Statistiek

Comments Posted By Spaink

Displaying 151 To 180 Of 1,921 Comments

Vuurwapen of vergif

Het alternatief voor een xenofoob, brulboei, machomannetje, sexist, isolationist, leugenaar, simplist en egomaniac? Doe mij dan toch maar Hillary, hoewel ze bepaald niet mijn eerste keus is.

» Posted By Spaink On April 01, 2016 @ 00:59

Vindersloon

XS4all was zo vriendelijk om te betalen. Het heeft ze rond de half miljoen gekost.

» Posted By Spaink On March 28, 2016 @ 11:32

Janus @ 6: Je advocaatkosten komen altijd voor eigen rekening. Je krijgt een nominaal bedrag vergoed als je wint, maar dat is iets in de orde van de griffiekosten, meer niet (denk aan circa 1000 euro, terwijl de kosten om jezelf te verweren makkelijk kunnen oplopen tot een ton). Het gaat dus om wel iets meer dan ‘een buffer’. En of je mensen op de been kunt krijgen om een bodemloze put te crowdsourcen…?

» Posted By Spaink On March 27, 2016 @ 16:36

Janus @ 3: Ook wanneer Olshoorn alleen via internet publiceert, krijgt hij uiteraard te maken met nieuwe -en zeer kostbare- rechtszaken van Pretium.

» Posted By Spaink On March 27, 2016 @ 00:51

Een achtste

Hay Ting Tee: done, maar volgens mij kun je jezelf ook via e-mail afmelden?

» Posted By Spaink On March 03, 2016 @ 03:40

Peter @ 26: Ik heb totaal geen problemen met een Indische identiteit. Hooguit voelt het raar om nu ineens van mezelf te zeggen dat ik Indisch ben, omdat ik totaal niet in die cultuur ben opgevoed (zoals mijn spraakverwarring over wat nu precies ‘Indisch’ is, waarschijnlijk al liet zien). Ik heb wat schroom om mezelf een identiteit aan te meten waarmee ik niet vertrouwd ben; dat voelt een beetje kunstmatig, ja zelfs arrogant. Vandaar dat ik uitkwam op ‘Indisch bloed’.

» Posted By Spaink On February 22, 2016 @ 13:23

Tee Hay Ting @ 13: Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik vermoed dat mijn oma haar Indische achtergrond wat wegduwde. Dat idee wordt bevestigd door de stamboom: zowel de familie Spaink als de familie Neussell zijn redelijk goed in kaart gebracht, en nergens zit een spoortje Indisch. Ik geloof inmiddels dat iemand ergens een scheve schaats heeft gereden -ehm: een schve schaats heeft geneukt- en dat dat de reden is dat die Indische invloed nooit in de familie is benoemd.

» Posted By Spaink On February 19, 2016 @ 03:04

Judith @ 10: Ik had maar één foto van oma, en dat was een bar slechte. Pas toen ik afgelopen week Irma’s foto’s zag, dacht ik: ja maar hallo, die móet toch Indisch zijn… En ja, in jou en Ester is het ook groed terug te zien. In mijn broer weer helemaal niet :)

» Posted By Spaink On February 19, 2016 @ 00:53

Janus @ 7: Ik lees ook wel eens een boek omdat het onderwerp me interesseert, off omdat het goede recensies kreegt Om daar nu meteen een kwestie van ‘bloed’ van te maken…? :)

Peter @ 9: Niks Nurenberg. Ik stam -onder meer- af van vrouw die half Indisch was. Het verklaart een aantal dingen, maar zegt verder niets over karakter, vaardigheden, capaciteiten, moraal of wat ook. De Nurembergse ‘wetten’ gingen daar nu juist wél over: die dichtten aan specifieke groepen mensen een bepaalde status en moraal toe.

Ik vind het nergens ‘knap’ dat ik 1/8 Indisch ben. Het veraaste me alleen, ik wist dat niet eerder, maar het verklaart voor een deel wel mijn fysieke bouw. Plus dat nu blijkt dat veel mensen al langer dachten dat ik deels Indisch was. Het heeft niets te maken met ‘niet willen weten’. Ik wist het simpelweg niet, en toen ik het afgelopen week wél hoorde, leek het me zeer logisch.

» Posted By Spaink On February 19, 2016 @ 00:51

Richard @ 5: Mijn nichtjes Esther en Judith ontdekten het ook pas via dit verhaal, ze zijn even verrast als ik, en ze blijken het al langer gedacht te hebben… :)

» Posted By Spaink On February 17, 2016 @ 20:26

Janus @ 1: Van Marion Bloem had ik al het een en ander gelezen…

Catrien @ 2: Dat programma ken ik niet, maar ik ben van plan eens uitgebreid bij Irma op bezoek te gaan om meer over oma’s geschiedenis te horen.

» Posted By Spaink On February 17, 2016 @ 15:10

Verraad aan de burger

Dion @ 8: Ik zeg niet dat de islam goed is voor vrouwen- en homorechten, ik zeg dat Wilders geen recht heeft zich daarover te bekreunen, omdat hij daar zelf ook geen vinger voor uitsteekt. Zijn gescherm met vrouwenrechten is niets dan eigen winstbejag, en het laat hem koud dat zijn eigen aanhang tot verkrachting oproept.

Souvereiniteit is een illusie. Geen land kan nog zonder zijn buren, zijn regio.

» Posted By Spaink On February 10, 2016 @ 14:44

Tim @ 4: In Nederland mag de overheid wetten niet toetsen aan de grondwet. Dat internationale verdragen aan de grondwet mogen worden getoetst, is daardoor niet vanzelfsprekend.

» Posted By Spaink On February 10, 2016 @ 12:41

Hannibal @ 1: Ik zie geen argument of onderbouwing in die alinea’s, alleen beschuldigingen.

» Posted By Spaink On February 10, 2016 @ 11:45

Lijden, nu en later

THian @ 9: Ja, nogal… Dank!

Janus @ 8: Je doet alles wel heel makkelijk af. Privacy, zorg, ja zelfs vluchtelingen en zelfmoord – je kunt alles wel tot een leuk filosofietje degraderen. Zeker in het oog van de oneindigheid.

» Posted By Spaink On January 26, 2016 @ 01:08

Janus @ 6: tegen oorlogsvluchtelingen die hun halve familie kwijt zijn, die honger hebben en doodsbang zijn, begin je geen quasi-verlicht vertoog met als inzet: ‘Wat betekent dat nu eigenlijk, oorlog…?’

Edit: Ik ben misschien wat kribbig hierover, maar gezien wat ik momenteel met mijn moeder meemaak, zijn mijn tenen erg lang.

» Posted By Spaink On January 23, 2016 @ 01:19

Janus @ 3: je maakt het nodeloos ‘verheven’ en doet alsof Alzheimer een fiosofische aangelegenheid is. Het gaat niet om je zelfbeeld, laat staan om een luxeprobleem. Hd het gaat erom dat je ineens niet meer weet hoe het koffiezetapparaat werkt, dat je niet meer snapt dat je met je telefoon de tv niet kunt bedienen, dat je de klok niet meer kunt lezen, niet goed kunt rekenen en lezen, en niet ziet dat voedsel ver over de houdbaarheidsdatum is. Het gaat erom dat je soms hallucineert, paniekaanvallen hebt en ineens huilt omdat je je moeder niet kunt vinden; dat je motoriek onzeker wordt en dat je vergeet wie mensen zijn, zelfs al zijn het je broers, kinderen, of je vrouw. Noem je dat luxeproblemen? Ga je schamen. Je doet frivool ten koste van mensen die bloedserieuze problemen hebben.

Je argument dat we ‘straks’ toch geen geld hebben, verhoudt zich eveneens slecht tot het onderwerp. Immers, dan zouden we niet alleen oudere, dementerende mensen laten vallen, maar iedereen die ernstig ziek is en/of de samenleving op enigerlei wijze geld kost.

» Posted By Spaink On January 22, 2016 @ 21:32

Café

Liefde maakt Gelukkig niet alleen blind,maar ook rekbaar, en zo te horen is de ‘rek’ er nog lang niet uit.

Wat mooi gezegd, Rich!

» Posted By Spaink On January 18, 2016 @ 01:10

Eng

Och Janus @ 1, je gaat me nu toch serieus niet kwalijk nemen dat ik in een column van 29 december 2015 geen rekening heb gehouden met wat zich twee dagen later, op oudjaar, heeft afgespeeld?

Ja, alle politieke partijen die zich eindeloos hebben verzet tegen de toelating van vluchtelingen en migranten, hebben zich eerst en vooral erop beroepen ‘dat zulks zo nadelig zou uitpakken voor eonze eigen onze homoseksuelen’. Lees Pim Fortuijn, lees Geert Wilders. Dat geen van beiden zich écht druk maakten over de positie van Nederlandse homososeksuelen, lesbiennes en transgenders, is al vaker gememoreerd; zowel Fortuijn als Wilders gebruikten de acceptatie van homoseksualiteit vooral als een argument tegen migratie. En dat maakte het flinterdun: het ging ze niet om de acceptatie van homoseksualiteit of transgenders, ze zochten vooral een stok om een hond te slaan. Dat de aanhang van Wilders zelf ook niet echt homo- of vrouwvriendelijk is -‘Daar moet een piemel in!’- zou je te denken moeten geven.

Belangrijker: waarom vind je in hemelsnaam dat moslims in Europa moeten kiezen? Het is inmiddels duidelijk dat de overgrote meerderheid van hen niets moet hebben van de retoriek van ISIS. Dus waarom zou je die mensen tot een keuze moeten dwingen? Stel je zulke rare vragen -‘Voor wie ben je au fond?’ ook aan katholieken? Nee toch? Dus waarom wel aan moslims?

Met je hele verhaal over ‘moeten kiezen’ doe je niets anders dan ISIS zelf doet. Je bent voor, of tegen, en er is -in jouw ogen- geen middenweg. Maar je vergeet daarbij moedwillig dat de meeste moslims niks van terrorisme moeten hebben, en gewoon met rust willen worden gelaten. Door die middenweg, die overgrote middenmoot, voor die onmogelijke keuze te stellen, zet je alles op scherp — en daarmee belemmer je juist integratie, daarmee drijf je normale mensen in de armen van radikalen — juist omdat je eist dat ze zich totaal conformeren, of anderzins altijd verdacht zullen worden gevonden.

Je gelooft niet dat moslims tegenwoordig permanent door hoepeltjes moeten springen? Och jongen toch, open je ogen. Iedereen die moslim is moet steeds maar zeggen dat ze écht niet voor ISIS is, dat ze heus tegen terreur zijn. En hoe vaak ze dat ook doen, het maakt niks uit: ze blijven verdacht, en dat is precies het probleem. Jij denkt dat het feit dat ze nog steeds op straat durven komen een bewijs is van hun mentale en politieke vrijheid is? Jongen — hoe armzalig. In de VS wordt gezegd [Donald Trump!] dat alle moslims moeten worden geregistreerd, vanwege de veiligheid van de ‘anderen’, van ‘ons’. Denk je nu heus dat dat geen invloed heeft op de beleving van vrijheid van moslims hier? Ik had je wijzer geacht, Janus, heus.

Wat betreft de huidige paus: ik hoop dat je doorhebt dat die zich juist verzet tegen fossielen als Eijk. Ik hoop eveneens van harte dat je snapt dat het erg raar is dat niemand Eijk vragen stelt over systematisch misbruik van kinderen en over homoseksualiteit binnen de RK kerk, en dathet enigszins raar is dat die vent door de pers met grote coulance wordt bejegend, terwijl op dit moment elke iman die iets durft te zeggen ongeveer wordt gevierendeeld.

» Posted By Spaink On January 17, 2016 @ 02:49

Aandacht loont

Pieter @ 3: Maar zelfs met zo’n bittere diagnose loont een uitgebreid gesprek. Wat zijn je opties, wat kan, wat kan niet, wat is de last van een behandeling, wat levert die je statistisch gezien op? Plus: du moment dat jij weet dat je behandelend arts je klachten, je vragen en je aarzelingen serieus neemt, ben je beter gewapend, en hebben jullie voor de komende jaren vrijwel zeker een betere verstandhouding.

Ik bedoel te zeggen: kennis en deskundigheid alleen zijn niet zzaligmakend.

» Posted By Spaink On December 18, 2015 @ 03:09

Solidair

Rob @ 9: Het kan jaren duren voordat de vluchtelingen ooit terug kunnen. Het is voor alle partijen geheid verstandig dat ze ondertussen hier een zinvol bestaan kunnen leiden: met werk, contacten, fatsoenlijk onderdak, scholing en zorg.

» Posted By Spaink On November 24, 2015 @ 15:06

Piter @ 7, je schreef: “Ik vind trouwens wel dat de oproep om met moslims mee te leven omdat zij ook onder de moslimterreur zuchten erg flauw is.” Dixit.

» Posted By Spaink On November 21, 2015 @ 11:29

Rob @ 1: Het kan nog wel eens heel erg lang duren voordat de vluchtelimgen terug kunnen. En je kunt mensen niet jarenlang laten dobberen, dat is niet goed voor hen en niet goed voor ons.

Pieter @ 2: Pardon? Aandringen op medeleven jegens de slachtoffers van terroristische aanslagen in Beiroet of Bagdad noem je “erg flauw “, want “achterlijke denkbeelden en ideologieën verdienen geen medeleven”? Je bent het spoor nogal bijster, jij.

» Posted By Spaink On November 19, 2015 @ 12:40

Robuuste rechters

Vreer, dankjewel! Dat moest zijn: “Had het Amerikaanse Congres ingestemd…”

» Posted By Spaink On November 11, 2015 @ 12:45

Onrust in de tent

Janus @ 3: Natuurlijk is het een ander onderwerp. Maar ik vermoed dat de mechanismes in de reacties niet geheel en al onvergelijkbaar zijn.

» Posted By Spaink On November 06, 2015 @ 22:34

Stoptober

Sjors @ 16: zowel PG als VG zijn niet schadelijk, nicotine is dat amper (en heeft daarnaast ook weer positieve bijwerkingen). Dampen is niet ‘schadelijker’ dan koffie drinken, meent het overgrote meerendeel der serieuze wetenschappers.

[Heel zoete liquids daargelaten, met name de dessertsmaakjes – daar valt nog wel watvan te zeggen.]

» Posted By Spaink On December 07, 2015 @ 18:14

Roel @ 14: …en dampen is bovendien veel lekkerder dan roken. Zovee smaakjes, zveel keuze, en dat zonder de nadelen van tabak. Leuk om te lezen dat ik je heb aangespoord om de overstap te maken, en dat het je inderdaad is gelukt!

» Posted By Spaink On November 30, 2015 @ 19:40

Janus @ 10: Je hebt volkomen gelijk dat een deel van de rookverslaving ‘m in de handeling zit. Siigaret pakken, aansteken, diep inhalren, wolk uitblazen, spelen met je aansteker…. Het aantrekkelijke van dampen is dat je dat nu allemaal rustig kunt blijven doen, maar dan wel stukken gezonder.

» Posted By Spaink On November 22, 2015 @ 00:19

Wim @ 11: Zak vooral niet te snel met je nicotinegehalte, dat vergroot de kans alleen maar dat je weer naar de sifaretten grijpt. En ook: nicotine is niet het probleem, maar juist de tabak, de teer en de verbranding zijn dat.

» Posted By Spaink On November 22, 2015 @ 00:18

Pieter: ik gebruik liquid met nicotine, alhoewel ik al heel snel van 12mg naar 6mg ben gezakt.

Het prettige van dampen is dat je de handeling erin houdt: het frutten met je spullen, iets in de hand houden, mooie -maar nu: onschadelijke- wolken uitblazen. Het is zo dus echt alleen de tabak (met alle schadelijke toevoegingen er gratis bij) waarvan je hoeft af te kicken.

» Posted By Spaink On October 30, 2015 @ 02:36

«« Back To Stats Page