Statistiek

Comments Posted By Spaink

Displaying 1,921 To 1,921 Of 1,921 Comments

Het strafbare lichaam

Dag Sabine

Wat een openhartige reactie zet je hier neer, en wat een vreselijke situatie beschrijf je… Vooropgesteld: ik vind New Agers niet afschuwelijk. Veel New Agetheorieën – voor zover ze die verhoudingsgewijs verheven term verdienen – vind ik tamelijk afschuwelijk en soms zelfs doodeng, maar dat behelst per se geen oordeel over de mensen die zich tot New Age voelen aangetrokken. Ik ga pas oordelen nadat zij dat doen. Verder vind ik yoga geweldig, vertrouw ik zonder aarzeling (maar wel met nadenken en zelfonderzoek) op mijn intuïtie, en geloof ik in een ‘diep weten’: dat je soms onuitlegbaar maar heel precies aanvoelt hoe iets in elkaar steekt.

Maar ook geloof in serieus nadenken, in ideeën testen en onderzoeken, in de consequenties van een idee doordenken. Voorts geloof ik niet dat ‘gevoel heilig is. Dat je iets voelt ontslaat je immers niet van de noodzaak te onderzoeken waarom je dat voelt, of je het terecht voelt, en wat de consequenties van dat gevoel zijn. Maar dat gevoel simpelweg ontkennen of alleen maar rationaliseren heeft ook weinig zin.

Enfin, dit allemaal bij wijze van introductie, of meer: ter bijstelling van wat jij misschien denkt dat ik denk.

Wat je gebeurd is, is geen keuze. Dat is precies wat me tegenstaat in veel New Age-theoriën. Je ‘kiest’ niet voor een nare ziekte, voor een traumatische gebeurtenis of een groot verlies. Het gebeurde zonder reden; het was erg, en je had er weinig greep op. Om dan te zeggen (zoals je collega’s nu kennelijk doen) dat je het ‘aantrok; is weinig anders dan zeggen dat het eigenlijk jouw schuld, nee erger: jouw keuze was om je dit te laten gebeuren. En dat is ook een heel laf en eenzaam makend antwoord. Het is jouw keuze geweest, nou dan hoeven zij zich ook niet over je te bekommeren. Je moet het zelf maar oplossen en jouw problemen gaan hen écht niet aan…

Da’s klinkklare nonnsens. Niemand heeft controle over zijn omgeving, en jou verantwoordelijk stellen voor het leed dat anderen je hebben angedaan is ronduit misselijk. Het enige dat jij kunt doen is je houding tegenover dat leed bepalen. En daar zitten allerlei erg lastige vragen aan vast – zonder dat iemand ooit het recht heeft je verantwoordelijk te maken voor de gebeurtenis zelf, kan het soms helpen erbij stil te staan dat jij wel verantwoordelijk bent voor de verwerking ervan, en dat je daar wél grip op hebt Dan gaat het om vragen als:

– mag je verleden je heden blijven domineren?
– beschouw je jezelf als schuldig of medeplichtig aan wat je is gebeurd?
– als je jezelf medeplichtig vindt: ontslaat dat anderen – vooral: de daders – van hun verantwoordelijkheid?
– kun je boos te zijn op de mensen die je indertijd hebben verraden en in de steek hebben gelaten?
– ben je bang voor je verdriet en je gekwetstheid?
– stop je al je ambivalente gevoelens weg of wil je die juist verkennen?
– ben je bang om woedend te worden?
– denk je ergens stiekem dat je hebt ‘verdiend’ wat je is gebeurd?
– en zo ja, is dat ook echt zo?

Sommige vragen kun je misscien in tien seconden beantwoorden, anderen nog niet in tien maanden. Soms zul je daarbij mensen nodig hebben die je antwoorden onderzoeken, of tegenspreken, of ook: die je gewoon maar vasthouden en koesteren terwijl jij zoekt.

Maar waar je niks aan hebt zijn mensen die het antwoord al menen te weten, en die daarmee ook hun oordeel over jou al klaarhebben. “Je hebt het over jezelf afgeroepen. Je hebt dit zelf veroorzaakt. Het i jouw verantwoordelijkheid geweest, jouw keus. Het gaat mij niet aan.”

Dat kunnen nooit echte vrienden zijn. En een gedachtengang die jou volledig aansprakelijk stelt voor de gekte van anderen, is wrede gedachtengang.

Wat je schrijven betreft: ik heb ooit bedacht dat een boom omhakken voor wat ik wil publiceren onzin is, tenzij ik dat offer de moeite waard maak door zelf zo eerlijk mogelijk te zijn – juist wanneer eerlijk zijn moeilijk is, gaat het om boomwaaardige verhalen. Vertel ze. Vertel ze zo dat die boom ze zijn eigen dood waard vind.

[posted & mailed)

» Posted By Spaink On March 22, 2011 @ 07:34

«« Back To Stats Page