Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By moos

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Misdadige nalatigheid

Een andere reden voor het falen is nog niet genoemd:
de inteeld bij door de overheid gefinancieerde ‘bedrijven’: zo werd diginotar ‘gecontroleerd’ door PWC. Medewerkers van Diginotar zitten in de ‘Commissie Toezicht Onafhankelijkheid van PwC’ …

De overheid is voor PWC een cashcow, net als voor Diginotar. Er is een heel scala aan ‘bedrijven’ dat elkaar certificaten en rapporten toestuurd die hun ‘betrouwbaarheid’ moeten bewijzen, zodat men allemaal bij de ministeries miljoenen kan binnenharken. Allemaal hebben ze dezelfde opdracht: vertellen hoe betrouwbaar de andere partij is zodat ze vervolgens geld kunnen loskrijgen bij naieve ambtenaartjes die kans zien om hun verantwoordelijkheid bij een ‘onafhankelijke partij’ te leggen.

Stellen dat diginotar ‘extern is doorgelicht’ en dat feiten dan nu wel boven tafel komen is onzin. Fox-it is (net als PWC en Diginotar) voor >80% afhankelijk van de overheid, dus zo extern is dat niet…

» Posted By moos On September 10, 2011 @ 23:47

Breken

– schoner dan huidige energiewinning
– niet langer afhankelijk van de Arabieren
– we worden zelfvoorzienend in energiebehoefte
– NL was toch al van plan een ‘hub’ te worden voor europees gas, dus dit gaat miljarden opleveren.
– Limburg gaat eindelijk weer iets positiefs exporteren
– ons kraanwater wordt niet rechtstreeks uit de achtertuin gepompt (zoals de voorbeelden in het filmpje), dus dat is geen reeel gevaar voor ons.
– we hoeven geen kerncentrale te bouwen om energie op te wekken

… ik zie alleen maar voordelen!

» Posted By Moos On June 14, 2011 @ 18:45

Prikkelen

25.Spaink ≡ 04 Jun 2011 ≡ 04:30
Wat ik bedoelde met kleinschaligheid zijn de zorgboerderijen, thomashuizen,etc. Die worden namelijk niet gekort. Reden daarvoor is dat ze effecienter zijn, goedkoper en zeer weinig overheadkosten hebben. Bovendien zijn de medewerkers gemotiveerd en enthousiast.
“tijdschrijven, richtlijnen, DCB’s, transparantie, doeltoetsing” zijn redenen waarom men vaak niet langer in de zorg wil werken. Ik zie althans in mijn omgeving dat men om die reden de sector verlaat. Deze zaken zijn echter niet door de polletiek of uitvoerenden bedacht, maar door managers die ook wel eens een cursus hebben gevolgd en een zak geld van de overheid zien liggen.
Wat ik niet begrijp is dat de professionals zich zo laten gebruiken door die management-laag.

27.Tartarus ≡ 04 Jun 2011 ≡ 10:20
geheel mee eens ;)
behalve van de dure kinderopvang: 95% vergoeding voor minima is heel sociaal, lijkt mij. 64% vergoeding voor hoge inkomens is te veel. Veel meer dan de helft word dus betaald door mensen die geen kinderen hebben (zoals ik). Dat is diefstal.

@Maurice
Ik laat me niet verleiden tot een wedstijdje ‘wie kan het beste klagen’. Om heel veel redenen niet. Maar als je zou zien welke last de jongere generatie moet dragen (60.000 schuld van de vorige generatie) dan zou je dit niet zeggen. (en begin aub niet over “maar wij hadden vroeger geen mobieltje..”, want in een telefoon kun je niet wonen…)

Verder wil ik nog opmerken 2 weken terug een SW-er te hebben aangenomen. De regeling vanuit de overheid om 50% van het salaris te betalen heeft dat mogelijk gemaakt, alsook de regeling dat risico’s (uitval, ziekte) door UWV worden gedekt. Hiermee wordt een een grote drempel weggenomen voor werkgevers en kun je zulke medewerkers naar vermogen laten deelnemen, zonder een enorm financieel risico te lopen. Ik vind dat veel socialer dan ze wasknijpers laten vouwen in een treurig grijze fabriekshal.

Het zal wel weer vloeken in de kerk zijn, maar als ik bovenstaande verontwaardiging lees dan moet ik toch telkens denken aan dit artikel : http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=9334

42. Maurice ≡ 07 Jun 2011 ≡ 05:55
Feli!

» Posted By moos On June 09, 2011 @ 21:45

Als je aan de ontvangende kant zit is het makkelijk klagen.

Maar vergeet niet dat het ook door iemand betaald moet worden.
Want ook voor de betalers is er genoeg reden tot klagen: Ik moet 5 dagen p/w werken + 1 dag studeren (op eigen kosten), kan geen (huur)huis betalen , verdien net te veel en kom dus voor geen enkele regeling in aanmerking. Netto ben ik slechter af dan een beroepswerkloze. Wat ik per maand extra lijk te verdienen mag ik inleveren (omdat de arbeidsparticipatie in NL het laagste is van heel europa) want alle mondjes moeten gevoed worden. En nee, ‘ons’ hoor je niet klagen. bovendien krijgen we wekelijks complimenten van de netto ontvangers… (geen dank hoor, graag gedaan… *cough*)
In plaats van zeuren over anderen zou ook eens gewezen moeten worden op het bijdragen aan de maatschapij.
Naar vermogen, uiteraard.
Dat er bijvoorbeeld door vrouwen in NL gemiddeld minder dan 2 dagen p/w wordt gewerkt is uniek in de wereld! Maar omdat de maatschappij ze zo zielig vindt (en ze klein wil houden?) krijgen ze voldoende geld toegestopt om ze wat dat aangaat niet te laten klagen. Als ze nou eens iets meer ‘geprikkeld’ zouden worden dan hadden we de mensen die het echt nodig hebben makkelijk kunnen onderhouden. (En dan heb ik het dus niet over de gesubsidieerde baantjes die ze doorgaans lijken te ambieeren, want dat kost alleen maar meer.) Maar over die verantwoordelijkheid hoor je ze niet…

De ‘zorgmarkt’ is een industrie geworden waar veel te verdienen valt. Om die reden zijn er veel aasgieren op af gekomen die willen mee-graaien in de subsidiepot. (dat ze allen een d66/pvda-lidmaatschap hebben valt wekelijks in de krant te lezen, dus dat hoef ik hier niet toe te lichten.) Maar wie goed kijkt naar het huidige beleid ziet dat er NIET wordt gekort op projecten waar het geld rechtstreeks ten goede komt van degene die het nodig hebben, zoals kleinschalige projecten en initiatieven ‘van onderop’.
Mijn hoop is dan ook dat de ‘zorgmanagers’ en de industrie er omheen zullen verdwijnen, net als de instellingen die denken vastgoed te moeten kopen ipv pleepapier. Laat die management-laag opdonderen en de profesionals weer gewoon belonen voor hun werk.

“Wat het kabinet vergeet, is dat alle werkgevers meer willen produceren met minder mensen. Overal stijgt de werkdruk: ook gezonde mensen hebben daar flink last van. ” …onzin. De tegenstelling werkgeverswerknemers is iets uit het industriele tijdperk. Het is een tegenstelling die bepaalde politieke stromingen graag zien om een zondebok aan te wijzen, maar de dagelijkse realiteit is anders. Als ‘gezonde werknemer’ heb ik geen enkele moeite met een ‘minder gezonde’ (heb er zelfs net weer 1 aangenomen), maar ik moet toegeven dat ik blij ben met de regelingen die een deel van het risco wegnemen, gezien langdurige uitval een faillisment zou kunnen betekenen voor een klein bedrijfje…
Ik heb overigens nergens zoveel ‘arbeidsgehandicapten’ gezien als toen ik een paar jaar geleden was ingehuurd om een project voor een overheidsinstantie in Den Haag te doen. Ik denk dat ze dus weldegelijk een goed voorbeeld geven.

» Posted By moos On June 04, 2011 @ 01:30

Analogie

Vanaf woensdag 25 mei is het mogelijk om in 1 dag van abonnement te wisselen.
(volgens de EU wetgeving iig)
dus ik wacht nog een paar dagen met opzeggen van m’n abbo. :)

Overigens, het wetboek zegt over ‘briefgeheim’:
1.Grondrechten Artikel 13

lid 1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
lid 2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

… hier moet een zaak van te maken zijn, lijkt me

» Posted By moos On May 20, 2011 @ 20:06

Valse argumenten

“Ik zoek mij al een paar maanden een ongeluk naar stukken die genuanceerd, enigzins objectief zijn én vragen stellen.” Rebecca,
probeer http://wlcentral.org/ , voor uw dagelijkse dosis nuttige informatie over wikileaks en alles wat de nederlandse kranten niet belangrijk genoeg vinden (/waarvan ze niet willen dat u er van weet…)

» Posted By Moos On February 21, 2011 @ 21:07

“Some of the things mentioned as potential proactive tactics against WikiLeaks include feeding the fuel between the feuding groups, disinformation, creating messages around actions to sabotage or discredit the opposing organization, and submitting fake documents to WikiLeaks and then calling out the error.”
http://www.thetechherald.com/article.php/201106/6804/Firm-targeting-WikiLeaks-cuts-ties-with-HBGary-apologizes-to-reporter

Er zijn inmiddels diverse strategien verschenen over hoe men wikileaks in discrediet wenst te brengen en als ik de samenvatting hierboven van je zo lees dan lijkt me dat ‘men’ volop bezig is de media te beinvloeden, precies volgens plan.

Ik neem aan dat er diverse partijen zijn die al een start hebben gemaakt met het in discrediet brengen van wikileaks, in een poging de aandacht af te leiden; net als o.a. Palantir Technologies zullen er in NL vast ook van dat soort clubjes zijn die middels media/internet de publieke opinie proberen te beinvloeden. Als die hun werk hebben gedaan is het wachten op ‘journalisten’ die onder het mom van ‘verschillig zijn’ dat soort meningen gaan overtypen; professionele zeiksnorren zijn het (zoals ze veel te vinden zijn in de Waag/Zwijger/mediablabla/subsidiecircuit/Wibautstraat) die te dom zijn om zich echt in de materie te verdiepen en kiezen voor de makkelijke weg: ‘shoot the messenger’. Het is niet voor niets dat Wikileaks de NL media niet actief heeft willen betrekken in de publicaties maar heeft gekozen voor oa de Guardian.

» Posted By Moos On February 13, 2011 @ 23:17

Ruud Harmsen,
Assange is niet degene die de ambtsberichten geschreven heeft. Als je iemand wilt bekritiseren neem dan iig degene die het geschreven heeft onder de loep, dus in dit geval de ambassadeurs. Uiteraard weet je niet wie dat is/zijn, dus ik snap dat het makkelijker is pijlen te richten op de inmiddels bekende figuur Assange, maar geheel onterecht, lijkt me.

(Je voorbeeld slaat overigens als een tang op een varken.)

» Posted By Moos On February 13, 2011 @ 22:40

OBA live: WikiLeaks

mooi interviewtje.
Jammer dat die Coen er telkens doorheen zeurt met z’n zinloze opmerkingen en gebrekkige kennis.

» Posted By Moos On January 30, 2011 @ 16:06

Mixen en mengen

Ik zie hoe steeds meer ambitieuze, creatieve amsterdammers erover denken elders te gaan wonen (incl. mezelf), mede door enorme lelijkheid die de stad momenteel kenmerkt: het begint steeds meer op een Almere te lijken met oude gebouwen.
Maar het grootste gevaar is de ambietie van een aantal wereldvreemde paarsebroeken van de PvdA en GL om Amsterdam op de Unesco-lijst te krijgen, wat zal betekenen dat er een hele lijst met nieuwe regels gaat gelden voor het centrum en dat het hele centrum een museum wordt waar helemaal niets meer mag (geen feestjes op straat, geen evenementen, zelfs de kleur van de kozijnen en deuren van de huizen wordt dan door de VN bepaald…). Dit zal Amsterdam de komende 20jaar doen veranderen in een bejaardenhuis. (tot grote vreugde van de babyboomers die er 25jaar geleden voor 15.000 een huisje hebben gekocht en inmiddels wel een beetje genoeg hebben van die blowende toeristen op hun schoongeveegde stoepje.)

» Posted By moos On March 31, 2010 @ 19:41

Oh nee! Niet Guusje…

heb pek&veren al uit het schuurtje gehaald.
ik kan niet wachten om haar de stad uit te jagen. :)

» Posted By moos On March 16, 2010 @ 22:05

Deelraad

feli met je ‘winst’ .
Maar helaas, ik vind het kiezersbedrog.
Wanneer je op een lijst gaat staan dan doe je dan omdat je gekozen kunt/wilt worden. Stel je gewoon niet verkiesbaar als je niet gekozen wilt worden; zo simpel is het.

De stemmer poogt kwaliteiten te belonen, maar met een stoelendans als deze is dat dus onmogelijk; ondemocratisch.

De opmerking ‘ja maar ik was toch maar lijstduwer…’ is een minachting voor de democratie. (Nu vind ik democratie ook niet zaligmakend, maar ben er wel eerlijk over, en het is nu eenmaal hoe we in NL de boel geregeld hebben..)
Het woord ‘lijstduwer’ komt niet voor in de statuten van onze democratie en is slechts handige propaganda van wannabe-ambtenaren om mee te liften op de populariteit van mensen die wel hun strepen hebben verdiend, zonder zelf noemenswaardige kwalificaties te hebben (Mareike -probakoala- Vos is hier een mooi voorbeeld van: die heeft zo ongeveer alles verkeerd gedaan wat je verkeerd kunt doen … maar helaas met hulp van o.a. ‘lijstduwers’ en sluwe PR toch telkens weer aan een zetel geholpen).
Als een zetel wordt geweigerd zou het gewoon moeten komen te vervallen, vind ik; ben benieuwd wie er dan nog zo lichtzinnig over doet.

» Posted By moos On March 09, 2010 @ 21:02

Wennen

ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst een ‘ach gut.. wat zielig’-opmerking heb gehoord; dus ik kan bovenstaand artikel niet echt plaatsen.
Er wordt volgens mij heel veel gedaan om zieken alle kansen te bieden, juist zodat ze daarmee hun talenten wel kunnen benutten (en als ze dat niet doen hoor je ook niemand klagen). Elk openbaar gebouw *moet* een aangepaste ingang hebben, bedrijven krijgen soepsidie wanneer ze mensen met een beperking aannemen, etc…
In m’n vrienden/familie/kennisenkring zijn er een aantal met ‘beperking’ (ai..lelijk woord) en ik heb daar nog nooit iemand moeilijk over horen doen.

Maar van zo’n affice word ik toch en beetje depressief, en hebben we al niet genoeg depressieven in NL? Afgelopen jaren zag ik posters op plakzuilen van hulpverleningsinstanties voor allerlei ‘problemen’; allemaal in zwart-wit, met depri hoofden en depri teksten. Ik werd er uiteraard niet vrolijk van, en dat neem ik die instaties kwalijk.

‘Afwijkingen’ zijn interessant. http://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds.html?awesm=on.ted.com_8A29

» Posted By moos On February 26, 2010 @ 23:28

Niet alles is reclame

Ik heb hier nog wel een stapeltje scientology/narcononfolders liggen en zal dit weekend eens een briefje schrijven naar dat RCC.
Overigens is dit het zoveelste semi-overheids subsidiesponsje die macht&invloedsgeil is geworden, eigenlijk grotendeels overbodig is en wanhopig op zoek naar nieuwe projectjes (net zoals bijvoorbeeld de 10tallen anti-discriminatiestichtingen of milieuclubs die weer eens een kevertje gevonden hebben) en bij gebrek aan echte cases zichzelf maar van werk voorziet.

——————

trouwens.. (enigsinds gerelateerd)
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1349337.ece/Student_naar_rechter_om_paspoort
:)

» Posted By Moos On February 18, 2010 @ 00:20

Big Brother Awards

voor wie nog denk dat fingerafdrukken betrouwbaar zijn als identificatiemiddel:
http://www.youtube.com/watch?v=MAfAVGES-Yc

Ik was ook bij de uitreiking en het was erg vermakelijk en interessant.
De prijs voor Sophie in ‘t Veld was ook zeer terecht.

Na afloop las ik de spijkerharde taal op http://www.nu.nl/binnenland/2178481/big-brother-award-guusje-horst.html . prachtig.
Ik hoorde dat mevrouw ter horst zich vandaag ziek had gemeld op het ministerie… (waar ik me best iets bij kan voorstellen… :)

» Posted By moos On February 08, 2010 @ 20:10

Ideetjes

kunnen we niet beter stoppen met het vergoeden van alle behandelingen die geld kosten? is iets makkelijker qua administratie, scheelt een hoop euri’s en past volledig in de genoemde filosofie van RVZ: als je ziek bent moet het wel je eigen schuld zijn, dus dan ook maar zelf betalen.

» Posted By moos On February 04, 2010 @ 23:53

Vergaardrift zonder hygiëne

een belangrijke vraag is nog niet gesteld: wat moet een bankmedewerker met gegevens van klanten op z’n usbstick?
zodat hij het thuis nog even rustig kan bekijken?? dat alleen al zou al strafbaar moeten zijn!

Maar het probeleem is vooral dat allerlei organisaties de afgelopen 10 jaar eigenlijk it-bedrijven zijn geworden zonder dat ze het beseffen. dat vergt nou eenmaal een hele andere opzet.
Een it-bedrijf creeerd een infrastructuur rondom hun data en dat is hun core-business; zoiets kun je van een financiele instelling, (semi)overheid of een zorginstelling niet verwachten (en zou je misschien ook niet moeten willen).

En bedrijven worden bijvoorbeeld wel streng gecontoleerd door de brandweer op brandveiligheid, maar waarom is er niet een legertje ict-ers die jaarlijks even komt kijken of ze zich wel aan de data-voorschriften houden? (oke.. ik weet wel waarom, maar het is geen heel manke vergelijking, toch? de belangen zijn enorm)

Ik ben voor de goeie ouwe ‘schandpaal methode’: verplicht melden, openbaar maken en verplicht publiceren in bijvoorbeeld kranten, daarbij nog schriftelijk melden aan alle betrokkenen. ‘vergeten’ te melden? fikse boete.

» Posted By moos On December 22, 2009 @ 23:54

Feestmaal :)

Feli!

» Posted By moos On December 21, 2009 @ 20:26

Nominaties welkom

Europees Parlement vanwege het falen rondom SWIFT

» Posted By moos On December 28, 2009 @ 23:01

Narconon bedelt bij bedrijven

ik denk dat je deze bedoelt, maurice:
http://www.youtube.com/watch?v=mnNSe5XYp6E

Verder goed nieuws:
Vandaag is CoS leider David Miscavige aangeklaagd
http://www.scribd.com/doc/23175190/Complaint-filed112509
“The complaint covers that David Miscavige controls the entire scientology enterprise and is the chief perpetrator of the torts and violations of law including the crime of human trafficking.

The complaint points out how the entire scientology enterprise is essentially a sham designed to hide and obscure the absolute and unchecked control by David Miscavige who is personally responsible for the violations of law listed.”

» Posted By moos On November 26, 2009 @ 20:32

gelukkig gaat het hele scientology de laatste tijd hard achteruit qua leden.

Recentelijk zijn ze in Frankrijk veroordeeld wegens fraude en nog veel meer.
Maar meest hoopgevend zijn misschien de ontwikkelingen Australie: een populaire senator heeft ze afgelopen week een criminele organisatie genoemd wat tot veel ophef in de media heeft geleid. De premier overweegt een onderzoek naar de beschuldigingen van fraude, marteling, etc. :

http://www.youtube.com/watch?v=EZpo7H1hIp4
http://www.youtube.com/watch?v=DnW5JpcMYQ8

» Posted By moos On November 20, 2009 @ 20:17

Stop de persen!

Waarom verschijnen dit soort artikelen nou nooit eens in de kr…. ohwacht…

thanks! :P

» Posted By moos On November 10, 2009 @ 23:47

Zwoele Turken

@Janiek, agnes
he, wat?… heb ik iets verkeerd gezegd? ik heb geen enkel waarde-oordeel gegeven, dus ik zie niet in wat jullie in m’n opmerking lezen.
ik verbaas me er gewoon over dat zoiets in een redelijk conservatieve macho-cultuur blijkbaar meer geaccepteerd is dan hier, en of dat dus is te rijmen met de foto’s waarop turkse mannen zich als uber-macho presenten. ( of bestempel jij ‘verbazing’ niet als iets positiefs misschien? dan verschillen we daarin van mening. )
Ik heb me jarenlang geinteresseerd in wereldmuziek en het is opvallend dat in de landen ten oosten van Europa zangers zich veelal androgyn presenteren, wat soms ook een onderdeel is van eeuwenoude tradities.
Na David Bowie in de jaren 70 en nog een paar glam-rock bands in de jaren ’80 (vandaar dat fotootje) zijn juist in de westerse cultuur de verschillen tussen mannen en vrouwen alleen maar gepolariseerd in de westerse artiestenwereld. Naar aanleiding van het artikeltje van Karin leek het me juist interessant om die tegenstelling te benoemen om e.e.a. even in perspectief te plaatsen.
In de jaren 80 had ik op als pubertje ook dat soort posters (poison, europe, etc.) in m’n kamer hangen, en nu vind ik dat er net zo ‘raar’ uitzien als de snorren op bovenstaande foto’s (of zoals je wilt, aerobicdames in bikinis in de jaren ’80 met enorme haardos.)

» Posted By moos On November 05, 2009 @ 20:44

geen idee hoe ik die snorren moet zien binnen de ‘macho’ cultuur, maar wat me een aantal jaren terug vooral verbaast heeft is de inmense populariteit van Bulent Ersoy (een omgebouwde kerel).
hoewel.. in veel aziatische landen is het heel normaal dat mannelijke artiesten zich zeer vrouwlijk voordoen, en in de jaren 80 was dat in het westen ook nog heel gewoon: http://usuarios.lycos.es/hardrockbuenosaires/caratulas_cds/caratulas_cds/poison_lookwhatthecatdraggedin_front.jpg (hahahaa)

» Posted By moos On November 05, 2009 @ 00:17

De broek van Osterhaus

oja, de prijs wordt uitgereikt namens het NGI (Netherlands Genomics Initiative ),
waar Ab in het management team plaatsheeft, en is verbonden is aan (oa) ErasmusMC en Viroclinics.

» Posted By moos On October 21, 2009 @ 19:13

Nederland Bananenrepubliek: Viroloog Oosterhuis krijgt overheidsprijs van 1 miljoen euro

DEN HAAG – De Rotterdamse viroloog prof. Ab Osterhaus, die de afgelopen weken zwaar onder vuur lag vanwege vermeende heimelijke belangen in de vaccinindustrie, heeft gistermiddag in Den Haag namens zes Nederlandse ministeries een overheidsprijs in ontvangst genomen van één miljoen euro.

Osterhaus kreeg de zogenoemde Valorisatieprijs 2009 uit handen van Erica Terpstra. Osterhaus reageerde desgevraagd met gemengde gevoelens: “Het ene moment word je publiekelijk afgemaakt omdat je je schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. Het volgende ogenblik krijg je een pluim van een miljoen.”

Het spoeddebat in de Tweede Kamer, enkele weken geleden door de PVV aangevraagd, heeft nog altijd niet plaatsgevonden. Er klinken steeds meer geluiden om het te schrappen, omdat weinig over is van de kritiek.

» Posted By moos On October 21, 2009 @ 18:55

Blond

@mariska
tl;dr.
na 20 alineas nog geen verstandig woord kunnen ondekken in de blabla van Cliteur, dus ben maar iets beters gaan doen. hoogdravend, nikszeggend en vooral veel dwepen met citaten en grote namen; maakt op mij geen indruk.

zijn hele betoog had hij kunnen samenvatten met “er zijn nu te weinig mensen met een verstandige, duidelijke, uitgesproken mening en visie op religie”.
En hij levert, onbedoeld, zelf het voorbeeld.
Ik luister dan ook liever naar http://www.patcondell.net dan naar het zeurderige gewauwel van een onzekere Cliteur ;)

@spaink,
ik mis je een beetje in deze discusie :)

» Posted By moos On January 25, 2010 @ 23:41

Janiek, dat het sektarisch gedrag is maakt het er niet beter op.
of eigenlijk, er is maar weinig dat gevaarlijk is dan dat!
onbegrijpelijk dat je dat afdoet met “Sommige mensen hebben dat nu eenmaal”.

» Posted By moos On January 14, 2010 @ 22:38

‘Het probleem ligt grotendeels bij de mensen die wel roepen: “Hey, jullie moeten in-te-gre-ren, …” ‘ [maurice]

dus jij beweert dat de nederlandse arbeidersklasse de groep is die overvallen pleegt, ‘ongelovigen’ bedreigd en vermoord, eerwraak als een optie ziet, sharia-rechtbanken creeert, massaal leeft van een uitkering + subsidies en verantwoordelijk is voor >60% van alle delicten? want dat zijn de problemen waar het doorgaans over gaat

Dat moet je dan toch eens uitleggen, want ik dacht dat dat een heel andere groep was.

Nationaliteit of kleur speelt voor mij overigens geen enkele rol. Cultuur wel!
en sommige culturen zijn harmonieus en vredelievend, andere zijn tribaal, primitief en onderontwikkeld.

» Posted By moos On January 07, 2010 @ 20:27

mariska,
heel duidelijk en goed verwoord ;)

Al die mensen met goede bedoelingen en pol. correcte denkbeelden hebben blijkbaar zelf nooit te maken gehad met de problemen.
Ze spreken hooguit de vriendelijke marokaanse jongens en meisjes bij de AlberHein maar zijn simpelweg blind voor de problematiek…
(off-topic: overigens ben ik vol lof over de AH: ze doen meer voor intergratie van jonge turken/marokanen/surinamers dan wie dan ook in NL :)

Helaas moet men eerst e.e.a meemaken voordat er wordt nagedacht over de invloed van ‘achterlijke culturen’ op de NL samenleving, dus laat ik maar een aanvulling geven met m’n eigen ervaringen:
– ooit gegijzeld geweest toen we een volwassen marokkaanse jonge vrouw interviewden in Gouda; na een wandeling met haar door het park zat haar huis plotseling vol met mannen (met baarden, in jurken) en moesten we onder bedreiging al onze apperatuur inleveren; ze waren van mening dat ze haar familie eer zou schenden door mee te werken aan leuk interviewtje over multiculti-jongeren. (plisie heeft er uiteindelijk een einde aan moeten maken). Ze werd bestraffend toegesproken door haar 10-jarige broertje.
– bespuugd en uitgescholden omdat ik als nederlander in amsterdam-oost liep
– lesbische vriendinnen durfden niet meer in mijn buurt gezamelijk over straat vanwege de scheldpartijen en vernederingen
– van gogh vermoord op steenworp afstand van m’n (voormalige) woning
– naast een buurthuis gewoond waar activiteiten voor marokkanen werden georganiseerd, de praktijk was echter elk weekend feesten en zuipen op kosten van de gemeente; heel veel overlast voor de buurt.
– bijna beroofd door 3 bontkraagjes. (wat pijnlijk afliep voor hun :)
– als kind bevriend geweest met een jongen die ontvoerd was geweest door de vader (afomstig uit saoedi-arabie, gescheiden van de nederlandse moeder), en elke 2 jaar moest verhuizen omdat ze niet adeqaat werden beschermd door politie en hulpverleners
– heb ooit met o.a. 2 marokaanse medestudenten (‘liberale’, intelligente meiden) een discotheek bezocht. twee onbekende marokkanen spraken hun aan en melden dat ze weg moesten, want ze maakten hun famillie ten schande. Na enige discussie werden ze aan hun haren getrokken en uitgescholden door deze vriendelijke jongens. Security heeft deze mocro’s de deur uitgeflikkerd.

… en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Laten we het eerst eens zijn over de noodzaak van verandering en het benoemen van problemen. De eerste politieke partij die zich hier verstandig over uitspreekt krijgt mijn stem bij de volgende verkiezingen. (totnogtoe is dat nog geen enkele… )

» Posted By moos On January 07, 2010 @ 00:56

«« Back To Stats Page