Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5453

Comments Posted By eGast

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Censuur door Viva

@Jasper #210 er is een afspraak gemaakt tussen Sanoma en Susan Veenhoff (…) Sanoma gaat dit communiceren. Dus hoezo niks met elkaar te maken in de censuurzaak? Trouwens, “iets communiceren” is taal van een reclamepersoon.
#232
Nieuwe blog van Susan Veenhoff vind ik verhelderend. Je bent zo’n beetje de enige. … kritiek te uiten en te luisteren naar elkaar. Ik ben benieuwd naar het jaarverslag van dit jaar. Er is jhiust NIET geluisterd naar kritiek. En als je echt begaan bent met PR, lees je eerst het laatste jaarverslag (2011/2012).
#246 eigenlijk iets van vorig jaar: waarom las je het laatste jaarverslag dan niet? Laten we afwachten wat het jaarverslag van dit jaar inhoudt, dan kunnen we zien of de organisatie daadwerkelijk is veranderd Nee, de organisatieveranderingen staan al in het jaarverslag van afgelopen boekjaar 2011/2012. In het komende verslag van boekjaar 2012/2013 zien we wel vor het eerst eerst keer oktober-inkomsten na de rel van vorig jaar).
ik heb Susan wel gesproken. In wat voor hoedanigheid?

Je leidt af van de hoofdzaken, je leidt af van waar het precies om gaat (terwijl je, tussen de regels door, het juist precies weet). Al met al klink je als een public relations medewerker. Voor wie werk je? Ken jij @Friso #43?

En oh ja, je schrijft PR is … een stelletje naïeve dames en ze [Susan Veenhof] is niet de meest intelligente persoon. Dit is trollen, Jasper, en je weet het. Je doet het er om.

» Posted By eGast On October 31, 2012 @ 15:38

Karin, een jaar geleden eiste je dat die 7 miljoen euro opgepot geld van PR zou worden uitgegeven (en aan wetenschappelijk onderzoek, zoals beloofd). Het blijkt dat ze in oktober 2011 (dus voor de rel) 5,5 mln hebben opgehaald, enorm veel. Toen hadden ze dus zo’n 12,5 mln in de pot. Ze hebben daarna wel als een gek 6 mln uitgegeven. Maar ja, er staat nu nog 6,5 mln op de bank (jaarverslag 2011/12, 9.2). Afgelopen mei hebben ze een extra aanvraagronde gedaan. Benieuwd naar wat (of wie) het geld gaat.

» Posted By eGast On October 24, 2012 @ 00:40

Jaarverslag Pink Ribbon 2011/2012: “Om vermeende belangenverstrengeling te voorkomen met haar nieuwe nevenfunctie als Voorzitter van de BOOG (BOrstkanker Onderzoeks Groep), heeft mevrouw Prof. Dr. E. van der Wall besloten om haar positie als voorzitter van de WAR en portefeuillehouder medische/borstkanker in de Raad van Toezicht neer te leggen.”

“Pink Ribbon is verheugd dat de heer Prof. Dr. H. Nortier bereid is gevonden om het voorzitterschap van de WAR op zich te nemen”.

H. Nortier is juist aftredend voorzitter van BOOG onderzoeksbedrijf. Hij ontving afgelopen jaar e 253.744 van PR.

Van der Wall volgde hem dus op, en was jarenlang adviseur EN geldontvanger van Pink Ribbon. Haar BOOG heeft nu e 450.000 toegezegd gekregen.

BOOG (www.boogstudycenter.nl) is een commercieel onderzoeksbedrijf dat borstkankeronderzoek uitvoert. Dus ook voor UMCs die geld krijgen van PR. Zeg maar de schnabbelclub voor hoogleraren die nog wat willen bijverdienen.

» Posted By eGast On October 24, 2012 @ 00:27

Website Pink Ribbon, besteding 2011/2012: totaal e 2.876.000 aan “Wetenschappelijk Onderzoek op het gebied van Psychosociale zorg en kwaliteit van leven”

Toegekend aan: Peeters, Prins(2x), Gilhuijs, de Haes, Nortier: e 833.000, dat is 29%. AL deze mensen zitten in de adviesgroepen van Pink Ribbon (WAR of CPZ).

» Posted By eGast On October 24, 2012 @ 00:04

(@mezelf #197 #198: sorry voor de strong tekst. Was niet de bedoeling. )

» Posted By eGast On October 23, 2012 @ 23:50

En dan het jaarverslag 2011/2012. Op 30 april 2012 liep het boekjaar af. Het verslag staat op hun website (“jaarverslag 2011”). En wat zien we: die *herindeling* van oude bestedingen naar w.o. staat er niet in! Me dunk: daar tekent geen accountant voor. Dat heet liegen.

Er staat ook: “Om de helderheid en de transparantie te vergroten is besloten om een nieuwe indeling te gebruiken t.a.v. de doelbestedingen, te weten: wetenschappelijk onderzoek (weer onder te verdelen in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ’preventie & vroege opsporing’ en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ’psychosociale zorg & kwaliteit van leven’), psychosociale zorg en voorlichting.” “Helder en transparant” willen zijn en daarom de uitgaven anders boeken?
Vanaf dit verslag wil PR “w.o.” uitgavendoel dus ruimer nemen. Of althans dat denkt PR. Maar zelfs nog de inzameling van oktober 2011, en dus alle inkomsten (inclusief de 7 mln die nog steeds niet uitgegeven is), valt onder de oude wervingsbeloftes.

Dit staat ook in het jaarverslag 2011/2012 (3.1): “Door deze nieuwe indeling en door de grote hoeveelheid kwalitatief hoogwaardige aanvragen in de financieringsringsronde die sloot in november 2011 zijn de bestedingen aan wetenschappelijk onderzoek significant gestegen“. Zie je: door de boekhoudkundige truuk gaat er maar geld naar “w.o.”. Ze zeggen het zelf.

» Posted By eGast On October 23, 2012 @ 23:49

De PR boekhoud truuk
Na de Nieuwsuur uitzending en Karins blog, november 2011, heeft PR op haar website met terugwerkende kracht(!) een hoop bestedingen geschoven onder de vers verzonnen categorie(!) “wetenschappelijk onderzoek psychosociale zorg”. Op de website wordt dit duidelijk als “w.o.” geteld (een enorme spie in de grafiek: 2/3 van de taart is nu voor w.o.!).

Eerder bestond alleen “wetenschappelijk onderzoek”, zeg maar zuiver gericht op ontdekking en behandeling van kanker (wat Karin Spaink ook steeds bedoelt).

Maar boekhoudkundig mag je NOOIT achteraf kosten opnieuw indelen. De accountant heeft al getekend. Bovendien(!) is PR een fondsverwerver (met CBF keur en zo), die extra moet voldoen aan accountant richtlijn voor Goede Doelen RJ650: “424: De cijfermatige verantwoording dient in elk geval zo te worden ingedeeld dat deze bestedingen aan de doelstelling gerelateerd zijn aan de bij de fondsenwerving gepresenteerde doelstelling; etc.” Oftewel: wat je zegt bij het ophalen, mag je niet veranderen bij het uitgeven. Wat een normaal mens ook zou verwachten. Dus hun website is in overtreding, tweemaal liefst. PR verzint “w.o.” uitgaven achteraf. Pink Ribbon liegt.

» Posted By eGast On October 23, 2012 @ 23:38

In de Raad van Toezicht van Pink Ribbon:
“Sandra Bol, portefeulle vice-voorzitter en marketing/communicatie. Hoofdfunctie: Uitgever, Sanoma Media B.V.” (jaarverslag 2011 paragraaf 7.4) .

» Posted By eGast On October 21, 2012 @ 14:30

@Friso #51: trolling again.

“ze doen goede dingen met het geld” (ze betalen jou er van?). Dat is niet waar je het over had in #43.
“best aardig weerlegd” is niet “op overtuigend wijze weerlegd” zoals je eerder schreef in #43.

In 35 minuten, je verandert wel snel van onderwerp en mening zeg.

» Posted By eGast On October 17, 2012 @ 17:15

@Friso #43: “En jouw gegevens zijn ook op vrij overtuigende wijze weerlegd door Pink Ribbon, Karin” (waarschuwing: betaalde troll in de wijk)

Nee Friso, Pink Ribbon heeft niets weerlegd van wat KArin schreef in november vorig jaar. Laat staan overtuigend.

PR heeft wel achteraf(!) de categorie “wetenschappelijk onderzoek psychosociale zorg” ingevoerd, en achteraf daar uitgaven onder geboekt. Achteraf anders boeken, en sowieso geld uitgeven aan andere doelen dan gezegd, is niet toegestaan. Karin had gelijk: ze hadden zelf niks aan wetenschappelijk onderzoek uitgegeven.

PR heeft toekenningsregels gewijzigd (zodat je niet meer aan jezelf kunt toekennen). Dat dat al kon hebben ze nooit weerlegd.

» Posted By eGast On October 17, 2012 @ 16:31

De blunders van Pink Ribbon

@Ineke #87: Dure website heeft de BVN (Borstkankervereniging). Inderdaad, en interessant. Die nieuwe pagina Verantwoording is de moeite waard. Er staat bijvoorbeeld ook: aan AVRO voor uitzending Pink Ribbon Gala: 25.000 euro. Want dat doet een publieke omroep niet gratis. Anders dan Pink Ribbon: de AVRO is geen goed doel. Die geven dat niet gratis door aan de zender in Lopik. Was dat Estee Lauder? Betaalde Pink Ribbon echt daarvoor? Vragen.

Enzovoort, enzovoort, enzovoort, Ineke. Op jouw link staat ook, een regel hoger: “aan website Monitor Borstkankerzorg: 8.168 euro”. Da’s niks voor een website. Maar in totaal kreeg BVN 456.746 euro voor die Monitor site *1. En nog jaarlijks anderhalve ton van anderen *2.

*1: post #138 van Spainks blog Pink Ribbon in Cijfers
*2: post #149
P.S. Op deze blogpagina over PR, en de vorige, ben ik heftig bezig met jaarverslagen en verantwoording en bedragen en zo. Dat kan vervelend zijn om te lezen. Andere paginas van Karins blog zijn dan inspirerender, en zonder mijn eh invalshoek. Bijvoorbeeld over roze commercie, of over Steve Jobs. Ik nodig je uit om weg te klikken. Ga je gang.

» Posted By eGast On November 29, 2011 @ 22:10

@Boudewijn #185 – nee die link had ik nog niet gezien (als blog? – hij staat ook op de verantwoordingspaginas. Alsdus onderzoeker Pink R. de Vries). Maar ik had wel kunnen voorspellen dat ze zulke WAR-regels hebben (in elk geval nadat het op deze blog werd aangekaart, nietwaar). En wat staat er in de regels: het WAR lid dat zelf een voorstel indient mag niet beoordelen, “verlaat tijdelijk de vergadering”, en komt dat terug om te horen wat haar vakgenoten leidende kankeronderzoeksters over haar voorstel hebben besloten. En het blijft geheim ook nog (Briljant! Zo krijg je gedegen besluiten! Ajax RvC, luister mee!). Want zo wordt het nooooooit persoonlijk. Dacht je, als wij collega onderzoekers zijn en jij boort mij een ton door de neus – waarom zou ik dat onthouden? Nee hoor.

Stel je voor. Prof. Van Leeuwen staat op de gang staat treft ze daar collega prof. Judith Prins aan, om dezelfde reden even uit die andere commissievergadering, “adviezen ps zorgprojecten”. Vraagt de een aan de ander: “wie zijn er tegen mijn voorstel in jouw club?” Zegt de ander: “Dat wilde ik net aan jou vragen”. Dan worden ze allebei weer naar binnen geroepen. (“Ik hoor het wel, we zien elkaar binnenkort toch bij de KWF Wetenschappelijke Raad.”). Vervolgens komen Hamming en Menke naar buiten hierom (enz. enz.). “Anders trekken we het samen wel recht in de RvT over twee weken”.

Natuurlijk, zo iemand moet de vergadering niet verlaten, maar toespreken!! Waar anders dan in deze Wetenschappelijke Advies Raad krijg je de kans om je voorstel te verdedigen, en te bediscussieren en te verbeteren met collega wetenschappers! Heb je hoofdstuk één van de publicatie(!) al klaar: de Onderzoeksopzet. Publicatie ja, want dat geheimhouden van argumenten – waar hebben die proffen dat geleerd? Een prof die daarin meedoet is geen knip voor de neus waard.

Omdat ik het gedegen wetenschappelijk kankeronderzoek steun en vooruit wil helpen, draag ik voortaan om mijn Pink de Spaink Ribbon. Karin, welke kleur?

» Posted By eGast On November 29, 2011 @ 19:04

Geachte stichting Pink Ribbon,
Ik heb jullie nieuwe verantwoording van gisteren uitgebreid gelezen. Ik heb inderdaad een beter beeld gekregen van Pink Ribbon en jullie omgeving. Ik zie nu namelijk een mist, heel scherp, en daar wil ik op focussen zonder hoodfpijn te krijgen. Graag jullie aandacht voor het volgende.

Zoals Karin Spaink al eerder opmerkte: het achteraf opsplitsen en hernoemen van de post “psychosociale zorg enz.” (“ps zorg”) in “wetenschappelijk onderzoek ps zorg enz” en “overige projecten ps zorg” is een wijziging van het jaarverslag. Of dat mag weet ik niet. Wat zegt jullie accountant er over, en het CBF (eerst wakker maken)? Het is ook misleidend voor donors van toen en van nu. Die misleide donor kan zelfs Sanoma zijn, die je toch beter te vriend(in) kunt houden. Bovendien zit elke potentiele donor nu met de vraag: wat gebeurd er nou écht mijn mijn geld? Kortom, financieel dubieus.

Maar mijn vragen gaan over de wetenschappelijke verantwoording. Hoe zit dat w.o. eigenlijk in elkaar?
Bijvoorbeeld:
– Wat is de wetenschappelijke kwaliteit van de (nieuwe) “w.o. ps zorg” projecten? Hoe zijn die indertijd beoordeeld? Hoe weten wij het wetenschappelijk gehalte?
– Dit geldt eigenlijk ook voor de echte “w.o.” toekenningen. Een WAR en direkteur en RvT die jaren later de kwalificaties van hun eigen besluit/advies verandert … dat is nogal wat. Die projecten zijn al lang bezig of zelfs af! Kan de WAR hun adviezen niet openbaar maken? Het is toch wetenschap? Dan graag ook de afgewezen aanvragen, dat zou een enorm vertrouwen kunnen geven aan hun wetenschappelijke afwegingen.
– Meer in het algemeen: wat zijn eigenlijk de grote kaders (zeg maar onderzoeksprogramma’s, of meta-wetenschap) waarin dat w.o. gebeurd? Er is toch wel een groter geheel waarin dat onderzoek past, zodat allerlei dure onderzoeken op elkaar aansluiten? Ik lees nergens hoe jullie dat hebben opgezet of gegarandeerd. Op mij komt het nu over als: we doen maar wat.
– Oh, en ik wil u waarschuwen dat prof. dr. Hanneke de Haes, bij jullie bekend, zowel in de WAR zit als onderzoeksvoorstellen deed. Zij zat dus over haar eigen aanvraag te adviseren! (Ook hierom: notulen & adviezen graag openbaar). En zo zijn er meer dubbelrollen die jullie eh over het hoofd zien. Het overzicht Raad van Toezicht mist enkele interessante bijbanen hoor! Misschien kan dat in financien wel, maar in de wetenschap werkt het niet zo (goed).
– Voorts wil ik julie wijzen op het volgende. Prof. dr. ir. Floor van Leeuwen is vooral superonderzoeker, bij het NKI/AVL. Omdat zij ook in de WAR zit, kan zij niet adviseren over haar eigen voorstellen (netjes). Maar moet zij daarom naar die commissie zorgprojecten om een voorstel in pszorg te verdedigen!? Waar precies geen wetenschap in zit? Wat zegt die commissie tegen de prof. dr. ir. NKI onderzoeksleider? Waarom moet zo´n toponderzoeker eigenlijk tijd besteden aan ps zorg? Heeft zij, eh, niks beters te doen, PR? Houden jullie haar zo niet van haar onderzoekswerk af?
– Hoe gaat het deze weken in de WAR? Ze moeten, samen met die commissie, tussen 15 november en 1 december toch al snel voor zeven miljoen adviseren! (het advies van Karin Spaink is al bekend: alle zeven naar echt w.o.). Omdat een project maximaal 150.000 euro is, zijn dit vijftig projecten, in twee weken! Sterkte aan hen. Oh ja, en willen jullie ze waarschuwen dat de notulen en adviezen openbaar zullen worden? Dat is goed voor de wetenschap. Maar weinig professoren houden hun gegevens geheim (steeds minder tegenwoordig, ook al omdat het aantal professoren afnam met één).
– Pink Ribbon, ik stel voor dat jullie de wetenschappelijkheid van dit alles opnieuw tegen het licht houden. Met zelfkritiek en onafhankelijke checks. Dubbelrollen van WAR, commissie, RvT en onderzoeker of onderzoeksinstituut zijn niet verantwoord. Haal het buitenland er bij desnoods, of de KNAW. Jullie zouden ook kunnen denken aan een check bij de Wetenschappelijke Raad van het KWF, dat moet toch goed zijn. Maar let op. In die Wetenschappelijke Raad van het KWF zitten weer: prof. dr. Hanneke de Haes, prof. dr. ir. Floor van Leeuwen, prof .dr. Judith Prins. Bij jullie bekend.

Met electronische Groet, eGast.

(Link:
http://onderzoek.kwfkankerbestrijding.nl/kwf-kankerbestrijding-voor-onderzoekers/Pages/wetenschappelijke-raad-en-commissies-.
aspx)

» Posted By eGast On November 29, 2011 @ 14:47

Waarschuwing! Uitgever Sanoma, let op! (Sanoma geeft het PR Magazine uit, 1x/jaar, 5,95 e in de winkel, oplage circa 100.000. Jaarlijks doneren ze dan ongeveer negen ton aan PR, negen euro per verkocht nummer. Het Magazine is een soort Lindapunt advertentiefuik, waar adverteerders het Roze Lintje TM mogen gebruiken. Sanoma krijgt het advertentiegeld en geeft ook geld door, voor hen fiscaal aftrekbaar goed doel. Nergens staat hoeveel het Sanoma uiteindelijk kost. In Belgie & Luxemburg, waar het Roze Lintje TM eigendom ook geldt, doet een Sanoma, een andere BV dan, ook zoiets. Die Sanoma bedoel ik)
Sanoma, let op dus. In 2009 heeft u geld geoormerkt, blijkbaar voor psychosociale zorgprojecten:

jv 2009 pagina 18: “Donaties waaraan vooraf door de donateurs een specifieke bestemming is gegeven, zijn opgenomen in het bestemmingsfonds en worden conform afspraken besteed. In 2009 is een bedrag van € 2.799.852 toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Dit zijn de donaties van Sanoma Uitgevers t.b.v. psychosociale projecten,” Alles bestemd d.w.z. geoormerkt, dus in “bestemmingsfonds”, niet in “bestemmingsreserve”.

In het jv 2009 pagina 27 staat dan ook mooi verantwoord:
“Wetenschappelijk onderzoek totaal: 1.210.094
* …
Psychosociale projecten totaal 684.201
* geoormerkt 316.357 [hier staan julie! Zie ook pagina 19]
* niet geoormerkt 316.915
…”
Dus geoormerkt en uitgegeven “ps zorg”, en niet “w.o.”. Alles goed.

Maar hee, wat doet Pink Ribbon nu? Sinds gisteren blijkt dit TOCH besteed te zijn aan “wetenschappelijk onderzoek”! Namelijk, de nieuwe uitgavenpost “Wetenschappelijk Onderzoek op het gebied van Psychosociale zorg en kwaliteit van leven” (“w.o. ps zorg” schrijf ik). Dus ook via de WAR toegekend (waar toevallig de begunstigde prof De Haes in zit), niet de commissie zonder naam.
Link: http://www.pinkribbon.nl/fondsenbesteding/uitgaven/psychosocialezorg.htm zie jaar 2009.

Nu maken jullie hetzelfde mee als Karin Spaink, maar dan omgekeerd: jullie geld, bedoeld en geoormerkt voor “psychosociale zorg” wordt achteraf alsnog wetenschappeliik onderzoek genoemd. Dat was toch niet de bedoeling, dan hadden jullie het toch direkt voor “w.o.” geoormerkt, toen? En Karin krijgt niks naar het w.o. (het echte dan) gesluisd.

En verder: is de rest van die 2.799.852 euro van jullie geoormerkt geld wel goed terecht gekomen? Zullen we dat even checken?

» Posted By eGast On November 29, 2011 @ 12:30

Herstel: acht ziekenhuizen kregen 210.000 euro (2008). Totaal blijft 1,996 miljoen. NKI/AVL ontbreekt.

» Posted By eGast On November 28, 2011 @ 16:54

Nou, het herschrijven van de jaarverslagen is nu definitief. Nieuw dus: “w.o. in ps zorg” (totaal 2,35 mln, dit was trouwens in het grafiekje van vorige week nog 2,5 mln).

En klik maar eens op het grafiekje. De bedragen per jaar per project. Voor het project van dr De Haes: zeven ziekenhuizen ieder 210.000 euro (2008), plus in 2009 weer voor De Haes zelf: 316.357. Totaal 1.996.357 euro dus voor “lastmeter onderzoek psychosociale zorg”.

Twee miljoen voor een invulformulier.

In het jv 2010 staat nog: “7 academische
ziekenhuizen en NKI/AVL en Daniel den Hoedkliniek [Erasmus]”, maakt 9 instituten, maar de nieuwe specificatie noemt NKI/AVL niet.

Opeens als w.o geboekt, in jv 2008 en jv 2010 klip en klaar “ps zorg” genoemd en niets meer. Zelfs het verslag op de site, waar ze naar linken (http://www.pinkribbon.nl/index.php?id=432&t=3) zegt tien (10) keer “zorg” en “zorgproject” (en: “het onderzoek staat er formeel naast”). Maar goed, we zullen de beloofde publicatie og we lezen. A propos, opeens is die pagina anders ingedeeld. Het extra kopje “WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK” in de lijst linksboven is nieuw.

En nog steeds geldt: Prof Dr De Haes, zat in 2009 en 2010 in de WAR over projecten te adviseren waarna ze zelf in 2009 die 316.357 euro kreeg. Of zij ook al in 2008 over die 1,6 mln WAR-adviseerde is nog onbekend. PR zegt nu zelf dat de WAR ook over dit “w.o. ps zorg” adviseerde (dus niet de commissie zonder naam). En dat, by the way, terwijl er in 2009 helemaal geen financieringsronde is geweest (toekenningen waren in 2008 en 2010). Knap van de professor.

Tot zover een eerste check, over een enkel project (sorry, “wetenschappelijk onderzoek”) van 2 miljoen.

» Posted By eGast On November 28, 2011 @ 16:52

@Ineke #67, @Wilmamazone #65: Het staat wel allemaal op de bank. Hun accountant zegt het ook. Niet belegd, niet vastgezet, direkt opvraagbaar. Zie hun jaarverslagen en jaarekeningen, waar een verklaring bij zit. Bijvoorbeeld jaarrekening 2010: http://www.pinkribbon.nl/_files-cms/File/Jaarrekening%202010_11%20Versie%2023%20mei%202011.pdf Pagina 10, “Liquide middelen”: Rabo en ING rekeningen samen 7,9 mln. Er is blijkbaar geen contante kas (?!). Een goede accountant zou vragen: “als jullie het dan toch zo lange tijd niet uitgeven, waarom dan niet meer vastzetten voor de rente?”

Een accountant doet niet echt veel aan checken met verstand, blijkbaar, maar schrijft wel netjes de saldos op van de bankrekeningen (à 14.591 euro, pag 10 jaarrekening 2010).

De accountantsverklaring Ernst & Young over 2010 zegt: “Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.” Oftewel: wij zochten niet, en zij gaven het niet , en wij vrijwaren ons van verantwoordelijkheid.

» Posted By eGast On November 26, 2011 @ 23:06

Karin,
dank voor je vorige blogpost, pink-ribbon-in-cijfers, met de grandioze Spaink Spreadsheet (http://www.spaink.net/wp-content/uploads/2011-11-PinkRibbon-overzicht.pdf).

Dat was voor mij een inspiratie om de jaarverslagen te gaan lezen, en om daarover te posten hier. Bovendien zijn je eerdere blogs hierover (al sinds 2007) duidelijk & helpfull. Pink Ribbon, in organisatie en werkwijze, is me nu duidelijk.

Een andere inspirator is Désiré Hairwasser uit de Nieuwsuur reportage. “het Roze Geweld” zegt ze.

Verhaaltje, zelf meegemaakt. Deze week bij de Blokker in de kassarij. Er hangt een poster: “Blokker steunt Pink Ribbon” (geluksarmband 9,96 euro, 4,46 euro naar PR. Niet eens vijf euro). De dochter wijst haar moeder: kijk, roze dingetje zus, 1,96 gaat naar PR. De moeder zegt: “Doe ik niet meer. Ze zetten het allemaal op de bank.” Ik knikte (het is ook geen toeval dat een puber aangesproken wordt door hun marketing. Geen toeval).

Welke details er ook uit een jaarverslag naar boven komen, jouw Updates zijn to the point: (1) “hoezo psychosociale zorg w.o. noemen, achteraf?”, en (2) “die 7 mln naar w.o. nu meteen en het is OK”.

» Posted By eGast On November 26, 2011 @ 19:06

A propos. Het is toch knap dat Pink Ribbon hierdoor het KWF Kankerfonds in een positief licht stelt. Het is echt nog net zo lang geleden dat het KWF zelf onder dit soort aandacht lag toen het salaris van directeur Manger Cats (dat is zijn achternaam) bekend werd. En toen deze boef op “non actief” gezet werd, ging hij dit aankaarten bij de rechter, waardoor bekend werd dat hij nog steeds doorbetaald werd. Tonnen per jaar.

» Posted By eGast On November 26, 2011 @ 18:14

In post #138 van http://www.spaink.net/2011/11/19/pink-ribbon-in-cijfers/ heb ik cijfers over PR-gefinancierde websites gezet.

» Posted By eGast On November 26, 2011 @ 13:52

Pink Ribbon in cijfers

Over procenten.
Het CBF eist een Jaarverslag volgens de “Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen”: RJ 650. De accountant van Pink Ribbon heeft dat gedaan link= http://www.cbf.nl/Instelling-bestedingen/4493/Pink-Ribbon-St . Voor het CBF (in het bestuur: drie burgemeesters en nul donateurs) is dit voldoende. Maar voor ons niet, wij lézen het jaarverslag. Een van de eisen in RJ 650 is: onderscheid maken tussen de fondsverwervingen Gezamenlijk, Eigen, en door Derden.
Samenwerkingsprojecten heeft PR niet, dus ook de KWF en ASH gelden zijn niet verrekend als ‘samenwerking’. Daarover straks meer. Zo’n samenwerking, vooral bekend van snelle grote hulpacties, regelt ook de verdeling van kosten.
De Eigen projecten, dus die waar PR een risico in heeft, zijn: donaties, vriend(inn)en en giften, in 2010 653.344 euro. De kosten hiervoor waren 163.271 euro. Die kosten zijn dus 25% van de opbrengsten, en dat is juist de maximum grens die het CBF stelt voor deze uitgaven. Om precies te zijn, het is 24,99% oftewel er rest 65 euro op een bedrag van 165.000. Knap toch?
Ander detail: in JV2010 staat hiervoor: “begroot 170.000”, terwijl in het JV2009 op pag. 27 nog staat: “Begroting 2010, kosten eigen fondsverwerving: 58.050”. Typo tonnetje? Gebeurd mij ook wel eens. Nu kunnen we lezen dat dat het boekjaar eenmalig 16 maanden telt (plus 33%) en dat maakt uit in personeelskosten. En dat de rekenwijze voor 2010 is veranderd (van 9% naar 16%); maar 300% verhoging?! Conclusies: hoe dan ook, PR zit in 2010 aan het maximum van 25% besteding. En ook: enorm knap dat PR, met al die wijzigingen en berekeningen, nèt niet over die grens is gegaan. Terwijl je dat niet weet, hè, als je door het jaar bezig bent. Knap hoor. Zelfs achteraf zou ik het niet zo kunnen laten uitkomen.
Projecten door Derden: dus zonder risico voor PR, zijn o.a. afdrachten uit de verkoop van Roze Stofzuigers etc door winkels en websites, plus de grote gift van PR Magazine-uitgever Sanoma, plus ook de KWF en A Sisters Hope gelden. Samen bijna 5 miljoen in 2010.
Nu over een zo’n Project door Derden, de geoormerkte donatie van KWF. Hierover één vraag: Hoe weten wij zeker dat KWF dit niet OOK als Doelbesteding heeft geboekt? Op die manier houdt KWF het percentage Doelbestedingen hoog, en exact diezelfde euros kan Pink Ribbon OOK opvoeren als Doelbesteding! Goed voor je percentages!

Weet je wat, Karin, we doen het volgende. We beginnen een Stichting Spaink Ribbon (kleur?), jij en ik in de directie, en we spreken af met Pink Ribbon dat onze Stichting S.R. die wetenschappelijke gelden voor Pink Ribbon zal uitgeven. Dat kunnen wij best of althans beter. Wij krijgen de 1.294.659 KWF-gelden van PR, en wij geven dat uit aan Wetenschappelijk Onderzoek. Onze Stichting maakt maar 100.000 euro kosten (voornamelijk directie), en WIJ keren dus uit 1.294.000/1.194.000=krantekop Stichting Spaink Ribbon besteedt 92% aan het Goede Doel. Beat that, KWF, PR.

» Posted By eGast On December 05, 2011 @ 20:50

Geachte Ernst & Young Accountants LLP, accountant van Stichting Pink Ribbon,

Op 28 juni 2011 heeft u de jaarrekening en het jaarverslag 2010 van PR goedgekeurd.

Zoals u in het verslag schrijft, geldt:
[Jaarrekening en jaarverslag moeten zijn] in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Een speciaal detail uit die Richtlijnen 650 wil ik aanhalen: paragraaf 105:
“Ten aanzien van de jaarrekening van fondsenwervende instellingen is de informatiebehoefte van gebruikers in het bijzonder gericht op:
1 Welk deel van de baten is besteed aan het goede doel?
2 Wordt het geld daadwerkelijk besteed aan de bij de werving aangegeven [sic] doelen?”

Nu is er dit aan de hand. In jaarverslag en jaarrekening staan duidelijk de bestemmingen “Zorgprojecten” (ofwel “Psychosociale zorg”) en “Wetenschappelijk onderzoek” en “Voorlichting” als gescheiden, elkaar uitsluitende posten. Echter, sinds medio november 2011 publiceert Pink Ribbon verantwoordingen waarbij uitgaven (lasten) aan “Psychosociale zorg” opeens genoemd worden “wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychosociale zorg en kwaliteit van leven”. Deze her-gedefinieerde bestemming betreft 2,35 miljoen euro.

Dit lijkt mij een onzuivere wijziging, omdat de term “wetenschappelijk onderzoek” ten eerste nieuw geintroduceerd wordt in relatie tot psychosociale zorg etc, ten tweede verwarrend werkt naast het al bestaande, wederzijds uitsluitende begrip “wetenschappelijk onderzoek” en ten derde omdat dit een wezenlijke wijziging is ten opzichte van het vaststaande jaarverslag.

Ik wil u vragen om, als onderdeel van de goedkeuringprocedure waarvoor u al 14.591 euro rekende, Stichting Pink Ribbon te adviseren terug te keren van deze dwaling. Zoals de Richtlijnen 650 aangeven in de inleiding: “Het is voor het maatschappelijk vertrouwen in de fondsenwerving van belang dat het publiek erop kan vertrouwen dat de verslaggeving een correcte weergave is van zowel de verwerving als van de besteding van de middelen. Een openhartige, heldere en transparante verslaggeving die gericht is op deze oordeelsvorming is een vereiste.” Tevens zou u juridische konsekwenties kunnen aangeven, bijvoorbeeld ongewenste associatie met de “fraude of fouten” die u in de goedkeuring noemt, het risico van een klacht, of het verlies van het CBF-keurmerk. Ik denk dat Pink Ribbon daar erg bij geholpen zou zijn.

Met electronische Groet, eGast
En om mijn Pink de Spaink Ribbon

» Posted By eGast On November 30, 2011 @ 19:39

Een WAR-vergadering

PR heeft deze week het reglement van de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) gepubliceerd. De WAR adviseert Pink Ribbon (Raad van Toezicht en Directeur) over financieringsaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek (dat kan blijkbaar ook “w.o. in psychosociale zorg” omvatten bij PR). Op dit moment, november 2011, vergaderen zij over toekenningen van hopelijk 7 miljoen euro. Over twee weken beslist de RvT plus Directeur over die toekenningen. (Link WAR-regels:
http://www.pinkribbon.nl/_files-cms/File/Beoordelinsgprocedure%20door%20WAR-PR.pdf )

De notulen zijn geheim (Regel 13), maar ik heb uit gevonden snippers een verslag kunnen reconstrueren.

Het betreft:
Vergadering WAR, advies toekenningen 2008.
Samenstelling WAR: zie jv 2010. Allen zijn aanwezig.
Agendapunt: Onderzoeksvoorstel prof dr J. de Haes betreffende de “Lastmeter”. Dit onderzoek zal worden gedaan i.s.m. acht Universitaire Medische Centra (UMCs). Per UMC is 210.000 euro gevraagd.
Voorzitter, na een vriendelijke inleiding: “Het regelment eist dat betrokkenen de vergadering tijdelijk verlaten”. (Regel 9: “… van het lid/de leden van de WAR dat/die betrokken zijn bij het betreffende onderzoek / instituut. Betrokkenen verlaten tijdens
de bespreking tijdelijk de vergadering”.)

Op de gang gaan staan: 1. prof dr J. de Haes (AMC A’dam, tevens onderzoeksleider), 2. prof dr E. van der Wall (UMCU Utrecht), 3. dr M. Menke-Pluijmers (EMC R’dam), 4. prof dr M. van den Bosch (UMCU Utrecht), 5. prof dr ir F. van Leeuwen (NKI-AVL, maar ook AMC A’dam; het jaarverslag noemt ook NKI-AVL als begunstigde).

Weifelend: 6. drs M. van der Sangen (Catharina zh Eindhoven). Zijn instituut is niet begunstigd, maar wel dat van prof dr J. Nortier (LUMC Leiden). Van der Sangen en Mortier zitten beide in het bestuur van BOOG en de BOOG-B.V. voor (commercieel) onderzoek. Uit een BOOG-werkgroep kent Van der Sangen ook prof dr V. Tjan-Heijnen (UMCM Maastricht). Maar nergens in het voorstel wordt BOOG genoemd. Hij blijft zitten.

Overgebleven in de vergadering: drs M. van der Sangen en 7. T. Smit-Hoeksma MANP (Nurse Practitioner Mammacare, Waterland ziekenhuis, Purmerend). Zij twee moeten nu adviseren over de 8×210.000=1.680.000 euro wetenschappelijk onderzoek. (Regel 10 “minimaal vier mensen”, wordt niet aangeroepen. Motivatie: onbekend).

Er volgt een heftige bespreking en discussie, uiteraard over de wetenschappelijke waarde en kwaliteit van het onderzoeksvoorstel. Professioneel natuurlijk, nergens wordt het persoonlijk, de namen zeggen hen nu even helemaal niets. Enkele onderzoekstermen worden nog gegoogled, zoals “peer review”. Besluit: het advies is toekennen. Dan roepen zij de vijf in spanning wachtende proffen en doctoren weer binnen.

» Posted By eGast On November 30, 2011 @ 14:33

Over Het CBF keurmerk, al sinds 1925. Wat zeggen ze zelf op pagina 1:
“De stichting heeft ten doel te bevorderen dat in Nederland de werving en besteding van fondsen […] en de voorlichting die door hen in dat kader wordt afgegeven, op verantwoorde wijze plaatsvinden [sic, niet “plaatsvindt”]. Dit doet zij zowel in het belang van het publiek als in het belang van de erbij betrokken rechtspersonen”. Dank je CBF. Ik wil voortaan mijn eigen “publieke” belang aangeven. En die “rechtpersonen”: de pensioen-BV van een direkteur-kanker-goed-doel is ook een rechtspersoon. En fiscaal voordelig.

Verderop op jullie pagina staat:
Kosten
De angst dat er bij goede doelen teveel geld aan de aan de organisatie wordt besteed is wijdverbreid. Inderdaad CBF. En daar heb jij al sinds 1925 niks aan verbeterd.

En ook staat er dit op jullie pagina:
“Benoemd op voordracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
[de VNG? Echt waar? Burgemeesters hier? Hebben die de Pink Ribbon Ripoff al die jaren goedgekeurd?]:
Waaijer, burgemeester van Zoetermeer
De Ruiter, burgemeester van Zevenaar
Nawijn, burgemeester van Heemskerk

Mijn voorlopig advies: ALS het keurmerk CBF zichtbaar is, DAN niets betalen.

En aan mijn Pink de Spaink Ribbon.

Link: http://www.cbf.nl/OverhetCBF/organisatiestructuur.php

» Posted By eGast On November 29, 2011 @ 23:37

@Boudewijn #150: zo erg is het niet: BVN is een soort patientenvereniging/belangenvereniging, en hoeft niks geen onderzoek te doen. Lijkt me prima, is meer voor anderen (via KWF of zo). De vereniging heeft bijv. veel regionale aktiviteiten, kijk maar in het verslag en elders op hun site. Sowieso ben ik er niet om te zeggen hoe of wat ze moeten doen. (Als ze maar weten wat ze doen).

Blijkbaar kunnen ze per lid 200 euro ophalen en uitgeven. Ik heb het jaarbedrag genoemd omdat ik nogal wat grote sponsors tegen kwam, en met een bijzonder pluimage.

Nou dit voor het leuke. Een parel die ik steeds tegenkom is stichting Mammarosa, Oorspronkelijk vanuit Den Haag, zorgen voor tolken in de spreekkamer. Lees hun geschiedenis maar eens, een mooi initiatief en het werkt. Alleen het uitrollen van dit idee over Nederland is moeilijk, dat kan ik me voorstellen. (Dus wat hebben ze gekregen van PR in 2010: 175.600 euro voor een website. Want de “tweede generatie kan met de computer omgaan”).

» Posted By eGast On November 28, 2011 @ 23:29

Even wat anders (of misschien toch niet zoveel anders). Ziehier het jaarverslag 2010 van de Borstkankervereniging Nederland (BVN): http://www.borstkanker.nl/bibliotheek_bvn/jaarverslag_2010/1069 De jaarrekening staat er ook.

Aantal leden op 1 januari 2011: 6544.
Inkomsten:
KWF subsidie o.b.v. ledental:
442.008 euro (basisbedrag + 60 e/lid). Let wel: dit is geld rechtstreeks van KWF en niet voor onderzoek. Ook niet via PR.
– PR: 5 projecten (duurste: website a 74.000) samen precies
200.000 euro (dit is de gift van 3jaar x 200.000 van PR, “voor projecten binnen onze doelstelling”. PR wil niet eens meer controleren). Oh ja, er staat nog eens 41.000 van PR voor de website, maar dat was nog van 2009 tegoed.
– Contributie (29 e/lid)
188.956
– Subsidie van elf farmaceuten voor het B-blad (ze hebben een eigen blad):
97.000 euro
– Voor de website Monitor borstkankerzorg, van stichting Miletus dwz zorgverzekeraars
101.400
– idem, bijdrage van ziekenhuizen:
48.100
– plus klein spul. Totaal baten 2010:
1.300.008 euro

Uitgaven globaal:
Personeel circa 9 fte: 600.000, akties & “communicatie”: circa 500.000, gebouw 100.000.

Wat details uitgaven:
– Monitor Borstkankerzorg:
111.529 euro (ja, er staat: honderdelfduizend euro)
– website extern
28.911
– Magazine (eigen blad)
100.000 euro
– werkgroep BRCA
12.733 (BRCA betreft erfelijke aanleg voor borstkanker en eierstokkanker, dat is dus geen gering onderwerp. En voor dit geld hebben ze ook nog eens een eigen website brca dot nl. Zo kan het duus ook. Al kan er een geheime sponsor zijn)

Nu de vragen aan BVN: waarom in zee gaan met farmaceuten, zorgverzekeraars en ziekenhuizen? Hoe denk je onafhankelijk te blijven, om voor je leden op te komen? Dacht je dat ziekenhuizen informatie op een site willen zetten over, zeg maar, aantal operaties met complicaties, of tuchtrechtzaken van chirurgen? Is de CZ-borstkankerlijst van oktober 2010 (een kwaliteitslijst) via de Monitor gevonden of te vinden? Nee, gek he.

En hier mijn bijdrage aan het kankeronderzoek in Nederland: stop allemaal met die idioot dure websites. Je wordt opgelicht.

» Posted By eGast On November 28, 2011 @ 22:43

@peter klein #144:
– Uitgaven aan “individuele hulp” (ik heb die claim van PR niet gezien of gehoord): het staat niet in de jaarrekening (uitgaven zijn niet zo uitgesplitst), dus het is meer een interpretatie achteraf. Misschien tellen ze een uitgedeelde flyer ook als “individuele hulp”. Net zoals de claim “wetenschappelijk onderzoek in psychosociale zorg” waar ze opeens mee kwamen (eigenlijk al afgedaan in Karins update2,: je kunt niet zomaar een jaarverslag herschrijven). Ik denk dat als PR dit blijft herhalen, dat ze nog eens een tik op de vingers krijgen van een wetenschappelijke club. Ik ben benieuwd welke prof of doctor haar of zijn naam met wetenschappelijke titel zet onder dergelijke onderzoeken. Neem alleen al de beoordelende commissie. Kortom: willekeurige (“arbitraire”) claims, achteraf, en niet hard te maken.
– Uitgaven direkteur: jv 2010 zegt: 74.940 salaris + 11.216 pensioen + 0 bonus = 86.156 euro/jaar. (Aangenomen dat de Premie Zorgverzekering 2.339 euro een werkgeverslast is). In 2009 was het bedrag een beetje lager. Dit staat gewoon in het jaarverslag, en mag ons niet verrassen. De andere 5.8 FTE medewerkers kosten gemiddeld 58.261 per jaar (jv 2010, pag 22: personeelslasten).
– Wat mij wel verbaast: direkteur was Ina van Belle (mei of juni 2008-september 2011!, dus krap 3,5 jaar. Zie LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/idavanbelle; n.b. zij werkte eerde bij Ernst & Young, de huidige accountant van PR.). Stan de Klerk-Waller, die in Nieuwsuur sprak namens PR, is directeur ad interim (zij was tot juni 2008 directeur PR). En dit is het vreemde: waarom zou een directeur in september weggaan, terwijl de aktiemaand oktober er aan komt (gezicht naar buiten toe!, donateurs & sponsors ontvangen!), en vervolgens in november/december de toewijzingsronde komt (beslissen over gelden — 7 mln euro als het aan Karin Spaink ligt). Op de PR site geen vermelding van dit afscheid gevonden, maar het afscheid lijkt mij niet geheel vrij gekozen, dan zou je in het rustiger voorjaar gaan nietwaar. Enfin, we zien wel hoe dit verantwoord wordt in het jaarverslag 2011.

» Posted By eGast On November 27, 2011 @ 15:11

Aan het CBF-keur hebben we ook niks. Ze zijn er met twee voeten en zeven zintuigen ingestonken.

De KWF & ASH – truuk die Karin Spaink hier uitlegt (geen eigen geld, alleen andermans m/v geld naar w.o.; maar dat wel in de quotienten gebruiken) is niet te zien in hun grafiek. CBF zegt zelfs in de taartgrafiek: PR doet 25% w.o.. Haha.

Pink Ribbon heeft CBF-erkenning sinds augustus 2008, niet lang nadat Karin Spaink over financiele verantwoording begon in 2007. Kost iets van 5.000 euro/jaar, maar dan heb je ook wat. Als PR dan. Het CBF-keurmerk. Staat goed. Geeft vertrouwen. En is volkomen waardeloos.

Pink Ribbon NL in CBF: http://www.cbf.nl/Instelling-bestedingen/4493/Pink-Ribbon-St

» Posted By eGast On November 26, 2011 @ 23:36

Aanvulling op post #138: details van de financiering van websites door Pink Ribbon.
Per jaar:
BVN-Monitor
2006: 60.660 (2)
2007: 148.316
2008: 82.857
2009: 156.745 ps zorg
8.168 voorlichting
—-
Totl: 456.746

BVN-vereniging
2006: 76.591 (2)
2007: 69.746
2008: 63.078
2009: 137.042
2010: 72.300
—-
Totl: 418.757

Stichting Amazones
2009: 196.320
—-
Totl: 196.320

Stichting Mammarosa
2010: 175.600
—-
Totl: 175.600

Pink Ribbon eigen website
2007: 43.850
2008: 37.586
2009: 34.617
2010: 22.802
—-
Totl: 138.855

dr. Rookes (NKI/AvL)
2010: 100.000
—-
Totl: 100.000

================
Totaal 2006-2010: 1.486.248 euro

1. Bron: jaarverslagen etc. Pink Ribbon 2007-2010 (http://www.pinkribbon.nl/index.php?id=316&t=3)
2. In 2006 is 137.251 euro gegeven voor de twee BVN sites. Alle overige bedragen zijn gegeven in de jaren 2007-2010 (dus de vier jaren van de Spaink Spreadsheet): 1.349.027 euro.
3. Boekingen:
1.339.255 euro Psychosociale zorg (inclusief 2006)
138.855 euro Eigen kosten PR (PR site)
8.168 euro Voorlichting
0 euro Wetenschappelijk onderzoek
4. Websites geboekt als “ps zorg” (2007-2010): 1.202.004 euro is 21% van 5.75 mln ps zorg uit de Spaink Spreadsheet.
5. BVN ontvangt verder 3 maal 200.000 per jaar in 2010-11-12. Deze 600.000 euro is niet speciaal voor de website, dus staat niet in dit overzicht. Idem voor “De Amazones”. De stichting ontvangt vanaf 2011 driemaal 50.000 euro per jaar (jv 2010).

» Posted By eGast On November 26, 2011 @ 13:55

Aan financiering van websites heeft Pink Ribbon NL het volgende besteed (jaren 2006-2010):

– BVN-Monitor: borstkanker dot nl/monitor_borstkankerzorg
456.746 euro
– BVN-vereniging: borstkanker dot nl
418.757 euro
– Stichting Amazones: de-amazones dot nl
196.320 euro
– Stichting Mammarosa: mammarosa dot nl
175.600 euro
– Eigen website PR: pinkribbon dot nl
138.555 euro
– Decision Aid (dr. Rookes NKI/AvL, families met verhoogd risico): besloten website
100.000 euro

Totaal 2006-2010: 1.486.248 euro, waarvan 875.503 euro (59%) voor de “twee” BVN sites.

Noten:
1. De BVN-Monitor wordt ook nog gefinancierd door stichting Miletus (zorgverzekeraars) en ziekenhuizen, zegt de site zelf.
2. NNF (dr. Hilders), vruchtbaarheidsbehoud, i.s.m. IVF-instituten: nnf-info dot nl
Het gehele project is 250.000 euro (2008), inclusief website. Website kosten zijn dus niet bekend.
3. Details per jaar in een volgende post.

Bron: jaarverslagen etc. Pink Ribbon http://www.pinkribbon.nl/index.php?id=316&t=3

» Posted By eGast On November 26, 2011 @ 13:47

«« Back To Stats Page