwoordig wel eens a.s.p. de anti sociale persoonlijkheidsstoornis. Het komt bij mij over alsof men geen banden heeft gehad en op die manier hun verwaarloosde verleden waar geen aandacht was op die manier terug willen halen. Met zo”n desperado instelling van wild west en van die kenmerken die psychpatische sadisten ook hebben. Sadistische neigingen hebben en die zich niet in mensen kunnen verplaatsen. Sadisten zijn meestal gebrekkig en je kunt er beter geen confrontatie mee aangaan. Jomanda lacht om het verdriet van andere mensen. Het lijkt wel een comedy of slapstick over het hoofd heen van zieke mensen. Helemaal niet serieus. Jomanda hoort thuis in de gevangenis. Al die mensen die klachten hebben gekregen na die healingen en publieke eerkrenking mogen wel een schadevergoeding ontvangen. Mensen neerhalen en op hun kleding en vertoon afgeven. Zeer negatief terwijl zij zeggen positief te zijn. En speelt het in plaats van dat men het echt is. Onderontwikkeld. Holle lege slogans uit booklets zonder het te menen. Met communistische ideeen aan mensen opdringen zonder de opvattingen van anderen te respecteren en respect voor andermans waarden en normen te hebben. Ze willen dat anderen er wel normen op na houden als het om hun gaat maar niet andersom. God wilt jomanda beschikt. Levensgevaarlijk en mogelijk een fataal medium. Ze moesten hun net als bij de Politie gaan screenen of zij wel voldoende empatisch besef hebben. Besef van goed en kwaad. Verantwoordelijkheid voor hun gewetenwil ze ook niet afleggen en dan ben je ontoerekeningsvatbaar. Zonder enige zedelijke kwaliteiten zich zelf aanmatigen het te zijn en zich zelf ten koste van op een voetstuk plaatsen met een pretentieuze houding en een opgeblazen gevoel van eigenwaarde.

» Posted By tio On June 01, 2013 @ 05:56

het lijken wel narcistische persoonlijkheidstrekken die jomanda heeft. In het begin kunnen ze wel charmant en overtuigend overkomen maar als je zegt wat waar en misdaan is willen ze geen verantwoording voor hun geweten afleggen. Dan ben je ontoerekeningsvatbaar. Mensen die daar kwamen hun familieleden een lotsvoorspelling doen. Ze staan boven de wet verheven. Burgemeesters van de woonplaatsen waar zij spreken zouden deze outlaws moeten weren om hun inwoners te beschermen tegen het kwaad. ik hoop dat zij in de toekomst gescreend worden om te onderzoeken of alternatieve healers en mediums en paragnosten en astrologen en adviseurs ook misdadige persoonlijkheidskenmerken hebben. In hoeverre zij moreel besef hebben en geweten en empatisch vermogen om zich in mensen te kunnen verplaatsen. De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en anderen kunnen hier op inspelen en om hun gemoed spelen. Je ziet door de bomen het bos niet meer met allerlei mediums paragnosten en astrologisch adviseurs die mensen leed willen doen, anderen willen beheersen en over mensen willen heersen om zich vanuit hun eigen nietigheid belangrijk te voelen misschien. Mensen een kwaad hart toedragen, schrik aanjagen en zelfs dreigen, waarschuwingen geven en vermaningen uitdelen met veroordelingen. Dit alles met een bandeloze instelling.

» Posted By tio On June 01, 2013 @ 04:02

Psychopaten hebben vaak ook een opgeblazen gevoel van eigenwaarde en een charmant voorkomen, en vaak geen moraal. Zonder empathie en welmenend te zijn. het gaat hun om het ego en de roem en in de belangstelling staan en niet om de hoofdzaak in ondergeschikt opzicht te dienen. En heeft een onserviele ondienstige houding behalve al het om zo iemand zelf gaat. Niet serieus en heeft de spot met ernstige zaken. Het is een megamelomaan feestbeest en dat heeft iedereen nu wel door. Het is zoiemand nooit om mensen van doen geweest dan alleen in de belangstelling komen en ziet berucht voor beroemd aan en trekt alles wat recht is krom. Afgunst en haat en zeggen voor vrede te zijn maar zelf het tegenovergestelde is en doet. Als diva met persoonsverheerlijking. En dan mensen ook nog beledigen op hun voorkomen. En tegelijkertijd zeggen in de waarde te laten maar dat niet waarmaakt. Zoals publieke eerkrenking en mensen juist klachten geven waar anderen dan weer mee zitten en er weer mee naar een ander toemoeten om hun rommel weer te op te knappen. Mediums en astrologen is een vrij beroep want alles wat de spirit omvat is moeilijk concreet te maken. Het is ontastbaar. En dit zijn onaantastbare en schaamteloze criminelen die zich nergens voor generen. Ze moesten een persoonlijkheidsonderzoek krijgen in hoeverre zij zich in mensen kunnen verplaatsen en of empatisch besef aanwezig is. Net zoals bij de politie moesten ze dat hier ook doen. Ik hoop dat niet iedereen het zich mag noemen.

» Posted By tio On May 29, 2013 @ 17:53

Jomanda heeft geen respect voor de normen en waarden en opvattingen van andere mensen. en anderen moeten zeker wel respect hebben voor hun misdadige instelling die rechten van anderen afpakt. Het lijkt wel een bandeloze immorele psycopaat, feestbeest. Met charme en overtuiging overkomen maar het dan niet waarmaken. En zich te goed doen met dure dingen en geen respect hebben voor andermans opvattingen en normen en waarden. Alleen hun normen en waarden tellen en dat is roofbouw doen ten koste van de samenleving. Jomanda should be locked up in yale. En heeft een misdadig ego. Zoiemand heeft een gebrek in plaats van een gave en wil ten koste van mensen in de belangstelling gaan. het gaat helemaal niet om die zieken maar alleen voor zich zelf. En het kan hun niets schelen of het ten koste van meerdere levens is gegaan als zij maar interessant gevonden worden en in de spotlight kunnen staan. Zonder diepgang dan een en al oppervlakkigheid en er de gek mee aansteken zonder hier ernstig mee om te gaan. Zedeloos, bandeloos. Alles wat spiritueel is is ongrijpbaar en maak dat maar eens concreet. Iedereen kan wel zeggen over een gave te beschikken en dat opgeblazen gevoel van eigenwaarde en ego. Zij doen zich meer voor dan dat zij kunnen. Het is onwelmenend en onserieus. Men heeft de spot met ernstige zaken en als iemand zegt wat waar en misdaan is dan geven ze de gedupeerden en mensen die hun terecht op hun feilen wijzen ook nog eens een veeg uit de pan. Volgens mij is zoiemand breinloos en de mensen die daar komen zijn onkritisch en simpel. Met van die dooddoenertjes van die stereotype morons. Stompzinnig feest vieren en een show maken over het hoofd van zieke mensen in de belangstelling willen staan zonder dat het wezenlijk voor hen is bedoeld. Onwelmenend, en onserieus.

» Posted By tio On May 29, 2013 @ 17:41

Jomanda heeft een misdadige instelling. Onschuldige Mensen die van goede wil zijn publieke eerkrenking aandoen en belachelijk maken. Holle slogans uit boekjes halen zonder dit te menen. En dat je geen ruimte mag hebben. Dus schaarste en behoefte wat je kunt krijgen. En het acceptatieproces op een agressieve manier afdwingen bij mensen. Een bandeloze instelling zonder welmenende interesse en het uit zich zelf te zijn. Het is gewoon fake. En als je zegt wat waar en misdaan is dan geeft zoiemand ook nog een giftig antwoord terug. En goed met kwaad vergelden. Er zijn genezers geweest die zeggen dat de mensen die daar zijn geweest klachten hebben gekregen na het bezoek aan die healingen. En zeggen wij kunnen hun rommel weer opruimen. Ze spelen de diva en zijn vol pretenties. Jomanda heeft megamelomanie. Een soort hoogheidswaanzin. Stelt zich boven de wet en boven mensen. Een vogelvrije crimineel. Iemand die tig keer verkeerde diagnosen en valse hoop heeft gegeven. Zonder besef van goed en kwaad en geen verantwoordelijkheid wil afleggen nadat wat zoiemand heeft misdaan. En goed met kwaad vergeldt. Vrijheid is er niet dan mensen naar hun hand zetten. Iedereen heeft toch de vrijheid de eigen weg af te leggen die bij hun ontwikkeling past. Dit zijn mislukte mensen. Het gaat hun om aandacht te genereren omdat ze dat in hun jeugd tekort hebben gehad en het dan op die manier in moeten halen. En als je zegt wat waar en misdaan is dan sturen ze je een acceptgiro met een doel waar ze zich zelf mee identificeren zoals zwerfkinderen. Zich zelf op de borst kloppen met van die goede doelen. Zonder dat in stilte te doen. Zonder schaamte en ongegeneerd met een bord voor d”r kop lijkt het wel. Moreel blind van wat goed en kwaad aangaat. Heel onserieus als het gaat om ernstige zaken. Ze heeft Silvia Millcam doen geloven dat ze geen kanker had maar dat het een infectie was. Ze kan niks dan alleen onwaarheden vertellen, en zich ten koste van zieken te buiten gaan om aandacht voor de persoon te krijgen omdat het op een andere manier niet lukte. Zoiemand heeft de gek met serieuze onderwerpen. Er is geen band en heeft geen interesse dan dat het hen niets kan schelen wat mensen aangaat. Ze kan niemand genezen. Alleen schade aandoen en mensen klachten geven.

» Posted By tio On May 29, 2013 @ 17:27

‘Voor rust ben ik niet in de wieg gelegd’

Ze gaan er van uit dat je huiskanker op oudere leeftijd kunt krijgen maar het is ook mogelijk die op jongere leeftijd te krijgen. Er was eens een leerling op school waarvan de dokter zei het valt wel wat mee en wacht maar af maar ging er toch naar toe en de volgende keer was het dus wel wat men vermoedde en dat was een melanoom en die jongen was pas zeventien jaar. het bleek achteraf te laat. Sommigen verkijken zich op leeftijd. het is mij opgevallen dat mensen die kanker ontwikkelen sober eenvoudig en nederig zijn en veel kracht en wijsheid uitstralen en geestelijk veel ouder zijn dan leeftijdsgenoten. Ze zijn minder dartel en stappen makkelijker over iets heen wat moeilijk lijkt. Je voelt je bij hun vergeleken een beroepsquerulant of klager. Zij stapten overal makkelijker overheen en het was alsof men je al bij voorbaat al begreep. Ze houden zich vast aan kleine dingen van het leven en de natuur en z wijs al op jongere leeftijd. Hunkemuller is te luxe en ver het algemeen zijn mensen die kanker ontwikkelen heel eenvoudig nederig en hard voor zich zelf. Zou het niet op snelwegen en bushokjes zo”n poster te zien moeten zijn van pink ribbon en dat er meer bekendheid over komt. Hoe minder onverschillig je bent des te meer anderen je daar op pakken en je daar op neerhalen waar je bang voor zou zijn.

» Posted By Tio On November 21, 2020 @ 13:58

Wij hadden hier ook een arts die je laagdrempelig tot een draaideurpatientstatus heeft gebracht. Van telkens maar weer door verwijzen terwijl die er een eigen visie op na hield. Niet praten maar door verwijzen zonder de daarvoor bijbehorende onderzoeken te doen. je raakte er gewoon bijna van in de ban. Hun blik was vooringenomen en niet objectief van die diagnosen die een mediahype zijn geworden heeft gegeven. Afzonderlijk hebben ze je wel drie diagnosen gegeven zonder specifieke ervaring en kennis. Op den duur raak je er mee verweven. In maatschappelijk en sociaal opzicht hebben sommigen steken laten vakken.Je had totaal geen inbreng en en zij waren het die het voor het zeggen hadden. Ze staan niet in de schoenen van de patient of client en je herkent je totaal niet in dat beeld wat men schetste. dan ging je maar in de verdediging maar zodra je dat deed vergeleek men dat met symptomen van een ziektebeeld die een mediahype begon te worden. Herken het als aantrekken en afstoten bij een bepaald spectrum en verloor zich helemaal in een tunnelvisie en op den duur begonnen leken uit het publiek ook al een diagnose te geven omdat het bekendheid begon te krijgen en dat vond ik zeer vervelend dat men niets anders had te zeggen dan in het wilde weg een diagnose geven waar het maar op leek dat zeiden ze je al bij voorbaat aan en het ging nergens over zodat je de focus niet op je zelf gericht kon houden maar meer op de buitenwereld gericht was. Er waren ook kinderen met kanker en die vond ik op zeer vroege leeftijd al wijs en alsof men geestelijk al ouder was dan leeftijdsgenootjes. De leeftijdsgenootjes van hun hielden zich met hele andere dingen bezig en waren veel speelser. Het was alsof er veel wijsheid en kracht van uit ging van kinderen met kanker en jongeren met kanker. Ze leken me wijzer en ontwikkelder dan hun leeftijdsgenootjes. Soms waren ze ook harder voor zich zelf en daar trok ik me aan op en zag er wel bij op dat zij dat konden. Ook eens een keer begon een kind te huilen tijdens een chemokuur en toen zei de specialist tegen de ouders dat ze hun kind beter moesten opvoeden en dat vond ik vrij hard voor een kind en dat ook nog wel kanker heeft nog te zeggen dat ze hun kind moesten opvoeden terwijl het begrijpelijk is dat iemand dan verdriet heeft en getroost wil worden in die omstandigheden. Je bent dan al in een kwetsbare positie en dan dit ook nog. Sommige specialisten oncologen waren heel hard voor mensen met kanker en toonden geen interesse als ze beklag deden over de bijwerkingen van de medicijnen en dan zeiden ze dat hoort er nu eenmaal bij. Het lijkt wel mishandeling van dat je iemand in die positie nog kwelt en onaardig bent en geen begrip toont. Ook was er iemand die had een gesprek met de specialist en er kon toen niets meer aan gedaan worden en het was alsof diegene heel hard te woord werd gestaan zonder mededogen en compassie. Sommigen waren niet bepaald zachtzinnig als het moeilijk was te behandelen of kon er niets meer aan doen en alsof ze wilden zeggen wat wil je nou. Weinig troost en begrip dan een harde behandeling. Zo was er ook iemand die moest een sonde hebben en er werd geen thoraxfoto van gemaakt en jet was alsof die specialist die patient met opzet de sonde in de luchtpijp had gedaan waardoor deze stikte en de ouders hebben toen die specialist voor het Medisch tuchtcollege gedaagd voor verkeerd medisch handelen maar toonde zich niet aansprakelijk en gaf geen respons en zei alleen tegen die ouders de volgende keer zou ik het weer doen en zo hardvochtig na opzettelijk kwaad doen dat dan nog weer doen. .

» Posted By Tio On November 21, 2020 @ 13:05

Vallende vrouw

Ik heb zelf iemand met MS gekend. Ze ging met tussenpozen er op achteruit. Ze was niet zo oud. En ging ook lezingen bijwonen en zei dat ze een zoon had en dat ze bang was dat de wasmachine het begaf en dat ze dan niet wist hoe ze dat zou moeten betalen van haar w.a.o. inkomen. Dan kom je bij instanties terecht maar ik weet niet of die wel persoonlijk betrokken zijn met de materie die iemand dan bezighoudt. Ze wou aan alternatieve pijnbestrijding doen en hoopte dat dat hielp omdat ze dacht dat die pijnstillers giftig waren. Al vlug worden mensen die iets hebben zoals ook kanker immuun in het geloof van alternatieve en paranormale geneeswijzen en genezers die zich als goeroe opwerpen. Zoals met edelstenen mineralen en handoplegging. De genezers die zich een gave aanmatigen om hun mislukte carriere een boost te geven, en om hun ego op die manier op te pimpen. Op den duur geloven zij niets meer en vooral in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis ben je zo genezen van je geloof in dat soort geneeswijzen die zij twijfelachtig vinden en resoluut van de hand wijzen. Zij geloven in alles wat je kunt zien en zo ben ik er ook over gaan denken. Er zal wel een god bestaan maar er zijn zo veel goeroes genezers die zich als god opwerpen en macht en controle over mensenlevens willen uitoefenen

» Posted By Tio On July 28, 2016 @ 16:59

«« Back To Stats Page