Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By T.Huisman

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Zelfmoord gaat niet op recept I

Negatieve beinvloeding door heavymetal muziek .

» Posted By T.Huisman On November 01, 2016 @ 21:11

Ook Jomanda is levensgevaarlijk. Niet zelden kwam het voor dat mensen die bij een paranormaal genezer medium astroloog weg kwamen aan zelfmoord hebben gedaan. Meestal bij Mediums die zich heel interessant vinden en aanstellerig gaan doen. heel gewichtig en zich zelf imposant vinden. Vaak halen ze losse zinnen uit boekjes en die praten ze mensen aan. Ook van astrologisch adviseur Gieles en Zeelenberg zijn leerlingen maken dat mensen die daar een consult hebben gehad het op het nippertje gered hebben. Ze constateren dat deze astrologisch adviseur levens gevaarlijk was. Ze willen zich nergens voor verantwoorden dan dat zij alles mogen en die ander niets. Als je er wat van zegt gaan ze je dreigen en schelden. Ze dreigen je voor de rechter te slepen en laten zich laatdunkend over je uit. Scheppen op over hun vermeende successen fantasieen en grootheidswanen. vaak zijn ze crimineel of mislukt. Het zijn geestelijk gestoorde criminelen die zich daar voor uitgeven. Ze hebben een grootheidswaan en zijn zeer gebrekkig ontwikkeld. Ze kraken mensen af op uiterlijkheden, en voelen zich meer. Altijd die zelfde uitspraken. Zij hoeven zich nergens voor te verantwoorden dan dat anderen dat moeten. Ook bellen ze de politie na dat wat zij mensen hebben aangedaan. Het zijn seriemoordenaars en kinderseriemoordenaars die uit zelfzucht beroemd willen worden. Het was niet voor mensen maar voor zich zelf voor hun ego. Hier gebruiken ze anderen voor als object en voelen er niets bij. Het was helemaal leeg en loos. Excessen doen en mensen leed aandoen en zich nergens toe willen verplichten en verantwoorden. Onverantwoord in ethisch technisch opzicht. Het enige om dat te voorkomen dat de huisarts een lijst zou moeten hebben van natuurgenezers die bij een vakvereniging staan ingeschreven zodat ze veilig en betrouwbaar kunnen worden geholpen door methoden die zijn nut hebben bewezen.

» Posted By T.Huisman On November 01, 2016 @ 21:10

Plexiglazen hekken aanbrengen bij het spoor om zo aan suicide preventie te doen. Volgens de N.S. zou dat te duur zijn. Meestal staan die hekken dicht bij psychiatrische klinieken om te voorkomen dat mensen die daar zijn opgenomen in een depressieve toestand voor de trein gaan springen.

» Posted By T.Huisman On November 01, 2016 @ 21:00

Ze doen ook veel aan suicide preventie door posters op te hangen bij het spoor. daar staan plexiglazen rekken of tralies met een poster over nazorg en dat je met iemand kunt praten. Die hekken staan meestal dicht bij psychiatrische instellingen. Om over het hele spoor hekken te plaatsen kost de N.S. te duur. Als men maar niet kort door de bocht gaat met het vertrekken van middelen door zelfmoordconsulenten. Ze zouden kennis ervaring en expertise hebben op dit terrein. Ik hoop ook niet dat het hun aangepraat is of mogelijk omdat men in een negatieve toestand is gebracht die die gedachten teweegbrengen. Negatieve invloeden van een slechte omgeving maar dat zal dan wel als lijden onder het leven verstaan worden.

» Posted By T.Huisman On November 01, 2016 @ 20:57

De heliummethode met een zak over het hoofd doen en dat afbinden bij de nek. . Vaak wordt psychisch lijden onderschat. Als het maar niet op een verschrikkelijke manier gaat zoals voor de trein springen en van de flat afspringen of door verhanging. Zoiets heeft ook veel impact op het personeel daar men ooit een een man op het toilet gevonden heeft die zich had opgehangen met een katheter. De verpleegkundige die haar vond moest was helemaal van haar stuk toen ze de man die op die afdeling lag zo vond. Ze moest er gewoon over praten met iemand en anderen nadat zoiets zich had voorgedaan. Ja het heeft veel impact op de omgeving. Ooit heeft iemand eens gezien dat er iemand van een flat sprong en na jaren staat het nog op het netvlies gebrand dat ze diegene zag springen. Ook moet het verschrikkelijk zijn voor familie die plotseling de politie aan de deur krijgt en dan zo”n mededeling aan de familie moet afgeven. Zoals dat iemand voor een trein springt en dan ben je niet identificeerbaar meer. Voor de treinmachcinist die er mee te maken krijgt een dag vrij. Als die dat vaker mee maakt kunnen ze een posttraumatische stressstoornis krijgen en kunnen de rest van hun leven afgekeurd worden door nachtmerries. Een treinmachinist heeft ook gevoel. het lijkt me een nare klus toe voor de mensen die zoiets onder ogen krijgen. Daarom hoop ik maar dat men de euthanasiewet verruimt ook bij mensen die psychisch lijden en uitbehandeld zijn. Sommige psychiaters een handje vol pioniers die zijn hier wel voorstander van maat de reguliere psychiater is hier wat terughoudender in. Er worden dan ook zelfmoordconsulenten aangesteld die hun zullen begeleiden daar toe en hun zullen helpen af te wegen wat het beste zal zijn. Uiteraard worden alle mogelijkheden open gelaten en nog naar oplossingen gezocht. Maar als alle behandelingen hebben gefaald die men tot z”n beschikking had dan is dit nog de meest waardige manier. l is het maar te voorkomen dat mensen het op zo”n verschrikkelijke manier doen, en ook voor familieleden. Het moet met familie en naast betrokkenen besproken worden vind ik. Verder houdt men zelf de regie in handen. Eigen regie in de ruimste zin van het woord. Vrijheidsberoving is een misdrijf zeggen sommigen . Niemand heeft iets over andermans leven te zeggen. En dat mensen eenzaam zijn zijn daar geen oplossingen voor zoals uitjes met zonnebloem of andere betrokkenen.

» Posted By T.Huisman On November 01, 2016 @ 20:44

De laatste wil pil, en de pil van Drion. Daar hadden ze het over maar ik weet niet of ze dat doorvoeren. In een mui zwemmen, of een diepe kuil graven in het zand op het strand en er dan in gaan liggen en al het zand over je heen laten komen en als je dat doet dan stik je door het gewicht van dat zand kun je niet meer boven komen. Een gele knol-anamniet maar die geeft na een paar weken na inname krampen en andere giftige paddenstoelen mogelijk ook. Twee liter graanjenever drinken dat heeft iemand die aan een ontgroening heeft gedaan, niet overleefd. Een roetkap over het hoofd trekken. Mee willen doen aan een ontgroening bij een studentenvereniging want dat overleef je misschien niet. meerdere eerste jaars studenten zijn aan zo”n ontgroening bezweken.

» Posted By T.Huisman On November 01, 2016 @ 20:20

«« Back To Stats Page